Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Vestigen

We hebben 55 cryptogrammen gevonden

JAAR - Het is tijd om een slee te bevestigen
JAAR - Tijd om een voertuig te bevestigen
NAJA - Slang om achter te bevestigen
NIET - Bevestigende ontkenning
JAPAN - In staat om een godheid te bevestigen
JAPON - Kledingstuk om een ander kledingstuk te bevestigen
NAGEL - Die is geknipt om iets te bevestigen
KNIKJE - Lijkt te bevestigen dat een breuk aanstaande is
NEE NEE - Bevestigen met ontkenning (3,3)
NIETEN - Bevestigen door te ontkennen
NIETEN - Bevestigen maar weer eens dat iets winnen zeldzaam is
NIETEN - Bevestigen met ontkenningen
NIETEN - Ze bevestigen de ontkenningen
WELNEE - Ontkennen en bevestigen
HECHTEN - Bevestigen de wond te verzorgen
INHAKEN - Een haak bevestigen
KLINKEN - Hoorbaar bevestigen
KNIKKEN - Bevestigen door een bocht te maken
NAGELEN - Bevestigen dat het specerijen zijn
NAGELEN - Kruiderijen bevestigen
PLUGGEN - Bevestigen het promoten
PLUGGEN - Bevestigen iets te gaan promoten
STIJFSEL - Heeft een rolbevestigende functie
BEHANGER - Hij gaat rolbevestigend te werk
BEHANGER - Hij is rolbevestigend bezig
BEHANGER - Rolbevestigend beroep
GEEN MOER - Zo kunnen we niet bevestigen dat het niets is (4,4)
MONTEREN - Bevestigen van opgewekte mensen
SETTELEN - Die twee verbouwen en vestigen zich dus daar
SETTELEN - Een stel kweken dat zich gaat vestigen
BEHANGERS - Zij gaan rolbevestigend te werk
BEHANGERS - Zij zijn rolbevestigend bezig
JAKNIKKER - Dat apparaat werkt bevestigend
ONDERDOEN - Het bevestigen van de schaatsen door mensen die op een lager niveau acteren
STICHTING - Het vestigen van een instelling
VASTMAKEN - Intussen repareren en bevestigen
AANBRENGEN - Bevestigen bij de politie
JAKNIKKERS - Zij bevestigen duidelijk dat ze in de olie zijn
OPMONTEREN - Manier van bevestigen om iemand uit de put te halen
OPZETTELIJK - Bewust zo ontworpen dat het eraan te bevestigen is
TOEKNIKKEN - Het hoofd zal het bevestigen voor ze min of meer dichtslaan
VASTPENNEN - Zeker schrijven om te bevestigen
INSTALLEREN - Plechtig bevestigen houdt een monteur bezig
INSTALLEREN - Zich vestigen binnen een dieren verblijf om onderwijs te volgen
NIETPISTOOL - Het is juist wel een wapen om te bevestigen!
NIETAPPARAAT - Wordt juist wel gebruikt om te bevestigen
NIETPISTOLEN - Die bevestigen dat het geen wapens zijn
UITZONDERING - Regelbevestigend royement
NESTELLAKEIEN - Knechten die zich vestigen
VLEUGELMOEREN - Bevestigen dat ze de piano slopen
CV-INSTALLATIE - Het bevestigen van iemands levensloop is het werk van een vakman
EEN NESTJE BOUWEN - Zich als broeder ergens vestigen (3,6,6)
KNIKKENDE KNIEËN - De gewrichten bevestigen het, de schrik zit er goed in! (9,7)
TONEELSPEELSTERS - Zij zijn rolbevestigend bezig
ELKAAR HET JAWOORD GEVEN - Iets echt wederzijds bevestigen (6,3,7,5)


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp