Zeeuws dialect

Dialecten > Zeeland > Zeeuws
Het dialectenwoordenboek Zeeuws bevat 879 gezegden, 3933 woorden en 74 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers. Als iets niet klopt of ontbreekt kun je het zelf toevoegen of wijzigen. Log in of meld je daarvoor aan in de rechterkolom.


879 gezegden

't Ligt door elkaarHet ligt kop over klôôten
aan de kustoan de zjiè
aangebrande aardppelsan e brand en nohniehaar
Aangeven op het gemeentehuis dat iemand is overledenIemand van den boek doen
aanhanger van zeker predikantie is van buddik
aardappelen uit doenpetaten opkappen
achtacht is mie-er as duuzend
afbijvenbluuf tur of mie je fikkn
afkomstig uit Yersekeie ei slik an zn vuroead
afscheidsgroetsaluu ende kost
afstoffenstof of doen
afstoffen met een ragbolkoppekrimmen mie een ruuhesoeaat
afzijdigjeneihen jakkes ouwen
alikruiken rapenhi j mee dan himme krukelsrippen
alle tijd van de wereldn zjee van tied
alles is opde Muzen
alles is op, ik heb niks meerde muzen liggen dod voor de kast
alleve mudjezit nie so te erheweren!
als de avond mooi ist even (avond) noch moe-ai
als er iemand overleden was werden de overgordijnen geslotenkiek z esluuten rouwe\rouwe sluuten
als het kalf verdronken is dempt men de puat kalf verdroenkn nis dempt men den put
als het lukthoed hedouwe
als iemand schor wasD'r zit 'n puut in m'n keele
als iets niet precies eerlijk verdeeld kan worden'k kan 't nie al mee 'n schèrtje knip'n
als ik het uit heba 'k ut uut ae
als jij het heb moet ik het ook hebbena jie 't eh mok 't ok eh
alternatieve route (via kleinere wegen) langs bin'n deu
ander lui ben ook luiaander lu bin ook lu
apart gelaatz ei un bloeate bille hezicht
armie ei hin luus opzn oead om doead te doen
armeluitis ter ermoe boven in t emde
asociaal gezint s ternet tuusaauwen van janstie-en
au je staat op mn voetenai-je je sti op mn schroenkels
bangkbin nie benauwd was beef k
bang makerijopassen oor anders kom jan iik je illen
bangerikbange schieter
begraven zijnde peetjes van de'n oonderkant zien hroei'n
begrijp het nietdi kank mi mn pette nie bie
begrijpenje mo me hoed verstin/behriep mehoed
Ben je doof ofzo?oooorr jie me nie??!!
ben je doof ofzo?Ooorr jie me nie?!!
ben je gefotografeerdbi j uut e trokken
Ben je helemaal gek?Bih je noe hlad zot?
ben je malbi j noe hlad besuukert
ben je malbin jie noe hlad van de rattn besnuffeld
ben je malje bin toch nie van de ratn besnuffeld
Ben je niet helemaal wijsBenje bedonderd!
ben je nou helemaal gekbì je noe hlad gek!
Ben je nu helemaal!Bi'j noe glad bezope
ben je wel goedoe ei t noe eihulluk
ben je wijs?bi j nie wiezder?
besmeurdkiek noe toch us ie-el je jurk is besoestert
beterbeter van un stad as van un durrup
beterhin beter hoed as ellehoed
beter wordendn ienen henees bie dezalve denaaren bie de pot
beuk kant we uut mn keele langen
beukbint zo beu as hespohen spek
beukzouwe we wihg wiln loopn a kme wisse ni wie-er
beveland & walcherend'n overkant
bewusteloos gerakenvan zun betutter haon
bezigbi j nog an t kervee-en
bij dik beleggen of iets 'extra' toevoegen terwijl het niet echt nodig ismee beuter 'n suker kunne kallesiestjien nog lekker moaken
bij een droge periodet ei hin erhin t rehenen
bij elkaar houdent uusje bi de schuure ouwen
bij het schilderen overgeslagen plekjeun eilihen dag
bij het spel weg kruipertjevrij voe men eihen
bijdehand kinddi zun ze poes an kriehen
bijdehandjeze lit tet er nie androhen
bijnaie ree me ni van de sokken
bijt hij als ik hem aaibiet'n ak 'n aaie
bijt hij als ik hem aaibietie a-k'um aei
Bijt hij als ik hem aai?Biet'n ak'n aai?
binnen of buitendie binnen binnen binnen binnen me die buuten binnen binnen buuten
blazenze blies as un katte
bleekje zie me wit op je kammetje
bleu zijnie is zo hroen as hos
Blijf nog een beetjeThuis gaon de mêêste ménsen dôôd
bock ophaa naa je moeder en pis de
boerenleenbankboern il banke
bont makenie miktut noh a van eiers
bont makenje mikt ut noha van eiers
boosk e den es hoed zn zn vrahen op e vroohen
boos gezegdedat kom nie uut dn hoeien oek
boos weglopenie baaien wig
boos wordenin z'n dull'n schieten
broedse kip (of erg dweperige dame) broekoarig oen
brood meenemenie hi bie zn broead uut
brood met enkele rozijnendn bakker is verjerd zeker
brood met gat er inkiek dn bakker is ter deur ekropen
brouwen (spreken) ie praat mie un hrie-ette in zn keele
bruinie zie so bruun as een beier
buikpijntzit zo te brobbelen in mn buuk
buitennissig gekleedie eitn op \iet eitn an
buk eensbok us dan kank je kossen
buk eensbok us dan za k js kossen
cel om boeven op te sluitenbakkes kotje
daar ben ik erg trots opdi bin k zo hroe-asop
daar kan ik niet mee zittendi zit ik niet mie te zwie-etten
daar komt hij weerdir ein aweea
daar moet ik het mijne van hebbendi mok er of plumen van en
daar moet ik het mijne van wetendi mo k er of plumen van en
daar moet je niet te vast op rekenendi mo i je boeantjes menie op te wie-e-ken lenn
dacht je dat ik...jie dogt a k di e wist wazze
dan doe ik zodan kom kzoea
dat doen we zo nietzo bin me nie e trouwd
Dat gaat daarom niet door't Zal an je gatje nie snêêuwen
dat gaat in één moeite doorDa gaot 'n êên bakte deu
Dat heb ik al lang't èk a lank à
dat heb je zelf gezegddat ei jzelf ezeid
Dat is een is een schuw kindDa's mae 'n schoef kind
dat is een paar apartdi bin dr hin viere bedurven
dat is een rareda s zo n nochter vat/ (verken)
dat is een vlug kind daar kan je nog wat mee belevendi zun ze nog poes (poets) aan kriehen
Dat is geen goede zakenman, werkman etc.Da's maor 'n álve bakte
Dat is geen Tholenaar van geboorte (Tholen ) Die is van over de bruhhe (Tholen )
dat is niet in de buurtdas een ende uut de lumieten
dat is niks waardd as goed vet
dat is wattis wat te zen
dat is zekerdas nog a hlad
Dat jongetje is een echt kruidje roer-me-niet. Zuid-beveland) Dá joengse is toch zô'n aenepiksje
Dat treft! (Bij onverwacht samenvallende zaken.) 't mah wê litte
dat verhaal klopt nietda bin de zeven stuuvers nie
Dat was op het nippertjeDa was naor an de pinne
dat zijn maar geruchtenDá bin mae zéhhende woorden (zuid-Beveland)
dat zit niet goeddazit nie suust
de blinde de kar laten trekkendu bliende du kar leten troken
de gordijnen sluitende rietepie dichtdoe
de hoeve ligt helemaal uit de buurtd'oeve lig hlad uut de klemiet'n
de kerk is vroeg uitbi j wigestierd
de kikkers kwaken in de slootde puut'n kweake in d'n dulleve
de kinderen drinken met de kikkers uit de slootde huus drienku mee tu puukn uut de dulvu
De kinderen gooien met kluiten naar de kikkers in de sloot.De huus hooj mi kluuten nae de puuten in dn dulve.
de maande maenein un nist, is merrehun rehen of mist
de pot opje kan ter anangen
De schoen op tafel zettenverlêêsten
de tijd ging verlorenD'n tied vergang
de tijd is voorbijD'n tied vergoeng
De zaakjes voor elkaar hebbenGoed geboerd liggen
De zeeuwse taal is de mooiste taal van allemaal!De zeeuwse taele is de mooiste taele van oalemaele!
de zon komt doorkoeba'tje kom deur
deeg met de handen knedenklets klets klandere van tie -en billetje op tandere
deftiganheklie-ed hi uut
denk aan je hoofddienk an juh nót
denk je dat ik niet wijs benje mo es an mn vuroead voeln
denkenk dogge we a jie dat docht dirrem doch ik k za t ok me dienken
desolaatgedisseleert
deugnietie zou zn eihen moeder verkopen
deugt niett is aaltied tie-en of taare
die heeft niets voor een ander overdie ageen spuigweter vo een ander over
Die is bijna op het eind van zijn levenDie is verre geménd
Die jas heeft een slecht modelDie jas is net model êêkoo
Die komt nogal uit de hoek, ook financieelDie kom no'h á van kot
Die man is versleten van werkenDie vint is vére opgevowen
die veel naar de kerk gaat (Walchers ) Die eit zôwat 'n kérkbanke versleten
diefachtig persoonie is van de roei ver ie-een nehe
dik gesneden boterhammendikke stikken stieve rikken
dik iemandt is net un kimmur olifantje\
dipachter ieder (h) oogte lei un pit
Dit heb ik nog noit meegemaaktDa inikkik nog nwaot meegemaokt
doe het zelfmukeer je wat an jn antjes?
doe niet zo raardoe nie so aorig
doe niet zo viesdoe ni zò wareakt
doen als ofzo me voe zo me
domstom heboorn suf ewiegd en noeait wat bie elie-erd
domstom huboorn suf ewiegd en noeait wat bie eli-erd
dom figuurie eit scheer witter nie uut e vonnen
dom figuurie weet van voorn nie of atn van achter leef
dom iemandie is van un uul uut ebroed
dom iemendje zou tem uut de kluuten nie jihen
dom persoonie rehen deur
dom persoonok
domoorstomn achterover
doofie is zo doof as n kwartel
door elkaar gerammeldie is deur de kudoengze e din
door elkaar rammelendeur de kedoengze doen
door elkaar roerendeur mekaarn roenkelen
doorgewintert persoonie is deur de rehels van drie
dorst als het paard van bibbe (zierikzee) dorst as paerd van bibbe
Dralen, teuten (Tholen ) De lange élle zoeke
driftig persoonje kan we een ei in zn hat haar koken
droevigje kiekt of ai je leste cent versnoept ei
drukie eit tut zo druk a s un roekel mie ie--en vleeke
druk of dronken iemandie is boven zn thee witter
drukke kinderende huust bin noha druuzug
dubbel gebruik van het werkwoord gaanVoorbeeld: Je èt er die gaon in 'Olland gaon werkn
duurda kost te diere
dwars persoonie is zo dwaz as purcie-el out
dwarsliggerie kan twi stie-enen doen vechten
een flinke babyie ei hoed kruum an zn broek
een hondùnont
een kip met kuikenseen brokke mie tjoekjes\tjoeksies
Een onguur persoon tegenkomenHekke bakkessen trekke
een plant snoeienun blomme de kop uut niepen
Een reisw met omwegen'n Batse reize
een slecht humeur hebben, met het verkeerde been uit bed zijn gestaptde Frank staot nie 'ôoghe
een slecht keus gedaanie ei wezeluk un kopje e din
een stel wat niet deugtdr bin dr hin viere bedurven
een stokje voor stekeneen schotje voe schieten
een vrouw met allurefreulle trip (zierikzee
Een zedeloze vrouw't Is een slechte bakte
eensda zien twi annen op ie-en buuk
eerlijk waardr is hin ie-en kleinleuhentje bie
eerlijk waart is wezeluk wer
egoistischagappig
eigen vuileihen vuulte stienkt nie
eigenaardig persoonnogter vat (verreken)
eigendunkeihen vuulte stienk nie
elk een helftie-erlijk die-eln ik ut mie-este
elkaar niet uit kunnen staantis pik en vier
ellendeie ei a vee t zwarte snie-ew e zien
en vieze luier na het drinkend oue kruumen hin voe de nieuwe ruumen
engels sprekend persoontleek net of atn een hloeiende petater is zn mond a
er aan trekkenie lop ter an te zeuln
er af vallenkie uut ai er nie ofsoenkeld
er bleek uit zienje ziet ter uut as een vuul emde
Er direct op af gaan, veel op bezoek komenDe pad wérm ouwe (n) (Tholen )
er een potje vanmakenflienk deur de hort roeren
er helpt niks aandr elpt hin lievemoederen an
er zijnbin dr die at er nie bin me toch mossen wezen
erbij zijndr kan hin veuheltje zn stert opligtn of ze bin dr bie
ergtis zo erreg d onnen lussen hin broead van
ergens niet goed bij kunnenmak us even aije zitten
Ergens over tobbenOver iets in de waste zitte (Tholen )
eromheenbie un leuhen achterd e wereid komn
even wegkhi even ni tdurrup
fantastie ei un dikken duum
fatsoenhebruuk je fesoen
felle ogenz ei oohen as kerboenkels
flauw met elkaart is allemille snotte en kwiele
flauwvallenie viel van de hrie-ete
flemenaanmekommerig
flemenj e kan beter vliehen vangn bie stroop as bie arzien
flemenje mo de ratn ant spek zie te ouwen
ga eens krom staankom es krom
ga je naar huishi j schooven
Ga je nu al slapen?moe jie noe ea sleape?
ga jij maar weghi jie mae wig
ga toch weghi toch oepelen
ga weghi ni je moeder en zei asse koekn bakt
gammellop us ni de wasdoek
gebroken servies e dde mikker (maker) leef nog
gebroken vaas en dergelijkede stikken bin nog ie-el,
gebruik je fatsoenou jeneihen in de reeke
Gebruik van dubbele ontkenningVoorbeeld: 'ij èt nooit gjeen tied
geef er maar een paarheef ter me un stik of wat
geef ze van katoenheef tzem draad
geen begripie ei ter toetaal hin menosie van
geen dankhin dank heef me un huln
geen geld hebbengjeen naogel om an zin hat te kraowen
geen manierdas hin werk ee
Geen ruzie maken met de pastoor/kerkbestuur, want dat vergeten ze nooitNie tegen de kerk pissen, da droogt nooit meer
gehoest dat ik hebehoeste dak o
gehoest dat ik hebgoest ak e
geit verzettenkmo de heite nog verpinnen
geldek hin held ek hin zurrehun
geldgeld mik nie helukkig -hin ok nie
geld over de balk gooienheld deur de billen lappn
gelovenkheloof at vlie-es beter is as de bie-enen
genoegdi ek mn buuk van vol
gevit op iemanddas aaltied de hepikte veuhel
gezet persoondi kunn der we twie-e van e mikt worren
gfeliciteerdgefeliciteerd
giet het maar uithiet et me deur thootehat
glimmentblienkt zo je kan je musse dr we in opzetten
gloedder hoeng un hloed deur zn stisens
goed doendoe k noe hoed ak ut zoea doe
goed gedaanai trouwt mah je mee
goed gelovigmie un hoed heloof en een stopsel in je had ku ni engeland verren
goed in de hand hebbende wind dr onder
goed of foutt gi zo lank hoed toet a t t fout hi
goedendag hoe gaat hethoeiendag oe is t noe?
goedgekeurdda vaal in timmerje
goedkeurendda s me n hoeien
grasbie un ander is t hos aaltied hroener
groedede hroe
groot doenai jt brie- ed eit kai it brie -ed litn angen
groot doeneen hroeaten oop op een klein potje doen
haastai j jacht ei dank je me
haastig persoonje kan we un ei in z n hat haar kookn
had je het gehouden als je het gehad hadaje touwe aje toto
hals over koperre te berre kop over klaoten
hals over kopkop over had
handig, vlugie sti wezuluk van ende
hardie hoeng ter op mie de botte biele
hard lopenzn voetn hiegen as ihhel en zand
hard rennenie vlooh de stie-ennun uut de stritte
hard werkenme mossen we vuuf kwatier in n schof werkn
hart geluchtie ei zn halle us flienk uut e spohen
heb je haastmoi je nog ooien
heb je haast?ei j jacht?
heb je heteit of krieg je t
Heb je het?Ei j't?
heb jeje neus gestotenei je neuze e stoeatn
heb jij het al?ei jie ta??
Helemaal nietGladnie
Helmond daar komt nog geen goede hond vandaanHelmond daa kom nog gjîn goeie nond vâdaôn
het andere dorp (Kapelle) t oare durrup
het blijft gelijktis loead om ouwiesder
Het hoeft niet zo vlug, je kunt er de tijd voor nemen't Gae nie mi d'n staende waegen
het is altijd wat'tis oaltied 'n aap of 'n beer
het is een vreemde vrouwtis un vrimd wuuf
Het is erg krom't Is zo krom as 'n sikkel
het is het een noch het andertis mossel of vis
het is niet bij te houden.'t Is nie an te verlêêsten
het is nikstis kloe-aten bie dn bok
het is nog geen tijd hoort'is nôg gin tiet ô
Het is nog maar een beginneling, 'n jonkienet uut de'n oven
Het is nog maar een jong mannetje, een beginnelingDie is nog nat achter z'n ôôren
het is toch erg he?tis toch frie-ed ee?
Het is vreemd stel (Tholen ) Da's oak 'n stel potten en pannen
het jongste kindhet kakkenisje
Het komt niet zo nauw't Steekt nie op een jûûnpelle
Het nadeel heft het voordeel opDe buule slaot de butse
het opnemen voor ietsie sprong op de kittik
het spuugt katten en honden't spuugt kattn en ondn
Het vriest zo hard dat mijn klompen krakenTvriest zo da mien klompen krekken
hevig bloedenie bloeide n asn rund
Hier, een kleinigheidje van mij.Ier è wah van mun/mien.
Hij begon direct aan het werkDie vloog t'r op af as Soffel op d'n duvel
hij bewoog zich nietie verhoggen zen eihen nie
hij bewoog zich nietie verhoghun zn eihen nie
hij doet niksie beschiet niks
hij gebruikt zijn verstand (niet) ei t'n noe hlad hin voeruhu
hij heeft er geen verstand vandr ei tn hin kis van eheten
hij heeft kapsonesdie ie un aer in zun neuze
hij heeft veel praatjesdie ei vee tjet
hij heeft ze niet allemaal op een rijtjehij is niet helemaal sniksnorrig
hij is beledigdie is op zn vleke e trapt
hij is driftigie is fuutig
hij is dronkenie eit nom
hij is dronkenie is deur n olie
hij is er maar klein uitgekomenie is ter me bekaaid of ekomn
Hij is er van doorDe veugel is gevlogen
hij is erg zuinigie is zo dinne as pit witter
hij is in slaapie is de wind kwiet
hij is lichtie is zo lucht as oppe
hij is niet blijde frangen stin nie oohe
hij is niet goed bij de tijdie spit nie diepe
hij is niet goed bij de tijdie tummer nie oohe
hij is niet goed wijsie ei zn ola nie
Hij is niet helemaal sniksnorrigHij is niet helemaal sniksnorrig
hij is schuldigie ei beuter op zn oead
hij is trotsie is zo hroeas as naap
hij is wel bespraaktIe ei z'n brôôdje wé bie z'n
Hij is zwijgzaam van aard, geen praterIe is nie vee zéhhe (n)
hij kijkt een beetje domie kiekt as un uul op un zieke koeie
hij klaagde heel erg putten in de grondDie klaogende putten in d'érde
hij liet alles in de steekie liet alles in perdel
hij ligt dwarsie wil nie steekn of snien{snijden)
hij ligt te slapenie is de wind kwiet
hij lust allesie lust van tie-le bie-esje
hij praat wartaalie praat uuteen hekookte kop
hij schreeuwde hardie vroeg om pen en inkt
hij schriktie verschrikt zn eihen t apezuur
Hij spring van de hak op de tak'n raere drooier (Tholen )
Hij springt van de hak op de tak'n Is mé 'n aorige sies (zuid-beveland)
Hij springt van de hak op de tak'n siepeljangt (Schouwen-Duivenland)
Hij springt van de hak op de takIe spring van 'n doom'nie op 'n drôhen err'k
hij weet het niet goedie ei een kloksie oe-aarn luun me weet nie wir a de klepel angt
hij weet het niet goedie praat van soep me ei hin lepel
hij wordt verwendie wor in de beuter ebakkn
hij zei niksie hoeng nie of voe elleve
hittede mossen vaaln van dek
hoeoe mok dat noe in tvat hieten
hoe groter geestoe hrotter hi-est oe hrotter bie-est
hoe kom je daar nu bijoekomje di noe an
hoe kon jeoe kus je
hoe laat is het?kwart voe krenten
hoe laat is het?oe laete is't
hoe laat ist hetnet zo litte as histern om deezn tied
Hoe moeten we nou?Oe moe me noe
hoe oud is je vaderdat weet k nie me, me enn alank o
hoe oud?ie verjer a ni nie mi
hoe wil je het hebbenje kunt ut kriehen liek ai t en wil, dikke of dinne of deur n doeksie
hollands sprekenachterover praaten
hoog van de torenschiet vier blis assie
hou je in!ouw jeneihen in de reeke
hou je koestou jeneihen in de reeke
hou maar opou t er me mie op, ie ei nie mie-er
huilenie jankte as un sluusond
hurkenop jn okkn zitten
hutspotpetaten bie pee-en en juun
iemand beu zijnie ang hoed tennen de viengers
iemand beu zijnie ang tennen de viengers
iemand die gezien istliekt we of atn der suuker an eid
iemand die het durft te zeggenie is ter nie op bluuvn lihhen
iemand die sjagerijnig isie is brimstig
iemand die slect een muziek instrument bespeeltie speel me rehenachtig
iemand die stevig vloektie kan se noh a van stal langen
iemand die veel naar de kerk gaat (Hulst ) die eit zôwat n'n bidstoel versleten
Iemand die veel naar de kerk gaat (Zuid Beveland ) die ei 'n kérkboek versleeten of die weunt in de kérke
iemand die veel nar de kerk gaat (Axel ) die is in de kerke gebooren
iemand die vlug boos isie is hauw van effentennen
iemand die vlug boos isie is noh a houw an e brand
iemand die voorop looptvuulte voe dn bezem
iemand die witjes zietje zie me wit op je kammetje
iemand die zg alles weet over medische zakendokter de puut
iemand heeft een stink wind gelatenei uut n dulf efrete n
iemand laat een boermoet je een schoon bord
iemand met fantasie verhaleniekan hoed mie spek schietn
iemands werk gebruikenie proenkt mie un ander mans veern
iemend met een grote mondie is ter nie op bluuvn lihhen
iets mis lopendat is deur mn neuze a boord
iets wat bedorven ist is over de mirrig
iets wat te dik ist is zo vet as n slekke
ik ben helemaal overstuurkbin hlad uut mn overoeks
Ik ben niet gek!Ik kom nie van Lillo!
ik doe het meteenik doe het bots
ik ga naar de zangkhi ni zangschoole
Ik ga zei de buurvrouw en ze bleef nog een uurKwoa zei buure en ze bleef nog een uure
Ik ga, zei de buurvrouw en ze bleef nog een uur.Kwa, zei bure en ze bleef nog een ure
Ik ga, zei de buurvrouw en ze bleef uur"Kwa"zei bure en ze bleef nog un ure
ik heb buikpijnik oa pien in mun pookuh
ik heb een bootk é un boôt
ik heb er geen zin meer ink eh dr al glad geen zin mer in
ik heb er niks van gemerktk e dr niks van emorken
Ik heb geen gripKhe gin ghrip
Ik heb sla met nieuwe aardappelen gegeten.'k he slae mee nieuwe aerpels heete
ik kan m me niet herinnerenk kan nie mi voe me trokn
ik moet het allemaal hebben'k mo 't oal è
ik vindwat ai vind moi bie de peliesie briengen
ik vindwat ai vind moi ni d epeliesie briengen
ik zou er niet al te zeker van zijn'k zou d'r m'n bôôntjes niet op te weke leggen
in de kou staansnippen vangen
in de weg lopenalla hi ni je moeder en zei asse koekn bakt
in elk gevalin iedergeval is twi mal twie-e hin vuuve
in katzwijm vallenvan zûn petattn valln
inspannendje mond dicht en je had op n harre
is er ietsdoet er wat op?
is er nog iets te etenvaalt er nog wat te bikken
jaloersie kan tsunnetje nie in twitter zien schienen
jaloersie kan tzunnutje nie in twiitter zien s chienen
jammertza de leste jammer nie wezen
jammerweet je wat a zonde is :beuter an je had strieken en doog broe-ad eten
jammerzonde, (jammer) weet wa ta zonde is
je aanstellen, huilen met krokodillentranenDa's maor n bitje van Sint-Anna
Je bent de hele middag bezig.Ij bin den éele middag onder de panne
je bent te laatje kom mie je zekel (sikkel) nii dn oest
je hebt geen verstandjie heid glad geen klute
Je kan beter lekker warm bij het smidsvuur staan dan hout juttenJe kun beter in de smisse stae as nae d'n diek om outjes gae
je kan geen twee dingen tegelijkOoie en menne da gae nie saemen
je kan me watje kan teranangen
je kijkt sipje trok un hezicht van ouwe lapn
Je kunt beter voorzichtig dan overmoedig zijnBeter bange Piet dan dôôie Piet
Je niet druk makenNie van je neuze maakn
je van de domme houdenNet doen of je van Lillo komt
je zeurt als....je ris as een poepewindmeule
je ziet er beroerd uitje liekend wè een broesiek oen
je ziet er niet uitje zieter uut as un vuul emde
je ziet zo bleekje ziet ur uut asun vuul emde
jeukjoekte an je had is un hoed beuterjer
jeuk aan je neusoe lienker oe flienker oe rechter oe slechter
jje zou kou vattensoeg wat is tkoud je zou de plihhe illen
jongena joean van wie bin jie een joean
k ben foutnoe bin k toch hlad in de boeannen
k doe even een dutjeeven mun oohun verschietn
k ga naar bedkhi lihhen
k kan tniet houdenai tnie ouwen kan dan lit j tme vaaln
k snap hetkbin nie van histern
k zal wel wijzer zijnk e hin hatje inmn oe-ad
kalm aantis hin terweoeghst
kan niet zo meekoment is hin oogvlieher
kans waarnement iesder smee-en sint a t ie -et is
kapot makenne zien grutte meaken
kermist is aaltied hin kermis a stin dr kriimen
kerremisnieuwe petaten en zoute vis eten de boeren at kerremis is
kga op stappenkhi dr van deur
khou vanlange woste en un kort hebed
kiezenie koos eiers voe zn held
kijk daar eenskiek dé noe
kijk een veulen op de dijkkiek een kacheltje op den diek
Kijk een veulen op de dijkkiek kiek een kachel op den diek
kijk eens naar de luchtkiek us ni de locht
kijk naar je zelfkiek ni jeneihen
kijk, kijk een veulentje op de dijkkiek, kiek n'kachel op den diek..!
kijk, kijk, kijk, .. een paardje op de dijkkiek kiek kiek, un kacheltje op dn diek
kijkt (te) lang naar iemandek wat vaai an
kind dat aanhoud met zeurennoe ooear kje zei den doovn
kind dat meeluistertsst kleine potjes en hroeate oearen
kind zonder vaderzn vader lopt int bos
klein dik vrouwtjeallef mudje
Klein mager mannetjePiewurm
klein persoonhi us om t errebezem laddertje
klein ventjetis vent of hie-en
klein vrouwtjet alleve mudje
kletskouszis un wandelend nieuwsblad
kmoet mn haar nog kammenk mo mn er nog rie-en
kom eens hierfluit je n ontje en blaf zelluf
komplimenthoed hedouwen
koosnaampjewa bij toch een tonaatje vuulbeuter
kop en schotelniet bij elkaar passend kop en schotel :bloes en rok
kop noch staartek n noe bie zn kop of bie zn stert
koppig kindlit ze toch uut tuuln
kort lontjeie is noha houw van effentennen
kosteraamn ze de koster en ie dee zn broek vol moster
koudsoeg tis koud buutn
kribbigjei t nie in je daahen hlook
kromtis so krom as un oepel
krom en rechtbie een kromme stok un rechte slag promberen te heven
krom lopenie zoekt ni dubbeltjes
kun je datwouw ktoch niet
kwaadie ei dn bobber in
kzal wel zienksa we es zien zie de blindn me ie zag noeait
laat een windje vliegenje bin noh lite open
laat maar doen ik heb het al langlè ma ket alangka
laat maar gaanlit jie de boern me dossen
Laat maar, ik heb het alLè ma k'èt a langk a
laat maar, ik heb het alli mae, 'k ae 't a
laat maar, ik heb het al en zij hebben het ook allao mao 'k het al, zudder hent oek al
laat maar, kan ik allae ma kank allanka
laat ze maar doenlit ze me tottern
laatst weggaanie mot de leste man de pak opheven
lang harigeis de kapper doead
lang persoonhee lange is tkoud boven?
lekker etent mo a lekker wezen wil k t nie lussen
lekker gegetende konehinne kan lekker ehetn en me nie lekkerder as ik
lelijk kijkenie trok un hezicht va nouwe lappen
leperdie is so lienk as un loeaaie deure
leugenaarie is nie van zn lessen llaatste) e bossen
leugenaarie lieg of attut e drukt sti
lichten zonder donder, volgende dag noordenwindzeebraken
liegenai nog us i- ens zo liegt heloof k je nie mi
liegenai noh es zo leuhent, dan hloof ik je nie
liegenie ligt a tn bost
liegenn alluve wereid is ok een leuhen
lieverk a nog liever un oute poe-at mie mieter in
loensend persoonie kiek tmie zijn rechter oohe in zn lienker broekzak
luctor et emergoik worstel in kom bove
luctor et emergolukt t van dihhe nie dan lukt ut merrehe
luiie is nog te leu om t hos te zien waai n
luiaardie beschiet niks
luiaardie is zo leu as tachterende vann verken
lustenie lust er we pap van
maar meneer tochmoa vint toch
mag ik het lezenakketuut e
magerda s un mihher (magere) hie -epe
mager meisjezis noha ril
makkelijk levenze leevn uut ut kurfje zonder zurruhun
makkelijk persoonie dienkt over brand of uusuure
makkelijk persoonie ei un makkelijk lief
makkersouwe jongens krentebroead
man met moeilijke vrouwdie ei wezenlik un kopje u din
meehelpenlit jen annen ok es wappern
Met een omwegDe pad op zeven
Met een omweg ergens heen gaan.Over Baths ni Borsele gaen
met je sikkel na de oogstbie je zekel ni dnoest
Mijn (hoofd-) haar staat alle kanten opMien er stè op stuukn
mijn haar staat alle kanten opmien er stè op stuukn
misk bin hlad in de boe-ann
mistigdimsterig\ diezig
moeie ei tennetje in d and
moeie lag hlad voe p (ampus
moek bin zo haar as beuter
moe zijnvoe pampus lihhen
moeilijktgoeng nie van eihens
moeilijke kwestieie ei zn eihen in n iksternist estoken
moest je daar zijnmosjer e wist e
Moet ik ook hebbenMok ok è
Moet ik ook hebbenMok ok èn
moeten trouwenzen dr cent versnoept
mond vol tandenk bin w e hauw verlehen me nie lank
mooitkloenk as un klokke
mooi weer spelenaop wat ei j moeiaejongen
morgen ochtendmerrehenochend om dezen tied, a de koekoek heeste schiet
muggenen mohhe kan we vliehen me un vliehe nie mohhen
na de regent lochje sti moe ai
naamoe iet-et je ok a wee k kan nie op je kommen
naar een begrafenis gaanme hin te lieke
naar huisnoaruus
naar huis of naar bedkwa khi mn padje korten
naar zijn zindas koren op zn meultje
nat lek schoeiselpootje lek
nederlands sprekend persoonie praatn achterover
neem er eenneem ter nog ie-en wan op ie-en bie-en kuj nie hin
nergens van af wetenuut zn neuze bloen
neuspeuterenzit nie in je neuze te pulluken
niet \weltis nietis -tis wettis
niet bang uit gevallenie is van n duvel en zn ouwe moer noh nie benauwd
niet begrijpennoe breek mn klompe
niet deugenie deug van oearen of poeaten
niet eerlijkda bin de zeven stuuvers nie
niet expreskdee ut ur nieom
niet geredie is neffen de boeat evaaln
niet goeddi bin dr hin viere bedurven
niet goedzo binme nie etrouwd
niet goed wijsalleven haarn
niet goed wijsie ei een klap ven de meule ehad
niet goed wijsie leur me meultjes
niet goed wijszie j ze vliehen
niet goed zittentsa ter nie net zitten
niet grootie kan amper boven zn broekband kiekn
niet helemaal goedie ei se nie alle zesse
niet helemaal schoonos klos istnie schoeane dan is toch witervos
niet makkelijkda hoeng nie van eihhes
niet makkelijktis illen en briengen
niet meer mee spelendoeit nie mi bie me
niet opschietenwa zit je toch te seuten
niet properze neemt t nie nauwe
niet te erg makenje mikt ut noha van eiers
niet te veel gebruikenje mo nie so vee witter verkwissn
niet vertrouwenk e dn nie oohop
niet voor de poesdie is nie cauwsterkouwster
niet waardi is hlad niks vanan
niet wetenda kank toch zeker ok nie ruuken
niet wijslit ni je kieken
niet willen luisterenooorrrr je me nie!!
niet zien zittenke dr niie fee vedusie in
niet zo haastig!tis hin tervoest (tarweoogst)
niet zo hoog van de toren blazennie van je neuze makn
niet zo n krachtpatsert is hin uutilder
niet zo snuggerie is van un uul uut ebroed
niet zon bij de hand persoondi lopt un streepje deur
nieuwe aardappelsnieuwe petaten en zoute vis eten de boeren at kerremis is
nieuwe aardapplelennieuwe petaten en zoute vis - eten de boeren at kerremis is
nieuwsgierigze is nie niewsgierig me weet graag aales
nijdigie is so sagerijnig as un pere bie-e
niks kunnenze kan nog hin witer an litten brannen
niks met mee te makenj ei ter niks bie te mikken
niksnutie verdient tzout in de pap nie
nimmera mn noeaitnie
olifanttoen kwamter un olifant bie un lange snuut die blies tie-ele (ver) telienksie uut
omat ouw mense poete
onbegrijpelijknoe hi mn lampje hlad uut
OnbetrouwbaarSo slecht as vroamweater
onderrok komt van onder rokkiek us je vlagt\de melk kookt over
ondeugend persoonie ei un schie-eve schesse eree-en
onfrisje stienkt wirai stit
ongetrouwde manouwe jonge kaerel
ongevraagdonhevriigd is onheweiherd
onhandigje kom toch niet van lillo
onhandig iemandie kan nog hin spieker krom slin
onmintis stille dr ad noe-ait waait
onnozel iemandje zou z uut de koealen nie jeagen
ons soortoe-ans soort mensen
onstandvastig persoonie is mie un rot stroe a tje te trokkn
ontbijtkoekerrebeiers spek
onwaarun alleve wer-eid is ok un leuhen
onzeker over bv werkie zit op schopstoel
ook zin inie sti ter bie te hielen
op de vlakteop dn blakn
op je plaats gezetnoe weet je wi a de wind van din komt
op rekening kopenschrief tut me op
op z'n gemakop z'n elevendertighsten
opaanie hoeng ter op an bie ophestookn zeiln
ophoudenoú noe is op mie je getotter
oppassenkiek uut anders krieg je mie me muule
opschepperie schel se noha dikke
opschietenschiet noe es een bitje op, mn bloed wor kerremelk
orgeltsti in de kerurke en tbehun mie een t :turruhul
ouderwetstis un jurk uut tjer nul
Over iemand die onhandig isDie moe je dat nie laoten doen. Da's toch zô'n ruugen apostel
over naamdi is hin puut in de poele die a zo ie-et
overledenuut den tied
pakkenkpakke je bie je kladden oor
pas opdienkterom ai er nie anzit!
per ongeluknou moe kdee-ut er nie om
pijnjoekte is erger as piene
plank in de bedsteebestie boord
platluiswat is er platter as un platluus? un platgetrapte platluus
pontveerie hieng bie de boeat over
pronkelig gekleed't was net een Batse boer
puddingpudduhu
raakei t oeait zo zout eheten
raardoe nie so wandochtig
raar doendoe nie so wandochtig
raar persoonun arehe krote koker
raar steldi bin dr hin viere bedurven
rapie sprong ter op as un bok op un (haver) iver kisteas nduuvel oophie-erad
rare manda s een eihenaardehe krotekoker
reagerenie sprong ter op asn duvel op hi -erad
regentrehent puupestelen
rijke mankwou dak zo rieke was, as de mensen dienken dak bin
rode bessenjenieverus
rommeltjeeen bind perd kan ter hin schi doen
rood zienie zie zo roead as een sloter
rot eidat ei is stienkvuul
ruimtet hoeng van heef zm draad
saai iemandie is zo droohe as un stokvis
schaftkeett schofouwuusje
scheelde niet veeltschol er of drid
schele persoonie kiekt mie zn lienker oohe in zn rechter broekzak
schiet niet opdi bin k vet bie
schijnheiligedas un vroomn apostel
schillenhoeai die scheln me op de mispit
schoolsu, kromme su hu oepeltje oepeltje lu
schorre stemei un puut in je kele
schrijfschreve
schuif een stukje ophi us een eidje omme
sjaggerijnigie ei dn bobber in
slaagie riep a ai -je voe atn klappen ekrehen a
slaanouw je nannen tuus
slank persoonjuun mie ie-en schelle
slank persoonze kan we deur un lampehlas
slap figuurie is bie un rot stroeatje te trokn
slechtie is zo slecht at n sleept
slecht gebitt is net un ofhebrand kerkof
slecht weert is hie-en weer
slimik bin nie op mn achter oead evaaln
smerig water gebruiker:"vuul witter wast ok schoeane"
smoesjes verkopenfinten en fetuten verkopen
soepsop
soep etenie praat van soep me ei hlad hin lepel
SpijbelenAchter d'aoge lôôpen
spijt hebbenie krieg bloed voe zn arte
spijtig (jammer) weet je wat a zonde is:beuter an je had en drohen broe-ad eten
spottersspotters kriehen dur loe-an, errebeiers dur daggeld
spreekwoordapen kwi eken apen -van uulen kommen uulen
steeds terug komenhoeie hie-esten komen trug
steeds terug komentis hin anouwertje
sterk in de handendie joean ei vee duumkruud
stil gebed waarbij de pet voor de ogen gingachter de pette kiekn
stilstaanie stoeng stokstieve stille
stinkenie stienkt as dn bok van fiel
stinkenjestienkt zeven roen de wind in
stop met je gezeurou noe us op mie je he zie-ever
storm opkomstde huust bin zo luu zouen me sturm kriehen
strafvoe straffe moi op je bloeate voetn ni bedde
strak aan kijkenkiek nie so ster
sufie is deur n doorn ehe gekropen
suffigje slipt mie je n oohen open
t heeft geen haasttei hin jacht
t is altijd watt is stille dr a t noeait waait
t is ergtis tennen uut
t kan netkant over de kop kant over de stert
taal noch tekentop of tie-eken
te duurda kost te diere
te korte broektis oog witter hloof k
te korte broekun kwartje ai op je broek trapt!
te laatie kom mie zn zeekel (sikkel) ni dn oest
te laatje kom mie je zeekel ni dn oest
tegen de bakkerei bokkepoeaten?dan lop je we moeilijk zeker?
tegen iemand opkijkenie k iekt ni zn oohen om
tempo makenhoed hank is hewonnen
terugpratenou noe je hroeate mond is
tgaat moelijkt hi nie fan eihens
tgaat niet vlott hi op zn ellevendertigst
tgaat niet vlugda gi op zn ellevendertigst
thuisis tur hin mens tuus?ni allie-ne de meid en die is ni kerruke
tis niks gedaanschiet vier blis assie
tochtkiek uut je sti op dn trok
toe happenie lit ur hin hos over hroeien
toegevenie hieng of voe ellevu
tot de volgende keertoe în den draai eee
Tot de volgende keer, wanneer ik je weer zie.Tot de nosta kozie
trage vrouwleune seute
traktatierijst met botersaus en stokvis
trotsie lopt neffen (nessen) zn schoenen va hroe-azigheid
trotse vrouwze lit t nie an der had drohen
trouwe kerkgangerie ei zowat een kerkbanke versleten
twee die die op elkaar lijkent is zo pot zo panne
twee die het eens zijntwi zielen in ie-en zak
tzat er niet goedt ei ter e spondert!
uit zijn fatsoen zijnuut zun fersol
uit zn humzn musse sti schie-ef
uitgefoeterduut e touwterd
uitkijkenhoed uut kiekn da j nie fan je fiets of soenkelt
vaarwelvarwel europa khi ni hoes tabee
vakantiegroetneem een aepje vo mun mee (zierikzee)
vallentvaalt erin as een preek in un ouderlienk
van het begin tot het eindevan essen tennen
vast houdendie hi nog liever van zn heloof of voe atn za toeheven
veel drinkendorst als het paard van bibbe (zierikzee)
veel drinkennie zo vee drinken t is aal me pis uut
Veel noten op zijn zang hebben, veel eisen stellenlust je nogh peultjes?
veel teveelda bin dr veestevee
venijnat fernien vliegt, kriegen me onweer
Verkeerd rijden, via en omweg iets bereikenDa's de pad op zeven
verkering aan -uituut en an dat is je man
verlegenkbin we houw verlehen me nie lank
VerlorenKwiet Kediet
verslaafdie ister an versliengert
vertrouwenkvertrouw m nie vadder as ak n zie
vervelendie ei last van zn leeftied
vervelendwat doei toch mottig
veulen op de dijkkijk een kachel op de dijk
via Bath naar Borssele gaan, breedsprakig zijnDie hí over Bats ní Borsele
vloekenachteruut bidden
vlugda hoeg van heef z m draad
vlug en slordig werkenhroeate stappen hauw tuus
vogeltje op de krukaentjes en oentjes
volle boststoeng as erren op un ond
voor elkaaro krieh jt heboorn
voor in de kerkie stoeng voet borretje
voor me ze zelfvoe muneihen
voor niksvoe spek en boeannen
voor of achterie weet van voornofatn van achterleef
vooruitveruit bie de scheut
vooruitveuit bie de scheut
vriendendas s maat en pinte
vroeg thuisje bin vroeg in de kaaie
vroegervroeher aan de kinders snotneuzen noe en de snotneuzen kinders
vuile vrouwoe vuulder wuuf oe lekkerder koffiie
Vuur spék u'n bôôneVoor niets
waar ben je geweestwi bin jie ewist
waar ben je geweest?wè bijje hewist?
waar ben jij geborenwi bin jie bloeat e rehend wi eit je wiege gestae
waar draait het omde broeadzak en de kloeatzak
waar is janin zn vel at n nie estropt is
waar moeten we nu heenoe moe me noe
waarom nietwirrum nie, noe dirrum nie
waarom niet daarom nietwirrem nie - dirrem nie
Wacht maar tot hij begin te pratenWacht maer, die kom wel uut z'n strôô
wakkerje bin noh niet hoed wakker. je ei de sliipers noh in jen oohen
wanneermerrehen ochend om dezen tied a de koekoek heeste schiet
wanneer was datde daken
wat ben je toch een morsepotwa bi
wat ben je vuilwat ei j n eihen besoestert
wat doe je raardoe toch nie so nochter
wat een bendewat un panne eiers
Wat een grote mondWát 'n lêre zeg!
wat is zondebeuter an je had strieken en drohen broe-ad eten
wat moet ik eens gaan doenspeel us bie je popperommel
wat vandaag niet lukt, lukt morgenlukt 'et vandaege nie, dan lukt'et merrege
wat zeg jewat zwarte kat steek je vienger in je had dat ei un draaistoel
wat zegt u?wah sei jie?
we gaan naar de boerderijm`n ge na t`oefje\doeve
We gaan stoppen met werken, we gaan draaienMe gaon ons péérd kééren
We hebben haastDe tange lei in 't vier
we kijken de kat uit de boomMe kieke de kat uut de boam
weer aan twerkme hin nog een ommehank doen
weet je watwat steek je vienger in je had dat ei un draaistoel
weet je watweet je wat atter jammer is :beuter an je had striekn en droohen broead eten
weet je wat zonde isbeuter an je had strieken en droog broead eten
weet wel iets maar niet preciesie praat van soep me ei hin lepel
wegeen hoeie weg al isn krom, die is nie om
weg wezengae de bree veertien maer op
wegglippenze fienkelde stiekum wig
weinigzou tn di zn broek nie an schoorn
weinig van waardet is hin puupe tebak werd
wel of nietdn ie-en nie dn aeren hraag
wel waart is we wer
Werk ze!De nèèstigheid
werkeloos zijnin den dop zittn
werkenk heef ur nie om wat a k mo doen a k ne nie mo werkn
werken na het werkover schooftied
wij als boerenoeans as boern
wij zijn zuinigoans bin zunig
wijzerbi j nie wiezder
wil je?wou wk toch niet
wilt u nog iets?ni dank je kbin vol en zoete
windjeei zeker in je vinger e snee-en., wan kruuke bloed
wit zienie zie zo wit as de leitjes
witjes zienwat zie j er schieterig uut
zat/dronken zijnhoed gelaain zin/z'n zakk'n vol en
ze doet niet anders als poetsen en boenenze doe nie aars as poesen en flerren
Ze is in verwachtingZ'eit 'r buuk vol bî'nen
ze kwam de baby tonenze kwam de kleine laete kieke
zeggendienkterom kze tgin twi kie-er o
zeilhanspalmonet
zeker wetenkweet a twi mal twie -e hin vuuve is
Zelf verlegen zijnIk bin schoef voor 'nden
zelfdenet ie-ender me dan aars
zelfstandig persoonie is deur de rehels van drie-e
zeurenje ris de hitten (gaten) in mn sokken
zeurenouw noe me s op bie je hezemel
zeurende vrouwzjikwuuf
zeurpietei rispap eheten
Zich eruit pratenZ'n padje schôôn veehe
zich van de domme houdenik komme van Bru en ik wete van niks
ziektkom te perde en t hi tevoete wee wig
Zijn tanden zijn bruine stompjesZun tandn lieken we un afgebrand durpje
zit elkaar niet zo te pestenzit mekaaren toch niet zo te neeheren
zit niet in je neus te wroetenzit nie zo in je neuze te koeteren
zit niet te zanikenou op mie erreheweren
zit niet zo te treiterenzit niet so te judassen
zn broek zakt afzn broek hangt op alf elleve
Zo gek als een deurZwo zot as een bos jûûn
zo is hettis zo tis me nie zo toeard
zo trots als een pauwZo grootsig as nen aop mee zeven lullen
zondags werkun zondagse steke ouw hin weeke
zonder reden over geld klagen :men zegt danz n koetje is zo ziek nie kwou da mien koetje zo ziek was
zorgenai j trouwt kom jin de zurrehen en je rik ter noeait mi uut
zou je het houden als je het gekregen hadzou jut owe ajut e kregen ode
zoveel moeite voor nietsbin je klootn a nat aje nog gin vis
zuinigie zou un dubbeltje deur bieten
zure vrouwt is un tange
zuurzo zuur as n ingst\ingstig zuur
zwangere vrouwze lopt zwer
zwijgenie lit ut achterste van zn tonge nie zien

74 opmerkingen

 1. 1xp er jaar was er `de ronde van rilland` dan waren de sportieve amateurs van het dorp in aktie de omroeper praatte de ronden aan elkaar.een gezegde van hem was aan de kant en allemaal daar komen de renners weer aan en hier is japie van alle dagen kom en koop wat van mijn wagen ik hoor hem nog roepen een premie een premie voor de eerste die over de streep komt het waren echte feestdagen voor een kind.
 2. Als geboren Oostburger al 40 jaar wonend boven de rivieren. Om mijn zeeuws op te halen ga ik in de zomervakantie naar de kapper. De ultieme plaats om de spreektaal van mijn oma en opa naar boven te halen. Wat dacht je van het woord, wat in Nederland alom verbreid is: Bij afscheid "werk ze ", in het Zeeuws-Vlaams zeggen we dan "de nestigheid "
 3. Benouwde schieter ned. Bangerik komt van het eiland tholen.
 4. Bij het bekijken van de lijst hierboven moet de lezer zich een ding realiseren. 'Het Zeeuws-Vlaams' bestaat niet, het dialect in het land van Hulst is duidelijk te onderscheiden van dat van het land van Oostburg. Daarnaast wordt op 'het eiland' rond Axel een dialect gesproken dat afwijkt van de rest van Zeeuws-Vlaanderen, en meer aansluit bij dat van de Zeeuwse eilanden.
 5. Bij woorden veel waar een G in voorkomt wordt dit een H en woorden met een H valt weg. Bijv:
  Geel - Heel
  Heel - Jeel of Iél
  In een zin: K eh die ploate heel heverfd ma dien oek is jeel vuul heworn.
 6. Bijna elke zeeuw gebruikt ej, bijvoorbeeld: Dat is niet goed ej
 7. Dogge mist de eerste klank van Oudfrans hadoc net zoals de te lage pet het voorste stukje van toupet mist .Ja, dat heeft men nu goed opgepikt!!!! Alleen jammer dat met name Eigenhuis WNVis de erkenning wordt afgenomen.
 8. Duizendschoon wordt in het Nederlands ook bruigomstuilen genoemd en verbasterd in het Zeeuws tot broeko (e) m (n) strôelen. Grappemakers hebben daar broek op stôelen o.i.d. van gemaakt.
  Vergelijk het met een ammekoarefiets (tandem) of varrelulder (telefoon) . Dat is humor, geen Zeeuws
 9. Een Nederlands woord geschreven met een lange IJ, wordt uitgesproken met :JIE
 10. Een draaiwind in de lucht wordt (wervelwind) een nikkestaert genoemd
 11. Gezegd tegen iemand die ongevraagd meepraat: Sukerpee praet altied mee
 12. Gezegde tegen iemand die laat op komt dagen: Oe laoter op d'n aovund, óe schôônder volk
 13. In het kaartspel, spreekt men over schoppe wuf.

  Tijdens de jacht: die è un wuf van een fezante geschoten.
 14. Rijm: Piet schiet korrewaegen laet je moeder je gat ofvaege mit de leere lappe o wat zal dat klappe mee de glaeze muule owat za piet juule
 15. Twee bekende kaartspellen: biejn en puuken
 16. Windkracht uitgedrukt in Beaufort was er niet zeilschippers spraken over - oplopende - een koeltje, een zuchtje, een koutje, een veger wind en tot slot sturmswee.
 17. Zojuist twee woorden die ik uit mijn jeugd herinner toegevoegd voor het mennen van een paard: èrom en utao voor links en rechts (of andersom), maar die stonden er al zo' beetje...
 18. achab: vaker gehoord in axel e.o. komt uit de statenvertaling. koning achab was egolistisch. was agappig
 19. als krabbendijke tegen rilland moest voetballen zong men daar:banaan banaan rilland gaat er aan;citroen citroen krabbendijke wordt kampioen.....
 20. een (on) trouwe kerkganger veranderde van kerk verband.hij werd als volgt toegesproken/erme zie e vert .je stienkt ni de vrie eit en je bin van de volle vitten nei lehe vitten e hin vitten lees vaten voor vitten
 21. een advertentie in de krant:wegens dankdag geen gehakt dag!
 22. een boer had een ziek paard.hij zei tegen de knecht:ou jie die lantern us voe zn mond dan zak us kiekn.hij tilde de staart op en zei kzietut a ie ei een kroenkel in zn dermen!
 23. een koppeltje dat een "moetje'had werd daar door de dominee op aangesproken.de jongeman beloofde gul"kza tnoeait mi doen doomnie"
 24. een man gaf als antwoord op een vraag van de rechter:kiek zie zoea menie-er de rechter, twazzen dur un ie-ele streule.
 25. een ontsnapte gevangene had een hele rake opmerking want het ontsnappen was eenpeule (n) schilletje voor hem .hij zei "want de heeren van terhoes, zij zo zacht als appelmoes"
 26. een vrouw liet haar kolenhok vullen.de kolenboer mocht wel een extraatje hebben vond ze, ze zei ier ei un sihaare.jan ei ter nog me een per (paar) troksies an e din!
 27. een ware traktatie was een paar gloeiend hete "verkens petaten""met een beetje zout .dit waren voer aardappelen die uit gesorteerd waren en voor de varkens gekookt werden.daar de beste van mochten we dan somms op eten!lekker hoor.
 28. het
 29. het is een gegeven dat zeeuwen zuunig zijn, op walcheren moet je een dubbeltje voor een glas water betalen.
 30. hrapje: (zware baby) dn kleinn weeg tien pond en elluf onsen
 31. hrapje:ei t ok a e hoeaern in terhoes is een kindje heboorn mie twi duumpjes!
 32. hrapje; alle bitjes ellepen zei dat boertje en ie pieste in de zee-e
 33. hrapje; boerin tegen knecht vin jet gin liefje (baby) och vrouwe a lillik zie-er dee, wat sou da ventje schrie-ewen.hij werd ontslagen
 34. hrapje; de iene knecht tehen dn aarn :ka un slechen dag histern antw:zoea deed er wat op? ja kwouwe slachen me ka hin verreken!
 35. hrapje; een man a un flesje nat hoed van dn dokter ehad, ie nam t in ie-en keer iel -e hans en zei': a un bitje elpt elpt vee zeker
 36. hrapje; ieder zn meug zei dat boertje en ie koos een zotje
 37. hrapje; ke dr vanmirrig toch ie-en litten lopen-ja me k liepe voorop
 38. hrapje; twee personen stelden zich aan elkaar voor:mange van schore ..de ander zei :benne van rilland
 39. hrapje; ze wouen in terhoes dr ie -en nie behriven.wirom nie .ie was nog nie e sturreven
 40. ie eit tut zo druk a s un roekel mie ie en vleeke
 41. ie kantur wat anstriekn
 42. iemand vroeg moi nog peultjes!antwoord ni ke liever d ertjes
 43. iemand zn broek stond open."je hullupe sti open" "" o kmo der bedie-emend toch wee in wezen"
 44. ietwat dom persoon:kbin noh stommer as ak eruut zie-e
 45. in de `goede ouwe `tijd`werd er aan huis geslacht. als de school uiit kwam ging je bij de bewuste mensen om een zwirtje.de huid van het varken werd er a h w afgeschild en in vierkante stukjes aan de kinderen uit gedeeld met een ietsje zout .een ware traktatie!het haar was er met stro afgebrand en smaakte heel apart .als ik er aan denk loopt het water in mn mond.
 46. in de hroe-a-te verkansie gingen we als kind"schote visjes" vangen.dit zijn kleine visjes (kweet niet de naam) dat gebeurde in de sloot.dat is een bezigheid waar wij ons mee bezig hielden .daar hoor je nu niet meer van
 47. in het dorp was 1x per jaar bazaar in de garage van Leendertse. je mocht er o a grabbelen 1x voor een dubbeltje en 3x voor een kwartje. de oogst viel meestal tegen.ook was er het rad van avontuur. daar waren 3 kansen, de omroeper riep dan, zijne me los, dan gane me draaien dat was ook een hele feestelijke gebeurtenis in die dagen .daar leefde je gewoon naartoe!tijden veranderen .
 48. in rilland is een tol een top. in krabbendijke een nunne
 49. kinderspelletje:2kinderen pakken elkaars handen kruiselings maken zo een "stoeltje"een 3e gaat er op zitten en we zongen dan:kakkestoele meie blommetjes in de weie, blommetjes op den oohen diek.floep zei maatje van den diek en werd het kind eruit gezet
 50. kinderversje:de bakker om un broeadje-de bakker was nie tus dan himme wee niruus .open en toe.....
 51. maar jongen toch: moa joeng toch.
  maar man toch; moa vint toch.
 52. mn tante tegen een buitenlander:behreep je noe me ak ze behriep je me nie, me dat behriepn ok nog hinie-ens
 53. niet zo snugger persoon vertelde :ik wazze lest en toen kwam keesje.
 54. oenie-er verjer jie ooka wee wullum? dan is de zeumer a un ende vurbie hij wist het niet
 55. op krabbendijke is het b v kwart van achte er word ook gezegd doene zenne hinne (gaan) lenne.enz
 56. op rilland is het in"die goeie oude tijd" in de tijd voor pasen gebeurd dat er een"opgekroonde"os versierd met sinaas appelen op zn hoorns een ere rondje door het dorp maakte aleer hij geslacht werd!dat was een gebeurtenis waar alle huust achteraan liep.
 57. op rilland was het eens per jaar kermis. er stond dan een draaimeule, een schiet tent en een plaats waar je in de bootjes kon, dat waren een soort houten schuitjes waar er 2 in moesten duwen en trekken .daar was mankracht voor nodig en dan zo hoog mogelijk natuurlijk, dat was nog eens feestvieren.
 58. oude jaars traditie :koenkelen, daar hoorde dit versje bij:ke zolank mie de koenkelpot helopen ke hin centje om un broeadje te kopen, vrouw heef me dit, vrouw heef me dat, heef me un stiksie van tverken zn had.kza i er voe bedanken dubbeltjes op de planken.heef wat en ou wat kommend jer awee wat .merrehen is t nieuwe jer.nieuwe jer is zoete.tverreken ei vier voeten vier voeten en n stert .kbinh in alve sent mi werd.
 59. reprimande!
 60. rijmpje:nieuwe petaatn en zoute vis eetn de boern at kerremis (kruuse mart) is
 61. sleetje rijden op krabbendijke koesje rien scheld naam op krabbendijke verwiet nim
 62. vaders vaders verkens vader mo ome zen tehen de schoorse bruhhu
 63. voor het paardentuig en hulpstukken voor de kar
  ken ik nog twee woorden

  het herièl : het gareel.
  ammessin: het haamhout
 64. vroeger aten de meiden en knecht's mee aan tafel .zij kregen het harstige spek, de boer en boerin met de famlie aten dan "gewoon" het bestë. dat was in die "goede ouwe tijd"
 65. waar gebeurd :een wel heel zuunige boer wilde zijn paard leren niet te eten.maar toen...toen atn hewend was hiengen doead!
 66. waar gebeurd een jongeman moest thuis vertellen dat hij trouwen moest en er niet goed mee voor de dag durfde te komen.tot op een keer dat het gezin om tafel zat en moeder vroeg :en je allemille je buuk vol, zei ja oor en mina ok!
 67. waar gebeurd een oude ouderling kon het opgegeven hoofdstuk niet vinden .hij draaide zich om en zei tegen de dominee:t sti ter hlad nie in (bijbel)
 68. waar gebeurd een wel erg zuunehe zeeuw had stroopievet waar een muis in was gekomen.hij schraapte hem af en at lekker verder!smakelijk!!
 69. waar gebeurd: een oude man las de krant over aardappelen en zei industrie (aardappelen) industrie k e ze noh noeiat eheten.
 70. waar gebeurd:een man had zijn hand in een doek.de dominee vroeg wat heb je gedaan met je hand?verrekt doomnie!
 71. waar gebeurd:een niet zo snuggere man werd gevraag:oenie-er verjer je eiheluk.antwoord (hij wist het niet) in taag (heg) knippen
 72. waar gebeurd:iemannd vertelde over de warersnood ramp van 53':ze stoengen aal toet an dr nivel in t witter!
 73. waar gebeurd:in de watersnood ramp van 53'werd er gebruik gemaakt van walkie talkie.iemand vroeg :'breng me es zo n dik touw"enhield duim en wijsvinger uit elkaar!
 74. was