Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Weten

We hebben 309 cryptogrammen gevonden

DOM - Deze kerk is onwetend
DOM - De kerk is onwetend
GAT - Meent alles te weten
MUG - Sommigen weten er een olifant van te maken
RAT - Duitsers weten raad met dit ongedierte
ALFA - Is Grieks voor de student geesteswetenschappen
ALFA - Is naar de letter een student geesteswetenschappen
ARTS - Hij zorgt dat je beter wordt in alfawetenschappen
HAAS - Dat beest noemt zichzelf onwetend
KAAS - Wie ervan heeft gegeten, heeft ervan geweten. Crypt. 4
KNIE - Daaronder moet je het weten
KNIE - Scheen daar beneden alles te weten
LEEK - Hij wekte de indruk er niet veel van te weten
LEEK - In die plaats weten ze van niets
LEEK - Wekte de indruk van niets te weten
NAAD - Daan komt terug om het kleintje van de kous te weten te komen
NEMO - Een kapitein in het wetenschapsmuseum
POLS - Probeer te weten te komen wat er aan de hand is
TWEE - Weten meer dan één
TWEE - Zij weten er meer van
BRUUT - Klinkt droog, hard en gewetenloos
CORPS - De ballen weten van de kracht van wijn
ENGTE - Het is griezelig te weten dat het daar zo smal is
INKIJK - Visie van een populair wetenschappelijk blad
JOOST - Butler die het mag weten
JOOST - Hij heeft toestemming om te weten
JOOST - Hij mag het weten
JOOST - Hij mag weten wat anderen niet weten
KUNDE - Kennis in enig vak van wetenschap
LEKEN - Schenen er niet veel van te weten
LEKEN - Schenen het niet precies te weten (5)
METEN - Is weten!
OTTER - Zweten en zwemmen gaat hem goed af
OTTER - Zwetende zwemmer
RADEN - Adviseren zonder het precies te weten
RADEN - Colleges waarbij ze het niet zeker weten
RADEN - Instanties waar ze het niet zeker weten
RATEN - Duitsers weten niet precies waar bijen mee bezig zijn
SLANG - Jargon waar brandweermannen wel weg mee weten
VRAAG - Kooplust waar men meer van wil weten
WETEN - Gaven de schuld aan de kennis
WETEN - Gaven de schuld aan kennis
AAGJES - Zij willen voornamelijk alles weten
ACHTER - Als je er niet voor bent, kom je het te weten
ARTSEN - Ze zouden beter moeten weten!
ARTSEN - Zij zouden beter moeten weten
CAMPUS - Wetenschapsgebied
CAMPUS - Wetenschapsterrein
CHEMIE - Binding met de wetenschap
CHEMIE - De wetenschap heeft iets aantrekkelijks
CHEMIE - De wetenschap waarmee het klikt
CHEMIE - Het aantrekkelijke van wetenschap
CHEMIE - In die wetenschap kunnen we met elkaar overweg
CHEMIE - Klikwetenschap
CHEMIE - Tak van de wetenschap in het fantastische Mierlo
CHEMIE - Ten behoeve van de wetenschap nemen we hem in de compagnie op
EXPRES - Willens en wetens snel
GEHEIM - Joost mag het weten
GEHEIM - Ondeelbare wetenschap
GEKEND - Geweten dat het openbaar is
GISSEN - Slimmeriken die het niet zeker weten
JOBBER - Gewetenloos beursspeculant
KENNER - De wetenschapper heeft 't onder de knie
KENNIS - Bekende wetenschap
KENNIS - De macht van wetenschap
KENNIS - Een bekende wetenschap
KENNIS - Een vriend van de wetenschap
KENNIS - In relatie met wetenschap
KENNIS - Menswetenschap
KENNIS - Relatie tot wetenschap
KENNIS - Vriend van de wetenschap
KENNIS - Wetenschap om bij te komen
KNAGEN - Dat doen gewetensvolle ratten
KNAGEN - Kunnen muizen aan het geweten zitten
KNAGEN - Met lange tanden eten is slecht voor het geweten
MEDICI - Zij zouden beter moeten weten
NAADJE - Van de kous wil men alles weten
NEWTON - Krachtmens in de wetenschap
OTTERS - Het zijn trotse dieren maar ze stinken en zweten wel
OTTERS - Zwetende dieren
PAVLOV - Wetenschapper die geen gemengde reacties heeft opgeroepen
RIJKDOM - Vermogend en onwetend
STUDIE - Oefening baart kunst en wetenschap
TOMTOM - Dumoulin en Stamsnijder weten de weg te vinden
VISSER - Beroepshalve probeert hij iets te weten te komen
WANTEN - Voegwoorden om wat van te weten
WEGWIJS - Het weten op de hoogste zin
WISSEN - Weten Duitsers uit te vlakken
ALLICHT - De zon is al op, zeker weten!
BIOTECH - Ingekort wetenschappelijk levenswerk
DAGBLAD - Een herfstige groet brengt u wat u weten moet
DENKERS - Filosofen die het niet zeker weten
DOKTERS - Mensen die wel beter weten
DOMOREN - Onwetende kerkorganen
ECOLOOG - Wetenschapper die over een schrijver niet de waarheid vertelde
ECONOOM - Zuinige wetenschapper
ERGEREN - Het ontzettend weten te waarderen dat ze irritant zijn
GEOLOOG - Die wetenschapper is wereldwijs
INEXACT - Is het niet precies wat men onder zachte wetenschap verstaat
KEERLUS - Wel wat leukers weten om de auto te draaien
KENNERS - Zij weten er van
KENNERS - Zij weten ervan
KNIKKER - Hoofd dat laat weten dat hij het ermee eens is
LOODSEN - Gidsen weten de weg in deze schuren
MENSDOM - Wij allemaal zijn in wezen onwetend
NAMELIJK - Deze oplossing dien je te weten
NAMELIJK - Het is immers te weten
ONKUNDE - Geen wetenschap door domheid
PIANO’S - Weten vleugelspelers goed te bespelen
PRIVACY - Niemand mag het weten
PRIVACY - Niemand mag het weten!
ROLLERS - Gebruiken schilders als ze staan te zweten
ROLVAST - Wetend wat hij moet zeggen, als de cilinder niet los gaat
STATION - Zender van een inrichting voor wetenschappelijke proefneming
TWIJFELS - We weten niet zeker of els 't wijf veranderen kan
TWISTER - De danser die t geweten heeft daar
TWISTER - De danser die 't geweten heeft daar
VISSERS - In hun beroep willen ze iets te weten komen
VRIJGAVE - Mag daarbij iedereen weten hoe goed je bent in bed
WIJSNEUS - Alwetend melodieus opgaan


BEGEERTE - Wat een wetenschapper aan wetenschap heeft
BENIEUWD - Wilt u graag weten wat hier de oplossing is
BETASTEN - Een exact wetenschappelijk vuurwapen onderzoeken
DIGIBEET - Onwetend van al die data nam hij een hapje chips
DOORGAAN - Niet van ophouden weten
EIGENDOM - Wat u hebt is vertrouwd en onwetend
ELASTIEK - Materiaal voor een rekbaar geweten
ERKENNEN - Toegeven daar vanaf te weten
GELEERDE - Wat een wetenschapper aan wetenschap heeft
GEOGRAAF - Wetenschapper die tot de landadel behoort
GEOLOGEN - Wetenschappers die aan de grond zitten
HARTKLEP - Hiermee spreekt het geweten
HENGELEN - Te weten willen komen wat mannen doen in hun vrije tijd
HOOFDWAS - Van Dali is geweten dat hij niet goed bij zijn ..
INFOZUIL - Die staat voor paal met zijn wetenswaardigheden
KNEVELEN - Anderen weten te boeien
LETTEREN - Tekst aanbrengen is een hele wetenschap
ONBEGRIP - Van intolerantie weten we niets
ONGEKEND - Niemand lijkt er buitengewoon veel van te weten
PEENTJES - Groente die kan zweten
PEENTJES - Je kunt het zweten of eten
PLAKKERS - Behangers die niet van weggaan weten
ROEPSTEM - Daarmee spreekt het geweten
SCHERMEN - Wat er allemaal achter die sport zit, komt u nooit te weten
WIJKTEAMS - Elftallen die geen stand weten te houden
WISKUNDE - De wetenschap van het vegen
WISKUNDE - Het zekere weten
AANVRAGER - Die wil weten of ik verkering wil
ASTRONOOM - Die wetenschapper ziet sterretjes
ASTRONOOM - Is die wetenschapper van de grote bedragen
BOOMKUNDE - Gesprekswetenschap binnen het biologieonderwijs
EROP KOMEN - Ineens weten de top te bereiken (4,5)
KLANKLEER - Wetenschappelijk systeem inzake het geluid van een toonladder
LEEGHOOFD - Niet bepaald een alwetende chef
LEEGHOOFD - Wijst dit op een gewetenloos karakter?
LEKENORDE - Onderscheiding voor mensen die nergens van af weten
MECHANICA - Wetenschap in beweging
MINBEKEND - Weinig mensen weten dat de liefde niet geheim is
MINBEKEND - Weinig mensen weten dat het met liefde toegegeven is
MISKENNEN - Het niet goed weten
MISKENNEN - Onderschatten dat ze iets van de kerk weten
ONTKENNEN - Nee, niet weten
ONTKENNEN - Zeggen het niet te weten
OVERTUIGD - Met veel te veel zeilen? zeker weten!
SCHUILHOL - Het is inhoudsloos, maar dat heeft men weten te verbergen
TAALKUNDE - Verlang naar de wetenschap
TOEKENNEN - Weten wat we als dessert krijgen
UITGELEKT - Er kwam geen druppel meer naar buiten maar dat had men al laten weten
UITVISSEN - Proberen te weten te komen wat iemand buitenshuis doet in zijn vrije tijd
VAKKENNIS - De wetenschap van een ambachtelijke relatie
WEERKUNDE - Heeft men terug van deze wetenschap
WELBEWUST - Willens en wetens bij de bron
WERELDTIJD - Daarmee weten ze overal hoe laat het is en dat is een geweldige prestatie
ASTRONOMIE - Wetenschap van de oneindig grote bedragen
CELBIOLOGE - Wetenschapster die haar straf uitzit
CHOROLOGIE - Wetenschap van aardoppervlakteverschijnselen
DEMOGRAVEN - Volkse wetenschappers
DISCIPLINE - Die tak van wetenschap is in orde
GASTLANDEN - Staten die iets weten te organiseren en asielzoekers opnemen
GRAANBEURS - Studietoelage voor landbouwwetenschappers
HENGELAARS - Die mensen willen iets te weten komen
HENGELAARS - Zij trachten wat te weten te komen van de vissers
KERNFYSICA - Deze wetenschap behelst de natuurkunde van de atoomkernen
KLOPPERTJE - Het geweten van een kever
LEERGIERIG - Wie zo is, wil weten hoe zuinig schoenmakers zijn
LEERGIERIG - Wil alles weten maar is niet scheutig met de taaie stof
LEERGIERIG - Wil alles weten maar zal zijn huid duur verkopen
LEERGIERIG - Wil zijn huid duur verkopen en alles weten
ONTWIKKELD - Veel van foto's af wetend
ONTWIKKELD - Veel van foto's afwetend
PADVINDERIJ - Binnen die organisatie weten ze de weg in een file
PAPERASSEN - Stukken waar het in de wetenschappelijke verhandeling om draait
RASSENLEER - Wetenschap betreffende soorten huid
REDEKENNIS - Uitgesproken wetenschap
STAATKUNDE - Men heeft het land aan de wetenschap in de politiek
TOEKENNING - Weten welk dessert ons bedeeld gaat worden
UITGELEERD - Alwetend
VASTZITTEN - Geen uitweg meer weten
VRAAGTEKEN - Deze beestjes willen er meer van weten
AARDKUNDIGE - Natuurwetenschapper
ARCHEOLOGEN - Wetenschappers die aan de grond zitten
DESKUNDIGEN - Zij weten er meer van
DESKUNDIGEN - Zij weten ervan
GELUIDSLEER - Wetenschap verwant aan een toonladder
GENEESKUNDE - Beter weten
INFORMATICA - Die wetenschap is gedateerd
KENNISMAKEN - Wetenschap bedrijven
KENNISMAKEN - Wetenschap bedrijven ter introductie
KENNISMAKEN - Wetenschap produceren
MEESTERBOEF - Gewetenloze jurist
NATUURKUNDE - Wetenschap met karakter
ONDERKENNEN - Toegeven door beneden te weten
ONTLEDINGEN - Anatomische taalwetenschap
ONTSPRINGEN - Weg weten te komen van de bron
PROFSPORTER - Atleet die wordt bestudeerd door wetenschappers
SCHIJNKENNIS - Dat weten we (niet) van een nepvriend
SLANGENLEER - Wetenschap van reptielen
STRATENPLAN - Dankzij een pokerstrategie weten we de weg
STUDIEKRING - Vereniging met aandacht voor wetenschap
TECHNOLOGIE - Is praktisch wetenschappelijk
THEOLOGISCH - Die wetenschap was voor de man vanzelfsprekend
UITSCHEIDEN - Ophouden met zweten
VERLOSKUNDE - Bevrijdende wetenschap
VERSPREIDEN - Iedereen laten weten dat ze uit elkaar moeten gaan
WARENKENNIS - Wetenschap betreffende ronddolen
DICHTKLAPPEN - Niet weten wat te zeggen als ze toeslaan
DRAAIKONTERIJ - Niet weten wat men moet denken van dat wiegen met de heupen
IMITATIELEER - Stoffige pseudowetenschap
KENNISMAKING - Wetenschap bedrijven
KENNISNIVEAU - Het wetenschappelijke peil van een relatie
KERNGELEERDE - Wetenschapper die de essentie begrijpt
KUNSTKENNERS - Ze weten wel dat het niet echt is
METEOROLOGEN - Zij weten het weer beter
METEOROLOGIE - Wetenschap die in hogere sferen verkeert
MOBIEL BELLEN - Als fietser laten weten dat je er bent (6,6)
NATUURKENNIS - Wat we weten van een natuurvriend
ONDERKENNING - Subwetenschap
ONTLEEDKUNDE - Anatomische taalwetenschap
ONTOEREIKEND - Niet genoeg van aanpakken wetend
PARATE KENNIS - We weten dat die klaarstaat voor zijn vrienden (6,6)
PENNINGKUNDE - Wetenschap van de munten
STANDHOUDERS - Ze weten van geen wijken op de beurs
STERRENKUNDE - Filmwetenschap
TAALGELEERDE - Wetenschapper met wie men kan lezen en schrijven
TIEN TEGEN ÉÉN - Zeker weten dat het een oneerlijke strijd is! (4,5,5)
VOLKSKUNDIGE - Wetenschapper met mensenkennis

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp