Puzzelwoordenboek

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


72 puzzelwoorden gevonden voor `Interval`

MUZ
VAN
NONE
SEXT
BREAK
BREUK
KWART
KWINT
PRIME
TERTS
BP SEXT (2,4)
DECIME
GAPING
OCTAAF
SPRONG
AFSTAND
BP KWART (2,5)
BP TERTS (2,5)
OPENING
SECONDE
SECUNDE
SEPTIEM
SEPTIME
STOREND
UNISONO
VOORVAL
BP DECIME (2,6)
TRITONUS
BP SEPTIEM (2,7)
GROTE NONE (5,4)
KLANKTRAP
ONGEWENST
SEPTIMALE
TUSSENTIJD
KLEINE SEXT (6,4)
QUINDECIME
REINE KWART (5,5)
REINE KWINT (5,5)
REINE PRIEM (5,5)
TOONSPRONG
TUSSENPOOS
DUBBELOCTAAF
GROTE SECUNDE (5,7)
KLEINE DECIME (6,6)
NEUTRALE NONE (8,4)
ONDERBREKING
TUSSENRUIMTE
DRIEKWARTTOON
KLEINE SEPTIEM (6,7)
REINE UNDECIME (5,8)
TUSSENPERIODE
TUSSENVOORVAL
VIERVIJFDETOON
EULERS TRITONUS (6,8)
MINIMALE DECIME (8,6)
REINE GROTE SEXT (5,5,4)
TOONVERHOUDING
HUYGENS TRITONUS (7,8)
REINE GROTE TERTS (5,5,5)
ELFDE HARMONISCHE (5,11)
PTOLEMEUS SECUNDE (9,7)
REINE GROTE DECIME (5,5,6)
REINE KLEINE TERTS (5,6,5)
HARMONISCHE SEPTIEM (11,7)
KLEINE GROTE SECUNDE (6,5,7)
SEPTIMALE GROTE SEXT (9,5,4)
SEPTIMALE GROTE TERTS (9,5,5)
SEPTIMALE KLEINE TERTS (9,6,5)
SEPTIMALE GROTE SECUNDE (9,5,7)
UNDECIMALE SUPRA-KWART (10,11)
UNDECIMALE VERGROTE KWINT (10,8,5)
UNDECIMALE NEUTRALE SEPTIEM (10,8,7)

Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Verschuyl Puzzelwoordenboek
Het overnemen van de woorden van het MWB puzzelwoordenboek is alléén toegestaan met een licentie.Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App