Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Te horen

We hebben 270 cryptogrammen gevonden

AU - (even)zeer te horen
AU - Zeer te horen
DA - Drogist waar babygeluiden te horen zijn
G8 - Zo te horen eerbiedwaardige top
GEI - Zo te horen bent u in touw
HEI - Dat noemt hij, zo te horen, een natuurgebied
OHM - Zo te horen familie die op nogal wat weerstand stuit
OOM - Familie die zo te horen op weerstand stuit
OOM - Zo te horen biedt dit familielid elektrische weerstand
OOM - Zo te horen wekt hij weerstand op
RIJN - Schone rivier zo te horen
RIJS - Dit takje gaat zo te horen op vakantie
SOL - Schijnt in Spanje te horen
VEE - Dieren kan men achter u horen
WEI - Zo te horen liggen u en ik in het gras
ASEN - Zo te horen mythologische kaarten
CAKE - Wierp een (koek)blik, zo te horen
CAKE - Zo te horen keek hij naar de koek!
DOOP - Zo te horen gebruikt men een pepmiddel in de kerk
DRAF - Varkensvoer is zo te horen niet drop
ECHO - Die moeten we overhoren
ECHO - Echt ik kan 't niet voor niets weer laten horen
ETER - Zo te horen is hij een vluchtige gast
FIER - Zo te horen trots op een cijfer
FLIP - Zo te horen een verslavend ritueel
FORS - Een krachtige kikker? zo te horen wél!
FORT - Zo te horen is dat bouwwerk een auto
FORT - Zo te horen is dit bouwwerk een auto
FRET - Zo te horen is dat beest een jongen
HAHA - Dubbele pret, zo te horen
HART - Het klopt niet zachtjes zo te horen
KNAP - Dat is een stuk, maar gaat het ook zo te horen
KNAP - Is zo te horen (een) stuk
KNAP - Is zo te horen en te zien (een) stuk
KNAP - Ze is mooi maar zo te horen helemaal stuk
KNAP - Zo te horen is zij mooi stuk
KNAP - Zo te horen mooi kapot
KRAP - Zo te horen heeft die zeebewoner het niet ruim!
KUIT - Zo te horen door dirk in het been geschoten
LICK - Neemt zo te horen een loopje met z'n tong
MARE - Zo te horen een bedenkelijk bericht
MEEL - Bloem die zo te horen via internet verstuurd wordt
MISS - Die dame is zo te horen fout
MISS - Schoonheidskoningin die het zo te horen slecht doet
MOUW - Het gaat om een arm huisdier zo te horen
NIKS - Zo te horen een onbekende van generlei waarde
NOCH - Ook niet voortdurend te horen
PAAR - Stel dat ze samen horen
PLOF - Zo te horen een rare schutter
POEL - Dit water is een kansspel, zo te horen
POLI - Zo te horen zijn er daar meer van in een ziekenhuis
PUBS - Kroegen waarin jonge honden te horen zijn
RACE - De strijd liep zo te horen hoog op
REIN - Puur water zo te horen
SEEF - Zo te horen is het een veilige drank
SIKH - Aziaat die zo te horen een baardje draagt
SIKH - Zo te horen de geit van een sektelid
SKAI - Materiaal waar de Engelsen zo te horen lucht van krijgen
SKAI - Stof die op de radio te horen is
SNOB - Valt zo te horen weer terug in zijn patserig gedrag
STEE - Blijven en zo te horen in Engeland op hun plaats
STEE - Het boerenbedrijf blijft zo te horen in Engeland
TAPS - Naar een punt toelopend om te horen wat mensen zeggen
TRIO - Dit muziekstuk is te horen in 't riool
TRUC - Handigheidje om een wagen te horen
TUBA - t is voor u zo te horen niet lekker om om te blazen
VLET - Zo te horen is die boot geschikt om in te wonen
YOGA - Zo te horen moet Jo weg om die mystieke leer te beoefenen
AAIEN - Zo te horen zoogdieren aanhalen
ADELE - Zo te horen heeft ze blauw bloed
ALOUD - Sinds lange tijd goed te horen in Engeland
BOXER - Heeft 'm zo te horen en zo te zien plat op z'n bek geslagen
BREAK - Te horen in de ring of op de tennisbaan
CIDER - Ik zie d'r, zo te horen, een drank in
DIEET - Hij consumeert zo te horen wat voorgeschreven is
DOVER - Engelse stad waar we steeds minder van horen
DRENS - Zo te horen zeurt dat kind in dialect
ETHER - Zo te horen is het een verdovende gast
ETHET - Zo te horen is het een verdovende gast
ETHOS - Houding die we bij een winkelketen horen te krijgen
FLATS - Zo te horen hebben die woningen hun glans verloren
FLATS - Zo te horen kleurloze huizen
FLETS - Zo te horen woningen zonder kleur
FLETS - Zo te horen zijn het woningen zonder enige glans
HEIST - Plaatselijk in België drinkt men zo te horen veel
HOOFD - Zo te horen het lichaamsdeel van een dichter
KASTE - Zo te horen meubels van klasse
LESSE - Met dit water kun je zo te horen je dorst stillen
MAAND - Het is tijd dat men aanspoort, zo te horen
MAINE - Ik meen te horen dat het Amerikaans is
PANNE - Tegenslag bij het koken, zo te horen
PARIJS - Zo te horen moet vader op weg naar Frankrijk
REEST - Gaat zo te horen hard tussen Drenthe en Overijssel
RIJSJE - Zo te horen zit dat uitje aan een boom
SATIE - Zo te horen stond hij niet als componist
SPELD - Valt alleen te horen als het stil is
TERTS - Zo te horen is 't grondstof
TIKJE - Zo te horen een geringe afwijking, maar je voelt het wel
TILDE - Lichtte op bij het horen van een Spaanse klank
TONIC - Dat drankje vat ik zo te horen
TONIC - Dat drankje vat ik, zo te horen
UITEN - Doven die zich laten horen
VIJLEN - Gereedschap dat ze zo te horen te koop aanbieden
VIRUS - Zo te horen is dit aantal voor de VS erg besmettelijk
APEZAT - Zo te horen genoeg dieren en ook nog dronken
BALKEN - Ezels laten horen dat ze houterig zijn
BOKSEN - Zo te horen garages waar ze om knokken
CAKEJE - Zo te horen zag je dat lekkers wel
COLLIE - Zo te horen een verpakte hond
CRÈCHE - Aanrijding in het kinderverblijf, zo te horen
DEMPER - Hij gooit alles dicht om minder muziek te horen
DISCUS - Zo te horen een zoen aan tafel
EIROND - Zo te horen gaat het om het ij
ENTMES - Zo te horen het slotwapen
EXCUUS - Voormalige letters horen zich te verontschuldigen
FORDJE - Die auto is in een vestingwerk te horen
FORDJE - Die kleine auto is in een vestingwerk te horen
GEBINT - Dat zijn de balken die u samenvoegt, zo te horen
GEBINT - Het zijn de balken die u samenvoegt zo te horen
GEGIER - Zo te horen gaat die band het hoekje om met veel gelach
GEKRAS - Vreemd soort, niet om aan te horen, muziek
GELACH - Plezier dat je zo te horen moet betalen
GELUID - Heeft zo te horen de klok geactiveerd
GELUID - Was te horen in beieren
GELUID - Zo te horen is er aan het klokkentouw getrokken
GENOTE - Zo te horen heeft ze plezier gehad
GRIEND - Huilt zo te horen om rijshout
HATTEM - Ik meende te horen dat hij 'm bij Zwolle al te pakken had
INZAGE - Doet een timmerman zonder 'n korte blik in de bijbehorende papieren
KARWEI - Kruidige arbeid, zo te horen
KOEREN - De duiven laten zich horen op de binnenplaatsen
LIJDERS - Patiënten horen voor te gaan
MEIDEN - Vrouwen die men zo te horen moet ontwijken
MERRIE - Zo te horen een vrolijk Engels paard
NIEUWS - Eenmalig te horen
PEILEN - Wijzen zo te horen aan hoe diep ze zijn gegaan
PERZIK - Die vrucht pers ik uit , zo te horen!
PIJLERS - Steunpilaren die de diepte horen te meten
PRINTS - Afdrukken die iets vorstelijks horen te hebben
RIJNAAK - Dan is er zo te horen schoon een schip gemaakt
RIJNAAK - Dan is er zo te horen schoon schip gemaakt
RIJNDAL - Schone diepte, zo te horen van een vuile rivier
ROESJE - Blijft zo te horen in de plooi ondanks de lichte bedwelming
SENSOR - Zo te horen oordeelt hij over goed en fout maar eigenlijk is hij heel gevoelig
SESSIE - Aan de improvisaties te horen net voldoende
SPLEET - Door die opening is politieke smart te horen
STONDE - Bleven een tijd staan, zo te horen
TECKEL - Zo te horen moet je die hond vloeren
TENORS - Laten extreem onvriendelijk van zich horen
TONAAL - Een vaatje vis zo te horen
VEILEN - Het verkopen van gereedschap zo te horen
VEILEN - Zo te horen gaat er wat af maar moet er ook geld bij
VERWIJD - Zo te horen is de aanklacht ruimer gemaakt
VOLUME - De inhoud is te horen
AMICAAL - Mijn Franse vriend is zonder haar ook vriendelijk, zo te horen
COULANT - Die koe landt zo te horen gemakkelijk
COULANT - Een koe landt zo te horen gemakkelijk
DIVISIE - Mening te horen op een afdeling
DROGIST - Zo te horen geen regen voor de middenstander
DROGIST - Zo te horen geen regen voor die middenstander
DROGIST - Zo te horen zegt de winkelier dat het niet meer regent
ECHOPUT - Bron die telkens weer van zich laat horen
FANFARE - Zo te horen, houdt de Amsterdammer van varen en liefst met een muziekkorps erbij
FRIEZEN - Zo te horen ijskoude Noord-Nederlanders
HEIWERK - Mannenwerk, zo te horen
HEKWERK - Dat doet een computerkraker zo te horen met de schutting
INCLUIS - Zo te horen is de safe meegerekend
INSTANT - Gebruiksklaar, zo te horen, rechtop
KEIHARD - Zo is een uitblinker goed te horen
KLINKER - Steen die zich laat horen
KOERDEN - Vreemdelingen die zich als vogels lieten horen
KOMFOOR - Kacheltje dat zo te horen gemak geeft
KURHAUS - Zo te horen een grote duiventil aan het Hollandse strand
LEDLAMP - Schijnt bij overspel te horen
NADERBIJ - Een zoemer die steeds meer in de buurt te horen is
NOTEREN - Opschrijven wat verwarde tenoren laten horen
SATINET - Daar zat hij nog niet zo lang zo te horen maar wel onder het stof
SECONDE - Ze kon de tel horen
SECONDE - Zij kon de tel horen
STELLEN - Laten we maar aannemen dat ze bij elkaar horen
STILLER - Amerikaanse acteur van wie we steeds minder horen
VEREIST - Het moet hard geworden zijn, zo te horen
WEILAND - Staat zo te horen voor kuddedieren
ZESVOUD - Zo te horen zijn er zes verkeerd en toch is dit het juiste aantal
APEGAPEN - Door de warmte liggen dieren zo te horen met hun muil open
AUDICIEN - Zo te horen een monteur die gespecialiseerd is in bepaalde auto's
CLARISSE - Die non is zo te horen gereed
HARMONIE - In dit in dit orkest is geen wanklank te horen
HARMONIE - In dit orkest is geen wanklank te horen
HEIPALEN - Zo te horen zijn het mannelijke stukken hout
HIPPISCH - Het betreft paarden uit de jaren 60, zo te horen
INSTINCT - Natuurdrift waar men, zo te horen, inloopt
LEDIKANT - Aan de zijde van een Engelse dame vindt u zo te horen rust
LELYSTAD - Is zo te horen een fleurige plaats
LITTEKEN - Zo te horen een bewijs van lidmaatschap
MATELOOS - Die heeft zo te horen geen vrienden
MEGAFOON - Om duizend woorden te laten horen
MUISSTIL - Geen klik te horen
NOMINAAL - Naar de naam te horen wordt het in geld uitgedrukt
PEEPSHOW - Voorstelling van muizen, zo te horen
SALPETER - Zo te horen zal die jongen alles met een korreltje zout nemen
SKY RADIO - Is te horen in de ploegleiderswagen van de formatie van Froome (3,5)
SKY RADIO - Zender die is te horen in de oortjes van een wielerploeg (3,5)
SOLOZANG - Daarbij laat iemand enkel zijn stem horen
SPINNERIJ - Textielbedrijf waarin de kat zich laat horen
SPREKEND - Dat lijkt precies en dat is te horen!
STEENEIK - De boom die twee oude meesters horen op te zetten
TOEDELOO - Groet van Britten die naar het toilet horen te gaan
VERTONEN - Laten zien dat ze van een afstand te horen zijn
BOKSSPORT - Bij de vrijetijdsbesteding van baby's vallen zo toehoren klappen
CROSSTALK - Het jargon van motorcoureurs is ook in het theater te horen
EDELWEISS - Nobel weet in Zwitserland dit plantje te vinden, zo te horen
GERUISARM - Lichaamsdeel dat (bijna niet) te horen is
KAMERKOOR - Parlementariërs die zich gelijktijdig laten horen
MEDIASTEM - Is belangrijk voor het geluid dat de kranten laten horen
MEELBALEN - Zo te horen zijn het postzakken voor de bakker
MINDERING - Zo te horen houdt men een kleiner sieraad over
NADREUNEN - Vormen van achterklap die we blijven horen
NOODKREET - Zo te horen een roep om pinda's
ONDERTOON - Beneden die jongen is een andere klank te horen
REGENBODE - Belooft de bede om groen te verhoren
SPONSOREN - Geldschieters horen veel vocht op te nemen
AKOESTISCH - Is zo te horen niet versterkt
CORNEDBEEF - Zo te horen het vlees van een vaandrig
DOVENETELS - Die planten horen niet in de tuin
INFORMATIE - Keurig in het gelid kreeg men van alles te horen
LICHTEKOOI - Zij licht zo te horen veel in bed
NOODKRETEN - Zo te horen roepen om pinda's
SLOTNUMMER - Die code is het laatst te horen
STARTSCHOT - Zo te horen een beginnende Europeaan
SUIKERSPIN - Dit diertje is zo te horen erg zoet
VENTILEREN - Een echte fan zal zeker zijn mening laten horen
WALSMUZIEK - Het klinkt heel mooi maar is nauwelijks te horen door het gedender op straat
WERPNUMMER - Liedje dat tijdens de bevalling te horen was
AFLUISTEREN - Is (niet) om aan te horen
AFLUISTEREN - Tot het laatste moment horen, hoort dat eigenlijk wel
AQUACULTUUR - Kunstvorm waartoe waterverfschilderijen behoren
KNIPKAARTEN - Plattegronden die we in de vingers horen te hebben
LEVENMAKERS - Aanstaande ouders zijn goed te horen
WEERKLINKEN - Te horen zijn als we opnieuw het glas heffen
ARMOEDEGRENS - Zo te horen kan men niet verder
BALKOEFENING - Zo te horen probeert die ezel het wel maar verliest hij zijn evenwicht!
EEN HARD GELAG - Niet leuk om luidruchtig geschrans te horen (3,4,5)
GELUIDSGRENS - Zo te horen kan men niet verder
RADIOGESPREK - Je moet wel luisteren om deze discussie te horen!
SLOBBERBROEK - Zo te horen drinkt men in waterland en krijgen onderdanen daarvoor de ruimte
TOONMEESTERS - Componisten die tot de avant-garde horen
ZINGENDE ZAAG - Strijkinstrument dat in een houtfabriek te horen is (8,4)Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App