Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


V ogel

We hebben 1385 cryptogrammen gevonden

AALREIGER - Gladde vogel
AANVINKEN - (niet uit vogels) selecteren
AASDIEREN - Lokvogels
AASGIEREN - Lokvogels
AASGIEREN - Vogels die zich bescheuren om een kaart
AKKERGANS - Vogel die het land totaal in beslag neemt
ARENDSOOG - Boekenheld met een vogelkijker
ARENDSOOG - Een vogelblik naar een kinderboek
BIERKRAAN - Getapte vogel
BOFKONTEN - Spel van geluksvogels
BRANDGANS - Vogel die helemaal in de hens staat
BRANDGANS - Vuurvogel
BRANDGIER - De gloeiende mest van een vogel
BRANDGIER - Roofvogel waarin we een laaiende vrek herkennen
BRANDGIER - Vuurvogel
BRANDHAAN - Vuurvogel
BRANDMEES - Vuurvogel
BROEINEST - Kraambed van vogels
BRUGGETJE - Bij oeverloos geklets is het onmogelijk om van onderwerp te wisselen!
DOMPELAAR - Die vogel verwarmt het water
DUIVENTIL - Kooi waarin ik vogels draag
DWAALGAST - Vogel die de weg naar de logeerkamer niet kan vinden
EIDEREEND - (Product van de) vogel
EIDEREEND - De vogel of haar product
EIDEREEND - Het product van de vogel levert een nieuwe vogel op
EIDEREEND - Iedere den is geschikt voor die vogel
EKSTEROOG - Gevoelig orgaan van een vogel
EKSTEROOG - Gevoelige vogelkijker
EKSTEROOG - Ongemakkelijke vogelkijker
EKSTEROOG - Pijnlijk orgaan van een vogel
EKSTEROOG - Pijnlijk zintuig bij vogels
EKSTEROOG - Vogelkijker die maar lastig is
FRATERTJE - Rooms vogeltje
GANZENPEN - Schrijfgerei van een vogel
GEKWETTER - Vogelgeluid bij vreemd weer in Duitsland
GELDKRAAN - Poenige vogel
GENTENAAR - Bloeiwijze van vogels uit Oost-Vlaanderen
GESPUTTER - Toon een vogel het uiten va bezwaren!
GESPUTTER - Toon een vogel het uiten van bezwaren!
GLIJVLUCHT - Niet meteen landen waaruit een ontsnapping zonder wrijving mogelijk is
GOUDAREND - Vogel verwant aan een zilverreiger
GRIJPKRAAN - Pakkende vogel in de bouw
GROENVINK - Onrijpe zangvogel
GRONDNEST - Meisje dat aardig is voor weidevogels
HANENPOOT - Krabbel van een vogelklauw
HERKAUWEN - Weer vogels die het blijven herhalen
KAPGIEREN - Roofvogels die ermee stoppen
KARDINAAL - Geestelijke vogel
KERSTMENU - Opsomming van de mogelijkheden binnen het feestprogramma
KIPLEKKER - Gevogelte is heerlijk en gezond
KIPLEKKER - Heel goed als het gevogelte smakelijk is
KNORHANEN - Vissen voor vogels met een lege maag
KRIELTJES - Kleine vogels zijn piepers
KUIFAREND - Lokvogel
KUIFAREND - Lokvogels
KUIFHAVIK - Lokvogel
KUIFMEZEN - Lokvogels
LACHMEEUW - Familie van een spotvogel
LACHMEEUW - Vrolijke vogel
LACHSALVO - Veroorzaakt gierende kogels
LACHSTERN - Vrolijke vogel
LEGKASTEN - Meubilair voor een vogelhuis
LEPELAARS - Het slimme schoeisel van vogels
LEPELEEND - Opscheppende vogel
LIJSTERBES - De vrucht van een vogel
LIJSTERBES - Is verwant aan de vogelkers
LOKEENDEN - Harige vogels
MEESTUREN - Het zijn voornamelijk tijden om naar een vogel te kijken
MUSKUSRAT - Liefkozing van een vogeltje voor een knaagdier
NIMMERZAT - Altijd nuchtere vogel
NIMMERZAT - Die vogel heeft nooit genoeg
NIMMERZAT - Is die vogel nooit verzadigd
OLIEKRAAN - Vogel die last heeft van milieuverontreiniging
OORFAZANT - Vogel verwant aan een luistervink
OPVLIEGER - Aanval van een agressieve vogel
PARELHOEN - Vogel uit een oesterei
PAUWENOOG - Tekening op een vogelveer
PECHVOGEL - Het gaat deze vogel niet voor de wind
REGENBODE - Die vogel ziet de bui al hangen
RENDIEREN - Loopvogels, racepaarden of herkauwers
ROEKELOOS - Geen vogel is zo onbesuisd
ROEKELOOS - Onbezonnen zonder een vogel
ROEKELOOS - Vogelvrij en niet zonder gevaar
ROESTGANS - Aangetaste vogel
ROESTGANS - Deze vogel is geheel aangetast
ROESTGANS - Vogel die onder de aanslag zit
ROESTGORS - Vogel die onder de aanslag zit
SNAVELVIS - Vogelbekdier
SNOESHAAN - (vreemde) lieve vogel
SNOESHAAN - Een vreemde vogel
SNOESHAAN - Vreemde schattige vogel
SNOESHAAN - Vreemde vogel
SPOTMEEUW - Vogel die in een reclamefilm voorkomt
STINKNEST - Broedplaats van rotgans en walgvogel
TORENHAAN - Vogel verwant aan een kerkuil
TUIMELAAR - Die vogel gaat over de kop
TURELUURS - Deze vogels zijn om gek van te worden
TURELUURS - Die vogels worden dol van zichzelf
TURELUURS - Die vogels zijn gek
TURELUURS - Die vogels zijn om dol van te worden
TURELUURS - Dolgedraaide vogels
TURELUURS - Gek van vogels
TURELUURS - Gek van vogels
TURELUURS - Ik werd helemaal dol van al die vogels
UILENBRIL - Accessoir voor een niet zo hippe vogel
UILENBRIL - Accessoire voor een niet zo hippe vogel
UILENBRIL - Daardoor zijn vogels te zien
UILENBRIL - Hierdoor hebben we beter zicht op een vogel
UILENBRIL - Zijn hierdoor de vogels beter te zien
UITVLUCHT - Smoes van de trekvogels
VALLUIKEN - Hinderlagen voor verschillende vogels
VERKENNER - Moet voor een mogelijk bestand ook bij de tegenpartij kijken
VLUCHTWEG - Route van trekvogels
WATERSNIP - Je ziet die vogel in de winter pas goed
WATERSNIP - Verkouden vogeltje
WEGWERKER - Creëert zo onopvallend mogelijk een baan
WIELEWAAL - Vogel van een Belgische coureur
WILDE EEND - Had zin in gevogelte (5,4)
WILDE GANS - Had zin in gevogelte (5,4)
ZEBRAVINK - Vogel die een streepje voor heeft
ZOETEKAUW - Brave vogel die van snoep houdt
ZOETEKAUW - Vogel die van snoep houdt
ZOMERGAST - Vreemde vogel bij de VPRO
AALREIGERS - Gladde vogels
ARENDSNEST - Dat kasteel was een broedplaats voor (vreemde) vogels
ARENDSNEST - Onneembaar vogelverblijf
BÈTAVERSIE - Exacte variant met mogelijke fouten in t bestand
BLINDE VINK - Gehandicapte vogel (6,4)
BLINDE VINK - Slechtziende vogel (6,4)
BLINDE VINK - Vogel die bij zijn soortgenoten niet gezien is (6,4)
BOOMKLEVER - Vogel die blijft plakken
BRANDKRAAN - Vuurvogel
BRILDUIKER - Bijziende watervogel
BROEDHOKJE - Hierin zit een vogel wat te beramen
DEMONTABEL - Overzicht van dingen die ons kwellen in mogelijk meerdere delen
DUINPIEPER - Vogelsoort
EDELREIGER - Standvogel
EENDENBOUT - Hiermee wordt het stuk gevogelte vastgezet
EENDENROER - Stuurde menig watervogel de dood in
EGOTRIPPER - Vogel die alleen loopt
EKSTEROGEN - (uit)stekende vogelkijkers
EKSTEROGEN - Hiermee kijkt een vogel naar de verdikkingen op zijn poot
EKSTEROGEN - Vogelkijkers die niet goed lopen
FOTOSESSIE - Bijeenkomst om naar vogeltjes te kijken
GANZENBORD - Gevogelteschotel
GANZENBORD - Het eetgerei van vogels is maar spel
GIERKELDER - Deel van een vogelhuis
GIERZWALUW - Familie van een spotvogel en een mestkuiken
GIERZWALUW - Vogel verwant aan een lachmeeuw
GIERZWALUW - Vrolijke vogel
GOUDVINKEN - Vogels met veel geld
HAANTJEPIK - Vogel van brooddeeg
HANENPOTEN - Vogels staan erop dat het slecht te lezen is
HEIKNEUTER - Lompe vogel
HOENSBROEK - Vogelkleding in Limburg
HUISMUSSEN - Anti-trekvogels
JANVANGENT - Vogel van een Belgische jongen
KIEKENDIEF - Een vogel die foto's steelt
KIEKENDIEF - Steelt die vogel foto’s
KIESKAUWEN - Nette vogels die met lange tanden eten
KIESKAUWEN - Stem voor vogels die met lange tanden eten!
KIESKAUWEN - Stem voor vogels die met tegenzin eten!
KIPPENSOEP - Vogelgerecht
KLAPEKSTER - Enthousiaste vogel
KLAPEKSTER - Pratende vogel
KLAPEKSTER - Typisch een vogel voor een bokser
KNEUZINGEN - Van blessures gaat een vogel kwinkeleren
KOKMEEUWEN - Vogels die voor eten zorgen
KOKMEEUWEN - Vogels die voor het eten zorgen
KOOI-EENDEN - Met vogels in de lift
KRAANWATER - Drinkbare vloeistof in een vogelplas
KUIFEENDEN - Lokvogels
KUIFREIGER - Familie van een lokvogel
KWIKSTAART - Vogel die naar de thermometer kijkt
KWIKSTAART - Vogel met een thermometer van achteren
LAMMERGIER - Schaapachtige roofvogel
LAMMERGIER - Vogel in de schapenmest
LEERGIERIG - Probeer(t) zo weinig of zoveel mogelijk op te steken
LOOPEENDEN - Deze vogels zitten in wandelwagentjes
MEERKOETEN - Niet minder voor zwemvogels
MEESLEUREN - Een vogel proberen te slijten
MEESMUILEN - Vogelbekken die spottend lachen
MUURZWALUW - Vogel verwant aan een steenekster
NACHTEGAAL - Die vogel zie je in het donker effen
NACHTEGAAL - Die vogel zien we in het donker effen
NACHTEGAAL - Die Vogel zien we in t donker effen
NACHTEGAAL - Voor die vogel is het duister gelijk
NESTBLIJVER - Die vogel wordt nooit een aardig meisje
OEVERLOPER - Vogel die aan de kant gaat
OPROEPWERK - Een tijdelijke klus voor Cher of Derek kogelvis
OPVLIEGEND - Zo driftig als een vogel
OPVLIEGEND - Zo driftig kan een vogel zijn
OPVLIEGEND - Zo prikkelbaar kunnen vogels zijn
PAPEGAAIEN - Vogels die bepaald niet origineel zijn
PIEPKUIKEN - Vogelachtig muizenjong
PIMPELMEES - Deze vogel houdt van drank
PIMPELMEES - Deze vogel is aan de drank
PIMPELMEES - Vogel die zich laat vollopen
RAMPVLUCHT - De trek van ongeluksvogels
RIETZANGER - Brengt een lied ten gehore over een meisje en een vogel
RUNDERVINK - Viervoetige vogel
RUNDERVINK - Weidevogel die door carnivoren wordt gegeten
SNATEREEND - Die vogel kwekt maar raak
SNATEREEND - Druk pratende vogel
SNATEREEND - Druk pratende watervogel
SNATEREEND - Familie van een vogelbekdier
SNEEUWGANS - Familie van een ijsvogel en een winterkoninkje
SNOTPEGELS - Slijmerige pieken van zieke vogels
SPOTLIJSTER - Vogel die de draak steekt
STEENAREND - Die roofvogel vliegt keihard
STEENAREND - Een kei van een vogel
STEENAREND - Fossiele vogel
STEENAREND - Kei van een vogel
STELTLOPER - Dit vogeltje staat niet met beide benen op de grond
STORMMEEUW - Vogel verwant aan een windhaan
STROMANNEN - Die handlangers schrikken vogels af
STROMANNEN - Vogelverschrikkers als handlangers
TAKKENDIEF - Die vogel is familie van een struikrover
TOERENHAAN - Een insect met een vogel bovenop de kerk
TOPPEREEND - Vogel die succes heeft
TORENKRAAI - Vogel met een spits gezicht
TORTELDUIF - Verliefde vogel
TORTELDUIF - Vogel in de wittebroodsweken
TUINPIEPER - Zandaardappel? nee, een vogel
UILENBAARD - Gaat die domme vogel met haar kip
UILSKUIKEN - Dom kind van een wijze vogel
UILSKUIKEN - Onwijs dom vogeltje
VALLUIKKEN - Hinderlagen voor verschillende vogels
VECHTHANEN - Watervogels die in de arena actief zijn
VEERDIENST - Service voor vogels te water
VREDESDUIF - Geluksvogel
WATERKRAAN - Getapte riviervogel
WATERKRAAN - Getapte vogel
WIELEWALEN - De vogels van Belgische renners
WINDEIEREN - Gelegd door een stormvogel
ZWALUWTONG - Een vogel en een vis? nee, een plant
ZWANENHALS - Vogelnek in de leiding
ZWANENZANG - Afscheidsconcert van het vogelkoor
ZWANENZANG - Het laatste vogellied
ZWANENZANG - Het lied der vogels luidt het slot in
AALSCHOLVER - Vogel op afstand vangt twee vissen
ALTERNATIEF - Een van de mogelijkheden
BESCHIETING - Lambrisering van kogels
DOUCHEKRAAN - Watervogel in de badkamer
GEELBORSTJE - Spotvogel
GOUDHAANTJE - Kostbaar vogeltje
GRASPARKIET - Familie van de weidevogel
GRASPARKIET - Familie van een weidevogel
GRASPARKIET - Weidevogel
GRAUWSTAART - Vogel die naar het gepeupel kijkt
GROENVINKEN - Vogels in het plantsoen op een onervaren manier aanstrepen
GROENVINKEN - Zangvogels op een onervaren manier aanstrepen
HEIKNEUTERS - Die vogels zijn net boerenkinkels
KANARIEPIET - Vogel (met luis)
KANSSPELERS - Voetballers met mogelijkheden
KLAPEKSTERS - Vogels verwant aan slagvinken
KNOBBELEEND - Vogel met aanleg voor wiskunde of talen
KRAAIENMARS - De laatste vogeltjesdans
KRAAIENNEST - Vogelverblijf aan boord van een schip
KRAANDRIJVER - Maakt hij jacht op vogels
KUIFPARKIET - Lokvogel
LEPELREIGER - Opschepperige vogel
LUISTERVINK - Nieuwsgierig vogeltje
LUISTERVINK - Vogel met een scherp gehoor
MEERKOETJES - Die vogels vergroten de veestapel
MONNIKSGIER - Familie van een kardinaalsvogel en een nongans
MONNIKSGIER - Familie van een kardinaalvogel en een nongans
NESTBLIJVERS - Luie vogels
NESTKASTJES - De meubeltjes van een nuffig meisje zijn voor vogels bestemd
NOOTMUSKAAT - Die muzikale vogel heeft weer een taak in de keuken
OEVERLOPERS - Strandwandelaars die naar vogels kijken
OEVERPIEPER - Vogel die geluid maakt aan de kant
OSSENPIKKER - Deze vogel steelt runderen
PATRIJSPOORT - Vogeltoegang
SCHARRELKIP - Vogel met ongeregelde relaties
SCHARRELKIP - Vogel op vrijersvoeten
SCHIJTLIJSTER - Angstige vogel met diarree
SCHIJTLIJSTER - Vogel die grote behoefte heeft om te vluchten
SCHOLEKSTER - Die vogel zit achter de vis aan
SCHOLEKSTER - Visvogel
SCHOLEKSTER - Zwemvogel
SIJSJESLIJMER - Hij treuzelt en blijft maar plakken bij die vreemde vogels
SIJSJESLIJMER - Vogelaar en treuzelaar
SNAVELVLIEG - Vogelbekdier
SPIEGELEEND - Reflecterende vogel
SPIEGELMEES - IJdele vogel
SPIEGELMEES - Reflecterende vogel
SPIEGELPAUW - Reflecterende vogel
UILSKUIKENS - Bijzonder domme jonge vogels
VLEUGELMOER - Mamavogel
VLEUGELSLAG - Muzikaal geweld van een vogel
VLUCHTROUTE - De weg die vogels afleggen
WATERKRANEN - Zeevogels
ZEBRAVINKEN - Vogels in de overgang
ZEBRAVINKJE - Vogel die een streepje voor heeft
BABBELAARTJE - Sprekend een vogeltje, is het geen snoepje
DUIKERPAKKEN - In deze kleding een vogel vangen
DUIVENPLATJE - Vogelluis
DUIZEND EN EEN - Optelsom van heel veel mogelijkheden (7,2,3)
EDELPAPEGAAI - Standvogel
EDELPAPEGAAI - Vogel van adel
EEN WITTE RAAF - Zeldzaam object voor elke vogelaar (3,5,4)
GEITENMELKER - Hij zeurt voortdurend over dieren en een vogel
JAN-VAN-GENT - Vogel van een Belgische jongen
KAUWBEWEGING - Vogelclub
KAUWBEWEGING - Zo maalt men op een vogelclub
KIEKENDIEVEN - Maken foto's van criminelen en vogels
KIPPENKOORTS - Opgewondenheid die door een vogelziekte wordt veroorzaakt
KNOBBELZWAAN - Intelligente vogel
KONINGSAREND - Vorstelijke vogel
KRAANDRIJVERS - Ze zijn op vogeljacht in de haven
MANDARIJNEEND - Zo'n soort Chinees 2-cv'tje heeft meer van een vogel
MOEDER DE GANS - Vrouwtjesvogel die vanaf eind 17e eeuw in de boeken staat (6,2,4)
PIET VAN VLIET - Voor- en achternaam van een vogel (4,3,5)
SCHOLEKSTERS - IJsvogels
SNAVELDOLFIJN - Vogelbekdier
SNAVELDOLFIJN - Vogelbekdier dat in zee leeft
BEDELBROEDERS - Armzalige vogels die in orde zijn
BESTAANSGROND - Aarde waarop leven mogelijk is
BODEMBROEDERS - In de grond zijn de vogels van dezelfde orde
KANARIEPIETJE - Vogelluis
KANARIEPIETJE - Zogenaamde vogel
KANONNENVLEES - Frontsoldaten zijn voor kogelbiefstuk
KIPPENGERECHT - Vogelgerecht
KRAAIENPOOTJE - Lichaamsdeel van een vogel verraadt de leeftijd
KRITIEKPUNTEN - Op die gevaarlijke leestekens is commentaar mogelijk
KWARTELEITJES - Hier horen geen vogeltjes uit te komen
KWARTELKONING - De vogel van een dove vorst
NESTMATERIAAL - De spullen van een meisje kan een vogel wel gebruiken
ONUITROEIBAAR - Dan is het voor altijd niet mogelijk om naar buiten te peddelen
ROEKELOOSHEID - Situatie waarin bepaalde vogel ontbreekt
ROEKELOOSHEID - Zo'n toestand zonder vogel is vol gevaar (
SNIPVERKOUDEN - Grieperig als een vogel
SNIPVERKOUDEN - Het gevolg van de vogelgriep
SNIPVERKOUDEN - Zo ziek als een vogel
SNOTVERKOUDEN - Zo ziek als een vogel
SUBSIDIEKRAAN - Door de overheid gesponsorde vogel die geld als water verdient
VLIEGENVANGER - Zangvogel die weinig om handen heeft
VUURBESTENDIG - Zo brandveilig is een kogelwerend vest
WEGWERPGEBAAR - Geen aardige geste van een kogelstoter
BADKAMERKRANEN - Watervogels die er warmpjes bijzitten
CONTACTLEGGING - Het gaat om vrouwelijke onderdanen en een mogelijke band daarmee
DRIJVENDE KRANEN - Jachtvogels (9,6)
DRIJVENDE KRANEN - Watervogels kunnen enorm hijsen (9,6)
HET KAN VERKEREN - Volgens Bredero is 't mogelijk een relatie te hebben (3,3,8)
KANARIEPIETJES - Vogelluizen
KEIZERSPINGUÏN - Volgens Mona van het CDA is het een ijsvogel
KRAAIENPOOTJES - Rimpels die vogels nodig hebben om te lopen
KRAAIENPOOTJES - Rimpels waar vogels mee lopen
LAWAAIPAPEGAAI - Een levensluchtige vogel
MEERKEUZETOETS - Drukknop met verschillende mogelijkheden
SNAVELKROKODIL - Vogelbekdier
VAKANTIEVLUCHT - De reis van vrije vogels
VLUCHTGEGEVENS - Genoteerde waarnemingen van vogelaars
WARMWATERKRAAN - Tropische zwemvogel
WARMWATERKRAAN - Vogel uit tropische meren die je ook hier kunt laten lopen
DIEPVRIESKIPPEN - IJsvogels
KOEKOEKSKLOKKEN - Die houden vogels bij de tijd
KOEKOEKSKLOKKEN - Die vogelhuisjes zijn niet tijdloos
LEERLINGVLIEGER - Jong vogeltje
LEERLINGVLIEGER - Jong vogeltje in een vluchtsimulator
MANNETJESPUTTER - Daar speelt geen vrouwtjesvogel golf mee
MANNETJESPUTTER - Die vogel is enorm goed met de golfstok
MANNETJESPUTTER - Die vogel kan veel, maar geen eieren leggen
MANNETJESPUTTER - Sterke vogel
TITELKANDIDATEN - Zij promoveren mogelijk in de sportacademie
VAKANTIEKOLONIE - Onderkomen voor vrije vogels
WARMWATERKRANEN - Geen ijsvogelsStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App