Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Stand in

We hebben 152 cryptogrammen gevonden

MIJL - Is met afstand geen beginner
AMOK - Opstandig gedrag is voor twaalven in orde
ANTI - De tegenstand zit in de kantine
APIN - Dat dier komt bij de waterstand binnen
APIS - De waterstand is in Egypte heilig
FILE - Bestand in de rij
FILE - Bestand in de wachtrij
FILE - Wees hierin bestand tegen grote vertragingen!
PEIL - De stand ging achteruit
SPAN - Stel de afstand tussen duim en pink
VERS - Iets afstandelijks in een gedicht
BEURS - Ze kunnen daar stand houden omdat ze er geld in stoppen
CHAOS - Toestand die niet in orde is
EDELE - Heer van stand die centraal staat in bedelen
INDOM - Erg onverstandig binnen de kerk
INDOM - Niet verstandig binnen de kerk
KASTE - Afgesloten stand in een deel van het slot
KASTE - Die stand is in een kasteel gevestigd
KASTE - Van stand in een slotstuk
METEN - De afstand tussen start en finish bepalen
NEVEL - Uitzichtloze toestand waarin de herrie terugkomt
POVER - Afstandelijk stelt een rivier weinig voor
POVER - Een rivier op afstand stelt weinig voor
POVER - Van grote afstand maakt de rivier weinig indruk
REBEL - De opstandeling houdt zijn toon schel
REBEL - Die opstandeling is schel van toon
SCORE - Standpunten als de bal in het net vliegt
SLEDE - Glijdt in winterse omstandigheden of in de oven
STUIP - Zo'n bewusteloze toestand vind u in één punt
WIJZER - Geeft verstandiger richting
ZADEL - Zet de hoge stand daarin voor promotie
APACHE - Deze indiaan kon rechtstandig de lucht ingaan
BEREIK - Haalbare afstand voor bruintjes ego
CLICHÉ - Die standaarduitdrukking is negatief
EDELEN - De eerste stand meedelen zonder me erin te kennen
EDELEN - De eerste stand meedelen, zonder me erin te kennen
EIEREN - Verstandige belegging
EZELIN - Zo'n dier brengt de standaard in
INTRDE - Ontvangt verstand bij binnenkomst
MENING - Verstandhouding
MUITER - Als opstandeling moet je de ruimte anders indelen
REBELS - Opstandig en schel in de Latijnse zaak
REMISE - Gelijke stand in het koetshuis
REMISE - Met een gelijke stand de stalling in
REMISE - Stand waarin alle lijnen samenkomen
REMWEG - Afstand waarop de belemmering verdwenen is
ROKADE - Zij doet afstand van haar kleding en laat zich schaken
STATEN - De toestanden in Amerika
TELLER - Hij is van de juiste stand en kan er in Duitsland van eten
VERROT - Hoe het de afstandelijke routinier is vergaan
BROMMER - Standje voor een gedetineerde
ELEMENT - Het bestanddeel is in zijn nopjes
ELEMENT - In dat bestanddeel voel je je als een vis in het water
EZELKAR - Standaardwagen die in trek is
INLOPEN - Bij binnengaan de achterstand verkleinen
INLOPEN - De achterstand verkleinen bij de warming-up
INLOPEN - De achterstand verkleinen met nieuwe schoenen
INLOPEN - Vóór de wedstrijd de afstand verkleinen
INTREDE - Ontvangt verstand bij binnenkomst
KNIPOOG - Blik van verstandhouding van de kapper
KNIPOOG - Teken van verstandhouding
KOPEREN - Die ploert schijnt heftig te zijn en ondervindt weinig weerstand bij de leiding
KURKUMA - Bestanddeel van vanillevla en -pudding
SKICLUB - Het ledenbestand van deze vereniging is dalende
UNIFORM - Standaardkleding
VERBAND - Een relatie op afstand is ingewikkeld
VERBAND - Maakt een langeafstandsrelatie ingewikkeld
VERMIST - Nevel op grote afstand is onvindbaar
VERWEER - Op afstand terug in de defensie
VERWEER - Op grote afstand opnieuw in de verdediging gaan
WEDIJVER - Zullen we het bovenbeen op afstand houden van competitieneigingen
AFSLAGER - Als middenstander is hij klaar op de veiling
AFSLAGER - Ex-middenstander op de veiling
BLACK-OUT - Racistische wens in een moment van verstandsverbijstering
FRIKADEL - Een schoolmeester van stand vindt die lekker
GEVALLEN - Omstandigheden waarvoor je tegen de grond ging
KIJKGATEN - Pupillen houden hierdoor de tegenstander in het oog
KLINISCH - Zo koel en afstandelijk als in een inrichting
OVERGAAN - Een andere stand innemen
RANGEREN - Bij de spoorwegen moeten ze de stand in acht nemen
REBELLEN - Nog eens in contact treden met de opstandelingen
REDENAAR - Met verstand in de richting van een spreker
SLOTREDE - Uitgesproken met verstand van het einde
CABALLERO - Deze heer van stand is volledig in rook opgegaan
DOORDACHT - Verstandig dat men bleef peinzen
EINDSTAND - Afstandelijke houding
EXPOSITIE - Gewezen stand op een tentoonstelling
GEESTELIJK - Verstandig in het klooster
GOEDGEEFS - Gemakkelijk afstand doen van zijn kleding
GOEDGEEFS - Gemakkelijk afstand doend van zijn kleding
HERSENCEL - Verstandig in het klooster
KAMERTOON - Er zit standaard muziek in een parlementaire stemming
NEERSLAAN - Het onderdrukken van de opstand moet even bezinken
ONVERKORT - Niet op afstand en klein, dat is het helemaal
STEMWIJZER - Kies verstandiger via internet!
STROOMLIJN - Vorm waardoor de weerstand kleiner wordt
VERTROUWD - Aanvankelijk op afstand, maar verder zeer intiem
VRIJZINNIG - Het is tamelijk verstandig om minder orthodox te zijn
WACHTPOST - Standplaats in hoger sferen
DIEPZINNIG - Verstandig aan de oppervlakte? Integendeel!
DISPOSITIE - Toon de stand van deze beschikking
INHAALSLAG - Werkt de achterstand weg en gaat er in één klap voorbij
ONTHARDERS - Middelen om de weerstand te verminderen
ONTHARDING - Verzachtende omstandigheden toen lex bij radio 538 wegging
OP ZICHZELF - Alleenwonend zonder de omstandigheden in aanmerking te nemen (2,8)
OVERDRACHT - Het afstand doen van de bovenkleding
ROOFRIDDER - Maak de adelstand een kopje kleiner!
THUISSTAAT - De toestand van het gezin
TOPPOSITIE - Geeft 't tegenstand in die hoge rang
VERSTERKER - Op afstand minder zwak
ZELFRIJZEND - Zorgt voor eigen wederopstanding
ADELBORSTEN - Voorgevels van stand bij de marine
ASSISTENTEN - Bijstandsvrouwen die in functie zijn
ASSISTENTES - Bijstandsvrouwen die in functie zijn
CAMERAPLOEG - Registreert alles van voren en neemt meerdere standpunten in
DAMESDUBBEL - Vrouwelijke stand-in
GELUKSSTAAT - De toestand in een welvarend land
HEKSENKETEL - Chaotische toestand waarin toverdrankjes worden geproduceerd
INLOOPZAKEN - Winkels die hun achterstand verkleinen
INTROVERSIE - Het afstandelijke begin van een lezing
KENNISKLOOF - Misverstand waardoor een vriend de diepte ingaat
REDEVOERING - Uitgesproken verstandige binnenbekleding
SANTENKRAAM - Het is een rommeltje in het standje dat Indonesische kokospoeder verkoopt
SPRINTKANON - Was er snel bij om korteafstandsraketten in te zetten in de wapenwedloop
VERWIJDERING - Afstandelijke eliminatie
BOMMELDINGEN - De zaken van een heer van stand zijn riskant in de VS
FILEPROBLEEM - Met een moeilijk bestand in de rij staan
HERSENKRAKER - Voor een verstandige crimineel is het een lastige opgave
METEN IS WETEN - Afstandelijke kennismaking (5,2,5)
TERECHT WIJZEN - Een standje geven terwijl ze de juiste richting aangeven (7,6)
BEGINSITUATIE - De omstandigheid waarin een oud-premier van Israël zich bevond
FILEPROBLEMEN - Er ontstaan moeilijkheden bij bestandsschendingen
SUPERGELEIDER - Een geweldige gids die nauwelijks weerstand ondervindt
SUPERGELEIDER - Van mij kan ie naar de pomp lopen, hij zal weinig weerstand ondervinden
VERZAMELSTAAT - Toestand waarin men niets weg kan gooien
ZITTENBLIJVERS - Geen opstandige leerlingen
DOMEINEXTENTIE - Het bestand omvatte daarnaast ook een punt aangaande de gebiedsuitbreiding
EERSTELIJNSHULP - Psychische bijstand voor een beginnend cocaïnegebruiker
GERUSTSTELLING - Neem onbevreesd een standpunt in als dat uw zorgen wegneemt!
ORDEHANDHAVING - De instandhouding van een kloostergemeenschap
VERBANDTROMMEL - Blik van verstandhouding
WEER OF GEEN WEER - Het is in alle omstandigheden een kwestie van de verdediging (4,2,4,4)
BEGINOPSTELLING - Zijn aanvankelijke standpunt zag je in de basis terug
GEESTESTOESTAND - Verstandhouding
SCHARRELSLAGERS - Kleine zelfstandigen zonder vaste verkering
WRIJVINGSVERLIES - Het onderspit delven bij onenigheid zorgt voor weerstand en minder energie
KILOMETERHEFFING - Afstandelijke oplichting
ONTWIKKELINGSHULP - Bijstand voor een fotocentrale in de derde wereld
STRESSVERSCHIJNSEL - Licht dat op grote afstand te zien is vanwege de hoge spanning
VOETJES VAN DE VLOER - Handstand in de danszaal (7,3,2,5)
DAT KLOPT VOOR GEEN METER - Incorrecte afstandsbepaling (3,5,4,4,5)
HET KLOPT VOOR GEEN METER - Incorrecte afstandsbepaling (3,5,4,4,5)


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp