Puzzelwoordenboek

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


31 puzzelwoorden gevonden voor `FEITELIJK`

BIJNA
HEUS
VAST
GEWIS
REËEL
ZEKER
GEHEID
VRIJWEL
BESLIST
DEFACTO
STELLIG
WAARLIJK
ZAKELIJK
CONCREET
EIGENLIJK
FACTISCH
NAGENOEG
WELZEKER
WERKELIJK
WEZENLIJK
INDERDAAD
LETTERLIJK
OBJECTIEF
PRAKTISCH
VOORZEKER
METTERDAAD
WAARACHTIG
PRAGMATISCH
DAADWERKELIJK
WELBESCHOUWD
PROEFONDERVINDELIJK

Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Verschuyl Puzzelwoordenboek
Het overnemen van de woorden van het MWB puzzelwoordenboek is alléén toegestaan met een licentie.Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App