Puzzelwoordenboek

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


320 puzzelwoorden gevonden voor `TAALKUNDIGE term`

OTT
OVT
BIJZIN
INFIX
LENIS
NAZIN
NOMEN
ABLAUT
ALINEA
ANLAUT
CRASIS
DUALIS
ELISIE
FINIET
FLEXIE
FONEEM
FORTIS
GEROND
GLIJDER
IKVORM
INLAUT
ISOLEX
LEXEEM
MONEEM
MUTANT
PREFIX
SANDHI
SEMEEM
SONANT
SUFFIX
TENUIS
TMESIS
TONEEM
UMLAUT
VERBUM
VOCAAL
ANAFOOR
ANAGRAM
APOCOPE
DIFTONG
ENCLISE
FORMANS
FORMANT
FUTURUM
LABIAAL
LIQUIDA
MORFEEM
NEUTRUM
NULTRAP
PLOFFER
PRESENS
PROCOPE
ROMPZIN
SIMPLEX
SUBJECT
SYNCOPE
TRIALIS
VALTOON
VOORZIN
VRAGEND
ABLATIEF
AFERESIS
AGENTIEF
ALLOFOON
ALLOMORF
ANAFORIE
AORISTUS
ASPIRAAT
DEFINIET
ENCLISIS
ERGATIEF
GENONIEM
GLOSSEEM
GLIJKLANK
HOMOFOON
HOMONIEM
HOOFDZIN
HYPONIEM
INFINIET
IRREALIS
KLEMTOON
LATERAAL
LIDWOORD
LOCATIEF
MEERVOUD
NOMINAAL
NUMERALE
OPTATIEF
ORDINALE
PARAGOGE
PLURALIS
PRAESENS
PROCLISE
PRONOMEN
REDEDEEL
SISKLANK
SONORANT
STAMVORM
SYNONIEM
SYNTAXIS
TAALVORM
TRAPVORM
TRIFTONG
ADJECTIEF
ADVERBIUM
AFFRICAAT
ALIËNISME
ALVEOLAIR
CONSONANT
DEELWOORD
DEIKTISCH
DRIEKLANK
EIGENNAAM
EPENTHESE
EXPLETIEF
FEMININUM
GERUNDIEF
GERUNDIUM
HYPOTAXIS
KARDINALE
KEELKLANK
LARYNGAAL
LEENWOORD
METATHESE
OCCLUSIEF
ONTRONDEN
PARADIGMA
PARATAXIS
PERFECTUM
PERSONALE
PLOFKLANK
POLYTONIE
PREDIKAAT
PRIVATIEF
REFLEXIEF
RELATIVUM
ROTACISME
SEMANTEEM
SEMANTIEK
SLEEPTOON
SOORTNAAM
STAMWOORD
STOOTTOON
SYLLEPSIS
VARIABELE
WERKWOORD
WOORDSTAM
ACCUSATIEF
ADNOMINAAL
ADVERBIAAL
ANAFORISCH
COMPOSITUM
CONJUGATIE
DECLINATIE
EPENTHESIS
EQUIVALENT
GENERATIEF
GERUNDIVUM
GRONDWOORD
HALFVOCAAL
HYPERONIEM
INCHOATIEF
INDEFINIET
INDICATIEF
INFINITIEF
MEERVOUDIG
NULMORFEEM
ONTRONDING
PERFECTIEF
POSSESSIEF
PREPOSITIE
PRETERITUM
PUNCTUATIE
REGRESSIEF
SEMIVOCAAL
SINGULARIS
STAPELVORM
SYNCOPEREN
VERBUIGING
VERVOEGING
WOORDGROEP
ADHORTATIEF
COMPARATIEF
CONJUNCTIEF
DIACRITICUM
EQUIVOCATIE
GERUISKLANK
GLOTTISSLAG
HALFKLINKER
IMPERFECTUM
IMPERSONALE
INTERJECTIE
KOPPELTEKEN
KOPPELWOORD
LETTERGREEP
LEXICOLOGIE
OBJECTSVORM
PARTICIPIUM
RELATIEFZIN
STAMMORFEEM
SUBJUNCTIEF
SUBSTANTIEF
SUPERLATIEF
SYNCRETISME
TIJDBEPALING
VOORKLINKER
WEDERKEREND
WISSELKLANK
WOEKERKLANK
AANKONDIGEND
ACHTERZETSEL
APPELLATIVUM
HOMORGANISCH
HYPERCORRECT
INTERPUNCTIE
LABIALISATIE
PERFORMATIEF
PERSOONSNAAM
PERSOONSVORM
REDUCTIETRAP
REKKINGSTRAP
SUBJECTSVORM
SUBORDINATIE
VERZAMELNAAM
WOORDBUIGING
ACHTERKLINKER
BASTAARDWOORD
FREQUENTATIEF
VERKLEINWOORD
WORTELKLINKER
ZINSONTLEDING
DELABIALISATIE
GEMEENSLACHTIG
LIPMEDEKLINKER
NEVENSCHIKKEND
ONDERSCHIKKEND
TERUGONTLENING
WERKWOORDSVORM
WOORDONTLEDING
NAAMVALSUITGANG
REDUCTIEKLINKER
STANDAARDISATIE
TANGCONSTRUCTIE
TAUTOSYLLABISCH
VERBINDINGSTEKEN
PARALLELCONSTRUCTIE
HERHALINGSCONSTRUCTIE

Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Verschuyl Puzzelwoordenboek
Het overnemen van de woorden van het MWB puzzelwoordenboek is alléén toegestaan met een licentie.Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp