Liemers dialect

Dialecten > Gelderland > Liemers
Het dialectenwoordenboek Liemers bevat 200 gezegden, 3300 woorden en 25 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers. Als iets niet klopt of ontbreekt kun je het zelf toevoegen of wijzigen. Log in of meld je daarvoor aan in de rechterkolom.

200 gezegden

Achter de vrouwen aan zijnOp schabbeltje bonk uut zun
Afhangend broekkruis'n Zulder in de boks hemme
Al dood en begraven zijnAl 'n hele hort tusse die zes plenk ligge
Alleen als de sla gaat schieten dan schiet niemand terug.Allaeneg as de slaat geeh schie:te dan schie:t gin mins trug.
Alles heeft maar één uiteindeAllaenneg de dreuge metwors die aan de zulder hink het d'r twee
Alles overhoop halen.De hele zooj aoverend zette.
Als de armoe er voor in komt.......Geeh de liefde d'r achteruut...............
Als de hemel valt zijn alle mussen doodAs d'n hemel vil zun alle musse dood.
Als de kat van huis is dansen bij jullie de muizen op tafelAs de kat van huus is danse bi-j ollie de muus op taofel
Als ik het niet gedacht hadA'k 't al nie wis
Altijd op stand wonen.Wone achter in 't veurhuus en/of wone veur in 't achterhuus.
Altijd precies op tijd aan tafel zitten.Altied krek op tied bi-j d'n middagpot zun.
Altijd tussen door pratenAltied en aoveral meh de slaatlip tusse zitte
AOW uitkering (bejaarden) Bi-j Drees zun - dén oldedag uutkering genie:te
Arm ziekelijk kindDén wörm is en blief 'n stakker
Begraven liggen op een hedendaags kerkhofUnder d'n greszeuje ligge - onder de greszoje ligge
Begraven liggen op een oud kerkhofAchter de bukehaeg ligge
Begraven liggen volgens Rowwen HèzeMeh de neus umheug ligge
Ben er morgen niet dan ben ik wegMarge bun'k d'r nie dan bun'k de hört op
Ben je er niet een vanBug gi-j d'r nie een van
Beter wat dan nietsBaeter wah dah niks
Bij een ander laten grazenOnder den draod deur laote vraete
Bij het zitten op de stoel schommelenRuile - Reuje (op twee stuulpoten laote staon)
Bij jullie is het huis niet schoon en het eten schraal.Bi-j ollie in huus is alles vet behalve de aetespot.
Bij opbieding verkopenBi-j opbod verkope
Bijt hij als ik hem aaiBiet hi-j a'k um aaj
Boompje grootPaotertje - päötertje dood
Composthopen - composteren (grond verbeteraar) Motheup motte wel drie jaor blieve ligge umdah veur bemisting te könne gebruke (rotting proces van drie jaor)
CrematoriumDaor gaoj de piep deur
Cultuur in stand houdenOns arfgoe:d in stand holde
Daar gaat hijDaor geeh'tie
Daar heb ik plezier vanDaor he'k schik in
Daar heb ik wat van meeDaor he'k wah van meh
Daar kom je nog wel achterDaor kom'ie nog wel achter
Daar komt nog geen goede wind vandaanDaor kump nog ens gin goeie wind vandan
Daar krijg je het gebrek vanDaor kriej't gebrek van
Daar mankeer niets aanDaor mekeer niks aan
Daarmee heeftDaormeh het
Dacht het nietDoch 't nie
Daling in de grondslag'n Del - 'n kuul - gaej in't oppervlak
Dames laag decolleteSpaorverke gleuf
Dank u welDank ow wel
Dank zij hunDank zi-j eurlie
Dank zij jullieDank zi-j ollie
Dat bestaat nietDah besteeh nie
Dat brandDah brind
Dat doe je niet op die manierGi-j börstel ow de vuut toch ook nie me de klump aan.
Dat doet maarDah duh maor-mor
Dat gebeurd nietDah schrief mor onder ow pet
Dat is wel op zijn ZevenaarsDa's weh op zien Zaenders
Dat kan wachtenDah vrit gin brood
Dat komt niet zo preciesDah kump nie zo näöw (nauw)
De haas en de slak hebben gelijk nieuwjaar.De haas en de slaek hemme geliek ni-jjaor.
De koeien geven geen melk meer (droogstaan) Zi-j trekke eur melkgif um daor botter van te könne make de heurns in
De politiekVeuraf opgezette bedisseling
De schaapjes op het droge hebbenDe schäöpkes op't dreuge hemme
Deur altijd open laten staanBuj in de kerk gebore? - Moj 'n haok aan de kont hemme
Deze weg ben je er eerderDisse weg is't richtegste
Die heeft de broek aan (bazig zijn) Dén het de boks aan
Die is al lang dood en begravenDén kump al hos weer trug
Die kerel is zo mager als een lat.Dén kaerl is allaeneg mor vel aover but.
Die pater preekt morgenDén paoter praek-prik marge
Die vertoont een afwijkend gedragDén het zeker vrogger 'n klap meh d'n wixbössel gehad
Dooi zonder wind niet waard dat hij begint.Däöj meh gin wind nie waerd dah't begin
Een April grap (worstpinnen worden gemaakt) Blage dan worspinnezaod laote gaon kope in de winkel
Een boer en zijn zeug hebben nooit genoeg'n Boer en zien zoeg hemme nooit genoeg
Een landrover op weg.Een asociale bullebak op vier raej.
Een nuchtere vader van meer meerlingenToch nog te weinig van mien laeve in de kroeg gezaete.
Een praatje over een draadje in een klein straatje waar licht uit zou komen wat je niet kunt zien maar wel voelen.Een präötje over een dräödje in een klein sträötje waor lich uut zol komme waj nie kön zie:n maor wel kön vuule.
Een slap figuur zijn'n Pieleke rozewater zun
Een voor het eerst vader worden van 'n meerlingKomme die op`t lich af? Hoe kan dah, waeh zeker da'k ze in't duuster heh gemaak!
Een woord of gezegde toevoegen'n Weurd of gezi-jde toevuuge
Een zojuist vader geworden kroegloper blaast de lamp uitZat bezaope aan't kraombed en dach zi-j komme op`t lich af ik blaos de lamp maor gauw uut anders wöd hier net as in de kroeg: vaker drie dan twee maor één nooit.
Een zwaarwichtig gesprek houdenDah li-j bi-j um eiges nog altied 't zwaors op zien buuk.
Eindelijk iets door hebbenHèhè 't kwartje vil now pas
Er is een tijd van komen en gaanD'r is 'tied van komme en d'r is 'n tied van gaon
Er niks van moeten hebbenZillie könne mien de rug op
Er staat daar niet veel in huisGin blind paerd lup daor wah kepot
Erg langzaam zijnArg langzaam - dén is zo vlug as dikke stront
Ergens ziek van zijn geweest, dat je er groen en geel van moet kakkenUrges nie zo goe:d van zun gewaes, da'j d'r now nog alle kleure van de raegebaog van moh schijte.
Extra wat geld bijverdiend hebbenNog's 'n griepstuuver aover geholde hemme
Gebonden zijn aanMeh hend en vuut aan vas zitte
Geboorte beperking (vroeger) Nog veur't zinge de kerk uut zun
Geeft eens een fatsoenlijk bod (veehandel) Gif us 'n keer fetsoenlek bod op zon fetsoenlek bees
Gekregen paard niet in de bek kijken.Een gekege paerd moj nie in de smoel kie:ke.
Genoeg met mezelf te doen zij zoeken dat zelf maar uitK'he zat meh mien eige te doe:n zillie zuuke dah eiges mor uut
Geweldig brutaal zijnZo vreg as bonestreuj zun
Gezegd in Pannerden bij een dag slecht weerHerrejennekus wan wiend en waoter toch vandaag hé.
Graag willen hebbenSpinze op iets
Groot gebruiker van eieren alleen met Pasen.Een ei 's gin ei, twee eiere 's 'n half ei, drie eiere 's pas 'n heel klein ei
Groten stelen en kleine stelen maar de groten stelen het meest.Grote staele en kleine staele maor grote staele 't mees.
Haast hebbenHei-j de hazepaeper nog in de kont zitte of buj deur dén haas gedek
Hard waaien om het huisDe wind huul haeveg um de keet haen gi-j zol d'rvan eiges gaon weg waei-je
Hem zwaar hebben bedonderd met de door hem betaalde prijs daarvoorZillie hemme hum nog wel areg glad geschaore en harre ook nie vergaete um ook nog's 'n peutje uut te trekke
Het is daar erg druk.Daor hangen zillie d'r met de bene uut.
Hij heeft zichzelf er meeHi-j het zich eiges d'r meh
Hij is vaak aan het onzin uitkramen.Hi-j lult duk as 'n tuut zonder kop.
Hij kan nooit tevreden zijnHi-j het altied 'n scheet dwas zitte
Hij loopt je altijd voor de voetenDén löp ow altied veur de vuut
Hoe vlugger dat jullie spitten hoe harder dat jullie achteruit gaanHoe gauwer gillie spaajje hoe harder dah gillie achteruut gaon
Hoop stront achter in de hof. (vers) Achter in de tuin lei-j meneer de Bruin hi-j had gin botte en gin vel en toch rookte hi-j wel.
HoosbuienMeh bakke uut de loch komme valle
Hou die handen thuisHol die flarke thuus
Hou opSchei uut meh dah gematter
Ieder voordeel heeft zijn nadeelElk veurdeil het duk ook zien naodeil
Iemand die zijn afspraken niet nakomtDa's toch zon grote lamzak en niksnut
Ik had je vader kunnen zijn als je moeder het gewild hadIk hah ow vader könne zun as ow moe:der dah gewold hah
Ik heb een hekel aan rompslomp`Kheh 'n haekel an rumpslump
In de krant gelezenIn de wawwel gelaeze
Jullie kunnen van mij de pot opGillie könne van mien d'n hak fiole
Kan het niet begrijpenKan d'r meh de kop nie bi-j
Kerel met hardlopend paard.Hei-j dén kaerl gezie:n meh dah paerd kaerl wah lie:p dah paerd.
Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd.Köln en Ake zun ook nie op dén eigeste dag in mekaar gespiekerd.
Kijg je dat bordvol leegKöj 't d'r in kriege
Kinderen waren aan het donderjagen en aan't joegjachten .Fat wöd dah muuj en belk um ze zuut te krie:ge : gi-j zöl den ene nemme en daormeh den andere um de eure slaon.
Kom uit Pannerden`Köm uut Pandre en waeh hillemaol niks
Komt de armoe er voor in dan gaat vaak de liefde er achter uitKump dén armoe d'r van veure in dan gaeh de liefde duk van achter d'ruut
Kun je niet zien of ik wat gedaan hebtKöj - Kö'j nie zie:n of wa'k gedaon het
Laats zijn in de rangordeAn de laetse mem hange
Landadel met te veel grondZi-j waete bi-j god nie waor zi-j dah naor toe zölle laote krujje deur eurlie heurige
Landroven (r)'n Paar veur wie:r umbouwe dan dah't eigelek van ow is.
Mee gaande zware kleigrond.Zwaore kleigrond is mehgaonde grond die blief ow aan de klump hange.
Met de Franse slag (wat onverschillig)'t Kump allemaol nie zo krek
Met de Franse slag werkenRaowsdowwe (kump nie zo precies)
Met de hoed in de hand komt men door het ganse landEn meh de pet in de taes kom je d`r ook baes.
Met de klompen aanvoelenMeh de klump anvuule
Met het hoge woord komenAover de balk komme
Met het verkeerde been uit bed gestaptDén is vanmarge meh zien linkse knaok veur uut de bedstaej gekomme
Met liefde geplantMeh de schup gepaot en 'n tramp meh de klump naogegeve
Met tegenzin wat moeten doenHi-j duut dah wel maor dan wel meh kromme teej
Mijn god wat is het heet vandaag dat is zweten geblazenMien god wah is't heit vandaag 't smalt zol ow uut de reed lope
Min naam is haas en ik weet van nietsMien naam is haas en ik waet van niks
Minachting tonen (erg opzichtig) Dan gao'j d'r meh ow rug d'r naor toe staon
Minder geld beuren voor een koe dan dat er ooit voor geboden isWah 'n handel dén koe he'k now wel aarreg wah cent in de stat geknup
Mis gegokt'n bukkem gehaald
Moet je waarmaken anders ben je nergensMo'j wel waormake anders bu'j nurges
Moet zo nodig plassenIk heh 'twater bouve de kni-je staon maor de vuut nog nie nat.
Na zomeren (in sept./okt.)Een olde wie:ve zommer
Naakt protesteren (publiekelijk) Eur meer as ow blote reed laote zie:n op straot
Niet mededingen om een grote prijsAllaeneg veur spek en beuntjes meh wille doe:n
Niet van koud of warm van wordenDaor wo'k nie warm of kold van
Niet van plan om er op in te gaanGi-j kön mien d'n hak viole
Niet ver voor het zingen die kerk uitgaan (seks)Nie wiet veur't zinge de kerk uutgaon (vrogger 'n gebeurte beparking)
Niet vlug genoeg zijn is altijd te laat.Aj nie heel gaow zun buj altied dards
Niets te vertellen thuisKönne gaon staon waor d'n baesem steeh
Niets waard.Van't lek in mien vesje.
Niks mee kunnenDa's zeik op de greep
Niks meer achter de hand hebben.De spek kis is laeg.....en den zoeg nog 'n mager schaorminkel......
Nog altijd straat arm zijnNooit gin hemp of boks aan de reed hemme
Omhoog gevallenAover't paerd gebeurd
Op de langste dag wordt het ook nog nachtOp dén lengste dag wöd 't ook nog altied duuster
Op z`n paasbest eruit zienD'r ech schoon gewasse gled geschaore en körtbi-jgeknip d'ruutzie:n. Allaeneg steeh dah bi-j ow wel d'r 'n bitje al te sjappies achteg uut!
Oud en stijf en nog geen wijfOld en stief en nog gin wief
pijn in de buik hebbenLödderig in de pens zun
Regent pijpestelenRaeged pie:pestelle
Ruwweg/grofweg nu iets gezegdRouwweg gezi-jd dah kump now hillemaol nie zo krek
s'Nachts gaan verhuizen (schulden hebben) Meh de noorde zon stiekem vetrekke.
Sexuele voorlichtingHei-j d'r al 'n butje in zitte
Snel wegwezen (bij verplichtingen) Altied gaw wegsnieke en/of gehaos weg floepe
Staat te kijken of hij het in Keulen hoor donderen.Hi-j steeh te kie:ke of hi-j 't in Keu:le heur dond're.
Televisie uitzetten.Kiekkasje op de zender 't Malland zette.
Terloops naar kijkenMeh 'n half oog naor kie:ke
Thuis niks te vertellen hebben`Kbun d'r maor bi-j eur ingetrouwd
Tijdsbegrippen in eeuwen.Eeuwige trouw duur nooit langer dan één minselaeve. Daor kom'ie altied zwaor tied aan tekort van't ow toen belaofde.
Totaal niet verwacht.Now bars mien toch ech de klump.
Uit de tijd zijnDa's nie meer van dizze tied
Vaders tegen elkaarDa`s gin kuns um zovöl blagen bi-j drie wie:f te krie:ge, dah moj 's prebiere bij één meh die blauwe snuupkes van now.
Van alles overal meenemenOnderweg alles griepe wah los en vas zih
Van een kale kip kun je geen veren plukkenVan armuuj truuf köj gin heuge inzette verwachte bi-j 't kruusjasse
Van nature altijd 'n dwarsligger zijnMeh dén is nooit gin land te bezeile
Van over de grens uit het buitenlandDa's buutelends da's an den gunnekant van d'n streep
Veel praatjes hebbenVöl aan de moel hemme
Vergaderen net als vroegere Poolse LanddagenAllemaol te geliek zingen dah gong nog goe:d, maor as zillie allemaol tegeliek deur mekaar haen aan't praote ware dan kree'j 'n gekkehuus.
Verkering hebbenWah aan dén arm hemme
Versleten ondergoed dragenDén drig van baove bont en van onder stront
Voor Piet Snot staanVeur Jan meh de korte achternaam staon
Waar kom je vandaan en uit welke familieWaor köm'ie dan vandan van wie bug gi-j d'reen
Wat doen wij nu voor kwaad wij gaan van het bed naar het land en van het land naar bed, maar ons decoreren zij nietWah doe:n wi-j now veur kwaod wi-j gaon van't bed naor't land en van't land naor bed, maor ons dikkerére zi-j nie
Wat goed tegen de hitte is, is ook goed tegen de kouWah goe:d tege haets is, is ook goe:d tege de keld
Wat zeggen zonder nadenkenZomaor d'ruut floepe zonder d'raover nao te hemme geprakkesierd
Welke dag is het vandaag?As gistere marge was dan nog blief vandaag vandaag.
Wij gaan naar huisWi-j gaon op huus aan
Wij gaan wegWi-j gaon pleite
Wil je uw geld verstuiven hou dan kippen, konijnen of duivenWi-j ow geld vestuuve hol dan kiepe, knie:ne of duuve.
Zadelpijn hebbenLas van blaekkaes hemme
Zei een boer tegen de kaplaanGi-j verdien meer meh mis laeze as ik meh 't mis krujje
Zelf keihard werkenOw eiges de naod uut de boks warke
Zich uitslovenHi-j löp zich de gaej uut de sök.
Zij oud geel spekZi-j old gastreg spek
Zijn aardappelen zijn aan de kookZien aerappels zun an d'n kaok
Zit me niet op te jagenLig mien niet op te huuje
Zojuist getrouwd zijnDe bungel now aan't been hemme
Zomaar op een dagZomor op 'n blau:we maondag
Zomaar wat doenZomaor wah aanmoddere
Zomer of wintertijd.A'j wel klok kön kie:ke maor nie kön aflaeze hoe laat tis dan mark ie d'r ok gin bars van.
Zout in de pap niet waardDa's zalt in de pap nie waerd
Zullen we even dat varkentje gaan wassenZölle wi-j effe dah puutje gaon kläöre
Zwaar werk willen doen.Gaoj gaet grave krie'j d'r twee bulte van één op de rug en één naeve 't gat.
Zwaar werken hoef je niet meer zoals vroeger.De geistelijkheid hiel de minse ze bang - de ontvanger hiel de minse arm - de schoolmeister hiel de minse dom - en de baas hiel de de minse muuj - Zo zah 't feodale laeve van de Liemers destieds in mekaar.
Zwaarder in gewicht worden.Elk pundje geeh toch eers deur't mundje.

3300 woorden

.
'n Aanbeveler hebben'n Krujwage hemme
'n Aparte'n Dölleperd
'n Bok schieten'n Bök geschaote
'n Peuleschil'n Peuleschel
'n Schone lei'n Scheune li-j - niks op ow karfstök
'n Wonderkalf'n onmundege
's-Heerenbergs' Hirrebarg

A

Aan de kookAn de kaok
AanbiedingAanbiejing
AanbouwenPiepels aanvore - opheuge - Uutbouwe - uutbri-je
AanbrengenVeraoje
AandeelAandeil
AangebakkenAangebraojt
AangemetenAangemaete
AangenomenAangenaomme
Aangestoken vruchtenPierstekke
Aangetast (fruit) Stei-je - aangestaoke
Aangewend (worden) Aanwenne
Aangrijpen.Aangriepe.
AangroeienAangruuje - aangräöje
AanhakenAanhäöke
AankledenAankleje- versiere - aantrekke
AankomenIn gewich toenaeme
Aankomen (gewicht) Aangekomme
Aankomen kruipenAankomme Kruupe
Aanliggen (grond - erf) Aanpöllend
AanloopAanlöp
Aanmaaien kopeinden (van de akker)Aanmaeje vörheuve
AanmaakhoutjeAanmaakhöltje - vimp
AanmaakhoutjesFien fernuushölt
Aannemer (bouw) Aannaemer
AanpakkenAanvatte
AanplantenNi-j paote
AanprijzenAanrikkemedere - aanprieze
AanradenAanraoje - aanrikkemedere
AanraderAanraojer
AanrechtGäötsteen
AanrijdingAanri-jing
AanrijkenAanrieke
Aanrommelenaanrotzoojje
AansluitingAansluuting- aansloes
AansprekenAanspraeke
AanstarenBega:pe aanga:pe
AanvoelenAanvuule
AanwakkerenOpfoempe
AanwijzenAanwieze
AapjeAepke
AardappelenAerdappels- aerrappels - piepels-piepers
Aardappelen schillenPiepers jasse
AardappelsAerpels
AardappeluitlopersKie:ne - Kie:m van ölde piepel
Aardbei oude soortenMadam Lefeber,Madam Mehthau e.a.
AardbeienAerdbaeze
Aarde opschepperBats
AardigAarreg - aardeg
AardwormenPierre
AarzelenDrökkele - drummele
Aas (lokvoer) Aos
AccordeonTrekbuul-zak
AchtelijkAechtelek
Achter de plankAchter 't bret
AchterbaksArg stiekem
Achterbaks iemandSmiestert - 'n rare snoeshaan
AchterdeurAechterdeur
Achterdochtigaechterdöchteg
AchterhamSchink
AchterhoekAechterhoek
Achterkamer politiekGekonkelefoes
Achterna zittenNao zitte
Achterom gaanAechterum gaon
AchteromlopenAchterumleupe
AchterpotenAechterpeut
Achterste deelAechter end
Achterste vorenUmgedraei-jt
AchteruitAchteruut
AchterwaardsAechterwards
ActueelNow
AdemAojem - aodem - loch kriege - aosem
AdemenAodeme - aoseme
AderenBloe:d aore
AdieuTjuus
AdjudantAdjedent
AdviseurRaodgever
AdvocaatAdvekaot
Advocaatje (drank)Advecäötje - advecaotje - advekäötje
Af en toeDuk wel duk nie - Enkeld
Af laten gaanAf laote gaon
AfblaffenAfblökke
AfbrekenAfbraeke
AfdingenAfpingele - pingele
Afgekeurd doelpuntDén geld nie - is nie geldeg
AfgepeigerdHunds muuj
AfgerasterdAfgevrach
AfgeveegdAfgevaeg
Afgezaagd zijn (geen bomen) Te duk herhale
AfkalverenMelk worre-wörre
AfkijkenAfkieke
AfkoelenAfkuule
Afkomen van een lagere alureAfkomme van 'n laegre kaste
Aflaten verdienen (RK kerk)Aflaote - afläöt verdie:ne (meh alle ziele)
AflikkenAflekke - aflebbere
AfmestenAfmiste - vetmiste
Afmijnen (koop) Afmiene
AfnemenAfnaeme
AfpikkenAftröggele
AframmelingAfsmaere Afzale Afdekkele
AfrastenAfvrachte
Afscheiding (perceel)Schei-jing-schi-jing
AfschuimenAfschuume
AfslaanAfslaon
AfsnoeienAfsnäöje
AfspoelenAfspuule
AfstaanAfstaon
AfstervenAfstarve
AfstruinenAfschuume
Aftrekken (geen sommen)Bevraeje
Afvalput.Drekgat-gaej
AfwachtenEffe-efkes aanzie:n
AfwijkingenAfwiekinge
AfwimpelenAfpoejere
AfzettenBedondere of sukeruuve op een zette
AfzuigkapWasemkap
AkkerBouwland - dreef grond - n dreef grond
Akkerbouw en veeteelt hebbenGemink bedrief hemme
Akkerwinde (bloem) Pispotje - pispötje
AksAaks - grote biel
Al moet ik kruipenAh mo'k krupe
Alle vogelsDe musse
AlleenAllaeneg
AllemaalAllemaol
AllochtoonBuutelander
Alpino petKlötje
Als het moetAs't moh
Als ikA'k
Als ik datAs da'k
Als je dat denktAj dah denk
AltaarAltaor
Alternatief genezerStrieker
AltijdAltied - alzelaeve - Altoos
Altijd het hoogste woordBlaoskop
Altijd opstinaat zijnAltied de dwarsdriever zun
Ambachtsluiembachsleuj
AmtenaarDie:nder
Ander soort mensenAnder slag minse
AnderdaagsSanderdaags
AndersomKrang - Endersum
AndijvieAndievie
AndriesDrie:s
AngstigEngsteg
Angstig (schuw)Spochteg-spöchteg
AnoniemStiekem - vebarge
AntenneVuulhorens
ApotheekAptheek
ApothekerPilledraei-jer
ArbeiderArbei-jer- arbi-jer
Armebuil (Kerkencollecten) Armebuul
ArmengestichtArmehuuze
ArmenhuisjeArmehuuske
ArmoeArmmuuj
Armoe troefArmeuj truuf
ArmoedigSchaemel
ArmoedzaaierArmoezaejer
ArmpjesErmkes
ArnhemArum
ArnhemsestraatwegAremsestraotweg
ArresterenOpbosse - vasnaeme
AvondetenAovendaete
AzewijnAozewien

B

BaakBaok
Baas spelenKoeieniere
BabberichBabberik
Baby faceBlage snuut hemme
BadkuipWaskuup
Bak en braadpanGietiezerebraodpot
BakermatThuushunk
BakhuisjeBakhuuske
BakjeBekske
BaksteenBakskei
BakvisJung deerntje
Bakzeil halen't Lid op de neus kriege
BalkenbrijBalkebri-j
BallonBlon
BanaanBenaan - pisang
BandenBend
BangerdSchuuwerik
BankjeBenkske
BarArg-Völ-Veul
BarbequeVleisschroejer-schrui:jer
BaretKlötje
BarvoetsBlootvuuts
Bascule (gewicht)Beschuul - Waog-waegbrug
BeddegoedBeddegrei-j
BedelaarScho:jer
BedelenBaedele
BedelhuilenJengele - baedelhuule
BedervenBedarve
Bedoelen nee te zeggenAs zi-j jao - jao zegge
BedonderenBeflikkeren
BedorvenBedarve
Bedorven eierenVuule eier
BedriegenBedrie:ge, Oor aan naeje
BedrijfBedrie:f
BeekBaek
BeekbergenBaekbarge
BeenderenBotte - but- knaoke - Knäök
BegintijdAanvangstied
BegrafenisBegreffenis
Beide kanten er naastBei-je kante d'r naeve
BejaardencentrumBejäördehuus - Röshuus
BejaardenzorgBejaordezörg
BekdichtSmoeldich
Bekende op bezoekGoe:d volk op bezuuk
Bekijk het maarBekie:k 't maor
BekijksBekieks
Bekken (muilen)Moele - muul
BekvechtenKeffen - schreeuwe - Kwaod moelwark - Tege mekaar gaon staon keffe
Belangrijke manBelangrieke kaerl
BelevenisBelaevenis
BemestingBemiste
BemoeienisMeh bemoeje
Ben erBun d'r
Ben ikBun'k
Ben ik je kwijtBun'k ow kwiet
Ben jeBuj- Bu'j
Ben je niet wijsBuj nie wies
Ben je zo verHei-j d'r naor
Ben moeBun muuj
BenedenBeneej
BenieuwdBeni-jd
BeraadslagenDubbe - Rikraoje
BerekenenBeraekene
BergBarg
BerkenbomenBarke beu:m
BernardBaent - Baernd - Baend - Naadje
BeschaamtBeschaomp
BeschermenBescharme
BeschimmeldBeschummeld
BeschuitBeschuut
BesluipenBesluupe - snieke - Besnieke
BessenstruikBaesestruuk
Bestel het maarBestel mar / bestel mor-maor
BestelenBestaele
Betaal muntenKaoper kleingeld
BeterBaeter
BeterschapBaeterschap
BetrappenTrappiere
BetraptGetrappierd
BetuweBaetuw
BeukenhaagBeukehaeg
Bevedere PootSök an vuut hemme
BevoelenBevuule
BevrorenBevraore
BewijsBewie:s
Bewijs stukkenBewie:s las
Bewusteloos zijnMund ligge - Van de sök z'n
BezemBaesem - Vaeger
Bezembinder (berkenhout) Baezemknupper
BezoekViziete - bezuuk
BezoekersBezuukers
BezorgenBezörge
Biddenbaeje
BiechtstoelenBiechtstuul
BiefstukReujvleis (halfgaar)
BietenPeej
Biezen mandBie:ze ben
Biggen geborenKeujes warpen-krie:ge
BiggetjePog - Keuje
Bij afmijning verkopenBi-j afmiening verkope
Bij andere zitten plukkenZitte te foemele
Bij de neus nemenBi-j de snuuver naeme - Veur de gek holde
Bij lichtenBi-j luchte
Bij moeders pappotThuus zun
BijdraaienBi-jdraeje
BijenkorfBi-jekörf
BijlBiel - hiepke
BijnaBi-jkans
BijschenkenBi-jschinke - inschudde
BijtenBiete
BijvoerplaatsBi-jvraetesplek
BijvoorbeeldBi-jveurbeeld - zoas
BijzonderBi-jzunder - biezunder
Bijzonder veelAllebarstes völ
BilletjesKuntjes
BingerdenBingere
BitterWrang-wreng
BlaarkopBläörkop
Blaarkoppen (koeien ras) Blaorkoppe - Bläörköppe
BlaasmuziekBlaosmuziek - Hoempamuziek
Blaasmuziek makenBlaosmuziek make - Träötere
BlaasmuziekmakersBlaozers-bläözers
BladBlaej - Beumlaof
BladblazerBlei-jblaozer
BladenBlaej - blaeje
BladerdeegBlaejdaeg
BladluisBladluus
BladwijzerBlaejwiezer
BladzijdeBladzi-je
Bladzijde zevenBladzi-j zeuve
BlaffenBlökke - aanslaon - den hond sluh aan
BlankeBleekscheet
BlauwBlau:w
BlazenBlaoze
BleekBliek - bleik
Bleken (de was) Bleike
BlijkenUutwieze
BlikBlek - stofopschuuver
BliksemWaerlich
BloedBloe:d
BloedworstBloe:dwos
BloeiBläöj - Bluuj
BloeienBläöje
Bloeiende struikenBläöjende struuk
BloemGemale weit zonder vezels
BloementuinBluumehof
Bloementuin (- hof)Veurtuin bluumhof
BloemknoppenBluumknöp
BloempjeBluumpke
BloempotjeBluumpötje
BloempottenBluumpöt
BloesemBläöjsel
Blokje omBlökske um
BlootvoetsBarvuuts
Blote voetenBlote vuut
Blut (knikkeren) Ruts - boes
BobbelBoebel- 'n bult
Bochel'n Bult op de/of pokkel-pökkel op de rug
Bocht in de wegDraej in de weg
BodemBaojem
BoekhouderBoekholder-hölder
BoekjeBuukske
BoerenkoolMoe:s - krulkool
Boerenkool afstropenMoe:s afstreupe
Boers zijnArg grof zun
BoezemVeurkomme - schorsteinmantel
BokkepruikBokkepruuk
BokspringenHaeske aover
Bomen snoeienBeum snui-je
Bonen afhalenBeun range
Bonen doppenBeun döppe
BonenstokkenBeunstaak -bonestake
BoompjesBeumkes - beumpjes
BoontjesBeuntjes
BordTelder
BordjeBördje
BorrelSnaps
BorstBös
BorstelBössel
BorstelenBössele
BorstrokHansop
Borstvoeding gevenDe bös geve
Bos bloemenbos bluum
Bos gebonden korenEen garf
Bos worteltjes - bospeenPompwortele
BosjeBöske
Bosje (wortelen)Buske pumpwortels
BospadenBoesspaaj - Bospäöj
BoterBotter
Boterbloem.Botterbluum
Boterbloemen graslandBotterbluum gresland
BoterhamBotteram
Boterham smerenBotteram smaere
BotjeButje
Botjes afkluivenButjes afkluve
BottenKnäök - Knaoke - But
Boven komen drijvenBaove komme drie:ve
BovenoverheenBaoveaovehaer-haen
BovenraamBaovelich
BovenuitBaoveuut
BraadworstBraojwos
BraambessenBrumbaes
BraamtBraomp
BrabantBraobant
BraderieBraoderi-j
BradertjesBraojertes - Bräöjertjes
BrakBrik
BrakenAovergeve - Naomaete - Kotse
BramenBraome - Brombaeze
Bramen (vruchten)Braomebrummels
BramenstruikBraomestruuk
Brand houtBrand holt
BrandnetelsBrindnaetels - Brandnaetels
BrandweerkorpsenBrandwaerkörps
BrasemBraosem
BreedBreid
Breek mij de mond niet openBraek mien de bek nie los - Braek mien de moel nie los
BreekijzerBraekiezer
BreinaaldBri-jnäöld
BreinaaldenBrei-jnaole-bri-jnäöld
BreiwerkBreiwark
BretelsGalge
BrievenBrie:ve
BrievenbusBrie:fklep
BrilLoeriezer
BroedeierenBruujeier
BroedsBruujs
Broedse kipBruujse kloek-tuut-kiep - Bruu'jse tut/kloek
BroedselBräöjsel - Bruujsel
BroeimestPaerdestront
BroekBoks
BroekgrondenZoere draessege laege grond
BroekjeBökske
BroeknaadBoksenaod
BroekriemBokserie:m - buukrie:m
BroekspijpBoksepiep
BroekspijpenBoksepie:pe
Broekzaktaes - tuk
BroerBruur
BroersBruurs
BroertjeBruurke
BrokkenBrök
BromvliegenBrom-brumvlie:g - maaischijters
BroodMik
BroodjesBreudjes
BroodkapjeBreujkepke
BroodkorstenBreujkörs
BroodroofBreudreuf
BroodroosterBroodreuster
BruiloftBrulf
BruinBruun
Bruine bonenBruune beun
Bruine rijstBruune ries
BruintjesBruuntjes
BruinwerkerBrunwarker
BrutaalVreg
Brutaal wijfVreg wief - vreggebet
BuigenBuuge - Bukke
BuigijzerBuugiezer
BuikBuuk
BuikBuuk - pens
BuikjeBuukske
BuikpijnPien in de buuk - Buukpien
BuikspekBuukspek-speklappe-buukriemespek
BuismanPékoffie
Buiten spelenBute Spölle
Buiten zijnD'ruut zun
BuitendijksBuutendieks
BuitengewoonBuutegeweun- buutegewoon
BuitenlandsBuutelands
BuitenmolenButemöl
BuitenuitButeuut
BuizenBuuze
BultBuul
BumperSteutblök
BunzingUlk
BurenNaobers-buurluj
Bushalte - hokjeBushelte - bushökske- stöpplek
BuurluiBuurleu'j - ow naoste - buurluj
BV - Besloten VennootschapBV - Beslaote Venootschap

C

CadeautjeKedootje
Cafe baasUutbater
CafetariaFriettent
CalculerenUutraekene
CapitulerenAovergeve
CaravanSleurhut
CarbidlampCarbidluch
CarboleumOpstriekspul (Veur b.v.schuttinge)
CarnavalZottenfees - Kerneval
CastraatHet gin balle
CastrerenBesni-je van manleke diere - Lüppe
CatapultKattepul
CattechismusKattegismes
Cervelaat worstPlok wos
CijfersSiefers
ClaxonToe:ter
ClownPi-jas
ClubbladenClubblaej
ColectenbuilKlingelbuul
CollecterenBi-j mekaar schooi-je
CollegaMäötje
CommissieKemissie
Compost hopenMotheup veur gruun en blei-j afval
CondoomReupelgummi - Ruppeltuutje
ConiferenDwarg denne
ConsternatieFalderatie
ContactAansloes
ContantBotter bi-j de vis
CooperatieOndernaemingsvörm
CopulerenReupele
CremerenDe pie:p deur
CulivaterenStöppelland lostrekke
CurveSchune boch

D

DaarheenDaorhaer
DaarheenDaorhaen
DaarnaastDaornaeve- daornaos
DachtDoch
DadelijkZo meteen
DagbladenDagblei-j
Dak spantenHane balke
DakgootDakgäöt
Dakraam.Kie:keboe.
Damesbal (carnaval)Wie:vebal (kaerls gin toegang)
DansjeDenske - densje
Dat doet me nietsDah duuh mien niks
Dat durf ik nietDah dörf ik nie
Dat duurt evenDah duur effe
Dat gaat misDah geeh mis
Dat gaat nietDah zal nie gaon
Dat gaat nietDah git nie
Dat geboefte arresterenDah tuug opbosse
Dat hangt aan de muurDah hink aan de muur
Dat heb ik alDah he'k al
Dat heb ik niet gedaanDah he'k nie gedaon
Dat heb je goedDah he'j goe:d
Dat heb je somsDah hei-j zo af en toe
Dat heeft geen haastDah vrit gin brood
Dat helpt nietDah hilp nie
Dat ik mijnDa'k mien
Dat isDa's
Dat is de kortse weg daarheenDa's de rigtegse weg daorhaen(r)
Dat is ergens goed voorDa's urges goe:d veur
Dat is gemeenDa's gemein
Dat is mij ook watDa's mien ook wah
Dat is nergens goed voorDa's nurges goe:d veur
Dat is niet helemaalDa's nie hillemaol
Dat is niet van mij maar van hemDa's nie van mien maor van um-hum
Dat je het maar weetAi-j mor waeh
Dat krijg je ervanDah kriej d'rvan
Dat kun jeDah köj
Dat moet ik nog eens zienDah mo'k nog's zie:n
Dat plaktDah plek
Dat valt opDah vil op
Dat verbrandDah verbrind
Dat was zonetDah wah krek
Dat weet geen mensDah waet gin mins
Dat wist ik nietDah wis'k nie
De aarde (wereld) De waerld
De akker zaaiklaar makenD'n dreef zaejklaor make
De anderekantDe gunnekant
De BaakseDe Baokse
De BaakseD'n Baokse
De beer is ontsnaptD'n baer is los
De bloemenDe bluum
De bonen oogstenDe beunplukke
De borst gevenDe bös geve - stille
De dag er opDaags d'rop
De deur is openDe deur is los
De deur sluiten'n Plank in dah gat gooie
De dodenDe dooi-je
De geleerdenDe wie:ze
De GeleerdenDe Laetervraeters
De grond bewerken (landbouw) De grond bewarke
De hand aan de ploeg slaanUrges meh beginne
De handen volDe knaoke vol
De hele dagDe gosganse dag
De hele mikmakDe hele santekraom
De hemel de lucht't zwark - de loch
De kinderenDe blage
De kinderen de vrijheid gevenDe blage los te laote
De knie'sDe kni-je
De koeienDe kuuj - de beeste
De LuchtDe Loch
De mensenDe minse
De muren opnieuw sausenDe muur opni-j aanstrieke
De nek brekenDe strot braeke
De PaasbergDe Paosbarg
De pollenDe pöl
De rug op kunnenGi-j kön mien d'n pökkel afruutse
De TatelaarDe Taotelder
De tegestanderDe verrekkeling
De vaat afgewassenSchötgrei van kant gemaak
De veestallen uitwitten (muren) De beestestalle uutkalke
De VeluwezoomDe Veluwezeum
De wacht aanzeggenDe les laeze
De werkjasD'n buis
De woensdag na kermisKnipuutwasdag
De zwanen.De zwaone.
Deeg knedenDaeg kneje
Deeldeur (achterhuis) Daeldeur
DeelnameDeilname
DegelijkDeeglekke
DekenDaeke
DekensDaekes
Dekrijp varkenBerege gilt-gelt
DekselDekkel - lid - Lih
Delendeile
DelingDeiling
DementerenKinds geworre
DemocratieDimmekratie
DemonterenUut mekaar hale-slope
DenefitiefDinnefetief
DenkenPrakkeziere
DennenNaoldhöltbeum
DennenaaldjeDennenäöltje
Derde Dertien DertigDards Dartie:n Darteg
Derde zijnDards zun
DertienDartie:n
DertigDarteg
DeugnietSnotblaag
DeukDut - duts - döts - Aanri-jjing
DeurklinkDeurkruk
DeurkozijnDeurpos - deurstie:l
DeurmatjeDeurmetje
Deze (die)Dees
Deze Week.Dizze waek.
DialecktPlatpraote - den prut plat
Dialect sprekenPlat praote
DiareeAan de leuperi-j - Leuperi-j
Dichter bijKotter bi-j
DidamDie:m
Didamse biggen marktDie:mse keujes mart
Didamse HeiDie:mse Hei-j
DidamsestraatDie:msestraot
DidamsewegDiemseweg
Die daarDèn daor
Die geeft datDén gif dah
Die heeftDén het
Die heeft datDèn het dah
Die heetteDén hiete
Die loopt doorDèn löp deur
Die staat daarDèn steeh daor
Die werd boosDèn wier helleg
DiepvriezerVrie:skas - Vrie:skis
DiepvriezersDie:pvrie:zes
DierenBeeste
DijkDiek
DikzakjePoemeltje
Dina.Diet .
DiplomaGetuugschrif
DirectD'rek - drek - geliek - meteen -gliek
DirectZometeen
DiscriminerenVeur minder aanzie:n
DistelDiesels
DistelsDiesels
DistelvinkPutter - dieselvink
Doe ik nietDoe'k nie
DoeiAjuus
DoesburgSmaereburg - Doe:sbörg
DoesburgsewegDoe:sbörgseweg
DoetDuut
DoetinchemDörkum
Dolle Mina'sBaas zun in eige buuk
Dom iemandDöpper
Domme kracht (zwaar tilwerk)Draejwin - win- dumme krach
DommerdHanswös
DondersteenFalderabbes
DonkerDuuster
DoodKasjewijle-Kasjewie:le
Dood vindenGehemelt zun
Doodgaan't Huukske umgaon
DooiDui-j däöj
DooienDäöje
DoolhovenDeulhäöf
DoopDeup
Door hemDeur um-hum
DoorbijtenDeurbiete
DoordauwenDeurdaowe
DoordeweeksDeurdewaeks
DoorgaanDeurgaon
DoorheenDeurhaen
Doornen haagDeurnheg
DoornenburgDeurnebörg
DoornenburgDonebörg
Doorregen rundvlees (stuk)klapstuk-buukvleis-gemarmervleis deurraege vleis
Doorregen spekDeurege spek
DoorrijdenDeurri-je
DoorslikkenDeursloeke-Deursluuke
DopenDeupe
DoperwtDöpart
DoperwtenDöppers
DoperwtenDöparte
DorpelDurpel - dörpel
Dorps CafeDarpskroeg - zuuptent
DorsflegelDösvlaegel
DorsmolenDösmöl
Dorst hebbenDös hemme
DraadDraod - dräödje
DraadnagelDraodnaegel - Dräödnaegel
DraaibankDraejbank
DraaienDraei-je
DraaierigDraei-jereg
DraaimolenMallemeule - Draei-jmöl
DraaiorgelDraejörgel
DrachtigDragend-drechteg
DrammenNöle-larme - Za:neke
DrammenSjengele
drelpoetsdoek - vot
DrempelDörpel
DresseerkarSjees
Drie duims dikDrie duums dik
Drijf ijsDrie:f ies
DrijfijsDriefies
DrijfjachtDriefjach
DrijfmestDriefmis - gier
Drijfmest/gier uitrijdenDriefmis-zut uutri-je
DrijfnatDriefnat - zeiknat
DrijvenDrie:ve
DrijvendeDrievende
DrinkenSöttere
DrinkenZuupe-zuipe
Drinken (alcohol) Aan't traetere
Drinkers (alcohol) Nathalze
DrinkfeestZuupgelach
DrinkgelagZuipfees - tege mekaar opzuupe
DrinkkolkWaeterkolk-kölk
DrinkplaatsenBos en hei venne - sprenge
Droge keelDreuge kael
DrolletjeDrölleke
DromerDreumer
DromerigDreumereg
DrommedarisEen bulter
DronkelapZuuptod - zuperd - zoeptod
DronkenBezaope - zat - lazerus - teut
Droog gevallenDreug gevalle
Droog voorjaarDreug veurjaor
Droogbloemen.Dreugbloeme.
DroogklootDreughannes
Droogstaan ('n koe) Dreugstaon - gus zun.
Droogstaande KoeGuste koe
DropjeDröpke
DruivenDruuve
Drukkend weerZwaor bedump waer
DrumbandHouwclub
DrupnatDröpnat
DruppeltjeDröpke
DuidelijkDuudelek
DuikelenKuukele
DuikplankenDuukplenk
DuimDuum
DuimenDuume
DuimnagelDuumnaegel
DuimnagelsDuumnaegels
DuimstokDuumstök
Duitse vrouw'n Duuts frommes
DuitsersDe Pruuze -moffe
DuitslandDuutsland - Moffrika
Duivels oorkussenDuuvels oorkusse
DuivenDuuve
DuivenvluchtDu:vevloch - duuve vloch
DuizeligDuuzeleg - Dol
DuizendDuuzend
Duizend guldenRooie
DuizendenDuuzende
Duizendschonen (bloemen)Duuzendschone
Dun reifeltjeDun riefeltje
Dun, magerGiessel
Dunk meDug mien
Durfde ik nietDös'k nie - Dörfde ik nie - Dah dos'k nie
Duur peperigTe paeperig
DuurzaamLang meh gaonde
DuwenDouwe - dowwe - daowe - dawwe
DuwtjeDöwke
DwarsliggenTegedraods zun
DwarsliggerSpoorbiels
DweilorkestHoempa band

E

Echt gemeendHeh tis menes
EconomieEkommenie
EekhoorntjeEekkätje - Pluumstat
Een arme dodeArmzalige
Een beetjeEen fietske
Een bos stro'n Klap strooj
Een dezer dagenEen van dizze daag
Een Eend'n Drie:fsi-js
Een eindje verder zettenIets gund tenopper zette
Een gepermanent kapsel'n Kroe:skop hemme
Een gezegde'n Olde wiesheid
Een goedbloed'n Goe:dbloe:d (wammes)
Een groentje'n Snotkuuke
Een guldenPiek
Een halfwas'n Opschötteling
Een hectareEen bunder
Een heel gedoe'n Hele umstand
Een hele goede`n baove beste
Een hele goeie'n Baovebeste
Een hele grote'n Knoeperd-knuuper
Een hele tijd'n hele hort - höt
Een hoop spulEen bult grei
Een jaar blijven zitten'n Jaor blieve zitte
Een keer van kunnen eten'n Mäöltje
Een klad'n Klodder
Een klas overgeslagen'n Klas aovergeslage
Een Kleintje'n piemeltje
Een kwaadwillige vrouw'n Kaoj - 'n hellevae:g
Een lamzakMeh um köj nooit niks
Een mooie meid zijnWah 'n stuk zun
Een mooie vrouw'n Meuj frommes
Een muziek nummertje'n Drel meziek
Een natte herfst'n Natte harfs
Een pak slaag gevenAfsmaeren
Een poos'n Hort - höt
Een rechts een averechtsAoversans
Een rechts een linksAoversans
Een rondje van de zaak`n Rundje van d'n uutbaoter
Een slinger'n Zwabber - zwieber
Een stap vooruit'n Tred veuruut
Een stuk worstEen homp wos
Een StukjeEen humke
Een talmer met eten'n Zatvraeter
Een tijdjeEen hötje
Een vodEen drel - 'n tod
Een voetbal verslaggever'n Voe:bal lulhans
Een voor eenVertöcheluk
Een week`n Waek
Een wit voetje halen'n Wit vuutje hale
Een zak dragen`n Pukkel/pungel drage
Een zanik'n Nöllert
EendenPielente
EenderElléns
Eenjarige bloemenEen jäörege bluum
EenkennigVelaege
Eenruiter (op broeibak)Eenruuter (platglas)
EensEns
Eens gelijkEns geliek
EensgelijkAlléns - ensgeliek
EergisterenEergistre
EetbaarAetbaor
EetbordenTelders
EgaliserenGeliek-gliek make
EgelStaekelvarke
Ei dopjeEier döpke
EibergenEibarge
EiendopjeEi-jerdöpke
Eieren bakkenEier braoje
EierschalenEierbaste
EigenwijsEigeri-jd - eigewies
EigenwijsheidEigewie:zegheid
Eind vandaanEnd vandan
Eindbal dansschool PolmanBuulebal
EindeAfgelope uut
Eindje verderEndje wiejer
ElastiekEllestiek
ElastiekIllestiek
ElastiekeEllestieke
ElectrischeElektrike
ElektrischStrööm
ElkeElleke
Elke dag melk naar de boterfabriek rijdenMelkkar vare (meh paerd en wage)
Emmerich (D)Emmerik (neh aover de grens)
Emmerich (D) Kreis KleveEmmerik (D) Kring Kleef
End verderEnd wier - gund - gundswied
EnormAlderbarstens
Enorm, ontzettendAlderbastend
Er aan met de aksD'raan meh de biel
Er afD'raf
Er heftig aan toe gaanDah geeh d'r op daor
Er in gelovenVerduusie in hemme
Er in stampenD'r in paepere
Er langsD'r naeve
Er staatD'r steeh
Er tussen uit zijnD'r tusse uut zun - pleite zun
Er uit zienD'ruutzie:n
Er uitgaanD'ruutgaon
Er vanaf zienD'r vanaf zie:n
Er voor gaanD'r veur gaon
Er wild uitzienD'r ruusteg uutzie:n
Er zijnd'rzun-d'rbun
Erbij hangenD'r bi-j bungele
ErfdeelArfdeel-naolaoteschap
Erg bleekArg pips
Erg fijn (gebouwd zijn) Arg fien (postuur)
Erg heftig er op gaanHaeveg arg d'rop gaon
Erg krom zijnKrom as'n hankholt zun
Erg nodig plassen't Water al baove de kni-je staon
Erg pepers (duur) Arg paepers
ErgensUrges
Ergens heenÖrges haen
Ergens in stuitenÖrges in stoeke
Ergens vandaan halenWaor hilt 't vandan
Ervoor zorgenErveur zörge
ErwtensoepArtesoep - Snert
EtalageLoerraam
EtenAete
Eten opdienenAete opdie:ne
Etenspot voor op het landHenkelman
EttelijkeEtlike
Even goedAeve goe:d
Even langAeve lang
Even langs komenEfkes aankomme
Even verAeve wied
Even wegEfkes de hort - hört op
Eventjes gaanEfkes sloffe

F

Face bookFeesboek
FamilieFemilie
FatsoenlijkFesoenlek
FebruariFebruwarie
FeliciterenFillesetére
Fietsen (seks)Foeksen-fuukepötte-neuke-ligge ri-je
FietsenspaakFietsspaoke
Fijnhoutbewerker (Didam) Heibaesembinder
FijnproeferFienpruver
FijntjesFienekes
Fisio therapeutBottekraker
Fles wijnFles wien
FlierefluiterDaldejer
Flink watDuchteg wah
Florisant gewasGelp gewas
FluisterenFluustere
FluitenSjielpe - Tjielpe
FluiterSjielper
FluitketelFluitkaetel
FoekepotVarkesblaos meh rie:tje en blik (St maarte-vastenaoved)
FoeterenBloddere
FornuisFornuus
FornuispotFenuuspot
Foto'sKie:kjes
FotorolletjeFotorölleke
FransmanFranseus
FriettentVraetkraom
FrikandelFrikedel
FruitOoft-Euft
FuikFuuk
FuksiaSnottebel

G

Ga jeGaoj
Ga je meeGaoj meh
Ga zittenNaem 'n stoe:l
GaafGaef
Gaan lopenOp de lup gaon
Gaande wegVanlie:verleej
GaatGaeh
Gaat niet goed.Geeh nie goe:d.
GaatjeGaetje
GappertGawdief
GarageGerazie
GarendraatjeGaarndrötje
GebakjeGebekske
GebetenGebaete
GebogenGebaoge
GebondenVaszitte aan
GebrachtGebroch
GebrokenGebraoke
GebruiksvoorwerpenGebruuksveurwarpe
Gecastereed manlijk varken'n Börg -'n borg-'n burg
Geef mijnGif mien
Geen eenGin een
Geen erg inGin arg in
Geen gezichtGin gezich
GegroeidGegräöjd
GegropenGegroppe
Gehakt (half om half) Gemale vleis (halfum)
GeheelKats
GehoorzaamGeheurzaom - geheurzaam
GehurktOp de hurke zitte
GeitSik
Gek zijnDe goe:dwies kaduk hemme
GekkenhuisGekkehuus
GekleefGeklaef
Gekoelde wagensGekuulde wages
Gekoelde wagonsGekuulde treinstelle
Gekookte reuzel gezeeftSmalt
GekropenGekraope
GekruisdGekruus
GekuntGekönt
GeldautomaatFlappetap
Gelderse slenkSierduuf meh gebaoge hals
Geldersewaard (de ward- natuur gebied) Olde Rienstrange (tusse Aerdt en Old Zaender)
Gele keek bloemenGae:le kaek bluum
GeleidelijkVertöchelek
GeleidelijkVertöggelek
Gelijk (vloers) Geliek (plat)
Gelijk aan uw zijdeGeliek aan ow zi-j
Gelijk hebbenGeliek hemme - Mooi goe:d hemme
Gelijkenis - 't zelfde lijkenGeliekenis - 't eigeste lieke
GelijkstaanGeliekstaon
GelijkvloersGliekvluurs
Gemalen roggeRoggemael
Gemeente secretarisDe Sic
GemeentehuisSikketarie
GemengdMengelmoe:s
GemerktGemark
GemiddeldDeur de banks
GemoedelijkGemudelek
Gemoedelijkheid.Gemudelekheid
GeneraalGinneraal
GenoemdGenuump
GereformeerdGeriffemeerd
GeregeldSlagmaols
GerooktGereuk
Gerookte makreelGereukte bukkem
Gerookte palingGereukte aal
GerstGars
GeschatOp't heileg oog
GeslachtdelenKlokkespul
GesleeptGeslöp
GeslotenGeslaote
GestorvenGehaemelt
GetuigdGetuugd
GetuigenGetuuge
Geven (aan) Spendiere (aan)
GevoelGevuul
GevrorenGevraore
GeweerGewaer
GeweestGewaes
Geweldig adremHaeveg bi-j de hand
Geweldig van streekGlad van streik
GezichtSnuut
Gier (mest) Zut-aalt (baerput)
GierkelderZutteput
GiesbeekGiesbaek - Gie:s
Gietijzere vleesbraadpanGie:tiezere vleisbraoj pan-pot
GindsGundwied - guns - gund
GlaasjeGlaeske
Glas tuinderIj/kwekerijAllaeneg de teelt onder glas doe:n
GlijdenSliere - gli-je
GloeienGlui-je
GloeiendGlui-jend
Gloeiend heetGluiend heit
GloeilampPaer
GlurenLoere
GoedGoe:d - richteg
Goed geluimtGoe:d geluump
Goeden dagGoei-je daag
GoedenmorgenMój
GoedkoopBilk
GoedzakDölpes
Golf spelenKnikkere veur volwassene
GomGum - Stuf
GondelGrundel
Gooien, smijtenSmiete
Goot (in de koeienstal) Grub - groeb
GootsteenGäötsteen
GoudenGolden
GoudvinkGoldvink
GoudvisGoldvis
Graafje (slootje) Graefke
GraafmachineGraafmesjien-dregmöl
GraagGern - gaarn
Graatje (vis) Gräötje
GrafPierekuul
GrafdelverDooiegraver
GraslandGresland
GrasplakGreszooj
GraszaadGreszaod
GratisVeur niks
GriesmeelGrie:smael
GrijsGrie:s - graow
Grijze luchtGrie:ze loch
Grimassen trekkenSmoelwark make
GrindpadenGrindpäöj - grindpaaj
GroeienGräöje
GroeiendGräöjend
GroenGruun
Groene winterkoolGruune kool - putjeskool
Groene zeepGruune zeep
GroenendaalGruunedaal
GroenestraatGruunestraot
GroenloGruunlo
GroenloGruunlo-Grolle
GroenteGruunte
GroenteboerGruunteboer
GroentenGruunte
Groenten inmaken (kölse potten) Gruunte Inpotte (inzalte)
GroentetuinGruuntehof - Moe:stuin
GroessenGroe:ssen
Grolsche pulBrune paoter
GroningenGrönnige
GroningenGröninge
Groot huisGrote keet
Groot stuk gerookt spek'n zi-j gereuk spek
GrootverdienersGraejers
Grote fors gebouwde vrouwMeulepaerd
Grote handenKaoleschuppe
Grote hoeveelheidKwak
Grote hoop'n Bult
Groter dan anders gegroeitUut de klute gewasse
GroveGrof gröf row röw enz. de ö uitspreken als Köln
Grove SnijworstPlökwos
Grove verseworstStuk rech veuruut
GruisGruus
Gruisas strooien (verbranden steenkool) Gruusas strö'je (tege de glibbereghei-jd
Grune kool (winter)Putjeskool
GuldenPiek
Gulzig etenNaor binne Schrokke-schrökke

H

HaagmusHeggetekske
HaaknaaldHäöknaold
Haaks geplaatst.Haoks gezet.
HaantjeHaentje
Haantje de voorsteHet eerste d'rbij zun
HaartjeHäörke - häörtje
HaastenHaoste - aanmake
Had jeHah gi-j
HakenHäöke - haoke
Haken en breienHandwarke
HakenkruisHäökekruus
Half vergaanHalf vergaon - sliedereg
Halfkopje koffieHaogse bluf
HalftijdsHalftieds
HalsoverkopHulderdebulder
HamSchink
Hamschijven met beenHamschieve meh bot
Handel drijvenHandel drieve - Nering duunde
HandenHend
HandjeHendje
HandschoenenWante
HandvatenHendvaej - Hengsels
HandwerkenHandwarke - Hendwarke
Hanen potenHanepeut - haneklauwe
HanengekraaiHaangekraej
Hangbuik varkentjeHangbuuk zwientje-zwijntje
HapjeHepke
HardKnoerend
Hard bezemeSchuiere (kokosmatte)
Hard fietsen (trappen) Hard traeje
Hard lerenBlökke
Hard werkenHard warke - peze
Hardop huilenBrulle
Hardstikke gekStapelierend - nie wies
Haren en VerenHäöre en Vaere
Haren KammenHäöre Kei:me
Haren knippenHäör knippe
Haren ScherenHäöre Schaere
Haring happenHaering happe
Haring met uiHaering meh look
HarmonicaMundörgel
Heb ikhe'k
Heb ik nietHe'k nie
Heb jeHei-j 't
Heb je dat gehoordHei-j dah geheurd
Heb je het al gehoordHei-j 't al geheurd
Heb je het nog gedaanHei-j 't nog gedaon
Heb je watHei-j wah
HectareBunder
Heel dunFlinter dun
Heel erg eigenwijs zijnStront eigewies zun
Heel erg zijnArg - slim - Haeveg - nie te vatte
Heel gedoeHeel geheister (heisa)
Heel je levenAlzelaeve
Heel secuur't Stik nauw
Heel steilArg stik
Heel vaakSlagmaols
Heen en weer rijdenPendele
HeideroosjeHeireuske
HekelenHaekele
Helder (lucht) Opgeklaord
Hele grote hondenGrote joekels van hund
HelemaalHelemaol - gans - hillemaol - kats
HelemaalHeelmaol-helemaol- hillemaol-hilmaol
Helemaal afgebrokenKats afgebraoke
Helemaal nietHillemaol nie - ganie
Helemaal vergetenHillemaol glad vergaete
Hengelo (gld) Hengel
Hengst laat zijn penis zienDen Hings steeh ok weer op vijf peut
HengstenHingse
Hengstige merrieHingsteg paerd
HenkHent - Drikus
HerderScheper
HerfsdagenHarfsdagen
HerfstHarfs
HermafrodietKwaen
HermanHarreman - Mai-je - Maie - Manus-Manus-is ook Bargoens
HersenbloedingBeroerte - broerte -bruurte
HersensHesses - harses
HerwenHarwe
Hese stem hebbenHies geluud make
Het beu zijn't Muuj zun
Het brand`t Brind - Dah brind
Het fornuis oppoetsenDah fornuus potlooi-je
Het goede maatcostuum't Goeie maotpak
Het heen en weer krijgen`t Haen en weer kriege
Het hooit goed (drogen)`t Häöj goe:d
Het is er'thister
Het is heel erg'tis bar - 'tis arg
Het is openT'is los
Het is watTis wah
Het is wat bewolktHeh 't is wah belommerd
Het komt't Kump
Het komt niet zo secuur't Kump nie zo krek
Het ligtDah lei-jt
Het raak hem't Riek um
Het sneeuwt't Sni-jt
Het staat't Steet
Het valt't vil
Het zonnetje in huis't Zunneke in huus
Hete BrijHaejte bri-j
HeupHup
Hevig ontdaanHaeveg ondaon
Hi-j kan veel hebbenHi-j kan völ hemme
Hier danDar dan
HierheenHierenoppes
Hij - Zij - Wij -Gij -BlijHi-j - Zi-j - Wi-j -Gi-j - Bli-j
Hij breekt datHi-j brik dah
Hij brengt datHi-j bring dah
Hij doet datHi-j duuh dah
Hij doet maarHi-j duuh mor
Hij draagdHi-j drig
Hij greepHi-j grop
Hij heeftHi-j het
Hij heeft een kort lontjeHi-j heh 'n kört luntje
Hij heeft gelijkHi-j het geliek
Hij heeft mij geslagenHi-j het mien geslage
Hij is de weg kwijtHi-j's de weg kwiet
Hij is er vandoorHi-j's vort
Hij is vertrokkenHi-j's meh de muziek meh
Hij maakteHi-j miek
Hij praat dialectHi-j prut plat
Hij regereertHi-j spölt de baas
Hij staatHi-j steeh
Hij zegtHi-j zeit
HijgenHiege - hechte - buukslage
HitteHaets
HobbeligHoebeleg
HobbelpaardHoepelpaerd
Hoe is het met uHoe is't meh ow
Hoe maakt U het?Hoe geeh 't met ow?
HoedenwinkelHuujwinkel
HoederHuujer
HoedjeHuudje
HoekjeHuukske
HoenderluikTuuteluuk
HoepelenBendele
HoepelpaardHuppelpaerd
Hoge hoed.Hoge zi-je
HokjeHökske
HoltjeHöltje
HomaarHuuj mor
HondenHund - De hundjes
Honderd guldenMeier
HondjeHundje
Hoofdeinde (bed) Kop end - Heuf end
HoofdjeKöpke
Hoofdkaas (vleeswaren) Heufkaes (bestanddeil varkeskopvleis en zwoerd)
HoofdpijnHeufpien - Koppien
HoofdpijnHeufpien
HooftkaasHeufkaes
Hoog en laag KeppelHeug en Laeg Keppel
Hoog HollandsBekak
Hoog spel spelenBlufkikker zun
Hoog zomerHeug zummer
Hoogmoedig en verwaand zijnBuute zien schuun lope
Hoogstam boomgaardHeugstam bongerd
HoogzomerHeugzommer
HooiHäöj
HooibergHäöjbarg
HooibroeiHäöjbruuj
HooienHäöje
HooihoopÖpper
HooimijtHäöjmiet
Hooistapel/opperHäöj opper - Häöj öpper
HooivorkHäöjvörk - gaffel - riek - ga:vel
HooivorkHäöjvörk
HoopjeHeupke
HoopjesHeupkes - heupjes
Hoor je wat hij zegtHeurie wah hi-j zei-j
Hoorbaar drinkenLebbere
Hoorbaar pijprokenAan de piep lörke
HoornHeurn
HoosbuienHoosbujje
HopenHaope
HorlogeHorlozie
Hout hakken-klovenHolt houwe-kleuve
HoutduifHoltduuf
HoutenHolte - Hölte
Houten dakrandHöltere windvaer
Houten schotBret
Houten spekkuipenHöltere spekkuup
HouthakkenHoltkleuve - deurhouwe
HouthuizenHolthuze
HoutjeHöltje - klöske
Houtmijt (aantasting) Gaetjes in't holt
Houtmijt (gestapeld) Holtmiet
HouvastHolvas
HuidVel
Huid en haar opvretenHuud en Häör opvraete
HuifkarHuufkar
HuilebalkHuulbalk
Huilenhuule - blaere - larme - sjanke - liepe
HuisHuus-de hut-de keet
Huishoud schoolRooie kool accedemie
HuishoudingHuusholding - Huusholling
HuisjeHuuske
Huiskamer luchtenHuusvertrek lochte
Huisplaats - op het erfHuusplek - Op't arf
HuisschilderHuusschilder
HuissenHuussen - Huusse
HuissenHuusse
Huissen-Zand.Huusse-Za:nd
Hulp in de huishoudingWarkster - diensmeid
HummeloHummel

I

Ieder de helftJederhalf
Iemand beetpakkenBi-j de kladde griepen
IetsWat
Iets makenwah in mekaar prutse
Iets niet durvenGin lef hemme
Iets rood - rossigRösseg
Iets vermeerderen (levendig) Fokke -stekke - zaei-je
Ietsje - een toefje`n Pietske - 'n fietske
ijsies
IjsbeerIesbaer
IjspegelIespegel
IJsselIessel
IJsvloerIesvloer-iesvluur
IJzerIezer
IJzergrimIezegrim
Ik had'k Hah
Ik heb'Keb
Ik hou van jouIk hol van ow
Ik kijk wel uit'Kiek wel uut
IK meen het echtIk mein't ech
Ik niet'Knie
Ik zing dit lied`Kblaer dizze deun
Immer doorAltied deur
In angst zittenIn de rats zitte
In broek plassenIn boks stroe:ze
In de gaten houdenIn't snotje holde
In de nachts uitgaanNachgraven - nachuul spulle
In de rats zittenIn de piepzak zitte
In de ruiIn de ruuj
In de staart knopenGeld d'r bi-j legge
In de tocht zittenIn de trek zitte
In de uiterwaardenOp d'n ward
In de vreemden zijnIn dén vremde zun
In de warIn de knup
In de zak hebbenIn de tes hemme
In de zak.In tes - In tuk
In deze regioIn dén streek
In een oogwenkIn 'n flits
In een vloek en een zuchtZomor inens
In elkaarAan mekaar
In geschatte waarde kopenIn d'n roe:s kope
In het achterhuusOp de dael
In het rond vertellenRond gaon lulle
In het rond vertellenIn de rondte blaeje
In het waterlopenPeutje baje
In het wildIn de boesboes
In het zuidenIn't zu:je
In je blote gatIn ow bleute reet - In ow blote reet
In kostuumIn't zondagse pak
In toom houdenIn teum holde
Indrogen - rimpelenVerschrompele
InduttenIndommele
IneensInens
Ineens had ikInens ha'k
InkuilenInkule
Inkuilen (bewaarsysteem)Inkuule (winterveurraod)
InmaakpruimenWeckprume
InschikkenOpschuve
InspelenInspölle
Inzouten - pekelenInzalte - Paekele
Is wegMeh de muziek meh

J

Ja is neeJaojao zegge dan beduule zi-j dah nee is
JaarJaor
JaartjeJäörke
JamSjem
JanuarieJanuarie
JarigJeurig - Jöreg
JasjeJeske
Je kontOw gat
Je kunt er niets vanGi-j kön d'r niks van
Je moet eruitGi-j mot d'ruut
Je niet hebben begrepenBegriep ow helemaol nie
Jeugd drumbandHowclub
JeukJuk - jôk
JezusSjezus
JijGi-j
Jij weet dat welGi-j waet dah wel
Jong kindSnotneus - blaag
Jong lammetjeJong lemke
Jonge spruitenNi-j uutloopsel
JongetjeKaerltje
Jonkheer van NispenJunker van van Nispele
JuisteJuuste
JullieGillie zillie zullie hullie ollie

K

KaalhoofdKale kletskop
KaantjeKäöjke
KaarsjeKaerske
KaasKaes
KakmadamKaalwief
KalfKies - kieske
KalfjeKieske
KalkoenPoelemetaot
KallebassenPumpenikkels
KamKaam (Groessens)
KameelTwee bulter
KamelenBultrugge
KameradenKammereuje
KammeraadKammeraod - kammereuj
KammeradenKammeräöj-kammeraoden
Kan ikKan'k
Kan ik nietKan'k nie
KanaalKnaal
KanarieKnarie
KannetjeKenneke
KanselPraekstoe:l
KantonnierKeutelschraper-Köttelschraoper
Kantoor klerkKetoor klark
Kantoor klerkenPennelikkers
KapjeKepke
KaplaanKaplaon
KaplaarzenKaplaers
KapotNaor gort
Kapot makenVerennewiere
KapperHäörsni-jer
KapperszaakSchaerwinkel
KarbonadeKarbonaaj
Karbonade - koteletRibkarbonaaj
KarnemelkKennemelk
KarrenschuurKarschöp
KasteleinUutbater
KastjeKeske
KatDakhaos
KatholiekKatteliek
KatjeKetje
KattenDakhaes
Keet schoppenBallejateren
KeldergatKikvosgat
KelderluikKelderluuk
KenauLoe:der
KerelKaerl
KerkenpadenKerkepaaj
KerstbomenKarsbeum
KetelsKaetels
Keukenmeid vuurwerk'n Siester vuurwark
KeukenschortGö:t schurt
KeulenKöln - Kölle - Keu:le
Keutelköttel
Kijk je aanKiek ow aan
KijkenKieke
KijkuitKiekuut
KikkerKikvörs
KikkersKikvorse
KikkervisjesKwakbolle - dikköp
Kil weerSchuuvereg waer
KindKrössel
Kinder broekjeBlage Bökske
KinderenBlage
KinderspelenBlagespölleri-j
KipTuut - kiep
KipfiletKipfileej
KipjeTuutje
KippenlevertjesTuutelaevertjes
KippenstalTuutehok
KippigBi-jzie:nd
Kippvel krijgenTuutevel kriege
KlaaroversKlaoraoves
KlaasKlaos - Klöske
KlaasKlaos
KladjeKledje
KlagenLamentiere
KlagenKlaoge
KlapjesKlepkes
KlapstukDrötjes vleis
KlarinetKlaorinet
KlaverKlaever
KlaverKlever
KleermakerLaepkeskaerl
Klein kindHummeltje -pôrk
Klein paardHitje
Klein schatjeDrölleke
Klein scheef akkertjeTimp
Klein zijn'n Krössel zun
Kleine aardappelenKrieltjes
Kleine hoeveelheid'n Bitje - 'n Bietje
Kleine rommelPröttel
Kleine vrouwvröwke
Kleinste uit het nest't Nesdölleke - Aechterblievertje
Kleintje pilsFluitje
KleinzerigZiemeleg
KlepelKlaepel
KletsenKövele-lulle
KletsmadamKwebbelwief
Kleurdwerg (konijnen ras)Kleurdwarg (kleinste knie:ne ras)
KleuterklassenBewaarschool (vroeger bij de nonnen)
Kleve (D)Kleef -Klaef
Klinker (stenen) Bakskei
KlokhuisKreus - Kroos - Klokhuus
KlokjeKlökske
KlokkenUurwarke
KlokkenluiderKlokleu'jer
KlokluidenKloklujje
klompenklump
Klompen dansenKlumpe danse
Klompen klossen (stampen) Klumpklösse
KlompenspijkersKlumpspiekes
KlompjeKlumpke
KlompjesKlumkes
KlompvoetenKlumpvuut
KlontjeKluntje
KloofKeper- Keppel
KlosjeKlöske
KluisKluus
KnieKni-j
Knie beschermersKni-jlappe
KnieënKni-js - kni-je
KnieënKni-je
KnijpenKniepe
KnipmesKniepmes
KnoeienKnaje - knoje - klaje
Knoeien (bij het in de mond stoppen)Slaetere
Knoeien (bij het opscheppen)Knoje - mis potlaepele
Knoeien met hooi/stroLaote rundsläöje
Knoeiwerk makeKnoojwark make
KnolletjeKnölleke
KnolselderijKnölselleri-j
KnooienVerzouwe
KnoopjeKneupke
KnooptouwKnupdraod
KnopenKnuppe
Knopen (aan de jas) Kneup
Knopen (vastbinden) Knuppe.
KnopjeKnöpke
Koe aan stalpaalKoe aan de röppel
Koe eerste keer afkalverenMaol
Koe tochtig (parings bereid) Töchtig - bolg
Koe tweede keer afkalverenSchot
Koe voor het afkalverenPink
KoeienBeeste
KoeienmarktBeestemart
KoeienvlaKoejeflats
KoekjeKuukske
KoelcellenKuulcelle
KoffiekopjesKöpkes
KokenKaoke
Koken of bradenBrutsele
Koken-BradenBrutsele
Kolen (kachel)Eierkaole - cokes - gruus - breket - brikette
Kolen gruisKaole gruus
Kom binnenKum d'rin
KomenKump
Komende weekKummede waek
KommetjeKumke - köpke
Komt goedKump goe:d
KonijnKnie:n
KonijnenKnie:ne
KoningKöning
Koning geschoten (schutterijen) Könning geschaote
KoningspaardenKöningspaerd
KoolkrattenKeulkraete
KoolraapKnolderaap
KoolraapKnölderaap
KoolstronkKoolstrunk
KoolstronkKeulstrunk
KoolstronkenKoolstrunk
Kooltje (voor in de kachel) Käöltje
Kop koffieTas koffie - bak troos
Koper (metaal) Kaoper
Kopje (aardewerk) Köpke
Kopje (hoofd) Köpke
Kopje troostKöpke troos
KoprollenKopkuukele
KorenZaod
KorenmolenZaodmöl-zaodmeule
KorenwolfZäöjwulf
KorporaalKörperaal
KorstKös
Korst van broodKöstebrood
Korste zondagse mis (RK)Snapmiske um half twalef
Korte werkjasGrieze buis
KorvenKörve
KosterKuster - Köster
KoudKold
KoudeKaelt
Koude gronds tuinderij (geen kassen)Kolde gronds gruunte kwekeri-j-teilt
Koude voetenKolde vuut
KPV VooruitgangKPV Veuruutgang
KraaienKraeje - kerkaoze
KraaitKraejt
KraakbeenKnarsbut
KraambedKraombed
KramenKraome
KrammenKlamme
Krang (binnenste buiten) Aover sans
KrantWawwel
KrasjesKreskes
KregeligKriemeleg
KrentebolKrintebol
KrentenbroodKrintemik
KreukenKnoefels
KreupelKröppel
Kriel aardappelenBraojertjes - Bräödertjes
KrielkipDwargtuut
Krijgen wat je wouKrek wa'k wol
Krolse katMaertse kat
Krolse kattenMaertse kaette
Krom getrokkeKrum getrokke
Kropslaslaat
KruidenKrujje
KruidenierKrujjenier
Kruiend ijs (rivier - waterlopen) Krujjend ies
KruimelKruumel
KruimelbroodKruumelmik
KruimeldiefKruumelgrieper-die:f
Kruin (haar) Waerstrup - waerbössel
Kruip ruimteKruup ruumte
KruipenKruupe
KruisbeeldKruusbeeld
KruisbessenKruusbaes - stekbaes - Knoebels - knoepels - stekbaeze
Kruisjassen (kaarten) Kruusjasse
KruiswegKruusweg
KruiswortelenKruuswöttels
KruiwagenHendwage
KruiwagenKru'jwage
KuifjeKuufje
KuikensKuukes
Kuilkuul
KuiperijKuuperi-j
KuitbenenKuutbene
Kun jeKuj - Ku'j - Köj - Kö'j (Kui-j in't Groe:ssens)
Kunen bevattenKönne begriepe
Kunnen weKöwwe
KunstNaomaak
KwaadKwaod - gifteg zun
Kwaad zijnHelleg zun
KwaadsprekenKwaodspraeke - Roddele (vals)
KwaalKwaol
KwakjeKwekske
Kwaliteits aanduidingKlasse aandujjing
KwekenschutterijKwaekkeschutteri-j
KwijlenZeivere
Kwijt zijnKwiet zun - vanaf zun

L

LaagLaeg - Laog
LaarsenStiefels laerze
LaarsjesLaerskes
LaarssloffenLaers aoversök
Laarzen (rubber) Gummi laerze
Laarzen. (leren) Laere laerze
Laat 't maar gaanLao't mor gaon
Laat hemLaot um
Laat iklao'k
Laat zich radenLöt zich raoje
LaatbloeierLaatbläöjer - laatbluujer
LaatbloeiersNaokummelinge
LaatstLets, laets
LadderLeer
LadenLaje - oplaeje - oplaoje
Lam schoppenLens schuppe
Lama'sSpi-jbeeste
LampjesLempkes
LamstraalLamstraol
LandwegUutweg
Lang en magerSchrepel
Langs deuren uitventenLeure - uutleure
Langzaam aanPiano aan
Langzaam aan bezigAanköttele
Langzaam lopenStapvuuts
LangzaamaanSlaekegang
LantaarnpaalLantaernpaol
LantarenpalenLantaernpaole
LapjesLepkes
Laten gaanLao gaon
Laten gebeurenLao maor gewarre.
Laten paren (dieren) Laote dekke
LathumLaotum
LatjesLetjes
Lawaai - herrieGedroe:s
Lawaai makenBalejatere
LectuurLaesvoer
LedematenLeejemaote
LeeftijdLaeftied
Leeg (de fles) Laeg
LeegloperLaegleuper
LeerLaer
LeesboekenLaesbuuk
LeewiekenVaere tuppe (vleugels)
LelijkLilk
LenteVeurjaor
Lente morgenLente marge
Lentemorgen (buurt)Lentemarge
LerenbokkentuigLaerebokketuug
LerenbroekLaereboks
LerenbroekriemLaereboksrie:m
LerenbroeksbretelsLaereboksgalge
Les overhorenLes aoverheure
LeugenaarLie:gebees
LevendigLaevedeg
LeverworstjeLaeverwöske
Licht geraaktSchampes
Licht slapenDoezele
LichtschakelaarsLichknoppe - lichknöp
LiefdesliedLievesdeuntje
Lig begravenLei-j onder de graeszoje
Liggen in de gootLei-jt in de gäöt
Ligt er aanLi-j d'r aan
Ligt languitLei-j languut
Lijf en ledenLief en leej
LijfsbehoudLiefsbehold-höld
Lijk - Stoffelijk OverschotLiek - Stoffelek Aoverschot
LijmLiem
LijmersWas de Liemers vroeger in ABN?
LijmtangLiemteng
LijsterLiester
LijsterbessenLiesterbaeze-baes
LimburgLimbörg
LimburgerLimbörger
Links of rechts buiten (voetbal)Buute spöllers
Linksbuiten.Linksbuute.
Lip piercing (varkens tegen wroeten)Zoegekram- zuugekimmel (tege vruute-umwuule)
LoerbeekLoerbaek-Luurbaek
LoilLool
Lompenvodde-vöd
LontjesLuntjes
Loop eens wat doorHup-vört meh de geit
Loopneus hebbenSnöttereg zun
Loopse hondLöpse hond
Loopse hondenLeupse Hund
LootjeLötje
LopenStiefelen
Lopen te ijsberenLöp te iesbaere - haen en weer te stiefele
Los zandRul zand
LoterijLotteri-j
LuciferStiekhöltje
LucifersStriekhöltjes
LuciverZwaevel stökske-striekhöltje
LuidsprekerLuudspraeker
LuisjeLuuske
LuisterenLuustere - toeheure - aanheure
LuitennantLuutenant
LuizenmarktLuuzemart

M

MaaienMaeje
Maakt dat doelpuntNaej um d'r in
MaaltijdMaoltied
MaanMaon
Maan schijnt door de bomenMaon schient deur de beum
MaandMaond
MaandagMaondag
MaanlichtMaonlich
MaartMaert
MachineMesjien
MadenMaaie - Maje - maaj
MagMoch
Mag ik hopen'Kmeug haope
Mag ik ook watMeug'k ook wah
Mager persoon'n Smaole - schriel mins - 'n schrielekes
Mager vleesKlaor vleis
Mak - tamZeeg
MakkelijkMekkelek
MalsGelp - botterzach
Manchester broekRibbeltjes boks
MandBen
MandjeMendje
ManenschijnMaoneschien
Maneschijn (sel)Maoneschien-schiensel
Manke pootManke peut
MannenManleuj
MannetjesMennekes
Mannetjes eend-woerdWuurd
MapjesMepkes
MargarineMegriene - Bakbotter
MargarineKunsbotter
MarktMart
MaskerMombakkes
MeanderenBochte-buchte in de rivier
Meanderen - beekKronkelege deurstreumende baek
Meanderende watergangKromme waetering
MedicijnenMedeciene
Meer scharenploegenMeer schaersploeg
MeetlatDuumstok
Meetlat - duimstokMaetholt - duumstok
Meibloemen bloeien.Meibluumkes bläöje.
MeidoornhaagMeideurneheg
MeisjeDeerntje
MeizoentjesMeizuuntjes
MekkerenBlaete
Melk afromen (boter maken) Melk afreume
MelkbussenMelktuite
MelkdistelSoojdiesels
MemTit
MensenMinse
MerelGieteling - liester
MerkenMarke
Mes - vork - lepel (bestek)Mes - vörk - laepel (aetgrei-j)
MestkarMiskar - strontwage
MestvaaltMistevalt
MestvorkGreep
Met (in droge worst) Gemale varkesvleis (gedreug)
Met raad en daadMeh raod en daod
Middenvoor (voetbal) Midveur
MiddenvoorspelerMidveur in de veurhuuje spölle
MierenIempe - iemde - empe
MierenhoopEmpebult - iemdebult - iempeheup
MierenneukerSpiekerszuuker op laeg water
MijlpaalMi-jpaol
Minachting tonenMeh de hek-aanzie:n- aangekeke wörre
MisschienMeschien
MisselijkmakendKokhalzereg
MistigMotteg
ModderalenMaelpoete
ModderkruipersMeerpoete
ModernNi-j moods
Moe van't werkenMuuj van't warke
MoederMoe:der
Moeder geeft datMoet gif dah
MoedwilligMoe:dwil-muudwil
Moet ikMo'k - mö'k
Moet je nog verMoj nog wiet
Moet je watMoj wah
Moet u niet doenMojje nie doe:n
MogenMagge - meuge
MolennaarMulder - vemaler - mölder
MolenstraatMeulestraot Möllestraot
MollenhopenMölsheup
MolshoopMolsheup
MolshoopMölsheup
Mond - bekSmoel
MondjeMuuleke - mundje
MondjesMundjes
MondjesmaatMundjesmaot
MonterenIn mekaar zette
MopjeMöpke
Morgen (ochtend)Margen (vrog)
Morgen (stuk grond)Marge(dreef)
MothoopMohheup
MotorfietsStoomfiets
MotregenSmiezelraege - Druilraege
MouwtjeMöwke
MRIJ koeienrasRoodbuntvee(naeve Iessel en Maas)
MugKnaos
MuggenKnaoze
MuilMoel
MuisjeMuusje - muuske
MuizenMuus-ungedierte
Muizen en rattenplaagMuuze en rotteplaog

N

Na galmenRond zinge
Na het koren maaienZaodstöppelland
NaadjeNäödje
NaaienNaeje
NaaimachineNaejmesjien
Naaister (kleding) Naejster
NaaktBloot
Naakt zijnBloot zun
NaaldbomenNaoldbeum
Naar onder tollenNaor under tölle
Naar vindenEr van grie:zele
Naar vorenNaor veure
Naast de deurNaos de deur - naeve de deur
NaastenNaoste
Nachtschades (planten soort)Nachschaej
NachtuilenNachuuls
NadeelNaodeil
NadorstNaodös
Nageboorte van een koeVuul
NagelNaegel-spieker
NagelhoutNaegelhölt
Nagelriem (doorgegroeid) Streupnaegel
NajaarNaojaor
NakijkenNaokieke
NakomelingNaozaot
Nalopen (lekken) 't Lup nao - blief nao dröppele
NapratenNaopraote
Natuurlijk (mee eens) Tuurlek
NauwEng
NauwelijksHaos nie
Nederig onderkomenArmzieleg huuske
Neer dwarrelen't Rie:zelt
NeerbuigenBukke
NergensNörges
Nergens thuishorenBuutelands lope
Net in't pakOp z'n paosbes
NeusKokkert
Neven en nichtenNaeve en nichte
Nie völKwekske-halflaeg
NiemandGin mins
Niet (A-) sociaal in het leven staanBuute de gangbaore nörme laeve
Niet bevorderenOntmuudege
Niet erg royaal zijnNie arg schuts zun
Niet geordendOngeregeld zooitje
Niet getrouwdVri-jgezel
Niet goed doenLigge te mie:re
Niet goed snik zijnHi-j is nie wies
Niet goed wijs zijnNie goe:d snik zun
Niet intrappenDaor traej wi-j nie in
Niet kunnen begrijpenNie könne bevatte
Niet meer doen in het vervolgAfwenne
Niet om aan te horenNie um aan te heure
Niet op ingegaanKön mien de hak viole
Niet op openbare verkoopOnderhands vekoch
Niet publiek kopenOnderhands kope
Niet samen door een deur kunnenLaeve as kat en hund
Niet scherpBot - stomp
Niet serieusFlauwe kul
Niet serieus te nemenEen flierefluiter
Niet te bont makenNie al te gorteg make
Niet te etenNie te vraete
Niet veel soepsAllemaol gepröttel
Niet volgens gewicht gekochtIn de roe:s gekoch
Niet voor vol aangezienEen drieklezoer
Niet waar zijnNie waor zun
Niet weerNie maols
Niet wijsnie wies
Niet wijs zijnDe goe:dwies kepot hemme
Niet wijzenNie wie:ze
Niet zo bang zijn daarvoorNie zo benauwd zun daorveur
Niet zoveel overNie zovöl aover
Niet zuiver op rasverbasterd zun
NieuwNi-j
Nieuw aanschaffenNi-j kope
Nieuw DijkNi-j Diek
Nieuw WehlNi-j Waehl
NieuweNi-je
Nieuwe aanwas (planten)Ni-je Plent-gewas
Nieuwe dijkNi-je diek
Nieuwe groeiAanwas
Nieuwe haringNi-je haering
Nieuwe maanNi-je maon
Nieuwe tandjesNi-je tendjes
NieuwjaarNi-jjaor
NieuwjaarswenserNi-jjaorswinser (Plaatje Scholte)
NieuwschierigNi-jschiereg
NieuwsgierigeNi-jschierege
NieuwslezerNi-jslaezer
NijmegenNimwaege
NijmegensNimwaegs
NijptangKnieptang
Niks te vertellen hebbenOnder de knoet zitte
NodigNorig - neureg - neudeg
NodigeNeudige
Nog eensNog's
Nog erg duurIn prie:s nog paepereg
Nog niet gespannenHing nog slap
Nog zondeNog sund
NokpannenNökpanne
Nooit gaan werken'n Zundaagse zun
Noten (vruchten)Nötte-nutte
NotenbomenNuttebeum - Nöttebeum
NozemHalbstarke (OokDuits)
Nu jij.Now gi-j
NudistBlootleuper - Bloterik

O

Occuleren (bomen en struiken)Eugknöp enting
OchtendglorenKrieke bi-j dageraod
OgenDöp
OgenEuge-döp
Olie (brandstof) Peut
Omum
OmdraaienUmdraei-je
OmgaanUmgaon
OmgedaanUmgedaon
OmgedraaideUmgedraejde
Omhoog dragenUm heug pökkele
OmkledenUmtrekke - wah anders aantrekke - Umkleje
OmploegenUmbouwe
OmroeperUmroe:per
OmtrekUmtrek
OmvallenUmkiepere - Umtuumele
OmvattenVasgriepe - umvatte
OmwoelenUmvruute
OmzagenUmzage
Onaantasbaar (nooit te pakken) Nie te rake (nie te griepe)
OnaantrekkelijkLillek
OnbegrijpenlijkOnbegriepelek - Duuster
OnbenulOmmund
Onbetrouwbaar persoonSjielkert
Onbetrouwbaar zijn in afsprakenNie van um op aan könne
Onder grondsonder aerds
OnderbroekUnderboks
OnderduikersOnderduukers
OndergaanUndergaon
OnderhemdUnderhemp
OnderkruiperUnderkruper
Ondermelk (afgeroomde melk)Undermelk (afgereumpte melk)
OnderstebovenOnderstebaove
OnderzoekenOnderzuuke
Ondiep ploegen - OmspittenZommer veure
OnfatsoenlijkOnfatsuunlek
Ongelijk verdeeldOngeliek vedeilt
OngelovigeOngeleuvege
Ongetrouwd samenwonen.Zun aan 't hokke - die hökke
Ongezouten (wacht aanzeggen) Ongepraepereerd
Onhandig gedoeGehaspel - Gehampel
Onhandige manEen hampelman
OnkruidBoch - Ruut
OnmenselijkOnminselek
Onraad ruikenUnräöj ruuke
OntboezemingUntbuuzeming
Onteigenen (tegen vergoeding) Ow afnaeme (onvri-jwilleg)
OntroerdAangedaon
Onverharde uitwegKarrespeur
OnvermijdelijkOnvermi-jdelek
OnverschilligAevevöl - Veur aevevöl
OnverstaanbaarOnverstaonbaar - nie te verstaon - Unverstaonbaor (Frans veur mien)
Onvruchtbaar gemaakte hengst'n Klophings
Onweer met hagelbuienOnwaer meh hagelbujje
OnweersbuiSchoer
Onweerswolken (Bloemkolen in de lucht) Donderköp
Onze BelsOns trek en warkpaerd
Onze lieve heer van het kruis afbiddenOns lief heerke van't kruus bidde
Onzin praatLulkoek - kwats
OogjesEugkes
Oogwimper ontsteking'n Scheetje
OoievaarUiver - uver - stork
Ooij moest Ooij blijvenDah he'w gezie:n
Oor aan naaienEur an naeje
OorbeschermerEurbescharmer
OordoppenEurdöp
OorlogsgeweldDood en vedarf zaei-je
OorsmeerEursmaer - ore moe:s
OostenrijkEustriek
Oostindisch doofNeh doe:n of gi-j 't nie heur
Op 'n houtje bijten (niks te eten) Op 'n höltje biete
Op dat gebied specialistUrges verstand van hemme
Op de AalOp de Aol (Lap grond huus Sevenaer)
Op de lat kopenOp de pof hale - Laote oppoffe
Op de schootOp d'n slip
Op de schoot zittenOp de slip zitte
Op een blauwe maandagOp 'n blau:we maondag
Op een zeer kalme manierOp zun boere fluitjes
Op gezetten tijdenOp gezette ti-je
Op hem lijkenOp um lieke
Op het kerkhof liggenAchter dén buukehaeg ligge
Op het nieuws horenOp't ni-js heure
Op het randjeOp't rendje
Op je rangorde worden gewezenOw de maot eers efkes naeme
Op kousenvoetenOp de sök - op kousevuut
Op laten wellenOp laote rie:ze
Op lege banden staanOp laege bend - op d'n sök staon
Op ons erfOp ons arf
Op straat staan.Op de kei-je staon.
Op verkering uit willen zijnOp vri-jerspaej gaon
Op verkering uit zijnOp vri-jerspad zun
Op vrijers voetenOp vri-jers vuut (Op schabbeltje bonk)
Op woensdag avond naar de meidDe waek gaon deur zage
Op zijn beloop latenLaote beti-je
Op zoek naarOp zuuk naor
OpboerenOpbökse
OpdonderenOphoepele
Opdonderen - OphoepelenOpsodemietere
OpdrinkenOpzuupe
Open makenLos make
OpgegroeidOpgegräöjd - Opgewasse
Opgeklaarde luchtOpgeklaorde loch
OpgemaaktOpgedirk
Opgewarmde middagpotPrakje
Opgroeiende jongenBössel
OphitsenAanporre
OphoepelenOpzotemietere
OphoudenOpholde
OpjagenOpjöttere
OpklaringenOpklaoringe
OpknappenOpfoezele-Opfuuzle-Opmoffele
OplawaaiUplewaoj-zwieber
OplichtersFlessetrekkers
Opmaken (gezicht) Opdoffe - optutte
OpmerkingOpmarking
OpmoffelenOpkallefatere
OpnieuwOpni-j - aoverni-j - Aoverni-j
OprakelenOprökele
OprapenOplaeze
Opruier (trammelant)Opsteuker
OpruimenOpruume
OpscheppenBlaoskake
OpschepperSprekkert- Blaoskaak
OpschietenVort make
OpschuivenOpschuuve
Opslag van planten (wildgroei) Uutloopsels
OpsnuivenOpsnuve
OpspelenOpspölle
OpstinaatOpsternaod
Opstinaat zijnBalloreg zun
Opstoken - ruzie aanwakkerenOpsteuke bi-j ruuzie make
Opstoken (kachel)Opstöke
Opstoken (op laten branden) Vuurheup (b.v. paosvuur)
OptijdBetieds
OpverenAoverend komme
OpvliegenOpfladderen
OpvretenOpvraete
OpwassenOpgräöje
Orgelörgel
Orgel bespelenörgelen
Orgeldraaierörgeldraejer
Oud - zeer oud-Old - stökold -stokold
Oud - ZevenaarsewegOld - Zaenderseweg
Oud brood in de papBrökkepap
Oud DijkOld Diek
Oud en Nieuw jaarOld en Ni-j jaor
Oud en wijs genoegOld en wies zat
Oud iemand (niet positief) Knastert
Oud mensOld mins
Oud trekpaardOlde knol
Oud wijfOld wief
Oud zeerOlde pien
Oud ZevenaarOld Zaender
Oud-ZevenaarOlder dan Zaender
Oude DoesburgsewegOlde Doe:sbörgseweg
Oude doosOlde deus
Oude IJsselOlde Iessel
Oude IJsselOlden Iessel
Oude koffieKöpke prut
Oude ReinOlde Rien
Oude RijnOlde Rien
Oude RijnstrangOlde Rienstrang
Oude rivierarmStrang
Oude van dagenOlde minse
Oude vrouwen balOlde wieve bal
Oude WaalOlde Waol
OuderraadOlderraod
Ouderwets ondergoedBörsrok - lie:fke en Zwarte kouse
OudijzerhandelaarOldiezerjöd
OudijzermanOldiezerkaerl
OudnieuwsOldni-js
Ouwe KerelsOlde kaerls
Over de balk gooienMeh geld smiete
Over de dijkAover d'n diek
OveralWarkplunje
Overal en nergensAoveral en nörges
OverandersAoversans
OverblijversAoverblievers
OverbrievenAoverbrie:ve
Overbuurlui.Aoverbuurluj
OverdijksAoverdieks
Overdrijven.Aoverdrieve
OverdrijvingAoverdreve
OvergaanAovergaon
OvergaarSnotgaar - strontgaar
Overgang (in de) Oldere vrouwe - Spoor aovergange
OvergedaanAovergedaon
OvergeslagenAovergeslage
OvergotenAovergaote
OvergrootoudersAovergrootolders
OverhemdAoverhemp - Boezeroen
OverhevelenAoverhaevele
OverhorenAoveheure
Overijssel.Aoveriessel
OverjarigAoverjäöreg - aoverjaoreg
Overjarige bloempollenAoverjarege bluumpöl
OverkappingAoverstek
OverlangsAoverlengs
OverloperAoverleuper
OvermorgenAovermarge
OverschotWah d'r aover blief
OverschrijvenAoverschrie:ve
OverslaanAoverslaon - euverslaon
OverstromingenAoverspulinge
OverstroomdAoverstreump - undergelope - Aoverspuuld
OverstuurAoverstuur
OverwerkenAoverwarke
OverwinterenAoverblijven
OverzijdeAoverzi-je - gunnekant
OxidatieRoes

P

P v/d ADe rooje in de polletiek
PaadjePaetje
Paaien'n blauw vuutje wille hale
Paal - palenPaol - paole - päöl
PaaltjePäöltje
PaardPaerd
Paarden OmkiploegenPaerde umkieppluug
Paarden vleesPaerde vleis
PaardenbloemenKettingspolle
Paardenbloemen (in molshopen) Kettingspolle (molsla)
PaardenmiddelPaerdemiddel
PaardestaartPaerdestat
PaardetuigPaerdetuug
PaardjePaerdje
PaardjesPaerdjes
PaardrijdenPaerdri-je
Paarse PinksterbloemenPaorse pinksterbluum (weiland)
PaasvuurPaosvuur
PaddenstoelenPaddestuul
PaginaBladzi-je
Pak slaag krijgenPorsje smaer kriege
PakjesPekskes
PaleisPali-js
PalenPaole - päöl - poste
PalingPaoling - aal
Paneel meelKruumbrood
PannenkoekhuisPannekoekhuus
PannerdenPandere
Pannerdens BergshoofPanders Bargsheuf
Pannerdens KanaalPanderes Knaal
Pannerdens VeerPanders Vaer
PannetjePenneke
PanovenPanaove
PantoffelsPetoefels
Papiere puntzakPapiere punttoe:t
ParadijsLux verblie:f
ParelhoenPoelepetaot
ParkerenPerkere
PartificerenMeh doe:n
Pas opWaar ow
PassantVeurbi-jganger
PastoorPestoor - pesteur
PaterPaoter
PatrijzenPetrie:ze
PeinzenAan't naodenke
PekelenZalte
PensPrul-buuk
PeperPaeper
Peper en zout kleurigVaal grie:s
Peperig (duur) Arg duur
Peperig middagsetenStark gekujd middagsaete
PeperkoekPaeperkoek
PeppelenPepplebeum
Per ongelukNie expres
Peren.Paere
PerkPark
PeteroliePretròlie
Peterolie stellenVan één toh vijf brindpitter
PeukerenPörkere
PeulenSluumerarte
PeuterenPörreken
PiekhaarPeemhäör
PiercenDeurbaore-deurprikke
Pietje precies'n Fiemelaar
Pijlglas - maatglasKiekglas - maotglas
Pijn aan de voetenPien aan de vuut
Pijn in de buikPien in de pens
Pijn in de voetenPien in de peut
PijpPie:p
PijpenPie:pe
PijpenstelenPie:pestaele
PijpkaneelPie:pkeneel
PijprokenPie:proke - smokse - smokke
PikdonkerZakke duuster
PikkeldraadPuntdraod - pikkedraod
PindaAolienötje
Pinda'sApenötjes
PinnenFlappe tappe
PissebedKelderzoeg
PistoolSchie:tiezer
PlaatjePlaetje
Plaatje kaasPlaetje kaes
PlaatsPlek
plaats en plekStei-j
PlaatsvergaanPlekvergaon
Plakje - schijfje'n Riefeltje
PlakselPleksel
PlaktPlek
Plan.Veurnaeme
Plank - LatTengel
PlankenPlaenk
PlankenPlenk - Plenke
PlankjesPlenkskes
PlantenPaotgri-j
PlantenPaote
PlantenwortelsLaoje
Planter.Paoter - päöter
PlantertjePaotertje - Päötertje
PlantjesPlentjes
Plantjes verspenenOp maot in de ri-j op één zette
PlassenPinkele - Pisse - Zeike - stroeze
PlattelandBuuteaf
PlatvloersLaeg bi-j de gronds
PlatvoetenPletvuut
Plezier hebbenSchik hemme
PloegenUmbouwe
PloeterenPiezakke
Plomp zittenAs 'n zaltzak
Plots wat zeggenD'r uutfloepe
PlotselingInens - Schielk
PluimveePluumvee
PlusvourPofboks
PoedelSchaopedoes
PoetsdoekTot - drel
PolitiePlietsie - Die:nder
Politie onderzoekrecharg underzuuk
PolitiecelDeugnie logies
PolitiemanWout
PollepelPotlaepel
PompenslingerPumpzwengel
PomphengselPumpeslinger
PompjePumke
PompoenenKallebasse
Pondjes (gewicht) Pundjes
PookPörkiezer - Rakel - raokel
PoortHekke
Poot aardappelenPöters - Paotpiepels
PootjePeutje
Pootje hakenPeutje häöke
PopjePupke - Pöpke
PopulierPeppel
PortemoneeKnip
Post duivenDak drieters
PostbodePosboj
PostduivenPreisduve
Pot verterenPot vertaere
PotjePötje
PotlodenPotleuj
Potplanten (groente)Weeuw plente
PraatPraot - präötje
PratenPraote - lullen -zwamme - täötele
Praten (wandelend)Kui-jere.
Precies zoKrek zo - neh zo
PreekstoelPraekstuul
PrevelenMörmele
Prezies het zelfdeKrek 't eigeste
PrijsopdrijvingPriesopdrie:ving
PrikkeldraadPuntdraod
ProberenPrebiere
ProcessieUmdrach
ProevenPruuve
Prostitutie wijkSchemerlemkes buurt
Provinciaal Gelderse vergeet hoekjesPrevinciehuus vergaet huukskes
ProvinciehuisPrevensiehuus
Pruil lipSlaat lip
PruimPruum
Pruime jamPruume sjem
Pruimenpruume- op tabak kawwe.
PruimenPruume kwetse pruumedante
PruimenbomenPruumbeum
PruimenboomgaardPruumebongerd
PrutserPrutshannes
PsychiaterFisiater
PuberHalbstarke
Puthaak (eker) Puthaok (emmer)
PyamaNachpon

R

RaRundholt
RaadsledenRaodsleej
RaamluikenBlinden
RaampjeRaemke
RaapstelenStengels
Rad (wielen) Raej - raeje
RadenRaoje rikraoje
Radio luisterenRadio luustere
RagebolSpinnejaeger
RamenRuut
Rare snuiten trekkenSpelleke
RaspenRie:ve
RattenRotte
RauwRow
RavenstraatRaovestraot
Rechtsbuiten.Rechbuute
RedelijkBillijk
RedenRaeje
ReepjesvleesFiedeltjesvleis
RegenbuienRaegebujje
RegenjasRaegejas - garbedine jas
RegenpijpRaegepie:p
ReinZuuver scheun
Reinlandse RoedeRie:nse Roeje (vierkantsmaot)
Reinlandse Roede. (Oppervl.maat)Rienlendse ruuj (16 vierkante meter)
RekelReikel
RekeningRaekening
RenovatieAanpasse - op kallefatere
RepeterenRippetere
Restje - KladjeKledje
ReumaRimmethiek - Jich
ReupelenRöppele
ReuzelSmalt
RhedenRheje
RhederlaagRhejelaeg
RietendakenRie:tdake
RijgersRi-jgers-rie:gers
Rijk zijnRiek zun
RijksdaalderKnaak
RijnRien
Rijnlander (konijnen ras) Rienlander (driekleure bont)
RijnwaardenRienwaerde
Rijpe vruchtenRiepe eugs
Rijshout doperwtenRiesholt krumbekke
RijstepapRiestepap
Rillingen KrijgenTuute - kiepevel kriege
RK geloofPaaps geleuf
Roddel tanteLulwief
Rode besRooje Baes
Rode bessenReuje Baeze
Rode bietenKrote
Rode kruisRoje kruus
RoeienPeddele
RoerbakkenHalf row braoje
RoereiRuurei
Roestvrij staalRoesvri-j staol
RoggemeelRöggemael
RokjeRökske
RokkenRök
RolletjeRölletje
RompslompRumpslump
Rond bazuinenIn de rondte blaje/Blaeje
Rond vertellen (kwaadspreken) Rondblaeje
Rondhout (ra) Rondholt - stael - stök
Rondkijken en -lopenAfstruine
RondsnuffelenRondneuze
RondzwervenUmzwarve
Rood hoofdBläöjerd
RoomboterGoeje botter
RoomboterReumbotter
RouwstoetBegreffenesstoet
RugdekkingOp z'n hundjes
RuggegraadRuggegraod - Ruggestreng
RugzakSchoftebuul
RuienRujje
RuikenRuuke
RuilenToes om toes - Toesen
RuimtesRuumtes
Ruit - schuifraamRuut - schuufruut
RupsenRoepe
RustenRöste
RustigRösteg
RuurloRuurle
RuuwwegRouwweg - rauwweg
RuwRow
Ruw gebruiktVerrabbezak
Ruw persoonRausdaower
Ruwe bendeRowwe rotzoo'j

S

s-'Heerenbergs'Hirrebarg
SaladeSlaatje
SarrenOphitse
SavoyekoolGruunekool
SchaapachtigSchäöpechteg
SchaapdijkSchaopdiek - Schäöpdiek
SchaapjeSchäöpke
SchaapsdriftSchaopsdrif
SchaarScheer
SchaarsBetuun
SchaatsenSchaetse
Schaduwschum
SchapenSchaope -schäöp
SchapenherderSchaopehujer
SchapenscherenSchaope schaere - Schäöpschaere
SchapenvachtSchaopewol
ScharenslijpenSchaeresliepe
ScharenslijperSchaereslieper
ScharnierHengsel
SchatrijkBulkriek
ScheefSchie:f - schijf
ScheelkijkenLoenze
ScheldnamenBi-jname
SchelmRotzak
SchemeringIn d'n uule vloch
SchenkSchink
Schep, batsschoe:p
Scheppenspaaje
ScherpScharp
Schieten - rokenPaffe
SchijfjeSchiefke
SchijnenSchiene
SchijnheiligeSchienheilige
Schilderen (schilderijen)Veur Picaso varve
SchillenSchelle
SchilmandjeSchelbenneke
SchoencremeSchuunwix
SchoenenSchuun
SchoenherstellerSchoester- schuuster
SchoentjeSchuuntje
SchoentjesSchuuntjes
SchoenzolenSchuunzeul
SchoffelSchoefel
SchoffelenSchoevele
SchoffelenSchoefele
Schoolstraat (Zevenaar)Aechterstraot
SchoorsteenSchörsteen
Schoorsteen schap boven de kachelSchörsteenschap
SchoorsteenmantelBoe:zem
SchopSchup
SchoppenSchuppe
SchoppenaasSchuppeaos - Schuppenaos
Schortschölk
Schort voor bij het kokenSchölk veur bi-j't kaoke
SchotelSchötel
SchouderScholder
SchouderbladenScholderblaej
SchouderhamScholderham - Veurham
SchraalhansSchraolhans
Schrale noord/oosten windSchraole dreuge heuge wind
SchreeuwenKreise - brulle - rearen - hard roe:pe
SchreeuwerdSchetterbek
SchrijfwerkSchriefwark
SchrijvenPenne
Schrijver in het dialectPlatschriever
SchrikachtigSpichteg
SchroeienSchräöje
Schuif grendelSchaaf - schuufpin
SchuifladeSchuuflaaj
SchuifpuiSchuufpeuj
SchuimSchuum
SchuimlepelSchuumlaepel
SchuimspaanSchuumspaon
Schuin - scheefSchoeks-schuuns-nie haoks - schijf
Schuine mopSchuunse bak
SchuinsSchuuks - Schuuns
Schuinse steunpaalSchaorpaol - schäörpäöltje
SchuivelenSchuuvele - sloffe
Schulden hebbenOp zwat zaod zitte
SchurftKrets
SchurftKraets
Schuur leeg makenSchuur uutruume
SeizoenSi-jzuun
SelderijSelderi-j
ServiceSörves
SGPFiene in de polletiek
SigarettenmerkOld Mac
SinterklaasSinterklaos
Slaan en schoppenSlaon en schuppe
SlaapmutsKnipmuts
SlaapvertrekSlaopkamer bedstei-j
SlabonenPolbone - braekbone - slabeun - polbeun
SlachterBieltjesman - Vilder - Beenhouwer
Slachthuis wagenSlachhuus kar
Slachtrijp makenVetmiste - vetwei-je - vetvoere
Slag lopenNie afgemie:nd
Slag lopen na de inzetBi-j opbod gin heuger bod kriege - Bu'j koper zonder striekgeld
SlagerUutbener
SlakSlek
SlapenSlaope- slüp
Slecht gemaaktPrutswark
Slecht houtWaejbeumholt
Sleetje rijdenSleejje slie:re
SlepenSlöppe
SleutelgatSlöttelgat
SleutelgatenSlöttelgaej
SleutelsSlöttels
SlijmerdFlaemerd
SlijpenSliepe
Slijten (verkopen) Sliete
SlikkenSloeke
SlingerSliert
SlingerenZwiebere - zwabbere - Slakkere
SlokSloek
SlokjeSlukske - Sluukske - Slökske
SlootGraaf -greppel- (af) waetering
SlootbloemenSloottevaria's
Slotje - SlotenSlötje - Släöj
SluisSluus
SlurpenSlobbere
Smaakt hetSmik 't - smik dah - is't te aete
SmalSmaal
Smal (nauw) Smaal (eng)
Smal steegjeGengske
SmalsporenSmalspeurs
SmeerpoetsSmaerpoetje
SmorgensVörmiddags - veur de mirreg
SmoutappelenSmaltappels
SmurrieDrallie
Snaaien (s'avonds in de koelkast) Snui-je
SnavelSneb
Sneeuwen't sni-j
Snelheid verhogenOptrekke en umschakele (dubbelkluts)
Snelle metselaar'n Duuzendpoot
SnijbloemenSni-jbluum
SnijbonenSni-jbone - smouze
SnoeienSnoei-je - snui-je
SnoeihoutSnui-jholt - Snäöjhölt
SnoekduikenSnuukduuk
SnoekenSnuuk
SnoekjeSnuukske
SnoepjeSnuupke
SnoepjesSnuupkes
Snotaapsneuzel
Snuitsnuut
SnuitenSnuute
SoeplepelPotlaepel
SojabonenSeujaobeun
SokjeSökske
SokkenSök
SoldaatSoldaot
SoldatenSoldaote - Soldöö'j
Spaanse pepersSpaanse Paepers (krujjevruch)
SpaantjeSpäöntje
SpaarpotjeSpaor-späörpötje
Specialisatie in de tuinbouwBeparking tot een seurt per jaor
Speculaas (koekje)Kläöske - Klaoske
SpeelgoedSpeulgoed - Spölgoed
SpeelveldSpölveld
SpeenLöts
SpeenLuts
SpekkaantjesUutgebakke reuzel - kaoje
Spekkuip (pekelkuip) Paekelkuup
SpeklappenBuukrieme
SpelenSpölle - speule
SpelenderwijsSpöllenderwie:s
SpiegelSpie:gel
SpijkSpiek
SpijkerNaegel - spieker
SpijkerbroekSpiekerboks
Spijkse overlaat (bij hoog water) Spiekse aoverlaot (water naor olde Rienstrange)
Spiksplinter nieuwFonkel/hagel ni-j
SpionnetjeLoergaetje
SpitskoolSuukerkool
SpittenSpaajje - Ummake
SpleetReet
SpliterwtenSplitarte
SpoelenSpuule
SpokenSpoeke - Witte wie:f - t spoe:k
SponsorGeldschuuver
SporthemdBloes-Boezeroen
SpreekbeurtSpraekbeurt
SpreektijdSpraektied
SpreekuurSpraekuur
SpreeuwenSpraowe
SpreeuwenjagerSprauwejager
SprekerSpraeker
SpruitenSpruute
Spugenkwalstere
SpugenSpi-je
St. MargrietPisgrie:t
StaafjeStaefke
StaalStaol
StaaltjeStäöltje
StaanStaon - Steeh
StadsStaejs
StadsgidsenStaejstraotwiezers
StakenWarkunderbraeking
Stampot andijvieAndieviestoemp-stomp - Andievie deurmekaar
StangetjeStengske
Steeds doorAltied deur
SteelpanStaelpanne
SteenfabriekSteenaove
StekelsStaekels
StekelvarkenStaekelvarke - staekkelvarke - aerdverkel
StelenWegschoepe gape
SterkStark - (machtig)
Stiekem kijkenGluure - loere - stiekem kie:ke - Staon loere
Stiekem vertrekkenGeluudloos wegsnieke
StierBól
StierkalfBóllekieske
StierkalfjeBolkieske
StijfStief
StoelenStuul
StoeltjeStuultje
StoffenhandelaarLaepkeskaerl
Stofferstofvarke
StofzuigerHuulbessem - Stofzuger
StokjeStökske
StokkumStökkem - Stökkum
Stokpeulen-doperwtenRie:s arte
StokstijfStökstief
StomdronkenKats bezaope - Ledderzat
StoofjeStäöfke
StoofpeerJöttepaer
StoofperenStaofpaere
Stop daarmeeSchei uut
Stop er meeStop d'r meh
StopcontactdoosVarkessnuutdeus
StoppellandStöppeldreef
Stoppen (met werken) Uutschei-je
StormenHard waeje
StortkarStötkar
StortkarrenStötkarre
StraalSträöltje
StraaljagerStraoljaeger
StraaltjeStraoltje - sträöltje
Straat - straatjestraot - sträötje
Straat steen-klinkerSträöt kei - straot stein
StraatgootStraotgäöt
StraatgotenStraotgäöj
StraathondenStraothund - asbakker - Sträöthund
StraatjeSträötje
StraatvegerStraotvaeger
StraatventenNaeve de huuze op leure
StraksZommeteen
Streng - strakStrabant
Streng gereformeerdDe fiene
StrijdenStri-je
StrijkerStrieker
StrijkijzerStriekbold - Striekiezer
StrijkplankenStriekplenk
StrijkwasStriekwas
StrikkenStrieke
StrippenOntdoe:n van
StripteaseUutkleejparti-j
StroStrooj
StroefStruuf
StronkjeStrunkske
StrooienStrui-je
StrooiselStrui-jsel
Stropen (strikken zetten) Streupe - hazestrieke zette
Stropers (wild) Streupers
StruikenStruuke
StruikvormStruukvörm
StuifmeelStuufmael
StuifwolkStuufloch
StuitbeenStatbötje
Stuk verse worstStuk rechveuruut
Stukje houtKlöske - höltje - letje - tekske
StuttenSchaore
SufferdDöppert
SuikerSuuker
SuikerbietSuukeruuf- voerpeej
SuikerklontjeSuukerkluntje
SuikerlepelSuukerlaepel- Ruurstok

T

TaalgebruikTaalgebruuk
Tafeltaofel
Tafel afruimenTaofel afrume
TafeltjeTaofeltje - Töfeltje
TafeltjeTeufeltje
Takkebos (sinterklaas) Gard/roe (sinterklaos)
TangetjeTenkske
TankenTenke
TarweWeit -zaod
TasjeTeske
TatelaarTaoteler
Te fel erop zittenVöls te baereg d'rop zun
Te IJsberenTe Brumbaere
Te veel gevraagdAovervraog
Teer (asfalt) Tar
TegelEstriek-Estrik
TegelsEsstrikke - Estrieke
TegenoverTegeaover
TelefoonLulpie:p
TelevisieTillevisie - Kie:kkasje
Telge dertienZaenders plat
TenenTeejje
TennissenTannese
TepelMem
Ternauwernood geraaktSchampes
TerpenHuusplekse veheuginge - Tarpe
TerrugWeerum
TerugdraaienTrugschroeve
TevergeefsSund - umsons
TheelepelTheelaepel - ruuriezer
TheoTheet, Dorus, Dut
ThuisThuus
Thuis komenThuus komme
Thuiswerken.Thuuswarke
Tien centen'n dubbeltje
Tien guldenJoetje
Tijd genoegTied zat
Tijdelang'n hele hort
Tijdelijk'n hort
TijdschriftTiedschrif
TijdstipTiedstip
TijdverdrijfTiedvedrief
TijdverschijnselTiedverschiensel
Tochtige koeienBollege kuuj
ToeDich
ToegevoegdBi-j gedaon
Toen ik dat hoordeToen'k dah heurde
ToevoegenD'r bi-j doe:n
ToevoegingBi-jgietsel
ToffeeUulevel
ToiletDriethuus-schijthuus-plee-`t huuske
Toneel spelenTeneel spölle
Tong uitstekenTong uutstaeke - spelleke
TongetjeTungske
TopjeTöpke
TortelsKoerkduuf
Tot danBis dan
Tot morgenBis marge - bis maarn
Tot straksBis zommedeen
Tot ziens!Tjow, Aju, Ajuus, Tjuus!
Totaal allesDe hele zwik
TouwTöwke
Touw knopenKnuppe
TouwtjeTöwke
Touwtje springenTöwke springe
TraagTraog
TraanogenTraoneug - siepeug - Träöndöp (-pe)
TraantjeTräöntje
TractorTrekker
TraditieTreditie
TranenTreun
Transformatie huisjeElectriek huuske
TranspirerenZweiten
TrapjeTrepke
TraptredenTraptraej
TredenTraeje
TreeTraej
TreiterenJudasse
Trekgras (ondergrondse wortels)Kwaek- kwekkegres
TrekweegschaalUnster - Trekpunder
TreuzelenDrökkele
TroffelTroefel
Trommel slaanBatere
TroosteloosTreusteleus
TrotsGruts - Gröts
TrouwerijTrouweri-j - brulft
TruusTrui-j - Treuj
TuimelaarTuumeler
Tuinderijtuinderi-j
TuindorpTuundarp
TuinhuisjeHuuske in dén hof
Tunnelvisie hebbenEugklep op hemme
TurkTörk
Tussen de zolderbalken hangenAan de staekri-j hangen
Tussen duim en wijsvingerTusse duum en wiesvinger
TV kijkenKasje kieke
TV toestelKiekkasje
Twee gulden vijftigKnaak
Twee handen op een buikTwee hend op een buuk
Tweeds zijnTwits zun
TwentenaarTukker
TwijfelaarTwiefelaar
Twijfelaar (smal 2 pers.bed) Twiefelaar
TwijgtakjeTwiegtekske

U

UiLook
Uibenen (karkas) Uutbeine
UienLook
UilUul
UilskuikenUulskuke
Uit de zonUut de zon - in de schum
Uit een automaat etenUut de muur vraete
Uit puzzelenUut puuzele
UitdelenRonddeile
UitdenkenUutfigeliere
Uiteinden van akkersVeurheufden
UiterlijkUuterlek
Uiterse krachtinspanningMeh duuvels geweld
UiterwaardOp de ward
UiterwaardDe ward
UitflappenD'r uutflanse
UitgaanUutgaon
UitgeleeftUutgelaef
UitgelegdUutgeli-jd
UitgeliktUutgelek
Uitgemolkte oude koeUutgemolke old bees
UitgenodigdUutgeneudig
UitgeslapenUutgeslaope
UitgestrooidUutgestruid
UitgeteldOp't end lope - hondsmuuj
UitglijdenUutgli-je - Uutroetse
UitkafferenAfbekke
UitkeringUutkering steun
UitkijkUutkie:k
UitkijkenUutkie:ke
UitlaatKnalpie:p - Uutlaot
UitleggenUutdujje
UitlikkenUutlekke
Uitloop (kippen) Uutleup um't hok
Uitlopende doelmanVlie:gende kiep
UitmakenUutmake
UitmestenUutmiste
UitmuntendUutmunted - haeveg
UitnodigenUutneudege - Verzuuk
UitpluizenUutpluze
UitspokenFotvogele
UitstallingUutstalling
Uitstallings raamKopers kie:kruut
UitstekenUutstaeke
UitstekendUutstaekend
UitvindenUutfigeliere
Uitvoegen -invoegen Verkeer) Uutvoe:ge - invoe:ge
UitwegUutweg - Deurgang-arfdienstbaarheid
UitzinnigUutgelaote
UitzoekenUutzuke (fundere)
UitzonderlijkUutzunderlek
Uitzwermen.Uutzwarme.
Uitzwerven.Uutzwarve
UutkijkenUutkie:ke

V

VaakDuk - Dukker
Vaak genoegDuk zat
Vaak zwangerDuk motte laje en losse
VaandeldraaierVendeldraejer
VaandelsVendels
Vaarsje (jonge koe) Mäöltje
VaatdoekSchaoteslet - schötteslet - Schotteslaet
VaatjesVaetjes
Vader en MoederFat en Moet - d'oldeleujtjes
VadsigLiedereg
Vagina (Dieren)Vazel
VakantieVekansie
VakliedenVakleuj
ValschermValschirm - Paresjuut
ValsspelenValsspölle - stechele - Steggele
Van de troep afkomenVan de zooj afkomme
Van hemVan um-hum
Van hout.Höltere
Van hunVan eur
Van jullieVan ollie
Van lager arlooi zijnNie zon goeie afkums hemme
Van op zijVan op zied
Van oudsherVan oldshaer
Van planVeurnaeme (s)
Van sobere inkomsten moeten levenVan de bi-jstand motte laeve
Van streek zijnVan slag zun
Van tafel vegenVan taofel vaege
Van voorVan veur
Van wie ben je er eenVan wie buggi-j d'r een
Vang klemKlemiezer - Stap
VanmorgenVanmarge
VanzelfVan eiges - zo moar
VarkenPoetje
VarkensPoetjes
Varkens bovenpootHips
Varkens bovenpotenHipse - varkes baovepeute
Varkensdarm instrumentFoekepot
VarkenshuidZwoerd
VarkentjePoetje - schötteling
VastgelegdVasgeleid
VastknopenVasknuppe
VastzuigenVaszuuge
Vee oppasserWaorsman
VeelVöl
Veel lichaamshaarVöl lichaamhäör - ruige beer
Veel te duurVöls te paeperig
Veel te veelVöls te völ
VegenKaere - vaege
VeiligheidsspeldSluutspeld
VeldhoendersVeldhuun
VeldhoentjeVeldtuutje
VeldschuurKore opslag - karschup
VelgenVellege
VensterVinster
VensterbankVinsterbank
VensterbankenVinsterbenk
VensterluikenVinsterluken- blinden
Ver wegWiet weg - wietaf - gundwied
VerbeterenVebaetere
VerbodenVerbaoje
VerbrandVerbrind
Verder lopenWiejer lope
VerdorieGossamme
VerdrinkenVerzuipe verzuupe - Puldermeister make
VerdronkenKöpke under gegaon - Verzaope
VerduisterenAechteraoverdrukke - Verduustere
VerdunnenAanlenge
VerenigdBi-j mekaar gekomme
VerfVarf
VerfromfraaidVerknoefelt
VergaanVergaon
VergetenVegaete
VergietZeef - deurslag
VergietDeurslag
Vergist in dezeVergalloppaerd
Verhalen in het dialectVertelsels in't plat
VerhuizenVerhuuze
VerjaardagVerjaordag - Verjeurdag - Verjäördag
VerjarenVerjaore
VerkeringVri-jeri-j
Verkering uit (de vrijerij) Vri-jeri-j uut - Uut mekaar zun
VerkoudenVerkaowe - Verkaelt - Verkeld - Snottereg
Verleden jaarVerleje jaor
VerlegenBleuj - euj
VerliefdVlinders in de buuk
VerliesVerlaore
Verlies (wedstrijd)Gin puntje verdie:nd
VerlorenVerlaore
VermissingKwiet zun
VermolmdVemölmp
VermoordenVermäöre
VernieuwdVerni-jd
VeroorzakenSchäöp an driete make
VerottenVrotte
VerradenVeräöje
VerrekijkerVerrekieker - wiedweg kie:kglas
VerschimmeldVerschummeld
VerschnellingsbakKluts- of dubbelkluts bak
VerschrompeldeVersleukere
Verse worstFrisse wos
Verslagen - geslagenAfgetroef - verlaore
VersletenVeslaete
Versleten ondergoed dragenbaove bont en onder stront
VerslikkenVesloeke
VerslonsenVersluchtere
VerspringenWiedspringe
Versta je mijVerstaoj mien
VerstaanVerstaon
VerstappenVertraeje
Verstoppertje spelenVerstöppeltje spölle
VerstuivenVestuuve
VertalenUmzette in.....
VervelendDa's klote
VervenVarve - schildre
VervoegenD'r bi-j komme
VervuiltVesmaert
Verwaand zijnHeug in de köp hemme
VerwaarlozenLaote verkummere
VerweerdVerspoch
VerwelkenVersleumere
VerzoekenVerzuuke
Vies vindenGatverdarrie
ViespeukSmaerkeuje - Smaertürk
Vieze praatjesSmaereg lulle
ViezerikSmaerzak
Vijf centenStuiver - stuuver
Vijf en vijftigVIjf en viefteg
Vijfentwintig centenKwartje
Vijfentwintig guldenGei:ltje
Vijftien vijftigVieftien viefteg
VijftigViefteg
Vind het genoegBun't zat
ViolistenStriekers Fiedelers
VioolspelerFidelspöller
VisgraadVis gräöj
VishengelGar
VishengelVisgar
VlaggetjeVlegske
VleermuisVlaermuus
VleermuizenVlaermuuze
VleesVleis
Vlees aan de vrijbankVleis aan de vri-jbank
Vlees aanbradenVleis aanbraoje
Vlees van BBQSchräöjvleis
VleeshaakVleishaok
VleeswarenVleiswaor
VlegelVlaegel
VleugelsVlerke
Vliegers oplatenVlie:gers oplaote
VliegtuigenVliegtuu:g - wentelwiek
VloekenVluuke
VloertegelsPlevuize
VlokjeVlökske
VlooienmarktLuusmart
VlugRap
Vlug - snelRap- Gaw
Vlug opschietenIs d'r urges brand
Vlug pratenRebbele
Vlugge metselaar'n Duuzendpeut
Vluggergawwer
Vodden en lompenTotte tötte lump
Vodden handelaarLompe jöd
Voederbieten snijdenSuukruve deur de mangel hale
VoederenVoere
VoedertrogZunnie
Voedster (konijnen) Moer - moor
Voegen (muren)Vuuge (opvulle tusse de stene)
VoegspijkerVuugspieker
VoelenVuule
Voet bij stuk houdenDe peut stief holde
VoetenDe peut - Vuut
Voeten veerVuut vaer
VoetjeVuutje
Voetje vrijen (onder de tafel)Vuutje vri-je (onder de taofel)
VoetjesVuutjes
Volgende weekD'andre waek
Volgens mijvolleges mien
Volkstuin bezittenTelen allaeneg veur eige gebruuk
Voor de gek houdenVeur de gek holde-in 't eutje naeme - Wah wies make
Voor de oudereVeur de oldre öldere
Voor de voeten oprapenVeurde vuut oplaeze
Voor DremptVeur Dremp
Voor gek staanTe kie:k staon
Voor hemVeur um
Voor herhalingen vatbaarVeur dukker te doe:n vatbaor
Voor het zeggen hebbenD'n diens uutmake
Voor niksVoor louluune
Voor schut staanVeur schut staon
Voor volksgericht staanOp de strontkar staon
Voor watVeur wah
Voor/achter bout (geslachte koe)Veurbolt/achterbolt meh peut
Voor/achterschenkel (in de soep)Schinkel - vleis meh but - bein
VoordeelVeurdeil
Voordeel halenSlaatje uut slaon
VoordrachtVeurdrach
VoorgaanVeurgaon
VoorhoofdVeurheuf
VoorjaarVeurjaor
VoorjaarsmoeheidVeurjaorsmuujhi-jd
VoorkantVeurkant
VoorkomenVeurkomme
VoorlezenVeurlaeze
VoorloperVeurleuper
VoornaamVeurnaom
Voornaam iemandVeurnaam mins
VooroverVeuraover
VoorraadVeurraod
VoorstedenVeurstaej
VooruitVeuruut - vruut
VooruitzienVeuruut kie:ke
Voorvork (fiets) Veurvörk
VoorwielVeurrad
Voorzorgen nemenVeurzörge naeme
VorigeVeurege
VorkVörk - vurrek - Vurk
VorstKolt winterwaer
VorstvrijVorsvri-j
VosjeVöske
Vragen om raadVraoge um raod
VreemdDa's vremp - Vremp
VreemdVremp
Vreemd gaanVremp gaon
VrekKnieperd
VriendenKammereuj - maote
VrijdaagsVri-jdaags
VrijdagavondVri-jdagaoved
VrijdagsVri-jdags
VrijerVri-jer
Vrijwillig filiaal bedrijvenVri-jwilleg filiaal bedrieve
VroegerEer - veurhaen
VrouwenVrollie- de vrouwleuj- wieve - Wie:f
VuilnisbakVuulneston
VuilnismanVuulneskaerl
VuistVuust
VuistVuus
Vuist makenVuus make
VuisthamerVuushamer - klopper
VuurwerkKnalwark

W

WaaibomenhoutWaejbeumeholt
WaaienWaeje
WaaitWaejt
WaalWaol
Waar benj e geweestWaor buj gewaes
Waar ga je heenWaor gao'j haen
Waar heb je het overWaor hei-j t'aover
Waar kun je hier er inWaor köj hier d'rin
WaardeWaerde
WaarheenWaorhaer
WagenschuurKarschub
WagenwijdWiedwage
Wagenwijd openWagewied los - Wiedwage los
WalbloemenKantaangravia's
WalmKwalm
WalnotenWalnötte
Walsen (dansen)Driekwatsmaot draei-je
Walsen (plat) Welbeum
WandelenKuiere
WandelpadenWandelpaej
Wangen varkensKinnebakke
Warm zittend ziek te zijnAan 't kachele
Warm-HeetHeit- snikheit
Was blekenWas bleike
Wasdom (zeer)Gräöj pien
WashokSpuul lokaal
WasknijperWaspin - Wasknieper
WaslijnWasliend - Dreug lient - Dreugdraod
WasmandWasben
WasteilTobbe
Wat aanknoeienWah aankneuje
Wat bedoel jeWah bedoellie
Wat dacht jeWah dach ie
Wat doe je daarWah duuj daor
Wat doe je nouWah duuj-doej now
Wat doet hijWah duuh hi-j
Wat heb je daarWah hei-j daor
Wat heb je daaraanWah hei-j d'raan
Wat is er nouWah is d'r now
Wat is je achternaamHoe hiet gi-j van achter
Wat kun je er aan doenWah köj d'raan doe:n
Wat moet datWah moh dah
Wat moet jeWah moj
Wat moet je hebbenWah moj hemme
Wat moet je van mijWah moj van mien
Wat roep jeWah roe:pie
Wat roept hijWah ruup hi-j
Wat voor dingWahver ding
Wat willenWah wolle
Wat willen zij danWah wille zillie dan
Wat zeg jeWah zeg ie - Wah zeggie
Wat zien we eruitWah zie:n wi-j d'ruut
Water gevenGie:te
WaterbronSpreng - sprang
WaterkraanGemeente/WOG tap
WaterovergangFlonder - duuker - vaer
We spreken elkaarWi-j spraeke mekaar
We zijn erWi-j bun d'r
WedstrijdWedsti-jd
Weerhaak (haakje op een haak) Waerhaok
WeerlichtBliksemschich
Weet ik nietWe'k nie
Weg met die troepVort d'r meh den zooj
Weg zijnMeh de muziek meh
WegbermWegbarm
WegbermenWegbarme
WeggaanGaoj - gaon
WeggetjeWegske
WeggooienWegsmiete
Weggooien uit onvreeWegflaere
WegwijzerWegwiezer
WehlWaehl
Wehl (Nieuw)Wehl (Ni-j)
WeilandGresland
Weiland slepen (eg op de kop) Gresland slöppe (veurjaor)
Weinig kansBi-jna gin kans
WelkeWaffere
WelputKwel
WereldWaerld
WerkbankWarkbank
WerkenWarken
WerkhandenEeltklauwe
WerkkledingWarkklere-Aoveral
WerkpaardWarkpaerd
WerkuitvoeringWarkuutvoering
WerpenGeuje Jonge krie:ge
WespennestWipsenes
Wie zijn jullieWie zun gillie
WielenRaej
Wig (vast zetten) Keg
WijWi-j - willie
Wij komen vanuit RhedenWi-j kum vanuut Rheje
Wij zijn niet zo oudWi-j bun nog nie zo old
WijdbeensWiedbeens-beins
Wijfwief
WijkverpleegsterWiekzuster
WijnWien
WijnbergenWienbarge
WijsvingerWiesvinger
Wijwater vaatje (rk kerk) Wi-jwater bekske
WijzeWieze
wijzigingWiezeging
Wil je datWi-j dah
Wilde bos harenLuzebosse häör
Wilde margrieten (bloemen) Waarningsknöp (in weilanden)
WildplassenDe bluumkes buute water geven
WilheminaMient - Mientje - Mina
WindWaeje
Winden latenScheette laote
WindwijzerWindwiezer
WinkelhaakWinkelhaok
WinkelwarenWinkelwaor
Winter wortelen rooienPeej uutgrave - reuje
WinterenVrie:swaer
Winterhard (overblijver)Vorshard (aoverbliever) vors bestendeg
WinterkoningtjeWinterköningske
WinterswijkWinterswiek
WinterwortelenWinterpeej
Witlof knollenLofpenne
Witlof wortelsWitlof wörtels
Witte koolKabbes - kappes
WittenburgstraatWittebörgstraot
Wolken overdrijvenLochte die overdrie:ve
WondjesWundjes
Woonwagen bewonersMinse van't weunwage kamp - Weunwage volk
WormenPiere- wörme
Wormstekelig (fruit) Verpierd
WorstmakerijWosmakeri-j
WortelenloofWorteleleuf
Wortelopslag (van bomen en struiken) Riesholt
Wou ik nietWol'k nie
WoudWald
WouterWolter
WroetenVruute

Z

ZaadZaod
ZaadjesZaodjes - Zödjes
ZaadmijtenZaodmiete
ZaadschepZaodschoe:p
ZaagjeZaegske
ZaaimachineZaejmesjien
Zachtjes pratenSmiespele
ZadelZaal
Zaken gaan slechtAchteruut boere
Zakje (meel gemalen graan) Zekske (mael gemale zaod)
Zakjes (klein)Tuutjes
Zaklamp (zonder batterij) Kniepkat
ZakmesKniepmes
Zal ikZal'k
Zal ik zorgen voorZa'k (zal'k) zörge veur
Zeerpien - wee
Zeer hardGlui-jend hard - Hatstikke had
Zeer hard werkenOw 't schompes - schumpes warke
Zeer heetGlui-jend heit
Zeer kort rokjeArg kört rökske
Zeer koudArg keld - bar kold
Zeer langzaam (traag) Heel traog
Zeer waarschijnlijkZeer waorschienlek - lich wel
ZegenZaege
ZeisZich
Zeis= (gresmaeier)Zig (koren maejer)
ZekerWis en waorachteg
Zeldzaam toeval'n Duuzendste tref
Zenen (vlees aderen)Zaene - pees - paeze
ZeugZoeg
Zeug - Jonge Zeugzoeg - gelt
ZevenZeuve
ZevenaarZaender-Zeventer- (Subenhara vroeger)
Zevenaar trek weer van leerZaender trek waer van laer
Zevenaars dialectZaendersplat
Zevenaars-Liemers dialectZaenders-Liemers plat
Zeveren (mond vocht) Zeifere
Zich zelf zijnZien eige zun
ZiekenfondsKrankekas
ZiekenhuisKrankehuus
ZijZi-j -zillie
Zij draagt datZi-j drig dah
Zij zijn onder de pet te vangenZi-j bun now zeeg en arg zuut
Zijde/zij (van het lichaam)Zi-jde - zi-j - zieh
ZijkantZiedkant
Zijn vrouw is er van tussen uitZien wief is d'r van tusse uut
Zijweg/straatZi-jweg/straot
ZilveruienZilverlook
ZinkputZompgat
Zitten te pimpelenZitte te pruuve
Zitvlak zeerBlaekkaes hemme
Zo juistKrek presies
Zo meteenDalek
Zo netKrek geleje
Zo snelZo gaw
Zo uit het hoofdZo uut de kop
Zoek het maar uitZuuk 't mor uut
Zoeken - kwijtZuuke - kwiet
ZoetZuut
ZolderZulder - fliering
Zolder boven de stalzulder op de stal
ZomerZommer
ZomeravondZommeraovend
ZomerdagSommers
ZonKaopere ploert
Zondaagse kostSoep-soepvleis-zoer-griesmaelpudding-reujebaessap
Zondaagse soepSoep meh balle
ZondeSunt
Zonde (jammer) Nog sunt
ZondenZunde
Zonder bovenstukje pootje badenMeh gin baovestukje aan peutje baje
Zonder nadenkenOndeurdach
Zondig (kerks) Zundeg
ZonnemaatZonnemaot
ZonneschijnZonneschien
ZonnetjeZunneke
ZonodigZoneureg
Zou ik nuZal'k now
ZoutZalt
Zoute haringZalte haering
ZoutvatZaltkuup
ZoveelZovöl
ZoveelsteZovölste
ZuidhollandZuudholland
ZuidwesterZuudwester
Zuinig zijnZuuneg zun
ZuiperdZuuperd
ZuiplapZuuptot
ZuivelZuuvel
ZuiveringZuuvering
ZulkeZukke
Zure bom (grote augurk) Zoere bom
Zure haringZoere haering
ZuurZoer
ZuurkoolZoerkool-hanglip
ZuurkoolvatZoerkoolpot
ZwaarZwaor
Zwaar achterwerk hebben'n Dikke batteri-j hemme
Zwaar behaardHäöreg
Zwaar behaardZwaor behäörd
Zwaar behaard zijn'n Ruige baer zun
Zwaar de smoor in hebbenZwaor de peej in hemme
Zwaar werkBeulswark
ZwagerZwaoger
ZwaluwstaartZwaoluwstat
ZwammenLulpraot.
ZwammerLulhannes
ZwarteZwatte
ZwartwerkenBeunhaze
ZweepZwaep
ZweerZwaer - Ontstaeking
ZweetZweit
ZweetdruppelZweitdröppel
ZweetvoetenZweitvuut
ZwerfZwarf
Zwerf keienKinderköpkes
ZwerfvuilZwarfvuul
Zwerm (bijenvolk) Koninginne vluch - zwarm
Zwermen (insecten) Zwarmen
Zwerven (dolen) Umzwarve.
ZwervendDwale
ZwevenOp luch-loch drieve
ZweverigZwiebeleg
ZwijgenZwiege
Zwoel vochtig drukkend weerZwuul klam zwaor waer

25 opmerkingen

 1. Aardappelen werden voor de oorlog van '40-'45 al in meer dan 40 soorten geteeld.
  Omdat de Liemers zoveel grondsoorten had van lichte zandgrond via zavelgrond naar zeer zware kleigrond.
 2. Al te gek zou zijn wanneer ons taal gebied (de grootste over landsgrenzen heengaand)zijnde het Nederduits/Saksiche/ Neder/Frankisch/Kleverlands volledig zou worden erkend in Europa.
 3. Als plaats in de Liemers heeft/had Zevenaar stadsrechten. Daar kun je nu nog wel mee pochen maar niet meer van eten!!!!
 4. Bij afgekorte woorden plaats men er een H achter,
  b.v. bij dat - dah + wat - wah + had - hah enz.
 5. De Gelderse waard een schitterend natuur gebied in de Liemers tussen Zevenaar en Rijnwaarden deels nog in ontwikkeling.
 6. De Liemers streekgrenzen zijn: Duitse grens- Rijn-IJssel en Oude IJssel.
  De Liemers is taalkundig Frankisch en de Achterhoek Saksisch.
  Daarnaast ligt de Liemers ook nog in Kleverland talig gebied.
 7. De beste minse wone altied aan de aoverkant van 't water daor zoj 't haen en weer van kriege.
 8. De klank die niet voorkomt in de Nederlandse taal is de äö van straat-straot-sträötje van paal-paol-päöltje van praat-praot-präötje enz. Klinkt als de ö van b.v. in Köln (Keulen) en komt vaak in verklein woorden voor.
 9. De lange ij van het ABN verandert in het dialect vaak in i-j of in een ie. Niet altijd b.v. het woord rijmen we schrijven en zeggen wel riemen maar dan betreft het een andere aanduiding.
 10. De letter N wordt vaak niet uitgesproken aan het einde van de woorden in het Liemers dialect, dus behoort dan ook niet geschreven te worden in die gevallen b.v.koeie-beeste-duuve-verkouwe- gruunte- knippe
  smiete-iezere enz.enz.
 11. Dén......dah is nog 's 'n goeie varkeshujer dén wöh nie underste baove gelope
 12. Een dubbele punt (:) in een dialect woord dat betekent dat het woord langerekt moet worden uitgesproken.
 13. Er is in Zevenaar zoveel vreemd volk komen wonen in de laatste jaren dat wanneer je op de markt wat te drinken bestelt in het Zevenaars dialect je dan niemand meer kan verstaan!
 14. Er zijn vier verschillende hoofdlijnen in de uitspraken en schrijfwijze van het Liemersplat:
  Liemers-Achterhoeks (in oosten van de Liemers ) +
  Liemers- Kleefs (Nedersaksich omgeving Zevenaar) +
  Liemers- Betuw`s (langs de Rijn) +
  Liemers- Verhollands (langs de IJssel) .
  Het hier opgevoerde Liemers dialect is haast gelijk aan het Zevenaars plat Telge 13.
  Ook met de T wanneer dat niet uitgesproken wordt dan ook niet schrijven.
  Liemers dialect verschilt niet zoveel van het dialect in het Kleefse gebied (Duitsland) dat komt doordat het vroeger grotendeels bij dat gebied behoorde.
  Het Liemers plat is op elke plek van deze streek weer anders.
  Als één uniforme streektaal bestaat het dus eigenlijk helemaal niet.
 15. Het hier opgevoerde Liemers dialect is haast gelijk aan het Zevenaars plat Telge 13
 16. Het hier weergegeven Liemers dialect is overwegend gelijk aan het Zevenaars dialect (WALD-spelling Telge 13) .
 17. Hi-j zei: ik zou daar best een stukje van lusten.
  De boer die:nde um van repliek : gi-j bun hier nie in de kerk en nie bi-j't laetste aovendmaol.
 18. In kromme rijen gaan altijd meer planten dan in de rechte omdat hij wat langer is. (Tuinders wijsheid)
 19. Kroegetocht in Zevenaar: Als je niet dronken wil thuis komen dan moet je vooral zorgen dat je die laatste niet meer binnen krijgt.
 20. Liemers Dialect leren schrijven zie boek Zaender van A tot Z.
 21. Liemers dialect W A L D spelling (W) oordenboek (A) chterhoek (L) iemers (D) ialect. (Elke variant heeft zijn eigen telge nr.)
 22. Pastoorsmeid Hentje van Bentum was ook de koster en had een eend in de pan die dreigde aan te branden onder de hoogmis, de pastoor draaide zich om en zong: Hentum van Bentum draei-j den end um anders verbrentum (In kwazie latijn) .
 23. Vaak maken buitenstaanders de opmerking dat we een Duitse tongval hebben. Die kennen het verschil tussen het Hoogduits en het Nederduits/Nedersaksich en Nederfrankisch niet.
 24. Wijze van uitspreken en aan de tonen van hun uitdrukkingen kun je vaak horen uit welke plaats van de Liemers iemand afkomstig is.
 25. Zevenaars stad dialect is anders dan buitenaf in de gemeente.