Puzzelwoorden beoordelen

Deze woorden zijn toegevoegd op de pagina `Nieuw woord aandragen`.
Namens alle puzzelaars bedankt voor het meehelpen!

Meld je aan om te beoordelen


Instructies

  • Geef woorden waarvan je zeker weet of ze goed of fout zijn een duim omhoog of omlaag.
  • Geef je cryptische omschrijvingen zonder `(crypt.)` in de omschrijving een ?
  • Wees heel kritisch op de spelling. Mooie suggesties die spelfouten bevatten krijgen ook een

Tips

  • Dubbelklik op een woord als je de betekenis wilt opzoeken met encyclo.
  • Nieuwe toevoegingen worden binnen 10 dagen toegevoegd als er voldoende duimen omhoog zijn gegeven.
  • Als je alléén maar duimen omlaag geeft worden je stemmen niet meer meegeteld.

Er staan 1 woorden in de suggestielijst

Sorteer op alfabet

WEERBEELD Na het journaal is de storing voorbij