Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Zal de

We hebben 121 cryptogrammen gevonden

AZIJN - Zal wel lekker in de sla zijn
CARE - Het zal de Britten een zorg zijn
EENS - Ooit zal het tot harmonie leiden
LINT - Hierdoor zal de zelfbeheersing verloren gaan
OOIT - Eens zal de versiering door elkaar raken
ATLAS - Dat men het in zijn rug heeft, zal de hele wereld overgaan
DAGEN - Na verloop van tijd zal het helder worden
DECOR - Hiervoor zal een acteur altijd optreden
ERMEE - Met het bedoelde zal men mij in aanzien houden
HELEN - Dat meisje zal er beter van worden
LONEN - Wat ze verdienen zal wel de moeite waard zijn
LUIER - Die lap zal steeds minder doen
LUWEN - De wind zal door elkaar nu wel minder worden
MALEN - Door piekeren zal het fijn worden
VADER - Hij zal nooit moe worden!
AARDEN - Zo zal het gewenningsproces van de grond komen
BEKKEN - Zal goed in de mond en op de heupen liggen
BOEIEN - Zal mens en aandacht vasthouden
DERVEN - Van der meer zal dus minder verdienen
EERSTE - Hij zal de laatste zijn
EROSIE - Hij is van de liefde en hij weet dat het minder zal worden
INZIEN - Eens zal men gaan begrijpen dat dit slechts een idee van de inhoud geeft
LUSTEN - Men heeft zijn zinnen erop gezet, dat zal zeker in de smaak vallen
MATRAS - Op bed zal moeder het snel krijgen
NAAIEN - Hoe ze de boel belazeren zal die kledingbende versteld doen staan!
ONEENS - Het zal dus vaker zijn hoewel men er anders over denkt
SLIJTEN - De voorraad zal hierdoor minder worden
SLIJTEN - Hierdoor zal de verkoop afnemen
SLIJTEN - Waardoor de voorraad minder en minder zal worden
SPEEDY - Gonzales onder invloed van drugs
TOLLEN - Het zal wel om kinderspel draaien
ENGELSE - Door elkaar zal ze geselen niet 'nice' vinden!
ENGELSE - Ze zal geselen niet 'Nice' vinden
HEILAND - Zaligmakende grond
KLUTSEN - Hierbij zal de bal rommelig rondgaan en tot moes geslagen worden
LAATSTE - Zal de eerste zijn
LEENMAN - Vazal van een tijdelijke echtgenoot
NAKOMEN - Ik zal er niet op tijd zijn maar wel mijn belofte houden
NEGEREN - Het zal anders gaan regenen, daar kun je niet aan voorbijgaan
SCHAMEL - Armzalig als hij is, moet hij de lasten dragen
AFSTEKEN - Zal zo sneller uitkomen tegen de wereld erachter
AVERECHT - Zegt men de regels vaarwel dan zal het de verkeerde kant op gaan
BENIEUWD - Voor het eerst in het ledikant, hoe zal dat verder gaan
BEVATTEN - Begrijpen wat het zal inhouden
BLAMEREN - Dat zal een smet werpen op een schaap tussen de roofdieren
DENDEREN - Door dreunen zal een boom aangetast worden
DOORGANG - Het zal toch plaats vinden bleek uit die passage
EVENAREN - Zal als kort palmboompje hetzelfde doen
HOOGMUIL - Zal 'm een gemakkelijk zittende pump geven
INBOETEN - Hierdoor zal het netwerken zeker minder worden
KELDEREN - Door deze vorm van opslag zal de prijs dalen!
KRAAMBED - Daarin zal het de marktvrouw bevallen
LEERAUTO - Wie hierin stapt, zal in de praktijk het onderwijs aandurven
LOSLOPEN - Het zal wel gaan als ze niet aan de lijn doen
LOSLOPEN - Het zal wel goed gaan als we niet aan de lijn doen
LOSLOPEN - Het zal wel meevallen als we ze niet aan het lijntje houden
NAWERKEN - Overuren maken zal niet zonder gevolgen zijn!
OPTREDEN - Voeren u naar het podium waar het plaats zal vinden
REGENGOD - Hij zal wel een gegronde reden hebben om het zo te laten gieten
SCROLLEN - Zal deze sportclub over de kop gaan omdat het schermen steeds verandert
SERIELOT - Hoe het zal aflopen met een tv-soap die in de prijzen kan vallen
STICHTEN - Zal de geest verheffen en het tot stand laten komen
STRENGEN - Hoewel we haar op deze manier opwinden, zal ze alleen maar kouder worden
UITKIJKEN - Dat zal aanbranden
VERBAZEN - Zal de managers in het buitenland ook verrassen
VRIJKOMEN - De gevangene zal hierna beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt
AANDIKKEN - Zal hierdoor overdreven gezet worden
AFTEKENEN - Hierdoor zal de rechtsgeldigheid steeds meer vorm krijgen
AFVLOEIEN - Hierdoor zal het personeel droog worden
AGENDEREN - Er een punt van maken dat het besproken zal worden
DETONEREN - Door fout afsteken zal de boel ontploffen
GASHANDEL - Deze zaak zal u wel windeieren leggen
KATROLLEN - Daarover zal de poes bewegen
KLEURVAST - Ik zal zeker blozen zonder te verbleken
NATRILLEN - Zal een drenkeling nog wel even doen van de schrik
OPKNAPPEN - Iets voor een ander doen, zal je beter van worden!
REGENBODE - Kondigt aan dat de bede om groen verhoord zal worden
STIKGAREN - Materiaal dat tot een strop zal leiden
UITBIKKEN - Zo het eten afronden zal mogelijk minder voegen
VERDERVEN - Zal vervolgens meer en meer ten onder gaan
VERDUNNEN - Deze vorm van afslanken zal de concentratie doen afnemen!
AANSTAANDE - Iemand die bevalt zal wel partner worden
DOORWERKEN - Gewoon actief bezig blijven zal op den duur effect hebben
DORPSTOREN - Dit gebouw zal het plaatsje hinderen
GEZONDHEID - Zal de bedoeling wel zijn bij het proosten
INSPRINGEN - Zal iets terugtreden zodat een ander zijn werk kan doen
ONDERMIJNEN - Beneden die prijs verkopen zal de zaak slopen
OVERDRIJVEN - Zal wel weer voorbijgaan aan de grenzen van het normale
OVERTUIGEN - Nogmaals intomen zal ze op andere gedachten brengen
TREUZELPOT - Als hij niet doorpakt zal 't nooit een vetpot worden
UITLEGGING - Waardoor de onderdanen (iets) onthuld (zal) worden
VERBETEREN - Fouten eruit halen zal de kwaliteit doen stijgen
VERSCHALEN - Zal zijn kracht verliezen in andere verhoudingen
VERSTRIJKEN - Zal de tijd vergaan en de plooien verdwijnen
VOLSTROMEN - Het zal druk worden met publiek en tot de rand gevuld raken
EINDSTATION - Verder zal de trein niet gaan
HEMELBURGER - Gezaligde
INHAALVRAAG - Zal ik je voorbijrijden
INTERVALLEN - Met tussenpozen zal een voetbalclub onderuit gaan
INTIMIDEREN - Schrik aanjagen zal vertrouwelingen schaden
LAPPENDEKEN - Zal deze geestelijke het klaarspelen
WINSTPUNTEN - Het zal voordelig zijn als ze de opbrengst aanscherpen
UITEENZETTEN - De juf zal vertellen waarom ze de kinderen niet bij elkaar plaatsen
WEGONDERHOUD - Straatinterview dat de autolobby zal waarderen
BEDELBROEDERS - Armzalige vogels die in orde zijn
OMVERSCHIETEN - Van zulke knallen zal het Openbaar Ministerie bleek worden
SUPERGELEIDER - Van mij kan ie naar de pomp lopen, hij zal weinig weerstand ondervinden
ANTWOORDNUMMER - Een reactie op dit optreden zal voor niets verzonden worden!
DOORGANG VINDEN - Zal plaatshebben als we een passage ontdekken (8,6)
GRATIE VERLENEN - Zal haar iets elegants geven en de nodige vrijheid (6,8)
ONDERBELICHTEN - Zal de onderdanen nog beter laten zien dat ze hen niet genoeg aandacht geven
OPENINGSZETTEN - Zzzoo zal de partij beginnen
VERVOLGTRAJECT - In het verdere proces zal je langs deze weg worden aangeklaagd
HOEDJE VAN PAPIER - Ontwerp dat gedragen zal worden door een politica tijdens Prinsjesdag (6,3,6)
NERGENS AANKOMEN - Zo zal je nooit je doel bereiken op de tast (7,8)
OP DE BANKEN STAAN - Daar zal het geld zich bevinden en zie je het super enthousiaste publiek (2,2,6,5)
SCHENKINGSRECHT - Zo'n tapvergunning zal de kinderen vermaken
VASTGOEDPROJECT - Dat bouwplan zal wel in orde zijn
HET IS OOK NOOIT GOED - Verzuchting over kleding die niet gemaakt zal worden (3,2,3,5,4)
JE KOMT ER NIET ONDERUIT - Je moet en zal in de kelder blijven (2,4,2,4,8)
JE KOMT ER NIET ONDERUIT - Jij moet en zal in de kelder blijven (2,4,2,4,8)


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App