Veurns

Dialecten > West-Vlaanderen > Veurns

Veurns wordt gesproken in Veurne Veurns bevat 1094 gezegden, 2040 woorden en 1 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

1094 gezegden

... dat het een lieve lust is... dat 't e frang is
't duurt langje zoedt e kiend koopn in die tied
't ging snel't goenk zeeëre
't is bedrog't zyn joëdestreken
't Is de moeite't oedt an de rebn
't is de moeite niet't sop is de kooln nie werd
't is droevig, weet je't is triestig wè
't is duur't is diere, 't kost geld
't is een flauw argument't lopt van de schuppe
't is een heel gedoe't is e hele rimbambelle
't is geregeld!'t Is in de saccoche!
't is helemaal niet groot't is moar e schorte grooët
't is kapot't is no de wup
't is lood om oud ijzer't is kief-kief
't Is maar voor de leuke kant ervan!'t is moa voe d' oardiegied!
't is niet duur't volt van nie hoge
't is over't is ten optelle
't is slechte kwaliteit't is vuligheid
't is tijd dat het gedaan is't is tied dat uut is
't is veel't is e heel hefte
't is weer niets waard't is etwod die gapt en nie e biet
't licht uit doen't lucht dooëd doën
't ligt overhoop't ligt kul over koente
't ligt overhoop't ligt overende
't onderspit moeten delven't nie kunn aaln
't Regent flink't regent dat 't zikt, dat de kaffiekanne likt
't ruikt beschimmeld't riekt vermuft
't Steekt niet zo nauw't stikt op gin scharding
't Valt me niet moeilijk't Is e kaf an m'n ieëln
't valt op't nimt uut
't Vriest hard't vrieëst appestèèrte dikke
't Was een harde strijd't was ard teegn oenzochte
't Was een saaie bedoening't was lik en oedewuufs kerkgank
't Was heel lekker't was van lek me liptje
't Wordt me te veel hoor!'t ku begunn goan, wi!
't wordt niet gewaardeerd't hed ol gin naame
't zijn praatjes't zien ol klaps
(ruw) meisjeknechtebrakke
a.u.b.ne (e van pet)
aan diggelenin gruzelmenten
aan grootheidswaanzin lijden' t oog' in ze boll' èn
Aan grootheidswaanzin lijdenveele wiend in ze broek en
aan het drinken zijnin de zeupe zitn
aan zijn laars lappenze gat vaagn an...
aandringenpramen
aangebrande opmerkingen makenvulemulen
aanhouden met...in roete zien me...
aanvoelenvoeëln an j'n elleboogn
aardappelen afgietenpatatn ofpeurn
aardappelen afgietenpetatten ofpeuren
aarden naar peter of meterde voente smet
achteloos over financiële zaken pratenklapn lik e boeër van ze kleëne patatjes
af en toee keë op e weg
af en toe wat eteneten in strieptches
afgebroken verlovinge beële
afgerondeffen tel
afgeroomde melkvervloëten mek
afgetroggeld zijnestriept zien
afkeer opwekken't ert' ofsteekn
afpingelensnikkeln op de pries
Afzien, doorstaanop ze sjieke bietn
al je geld aan je kleding besteden't ol an je gat angn
al lopendte lope
alle beetjes helpenolle batjes helpen
allemaal samenoltegore, ol tope
alles (opeten)me sluus en schroë
Alles ligt hier overhoope katte zoedt ieër neur joengn nie werevieng'n!
alles staat haar goedze klid me e laptje
Alles verkeerd begrijpenolles klienkeband voer aamerstèèrt verstoan
alles verkeerd begrijpene koë voer e kof verston
alles verkwistenolles vertuureluutn
Alles willen't oenderste uut de kanne wiln
als het er tenslotte op aan kwamo 't ol te schietn en te viestn kwam
als ikoenk
als ik, gij, hij, wij, jullie, zijoenk, oei, oeten, omme wieder, oj gieder, oenze zieder
als jeoj gie
Als trouwers afgeroepen wordenvan de prikstoel voln
altijd dorstig zijne drooge leever en
amen en uit zijnuut en tende zien
appendicitisvernokten derme (1900)
armkrotte en companië
Arm zijngin naagel èn voer an ze gat te schart'n
arm zijngin roste klute hen
arme sukkelorme sukkelore
armoedig etenkrebbe bieten
babbelaars verliezenschaptje die blet verliest ze bitjes
bah, vuiletje vuul
bang afwachtenz'n oasm' inoedn
bang zijnmi en ei op zitn
Bang zijnZe thope doeën
bang zijnze toope slon
bang zijnze tope doën
bedriegenofdrogen, bie 't vierde zetten
bedrog komt aan het lichtzeurn komt te peurn
BeduivelenDen duvel andoeën
beetnemenbie ze pietje pakn
bek af zijn't gat of zien
bekaf, buiten adem zijngin pap meeë kunn zegn
belet vlot werkenis oenschikkig
ben je klaarziej streke
ben je misselijkmoej spugen
Berispenoender ze voeëtn geevn
besluit mededelenbeschid geevn
bessen plukkenbeiers trekken
beter niet ziek zijn't is beter eetn of 't bedde versleten
beteuterd zijnmoa dinne doeën
Bewusteloos slaanin dolieng sloan
bezoek krijgenoverkomste en
bibberen van de kourutteln van de koede
biefstuk van de nekbiefstik van de kroje
bieten uitdunnenbutraap'n dinn
Bij 't vallen van de duisternisin de leurieng van 'n aav'nd
bij de pinken zijnnie van gistern zien
bij hentoe tudders
bij jullietoe tjudders
bij onstoe tuzend
bij Yvonnetoe Vontjes
bijlange nietverre van ...
Bijna is nietsbiena is verre van Chiena
bijna struikelentjaffelen
bitse toespeling makene sneuve geevn
bittere tranen wenensnot en kwiel kriesjchn
blaffende honden bijten nietoen (d) s die basn bietn nie
Blijven als laatstede lasten zak opgeven
blootvoetsop ze blote pekkels
bol het afscher je weg
bol het afscheur je puste
boodschapper zijnkommisjenoaries speeln
boontjes doppenbontjes verlezen
boos, in een heel slecht humeur zijnin e sterre zien
boven zijn theewater zijnbabbelwoater edroenkn en
braaf zijn hoorfroj zien wè
Braafjes aan iemands wensen en bevelen voldoenspriengn noa de spooëre
bruikbaar zijnvan passe komn
buiten ademtenden osme
buiten adem zijntend' oasme zien
buitenechtelijke stappen zettenop èn ander goan
competitieek scharkelt voe ze brokke
daar was een meningsverschil't was doar en oar in de butter
dat dier is al bezaaid / gedekt geweestdie beeëste is ol esproeng'n ewist
dat doe ik nietjakkendoeën
Dat is heel zwaarda weegt lik en dooën oend
Dat is niet duur't volt van nie oge
dat is niet duurdat is gin geld
dat is niets voor Fransis't is an Sisen nie bestid
Dat is niets voor jouda 's gin spek vo joen bek
Dat is overdrevenda 's bie 't oar egreepn
Dat is primada 's 't mantje
Dat is primadas de puppe
Dat is zonneklaardat gapt lik en oovn
dat is zonneklaarje zieët dat van ieër
dat kost je nietsdat it gin brooëd
dat lijkt nergens naar't trekt op 'n oends koente
dat mag je niet onderschattenda 's gin kleeën bieër
dat meisje loopt te veel een jongen achterna't ooëi lopt achter de vorke
Dat voel je zo aan!Je voeëlt dat an j'n elleboogn!
Dat was nogal wat!da was e potje teetn, zeg!
dat zal ik niet aan je neus knopendat goank nie an je neuz' angn
Dat zet geen zoden aan de dijkDat is ol gin avaanse
Dat zijn allemaal fabeltjesdat zien ollemaale koenten
de andere sok, bijvoorbeeldde weegaarde
de breiwol is verwardde sjette is vernesteld
de dood nabij zijnop e latste loopn
De duisternis valt't oazegrauwt
de dupe zijn, gesnapt zijn't zweeëtn en
de groetjes, hé!. Zal ik niet vergeten!De komplementn, enni! 't Goa nie mankieërn!
de grote jan uithangende grooëtn ofgeevn
de kat is slimze (e van pet) mo de sprake tekort
de laatste sluit de deurlaste koeë de balie toeë
De leiding hebbende broek draagn
De moederborst krijgenlokketette doen
de mond snoerenetwieën op ze plekke zetn
de noten raken opme geraakn deur nuze neutn
de oren spitsenpielooërn
de pret was rap voorbijde leute was rap oed'n
de school verzuimenbusschn maakn
De schuld van iets zijnde butter opeetn hen
de sigaar zijn't an ze pietj' en
Die geraakt niet getrouwd't is eeën vor 'n ossebilk
die vrouw is goed in het huishouden't is e goe menojewuuf (j van Jules)
Dik ingeduffeldeklid lik e rauwn andjoeën
doe de groetendoe de komplementen
doe het, je doet normaal al nietsdoeën, 't is ol je vet daj gift
Doe wat je te binnen valtdoe wuk da God in j'n erte stikt
doelloos rondlopenroendlopen lik en henne die moe leggen
doelloos rondlopenroendlopen lik e kieken zoender kop
doen alsof't is ol geboring (o van pot)
doen alsof men het niet weetvan niet geboren (o van pot)
domme vrouwe kienekalle
Doodvermoeid zijngin pap meeë kunn zegn
doof als een potruzeldoof
door gewoontevorming de vorige weg nemenvan klorre gewunte den oede weg inslon
dooreen schuddene schudding geevn
Doostaan, verdurendeur ze nekk' aaln
drang om iets te doen wat niet magbetieketakt zyn
dringende zaken eerstkak'n goa vooër 't bakn, ol stot den oven nog zo heet
drinkwaterpudewien
drogen aan het lichaamdroogn an de staake
droog zandmulzig zand
druk verkeervele passoje (j van Jules)
duidelijk overdreven zijnd' er duumedkk' op lign
Een afkeer opwekken't ert (e) ofsteekn
een appelflauwte krijgene zwiemte kriegn
een bedrieger heeft nooit genoegduvels zak is nooit vul
een beetjee bitje
een beetje regene nunne die ol pissen no den hemel got
een bloementuile boekee blomn
een bok schietene keemel schieëtn
een bok schietenen aap schèèrn
een boterham smerene stute breën
een drukte om nietse scheete in e flesche
een drukte om nietse sjcheet' in è netzak
een dure ankoop zijne kostlik batje zien
een egoïsten éénbog
Een fiascoe scheete in en netzak
een foto nemeneen portret trekn
een gierigaard zijne dichtn zien
een goede vrouw is goud waard't is 't wuuf die 't uus rechtoedt
een grote bek hebbene grote mule hen
Een grote, kloekgebouwde mane bèèr van e vint
Een hels lawaaie leevn lik e Duutschn ooërloge
een klein kind zou het doorhebbeneen oend zoedt 't rieëkn
een koopje doeneen baaioard doeën
een kortere weg nemenen oek ofsteekn
een losse hoeveelheide klikche, e klik
Een luiaard is het vlug moeleegoards zweeët is rap greeëd
een mager en taaiee rojden
een mep geveneen trek geevn
een minder netelig gespreksonderwerp aansnijdenvan de werke weg klapn
een mislukking zijne flutse zien
een nachtmerrie hebbenvan de kokkemoare bereen zien
Een nakende geboorte verwachtenslaapn mit 't lank kordeeël
een nederlanderen ollander
een nummer meedansene burte daansn
een onaangename toespeling makene sneuve geevn
een opdracht afwentelenvan ze geeërn schudn
een oude fietsen oede tjuke, e cariot
een overhoopjeen oeliebroelie
een pak slaag gevene toeffeling geven
een praatje makene babbeltje slon
een praatje makene koetertche slon
één preie stale paret
Een proefbalonnetje oplatene visseltje smietn
Een pruilmond opzettenze lippe loatn angn
een raree roren swiester (o van pot)
een rare kerele roarn sjoarlewie
Een scherpe neus hebbene neuze en voe cokes te klopn
een schransere vultebog
een schransere bogvulder
Een slag slaane sleuver doeën
een slokje drinkene teuche drienken
een sterk geslachte sterke norië
een sterk mane kloekn bèèr
een stoot tegen de dijen gevene keunebille geevn
een storm in een gas water zijne sjcheet’ in è flesche zien
een tijdjee tiediejge
een vervelende opdrachte bescheten commisje
een vleikous zijne zeeëmtoote zien
een vlucht mussene vloge musschen
een volgere sleppedrager
een voordeel ontwarene boate rieëkn
een vrijpostige vrouw zijne franke bette zien
een walg veroorzaken't ert' ofsteekn
een weinig interessante zaak zijnmor e maager beeësje zien
een werkzamee duvel doet ol
een zaak grondig uitzuiverend' erdeure goan mit 'n groevn bustel
Een zaak niet weten te ontwarrenvernesteld zien mi ' en (d) s
een zenuwachtieg iemand zijneen zenuwpieëre zien
een zonderlinge indruk gevenmoa vies doeën
eet veel en blijft magere deurejager
eet wat aardbeienit e freeze
eetbaareetlikke worre
er af vallender of robbelen
Er de brui aan geven't an de katte geevn
Er het bijltje bij neerleggenze sjieke uutspuugn
er het raden naar hebben't moeëtn rieëkn
Er kunnen naar fluitend' er kunn achter sjchuufeln
Er mogen naar fluiten't op ze buuk meug'n schrieven
er niet mogen op rekenenop ze buuk meugn schrievn
er niet op vooruitgaanstaakelangde bluuvn
er slecht uitzienderlik zien (deerlijk)
er vaart achter zettenslunse geev'n
Er vanonder trekkenze schupp' ofkuschen
Er zijn nog anderen op belust't zien nog katjes die melk meugn
erg bedrogenbedrogen dat den doom uut zun ogen komt
ergens een vrij moment vindenetwoar e gatje viengn
Ergens veel op bezoek komenetwoa de zulle platloopn
ermee stoppende boekn toedoeën
Ermee stoppenze schuppe ofkuuschn
ernaar radend' er mi ze klakk' achter smietn
ervandoor gaan't sjchip op zien
ervandoor gaanze schupp' ofkuuschn
etenze botten vuln
eventjes kokene womtche kokken
failliet zijnan de balie angn
fiets- en autobande butebande en e binnebande
Filip heeft het gezegdFluppe wiste dat te zeggen
financieel ten onder gaanop stroate raakn
flink aanpakkend'rop vlieëgn lik Stoffel op ze katte
fysiek gehandicaptinvalied
ga even opzijgartche, gartch e bitche
Ga je er heen? Ik niet!goj der nortoeë? Ba nink
ga je meegoje mei
ga je meegoj mee
ga je meegoj mei
ga je ook meegoj gie mee
ga zittenje e zovele van zitten of van ston
gaat snel't got e gatje
gedaan met de pretde leut' is oedn
gedraag jeoed je maniëren
geeft gulis gifs
geeft niet graag geldsteeg van ofgon
geen geldplatzak
geen geld meer bij zich hebbenplatzak zien
geen interssante zaak zijngin vetn zien
geen kansgin keure
geen knip voor de neus waardgin roste kluute wèèrd
geen nieuws is goed nieuwsgin moare, goe moare
geen uitkomst zienvernesteld zien mi d' ens
geen vooruitgang boekenstaakelangde bluuvn
geen windgin loovige wiend
geen winst opstrijken't profiet kunn opraapn mi j'n elleboogn
geen zingin goeste
gehaast zijnin e presse zien
gehaast zijnin e neerloop zyn
gehurktop je nuk
Gek zijne slag van Sliengers muln en
geld uitgevengeld verdoen
geldbezit is zijn enige betrachtingbie em is 't mo geld die telt
geldgebrek hebbenvan e sooërte tekort komn
gemakkelijk geld vertereneen gat in j'n and'n en
gemakkelijk mooi te kleden zijnkleeën mi e laptje
gemeentelijke jongensschool, Veurnede kloeffeschole
gemeentelijke meisjesschool, Veurnede mamzels
genietenje generen (e van put, pet, put)
genoeg hebbenze bekomst' en
gepassioneerd zijnbezeten zyn
geplaagd zijn vanekuld zien van
geraakt wel aan een vrouw't go wel e schele rechte kieken
Geradbraakt zijnde leen of zijn
gestorven zijnmi ze pekkels omooge lign
gestorven zijn en nog niet begravenover èèrde lign
gevaarlijk rijderschuwen burger
gevangeniskot, doze
gevoelig zijn voor kriebelskittels en
gezin waar ze rijkelijk etenvettekot
gierig huishouden't is mo de rook die deur de kave got en 't ligt nog e zak op
gierig zijnde butter spoarn en gin brooëd eetn
gierig zijngeevn lik de koein die drooge stoan
Gierig zijnop ze geld zitn
Goed aangeschreven staanin de boovnste schuuve lign
goed geluimd zijnezind zien lik e keun
goed levenleven lik en oze in de klavers
goed verzorgenzorge dragen
goed werkenze besten doën
gokkend' er mi ze klakk' achter smietn
graag van de partij zijngern derbie zien
graatmager zijnrutteln in ze kleeërn
gratisvoe niëten, voe den drol
grillig zijnviezjn en
Grote armoe lijdenkrotte en oarmoe en
Grote armoedearmoe mi strieëpn
grote jongengrote loster
Grote ogen opzettengin oogn genoeg en voe ...
grote sier makende grooët'n jan uutangn
haagschool houdenbussche maken
haar vlechtenboetches brein
haast jewerje (e van pet, e van put)
haast jegif mo schette
half genezenhangt tusschen stoeln en bankn
half zesvuvenolf
hard lachenlachn lik een bulte
Hard werkenwerken knie over elleboge
hard werkenwerkn knie over elleboge
hard werkenje botten ofdrojen
hardnekkig liegenlieëgn da je zwort zieët
hebberig zijnvorboatieg zien
heeft een aardje naar de peter of meterde voente het esmet
heeft op alles kritieke grinzer
heel arm zijngin naagel en vor an ze gat te schartn
heel bang zijnversjchrikt zien; in ze kultn doeën
Heel boos zijnoendevroed zien
Heel dik aangekleed zijneklid zien lik e rauwn andjoeën
heel hoogmoedig zijnstief grots zien
heel jammer zijnGodgeklaagd zien
heel koudstief koed
heel lelijk zijnte leeëk zien vo t' èèpn dundern
heel leukvreë geëstig
Heel moe zijngin pap meeë kunn zegn
heel moe zijnversleten zien
Heel rijk zijnde moeër' en de buk en van 't geld
heel snelzo rap of teln
heel trots zijnpreus zien lik een katte mei een derme
Heel veele schrik van ...
heel vlugin en oai en e droai
heel wanordelijk zijneen oend zoedt ieër ze joengn nie weereviengn
Heel weinig schelengin oar schiln
heel weinig verdienen't profiet kunn opraapn mi j'n elleboogn
Heel weinig volkdrie man en e pèèrdekop
Heel zachtzochte lik 't katjes bolgsje
heimelijke voldoening beleven aand' er ze kot in en
helemaal in de war zijnheeële verdroaid zien
helemaal niet te vertrouwen zijnvan gin oar te betrouwn zien
hels lawaaie leven lik e kliethage
Het blauw blauw laten is nog het besteLoatn 't is, bestn ol
het blijft haperen in de slokdarm't kropt
het doet me leed'k en der dere van (e van pet, e van put)
het doet schrikken't is verschietelik
het duurt lange boeër bluuft zolange nie op z'n hofstee
het eens zijntakkoord zien
Het eerste gewin is makkelijk verdiend't eeëste gewin is kattegespin
het eetbord mooi schikkende tajore dresseren
het einde niet zien' t ende nie zieën
het gaat niet goed't foetert nie
het gaat vooruit't is goe jacht
het geld beherende beuze oeden
het geld valt uit mijn beurs (ik deel uit)'k en forten nodzak
Het gevaar uitlokkende katte bie de melk zetn
het grondig beu zijnd' er de koede kurs van kriegn
het haar afbranden't hor ofschoeperen
het is het niet waard't sop is de booënn nie wèèrd
het is niet gemeend, 't is voor de lol't is nie vor echt, 't is uut leutns
Het is nogal wat!'t is etwot te zegn
het is toegeven of ten onder gaan't is buugn of bestn
het journaal't gesproken dagblad
het kan lukkenje wit nie oe dad e koë en oze vangt
het leven is voor de vluggerds't leevn is voe de rappe
het lijkt nergens op't trekt op nieëten
het meeste is van mij't gros is van mien
het middageten missendeur de noene vollen, den oend in de pot viengen
het mijne, het jouwe...'t miene, 'tjoene, 'tsiene, 'teure, ' tuuze, 'tjuddere, 'tuddere
het niet zo nauw nemen met de waarheiddrukn zoender iente
het onderspit delven't nie kunn bokn
Het op iemand gemunt hebbene piek en op etwieën
het oprapen'k rapent op, je rap het gie op, e rap het ie op, me rapent wieder op, je rap het gieder op, ze rapent zieder op
Het regent dat het giet't rint dat 't zikt, dat de kaffiekanne likt!
het regent hard't regent mollejoengen
het staat je goed't is knoddig
het stinkt erg't stienkt lik de peste
Het tocht hier't trekt ieër
het werk lukt niet't is pissen tegen wiend
het werk vlot niet'k en rooj
hevig jongetjebruwier, ruusbuus, deurendal
hevig stinken't is de marulle (frans:mérula)
hevig wenensnot en kwiel krieschn
hij / zij wordt moeze / neur luuz'n biet'n
hij babbelt veelen et e mule van lintjes
hij beheert het huishoudgelden oed de beuze
hij deugt nergens vooren is gin puupe tuubak wèèrd
hij gaat snele got e gatje
hij geeft nooit ietse gif nooit nieten
hij gelijkt op joue trekt op joen
hij heeft geen kinderenen et noch kiend noch kroje (o van pot)
hij heeft het erg moeilijk't hor groeit deur ze klakke
hij heeft me iets misdaanen et in me rapen escheten
hij heeft te veel gegetenen e num verboeft geten
hij heeft te veel ope wit van de goze
hij heeft te veel open et e vliege in zun oge
hij heeft te veel open et e savel op
hij heeft veel gelden is wel estrieveld (stro er onder)
hij heeft veel gelden is eschutteld in 't geld
hij hoort zeer goeden ooërt lieze
hij houdt alles bij't is en oekerore (o van pot)
hij houdt de boot afen is op ze weeroeden
hij is bange slo ze tope
hij is bangen is gepiend
hij is beledigden is in ze gat gebeten
hij is demente doolt
hij is erg in de weere lopt de poten van ze gat
hij is gehaasten is gejogen
hij is niets waard't is e nieuwerd (e van pet)
hij is slecht geluimdze klakke stoa sjcheeëf
Hij is tot weinig in staate ku nog gin puud biechtn
hij is vermagerden is getrokn
Hij is voor het geluk geborenot 'n in z'n and sjchiet is 't e pannekoeke, en is geboëren me e klaverblatche
hij is zeer magere ruttelt in ze kleërs
hij is` binnen`en e ze schaptjes op droge
hij kan veel etenen et e gebreiden
hij liegt veele liegt dat spettert
hij lijkt er helemaal op't is ten gescheten en gekakt
hij moet dikwijls waterenen et e keunebloze
hij neemt alles meeen et akepotjes
hij overdrijfte makt van e schete e dunderslag
hij schept te veel in zijn bordzun ogen zien grodder of ze buuk
hij verkoopt goedze wienkel drojt, en et e goe kalandieze
hij weet er niets vane wit van niët
hij wenst altijd maar meer geld te bezittenduuvels zak is nooëit vul
hij ziet zeer vuile grimmelt
hoe gaat het? goed!oe ist? mager en toj en gern in den droj!
Hoe maak je het? Het kan nogal erdoor!oe is 't me je? Oet een bitje goat!
hoge hoedchapo buus
honger hebbenze zieën vlieëgn
hooghartig zijneen dikke nek en
hoogstwaarschijnlijkvan de tiene negen
Hou dat geheim!oedt dat voe joen!
houden van mensenmenschordig zyn
houterig persoonen oeten stakestief
hovaardigzot van gloërie
humeurig zijnkattepieërieg zien
ieder op zijn beurtek op ze toer
ieder voor zichek vor ie
iedereen vergist zich wel eens't zien meeër mensjchn die missn of enn die pisn
iemand anders de schuld geven't op en ander steekn
Iemand beadelenEtwieën è klooët oftrekk' n
iemand bedriegenetwien ofdrogen
iemand bedriegenetwien bie de buk zetten
iemand bedriegen, foppenetwieën te pisn leeën
iemand berispenetwieën bie z'n ooërn trekn
iemand doen struikelenvoetjelap legn
Iemand een kinwreef gevenetwien e smoetstute geevn
iemand ervanlangs geev'netwieën ze vet geev'n
iemand evenaren, overtreffenetwieëns staake wikkeln
Iemand foppenetwieên bie de buk doeën
Iemand foppenetwien bie de buk doen
Iemand foppen, beetnemenetwien bie ze pietje pakn
iemand iets afhandig makenetwieën strieëpn
iemand iets afhandig maken, foppenetwieën de board ofdoeën
iemand iets afnemen dat hij nodig heeftetwien oentgrieven
Iemand manipulerenetwieën roend ze viengers droain
Iemand met een hoge eigendunkeeën mi veele wiend in ze broek
iemand monddood makenetwieën van ze pèèrd sloan
iemand om hulp, medewerking vragenetwieën 't gat oplichtn
iemand omhelzenteeg' n ze zjielee trekk' n
iemand omkopenetwieën z'n and'n smoet'n
Iemand plagen, pestenEtwieën 'n duuvel andoeën
Iemand streng aanpakkenEtwieën in de piense zett'n
iemand terechtwijzenetwieën z'n oar kamn
Iemand uithorene boeër ze kunst'n ofvraagn
iemand uithoreneen boeër ze kunst'n ofvraag'n
iemand uithorenze toenge peeln
Iemand vastgrijpenetwieën bie 't gat van ze broek pakn
iemand vleienetwieën e strooëi in ze gat steek'n
iemand vleienetwieën een strooi in ze gat steekn
Iemand vleienetwien e strooi in ze gat steekn
iemand vleienin etwieëns beuze pisn
iemand weinig vertrouwenetwieën nie verre speurn
iemand zijn goede naam ontnemenetwieën deur 't sliek trekn
Iemand zwaar benadelenEtwieën e klooët oftrekk' n
Iets aannemelijk proberen te verklarenAn etwot e droai geev'n
iets aansmerenetwod opsulferen
iets door hebbenneuzewies zien
iets met tegenzin doenetwot doeën mi è lank gat
iets tegen iemand hebbenen ikche hen op etwiën
iets verkeerds doenetwot misdoeën
ik bedoel'k willen zeggen
ik begin er tegenop te zien'k begunt 't oentziën
ik begrijp er niets van'k verston der pot noch gat van
ik ben aangedaankzien epakt
ik ben blij voor jou'k zien bliede voe joen
ik ben platzak'k zyn ruttens
ik ben weg'kzien schuppens, kzien 't op,
ik ben zeventig'k zien tcheventig
ik blijf niet lang'k gon nie lange letten
ik heb een gevoel dat...'k en e gedacht da
ik heb een ruwe keel't schavert in me kele
ik heb het door'k zient neuzewies
ik heb hongerme ber grolt
ik heb hongerme mage trekt
ik heb problemen met...'ken ruje mè (j van Jules), 'k en rooj mè, 'k en mezerie mè
ik kan het niet laten't is vridder of mezelvn
ik lust het'k meugent
ik proef kleine stukjes't kriezelt in me moend
ik verdien ze niet zo gemakkelijk, mijn centjes't geld groeit nie op me rik
ik vind'k viengn
ik voel me er goedkjeunen mien do (o van pot)
ik voel me er goedkgeneren mien do (o van pot)
ik vraag me af...kwit soenders
ik word onpasselijk'k komn slicht
ik zie er tegen op'k oentzient
in adamskostuumin ze blooëtn flikker
in afwachtingin attandang
in de gevangenis vertoevenin de bak zitt' n
in de lentein den uutkom
in de massa volkin de foele
in de problemen zittenin de rabbelzak zitt'n
in de puree zittenin de rammelzak zitten
in een hevige woedein e vroede koleire
In gesprek zijnIn koetnaansje zien
in het voorjaarin den uutkom
in het wilde wegvolt da vliegt
in ruzie zijnin rakke liggen, in kweste zyn
in verleiding brengen' t katje bie de melk zetten
in verwachting zijnin possiesje zien
in Walloniëin de Walen, in de Walepijië
in zijn kuif gepikt zijnin ze gat èbeet' n zien
in zijn onopgemaakt bed slapenin d' oede veure slaap'n
Incasseer maarStikt 'n dieën'n ook mor in je beuze
Ironische uitdrukking voor `weinig`'t Is e heeël'n opraap!
is moeilijk te verkrijgenis kwokriegs
is niet meer eetbaaris tende
jas met ruitjese karo veste
je bent niet goed wijsje vangt ze
Je hebt genoeg gezegdtrekt nu moa de leere op
je hebt het goed gedaanj'haalt ere van je werk
je hebt meer dan gelijkj' è gliek en nog èn ende toeë
Je hebt volledig gelijkJ' è gliek en nog en endiege toeë
je kan het morgen ook doenmorgen komt ook alhier
je kunt ernaar fluitenangt 't an je koente
je kunt ernaar fluitenschrief 't op je buuk, je ku 't toen mi j'n emde afvagen
Je kunt niet alles hebbenje ku nie olles èn, veele butter en een vette moarte
je mag er zeker van zijn dat ...je meug wedd'n da ...
je moet de gevolgen dragenoej je gat verbrant moej op de bledders zittn
je moet niet alles geloven dat ze zeggen't is nie ol evangelie dat de paster prikt
je moet niet alles geloven wat ze zeggenze zeggen zovele dat e paster nie e prikt
je moet werken voor de kostde gebakken kiekens gon nie in je moend vliegen
Je weet nooit hoe je geluk hebt!Je wit nooëit oe dat e koeë een oaze vangt!
je weet nooit wat hij denkte muletrekker
je zou de muren op lopenje zoedt een oend in ze kl... biet'n
Je zou er de brui aan gevenJe zoedt ' t an de katte geev' n
je zou het onmogelijke doen om iets te krijgenje zoed den duvel tekeëre gon!
Je zou hier verongelukkenJe zoedt ieër de beeën'n breek'n
jij en ikik en gie
jong en zwanger thuiskomenthuiskomn me e pakche
kakkenschietten, no bachten gon
kan je datkuj gie dadde
kan je het aangoj 't meeëster kunn
kijken met wakkere blikkieken lik e frieoentje
kinderen horen alleskleeëne potjes èn grooët’ ooër’n
kinderen zijn drukjoeëns en zwiens vroetel'n ollesziens
kinderspelletjeskatje niejeten, katje duuk, katje wo daje etakt ziet
kippen kweken om op te etenhenn om te vettn
klagenklagers hen gin noëd, mo gift de boffers e broëd
klein mensjezis mo stoofhoet langde
Klein van gestalte zijnMoar e vuust' oge zien
kleintje vertrouwt enkel zijn familieéénhandig kientche
knipogenen oge flikken
kopen bij FrancisSiesen de pennink jeunen
koppig zijn van aarde kop èn
kort van geheugen zijnmoar ontoed'n van 's noeëns toet 'n twoav'n
kortademig zijnop z'n oasm' èpakt zien
kortademig zijnop z'n oasme epakt zien
kost wat kost komenmagrei komn
kregelig en lastig zijnzot zien lik è wieël
kunnen opschieten met ...ze pap kunn'n koeël’n mi ...
kuren hebbenviejen hen (j van Jules)
kwaadsprekenetwieën zwort maakn
kwart nakart achter d'heure
laat aankomenlote op ze stikken (o van pot)
laat ze maar roddelendan ze zegg'n dan ze will'n
lang blijvenbluven plakken, bluven pekken
lang wegblijvenbluven pekken
langs ginderol gunter
lastig, onhandelbaarzot lik èèn wieël
Laten zoals het is, dat is het besteLoat'n 't is, best'n ol!
later betalenop de poef koopn, borgen
later, op het juiste ogenblik bekijkeneffenaan zieën
leedvermaak hebbener e dume in vetten
leedvermaak hebbene dume drin vetten
leeft niet lang meerzun endje kort op
leeft van het OCMWis an den dis
liever dronken dan gek' t is beeter droenke zien of zot, ' t deurt zolange nieë
lood om oud ijzer zijnkiefkief zien
los zandmulzig zand
los zittentope angen me aken en ogen
losschuddene schingelieng geevn
Luiaards zweet is vlug gereedLeegoards zweeët is rap gereeëd
luie en vuile vrouwe katievig wuuf
luister eensort e kir ier ( i van pit)
maar enfinmo go wi (i van pit)
maar weinig etenmor eet' n lik è mussjche
mager argument't lopt van de schuppe
mager en ziekelijk kinde tettwette, e tjemenieker
mager zijnmor è tettienk zien
matig mooi meisjedozienegoeëd
me dunkttiemp mien
meringueschuum van scheten
met argwaan bekeken wordensjcheeëf bekeek'n zien
Met een probleem opgezadeld zittenMei en ei op zitt' n
met geld verwerf wat je wenstmi geld kop je goeëd
Met hebben en houwen naar buiten vliegenMi kliek'n en klakk'n buten vliegen
met tweeme tweeën
met zijn knie een stoot in het bovenbeen gevenè keunebille geven
Minder goed bedeeld zijnan d' achterste tette leggen
mislukt (mayonaise)en he ze gat ekeërd
moeilijk gaanslicht te pote zien
moeilijk te krijgenkwo kriegs
moeilijke vrouwe vies kadret
moeilijkheden besprekenjen herte luchten
molliggildig; goed te passe
mooi meisjesnelle puppe
mooier danschonder of
mouwen opstropenmouwen opsloven
murw geslagenblamot eslegen
na ons...achter nuus zynt ol krullekoppen
Naar de vaantjesaan de kloten
naar het toilet gaangoan woa dat 'n keunienk te voeëte goat
naar huisnor uus
naar ver weg vertrokken zijnno verremetjes zien
Nee maar!kust nu me voeët' n
nergens naar lijkenop niet'n trekk'n
niet (veel) werkenze spa op ze rik dragen
niet allemaal rozengeur en maneschijn zijnnie ol gin suuker en zeeëm zien
Niet alles wat blinkt is goud, en niet alles wat stinkt is slecht.'t is nie ol gin goed dat blienkt, en slicht da stienkt!
niet bestuurlijk zijnnie brillik zien
Niet dom zijnnie van gisteren zien
niet gierig zijnnie kiek'n op è frang
niet goed ineenzittenmo thoop' ang'n mi aak'n en oog'n
niet goed snik zijnop z'n oofd èvoll'n zien
niet goed wijs zijnnie goeëd bie de zien'n zien
Niet goed wijs zijnNie zjuste in ' t oofd zien
Niet goed wijs zijnZe nie ol op è riksje hen
niet goed wijs zijnze vang'n
niet handelbaar zijnnie brillik zien
niet happig zijnnie scheutieg zien
niet kunnen stilzitengin zittend gat hen
niet kunnen stilzitteneen marbel in ze gat èn
niet kunnen stilzittengin zitt' nde gat èn
niet lang blijvennie lange letten
Niet meer lang leven't Nie meeë lange trekk'n
niet méér proberen dan je aankuntnie verder sprieng'n of da je stok lank is
niet meer uitgeven dan je hebtzojen no de zak
niet met elkaar kunnen opschietenpiek a piek zien
Niet nieuwsgierig zijn maar ...Nie kuurieus zien mo gèèrn ol weet'n
niet rap tevreden(vrouw)e vieze koente
niet toegevenze beeën stief oed'n
niet veel kunnen etenmo kunn'n eet'n lik è mussjche
niet veel kunnen etenmo kunn'n eetn lik e mussjche
niet ver zijnmoar e loptje verre zien
niet versagenop ze sjieke biet'n
Niet weet, niet deertNie e wit, nie e dèèrt
Niet wijs zijnDe poeëre niet uutgevoeng' nn hen
niet zover zijn' t land nie uut zien
niets is gescheven of ondertekend't zien mo zegg'nde wooërd’n
niets mee te beslissen hebbennieët'n in de pap te brokk'n èn
niets om het lijf hebbennieëten inoeden
Niets verrichtenGin strooi van d' èèrde raap'n
niets waard zijngin roste klute wèèrd zien
niets waard zijngin sjieke tuubak wèèrd zien
niets waard zijngin sjieke tubak werd zien
nieuwe rijkedie van den ezel 't perd bestiegt is nie tomelik
nodeme e lank gat
nog bitter jong zijnnog nie olleeëne kunn'n piss'n
nog een jonge vrouw zijnnog è joenge poelie zien
Nog jong en onervaren zijnNog nie droge zien achter z'n ooër'n
nog niet begraven zijnover erde liggen
nutteloos werk doen't perd achter de karre spann
OLV versierenoenze vrowtche pareëren
om de tuin leidente pissen leen
om iemands hulp vragenetwieën ' t gat oplicht' n
omhelzenteeg'n ze zjielee trekk'n
omkomen, stuk gaanan den ols kommen
ongedurig, rusteloos zijne droaitoep zien
ongetrouwde manjoenkman
ongeveer vijfpakt, e stik of vuve ; a po pri (i van pit) vuve
onhandelbaar, humeurig zijnbukkig zien
onhandig iemand't is d'handave die nie deugt
onhandig zijntwi lienkerand'n èn
onthutst staan kijkenstoan kiek'n lik è bezikt'n zak
onze rekening is vereffendme zien kwietens
oogwallen hebbenzakk'n oender z'n oog'n èn
op consumptietemperatuurvan passe slok
op de buitente lande
op de werfin den travo
op goede temperatuurvanpasse slok
op grondniveaureize me (e van pit) de groend
op heterdaad betrapt zijnop ze nest epakt zien
op krukkenop krikken
op overschotten optelle
op rondeop den triem, op den tramaar
op stapop tramaar
op zijn paasbestop ze piekebeste
op zijn paasbest zijnop ze piekebeste zien
Op zijn tanden bijtenOp ze sjieke biet' n
Op zwier gaanOp schok goan
opgezet spel zijnmaakementspel zien
oplappenlapn en tapn
oprapen (het)'k rapent op, je rap het gie op, e rap het ie op, me rapent wieder op, je rap het gieder op, ze rapent zieder op
opsluitenkort steekn
oud mannetjeoed vintche
oud vrouwtjeoed wuviejge
oude manoede vint
over en weer bewegen in water vb wasgoed)swobbelen, uutswobbelen (woste)
overdreven godsdienstigpilorebietter
overdreven liegenlieëg'n van 't voaderland weg
Overdreven veel eteneten buuk stoa bie
Overdreven veel eteneten lik een diekedelver
Overhoop liggenKul over koente ligg'n
overhoop liggenje zoed hier gin hoend e smete gevn
paardemolenpietje me ze perd
pantoffelhelde stot wo da de bustel stot
petrol gevenpetrolle geev'n
pijnlijk zijn't is verpiend
pinkenen oge flikken
plant met aardappelenen hut patatten
plassenze broertje een andje geev'n
poets wederom poetskatje mien, katje were
pover huishoudenkrotte en companjië
Prestige verliezenvan ze plumen loaten
Prietpraatzever in zaksjes
prikwater moet bruisensputwoater moe mieërel'n
privé ruimte hebbenvriedom hen
prutserig tewerkgaankeuneklooët'n
rapte vierklowe
rap geraakt zijnnornemig zyn
rap omgepraatte verleën me e strooi
rap zwanger wordenstief rapelik zyn
recht door zeegelik è zwien deur de bjeten
recht door zeekeiart, niet plooien en rechtedeure
regen, wind en koudbameswere (St Baafsmis in oktober)
rijke vet zwien wit nie dat e mager oenger het
rillen van de kouklutterbillen van de koede
roddelenachter 't gat klapp'n
rotplukke fort
ruikt naar schimmelriekt vermuft
ruw weerschuw were
ruzie (in) metin rakke me
schaamrood hebbenbeschamde kaken lieën
schoon schip makender me vule voeten deuregon
Schoonschip makende boeël opkuusch'n
schort met ruitjese geperkte schorte
schransente boge fretten
schrik hebbenmit de poepers zitt'n
schrik hebbenze toope doeën
schrik krijgenz' n ooër' n legg' n
schuddene schingeling geven
sdrukkend weerlaf were
slecht gereedschape fikke
slecht gezinde none vieze nunne
slechte autoe brokke van en otto, e cariot
slechte ervaring opgedaan hebben met ...thuus èkomm' n zien van ...
sleepvoetendol tchaffeln
slingerende stappersliengelamoeëze
smaak zonder zoutfleeuws
snelin en oj en e droj
snel lopente vierklowe
snel lopende hond of paardlopt venterlaterre
snel voortdoensjette geven
somse keje op e weg
soort opgevenlirtje steek'n
speling op zittenspil op zitt'n
Spot met een ander!Oedt de zot mi je mette!
Spotten met iemandetwieën op flessch'n trekk'n
sterk de aandacht trekkenvele bekieks èn
sterke koffiestravve kaffie
stervenze sjiej' uutspuug'n
stervenze sjiek' uutspugen
StervenZe sjiek' uutspuug'n
Stervenze sjieke uutspugen
stervenze krage loten (o van pot)
stommerik't kof van moëjes (j van Jules)
stop nu maartrekt nu moa de leeër' op
Stop nu maar (met overdrijven) Trekt nu moa de lere op
StoppenDe leeëre optrekk'n
stout gesproken is half gewonnenstoet èklapt is oaf èwonn'n
stouterikzun ogen branden in ze kop of 'en et d'helle bedrogen'
straffe kost't oed an de rebben
strak kijkensterlieng kiek' n
struise vrouwe boereperd
succes is aan de durversstoetste wezels zupen de beste eiers
te brave vrouwe froje lutte
te brave vrouwfroje lutte
te keer gaanvan ze latte geven
te kort hebbenkortresse hen
te veel risico nemenlanger spriengen dan da je stok lank is
te veel willenwied gapen
te voetmi tram elve
te voet gaanmi tram elve rieën
te voet gaan bidden naar bepaalde heiligegon dienen
tegendraads zijnkontertjok zien
tegenwindwiend op
tekeer gaanvan ze bèèr maak'n
ten einde krachten zijntende gat zien
ten einde raad zijntende ze Latien zien
teniet laten gaanversluwern
tenslotteo't ol te schiettebroeken uutkomt
terwijl je babbelt ligt het werk stilol je klaps zyn mestdagen
teveel aanrekenenmi è fersjette sjchriev'n
teveel etenme verboeft eten
tijdens de dagoverdag
toch weltoeët, toetoeët
Toe nou!Alli wi zeg!
toe nou!allè zeg!
toegesnauwd wordene snak en e bete kriegen
toevouwentope voeden
toneeltje spelen door kinderenstikche speeln
tot dan!toe toene
tot ooittoet in 't pekken van d' andjoeëns
Tot ooitToet in 't pekn van d' andjoens
Traagmit de gendarmesteke
traag wandelenol utsepalieren wangelen
trek hebbenbeknerig zien (e van pet)
trekt op niets't is van me zusters
trots zijnpreus zien lik en enne mei e tettienk
Twee handen op één buikTweeë zieël'n in e kloefe
twee handen op één buiktwi zieëlen in e kloefe
twee vriendenakke en ze makke
uit z'n pijp komenuut ze kot komm'n
UitgaanE staptje in de wèèreld zsett'n
uitgegledenuut e glotchen
vallene perre smieten
vals zingende vooze nie kunnen oeden
van de ene naar de anderevan den enen no de gunten
van die kun je niets verwachtenvlad e kei, je got vel hen
van gedacht veranderenze karre keëren
van hemtziene
van hentuddere
van hier naar daar sturenvan juut no hop zenn
van je verste herinnering zijnvan je lankst’ / verst’ ontoed zien
van jou'tjoene
van jullietjuderre ( e van put)
van mij't miene
van onstuze
veel aan kunneneen breeën rik èn
veel babbelenbabbeln lik e schuttelwoscher
veel biddenleez'n da je lipp'n daaver'n
veel biddenlezen da je lippen davern
veel dorst hebbenscheel van den dust, vergeven van den dust
veel drinkenè moend èn die past op olle gloaz'n
Veel en hard wenenSnot en kwiel kriesch'n
veel eteneet'n buuk stoa bie
Veel etenEten buuk stoa bie
veel etenetwieën de rik uuteet' n
Veel etenze triepe vullen
veel geld uitgevenze loaten gletschen
veel geld uitgevenze loaten gletsjchen
Veel geluk hebbenMi ze gat in de butter voll'n
Veel lachenE schete lachen
veel lawaai om nietsè sjcheete in è netzak
veel pijn in de buik't vier in me buuk
veel pijn lijdenkruln van 't zeeër
Veel poeha verkopenDe grooët' n jan uutang' n
veel windschuw were
veelprateren et e mule van lintjes
verbabbelenvan ze toenge loat'n leek'n
verbijtenop ze sjieke biet'n
verduurd rubberverstorven kalletjoe
Verdwijn uit m'n ogenDek je mei je kloef'n
verkeerd begrijpenklienkeband vor oamerstèèrt verstoan
verkeerd ineen't zit koentekeraafs
verkroppene vuuste in ze beuze maak'n
verloren rakenoender 't voetvoak graak'n
versletenin decadenche
verstop jeduuk je
Vertrekken't Gat in zien / 't schip op zien / anzetten / ze schupp' ofkuschen
vertrekken, vertrokken zijn't gat in zien
vertrekken, vertrokken zijnde puup'n uut zien
Vertroeteld wordenBezorgd zien lik e kieksje op e barriege / stoksje
vertrokken zijn't gon zegn zien
vertrokken zijnweg en deure zien
Veurne is de besteVeuren spant de kroëne
vezelaars zijn vuilpratersvizzeloars zien vuuloars
vlak in zijn gezichtflak in ze wezen
vlak langs de beekreize mit de gracht (i van pit)
vleienzeeëm an etwieëns moend smèèren
vlug stappenstap en olf
volop lachenkoakebreeëd lach'n
volslank zijnwel te passe zien
voor de restvoe de reste
voor geen geld ter wereldvoe gin goeden oendje
voordeel, voorsprong toekenneneen gatje boate geevn
voorhuwelijkspareneen pientje drienk'n vooër de vespers
voorzichtig zijnbeducht zien
Vragen staat vrij.Vraag'n is vrie, en 't refuuzeeër'n stoat erbie!
vrouw die veel uitgaatz'hed e drojbord op neur rik
vrouwen't gespleet'n regiment
vuile kleineen et tzwiens zun ol ekust
vuile vrouwvule tange
vuile vrouwvule teve
vulgair volkriftche raftche
waar de kat krabde't zyn krabbels
waar is hij heenwor istn eblonnen
waarlijksme zieële Gods
waaromvoe wienne
Wanneer? nu of nog vroeger.Waneeër? Subiet of nog idder.
warm etennoeneten, poteten
wat een ...wuffre( e van pet)
Wat een aantrekkelijke vrouw!' k Zoen de katte buut' nsmiet' n mi zuk è muus!
Wat een lelijke vrouw!Z' is è remeedie teeg'n de lieëfde
wat kan die vrouw leuterenwuk e zikkoese is dat!
wat onbekend is, deert nietnie e wit, nie e dèèrt
wat voor een ...wuffre (e van pet)
Wat we eten? Nieuwsgierige kindjes met vele vragen!Wuk dan m' eet'? Kuuriezeneuz'n mi lange stèèrt'n!
wat zie ik je zeldenje zoe geld geevn vo joen te zieën
waterenze woter maken
we lossen het opme gon do middel in schaffen (o van pot)
we staan effenme zien kwietens
we zien er tegenopm'oentzient
we zijn klaarme zyn streke
we zijn klaarme zien streke
we zijn wegme zien sjampavie
we zouden wat meemakenme zoender klor op ston
we zullen tekort komenme gon kortresse en, me gon in't verkort komn
weelde brengt onheilwilde is e kwo beëste
Wees kalm en rustigOedt je moa koeste
weg zijnschuppens zyn
wegens zwangerschap moeten huwenmoeëtewerk zien
weinig eteneten lik e mussche
weinig schelenmoar e trutartje sjchillen
weinig verkopennie vele gin vente hen
weinig winst maken't profiet kunn'n opraap'n mi j'n elleboog'n
Weldrate faite
werk ontwijkenze karot trekken
werkzamee duvel doet ol
weten waar je aan toe bentweet'n wien' is wuk
Weten wat de oorzaak isWeet'n woa dat den oend geboeng'n legt
weten wat er aan schortweet'n woa dat 'n oend èboeng'n ligt
Wie goed bij kas zit, leeft royaal.Die 't breeëd èt, lat et breeëd ang'n
wie schade berokkent, moet de kosten vergoedenpotje brikt, potje betaaalt
wie wat beweert, moet wat kunnendie wilt koakel'n, moet een ei kunn'n legg'n
wij met tweewieder sch tweeën
wij met vijfwieder sch vuven
wij tweewieder sche tweeën
wil je wat oogstappeltjesmoei gin oeëstappeltches hen
wild rondrennenroend rieëstern
wildebrasschuwen burger
winst makender geld uut slon
zaken doenkommerche doeën
ze blijven langze bluven pekken 't zien pekkers
ze hebben genoegz'en nudder bekomste
ze hebben van werken een stad gemaakt en van de rest van de stenen bovenkerkez' en va werkn e stad gemakt en van de reste Bovekerke
ze heeft het zeer drukz'is in e sterre
Ze heeft zware borsten't Is vele voak in de stoasje
ze is armz'e noch kiend noch kroje
ze is in verwachtingzis in poziesje; zis aant sporen (o van pot)
ze is mollig, obeesz'is goeëd te passe
ze is opgewondenz'is in e sterre
ze maken ruzie (kinderen)ze liggen in rakke
ze staat met allesze klid me e laptche
ze zijn allerlei soorten mensenOenz' n Eeëre moe van olles ze getal èn
ze zijn blaséze weetn nie wiene danze willn van grinzigheid
zeer afgelegenin 't ol van fluut, in 't gat van den uul
zeer blijzot van bliedschap
zeer druk momente furte
zeer dundinne lik pompwoter
zeer duurstief diere
zeer fijne stukjeskurremul
zeer gekendgekend lik e slichte soe
zeer goed verzorgdbezorgd lik e kiekche op e barriëjge
zeer magere vrouwje ku ze deur de pupe van de kaffiekanne trekken
zeer natnat lik e zoppe
zeer nieuwsgierigkerieuzeneuze
zeer recht omhoogpieleboetrechte
zeer recht omhoogpileboetrechte
zeer snel werken werken, rijden...kardjas geev'n
zeer vroegvor henne vor hone (o van pot)
Zet je schrap!Oedt j' an 't gas!
zich aan eten te goed doenze buuksj' e zieëlemesse geevn
zich aan eten tegoed doenze buuk e zieëlemesse doeën
zich ergeren aan ietsetwoar over vollen
zich haastenaffeseren
zich hard inspannend' er de peez' op legg'n
zich inspannenze gat uutsteken
zich inzettenze gat uutsteek'n
zich klein makend bewegenol dukernekkend
zich kleinmakend vooruitkomendol duker nekkend weg
zich liederlijk gedragen' t zwien uutang' n
zich moeiender zun haken in slon
zich moeilijk aanpassen, moeilijk wennenze droai nie vieng'n
zich niet fit voelennie op ze pas zien
zich niet gewonnen gevenze, kop nie geev'n
zich niet laten uithoren'r achterste van je toenge nie loat'n zieën
zich reppende pooët'n van je gat loop'n
zich trots gedrageneen krop èn
zich uit de voeten makenze puuste scheur'n
Zich verbaal boos makenvan ze tetter maken, van ze latte geven
zich vergenoegen in'k jeune mie doarin
Zich voor iiets nzettenD' er ze schcoeërs oender steek'n
zich wagenze nekk' uutsttekn
Zich zorgen maken over...z'n ersens klutsen mi...
zichzelf benadelenin z'n eign viengers snieën
zie hem gaanspant 'n drieven
ziet graag mensenis menschordig
ziezovalla si (i van pit)
zij moet alles alleen doenze moet ol deur neur nek aaln
zijn aantal hebbenze getal hen, ze vulte hen
zijn batterijen opladenè piente goe bloeëd opdoën
zijn broer de schuld geven't op ze broere steekn
zijn geldze poenke
zijn gewoonte volgendvan klore gewunte (o van pot)
zijn inspanningen verminderene karn oendiepen
zijn neusbel optrekkenze snottekalle opsnoffelen
zijn ogen spraken boekdelenz'n oogn zein olles
zijn oog laten vallen hebben op iemanden oogsj' en op etwieën
zijn opdracht af krijgenstreke geraken
zijn Pasen houdenze joarlienksje leevern
zijn schaapjes op het droge hebbenbinn'nèspeeld zien
zijn schouders ophalenze schoeërs optrekn
zijn weelde tonende wilde stikt
zijn woede verbijtene vuust in ze beuze maak'n
zijn woord terugnemenze stèèrt intrekk'n
zijn zoontjeze maniejge
zit watzit e schof
zo erg is het niet' t is ' t ende van de wèèreld nieë
Zo fier als watPreus lik e katte mei e derme
zoals jijlik gie
zodra er een probleem oprijstvan os er è sjcheete verdroaid zit
zonneschijn vóór regene blek voer e lek
zwaar aan het drinken zijnin de zeupe zitt'n
zwaar beladen zijneloan zien lik e muulezel
zwaar geladengepakt en gezakt
zwanger zijnvul zien
zwijgenze muul' oed'n
Zwijgen is goud waardZwieg'n ku nie verbeeterd zien
Zwijgt nu maar!Vaagt moa je moend of!

2040 woorden

(bier) drink'nwerkn mit 'n gloazn andboom
(terloops) prijsgevenvan ze toenge loatn leekn
(verborgen) voorraad geldpoenke
's morgens's nuchtens
't Eerste gewin is niet veel zaaks't Eeste gewin is kattegespin
't Heeft niets om het lijf't Oedt nieten in
't Is niet veel zaaks't Is gin vetten
't leven is voor de vluggerdsde stoetste wizzels zuup'n de best' eiers
't Was een saaie, eentonige bijeenkomst't Was en oede wuufskerkgank
't Was geen vette kluif' t was gin vettn!

A

Aambeeldoanebilk
aan staak binden (dier)staken
aangedaan zijnd' ervan èpakt zien
aangelengde melk (met water)flutemek
aangezichtfuusmuus
aanhangselperlunt
aantal gebakken brodenbakste
aantikken (bij spel)takken
aanzetslingervrange
aar (tarwe)owtje
aardappelerpel
Aardappelerpel, erappel
aardappelen schillenpatattn schrooën
aardappelmeelpatattebloeme
aardappelmesjepatattemesje, peultje
aardappelmesjeerpelschroddertje
aardappelpureepatattesmeus
aardappelpureestampers, smeuzers
aardbeienfrezen
aarden naar zijn vaderslachtn no ze voder (o van pot)
aardwormtettienk
Aarzelentruntn
Achteraan buitenbachtn buutn
achterneefgebrookn rechtsweir
achterste van een schoenkonterfoër
achteruitkrabbelenze stèèrt intrekkn
Adamsappelkelebeier
Afdakoenderlat
Afgesmolten restjes spekKoantjes
afgesmolten restjes spekkrakelingen
afgesprongen vrijagebeele
Afgevallen fruitvolliengn
Afloerenofgettn
afloerenrienkevieln
afschampenofkets'n
afschrapenschrepen (worteltjes), ofschrepen (vuil)
Afschuinboorschafringbooëre
afschuwelijkschabouwelik
Afsluiting met zeilbardas
afzien, lijdenofsjiek'n
AjuinAndjoen
al sleepvoetenol tchaffeln
al zijn geld aan kleding besteden't ol an je gat angn
alleenallene
alles samengenomen geen vette kluif't is ol thoope nie veele
altijdossan
angstigbenowd
anjersvuuleneuz'n
anjersgenoffels
arabiechnogal
armbandbrasselee
armeormoezojer
as zevenassch'n zicht'n
asbaksandriejee
asfaltwegterreboane
assertieve vrouwraskatoen
Autokeuringschouwieng
autopedtrottinette
autopettrotinette
avancerenaffeseeëren
azijnaziel
azijnanziel

B

baantje glijdenslieder'n
baantje glijdensliederen
baarmoedermatriesse
babbelaarkletser
babbelaarstersnetsebelle
Babbelaarstertèètewèète
Bagagedrager fietsStoantje
bakerachterwoareege
bakerminne
bakfietstriporteur
BakkebaardenFavriens
bakkebaardenfavorinen
bakkebaardenfavorienen
bakselbakte
baksteenafvalbriekeljong
balbolle
bangbenauwd
banggepiend
bang iemandtruntemarunte
bang zijnmit de poepers zitt'n / ze toope doeën / mei èn ei op zitt'n / èpiend zitt'n mi...( i van pit)
bang zijnin de pienszak zitten
bangelijk meisjetruntekoese, truntemarunte
bangelijk meisjepiskoesse, zikkoesse
bangelijk meisjezurkeltrutte
bangerikbenauwd' n schieter
bangerikbroekschieter
bankschroefvielstaake
batterij (kleine) piele
bebroed ei dat stinktswopei
bedienknop of hendelmarchefletter
bedlinnenbeddegoeëd
Bedreven zijn in ietsD' er een andje van weg en
bedriegen (kaartspel)zeuren
Beduimeldbemokkeld
beduimelenbemokkelen
beduimelenbepootel' n
bedwantsweeëgluus
beekgracht
beeldjeposteurtje
beeldje (op schouw bijvoorbeeld)posturtje (u van put)
beerputallepit
begerigbeknèèrieg
BeglurenOfmuuz'n
behasoetien
beklagenswaardige vrouwslooëre
bekvechtenstrieën
Ben je niet goed wijs?Zie j' op j'n oofd èstuukt? / è j' è slag ad van Sliengers meul'n?
bereide maaltijdpoteet'n
bermgaskant
beroepsmilitairboefer
beroepsmilitairgamelleboefer
besbeiër
Beschadigenrampeneren
beschuit in ei geweekt en gebakkenklakkaart
besmettelijkbetrapelik
besmettelijkvangelik
bespaar me dat maarspoar me doava
bevallingakoesjement
Bevroren rijmbrimmel
bewaarschoolkrutschole, kakschole
bewegenwikkelen
bewolkenbetrekken
bewusteloosbolleworde
bezembisme
bezoekoverkomste
BezwijmenVan jezelv' n voll' n / van ze sies' n droai' n
bezwijmene zwiemte kriegen
Bibberen op zijn benenKlutterbill' n
BietButraape, beeëte
bietebauwbieteboe
bij Verdoncktoe Verdoenks
BijlAppe
BijlBiele
bijnabiekan
bijnaschieër
bijnatewege
bijnaamlaptchename
bijziendkiekebie
bikinie fieggeblad en tettelaptjes
bikkelenpekkelen
binnenste van een zweerde poke
blaarwrievlieng
blaarbledder
blaarvrievlink, bledder
bladerdeegfujetage
blaffenbasten
blijbliede
blindblend
bloedworstbloelink
bloemblomme
blootpuudeblooët
blootshoofdsblotsoofde
BlootvoetsBerrevoeëte
blufstoef
bobijnbollebiene
bobijnbobiene
bochelbulte
bochtdroai
boekentascarnasière
boekentaskanasierre
boeltjebataklang
boenencireeër'n
boerderijboerhofstee
boerenpuffen
boezeroenbazjerong
bofde kwabbe
bol (gewas) klieëster
boldersbaanboltra
bolronde, uitpuilende ogenpuudogen
bontjasvell' n mantel
bontmantelvellen frakke
boodschappenlijstjekommishebrieftje
Boodschappentasnetzak, kommisjezak
BoomstronkBul
boordsteenbordeure
boos zijnin è sterre zien
bordtaljoor
Bordeelkabardoesj, oeërekot
borreldruppel
borstelsteelbustelstert
BorstenTetn
bosjebusseltje
boskantbuschoje (j van Jules)
botervatbuttermiene, zoanevat
botervatbutterpot
BovenlichtOpperlucht
brakenovergeven
brandweerpompiers
BreiwolSjette
brijn (verzadigde zoutoplossing)briene
brillekasseetui voor bril
broekzakbroekbeuze
brombeergrolpot
bromfietsbrommer
bromvliegmoneschieter
bromvliegrulder
bronstigbrimstig, tuchtig
broodmesbrommes ( e van pet)
brouwselbrouwste
brugdagkoppeldag
bruine mopvett'n klucht
bruine suikerpotsuiker
bruutbruutzak
buffetkachelmenajère (j van Jules)
buibieze
buitelingtumelette
buiten ademtend' oasme
buiten westenbolleworde
bukkenstupen
bultjebubbel
BunzingFiesjow
bunzingfietchouw
buskruidpoerre
busselboengel

C

caféstammenee
cafépraattoogklap (s)
caviaspons ratche
cent (25)e vuufsoenore
cent (één)e setiemtche
cent (tien)e klute
cent (twee)en ortje
cent (vijf)e soe
centrale verwarmingchoffage
centrifugeturbine
chaosoelienest
chaosoeliebroelie
chicoreikrotte
chirurgoperatur (u van put)
ChocolaSjukla
chocoladesjukla
chocoladechukla
chocolademelkchuklakaffie
cichoreiprut
clownclow
clownklow, arleking
compacter samenzettenopkorten
confituurmoës
cornedbeefbollebief

D

dagen van de weekmondage, diessendage, oensdage, dunderdage, vriedage zoterdage en zundage
Dakoversteekozieng
dampdoom
Dapper zijn, volhoudenAn ' t gas oeden
darmspoelinglavement
dasplastrong
Dat is niet zo duurda volt van nie oge
De akker't Stik
De akkerwindebiende
de belangrijkste persoon zijn't oofd en 't gat zien
de buurt't geburte
de electrische stroomde koerang
de gelegenheid hebben...d'okkozje hen van etwodde
de grensde schreve
de grensde frontieren
de kasseien stoepde koschie
de keel uitangende voeët' n uutang' n
de laatstede last'n
de schuld van iets krijgende butter opeet'n èn
de spoorwegden iezerweg
de vaatschuttels
de vaat doende schuttels wossjch'n
De vrouwen' t gespleten regiment
de wasde woste
DecoupeerzaagWupzage
deegachtig, flauw van smaaktets
dekensarze
dekselulle
dement zijndolen
denkenpeisn
deurkrukklienke
deuropeningdeuregat
deurstijldeurpost
DeurstijlSchabrang
Deurstijlsjabrang
deurtje in een schuurdeurroketdeure
Diagonaaloverhoeks
diareeschiette
diareede schiette, den ofgank
diareeofgank
DiarreeOfgank
diarree hebben'n ofgank èn
dicht bij moeder kruipenflokken
dienstig zijnvan passe komm'n
diepe wondegabbe
dierenverzorger bij de boerpoester
dik zeelreeëp
DikbilKachtelgat
dikke vrouwpoefpieëre
dikke vrouwpatapoef
dinsdagdiessendage
DistelstekerMakke
dodenkokkedumen
doelloos rondlopengolle
doen alsofgeboar'n
Doen struikelenVoetjelap legg' n
Doen struikelenvoetjelap leggen
dokterdokteur
dolen, zwerventjool'n
domme vrouwdommekoente
domme vrouwstommekloeffe
donkerdoenker
doodshoofddodsekop
DoodskistSchriene
doodsprentjedoëzantje
dooierdorre
DoopsuikerKiendjekak
doornatdeurwikt
doornatleeknde nat
doornatzopp'ndenat
DoornatZupendenat
Doornatzwienenat
doornat zijnzuup' ndenat zien
doorrotplukkevort
doosdoëze
Dop, peulScheule
doppenscheul'n
dorpprochie
dorpelzille, zulle
dorpelzulle
dorsendaschen
dorsmaschinedasmachine
dorstdust
douaancommies
Draaimolensliengerpies
drachtig zijnbejoengd zien
drempelzulle
DriekoningendagDertieëndag
drinkbusdrienkepulle
drinkkommetjesjatte
drinkt te veelbuusbing
drinkt veel koffiekaffielutte
droevigtriestig
dronken zijnsneppe zien
druifdruve
Drukkend weerLaf were
duiventilduvekot
duizeligbollewoarde
durfalraweël
durver en flinkerddeurendal
dutjehoazetuksje
dutjeoazetuksje
dutjetukche
duurder worden(ver) dieërz'n , verdieëzn
dwarsligger van een spoorlijnbiele
dwaze manstommekloët
dwaze vrouwkalle
dwaze vrouwstomme kloeffe
dweildweel

E

eeltverbot vel
eene (vóór medeklinker), en (vóór klinker)
een aardappelplanten hut patatten
een bang persoontje zijnè benauwde sjcheete zien
een beetje regene bitche e lietche
een beurt laten voorbijgaanpass'n
een blik(bonen bijvoorbeeld)e konserve
een boertje latenpuff'n
een buitelinge tumelette
een defect krijgenin rakke voll'n
een dekseltjeen ulle
een doordringende blik hebbenkiek'n lik è stekveugel
Een dubbelslag slaanTwi vlieg' n in è slag sloan
een dutjee tukche
een flierefluiterè buusbing
een geke tchippetchow
een goede slag thuishalenè sleuver doeën
een grappig heertjeè vintj' uut de leute
Een grote stommiteit begaan' n oppergoai ofschietët' n
een heel zwak gezicht hebbensteekeblend zien
een klein ietseen piezewiet
een Klomp aardeE ruke èèrde
Een koprol makenE tumelette maak'n
een lekke band hebbenè platte band' èn
een maaibreedteeen zwat
een naïvelinge blooten
een pak slaag gevenze broek vermaak'n
een pint biere demi
een plaagstokè kniespèènse
een plaagstoke kuloore
een putterè frieoen
een rare kerelè roar' n apostel
een rare kerelè roar' n karwoat
een rare kereleen roar'n sieskerwie
een roereien ommelette
een ruw heerschapè diltekoater
een scheutje cognacè sputje cognac
een sneer gevendeur ze neuze vrieven
een sneer krijgenè sjcheeëv'n krieg'n
een strak, expressieloos gezichte blekken anzichte
een stuke brokke
een sympathieke deugnietè froaioard
een tekortkortresse
een toenaamèn ooërnaame
een toenaame laptchename
een toevallige keerè verwoaide keeë
een wei tot akkerland omvormenè weeë sjcheur'n
een wind lateneeën loaten vlieëg'n
een zuurpruimige vrouwè vieze klienke
eendkwekonde (e van pet, o van pot)
éénrichtingsstraatsansuniek

E

eerderidder (i van pit)
eetbaaretelik
eetbordtellooëre, tallooëre
egeegde
ei zonder kalkschaalwiendei
ei zonder schaalwiendei
eiereneiers
elastiekrekker, rekkel
elastiekrekkel
elder (= uier) elder
eliknom de beurtèèk ze betoeriengs
elkaarmekor
elkaar plagenmekoar kniezen
elleboogelletute
emailverlot
emmerseule
emmerseulle
enkelknoeëzel
enkelknoezel
er af rollenofrobbeln
Er flink tegenaan gaanSlunse geev'n
er hard tegenaan gaansjette geeev' n, petrolle geev' n, lament geev' n, kardjas geev' n, slunse geev' n, krepie geev' n, katoeën geev' n, goaze geev' n,
Er is weinig verschil't Schilt gin trutoar
er niet zwaar aan tillend‘ er gin spel van maak’n
Er vanonder muizenSchampavie speel'n
er voor uitkomenetwot nie wegsteek' n
er zijn voeten aan vegend' er ze klooët'n an vaag'n
erg droogpoeërdroge
Erg loensenScheel kiek'nn lik en otter
ergensetwosten
ergens moeilijk opklimmen (vb dozen, meubelen)oprabbeln
Ergens op bezoek gaanBenoar goan
ervandoorgaanze puuste scheur'n
erwterrewete
erwtenerreweten
etenbinn'nspeel'n
eten zonder trekkimzen
ettermertelie
ettermurtelie (u van put)
etui voor brilbrillekasse
even langs komenbenoar komm'n
even langskomenuut en in sprieng'n
even langskomene kè binnenspriengen
even telefonerenè belliege geev' n

F

Fatsoenlijk, ordentelijk, Schikkieg
Fiasco, flopSchietslag
fietsvielo
fietsplaatplak
fijne stukjeskurremul
fiksenschaveeln
flaconpujje (u van put, j van jules)
flauwe zeurzurkeltrutte
flesflasche
flessenopeneropendoender
flierefluiterschuufluut
Flopflutse
fluimspoggel
FluitenSchufel'n
fluitenschufelen
fluitjesjchuufletje
fluitjeschuuflet
FluweelPoane
fluweelpone (o van pot)
FoppenBie 't veeërtienste zett'n
foppend'roptrekk'n
foppenkull'n
fopspeenfokkedieze
Fopspeenfutte, fokkedieze
fototoestelkodak
frank meisjestoetteklakke
friemelenfrutsel'n
frietenfriets
fronsenstroppen
fuifnummerzwieneschoeë
fuikilte, puukel
fysionomiefuusmuus
fysisch lijken opslachten an

G

ga uit de weggart
gaangoan
gammel voertuigoed kariot
garnaalgernore
GarnalenGeirnoars
gasgoze (o van pot)
gaskachelgoazestove
gazonpeloeëze
gebakjetartje
Gebuild broodGebult brooëd
gedaan hebben't ende werk zien
gedeelde muurneltemeur
GedeeltelijkiOlf en olf
geduldpasenche
geelgilf, geif
geen geld meer bij zich hebbenrutt' ns zien
geen zin hebbennie beknèèrig zien
geheugenmemorie
geheugenmemoërie
gelaatwezen
geld neertellenlammer'n
gelegdeleid
gelegen komenpass'n, van passe komn
gemakkelijk in de omgangmeigoande
Gemene deugnietschoelie
geneesmiddelmedicament
GeniepigOenderkotieg
Geplaags zijn metEkuld zien van...
Geradbraakt zijnDe leen of zien
gerookte haringkrakalo
gerstpamele
gerstpameeële, geste
gescheideneschid
geslaagderuwesierd
gevlekte katsieper
gewatteerde dekenkortepooënte
geweekt brood, beschuit, ... etenzoptjes eet'n
geweekte boterhamzoppe
geweerpatroonkartoeche
geweven stofgoed
geweven stofe goeige
gezichtfroeëte
gezichtmule, tote, froete,
gezichtoanzichte, fusmus
GierAale
gierigoendegierig
gierig iemandkreute
GierigaardKremklooët, kreute
gierigaardkrebbebieter
gifvergif
GilSchruwel
gindergunter
gladgleddig
GlijbaanSlierboane
glijbaangletsbone (o van pot)
glijdengletschen
goalgolle
God zegene je en beware je!God zeentj' en bewoar je!
goed in het vlees zittengoeëd èvleeësd zien
Goed zo!Alabonneur!
goochelaarchamoteur
goochelensjamateeër'n
gooi met een dobbelsteentèèrlienksmeete
gootsteenwossteeën
gootsteenwotersteën
gordijngordiene
graaggern
graaggeren (e van pet, e van put)
graag van de partij zijnje jeun' n
grapvort (o van pot, lang)
grapjasvorteflikker
grappiggeeëstig, komiek
grasgas
grasgroengasgroeëne
greeppooëte
Grimassen makenMuul'n trekk'n
grindgraveej
groene boontjessukerbontjes
groentengroensels
groetenkomplement'n
groot en zwaarloevig
grootvader, grootmoederpetje, metje
grote bijlhappe
grote go-cartbillekarre
grote kombassing
grote lollymuulestopper
grote verzinkte teilstande
grote waterdichte lap stofbache
grotergrodder
Guitpietjeferniend
gulpswoop
gulpspriët
guur winderig weerberewere
guur, winderig weerè sjchuuw weere

H

haakpenkrochee
haar vriend, zijn vriendinneur bing, ze mokche
hagelslagmuuzekruttels
hagelslagmuzekruttels
hakenkrosjeren
hakenkrocheren
half lachengrimeëlen
HalmpjeAuwtche
halsnekkepit
halssnoerkoljé
hamespe
hamsterSpoans ratje
handborsteltjezwientje
handelmarchefleter
handelaarkommersant
handelaarnerienkdoender
handelszaaknerienk (e van pet)
handiggejandig
handjevolandsvullige
handtassakoche
handvatantaave
hangt aan uitgepluisde stoffurrels
hard wrijvenfrotten
harenhor
harktoakel
harkowtje
hebbenhen
heelstief
heel booshooërndul
heel boosoendevroed
heel boosooërndul
Heel diksliekevet
heel donkerellepekkedoenker
heel droogkorkedroge
heel erg vervuilenvergroend' n
heel fier zijnpreus zien lik een katte mei e derme
Heel gieigOebdegieërieg
Heel gierigoendegierig
heel hardbeeënard
Heel jammerDeurnessejaamer
Heel moe zijn't Gat of zien
heel platplat lik è zesse
heel rechtpieleboetrechte
heel rosworkelzwort
heel ros, roestkleurigkoeroste
heel slappe koffielumpe
heel sociaal zijnkoekegoeëd zien
Heel veel gelukOeëresjaanse
Heel zaOeigepoepedroenke
heel zatoeigepoepedroenke
heel zatpoepeloere
heel zottoppezot
heel zwartsjchoeëzwort
hefthandave
Hekbalie, (h) ekk'n
helemaal andersomkoentekeeëraafs
helemaal over de schreef gaanhele derover goan
helemaal verrotplukkevort
helemaal volploempende vul
helemaal volploempevul
hellingneerloop
hengsel (h) angel
hengseliengsel
HerdershondSchaper
herkauwen (h) ilker'n
herstellenvermaken
het gevraagde bedrag tot op de cent kunnen betalenkunnen pass' n
het is het niet waard't is 't nie wéérd
het klein grutde kruts
het laatste kind zijn't schrepelienk zien, 't kakkernest zien
Het loont de moeite niet erover te praten't Is 't klapp'n nie wèèrd!
Het loont de moeite niet!'t Sop is de booën'n nie wèèrd!
het oneens wordenin stokke komm'n
het op de zenuwen krijgen van ...de koed'n krul krieg'n van ...
Het toilet't Vertrek
het veld, de akker't stik
het voordeel hebben van ...vooër'n èn da ...
het voorjaarden uutkom
hevig regenenmollejoeng'n reeg'n
hevig regenenmollejoeng' n reeg' n / stroent reeg' n
hevig regenenslagwoater reeg'n
hevig stinkenstienk'n lik de vorte peste
hij die sartkniespense
Hij heeft geen succes!Z'n oarienk bradt nie!
hij is onhandigz'n and'n stoan verkeeërd
hinkenspakken, krepeln
Hobbelighullebullig
hoedrandvooje
hoefstaltravalie
hoeveboterboerebutter
hommeluzzel
hommeleuzel
hoofdvleesoofstik
hoogstenst'n ogst'n
hooizoldertilt
hostiemessebroëd
Hou je taai!Oedt j' an 't gas! / Biet op je sjieke!
houtoet
hout en goudoet en choed
houten schaatsenschaverdienen
houtmijtoetvumme
houtskrullenschavelieng'n
huilend janken (hond) kajiet'n
huisuus
huisduifkoter
huisgezinmenoje (j van Jules)
huishuurpacht
HuislookDunderboare
huislookdunderborre
huiverenievern
hulp in de winkelwinkeldochter
hulskartoesjche
humeurigkattepieërieg
humeurig zijnteutelik zien
Hunkerenankeren
huwelijksreisspeelvoyoage

I

iedereenolleman
iemand afstoten, niet aanvaardenetwieën verpekk' n
iemand bedriegenetwieën bie ' n buk doeën
iemand die vlug weentblèètekoese
iemand die vlug weentblèter
Iemand die voor niets terugdeinstDeur'ndoal
Iemand een pak voor de broek gevenEtwieën ze broek vermaak'n
iemand foppenetwieën te piss'n leeën
Iemand korthoudenEtwieën stakkeband' n
iemand met een bleek gezichtmèèkmuule
iemand mijdenetwieën sjchuuw'n
iemand zonder aanvoelenbotterik
Iemand zwaar verwijten en beledigenEtwieën uutschiet' n
ietsetwodde, etwod
ietsetwod, etwodde
iets als zeker willen bevestigen't op è bladje geev'n
iets doorhebbenetwod neuzewies zien
iets goed kennen / kunnend' er èn andje van weg èn
iets lustenmeugen
iets missend' and'n of zien zoender...
iets verzinnenetwot uutvieng'n
ijskreemkreimaglas, kreimtje
ik'k
ikikke
ik doe dat graag'k doen ik da gern
ik kan dat goedik kun da goeëd
ik moestkmoest'n ik, kmost'n ik
ik vraag mij af of hij komt'k wit soenders oetn komt
ik zal wel zeggen hoe het verlooptkgont ik wel zegge oe dat da ier go goan
ik zou het echt niet weten'k zoent begot nie weten
in 't voorjaart'n utkomm'ntiede, in den uutkom
in adamskostuumin ze blote pele
in de tijdspanne vanin de wèèrdieë van
In de warVernesteld
in de zevende hemel zijnPieëre boven Jan zien
In een goed blaadje staanE voetje voren en
In een oogwenkin è fluut
in en om zettenschranken
In het onopgemaakte bed slapenIn d' oede veure slaap'n
indirect informerentinten
influistereninsteken
insmereninsmoeten
intijdsantieden
introvert iemandbinnebeeër
is lang en hangt ergens aandrendel

J

ja hijjoan
ja zijjoas
jaarmisjoargetiede
jachtwakergardechasse
jasfrakke
jaspaltoo
jattensjchoepn, tjoepn
je weetje wit
je zou voor minder hoor!je zoe voe minder wi!
jeukjukste
jodiumtinctuurtenteurdiot
jodiumtinctuurtenterjot
JointTuute
jong moederkonijnzuuwe
Jonge haasOazelapien
Jonge haasoazelapientje
jonge kabeljauwgulle
jonge kippoelie
jonge manjoenkheid
JongenKnechtebrakke
jongens en meisjesknechtejoeëns en meesejoeëns
jongetjemaniejge
JozefTjeppen
juistjuste (j van Jules)
julliegieder
juten zakbaalzak

K

kaalklets
kaal vogeljongblutsekakker
kaalhoofdigekletsekop
KaalkopKletsekop
kaarskèèse (e van pet)
kaarsrechtpieleboetrechte
kaartenkorten (o: lang)
kaartenpiekens, koekens, klavers en hertens
kaartspelkoekens, piekens, klavers, hertens
kaaskos (o lang)
kachelstove
kachel met platte buisbuzestove
kachelpookkotteroare
kakkenbalten
kalefaterenlapp'n en tapp'n
kalfkof (o lang)
kalkoenpollediene
kalkoenturke
kalsijdekossjieë
kanaalvort (o:lang)
kantklossenspellewerken
kap, los van de jaskapliene
kapot makenverdestruweren
kapot makenverenuweren
kapot makenvermorgen
kapot makenvermassakreren
kapot makenvermogen
kapselkwaffeure
karnemelkkerremek
KarnemelkpureeKerremeksmeus
karnemelkse papkerrepap
katkattinne
katapultschieëtlap
katerkatrol
kauwgomsjieklitte
Kauwgomsieklitte, spierement
kauwgomchieklitte
keet schoppenboel maken
kerelgaljaar
kerelkastaar
kerkgeldophaalster'tstoeltjewuuf
kerkpolitieswies
Kermen als een hondKajiet'n
kermiskerremesse
kerskeze (e van pet, e zoals in put)
kersenpitkraksteeën
KetellapperPotjedek
KeutelKruttel
keversjchaliebotse
kielschabbe
kiergarre
kiezelkizzel
KikkerPuud
kikkerpuut
kind van ongehuwde moedervoërkiend
kinderenjoëns
kinderstoelkakstoël
kindervoituurkienderfotteure
kipkiekn
kiphenne
kippenhokhennekot
kippenrenhenneperk
kippenvelhennevlees
klappeikletskoesse
klappeisnetse
klappeisnetsebelle
klappeicomere
klaprooskankerblomme
kledingstuk om af te dragene sleuverore (o van pot)
kleikliete
klein iemandpernukkel
klein kereltjekrul (h) ut
Klein kereltjesnotneuze
klein van gestaltestoofoetlangde
klein ventjepiesperwie
klein, misvormdvernukkeld
kleine bezwijmingzwiemtje
kleine hoeveelheide kliksche
kleine hoeveelheiden utteltche
kleine hoevelheideen strutche
kleine kerelpiesperwie
kleingeldkluttergeld
kleinigheidscharding
klem, valtrape
klerenkult' n
kleuterleidsterfreubellienne
kleuterschoolkrutschole
kleuterschoolkakschole
klikspaanoverdrager
klimbonenstakebooën
klimop (n) iefte
kloekklokenne
Kloek gebouwddubbel gelet
klokhuissluze van een appel, sluus
klokkenspel van 't varkende pezerik
klompkloefe
klootzakklotzak
kloppen van het bloed in je aderenbutsen
kneusjetchemenieker
KnijpenNiep'n
Knikkermarbel
knoeienfikkelen
knoeienpoliestern
knoeierfikkelore
knoeierfroëtelore
knotwilgbolloard, bovelienk
knotwilgkopboom
knuffelenpaluffen
knulwietewoai
koelkastieskasse
koevoetkoeteeën
kokenkokk' n
kolenboerkoolmarchang
kolenbuskoolbak
konijnelapienkeunelapien
konijnenkeutelkeunekruttel
koningkeunink
koolmijnkoolpit
koortsblaaskorsepuuste
kopjetasse
kopje met oortasse
KoppeOmmel
korsetkorsee
korstkaste
korst op een wondereuve
korst op een wonderove
kort, dik iemandkortenboendel
kortwiekenkortvlerken
kostfrikoo
koteletkortlette
koukoede
koud vleesgerecht van kip, kalf, konijnpotjevleeës
kraaikroje (o van pot)
krabben bij jeukscharkelen
krabben van katkrabbelen
krabbertje (tuin)(h) ouwtje
kramkremme
krankjorum zijntoppezot zien
krantgazette
krassenschroenzen
krassenschreven maken
krentkorente
kreupelkrepel
kreupel gaanspakk'n
kriebelenkitln
Kriebelenkrevietelen, kieteln, jeuken (' t jukt)
krielhaankukkeloane
KrielhaantjeKukkeloantche
krielkipkukkelenne
kruidnagelgrofnagel
kruimeldiefschoeperore (o van pot)
kruin haarijzerbotkrune
kruiskruus
kruis van een broek't gat van een broek
kruisbesstikkebeier
kruiwagenkruwaag'n, kortewaag'n
kruiwagenpupegalle
kruiwagenkortewagen
kuifweerbustel
kuitkiete
kuiten (flinke)piestekieten
kunstmestchemieke vette
kuspieëper
kussmoeffel
kusjetotje
kussensloopfluwiene
kwaadaardige vrouwrosse
kwaadaardige vrouwraskatoen
kwaadaardige vrouwe rosse
kwaadaardige vrouwserpent
Kwajongenpleute
kwajongensporrewoan
kwalijkkwaak
kwart vóórkart vo d'heure (o van pot)
kwartelkwakkel
kweekbakkoechebak
kweekkaskoesjebak
kwezeldibbe

L

laarzenbotten
Lach met iemand andersOedt de zot mi je mette
ladderleeëre
Ladeschof, schuve
ladeschuve
lafaardplatbroek
lage houten wand naast dorsvloerpoeiweeë
lampiontorre
lange kerellange zwikzwak
langskomenbenoarkomm' n
lap stof, waterdicht en blinkendtoole
lapjeskatsieper
laurierkerspapblors
leeg blike konservedooëze
leeuwenbekjekovermuliejge (o van pot)
leischalie
lekke bandplatte bande
lelijkleeëk
lelijkaardscharmienkel
lemen (van vlas) sjif
lendenleen
lengtelankde
Lesbiennelisje
leugenaarleugnore (o van pot)
leugenaarsterleugneege
Leuninglene
Leuvense kachelbuzestove
levendig meisjevlietieg meesje
levendig meisjevivieg meesje
levensgenieterlevaart
Libelnaalde
licht buitjesalaavloagsje
Licht buitjesalavlaagche
Lichtjes lauwpislauw
lichtjes vuilbemokkeld
lichtlauwpislauw
lichtlauwkattelow
liefkeppe, mokke
liefkozenpaluff'n
liefstekeppe
Lieveheersbeestjepimpampoentje
lieveheersbeestjepiempajoentje
lijkbidderliekbidder
Lijken opSlachten an
likkenlekken
likkenlekn
likstoklekkerstok
limonadesieder
Linnen in warm water te week zettenSchoed'n
listige, geniepige vrouwneete
loense streekkreutetrek
LoerenRienkeviel'n
loerentjoerelen
LolLeute
lollyspekke
loochenenofstrieën
loodsmikke
looplampballadeuse
loperig (dooier bijv.)nis
losmakenpukn (u van put)
lucifersufer (u van put)
Lui zijngin strooëi van d' èèrde rapen
luiaardleegord, ledigganger
luid kelenschruweln
Luid weerklinkenlunderen
luidruchtige klappeiklabettermul' n
luier (baby)luder
luisterenortn
lukraakgoeëd komme 't uut
lullenparlasanten
lullig persoontchemenieker
lummelenkeunekloëten

M

maait het rietreiter
maandverbandkapellegordientjes
maarmo (o van pot)
maar alleemogauw zeg
maartmorte
machteloos zijn tegen ...gin verwèèr èn teeg'n ...
madeliefpocheblomme
mager persoonè moager'n sprieëtel
mager persooneverebbe (11ribben)
Magere vrouwplanke mei e gat in
magneetzeilsteeën
maïstusschenterwe
mandkaansel
mankenspakken
mankenkrepeln spakken
mannen WCpisiene
mannen-WCpesiene
mannetjesduifduuver
mannetjeseendmasjeloare
maskermascher
maskermaschermule
matrasmatrasse / maaltratse
méér dan een handvole fakke
meewzeeëveugel, meeëwe
meidmesen
MeikeverEekrulder
meisjemeesejoenk / meesjekalut
meisje (wat misprijzend) meesekalut
melktandenfokketans
melkzeefmeèèziede
melkzeefmèèkziee
melkzeefmekzifde
méringuenunneschete
mestvette
mestvaaltmestoop, messink
Met bloot hoofdBlotsoofde
met bloot hoofdin ze blote kop
Met mazen gevlochten boodschappentasNetzak
metalen balkpoetrelle
metalen schaatsenschatsen
mijn lendenme leen
minderwaardige goederenkamelot
misdagmestdag
misdienaarmessedieënder
miskleunflutse
misleidente piss'n leeën / bie ze pietje pakk'n
MislukkingFlutse
mistsmoor
mistsmoër
moemoë
moedkoeroge (o van pot)
moeder, vader geworden zijnverriekt zien
Moestuingroenselof
mogenmeugen
molenmuln
molenwalmullewolle
mondmoend
mondblaasjes door coxsackievirusmuleplage
mondharmonicamoendmeziekche
monkelengriemeeuw'n
mooi meisjesnelle mokke
morgenvroegmorgennuchtend
morsensturten
morserswienswol
mosterdmostoard
motorfietsmottesiekel
motregenensmooëreien, stuveien
motregenensmooërrei' n
motregenensmoorrei'n
motregenenstuuvei'n
motregenensmuken
mufhumstig
muggenzifterpezewever
muilezelmuul
muizenvalmuzetrape
muntmente
muntjemente
MuscarieMuzestroentjes
muskaatnootneute van schote (o van pot)
MussenklemMusschetrape
muts met ponponpullemutse

N

naaidoosnojbak
naaktpudebloot
naaktin ze blote pele
Naar de ochtend toeNuchtewoars
naar de vaantjes helpenverkullebukk'n
naargelangnavvenant
nachtjaponslapkleëd
nachtkastjenachttafeltje
naderennozen (o van pot)
Nageboorte't schoon
NageboorteSchooën
nagrasamat
naïevelingnaïev'n tuut
narcispoasleelie
Narcispoaslelie
Narigheid voelenNattigied voeël'n
natachtigwak
nauwelijksmi ruze (i van pit), mi ruje (j van Jules)
NauwelijksSchoas
nauwgezet verdelenbedeeël'n
nauwkeurigsekeur
NavelBukebooëne, , bukepitje, buuknagel
navelbukepit
navelbuukenaagel
navelbukepitje
nazienachtergon
NergensNauwers
nergensmowers, nievers
nergensnowers (o van pot)
netelnettel
neuskegge, giebe (bargoens van 't ambastratche
niet doorbakken broodklef brooëd
niet duur zijnvan nie ooge voll'n
niet gladsteeg
niet goed wijs zijnze nie ol toop' èn
niet goed zienmo oaf ze buuk vul zieën
niet verlopen zoals gewenstnie foeter'n
NietsNiemendolle
nietsniet'n
nietsniemedolle
niets waard zijngin pupe tubak wèèrd zien
nietwaareneje ( e van pet, e van peer, e van put)
nietwaareneë
nietwaar?enni?
nieuwe zool aanbrengenverooverzool'n
nieuwjaarswafeltjelukke
nieuwjaarswafeltjeslukken
nochtanspertang
nogalarabiech
nonnunne
nonkel EngelIengelnoom (1900)
nu mag je wel ophoudennu meug jet wel stopn wi
nukkenviejen (j van Jules)
nummernumero
nurkstoppe (l) stieër
nutteloos babbelen en grappen (jeugd)kakgojen

O

ochtendnuchtend
ochtend regenworm in 't grasdower
ochtendjaspinwaar
oliebollensmoetbollen
om de haverklapte passe en t' n oenpasse
om het langstom ter lankst
om zeep helpenrampeneren
om zeep helpenverduumelieër'n
omgekeerdkoentekeraafs
omgevinganvierong
Omheinde wei voor ossenOssebilk
omheiningspaalstakietstoake
omslag aan de mouwparmang
omvervallenommekloai'n
omwegommetoeër
onbetrouwbaar persoonfarseur
onder de prijs verkopenschenteventen
onder de prijs verkopenbraderen
onderhemdoenderboai
onderhemdoenderlieviege / zwitboai
onderhemdzwitboai
onderhemdoenderboj
OnderlijfjeOenderboai
onderwijzerschoolmeëster
onderwijzer, onderwijzeresmeëster, meësteresse
onderzoeken (dokter)vizeteren
onechtelijk kindeeën van achter d' aage
oneffenoendeff'n
oneffenoeneffen
OnenigheidOenverschil
ongeduldigoenpasentig
ongeduldigoengedeurig
ongelofelijkoengelofelik
ongeveerapeupri
onhandelbaar zwaarloevig
onhandig iemandkrabber
onhandig iemandmooscher
onkruidwied
onkruidvuligheid
onlangskortelieng (s)
onmiddelijksebiet
onnode, , met tegenzinnooë
Onnozele halsKlunt'nzoeêtekoeke
onrustigoengedeurig
onsus
onsnuus
ons (bze.vn) nuus
ontroomde melkfleutemèèk
ontwrichtuut 't led
Onvast slapenSloap'n mi 't oazevel an
onverwacht en snelverrats
onverzorgd door ziektevermuusterd
Onwel wordenOardieg komm'n
onwel wordenroar komn
onwel wordenslicht kommen
onzelieveheersbeestjepiempajoentje
oogspecialistoogmeëster
oorontstekingkatern
oorvijgmuulepèère
oorwurmooërebeeëste
oorwurmoërebeeste
op goed kome het uitvolt da vliegt
op nieuws belustnieuwstèèrtig
op rijtereke
op tijdantieden
op zijn hurken zittenop z' n uk zitt' n
opbergenwegsteekn
Opbrenst van een teeltNooëte
opdrogen van de aardappelen op het veldverhozelen (o van pot)
opening in het ijsloeme
opetenbinn'nspeel'n
opgedirkte vrouwtutematooje
opkamervoltekamer
oplappenkarrelappen
opnieuw, terugwere
opscheppenboffen
Opschepperijbeslag, blagoai
opstijgend waterde kwelme
opzichtig vurig biddenleez' n da je lipp' n daaver' n
opzien tegenoentzieën
opzij gaangarten
opzij schuivenan de kant sjchuuv'n
oude gammele fietstuf
Oude manOed'n pee
oude, gammele fietse tjoeke van e vielo
Over de hele lengtevanensentens
overbodige spullen weg doenroefeln
overeenkomstbaj
overjaspardessus
overloopden allee
overmatig drinkerzuupteeële
overrijpbuukziek
Overvoloppendeproppendevul
Overvolplainvul
overwegtravir (i van pit)
OzetMoakementspel

P

Paal van een weideafsluitingStakietstaake
paardpéérd, perd
paardeknechtkarton
PaardenbloemBeddepisser
Pak rammelTroefelieng
palmtakjepoometakche
pannenlappierekadul
pantoffelssavatten, sloffers
pashokjepaskotje
pastoorpaster
pedtgerseliepersien
pekelbriene
pelpele
peluwflowiene
perfectionistpietje persies
petklakke
petekindvilln
peterseliepersien
petroleumpetrolle
piepschuimisomo
piertettink
PijpajuintjesPientandjoentjes
pikhouweelpioche
pissebedzwientje
pitkeëche
pitteleerkoentekletser
plaagstokkniespense
plaagstokkulooëre
plaatsplekke
pladijsplote (o van pot)
PlagenKull'n
plagenkullen
plak chocoladetablette sjukla
plankgasvulle goaze
plasjeplasseltje
plassenze woater maak'n
plassenpissen
plasticplastiek
plastiek (van) plastiek' n
plat steentje bij hinkelspelkaaltje
platvoetplatvoeët
platzakruttens
pleisterspecieploaster
plezierleute
plotsverrats
plotsnommekëe
pluimloos vogeljongblutsekakker
pluisjekatjewietje
podagraDe kozientjes
poetsenkuuschen
poetsenkuschen
politiede fliek'n, de polieche
polshorlogemoenter
pomponfluuze (op de kermis)
PonyhaarFroefroe
PookKotteroare
pookkotteroare, kooteroare
portiepooëche
postbodefakteur
postzegeltember
Potdoofruzeldoof
potdoof zijnruzeldoof zien
potloodcrijong (i van pit)
PotloodslijperPotlooëdscherper
potten en pannenpottekarieëre
potten en pannenpottekariere
potten en pannenpottekarrieëre
praatgraagklapoardig
Prakezeren over ietsZ'n ersens kluts'n met...
prakkensmeuzen
Prakkezerenpatrieken
pratenbabbeln, klapn
preiparet
prentjezantje
pretentieuze vrouwkakmadam
Prettige kereloardigoard
priesterpaster
prietpaatkoenteklaps
Prietpraat verkopenzwanzen
prietpraat vertellenkienekallen
princessebonenperseboelie
prinsessenbonenperseboelie
promoverenvereuver'n
proppenschieterklakkebusse
pruim (tabak bvb) sjieke
prustsenpudder'n
prutsenkeuneklooët’n
Prutsenpudderen
prutsenmooschen
pullboj
pummelloeëtefoai
Pureepatattesmeus
putpit

R

raagbolkobbejager
RaamRuute
raarror
rakengenaken
ramenasrammeratse
rammelaarrutteloare
rammelaarkeunebuk
rammelaar (voor baby)ruttelore
Rap en onduidelijk sprekenSnabbel' n
rare grillen hebbenroare viezj'n èn
ratjetoeutsepot
ratjetoeratta
redelijke prijsschappelikk'n pries
reetsplete van je gat
regelenschaveeël'n
Regelen, beredderenSchaveeël'n
regenjasimpermeabel
regenwormtettink
reireke
reisduifvoyageur
remmenfring'n
reurut
reutemeteututsekluts
riekgreëpe
rijreke
rijfrakel
rijkaardriek'n stienker
rijkswachterjandarme (j van Jules)
rijmbrimmel
rijmriem
rijstpapriespap
rillenieveren
rimpelenrompeln
riskantrieschelik
ritstirette
roddelaarsterkomeere
Roeien met de riemen die men heeftZoai' n noa de zak
roeien met de riemen die men heeftzojen no de zak
roerzeefpasseviet
roetgriem
roetgrim
roetsjbaangletsplanke
RogerJeeten (J van Jules)
roggerugge
rokensmoërn
rol (op het land)tolle
rolluiklattestooër
rolluikvollee
rolstoelinvalidekariejge
rommelbucht
rommelrubuut
ronddwalenrondwarreren
ronde mijt van strovruchtenschelf
ronde tas zonder oorkomme
rondrennenroendriesteren
rondslenterenroenddrets'n
rondsnuffelensnuustern
rondzwervenroendtjolen
RoodharigeRostekop
roofvogelstekker
roos in het haarkatrienewieël
rotvort, fort
rot, bebroed eiswopei
rowaandepaardroeoandepèèrd
rubberkalletjoe
rubberkalletchoe
rubberen schoeiselgalochen
rubberen schoeiselfieten
rugrik
rugzakbazasse
ruienan 't verplumen zien
ruienmuten, verpluum' n
ruienverplumen (vogels), muten (zoogdieren)
ruifrasteeël
ruikenrieken
rundsvleeskoeievlees
rupsrutsme
rups in fruitjantje rut
rusthuisoedemanuus
ruw zijnruulokte zien

S

samentegoare
samenthope
samentegore (o van pot)
samenspannentoopedoeën
sapzop
sarrenkniezen
schaarstekortresse
schaatsenschaverdien'n
schadelijke insectenferniend
SchaduwSchauwte
schaduwschowte
scharschulle
Scharnierlechte
scharnierletse
scheellus
scheel kijkenlus kieken
Schelmfieloe
schelmschoelie
schelmenstreekkreutetrek
scheuren, schurenscheurn
SchilSchrooë
schilfertjespeeltjes
schillenschrooën
schoeden (= in warm water te weken zetten) sjchoed'n
schoenen met vlechtwerktresseeschoeën' n
schoenlepelschoetrekker
schoensmeerschoeblienk
schoensmeersjchoeblienk
SchommelJuttekako
SchommelJuttekakoo
schommelenjuten
schommelpaardjuupèèrd
schommelpaardjujperd
schone schijnparode (o van pot)
schooltas (met handvat)karnasierre
schooltas (op de rug gedragen)ransel
schoonheldens
schoppenboerpiekenzot
schoppenboerpiekezot
schorremorriestroatevoak
schorspele
SchotelSchuttel
schouderschoeëre
schouwkave
schreienkrieschen
schreienschremen
SchrijlingsSchèèrliengs
schrijlingsscherrewiets
schrikachtigverjchieëtachtieg
schril sprekenschefferen (e van pet, e van put)
Schrobbend schurenSteper'n
schroefvieze
schroeienschoeper'n
schroevendraaiertoernavies
schuinnoeës
schuinschuns
schuinoveroeks
schuine zijde, kantgeeër
Schunnige praat verkopenvulemulen
Schunnige vrouw, schavuit, schelmScheuvel
schurkschoelie
seffenssebiet
seinhuisjemajenette (j van Jules)
seldersilderië
Seringenjasmienen
seringenzjazmien
seringenlilaken
side carsietekarre
sijsjetrientche
SikkelZekel
sikkelzikkel
sinaasappeloraje
Sint IdesbaldBaaltje
sintelScharbielie
sintelsscharbilies
sintelsscherbilies
sjaalfichu
slasalaa
Slaapmutspullemutse
slabbetjebavetche
Slag leverenbatteren
slakslekke
slakomsaladiere
slank en kleinfientich
slap bierfleutebieër
slappe koffiedeureleek
slappe koffiedeureleek, lumpe
slappe koffielumpe, deureleek
slappe koffieprutsop
slappe koffiedeurejuj
Slappe sausparaplusause
Slecht ambachtsmanKloefekapper
Slecht gehumeurdkattepierig, vies gezind
Slecht te been zijnNie goed te pote zien
slecht uitgevoerd werkprutswerk
slechte kwaliteitkamelot
slechte kwaliteitbazar, bucht
slechte mensrotzak klootzak
slepen met de voetensleffern
SleutelSlooëter
sleutelbloemenmanneges en wuuveges
sleutelbloemenhennekoessen
sliep-slieplekke dume
slimmerikfienoëre
slingermolensliengerpies
slofslaffer
slokjezwelgsje
slokopmeermeuger
slordig geklede vrouwslovedoka
Slordige vrouwVuleprume
smakelijkappetietelik
smakeloos gekleedangetuteld
smeerlapluuszak
smerigkatievig
smerige deugnietschoelie
smikkelensmoefelen
smokkelenblauwen
snavelpekker
sneersneuve
snel sprekensnabbeln
snelbinderviloorekker
snelbindervilorekkel
snoep op een stokjemuulestopper
snoep op een stokjelekkerstok
snoepjespekke
snoepjespekke, karamel
snoeverblagoai
snormoestasch
snotkaarssnottebelle
snotkaarssnottekalle
snuitfroete, zwienefroete
snurkengroll'n
sodaseldersoe
sodasildersoe
sokvoetelieng
sokzokke
somsoltemets
Soort katrolSchuufloop
spataderenvaries'n
spattenspetter'n
spattenspezen (e van pet, e van put)
speekselspuuch
spinkobbe
Spinkobbe, kobbespinne
spitsmuistope (o van pot)
spleetgarre
sponsspoense
Spook, boeman, watergeestNekker
sprotscharding
spuwen, brakenspugen
staanlamplampadeire
staartboet
stapel ongedorst stroe stuuk (klein) of e vumme (groot)
Stapel ongedorste strogewassenSchelf
steek (al of niet onder water) sneuve
steenpuinbriekeljong
stekelstekker
stekelbaarsjeoendersteker
stekelbaarsjestekvisje
stekker en ook stopcontactprieze
stelenscheefslaan
stelentjoep'n
stelenschoepen
stelen, ontvreemdentjoep'n, sjoep'n
sterke koffiestravv' n nkaffie
sterven (dier)kreveren
stevige kuitenpiestekieten
stickerplakker
stiekem meenemenmeilimper'n
stijf rechtoppieleboetrechte
stoeptrottoir
stoepsteengank
stofmul
stofjasschabbe
stokbroodflute
stommeriktortekloj
stop hetleg et lam
stoppelstrobbel
stoppels op het veldstrobbels
stoppenuitscheën
stopverfmastiek
StotterenStoamer'n
stotterenstameren
stoutdroef
stoutstoet, droef
stout meisje, stoute vrouwkwoabette
stouterikdroevoard
stoutmoedig, doortastend iemanddeur'ndaal
straatborstelruuscher
straatloperstrotevendel (o van pot)
straatvolkrieftjeraftje
strandschoenen uit rubberfieten
strijkstriekte
Strijkgoed bevochtigenDe waste lieweek'n
strijkgoed bevochtigenlieweeëk'n
strijkgoed bevochtigenwakken
strikstrek
strobaalballo
strobaalbalo
strooienstrieëvel'n
struik (h) ut
struikhut
struikbonenuttebooën'n
struikbonenuttebonen
struisstreus
stugsteeg
Stuipenkonvulsch'n
stuipenkovulsjch'n
stuipencovunsjen
stuit van een kipde priek
stuk makenvermorgen
stuk mestveeè vettebeeëste
stukje stof (weefsel)laptche
Stut (balk) Schooëre
stuur (auto)volang
sufferdloeët'n (=van lood)
suikerbonenkienderkak
sukkelaardjemenieker
sulkluntenzoetekoeke

T

taaitoai lik welster
taalsprake
tabaktubak
TagetesPaan'n broeksjes
Tagetesstienkertjes, poanen broeksjes
takjestakkelieng
takjestakkeliengen
tandartsdantiest
tante Sofie (1900)sofiemoeie
tapdansensteppedansn
tas voor boterhammen en pulle kaffiemale
te nieuwsgierigkerieeuzeneuze
te veel vastpakken (vb kattejong)tingeln
te weken zetten in warm waterschoeden
tegen iemand iets hebbenen ikche hen op etwien
tegen iemand zijnen ikche hen op etwien
tegenpruttelenruttelen
tegenslag kennenoensjaans' èn
tegenslag, ongelukjefarse
tegenzin opwekkenteeg'nsteek'n
teilteële
teil om te wassenwosbassing
tekortkortresse
telefoontillefong
televisietellevieje (j van Jules)
TenslotteO 't ol te schiet'n en te viest'n kwam
tenslotteop 't laste van 't spil
Terloops informeren naarOp d' aage klets'n
terug op orde brengenruffelen
terug op orde brengenroefelen
terwijlbinst
terwijlbinstewiele
tesamentoope
tevredenheidcontentement
tintelen (bij vrieskou)tinkelen
tochogliek
toenaamlaptjename
toestelkalut
toeval zijnzjuuste pass'n
toilet't gemak
toltop
tontunne
tonentogen
tonentoogn
tonsuurkrune
tortelduiftooërtel
tot akkerland omgevormde weigroeëze
tot grotere afstand komenververz'n
trage vrouwtrunte, truntemarunte
treintring
trotspreus
trunt (weifelaar, -ster) truntemarunte
tuberculozeterre
tuinslanglanse
turflaagderink (e van pet)
twee halfvolle bijeen doenverienkeln
tweede wasde schoede

U

UGie
uierelder
UilskuikenWietewoai
uit de weg gaangart'n, gert'n
uit de weg ruimenvan kante maak'n
uitgegledenuut e glotschen
uitglijdenuutgletschen
uitglijdenuutgletchen
uitglijdenuutgletschen, glots uut, uut e glotchen
uitlegikspliekoche
unsteriengsel
uurloondageure

V

vaarsvèèze
VaatdoekSchutteldoek
vaatwasmachineschuttelmachine
vaatwasmachinesjchuttelmasjiene
Vals vrouwvolsche tienke
Valse vrouwVolsche tienke
valsspelerzeuroare
valsspelerzeurore (o van pot)
Van een verlangen moeten afzienEtwot op ze buuk meug'n schriev'n
van einde tot eindevan ens'ntens
van haarteure
van jouvan joen
Van kant makenkokkedumen
van mijva mien
Van zich afwendenVan ze geren schudd'n
varkenzwien
varkensvet om te smerensmoet
vastgrijpenvastestekken
VDABde werkbestelle
veegborstelvagebustel
veel alcohol drinkenlampett'n
veel drinkenlampett'n
veel drinkenzupen
veel geld verspillengeld breek'n mi aamers
veerresooër
veer van een briltraam
veiligheidsspeldsluutspelle
VeinzerTotetrekker
veldwachtersjampetter
velgjante (j van Jules)
VensterVeister
venstervinster, rute
VensterbankVinsterkassiene
vensterbankkassiene
vensterblindeblaffeteure
verbergenduken
verbrijzelenbruzel'n
verdeelstekkerkattekop
verdrinkenversmoëren
verdronkenversmooërd
verduisterenblenderen
vergetenvergeet'n
vergietverzuup
verhaalvertellieng
verklappenuutlang' n
verkoudheidvollieng
verkoudheidkoede, volling
verkwisten, over de balk gooiengeld oover de boake smiet' n
verlekkerdbegoest
verlorenkwiet
verloren gelegdmisleid
verloren zijnin doloars bende zien
vermeerderenvermeez' n
vermoorden, kapot makenvermorgen, kokkedumn
verslensen, verwelkenverslenz' n
verslenzen, verwelkenverslokern
verslijtenslete doen, verslietn
verslikkenverslokken
versmossenvermooschen
Verstoppertje spelenKatjeduuk speel'n
vertrekken vertrokken zijn't op zien
vertrekken, vertrokken zijn't gai in zien
vertrekken, vertrokken zijn't goan zegg'n zien
vertrekken, vertrokken zijn't sjchip op zien
vertrekken, vertrokken zijnde piest' in zien
vertrokken zijngoan sjchuufel'n zien
vervangerramplassant
vervelend persoonambetant mééns
verwaarloosd (wezen)veroenschameld, verpeirewojd
verwantschap tussen nichten en nevenkoezienoazje
verwardvernesteld
verwendbedorven, verkept
verwennenbetutteln
verwonderd bij nieuwstjen?
vet, heel dikmooëtelvet
VeterSchoeband
vetersjchoeband, sjchoelint
veterriekoërde
veulentjekacheltje
Vezelenvizzelen
vijgfiegge
villenvloan
villenvlon
vinden, vond, gevondenviegn, voenk, evoegn
vingervienger
vissen met sleepnetkruwen
VitterPezewever
vlakeff' n
vlasdraadtwieng
vlasmijtloeie
vlechtboetche
vleermuisvliendermuus
vleeskuipstande
vleienflikflooi'n
vleienkalienen, zeeëm'n
Vleienmoauwe frotter
VleienMouwefrott' n
vleiergatlekker
Vleierzeeëmtote
vlekplekke
vleugelvlerke
vliegenraamjaloezie
vliegerdrake
VlieseiKolkei
vlinderuul, vliender
vloeibaar productspuns
vloeistofspuns
vloeistof morsendretsen
vloekend' er è pinne deuredroai'n
vloekenè pinnen d' erdeure droai'n
vlokkenborstelmoppe
vlug naderenzeeëre noarz'n
vodslunse
voddenophalerslunsevint
voetpadtrottoir
vogelveugel
Vogelklemveugeltraape
vogelkooigariole
vogelkooigarioole
vogeltje zonder pluimenblutsekakker
vol stofvul mul
volkstoeloop, rimoertremulte
volledigvanééstéés
volledigheelegans
volwassenvulgroeid
voor de loluut leut'ns
voor de lolvoe de leute
voor de restvodder van de reste
VoorlopigProviezooër
Voorraadruimte (vaak onder trap) Spende
voortuinvoërland
vooruitgangavaanse
vorkferchette
vorkfersjette
Vorst (van 't dak)veust
vrachtwagenkamijong
vretenfrett'n
vretenfrettn
vriendenmoatn
vrijersefteur
VrijgezelOed'njoenkijd
vrijgezellinoede joenge dochter
vrouwvromens
vrouw die steeds gek doete zottemutse
vrouw met cafécafébazinne
vrouw zonder ruggegraatkalle
vrouwelijk konijnkeunemoere
vrouwen en mannenvrovok en mannevok
vrouwtjesduifduvinne
vuil bedzwienepoke (o van pot)
Vuil persoonvuulvel
vuil, smerigkatievig
Vuil, vies iemandKattieveriek
vuile vrouwvulemoeie
vuilnisvulehied
vuistvuuste
vullingstoffoche

W

waardincafébazinne
waarempelmezienke
waarlijks, zegmezienke, zeg
waarom doe je datvoe wiene doej gie dadde
waarom doe je dat?woarom doej gie dadde?
waarschijnlijkverzekers
waarvoorvoe wiene, of, voe wuk
wade op doodskistde pelde
waggelend gaanlutsebalieër'n
Waggelend gaanlutsebalieren
WandluisWegeluus
wandtegelfajansesteen
wankelenzwiemeln
wanordelijkkul over koente
wantpiewante
wantrouwigoentrowig
wantrouwig zijn tegenoversjchuuw zien van
warme maaltijdpoteten
wasmandwosmande
wassenwoschen
watwiene
watwuk, wiene
waterhoenwoaterenne
WaterhoenWoaterenne, smieëroande
waterhoenriethenne
waterhoentjewaterhenne
WaterjufferNaalde
weduweweewe
weduwnaarweewore
weerwere
weeroogzwienestekertje
weerwolfberrewuf (u van put)
wegfoetchie
weglopenwegfrutten
wegsijpelenzimper'n
Wei van gestremde melkScheeëweeë
Weidehekbalie
wekkerrevellie
welwillend zijnmeigoande zien
wenenkrieschen, blèten
wentelteefjesklakkors
werkmateriaalalaam
wespfrutnieër
wespfruutnier
wetenweet'n
wezelfiesjow
wezelmuushoendje
wiek van petroleumlampkoesse
wielrennerkoereur
Wiggelwagel lopenLusebalieër'n
wiggelwaggel gaanlustebalieër' n
wiggelwaggel gaanol utsebalieër'n
wijwieder
wij, jullie, zijwieder, gieder, zieder
wijfwuuf
wijkeninseln
wijzerplaat van een uurwerkkadrang
wild gedragschuw
wilde haveroate
WimperOgevlegger
wimpersogevleggers
windhaantoëtetrekker
windmakerblagoj
Winkeldochter, ongehuwde vrouwOedejoengedochter
winterkoninkjepietjekeuntje
winterkoninkjewienterkeuninkche
wintertarwesuukerjoen
wipwupplanke
wispelturige vrouwzottekoente
wisselmuntkleeëngeld
WitlofSjiekong
WoerdMasjeloare
wolsjiette
woonwagenbewonerskunstekoters
worste sociesse
wortelworkel
wratworte
wratworte, wratte
wreef van de voetworst
Wreef van de voetwost
wreef van de voetwoste
wulkenwulloks
wulpskatievig

Y

yoghurtjoegoert

Z

zaagselzaagemul
zacht en niet uitgedroogdnes
zacht en niet uitgedroogdnis
zageventhertefretter
zakdoekneusdoek
zaklamppilelampe
ZantenZang'n, sporen (o van pot)
zatpuutonnooëzeldroenke
zatpoepeloere
zeefzeefde
ZeeltTienke
ZeepwaterSchoede
zeer diksliekevet
zeer lelijkschabouwelijk
ZegelringKnoprienk
zeiszeesche
zeiszeisen
Zeis harenPekke booët'n
zelfmoord plegenje tekort doeën
ZemelaarKaliesjeklutser
zemelengruus
Zengen, schroeienSchoeper'n
Zeurderige vrouwKrie
Zeurderige vrouwKwene
zeurderige vrouwzage
ZeurpietSchiekaneur
zevenzicht'n
Zich bukkenstupen
zich ergeren aan ietsvoll' n oover etwot
Zich heimelijk toe-eigenenScheeëfsloan
zich herinnerenrappeleeër'n
Zich krom lachenJe krieëke lach'n
Zich lui neerlegg'nNereflokk'n
zich met alles bemoeienoovrol ze neuz' in steek'n
zich niet laten bedonderenje nie loat'n doeën
zich niet laten uitrangerenje nie loat'n verpekk'n
Zich oprichtenJe recht'n
zich tot haast opwindenj' n anjaag' n
zich uit de voeten makenwegfrutt'n
ziekenhuisklinieke
zijzieder
Zijkant van een wegZielaage
zijkant van een wegzielage
zijn balzakze pulle
zijn bord niet uit etenbleeëvn
Zijn bord niet uitetenbleeëven
Zijn bord niet uitetenbleven
zijspane siedekarre van e motsiekel
zijspan van motorfietssietekarre
zingoeste
zitten stokenzitt'n kooter'n
zitting van een stoelzoate
Zoenpieper
zoentjesnegerinnetett' n
zoethoutzoetestok
zoethoutzoeëtestok
Zomaar een prijs bepalend' er e slag in slon
zondagzundage
zonder haar of pluimenbluts
zonnesteekzunneslag
zonneweringbardas, blaffeteure
zorgelozegatvager, sansoesie
Zuigdotfokke (dieze), tute
zuigen (papfles...)lokken
zuinig zijnprofietieg zien
zuipenbuzen
zuiperzuupteële
ZuipschuitZuuplap
zuipschuitbuusbing
zuringzurkel
zuur snoepjemuletrekker
zuurpruimanzielzeeëker, anzielpisser
zuurpruimgrinzer
zwaar en onhandelbaarloevig
Zwaarlijvige vrouwPoefpieëre
Zwaluwzwome
zware jongenzwoar geval
zware, onverzorgde vrouwmoeffe
zwartzwort
zwarte dropsukerdepek
zwavelsufferblomme
zweepdjakke
zweertjeporre
zwembadzwemkomme
zwenghoutzwienkel
zwiermolensliengerpies
zwijgzwiegt

1 opmerkingen

  1. Dit Veurns is eigenlijk een verzameling van mini-dialecten uit de diepe Westhoek waartussen de verschillen- zeker op gebied van vocabularium - heel minimaal zijn. De variatie situeert zich vooral in de uitspraak.