Lichtervelds

Dialecten > West-Vlaanderen > Lichtervelds

Lichtervelds bevat 549 gezegden, 38 woorden en 0 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

549 gezegden

aan lager wal gerakenvan dn oevr in dn dyk groakn
alles is om zeeptschoap is de preute of
alles storte in elkaargièèl tgelunte viel omme
als het er op aan komtoat ol te schytn komt
als hij maar gezond isge zy beetre mè ne gezoendn eezle dan mèt e ziek pêird
als iemand aan zijn achterste krabt zegt mende beutre goat diezn
als iemand hoofdpijn heeft zegt mentis verre van je gat, ge moet er nie up zittn
als iemand naar huis gaat zegt menkom wel tuus en de wiend vanachtre
als je dit niet lust moet je maar niets etenoajt nie moet één, pakt toen van je gat
als je iets begint moet je het afmakenoaj te scheepe zyt moej voarn
als je iets verkeerd doet moet je er de gevolgen van dragenoaj je gat verbrand moej up de bloazn zittn
als je uitgaat moet je uit je bed kunnene kermesse is e geeselienge wêird
als men iemands leeftijd niet weet zegt menjis zo oed lik t ol van ze gat
bedrog loontde deugnietrieë ist land mièèstre
begin er maar aange moet er gièèn gès loatn oovre groejn
bejaarden verhuis je best nietne noedn boîm moe jnie verplantn
bij iemand in ongenade vallenin etwieë ze roapn schytn
bij valavondtusschn doenkern en kloarn
doe maar vlug voortgif moa buzze
duiven en vrouwen kosten veel geldduuvn en wuuvn doen tgeld stuuvn
een boom leeft langer dan een mensboîmtje groît, vintje doîd
een kind moet zwijgensprikt oaj groît zyt
er gaat veel verlorentbluuf veel an de broamn angn
er is daar een hels lawaaitis doar e gruchte van ool de gloejnde duuvels
er is daar geen sprake vantis doa gièèn apprensje van
er is hier een hels lawaaitis ier e kot van ool de gloejnde duuvels
er is niets mee aan te vangenjeet weer in ze gat
er zal niemand wat van zeggentgoat doa gièènn oane noa kroajn
ge moet u daarmee niet bemoeiengeet doa gièèn affêirns mee
ge zult de gevolgen moeten dragenge zult de bolln meugn kièèrn
geen gelijk halenan tkortst ende trekkn
haar borsten steken uit haar behade duuvejoengn zittn up dn boîrd van tnest
haar broodje is gebakkenze volt med eur gat in de beutre
heb je al ooiteej van je leevn
heel vroeg opstaanupstoan voîdat dn duuvle zn panièèl schud
helemaal niet mooischoîne van verre moa verre van schoîne
het baat allemaal nietstbringt ool gièèn êird an dn dyk
het familieverband is ver te zoekentis famiej ool Adams kant
het gaat allemaal om zeeptkomt ol an dn oals
het gaat er hevig aan toetis ard teegn oenzochte
het gaat naar de knoppentgoa voe de kloîtn
het gaat om zeeptgoa voe de wuppe
het goed warm makenstookn dat de duuvels in en uut kruupn
het hangt me de keel uittangt mn bottn uut
het huwelijk gaat niet doortis e bièèle
het interesseert me geen ziertkan me gièèn oar schilln
het is allemaal bluftis ol boffn en bloazn
het is beter iets dan nietsbeetrn oalf ei dan e leege schoale
het is de moeite niet waardtzop is de boinn nie wêird
het is de waarheidtis beniesd, tis woa
het is een deugniettis ne duuvle te pêirde
het is een doordrijveroatend in zne kop eet eetend nie in ze gat
het is een druktemakerjee veel nootn up zne zang
het is een gierigaardtis ne gierign duuvle
het is een goed ideetis e gedacht lik een andre
het is een grote luiaardje goa gièèn bulte kriegn van te werkn
het is een grote warboeldn duuvle zoe ze moere nie mièè viendn
het is een humeurig iemandtis ne viezn oap
het is een kaalkopjee mièèr oar up zne kinne dan up zn oîfd
het is een knoeiertfynst is zn oar
het is een lomperiktis ne gestampte boer
het is een onbeschofte kereltis ne gasreerdn duuvle
het is een slechte vakmantis ne stielman van tseevenste knopsgat
het is een slechtgeluimd iemandtis ne viezn duuvle
het is een slim kereltjetis e boîs vintje
het is een sluwe kereltis ne lièèpn duuvle
het is een sterke kereltis ne bêir van ne vint
het is een vrektrekt een oar uut ze gat en tga klienkn lik e belle
het is er niet pluistzit een oar in de beutre
het is erg domdas vant domste dom
het is erg koudtis bièèstekoed
het is gebrokentis in frietn
het is geen goeie doktertis ne dokteur van achter de viern
het is gepeupeltis potjebucht
het is heel eenvoudigtis simple lik goendag zeggn int Frans
het is helemaal dezelfdetis em gespoogn en gescheetn
het is het normale verlooptis de gank van goan
het is hier een puinhooptis ier duuvels vandiesje
het is hier pikdonkertis ier ellestekedoenkre
het is in periodentis ool in bottn
het is je verdiende loontis wel bestid
het is kapottis an frut
het is maar om te lachentis uut leutens
het is naar de bliksemtis noa de verdomnesse
het is niet gemakkelijk om te gaan met weeldede wilde is e kwoa bièèste
het is niet moeilijktis nogol ne wikkle
het is niet veeltis de wêireld nieë
het is om te lachentis uut leutns
het is overdreventis vant zotte
het is overdreventlopt van de schippe
het is slappe koffiege kunt er je gazette deure leezn
het is slordig afgewerkttis in mekoar gescheetn
het is typisch voor die familietzit in de famielje
het is vergeefse moeitetis ollemoale gièèn avanse
het is verloren moeitetis ol werk voe dn drol
het is verloren moeitetis ool gièèn avanse
het is verre familietis famielje van tseevnste knopsgat
het is voortdurend slecht weertweere zit up ze gat
het is zeer eenvoudigtis te dom om doîd te doen
het is zeer kleintis moar e schorte groît
het is zonde van het geldtis geld int woatre gesmeetn
het kan me geen barst schelenkvoage doa wel me gat an
het komt niet slecht, het kost geen geld't it gin broâd
het kost helemaal nietstkost duust frang en een oed inne
het kost veel moeitetis zeur verdiend broîd
het liep verkeerd aftliep of up ne fiestre
het moe niet heel juist zijntstikt nie nowwe
het regent en de zon schijnttis kermesse in d elle
het scheelde zeer weinigtschilde gièèn oar van ne kletsekop
het scheelt niet veeltschilt gièène scharding
het stinkt geweldigtstienkt van een eure verre
het stinkt hiertstienkt ier noa fleur de matras
het stond hem niet aanje wos der nie mee gediend
het waait heel hardtwoait lik e bièèste
het weegt zwaartweegt mièèr dan me drienkgeld
het zijn twee goede vriendenze schytn deur tzelfste gat
het zit allemaal tegende duuvels zyn dre mee gemoeid
hij ademt moeilijkie snakt achtre zn oasme
hij beleeft er plezier aanjeet er zne deugd in
hij bemoeit zich in een gesprekje sloat er zne noak in
hij beweegt niet meerje verroert van gièèn vinne
hij blijft altijd lang zitten voor hij vertrektge zoed de stoel vanoender ze gat moetn trekkn
hij blijft maar vragen stellenje vroagt ei uut je gat
hij deed het tegen zijn zinje deit teegn eug en meuge
hij deugt helemaal nietj is gièène schip teegn ze gat wêird
hij doet alles in het geniepje doet olles in dn duuk
hij doet alles om iemand te helpenje lopt de poîtn van oender ze gat
hij doet altijd het tegenovergesteldejis ooltn teegndroad
hij doet gouden zakenzn zoake floreert
hij doet nietsje zit mè zn duums te droajn
hij draait er omheenje droajt roend de pot
hij drinkt veeljeet e droîge leevre
hij drinkt veelje werkt met dn gloazn amboîm
hij eet niet veeljit moa lik e mussche
hij eet zeer veeljit buuk stoa bie
hij gaat er heen met tegenzinjis ter noatoeë met e lank gat
hij gaat er vandoorje schuurt ze puuste
hij gaat uitjis up dn droaj
hij gaat wild tekeerjoentbient zn duuvels
hij gebaart van nietsje geboart van piekkns
hij gebaart van nietsje geboart van krommenoas
hij gebaart van nietsje geboart van koo
hij gebruikt karamellenverzenje kan dichtn zoender ze gat up te lichtn
hij geeft gemakkelijk geld uitje lat ze geld nogol gletsn
hij geeft nodeloos geld uitjeet e gat in zn and
hij geeft veel geld uitje lat ze nogol gletsn
hij groeit vlugje groejt dattn wikkelt
hij heeft altijd alles gezienjeet oogn up ze gat
hij heeft altijd tijd tekortje goa gièèn tyd één voe doîd te goan
hij heeft een grote fout gemaaktjeet dn uppergoaj ofgeschootn
hij heeft een sterk karaktereetend in zne kop, jeet nie in ze gat
hij heeft er van langs gekregenjee gièène moetn koîpn
hij heeft financiële moeilijkhedenje zit mè ze gat vul schuldn
hij heeft grote handenjeet andn lik koolschippn
hij heeft hem buitengegooidjeet em buutngebonzjoerd
hij heeft het verknaldjee gescheetn
hij heeft het zittenjis bruun
hij heeft het zittenjeet spek an zn bièèn
hij heeft nooit geld genoegdn duuvels zak is noîjt vul
hij heeft overal schuldenje zit mè ze gat vul schuldn
hij heeft stoppelhaarzn oar krult lik ne pak noagels
hij heeft veel geldjee veele mul
hij heeft veel kapsonestis ne groîte lantêirn met e klièèn luchtje
hij heeft veel pretentiejee veel wiend in zne broek
hij heeft veel verdrietjit ze zelvn up
hij houdt zich voor de dommeje geboart van krommenoas
hij is aan het stervenje lopt up ze latste bièèn'n
hij is aan het sterventis ne veugle voe de katte
hij is aartsdomjis zoî dom of t gat van ne noovn
hij is aartsdomjis te dom voe ooi teetn
hij is altijd druk bezigjee gièèn zittnd gat
hij is altijd gehaastjis oolsan in zeevn oastn
hij is bangje zit met veugelschyt
hij is bij het bewustzijnjis by de zyn
hij is de dupejeet de beutr upgeetn
hij is doodmoejis doîd an dêirde
hij is doodmoeje kan nie mièè goapn van moeteid
hij is doodmoezn bièènn sloan dubbeltoeë
hij is er de dupe vanjeet spek an ze bièènn
hij is er door ontroerdjis dre van gepakt
hij is er niet meer gewenstjee doa gescheetn
hij is erg dwaasjis zoî roend of een ei
hij is erg vermagerdzne broek volt van ze gat
hij is geconstipeerdje goat ard of
hij is gehaast om te vertrekkenze gat schuufelt
hij is gekjis zoî zot of een achterdeure
hij is goed op dreefjis in zn illement
hij is goedhartigjeet een êrte lik e koekkebroîd
hij is graatmagerjis doînieppn nie wêird
hij is graatmagertis lik dn doîd up gièètepoîtn
hij is graatmagertis lik dn doîd up stoksjes
hij is graatmagertis tvel over bièèn
hij is groot en fors gebouwdtis ne boîm van ne vint
hij is helemaal verbijsterdjis vant lam Gods gesleegn
hij is hovaardigjeet oîg in zne bol
hij is iets kwijtjis zn andn of, jis oentriefd
hij is in uitstekende conditiejis in de fleure van ze leevn
hij is kerngezondjee gezoenteit te koîpe
hij is kerngezondjis zoî gezoend lik ne bliek int woatre
hij is maar een wispelturig iemandtis moa ne wiestepoepre
hij is naar het toiletjis noat fetrek
hij is net welgezindjis zoî vies lik ne kattestroent
hij is niet beter dan de anderenjis gièèn oar beetre
hij is niet bijster slimjis te dom voer oîj teetn
hij is niet thuisjis goan zjantn
hij is niet welgezindjis stroentevies
hij is niets waardjis gièène schip teegn ze gat wêird
hij is nog zeer jongjis nog moa vès uut ei
hij is oliedomjis zoî dom of tachterste van e pêird
hij is onwel gewordenjis in een achte gesleegn
hij is op zijn tenen getraptjis in ze gat gebeetn
hij is openhartigjis rechte voe de vuust
hij is overal bij betrokkenjis ovrol bie en an
hij is overledenjis mè zn oar
hij is overledenje ligt mè ze pekkels omoîge
hij is oververmoeidje zit er twêisdeure
hij is oververmoeidje kan gièèn pap mièè zeggn
hij is oververmoeidzn bièènn sloan vanoender zn gat weg
hij is rijk getrouwdjis mé ze gat in de beutre gevooln
hij is straatarmjee gièène noagle voer an ze gat te schartn
hij is ten einde krachtenjis tgat of
hij is tevredenzn gat schuufelt
hij is totaal uitgeputje zit up ze gat
hij is totaal uitgeputzn bobienn is of
hij is van goede komafjis van goe ras
hij is veel vermagerdde klèèrn vooln van ze gat
hij is vergeetachtigje zoe ze gat vergeetn
hij is vuiljis zoî zwort of e schoe
hij is zeer domjis zoî dom of tachterste van nn eezle
hij is zeer domjis zoî dom of t gat van nn oovn
hij is zeer domjis zoî dom of tkolf van Moîzes
hij is zeer domjis zoî dom of tpêird van Kristus
hij is zeer gierigjis gierig datn stienkt
hij is zeer gierigje zoe ne frang in twièèn bytn
hij is zeer kleinjis moa stoovoedlangde
hij is zeer kleinjis klièène van steeke
hij is zeer onhandigjee twièè lienker andn
hij is zeer onhandigzn andn stoan oavreks
hij is zeer oudjis zoî oed of de stroate
hij is zeer rijkj ee moa t geld te scheppn
hij is zeer vuiljis moljeszwort
hij is zeer vuiljis zoî zwort of moljes gat
hij is zelden blijgezindje zie ze zelvn nie gêirn
hij kan goed uit de voetnjis goed te poîte
hij kan moeilijk niets doenjee gièèn zittnd gat
hij kan moeilijk stilzittenjeet de kreevl in ze gat
hij kan veel etenjit lik ne dykkedelver
hij kent er niets vanje kent er de buks zn kloîtn van
hij kent veel armoedejee gièène noagle voer an ze gat te schartn
hij kijkt er niet naar omje voagt er zne broek an
hij klaagt van het minste ongemaktis oolsan van aj en oej
hij komt bedrogen uitje komt van e koedde kermesse tuus
hij komt er slecht vanafje komt er bekoajd vanof
hij krabbelt terugje trekt zne stêirt in
hij kreeg er van langsje krièèg teegn zn bottn
hij krijgt een buitenkansjeet gat schoîne
hij kwam laat thuisje kwam tuus e gat in dn nacht
hij laat een windtdundert in zne broek
hij laat een wind vliegenzne broek scheurt
hij laat gemakkelijk iets afnemenje lat tgès van voî ze voetn moajn
hij laat het zich smakenje doe ze buuksje e zielemesse
hij laat zich bezighoudenjis bizzig toeddn met e gès
hij leeft boven zijn standje schyt oîgre dan da ze gat stoat
hij leeft in armoedejee gièènen noagle voer an ze gat te schartn
hij leeft op mijn kostenjit uut myn andn
hij leidt een zorgeloos levenje leeft lik God in Frankryk
hij liegtje gift de woarheid ne vroenk
hij lijdt veel pijnje zie ze pêire
hij lijkt er helemaal niet opje gelykt tran lik mn gat an e talloîre erweetn
hij luistert niettis up een oande dat rint
hij maakt dat hij wegkomtje scheurt zn bottn
hij maakt kabaalje makt van zne tettre
hij maakt karamellenverzenje kan dichten zoender ze gat up te lichten
hij maakt met iedereen ruzieje makt ruuze mè Jan, Piet en Kloaj
hij maakt van zijn neusje makt van ze kêise
hij maakt zich kwaadje makt van zne tuttre
hij maakt zich rap kwaadjis dul voer e gès
hij maakt zich uit de voetenje scheurt zn puuste
hij mag dankbaar zijnje mag dn eemle loovn en dankn
hij mag van geluk sprekenje mag zn twièè andn toîpeleggn
hij mist levenservaringjis nog groen achter zn oîrn
hij moet nog volwassen wordenje moe nog zn wild oar verliezn
hij overdrijftje makt van e scheete ne dunderslag
hij pakt het stevig aanje goat er met dn groevn bustle deure
hij praat altijd over hetzelfdeje knoagt ooltied an tzelfde bièèn
hij praat veelje klapt lik nn astre
hij schaamt zichje zjeneert em
hij slaapt heel langje slapt e gat in dn dag
hij slaapt heel langje slapt dat gès in ze gerre groeit
hij slaat ernaastje sloat e gat in de lucht
hij staat voor aapjeet tgoapertje
hij staat zeer vroeg opje stoat up met dn dow
hij trekt het zich niet aanje voagt er zn bottn an
hij trekt het zich niet aanje voagt er ze gat an
hij valt achteroverje volt achtrovre up zne buuk
hij valt bijna door zijn benenje stoat te kwakkeln up ze bièènn
hij verandert vlug van meningtis ne wiendzot
hij verdient veel geldje verdient geld lik slyk
hij verdween ijlingsje wos tgat in
hij verkoopt veelzne wienkle droajt
hij verliest het bewustzijnje droajt van zne sus
hij vertrok zonder veel omhaalje vertrok zoendre veel kompliementn
hij verwaarloost allesje voagt ovrol ze gat an
hij verwaarloost allesje lat olles oendr em loîpn
hij viel op de grondje gienk teegn dek
hij viel op slag neerje viel bollebots omme
hij viel plots neerje viel boîmslag omme
hij vloog buiten met pak en zakje vloîg buutn mè gièèl zne battaklang
hij voelt zich maar slapjesje volt deur ze bièènn van flowte
hij was erg bangoaj moetn ne viengre in ze gat steekn, je wos of
hij was nog net op tijdjeet gat ofgeschootn
hij was nog net op tijdjeet gat ofgeneepn
hij was van de hand Gods geslagenje stoend doa lik ne bezikte zak
hij weent gemakkelijkje blet voer ê gès
hij weert zich duchtigje wêird em lik ne duuvle in e wiewoatrevat
hij weet met zichzelf geen raadjis van dn duuvle bezeetn
hij weet nergens vanafje wit noch van toete noch bloaze
hij werd bedrogenjis ze gat gewosschn
hij werd toegesnauwdje krièèg ne pek in ze gat
hij werkt niet graagjeet e broertje doîd an werkn
hij werkt niet veelje doet er nie veel an doîd
hij werkt zeer hardje droait zn bottn of
hij wil niet wijkenjoed tbièèn stief
hij woont afgelegenje weunt int ol van fluutol
hij woont afgelegenje weunt in ne n oek of e gat
hij woont op de buitenje weunt int bloîte
hij wordt afgewezenje lopt e blowtj up
hij zal alles kapotmakenje goat ol an dn oals elpn
hij zal een berisping krijgenje zal oender ze bottn kriegn
hij zal er nog spijt van krijgentgoa zn koente voarn
hij zal niet lang meer levenj ee moa tleevn van ne roîboard ne mièè
hij zal niet lang meer levenje goat ollichte de gèskantn ofrieën
hij zal niet veel werkenje goat er nie veel an doîd doen
hij zal wel eens iets voorhebbenje zal wel ekièè nn oap schêirn
hij zal wel kalmerent goa wel koeln zoender bloazn
hij zegt nietsje zwygt lik vermord
hij ziet allesjeet oîgn up ze gat
hij ziet de kans schoonjeet gat schoîne
hij ziet een buitenkansjeet gat schoîne
hij zou zich ziek etenje zoed eetn dat ne frang is
hoe is het toch mogelijkoe ist Godsmeuglik
hoe laat is het?gif ekièè de loate?
hou je eigen voor de geklacht e bitje mè je luuzn
ieder huisje heeft zijn kruisjein ieder kot istr etwod
iemand bedriegenetwieë bie tvierde zettn
iemand beetnemenetwieë bie dn buk doen
iemand erg pestenetwieë pestn dat dn doîm uut zn oîgn komt
iemand groot verdriet aandoenetwieë têrt instampn
iemand iets wijs makenetwieë blowwe bloemtjes wysmoakn
iemand iets wijsmakenetwieë puppn wysmoakn
iemand in het ootje nemenetwië ne loer droajn
iemand plagenetwie dn duuvl andoen
iemand verplichten om iets te doenetwie in tgat steekn
iemand voor de gek houdenetwieë voe dn oap oeddn
iemand vragen wat hij weetetwieë zn ei ofoaln
iets dommer ken ik nietdas tstomste da God in ze ryk geschoapn éét
iets uitkramenetwod uut je bottn sloan
ik ben bedrogenkzyn e gièète gezet
ik ben doodmoekzy versleetn toet up dn droad
ik ben doodmoekzy doîd an d êirde
ik ben er van onder de indrukkzy dre têrte van in
ik ben het kotsbeukzyt moeë lik gestampte fieggn
ik ben kortademigkzy kort van oasme
ik ben misselijkmn êrte kièèrt
ik ben niet in mijn gewone doenkzyn in mne droaj nie
ik ben niet in mijn gewone doenkzyn in mn oar nie
ik ben niet meer zo jongkzy gièèn driemoal zeevn nie mièè
ik ben niet rijktgeld groeit nie up mne rik
ik ben niet van mijn stuk te krijgenkzy van dn ièèste slag nog nie doîd
ik ben nog altijd helder van geestkzy nog oltyd bie de mynn
ik ben onpasselijkkvoele me lik oardig
ik ben slaperigmn êrte slapt
ik ben teneinde krachtkzit er twêisdeure
ik ben vergeetachtigken e gat in me memoorje
ik ben vermoeidkzitte mè ne ram
ik ben weer het slachtofferkben weere dn uul
ik ga slapenkgoa noa betleejem
ik had het beter niet gedaanka beetr in mne broek gescheetn
ik heb ademhalingsproblemenkben up mne noasme gepakt
ik heb er genoeg vankee mn dikte
ik heb er genoeg vankee dre mne buuk van vul
ik heb grote hongerme moage robbelt van dn oengre
ik heb helemaal niets gekregenkee nietn duuvle gekreegn
ik heb het gehoordtis van oîrn zeggn, oak liege ist van oîrn zeggn dak liege
ik heb het gekregentis van gettns
ik heb het helemaal gelezenkeet geleezn van noalde toet droad
ik heb iets gebrokenkzitte mè de brokkn
ik heb koortskzitte met dn doavr up me lyf
ik heb koude rillingenkee dn doavroare
ik heb leedvermaakkee dre mne deugd in
ik heb niet veel geldkee gièènn eezle die geld schyt
ik heb reuzehongerken oengre lik e pêird
ik heb slechts kleingeldtis ool bucht in mne portmonnee
ik kan dat niet betalenmnen eezle kan da nie trekkn
ik kan niet lang blijven zittenkee gièèn zittnd gat
ik kan niet meer volgenkzy dn droad kwyt
ik ken hem helemaal nietken em van oar noch van pluumn
ik kom zo vlug mogelijkkomme binn de kortste kièèrn
ik kreeg een proces verbaalken e proses an me kytn
ik loop zo vlug ik kankloîpe têrt uut me lyf
ik moet helemaal nietsmoetn is dwang en schytn is ofgang
ik moet nog iets met je besprekenkee nog een eitje mè je te peeln
ik ontvang graag geldkee lievre geld dan sloagn
ik schrok me rotkverschoîte mie e bulte
ik voel me niet lekkerkzyn in dn oak nieë
ik voel me niet op mijn gemakkzit er e brokke mee in
ik was nog maar net vertrokkenkwos zjuuste me gat gekièèrd
ik weet genoegkzy beschid
ik zal hem berispenkgoan em up zn broîd geevn
ik zal hem een pak slaag gevenkgoan ekièè ze gat gloein
ik zal je een rammeling gevenkgoa jne broek doen blienkn
ik zal je een rammeling gevenkgoa jin een achte sloan
ik zal me niet kwaad makenkgoa dre gièèn kwoa bloed in moakn
ik zal niet lang meer levenmn êrt is up
in een handomdraaiin nn oai en ne droai
in een handomdraaiin nn uut en ne fluut
je bent een mislukkelingge zie ne groîtn fiejasko
je bent een nietsnutge zie ne groîtn zeero
je bent niet te vertrouwenkbetrow je voe gièèn oar
je bent onhandigdantoave deugt nie
je kon het aan zijn gezicht zienzn oanzichte sprak boekdièèln
je kunt de waarheid verdoezelenge kunt dat olsan ne droaj geevn
je kunt er naar fluitentzal an je buzze zyn
je kunt er naar fluitentzal an je gat zyn
je kunt geen twee werken tegelijk doenge kunt gièèn pêird te loîpe besloan
je kunt niet alles hebbenje kunt niet olles en, e schoîn wuuf en veel geld
je moet daar eens mee levenje moet doar ekièè jne pap mee koeln
je moet er niet op rekenenje moe je boîntjes niet te wièèke leggn
je moet even goed doorbijtenge moet up je tandn biettn en je gat toenieppn
je moet hier alles in het oog houdenge moet ier oîgn up je gat één
je moet je best doenge moe jan tgès oedn
je moet je haar laten knippenge moe jn oar ofdoen
je moet je niet kwaad makenge moe je nie dikke moakn
je moet je niet laten benadelenge moe nie loatn oender jn duuvn schietn
je wordt er bedrogenze bedriegn je woa daj bie stoat
je wordt er hoorndol vanje wordt er boloîrde van
je zit er mee opgescheeptje moet er jne pap mee koeln
je zou er gek van wordenge zoet er gryzde van komn
je zou er gek van wordenge zoe nn oap in ze kloîtn bytn
je zou er gek van wordenge zoet er de krul van krygn
je zou het bestervenge zoe jn endeklokke dran oaln
je zou het bestervenge zoet er jne doîd an oaln
je zult afzienge goaj jne pettn zien
je zult er spijt van krijgentzal jn getje voarn
je zult het zitten hebbentzal an je flossche zyn
Jong geleerd is oud gedaan.Oudjes kunnen niet jongleren.
kinderen worden volwassenklièène boîmptjes wordn groît
maak dat je wegkomtgart juut de goerte
maak het je gemakkelijktgemak goa voîrn
maak je weggart jan de kant
met iemand lachenetwie vierkant uutlachen
mijn handen hebben ijskoudmn andn zien lik ysbrokkn
mijn hart bonst van de schrikmn êrte klopt in me keele
mijn zitvlak doet pijnkee zièèr an de koakn van me gat
neem maar de eerste de bestepak moa dn ièèstn de grièèdstn
niemand weet hetdn duuvl ist wys
niemand weet het dn duuvl ist wys
niemand zal het merkentgoat gièène blendn zien
niet goed wijs zijnvan lotje getikt zyn
niet kunnen onthoudenantoedn van snoens toet dn twoolvn
niet ver van huisup ne stap van ze deure
op hulp van je familie moet je niet rekenentis van je famielje dajt moet èn
op zekere dagup ne gezeegndn dag
spreken zonder ervaringklappn lik etwieë zoender vel up zne buuk
sta rechteft jn dooz up
tot zienstoet in dn droaj
trakteer maar eenstoîg moar ekièè de kleur van je geld
uw gulp staat opendoe je broekveure toe, ttrekt ier
van iemand die niets heeft moet je niets verwachtenge kunt gièène kei vloan
van iemand met een tengere lichaamsbouw zegt mengif em ne slag in ze leen en ze gat volt of
van zijn neus makenvan ze gat moakn
vroeger waren we rijk en nu armvroegr amn espe, nu ollièène nog tbièèn
waarom zo gehaast?mè wiens oaste?
wat er ook gebeurtdat is dat wilt
wat ga je doen?wuk goaj doen?
wat is die van plan?wa stikt dn dien in zne bol?
wat zeg je me daarvanamaj mne frak
we hebben nu wat voorwe zyn in dn oap gelozjeerd
we hebben veel miserie gehadween uzzne pee gezien
we moeten hard werkenwe meugn uzze siek ofdroajn
we moeten hard werkenwe moetn werkn da ze glykkig angn
we moeten ons veel ontzeggenwe moetn tbroîd uut uusne moend spoarn
we moeten vroeg opstaanwe moetn antydn up
we moeten vroeg uit bedtis morgn antydn dag
we praten niet meer met elkaartis famielj uut
we vertrekkenwe zyn de boane up
we vertrekkenwe zyn goan zjantn
we vertrekkenwe zyn tgat in
we zijn op zwierwe zittn in de zeupe
we zullen dat eens oplossenwe goan dat ekièè fieksn
we zullen hem moeten intomenwe goan dre moetn dn duum up oedn
we zullen iemand raad vragenwe goan etwie moetn tgat uplichtn
we zullen je vrijheid beperkenwe goan jint garièèl oeddn
we zullen moeten spaarzaam zijnwe goan moetn droîg broîd eetn
werk maar verdergee tied genoeg voe te rustn oaj doîd zyt
wie niet weet, niet deertoe mindre dak weete, oe grustre dak sloape
ze bedriegen jeze trekkn jup flosschn
ze doen alsof ze van niets wetenze geboarn van koo
ze doen er alles voorze weunn em in ze gat
ze doet helemaal nietsze rapt gièèn stroîj van dêirde
ze doet helemaal nietsze zit up eur luie fiegge
ze dronken veelze droekn vant voaderland weg
ze hebben financiële problemenze moetn schartn voe toe te komn
ze hebben hem buitengegooidzeen em buutngesmeetn
ze hebben hem kwaad gemaaktjis in ze gat gebeetn
ze heeft een driftbuizis in eur furje
ze heeft een gekke buizis in eur toern
ze heeft een grotre boezemzee veel broîd up de planke
ze heeft er verkering meezis dre mee in gank
ze heeft lange beneneur nn astre weunt oîge
ze is een afspraak niet nagekomenzeet em e gièète gezet
ze is graatmagerge ku ze deur e gootegat trekkn
ze is graatmagertis e planke met e gat in
ze is hoogzwangerze zit zoî vul of een ei
ze is humeurigzis vies lik ne kattestroent
ze is naar het toiletzis noa bachtn
ze is opzichtig gekleedzis upgezet lik ne rown andjoen
ze is verongeluktzis an eur ènde gekommn
ze klaagt veelze kloagt pittn in dêirde
ze komen graag samenze zyn gêirn by de bènde
ze koopt onnodig kledijzang et ool an eur gat
ze kraamt onzin uitze sloat vanolles uut eur bottn
ze kunnen iemand erg pestenze zoen etwieë dn doîd andoen
ze kunnen me gestolen wordenze kunn dn boîm in
ze kunnen me gestolen wordenze kunn me gat kussn
ze maken ruzietgoa schuuw
ze nemen alles meeze pakknt ool mee da niet ièèt of te zwoar is
ze schelden op elkaarze verwiettn mekoar toar van undr oîfd
ze slapen met de rug naar elkaarze sloapn rik an rik
ze spellen ons iets op de mouwze moakn uus bloazjes wys
ze spreekt rechtuitze legt eur êrte bloît
ze spreken niet met elkaartis doa beeld moa gièèn klank
ze valt half in slaapze ligt in deuzlienge
ze was ongemakkelijkze foelt eur nie up eur gemak
ze wisten het in het geheel nietze wistnd up gièèn duuzd joar
ze zal wel genezenze goat er wel deureschartn
ze zeuren alsmaar doorze zoagn toar van jne kop
ze zijn zeer wreedze zoen têrt uut je lyf oaln
ze zullen er spijt van krijgenze goan druldre van beloovn
ze zullen gestraft wordenze goan brandn lik de duuvels in delle
ze zullen zich misrekenenze goan der ne stok an één
zet de TV eens afdoet dn tilleviezje ekièè doîd
zich ergens mee bemoeienetwoa znen oak in sloan
zij weet met zichzelf geen raadzis bezeetn van ool de gloejnde duuvels
zijn achterste jeuktde beutre goat diezn
zijn broek is veel te grootbroeksje, woa goaj mé da vintje
zijn fortuin is gemaaktzn broîj is gebakkn
zijn pogingen misluktenznen oarienk bradde nie
zijn vrouw heeft een dik achtersteze wuuf eet e gat lik e broîmande

38 woorden

A

ademoasme
asbaksandriejee
asbakasschepot
autopettrotienette

B

biertjepientje
bijnabiekans
bijnatewege
bloedworstbloelienck
boekentaskarnassiére
bordtaloore
boterhamstûtte

C

confituurzjeleie

D

dorpelzulle
dwazenloetefoij

E

eksterastre

F

fietsstuurgiedong

G

glijbaansleierboane
glijdensleiern
groene koolkowle
grote voetenlochtienkvoetn

H

handvatantoave
handvolansvulle

K

kaalhoofdkletsekop
kalenderalmanak

M

moestuinlochtienk

R

regenwormtettienk
rolluiklattestors

S

schaatsenschoaverdyn
schoenlepelantrekkre
schommelrenne
schoorsteenkave
spatbordgardeboe
spekvesgeregelt

V

varkensgebraadstikje uut espe
verwendbedorvn
vorkfersette

W

waarom laat je alles vallene je in jen anden gescheten dè

Z

zwarte nachtschadeoasschoale