Twents dialect

Dialecten > Overijssel > Twents
Het dialectenwoordenboek Twents bevat 397 gezegden, 1764 woorden en 16 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers. Als iets niet klopt of ontbreekt kun je het zelf toevoegen of wijzigen. Log in of meld je daarvoor aan in de rechterkolom.


397 gezegden

Aan hardlopen heb je niks, je moet gewoon op tijd van huis weggaanAn hard lopen he-j nich völ, iej mot op tied van hoes goan
aangrenzendanpoalend
Achter de feiten aanlopenWel te late is opstoan, möt n heeln dag op n draf goan
Aktie is reaktieA'j n vearkn veuroet wilt loatn loopn dan mö'j um an n stert trekn.
Alleen bekend voedsel eten, niet iets nieuws proberenWat nen boer nich kent, dat vret e nich.
alles gaat verkeerdalle proemn in n drek
alles heeft een einde maar een metworst heeft er tweeAlna hef n eande, mear n metwors hef dr twee
Als de zon in het Westen staat, zijn de luien het drukstAs de zun in't westen steet, bint de lui'n 't drokst
Als een boer niet klaagt, is hij ziekAs nen boer nich klaagt is hee zeeke
Als een kat jaagt dan mieauwt hij nietAs un kat moezt dan mieauwt e nie
als een schaap over de dam is dan staat het hek losAs 'n schoap owwer 'n dam is dan steet het hek los
als een vrouw orgel speelt komt er geen muziek uit.As 'n wief op n orgel spoalt kump d`r g
Als er een Mona Lisa op de bank zit krijg je de man de deur niet uitAs d'r nen Mona Lisa op de baank (e) zit kriegie nen kearl 't hoes nich oet.*
als het kalf verdronken is dempt men de putas t kalf verdreunkn is dempt ze de putte
Als het niet gaat zo als het moet, moet het maar zoals het gaat.As ut n't geet zoas ut mut, mut ut mear zo as ut geet
als iemand zich onnodig zorgen maaktAt n hemmel vaalt brekt alle boonnstökke
Als is te laatAs is verbraan turf
als je de staart op tilt kijk je altijd naar een gatain stet op beurt kiekie altied veur, n gat
als je een staart op tilt kijk je altijd naar een gatA-j ie nen stet op beurt kiek ie altied veur nen gat.*
Als je een sufferd naar de markt stuurt, hebben de kooplui plezierA'j nen döl noar t maark steurt, hebt de koopleu wil
Als je er bent, moet je er wezen.A'j dr bunt, mojje dr wean
Als je geen kop hebt, kun je niet uit het raam kijkenA'j gin kop hebt, kö'j nich oet 't raam kiek'n
Als je iemand pijn wilt doen, moet je een stomp mes nemen.As ie d`r ene zear wilt doon, mot ie 'n stoomp mes nemm'n
Als je in het begin een fout maakt, komt het niet meer goedA'j t earste knoopsgat mist, krie'j t buis nich too
Als je lui bent kun je niets aan doen, maar als je moe bent is het je eigen schuldAi lui bint doa kun ie niks an doon, maar ai meu bint is't oe eig'n schuld
Als je met een Rembrandt naar bed gaat heb je een kwast bij je.Aske ie met nen Rembrandt noar berre goat hej nen kwast bieje oe .*
Als je niet in discussie gaat, ben je snel uitgepraatA’j mekaar geliek geft, bu’j rap oet e kuierd
Als je om het geld bent getrouwd heb je koe in de stal een een varken in bed.A'j om t geald trouwd bint, he'j ne koo in n stal en n vearkn in berre!
Als je ouder wordt wordt je wel wijzer maar niet altijd verstandigerA-j oolder wördt, wo'j wa wiezer mer nich altied klooker
Als je ouder wordt, wordt je wel wijzer, maar niet altijd verstandiger.A'j oolder wördt, wo' j wa wiezer mer nie altied verstaandiger.
Als je ruikt dan weet je of het stinktAs ie roekt dan wet ie of `t stinkt
Als je Twents kan praten moet je het om mij niet laten.A'j Twents könt proat'n, mu'j 't um mie nich loat'n
Als je twents kunt spreken moet je het niet laten!A'j Plat kuiern könt, mö'j ’t nie loatn!
als je wilt flitsen dan moet je de broek laten zakkken.aske ie wilt flitsen mot ie de boks, bokse loat`n zakken.*
Als jij het licht uit doet, hoe ik het knopje wel vast.Nen boer tut zijn wief : aske ie licht oetdoot, haool ik knopke wa vast.*
als jij je mond even houdt, kunnen wij normaal overleggen.as ie oe bek ewm hoalt, dan kunt wie normaal kuieren.
als wij eruit zienas wiej der oet zeet
Altijd maar meer willen hebbende oog'n nig vol hebb'n
beetje zieksloerig in 'n rakkert
begint kaal te wordende binn'nband d'r aardig deur
bekakt pratenachter oet'n hals proaten
ben er nog bij; gaat het?lup't oe weg?
Ben je je verstand verlorenHe'j het verstaand in'n tuk zit'n ofzo?
ben je malbun ie helemaal van de pot af'e'rukt
ben je zover, ben je er aan toe?he'j t r noar?
Beter een ons verstand dan een pond geleerdheidBetter n oons verstand as n poond geleardheaid!
beter iets dan nietsbetter wat dan niks, zea de vos, doew vrat hee ne vleege op
boerenkoolstrampen
boven je stand levenaj gin kop hebt, ku'j nig noar boet'n kiek'n
Boven je stand leven, De koo is vergett'n dat he kalf is west.
buiten gaan zoenenLoat vi'j boeten em' brommers kieken?
daar ben ik voor uitgenodigddoar he'k wat van met
daar is niks mis meedoar mekeert 't nich an
Daar komt het wel op neer.Kump't wa op daale.
daar wordt over gesprokendaor praot ze van
dat doe ik niet!doar hoal ik mich nig gangs met
dat doet de deur dichtdat doot de dure, deure too
dat duurt evenda's de gaank mer weark
dat gaat je mis!dat vrös oe op 'n emmer!
dat heb je somsda haj soms
dat heb je somsda hej mangs
dat is alleen maar loos gekletsda's niks as poesen oaver 't sköttelke
Dat is een mooi meisjeda's wa 'n skier wichke
Dat is een over het paard getild persoon.Den löp noast de schoone
dat is me ook watdat is mi'j ok wat
Dat komt ervanDa krie'j d'r van
dat vind ik wel prettigdat maj-k wal liên
dat wist ik nietik kom uut losser
dat zei je laatst van welda zy oe last wa; könns mean' ie van wa
de binnen banden er aardig doorde binnenbander d'r aardig doar
De langste dag heeft ook een avond'n Langsten dag hef ok nen oamd
De overheidDee steenkt slimmer dan wat nen koo dirt
de vrouw kan meer uitgeven dan de boer kan verdienende vrouwe kan mear met de portemonnee 't hoes oet drèègn, dan de boer d'r met de schoefkoare in kan veurn
Die heeft kapsones/hoog in de bolDen hef droosjes an t gat
die is erg magerdeur löp ne bokse en ne buis allenig
Die is niet helemaal goed wijsDen hef ne stek lös
Die is niet helemaal goed wijsDoar is ne stek an lös
dik als duizend mandikke as doezend man
dit is een kortere wegdisse weg is richter
Doe de deur dichtDeure dich! Wie'j stokkert hier nich veur heel Hengel!
doe de deur dichtplaank int gat
doe de deur dicht, het wordt me te frisdoo-t de deure too, 't döt mie 't lief
Doe de deur eens even dicht.Gooi de plaank e'm in ut gat.
Doe het rustig aanDoo-t hènig an
doe maar niet zo drukdoo mer heanig an
doe maar normaalbloas nig zo hooge van de toorn
doe wat je zegt dan lieg je nietdoe wat ie zegt dan leeg ie nich
domme/onbenulnen onnozelen mot ie eerst 't 't meet knikker leren.*
dronkenzo dik as doezend man
dunne plakjes snijden is 't behoudt van 'n worst.dunne plakkies snien is 't behoald vur 'n wurst
een boender is nog geen bezemnen beunder is nog gin ne bezzem
Een boer zet geen vee opstal als hij er geen hooi voor heeft. Dus niet investeren zonder geld.Nen boer zet gin vee op stal as hee d`r gin heuj veur hef.
een domme moet eerst het knikkeren leren.nen onnozelen mot ie eerst 't 't meet knikker leren. *
Een eerste klap een daalder waard.Ne`n eerste stiekerd/veegerd is nen daalder weard.
Een eind aan een visite makenKom vrouw, wie goat noar berre, de leu wilt noar hoes
Een gek kan meer inkopen, dan tienwijzen kunnen verkopen.Nen döl kan meer inkopen dan tienwies`n kon`t sliet`n..
Een goed verstaander heeft een half woord nodigWee klook is, heurt één woord en begrip der twee
Een goede buurman is beter dan een verre vriend.Better één dee nöast oe geet, as twee dee achter oe an loopt.
Een heet gebakerde moet oppassen dat hij bij het plassen de vinger niet verbrand.Nen heet gebaker`n mot oppassen dat hee biej`t miegen de vinger nich verbraand.
een lange vrouw scheelt een ladder in huisnen lang wief scheelt nen ledder in hoes
Een mooie vrouw heb je nooit alleen.Nen mooi wief is een dweijl an`n stok.
een opmeten/ harde maatregelen nemen.enen de moat nehm
een potje klappen krijgen'n löagke op 'n balg kriegn
Een zwijgzaam iemandDen is bange dat hee 'n bek earder verslit as 't gat
eigenwijsie bint een dreejklezoew
er goed uit springend'r good met vot komm'n
Er meer van wetenDrek am stekken.
er niet omheen draaienbinndeur is nooit um
Er sterven meer mensen aan de drank dan van de dorstD'r goat d'r meer dood an 'n draank as van 'n döst
er wordt aangebeldd'r is volk an de deure
Er zijn mensen die nooit van gedachte veranderen, maar deze mensen denken dan ook nooit naDer bint leu dee nich van gedachtn veraandert; mer dee deankt nooit noa
er zit geen schot in de zaak't kump zo trage as biej nen osn de melk
Er zitten rupsen op/in de slaWij hebt roep'm op de moos
erg dronken zijnzo dikke as doezend man
erg van streekglad van de wieze
extra geld achter de hand hebbenschoet veur, n doem hebb, n
fijn dat je er was en tot ziensmooi daj d'r wes bunt en wier komm'n
flink klappen krijgenspier op de rimm krieg'n
ga niet aan me hangen (teveel aandacht vragen) gao nich an mie hang'n
Ga staan als je voor Twente bent!Goa stoan a'j veur Twente bint!
ga zittensmiet oe dale
gaan we vrijengoaj met brommers kieken
gelukkig nieuwjaargluk in'n tuk
Gelukkig nieuwjaar!Volle geluk in 't tuk
Gering in aanzien, snel aftroeven'n Kleen neuske ko'j gaauw snuutn
goed gaangoad goan
Hallo leuk dat u er bent kom binnenKom derin dan ku'j dr oet kiek'n
Handig (behendig) Veul`n mot ie van dokter lear`n..
Heb je de verkering uit?He-j 't nus oonder'n boom lign?
Heb je haastHeb ie eier'n in 'n kettel
heb je hem een keer nodig, is hij er weer nieta'j 'n kearl nödig hebt is heej d'r ook nooit
Heb je het nog gedaanHei ut nog edoan
Heb je het wel helemaal goed zitten?!Ha'jt wa helemoal heuj zitt'n?!
Heb je ze niet allemaal op een rijtje/ ben je niet goed wijs?He'j 'n good wies an diggeln
heeft een mooi uiterlijkist ankieken wa weerd
heeft nog niet voldoende ervaringis nog nig dreug achter de oor'n
heeft nog niet voldoende ervaringmöt nog nen paar joar in de wei
heel booshellig in de bott'n
heel druk zijnop 'n biester wèèn
Hem om de oren slaanum ene an'rek'n- striekerd an de oor'n doon.
Herbert heeft de primeurherbert hef de primeur
het ga je goedGood goan
het gaat je goedGood goan
Het hoofd in het kussen het hoofd in de stro tot morgen mijn vrienda kop in't kusse kop in't stro. Tot morn vroo
het is altijd maar eventis altied moar ff, n
Het is een bendeAlle proemen in 'n drek
Het is hier warmIe hept het goot dooi hier
Het is niet erg om dom te zijn, het wordt pas erg als je het zelf niet in de gaten hebtDom wean heendert nich ' t wördt pas slim a-j ' t zölf nich deur hebt
Het is nog nooit zo donker geweest of het wordt wel weer lichtTi's nog nooit zo donker wes of het wordt wal weer licht
Het is soms slim om je dom voor te doen't is mangs klook om oe dom te hoaln
het komt mij naar de orenhet kump mie noar de oarn
het leven is als een kinderhemdje, meestal te kort't leaven is as 'n keenderhèèmd, mest'ntieds te kort
het ligt altijd aan iets andersas ne boer nich kan zwemmen, ligt 't an 't water
het moet niet gekker wordennoe mot 't nich anhaal'n
het sneeuwt heel zachtjes't grummelt
Het stel is uit elkaar (huwelijk op de klippen) Zie hebt 't nös mooi onder 'n boom ligg'n
het zal welo nie dan
het zal wel.joa joa.
hij heeft de broek aanhee hef de bokse an
hij heeft de schaapjes op het drogehee hef 'n aap bin'n
hij heeft een rood aangelopen hoofdhee hef ne kop as ne bolle
hij heeft het te pakken (een griepje of zo) hee hef 't vuur 't gat vuur
Hij heeft ze ook niet helemaalHef ze ook nig aln veerntwinnig in'n krat
Hij heeft zichzelf ermeeHe pist sich self oaver'n bokse hen; He'j mig sich oaver ziene bokse
Hij heeft zijn verstand verlorenHe hef zien goodwies kapot
hij is aan de drankhee is an de zöppe
hij is de weg kwijtHee is zie’n hoesbreef verget’n
hij is er heel erg druk meeHij leup zich een gat oet 'n haak'n
hij is erg dronkenhee hef 'n bestn skoer op / hee is al aardig dikke / hee hef de koar vol
hij is erg moehee hef de knol'n op
hij is erg onrustighee hef gin zit in 't gat
hij is heel onhandigden löp met beide beene in eene piepe
Hij is in een slechte buiHee hef 'n kop verkeerd stoan
hij is oostindisch doofhee hef zwil in de oarn
Hij is scheel.Den kik met 't linkeroge in'n rechtertuk
Hij is snel boosheehef 't hemd kort veur de boks, bokse zitten.
hij is zijn huisbrief vergetenHee is zie’n hoesbreef verget’n
hij kan veel hebbenhe hef nen breeje ruw
Hij kijkt scheelhee kik met 't ene oog in de andere wèke
hij lag vaker naast de brommer dan op de brommeran een toer vedan, ait ver dan
hij lijkt op zijn vaderhee slaagt noar zien va - he hef't slag van zien vaar.
hij loopt te zeurenhee löp te nöaln
hij praat plathee preat plat
Hij wil blazen, maar het meel in de mond houden (dus twee dingen tegelijk doen, wat niet kan) .He wil poezen, mer 't mel in de moond holn.
Hij/zij is erg mager.Hee kan met de kniene deur de tralies vrett'n.
hoe gaat het met jou?Al'ns good t'rech jao?
hoe gaat het met uhoo hej't d'r met
hoe luid de zin kalm aan en rap een beetje in het twentstwents Hënig an en rap wat
Iemand die een te korte broek draagtDen köj nit op de bokse trèèn
iemand die graag en veel op pad isne grote loopsküte
Iemand een klap verkopen.Iene zien loek'n dichte bats'n.
iemand hard laten werkeneene flink an de pinne loat'n roek'n.
Iemand met een gevulde bhDen hef ne beste bos hoolt veur de deur
iemand om de oren slaanene an 'n kop houwn
Iets afbreken (gebouw) int gat houwn
Iets heel lomp zeggenIe proat asof 't ne koo oet gat kump vall'n
Ik ben daar wel vertrouwdIk bun doar hoeskunnig
Ik ben de huiseigenaar, maar m'n vrouw heeft de sleutel't Hoes is van mie, mer 't wief hef'n slöttel
ik ben erg ziekik heb 't slim te pakk'n
ik ben geboren in Borneik bin boorn in Boorn
Ik ben helemaal blutIk heb genn neagel um t gat te krabn
Ik ben helemaal volgegetenDe katte geet mie nich meer met de mage loop'n
ik ga even een kopje koffie drinkenik goa eam'n 'n köpke koffie dreenk'n
ik haal je wel weer inik kom oe wa wier an
ik heb gastendoeve
Ik heb genoeg gegetenNoe kan ik 't earste uur wa teg'n 'n hong'rigen boer vast'n
Ik kan er niet mee zittenstuk mien niks
ik ken jou wel, ik zal je een lesje leren'k ken oe wa, 'k pak oe an
Ik kom uit Enschede en ik ben onschuldig (ook: onwetend) 'k kom uut Eanske en 'k wet van niks
Ik laat me niet beet nemen!Ik loat mie nich in 'n tuk driet'n
ik met jou nog een appeltje te schillenik heb met oe nog wat te vehapstukkn
ik voel me niet lekker'k zin sloerig in 'n rakker
ik vraag je toch ook niet of een koe gras lust (iets onbenulligs vragenik vroag oe tog ok nig of ne koo gras lus?
Ik weet nergens vanIk kom ut Losser en ik weet van niets
Ik weet van niksIk wit n'nens van
Ik weet van niksweet van niks, 'k kom oet Losser
Ik wil je nog voor geen duizend gulden missen, maar als ik je kwijt ben wil ik je nog voor geen kwartje weer hebben.Ik wil oe veur gin doezend geulden missen, mer ak oe kwiet bin wik oe veur ' n kwartje nog nich wier hebn!
in de weg zittenin de porren zitten
In een geld budel kan je allls kwijtOld geald en oale wief ko`j kwiet in klingelbuul. *
in Twente houden ze van een kort gebed en een lange metworstin twente hoal' t ze va' n kot gebed en ' n laang' n metwos
je bent machteloosie heb't' too kiek'n
Je bent nu in het bos gekomen waar de bomen beginnen om te vallen (Iemand die 70 jaar wordt) Ie bint noe in 't bos anekumn woar de beume beginn um te valln.
Je hebt het verknaldNoe hej't vedrett'n
Je hoeft niet over jezelf te praten, dat doe wij wel als je weg bent.proat nich ower oezelf da doot wille wa ai vot bunt
je houdt me voor de gekie miegt mie an de koar
je kan geen omelet bakken zonder het ei te brekenoe kan geen omelette bak'n zonder het ei te brek'n
Je komt er nog wel achter.D'r geet oe nog wa un wörm oaf!
Je kunt een kikker net zolang plagen tot hij uit de sloot komt.Ie kunt nen kikker net zo lang ploagen totheeoet de graam kump.
Je kunt geen twee dingen tegelijk doenIe könt nich poesen en 't mel in 'n moond hoaln.
Je kunt geen twee dingen tegelijk doenIej könt ginn pap ett'n en poes'n tegelieke
je kunt hem bijna niet te spreken krijgeniej könt 'm hoaste nich an de veern kommen
Je kunt je pas jong voelen als je oud bent en dan is het te laatIej könt oe pas joonk veulen a'j oald bint en dan is ' te late
je kunt niet meer dan je best doenie kunt néét meer doone as kan
Je kunt niet meer dan je best doenWat so's as dös wa's kaans
je kunt niet meer doen dan je best, dus wat maak je je druka'j doot wa'j könt wat zeur iej dan nog
Je moet nog wel heel wat doen om dat voor elkaar te krijgenAj een ezel dans'n wilt leern, he'j wal ne glönige plate nörig
je plast tegen mijn autoie miegt mie an de koar
Je wordt bedonderdZe driet oe in de klompn
Je wordt bedonderdZe miegt oe an de koar
jij weet dat welwei ja wa ja
Ko0m je over de hond dan kom je ook over de staartKommie ower'n hoond dan kommie ok ower'n stet
koffie zonder iets erbij (koekje, taart) koffie met 't bloate gat
kom binnenkomt der in, kuj der uut kiek'n
kom binnen dan kun je naar buiten kijkenkom 't erin dan kö'j d'r oet kiek'n
komt wel goedt lup wa los
kort bezoekend´r achterhen kiek´n
laat gaan. laat gaan maar doe het niet in de broekloat goan, loat goan ma doot neej-t in de bokse
laat het je goed gaanloat 't oe hènig an kapot kokk'n
laat het je goed smakenloat 't oe smaken
laat je niet op de kop zittenloat oe nich in de tuk drietn
laat maar gaanloat moar kuulen/loat goan
Laat maar gaan het valt wel meeLaot mear kuuln t löp wal lös
Laat maar gaan, het komt wel goedLoat mer küüln, 't lup wa los
laat maar waaien, van de wind krijg je geen kinderenloat moar waaien, van de wéénd krig ie geen keender
lachen als een boer met kiespijnlachen as nen sik in de braandnetteln
lachen is gezondre nen dood kietelen.*
lawaai maken (bv bij het spelen) remèèntn, wat moak ie 'n leav'n
lichtgeraakt zijnde oor'n luk kort an 'n kop hebb'n zitt'n
loop eens wat vluggerloop 's 'n luk an
loop toch naar de maangoat hen
m'n vrouw geeft teveel geld uitmien wief kan d'r met de kruwage mear oetskoemn as ik met de stötkoare kan inbrengn
Malheur/ongelukjeAlle proemen in drek
Meestal gaat het goedUm de whiel geet wa good
Mensen scheppen vaak op, maar maken het zelden waar.kheb vaker zukke haans heur'n krééjn, m'r sanderdaags veuln ze dood van'n stok.
met een goed inkomen kun je beter rondkomenMet 'n good inkomn ko'j better oetkomen
Met een mooie vrouw kom je tijd tekortMet `n schier wief kom ie tied tekort.*
Met een mooie vrouw kom je tijd tekortMet`n schierwief kom ie tied tekort.*
Met een oud huis en een jonge vrouw heb je aaltijd iets om handenMet ' n oald hoes en ' n joonk wief he' j altied wat te knooi' n.
Met woorden kun je meer schade aanrichten dan met een grote knuppel.Met proat`n ko`j mangs meer schade aanrichten as met nen groot`n knuppel.
Met zwijgen en denken krenk je niemandZwiegen en denken kan gin mense krenken
Mijn naam is haasVroag mie niks, ik wet nargens wat van,
moet je de koeien horen loeien in de wei.muj de beest heurn toeten in de weer
Moet je een klap hebbenMoin klap an bek hemm
moet je een klap voor je bek hebben?woj 'n lik an de bek hebb'n
na deze (mislukte) liefde een volgendenoa dissen wear n'en frissen
na deze komt er wel weer een nieuwe liefdenoa dissen kump dr wal wier nen frissen
naar bedik goa sloapn
naar buiten gaan om te zoenengoa-j met hen brommers kieken
niet goed snik zijnie bunt nie wies
Nu beginnen de problemen.Noe he'j de proem'n in 'n drek
nu begint hetnoe keump 't skoapeskeer'n an
Nu heb je de poppen aan het dansenNoe he'j de popp'n aant daans'n; noe he'j 't schoap an't driet'n
nu heb je de poppen aan het dansennoe hej't schoap an't driet'n
Nu heb je het verpestNoe hej't ja kats verdrett'n
Nu heb je het voor elkaar (cynisch) Noe hej't gaangs.
nu hebben we gedonder in de tentnoe he'w 't schoap an 't drieten
Oeps, een probleem!Doar hej't skoap an't dretten!
oh wat ergoooh wat slim
Oldenzaal stadje van plezierOlnzel stedke van plezeer
omabeppe, besmoor, gropo, opoe
ontzettend tekeer gaanvuur gek en oonwies an goan
Op ieder potje past een dekseltjegin pot zo scheef of n dekkel die wal past
Op je donder krijgennoe he-jt aant donder'n
op zijn beloop latenin de lap laot'n hang'n
Op zijn zondags gekleed. Met wit overhemd.Hee kik oet 't melkkenneke.
oud en stijf en nog geen wijfoald en stief en nog gin wief
over mensen die niks te doen hebben en altijd aan het klagen zijn.Zittend gat hef aait wat
overal last van hebbenpip a de linkere vetveere
Overzicht/behoudenAs ie 't licht oet doot haool ik 't kn
palingsteekDie smerige Oole Toeke
pas goed op jezelfpas good op oezelf
pas je wel op met dat mes!stek oe nich in de rugge!
potige tantestrabant wief
praat jij eens plat in jouw taalproat ie 's in oew moodersproake
pratenhij praatproat'n, kuiern, sprekk'n
prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaarprettige kerstdaag'n en gluk in'n tuk
rupsen op de boerenkoolroep'n op nen moos
rupsen op de boerenkool hebbenroep'n op 'n moos hebb'n
rustig aan en snel een beetjekalm an en rap 'n betke
Schreeuwen van woedeAchter oet 'n hals komm'
smeren jullie je wel in? (met zonnecreme) Öllie ieleu oe wa in? ; Öllied uille oele wa in?
Smerig wordende knappe boks hoal ie d'r nich bie an
snel aangebrand zijn'n klèèn pötje is gauw heete
sommige mensen hebben teveel te bepalenwat leu hebt te vol pot in de asche
sommige mensen praten veel en zeggen weinigwat leu proat völle en zegt wènig
soms is het beter iets moois te verliezen, beter verliezen dan dat je het nooit heb gehadmangs ist better iets moois an de klos
soms kun je beter niets zeggenD'r mot n'n kapp'n sprekker kom'n, wil e nen zwieger verbetter'n
Soms moet je het er van nemenMangs mö'j de bloom'n boet'n zett'n
Soms wel niet altijdMangs wa, aait nich
soms wel, niet altijdmangs wa aajt nig
soms wel, niet altijdmangs wa, aait nich
sterk zijnpik in de mouw hebn
sterke armenpik in de mouwe
tel wat je hebt en niet wat je misttel toch nich wat ie mist maar wat ie hebt
trouwen: je denkt dat je goud vindt, maar je vindt nog geen roesterige spijkertrouwen: ie denk daj der gold vindt ma ie vindt d'r nog gien roestigen spieker
twents daar is niks mis meetwents doar is niks mis met
uit het blote hoofdoet de blote kop
Uit het gouden korenaren, schiep God de Twentenaren en uit het kaf en de resten, de mensen uit het westen.Oet goald'n korenoarn skeup God de Twentenoaren, en oet 't kaf en de rest'n, de leu oet 't west'n.
vaak ben je te bangvake be'j te bange
vaak zwanger zijn't is net ne OAD busse, d'r zit altied wat in
van de mensen moeten we het hebbenvan de leu mow't heb'n
van de regen in de drupvan mieg in ber noar driet in ber
van horen zeggen komen vele leugensVan heurn zeggen komt völle löggens
van jonge mensen en oude grondvan jonge leu en oale groond
veel geluk in de toekomstvöl geluk in tuk
verbaal flink op zijn kop krijgen'n skoer deur de beên krieg'n; 'n skoer deur de latten krieg'n
vergeet niet weer te komenveget nit wehr te komen; verget 't wierkom'n nich
Verkering is zacht praten en hard liegen.Vriejn is zacht kuiern en hard leegn.
Verstand (zonder) Aske nen wief op`nen orgel spoalt kump d`r gin muziek oet.*
verzet tegen de rechtelijke machtteeng`n de kast pissen.
Voelen moet je van een dokter leren.Voal`n mot ie van dokter lear`n
voelen moet van een dokter lerenvagina plakken
vorst in september, een zachte decembervos in september, nen zacht'n december
Vreemd gaanOnder, n droad hen vretn
vreemd gaanoondern draod deur vrett'n
vreemdgaanonder 'n droad hên vrèt'n
vreemdgaanoonder 'n droad hèn vretten
waar ben je geweest?woar bin ie west?
Waar en onwaarhedenIin`nen klungelbuul ko`j oals kwiet. *
waar ga je heenwaor goa-j hen
waar ga je heen?woar geet op an?
waar is hier de ingang?woar kö'j d'r hier an in?
waar kom je vandaanwoar kom iej vot?/ woar kom iej weg? / woar kom ie vedan?
waar kom jij vandaan?waor kom ie fort? ; woar kom ie vöt?
Wanneer je niets zegt, heb je ook niets te verwantwoorden.Aj niks zeit hej ok niks te verantwoord'n.
wanneer men vol gegeten is, gaat het eten tegenstaanas nen moes zat is, wördt 't mel bitter
wat ben je toch ondeugendlelke dearne as dien goat
wat doe je daarwat doo-j doar
wat doe je er aanwat doo-j der an
wat een boer niet kent dat eet die nietwat'n boer nicht ken't dat vrett'e nicht
wat een idiootwat 'n door deer
wat ga je vandaag doenwat goaj vedaag doon
Wat gebeurd er nu danWat he'k noe dan an de fietse hang'n
wat kom je doenwa mö'j?
wat moet je ermeewat mo-j d'r met
wat moet je, als je doet wat je kuntwat sas, as dös was kaans
wat moet je?wa wol ie?
wat willen ze dan?wa wilt ze d'an
Wat zou je als je doet wat je kunt?Wat sas as dös was kaans?
wat zul je als je doet wat je kanwat sas as dös was koans
we gaan naar huiswie goat op hoes an; Vi'j goat op hoes an
we gaan wegwie trap em an
wees niet zo bescheidenloat oe neet neug'n
Weet je niet waar je naar toe moet?Hej't hen en weer umme?
weg ermeevot d'r met
Wie altijd druk is komt vaak te laatWee aajt drok is, koomp vaak te laat
wie ergens de lusten van heeft, heeft er ook de lasten vana'j kniene hebt, he'j ok köttels
Wie geen zuiver geweten heeft, kan zich beter koest houdenA-j botter op 'n kop hebt, mu-j nich in de zunne loop'n
Wie met een Rembrandt naar bed gaat heeft de kwast bij zich.Aske ie met nen Rembrandt noar berre goat, hej nen kwast bieje oe.*
wie niet voorzich zelf opkomt krijgt staat met lege handenwel nich klaagt, krig ok gen holp
wie nooit tijd heeft, kan er niet mee omgaanwel nooit tied hef, kan d'r nich met umgoan
Wie z'n ogen niet openhoudt, moet vaak de portemonnee trekkenWee ziene oogn nich lös döt, möt vaak de knip lös doon
wij hebben rupsen op de boerenkoolwie hebt roepen op n moos; Vi'j hebt roep'n op'n moos
Wil je een kusjemoej un lik an de bek hem
wil jij notuleren?skrief ie?
ze heeft mooie benenzee hef mooie poot'n oonder de pisbak staon
Ze nemen je te grazenZe driet oe in de kloopn
Ze nemen je te grazenZe miech toe an de koar
Ze nemen je te grazenZo doot oe bie'n bok
zich afzijdig houdenzich an de kookaante hoalen
zich niet aan een afspraak houdende achterboks antrekk'n
zich terugtrekken van een belofte'n köttel wier intrekken
Zichzelf prijzen is ongepast, maar schaden doet het meestal nietZikzölf priezn is ongepast, mer schaadn döt 't meesttieds nich
Zijn opzet is mislukt (hij heeft zichzelf in de buik gebeten) He hef zik lillik in 'n boek betten
zoek je ruzie, schijterd?Wo'j houw'n joh, drietbuul?
zonder kennis van zaken, toch iets ondernemenmet n'n leug gat hen driet'n goan
zware buischip met zoere appel

16 opmerkingen

 1. Aan de buurman in Friesland om een schuifkar vragen, het was de vrije vertaling van `schoefkaor` Ik weet nu na 50 jaar dat het een kruiwagen is!
 2. Als Borne Bornebroek niet had, dan stond Borne in zijn blote gat.
 3. Ben je geboren in glanerbrug dan kom je altijd weer terug
 4. Echtpaar doet z'n beklag, luid en duidelijk. Ik zeg: 'mot dat noe zo?' Zegt mijn zus, 'dee leu oet west'n hebt te volle bloombol'n vrett'n. Doar kump't van.'
 5. Een knep is een opgedroogt hard stukje snot.
 6. Een nagel die ingescheurd is noemen we in Twente Streupnagel
 7. Ik heb gehoort dat "KWAKEL" of "WAKEL" het twentse woord is voor JENEVERBES. Is dat juist?
 8. Kom zelf uit Reutum en thuis werd er altijd Twents gesproken. Na mijn huwelijk kwam ik in De Lutte te wonen. Bij het eerste bezoek merkte is al dat het Twents overal weer anders is.
  Mijn schoonmoeder zei dat de hei aardig was greujt. Maar waar ik ook keek, ik zag geen hei. Bleek dat hei hier in De Lutt een heg was. En die ekkeltewen die hier in mei rondvliegen zien er het zelfde uit als de ekkelbrommers in Reutum. En als mijn man auto rijdt dan is hij aan 't vuren. Ja, ik ben dan aan het veuren.
  Ja, ik ben er best trots op dat mijn ouders me het twents hebben geleerd. Sommigen ouders beweerden wel eens dat je kind dan nooit goed Nederlans zou leren. Nou, ik heb er geen last van gehad. En dat oude mannetje op het bejaardenhuis wat maar wat blij dat ik in de buurt was, toen hij om zijn glaasje voezel vroeg. Want geen van de zusters wist dat hij graag zijn dagelijkse glaasje jenever wou.
 9. Laat wie er gauw een paar op drinken
 10. Le mut nich gleum'n in'n haan'nei.
  Hogerop kom ie't best deur met bééde been op de grond te bliev'n
 11. Op de rugge in 't grös en ie hebt wat vuur 'n dös, dan löp 't met dee wermte bes wa lös..
 12. Twents is een heel effectief dialect!
 13. Wel op teen geet stoan blif nich laank op de been
 14. Zelfbedacht woord, naar aanleiding van `Droádkujer'n` of te wel telefoneren.
 15. een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien.
  enne, twenne, trenne, fenne, fieke, fakke, donne, knakke, sentie, poef.
 16. wordt het woord `wichter`nog wel gebruikt voor kinderen of broers en zussen