Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Voorstel

We hebben 253 cryptogrammen gevonden

ETS - Voorstelling die het zuur heeft gehad
NOP - Oneffenheid die niets voorstelt
IDEE - Bij die inval kunnen we ons iets voorstellen
IDEE - Een plan voor een voorstelling
IDEE - Voorstelling die in het hoofd blijft zitten
IDEE - Zijn voorstel moet men letterlijk nemen
IDEE - Zo'n voorstel moet men letterlijk nemen
IETS - Een gravure die wat voorstelt
KIEM - Zo kan ik me anders een ei voorstellen
RIEN - Voornaam die in Frankrijk niets voorstelt
SHOW - Die voorstelling is pas een succes als die gestolen is
SHOW - Voorstelling om te stelen
SHOW - Voorstelling van toon
WATT - Eenheid die weinig voorstelt, hoor maar!
ANKER - Maat die een hoop voorstelt
BEELD - Bijzonder mooie voorstelling
BEELD - Kunstvoorstelling
BEELD - Kunstzinnige voorstelling
BENUL - Weet je dat het rijbewijs totaal niets voorstelt
DRAAK - Beestachtig slechte voorstelling
DROOM - Een nachtelijke voorstelling is ideaal
DROOM - Fantastische voorstelling
DROOM - Mooie voorstelling van een academisch familielid
DROOM - Nachtvoorstelling!
DROOM - Voorstelling die weer dodelijk is
ICOON - Voorstelling van louter heiligen
MOTIE - Er ontbreekt iets aan het motief voor dit voorstel in het parlement
MOTIE - Voorstel dat soms van wantrouwen getuigt
NAZIT - Bijeenkomst waarmee ik de voorstelling vervolg
POETS - Grappige voorstelling van een rivier
REVUE - De voorstelling is eventueel in een Franse straat
REVUE - Gepasseerde voorstelling
REVUE - Overzicht van een vrolijke voorstelling
REVUE - Voorstelling die men kan laten passeren
REVUE - Voorstelling van een monstering
AANBOD - Dat voorstel is in behandeling
AANBOD - Dat voorstel zal zo nog wel langskomen
AMOTIE - Een tegenvoorstel leidt tot ontslag
BARIET - Zwavelzure stof die erg weinig voorstelt
BEETJE - Lettertje dat weinig voorstelt
BEGRIP - Voorstelling die gevat kan worden
BEGRIP - Voorstelling van het verstand
BEGRIP - Voorstellingsvermogen
CHARGE - Overdreven voorstelling van een aanval
DEJAVU - Herhalingsvoorstelling op z'n Frans
EMOTIE - Beroering over het vijfde voorstel
EMOTIE - Digitaal voorstel dat mij niet onberoerd laat
EMOTIE - Een per computer ingediend wetsvoorstel kan gevoelig liggen
EMOTIE - Europees voorstel dat gevoelig ligt
EMOTIE - Het parlement was ontroerd na het vijfde voorstel
EMOTIE - Het vijfde voorstel duidt op gevoel
GIRANT - Jongen bij de bank die weinig voorstelt
IDEAAL - Perfect zo n voorstelling
IDEAAL - Perfect zo'n voorstelling
IDEAAL - Perfect, zo'n voorstelling!
IDEAAL - Wat men wil, is een schitterende voorstelling
INDIEN - Als ik het voorstel
NAGAAN - Kun je je voorstellen hoe ze achterlopen
NULLEN - Mensen die niets voorstellen
OBERON - Kan de kelner niet even een mythologische figuur voorstellen?
SCHEMA - Getekende voorstelling
VERBOD - Een prijsvoorstel uit het buitenland wordt niet geaccepteerd
CABARET - Bij die voorstelling lacht men zich zo ongeveer een hoedje
EMOTIES - Internetvoorstellen die ons aan het hart gaan
IDEALEN - De mooiste voorstellingen
IDEALEN - Voorstellingen die niet te overtreffen zijn
IDEALEN - Voorstellen die niet te overtreffen zijn
INKOMEN - Voorstellingsvermogen
KASSTUK - Succesvolle voorstelling in een deel van de serre
KOMEDIE - Kom voor de vijfde die voorstelling zien
LOONBOD - Prijsvoorstel die zich uitbetaalt
MATINEE - De voorstelling van 'n vloerkleed in water
MATINEE - Het begin van de voorstelling heeft weinig glans
MATINEE - Ochtendjapon in een middagvoorstelling
MATINEE - Voorstelling in ochtendjapon
MATINEE - Voorstelling van een japon
MATINEE - Voorstelling van kleding
NIEMAND - n zeker persoon die niets voorstelt
OFFERTE - Dit voorstel komt voort uit berekening
OPPEREN - Met fruit onder je voorstellen
OPPEREN - Voorstellen dat er geen fruit meer is
OPTREDE - Stapje dat voor een voorstelling hoort
OPZETJE - Dat voorstel is een duwtje in de goede richting
OPZETJE - Dit voorstel is een duwtje omhoog
OPZETJE - Voorstel dat gepusht wordt
PLANNEN - Voorstellen regelen
RECETTE - Voorstellingsvermogen
THEORIE - Opvatting die praktisch niets voorstelt
TV-SHOW - Voorstelling die te bezichtigen is
AUTOSHOW - Mobiele voorstelling
BEELDRIJK - Voorstellingsvermogen
BESLOTEN - Keurden zonder buitenstaanders de voorstellen goed
DAGDROOM - Voorstelling die niet 's avonds te bezichtigen is
DAGDROOM - Voorstelling tijdens een siësta
EENAKTER - Voorstelling die in bedrijf is
FRONTLIJN - Voorstel gevechtlinie
GELDSTUK - Toneelvoorstelling die kapitalen heeft gekost
IDEETJES - Hoofdvoorstellingen
KLAPSTUK - Het hoogtepunt van een explosieve toneelvoorstelling
LIVESHOW - Voorstelling met body
LIVESHOW - Voorstelling met body, hoor maar!
MINIMAAL - Hapje dat niet veel voorstelt
MODESHOW - Voorstelling die in is
NULSERIE - Tv-feuilleton dat niets voorstelt
OBSESSIE - Dwangvoorstelling van een zitting aan het water
OFFERTES - Die voorstellen komen voort uit berekening
OPTREDEN - Voeren je naar een verhoging voor de voorstelling
OPVOEREN - (meer) voorstellingen geven
OPVOEREN - Het aantal voorstellingen verhogen
OPVOEREN - Hierdoor zal het aantal voorstellingen toenemen
OPVOEREN - Meer en meer voorstellingen geven
OPWERPEN - Iets voorstellen bij honkbal
OPWERPEN - Voorstellen dat ze iets niet neergooien
OPWERPEN - Voorstellen niet neergooien
PEEPSHOW - Muizenvoorstelling
PEEPSHOW - Voorstelling van muizen, zo te horen
PROMOTIE - Instemmen met een voorstel om hogerop te komen
PROTHESE - Die komt in de plaats van de voorstelling
PROTHESE - Die voorstelling is kunstarm
PROTHESE - Hulpstuk van een voorstelling
PROTHESE - Kunstvoorstelling
PROTHESE - Ter vervanging van de voorstelling
PROTHESE - Vervangende voorstelling
PROTHESE - Voorstelling van een gebit
PROTHESE - Voorstelling van een hulpstuk
SEKSFILM - Voorstelling waar niets aan is
VOORSTEL - Die twee komen eerst met een plan!
VOORSTEL - Idee van het eerste paar
VOORSTEL - Plan ten behoeve van een duo
VOORSTEL - Suggestie van het eerste paar
AANDENKEN - Zich voorstellen dat hij verkering heeft, is iets memorabels
AFSTEMMER - Ontvanger die het voorstel verwerpt
AMENDEREN - Anders voorstellen het laatste woord te schaden
CLOSETROL - Wat iemand voorstelt op het toilet
IDEE-FIXE - Dwangvoorstelling die bij Asterix hoort
INBEELDEN - Binnenplaatjes voorstellen
INBRENGEN - Voorstellen moet men niet uitdragen
LICHTSHOW - Een opbeurende voorstelling
LICHTSHOW - Opbeurende voorstelling
LICHTSHOW - Verheffende voorstelling
MINNETJES - Liefdestekens die weinig voorstellen
MISLEIDER - Priester die een verkeerde voorstelling van zaken geeft
MODESHOWS - Trendy voorstellingen
NAAKTSHOW - Voorstelling waar niets aan is
OPVOERING - Verhoging van de voorstelling
OPVOERING - Waarmee men een voorstelling meer capaciteit kan geven
PLANMATIG - Volgens voorschrift een sober voorstel
PROTHESES - (kunst)voorstellingen
SPAARPLAN - Bezuinigingsvoorstel van de banken
SUGGESTIE - Indrukwekkend voorstel
TESTBEELD - Proefvoorstelling
TESTBEELD - Voorstelling die op de proef wordt gesteld
TITELSTUK - Belangrijkste voorstelling over het repertoire van drs. p
TOONBEELD - Model van een muziekvoorstelling
VERTONING - Het op muziek zetten van de voorstelling
WAANBEELD - Dwangvoorstelling
ZELFBEELD - Voorstelling van een persoonlijk kunstwerk
AMENDEMENT - Door dit voorstel kwam er een eind aan het gebed gek genoeg
AMENDEMENT - Het laatste woord van dit voorstel klinkt een beetje gestoord
AMENDEMENT - In stemming geboden voorstel
AMENDEMENT - Van het voorstel klonk het laatste woord heel kinderachtig
AMENDEMENT - Van het voorstel was het laatste woord kinderlijk
DROOMBEELD - Fantasievoorstelling
DROOMBEELD - Kunstzinnige voorstelling
DWANGBEELD - Moet u zich voorstellen ..
DWANGBEELD - Moet u zich voorstellen ...
EVAKOSTUUM - Vrouwenkleding die niets voorstelt
GALOPPEREN - Iets bitters voorstellen is een vorm van doordraven
GALOPPEREN - Men wil iets bitters voorstellen en dan wegrennen
GALOPPEREN - Met verbittering voorstellen om op de loop te gaan
JEUGDDROOM - Kindervoorstelling
KINDERSPEL - Vorm van ontspanning die weinig voorstelt
LICHTSHOWS - Verheffende voorstellingen
MISLEIDERS - Priesters die een valse voorstelling van zaken geven
NATUURFILM - Bioscoopvoorstelling
ONEMANSHOW - Voorstelling in het herenspel
RAMPENPLAN - Ongelukkig voorstel
ROOKGORDIJN - Misleidende voorstelling
SHOWPIKKEN - Opscheppers die de voorstelling stelen
SPOOKBEELD - Angstaanjagende voorstelling
STAALPLAAT - IJzersterke modelvoorstelling
SUGGESTIEF - Met het doen van voorstellen beelden oproepend
TONEELSTUK - (g)een voorstelling
TONEELSTUK - Voor de voorstelling is het podium defect geweest
UITBEELDEN - Tuinkabouters die iets voorstellen
VENUSBEELD - De voorstelling die we van Williams op de tennisbaan hebben
VERBLOEMEN - Het fleuriger voorstellen dan het is
VERDRAAIEN - Door te keren anders voorstellen
ATOOMNUMMER - Minivoorstelling die in de scheikunde wordt gebruikt
BEELDSPRAAK - Taal van een voorstelling
INTRODUCTIE - Voorstelling
OOGPROTHESE - Bekeken voorstelling
PEULENSCHIL - Groenteafval dat niet veel voorstelt
PRESENTATOR - Showman die iets voorstelt
PRESENTEREN - Aanwezig achten van voorstellen
SCHRIJVERTJE - Dier dat literair niet veel voorstelt
VERBEELDING - Fantasievoorstelling
VERBEELDING - Voorstelling die tot verwaandheid leidt
VERTONINGEN - Dwaze voorstellingen
WERELDBEELD - Voorstelling van moeder aarde
ZELFPORTRET - Proefvoorstelling
BEELDENSTORM - Rotweer voor de voorstellingen
BEELDGROOTTE - De lengte van een voorstelling
DE SHOW STELEN - Met succes een voorstellinkje meepikken (2,4,6)
DE SHOW STELEN - Succesvol een voorstellinkje meepikken (2,4,6)
HAARPROTHESE - Toupet in de voorstelling van een vrouw
OPPERRECHTER - Magistraat die iets voorstelt
STRIJKCONCERT - Muziekvoorstelling die gladjes verloopt
TEGENSPANNEN - Voorstellen? Integendeel
TUSSENBEDRIJF - Pauze tijdens de voorstelling van een groothandel
ZWARTWITFILM - Ongenuanceerde voorstelling
BELASTINGPLAN - Drukkend voorstel dat van de minister van Financiën afkomstig is
BELASTINGPLAN - Voorstel dat van bevrachters komt
DWANGGEDACHTE - Moet u zich voorstellen ..
GEBAKKEN LUCHT - Keukengeur die niets voorstelt (8,5)
GEDACHTELEZER - Die verdiept zich in de gids met voorstellingen
LEGEROPTREDEN - Voorstelling die minder inhoudt
MELKPRODUCTIE - Bij de boer spelende voorstelling die heel veel van het publiek vraagt
NIET TE GELOVEN - Het is onvoorstelbaar zo leugenachtig als het is (4,2,7)
OVERPRODUCTIE - Opnieuw een voorstelling die meer dan nodig gemaakt is
SCHAKELSCHEMA - Grafische voorstelling op de versnellingspook
VRAAG EN AANBOD - Een verzoek met daarbij een voorstel aangaande de markt (5,2,6)
AFVALPRODUCTIE - Shitvoorstelling!
HERSENSCHIMMEN - Staan te boek als waanvoorstellingen
INTRODUCTIETIJD - De duur van een voorstelling
INTRODUCTIETIJD - Ter kennismaking met de duur van een voorstelling
LUCHTVAARTSHOW - Zo'n voorstelling vliegt voorbij
PRESENTATIEDUO - Stel dat zich voorstelt
SCHIJNVERTONING - De diavoorstelling bleek een lachertje
SCHIJNVERTONING - Waardeloze diavoorstelling
THEATERPUBLIEK - Wat er komt kijken bij een toneelvoorstelling
TONEELSUBSIDIE - Voorstellingsvermogen
TWEEVERDIENERS - Loonvoorstellen
WERELDPREMIERE - Galavoorstelling over het ontstaan van de aarde
INTRODUCTIEFASE - Tijd die we ons kunnen voorstellen
INTRODUCTIEPRIJS - Betaalt men voor een voorstelling
INTRODUCTIEWEEK - Periode dat de voorstelling slap is
POLITIE OP TREDEN - Voorstelling van gezagdragers (7,2,6)
VERBEELDINGSARM - Hoewel je je het niet voorstellen kunt, zit hij echt niet aan je lijf
ZICH LATEN KENNEN - Bij het voorstellen meteen toegeven wie je echt bent (4,5,6)
ZICH LATEN KENNEN - Uzelf ongunstig voorstellen (4,5,6)
GEDACHTEBEPALING - Het vastleggen van een voorstelling
GEWAPEND OPTREDEN - Vuurgevaarlijke voorstelling (8,8)
INTRODUCTIEDAGEN - Periode waar men zich wat bij voorstel
MAATSCHAPPIJBEELD - Voorstelling van een zakelijk kunstwerk
OP DE PLANKEN STAAN - Per se dat hout willen tijdens een voorstelling (2,2,7,5)
SPELONDERBREKING - Pauze tijdens een toneelvoorstelling
ACTUALITEITENSHOW - Geen oude voorstelling
DEFENSIEF OPTREDEN - Voorstelling die we verdedigen (9,8)
INLEVINGSVERMOGEN - Heel veel geld is voorstelbaarStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App