Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Te horen

We hebben 262 cryptogrammen gevonden

AU - (even)zeer te horen
AU - Zeer te horen
DA - Drogist waar babygeluiden te horen zijn
G8 - Zo te horen eerbiedwaardige top
GEI - Zo te horen bent u in touw
HEI - Dat noemt hij, zo te horen, een natuurgebied
OHM - Zo te horen familie die op nogal wat weerstand stuit
OOM - Familie die zo te horen op weerstand stuit
OOM - Zo te horen biedt dit familielid elektrische weerstand
OOM - Zo te horen wekt hij weerstand op
RIJN - Schone rivier zo te horen
RIJS - Dit takje gaat zo te horen op vakantie
SOL - Schijnt in Spanje te horen
VEE - Dieren kan men achter u horen
WEI - Zo te horen liggen u en ik in het gras
ASEN - Zo te horen mythologische kaarten
CAKE - Wierp een (koek)blik, zo te horen
CAKE - Zo te horen keek hij naar de koek!
DOOP - Zo te horen gebruikt men een pepmiddel in de kerk
DRAF - Varkensvoer is zo te horen niet drop
ECHO - Die moeten we overhoren
ETER - Zo te horen is hij een vluchtige gast
FIER - Zo te horen trots op een cijfer
FLIP - Zo te horen een verslavend ritueel
FORS - Een krachtige kikker? zo te horen wél!
FORT - Zo te horen is dat bouwwerk een auto
FORT - Zo te horen is dit bouwwerk een auto
FRET - Zo te horen is dat beest een jongen
HAHA - Dubbele pret, zo te horen
HART - Het klopt niet zachtjes zo te horen
KNAP - Dat is een stuk, maar gaat het ook zo te horen
KNAP - Is zo te horen (een) stuk
KNAP - Is zo te horen en te zien (een) stuk
KNAP - Ze is mooi maar zo te horen helemaal stuk
KNAP - Zo te horen is zij mooi stuk
KNAP - Zo te horen mooi kapot
KRAP - Zo te horen heeft die zeebewoner het niet ruim!
KUIT - Zo te horen door dirk in het been geschoten
LICK - Neemt zo te horen een loopje met z'n tong
MARE - Zo te horen een bedenkelijk bericht
MEEL - Bloem die zo te horen via internet verstuurd wordt
MISS - Schoonheidskoningin die het zo te horen slecht doet
MOUW - Het gaat om een arm huisdier zo te horen
NIKS - Zo te horen een onbekende van generlei waarde
NOCH - Ook niet voortdurend te horen
PAAR - Stel dat ze samen horen
PLOF - Zo te horen een rare schutter
POEL - Dit water is een kansspel, zo te horen
POLI - Zo te horen zijn er daar meer van in een ziekenhuis
PUBS - Kroegen waarin jonge honden te horen zijn
RACE - De strijd liep zo te horen hoog op
REIN - Puur water zo te horen
SEEF - Zo te horen is het een veilige drank
SIKH - Aziaat die zo te horen een baardje draagt
SIKH - Zo te horen de geit van een sektelid
SKAI - Materiaal waar de Engelsen zo te horen lucht van krijgen
SKAI - Stof die op de radio te horen is
SNOB - Valt zo te horen weer terug in zijn patserig gedrag
STEE - Het boerenbedrijf blijft zo te horen in Engeland
TAPS - Naar een punt toelopend om te horen wat mensen zeggen
TRIO - Dit muziekstuk is te horen in 't riool
TRUC - Handigheidje om een wagen te horen
TUBA - t is voor u zo te horen niet lekker om om te blazen
VLET - Zo te horen is die boot geschikt om in te wonen
AAIEN - Zo te horen zoogdieren aanhalen
ADELE - Zo te horen heeft ze blauw bloed
ALOUD - Sinds lange tijd goed te horen in Engeland
BOXER - Heeft 'm zo te horen en zo te zien plat op z'n bek geslagen
BREAK - Te horen in de ring of op de tennisbaan
CIDER - Ik zie d'r, zo te horen, een drank in
DIEET - Hij consumeert zo te horen wat voorgeschreven is
DOVER - Engelse stad waar we steeds minder van horen
DRENS - Zo te horen zeurt dat kind in dialect
ETHER - Zo te horen is het een verdovende gast
ETHET - Zo te horen is het een verdovende gast
ETHOS - Houding die we bij een winkelketen horen te krijgen
FLATS - Zo te horen hebben die woningen hun glans verloren
FLATS - Zo te horen kleurloze huizen
FLETS - Zo te horen woningen zonder kleur
FLETS - Zo te horen zijn het woningen zonder enige glans
HEIST - Plaatselijk in België drinkt men zo te horen veel
HOOFD - Zo te horen het lichaamsdeel van een dichter
KASTE - Zo te horen meubels van klasse
LESSE - Met dit water kun je zo te horen je dorst stillen
MAAND - Het is tijd dat men aanspoort, zo te horen
MAINE - Ik meen te horen dat het Amerikaans is
PANNE - Tegenslag bij het koken, zo te horen
PARIJS - Zo te horen moet vader op weg naar Frankrijk
REEST - Gaat zo te horen hard tussen Drenthe en Overijssel
RIJSJE - Zo te horen zit dat uitje aan een boom
SATIE - Zo te horen stond hij niet als componist
SPELD - Valt alleen te horen als het stil is
TERTS - Zo te horen is 't grondstof
TIKJE - Zo te horen een geringe afwijking, maar je voelt het wel
TILDE - Lichtte op bij het horen van een Spaanse klank
TONIC - Dat drankje vat ik zo te horen
TONIC - Dat drankje vat ik, zo te horen
UITEN - Doven die zich laten horen
VIJLEN - Gereedschap dat ze zo te horen te koop aanbieden
VIRUS - Zo te horen is dit aantal voor de VS erg besmettelijk
APEZAT - Zo te horen genoeg dieren en ook nog dronken
BALKEN - Ezels laten horen dat ze houterig zijn
BOKSEN - Zo te horen garages waar ze om knokken
CAKEJE - Zo te horen zag je dat lekkers wel
COLLIE - Zo te horen een verpakte hond
CRÈCHE - Aanrijding in het kinderverblijf, zo te horen
DEMPER - Hij gooit alles dicht om minder muziek te horen
DISCUS - Zo te horen een zoen aan tafel
EIROND - Zo te horen gaat het om het ij
ENTMES - Zo te horen het slotwapen
EXCUUS - Voormalige letters horen zich te verontschuldigen
FORDJE - Die auto is in een vestingwerk te horen
GEBINT - Dat zijn de balken die u samenvoegt, zo te horen
GEBINT - Het zijn de balken die u samenvoegt zo te horen
GEGIER - Zo te horen gaat die band het hoekje om met veel gelach
GEKRAS - Vreemd soort, niet om aan te horen, muziek
GELACH - Plezier dat je zo te horen moet betalen
GELUID - Heeft zo te horen de klok geactiveerd
GELUID - Was te horen in beieren
GELUID - Zo te horen is er aan het klokkentouw getrokken
GENOTE - Zo te horen heeft ze plezier gehad
GRIEND - Huilt zo te horen om rijshout
HATTEM - Ik meende te horen dat hij 'm bij Zwolle al te pakken had
INZAGE - Doet een timmerman zonder 'n korte blik in de bijbehorende papieren
KARWEI - Kruidige arbeid, zo te horen
KOEREN - De duiven laten zich horen op de binnenplaatsen
LIJDERS - Patiënten horen voor te gaan
MEIDEN - Vrouwen die men zo te horen moet ontwijken
MERRIE - Zo te horen een vrolijk Engels paard
NIEUWS - Eenmalig te horen
PEILEN - Wijzen zo te horen aan hoe diep ze zijn gegaan
PERZIK - Die vrucht pers ik uit , zo te horen!
PIJLERS - Steunpilaren die de diepte horen te meten
PRINTS - Afdrukken die iets vorstelijks horen te hebben
RIJNAAK - Dan is er zo te horen schoon een schip gemaakt
RIJNAAK - Dan is er zo te horen schoon schip gemaakt
RIJNDAL - Schone diepte, zo te horen van een vuile rivier
ROESJE - Blijft zo te horen in de plooi ondanks de lichte bedwelming
SENSOR - Zo te horen oordeelt hij over goed en fout maar eigenlijk is hij heel gevoelig
SESSIE - Aan de improvisaties te horen net voldoende
SPLEET - Door die opening is politieke smart te horen
STONDE - Bleven een tijd staan, zo te horen
TECKEL - Zo te horen moet je die hond vloeren
TENORS - Laten extreem onvriendelijk van zich horen
TONAAL - Een vaatje vis zo te horen
VEILEN - Het verkopen van gereedschap zo te horen
VERWIJD - Zo te horen is de aanklacht ruimer gemaakt
VOLUME - De inhoud is te horen
AMICAAL - Mijn Franse vriend is zonder haar ook vriendelijk, zo te horen
COULANT - Die koe landt zo te horen gemakkelijk
COULANT - Een koe landt zo te horen gemakkelijk
DIVISIE - Mening te horen op een afdeling
DROGIST - Zo te horen geen regen voor de middenstander
DROGIST - Zo te horen geen regen voor die middenstander
DROGIST - Zo te horen zegt de winkelier dat het niet meer regent
ECHOPUT - Bron die telkens weer van zich laat horen
FANFARE - Zo te horen, houdt de Amsterdammer van varen en liefst met een muziekkorps erbij
FRIEZEN - Zo te horen ijskoude Noord-Nederlanders
HEIWERK - Mannenwerk, zo te horen
HEKWERK - Dat doet een computerkraker zo te horen met de schutting
INCLUIS - Zo te horen is de safe meegerekend
INSTANT - Gebruiksklaar, zo te horen, rechtop
KEIHARD - Zo is een uitblinker goed te horen
KLINKER - Steen die zich laat horen
KOERDEN - Vreemdelingen die zich als vogels lieten horen
KOMFOOR - Kacheltje dat zo te horen gemak geeft
KURHAUS - Zo te horen een grote duiventil aan het Hollandse strand
LEDLAMP - Schijnt bij overspel te horen
NADERBIJ - Een zoemer die steeds meer in de buurt te horen is
NOTEREN - Opschrijven wat verwarde tenoren laten horen
SATINET - Daar zat hij nog niet zo lang zo te horen maar wel onder het stof
SECONDE - Ze kon de tel horen
SECONDE - Zij kon de tel horen
STELLEN - Laten we maar aannemen dat ze bij elkaar horen
STILLER - Amerikaanse acteur van wie we steeds minder horen
VEREIST - Het moet hard geworden zijn, zo te horen
WEILAND - Staat zo te horen voor kuddedieren
ZESVOUD - Zo te horen zijn er zes verkeerd en toch is dit het juiste aantal


APEGAPEN - Door de warmte liggen dieren zo te horen met hun muil open
CLARISSE - Die non is zo te horen gereed
HARMONIE - In dit in dit orkest is geen wanklank te horen
HARMONIE - In dit orkest is geen wanklank te horen
HEIPALEN - Zo te horen zijn het mannelijke stukken hout
HIPPISCH - Het betreft paarden uit de jaren 60, zo te horen
INSTINCT - Natuurdrift waar men, zo te horen, inloopt
LEDIKANT - Aan de zijde van een Engelse dame vindt u zo te horen rust
LELYSTAD - Is zo te horen een fleurige plaats
LITTEKEN - Zo te horen een bewijs van lidmaatschap
MATELOOS - Die heeft zo te horen geen vrienden
MEGAFOON - Om duizend woorden te laten horen
MUISSTIL - Geen klik te horen
NOMINAAL - Naar de naam te horen wordt het in geld uitgedrukt
PEEPSHOW - Voorstelling van muizen, zo te horen
SALPETER - Zo te horen zal die jongen alles met een korreltje zout nemen
SKY RADIO - Is te horen in de ploegleiderswagen van de formatie van Froome (3,5)
SKY RADIO - Zender die is te horen in de oortjes van een wielerploeg (3,5)
SOLOZANG - Daarbij laat iemand enkel zijn stem horen
SPINNERIJ - Textielbedrijf waarin de kat zich laat horen
SPREKEND - Dat lijkt precies en dat is te horen!
STEENEIK - De boom die twee oude meesters horen op te zetten
TOEDELOO - Groet van Britten die naar het toilet horen te gaan
VERTONEN - Laten zien dat ze van een afstand te horen zijn
BOKSSPORT - Bij de vrijetijdsbesteding van baby's vallen zo toehoren klappen
CROSSTALK - Het jargon van motorcoureurs is ook in het theater te horen
EDELWEISS - Nobel weet in Zwitserland dit plantje te vinden, zo te horen
GERUISARM - Lichaamsdeel dat (bijna niet) te horen is
KAMERKOOR - Parlementariërs die zich gelijktijdig laten horen
MEDIASTEM - Is belangrijk voor het geluid dat de kranten laten horen
MEELBALEN - Zo te horen zijn het postzakken voor de bakker
MINDERING - Zo te horen houdt men een kleiner sieraad over
NADREUNEN - Vormen van achterklap die we blijven horen
NOODKREET - Zo te horen een roep om pinda's
ONDERTOON - Beneden die jongen is een andere klank te horen
REGENBODE - Belooft de bede om groen te verhoren
SPONSOREN - Geldschieters horen veel vocht op te nemen
AKOESTISCH - Is zo te horen niet versterkt
CORNEDBEEF - Zo te horen het vlees van een vaandrig
DOVENETELS - Die planten horen niet in de tuin
INFORMATIE - Keurig in het gelid kreeg men van alles te horen
NOODKRETEN - Zo te horen roepen om pinda's
SLOTNUMMER - Die code is het laatst te horen
STARTSCHOT - Zo te horen een beginnende Europeaan
SUIKERSPIN - Dit diertje is zo te horen erg zoet
VENTILEREN - Een echte fan zal zeker zijn mening laten horen
WALSMUZIEK - Het klinkt heel mooi maar is nauwelijks te horen door het gedender op straat
WERPNUMMER - Liedje dat tijdens de bevalling te horen was
AFLUISTEREN - Is (niet) om aan te horen
AFLUISTEREN - Tot het laatste moment horen, hoort dat eigenlijk wel
AQUACULTUUR - Kunstvorm waartoe waterverfschilderijen behoren
KNIPKAARTEN - Plattegronden die we in de vingers horen te hebben
LEVENMAKERS - Aanstaande ouders zijn goed te horen
WEERKLINKEN - Te horen zijn als we opnieuw het glas heffen
ARMOEDEGRENS - Zo te horen kan men niet verder
BALKOEFENING - Zo te horen probeert die ezel het wel maar verliest hij zijn evenwicht!
EEN HARD GELAG - Niet leuk om luidruchtig geschrans te horen (3,4,5)
GELUIDSGRENS - Zo te horen kan men niet verder
RADIOGESPREK - Je moet wel luisteren om deze discussie te horen!
SLOBBERBROEK - Zo te horen drinkt men in waterland en krijgen onderdanen daarvoor de ruimte
TOONMEESTERS - Componisten die tot de avant-garde horen
ZINGENDE ZAAG - Strijkinstrument dat in een houtfabriek te horen is (8,4)
EEN STOMME FILM - Die was in de bioscoop niet om aan te horen en aan te zien crypt. 3,6,4 (3,6,4)
GELUIDSHINDER - Is zo te horen iets onaangenaams
GLADDE JONGENS - Die hebben zich op een doortrapte manier geschoren (6,7)
INGESPREKTOON - Is te horen bij mensen die het al voor het zeggen hebben
SLANGENMENSEN - Die artiesten behoren tot de Cobragroep
STILLE AGENTEN - Die laten zich niet horen bij de politie (6,7)

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App