Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Sproke

We hebben 230 cryptogrammen gevonden

ABN - Bij die bank wordt onze moedertaal keurig gesproken
CAO - Dat is afgesproken werk
IDO - Uitgesproken Engels jawoord
RAP - Die muziek wordt uitgesproken snel vertolkt
RAP - Uitgesproken snelle muziek
CAKE - Men keek uitgesproken naar gebak
DADA - Uitgesproken kinderlijke kunst
DADA - Uitgesproken kinderlijke richting in de kunst
ELBE - Loopt in het veel besproken Duitsland
ELBE - Loopt in het veelbesproken Duirsland
HEES - Onwelluidend wordt een boom aangesproken
MARE - Een uitgesproken bedenkelijk bericht
NIKS - Een uitgesproken onbekende, anders niets
OUWE - Zo wordt de kapitein door zijn zoon aangesproken
PLAT - Uitgesproken ordinair
PLAT - Uitgesproken triviaal dialect
REDE - Met verstand gesproken
REDE - Om (uitgesproken) voor anker te gaan
REDE - Uitgesproken ankerplaats
REDE - Uitgesproken met verstand
REDE - Uitgesproken plek om voor anker te gaan
REDE - Uitgesproken rationeel
REDE - Uitgesproken verstandig gezegd
REDE - Verstandig gesproken
REDE - Verstandig uitgesproken
RUHR - Uitgesproken koersbepalende rivier
SIRE - Zo voelt de vorst zich muzikaal aangesproken
TALK - Poeder dat in Engeland wordt besproken
TALK - Poeder waar in Engeland over gesproken wordt
VETO - Uitgesproken smerig voor een klinker
AMICE - De eerste Engelse muizen worden zo aangesproken
AMICE - De Engelse muizen worden zo aangesproken
AMICE - Hiermee voelt een vriend zich aangesproken
BRAVO - Compliment uitgesproken in het luchtverkeer
ELOGE - In een enkel ogenblik wordt lof gesproken
FRANS - Wordt voornamelijk gesproken tussen Spanje en Vlaanderen
HEDEL - Zo wordt een slons aangesproken in Gelderland
HEDEN - Nu wordt een boom aangesproken
HEDEN - Tegenwoordig wordt een boom aangesproken
KASSA - Kritisch tv-programma dat uitgesproken veel oplevert
KILTE - Schotten dragen ze uitgesproken graag bij die onaangename weersomstandigheden
LATEN - Doen het niet op de afgesproken tijd
LATEN - Ze doen het niet op de afgesproken tijd
O LA LA - Uitgesproken bewondering voor een deel van de ijskast (1,2,2)
QUOTE - Tijdschrift dat nogal uitgesproken is
RUMBA - Uitgesproken afkeer van drank
SESAM - Dat zaad is uitgesproken geschikt om een poort te openen
TABOE - Waar niet over mag worden gesproken
TEGEN - Uitgesproken negatieve stemming
TEKST - Dat komt uitgesproken in de Bijbel voor
TEKST - Uitgesproken deel van de Bijbel
TEKST - Uitgesproken kopij
TURKS - T Visserstaaltje wordt in Oost-Europa gesproken
ACCENT - Met nadruk uitgesproken
ACCENT - Nadrukkelijk uitgesproken
APEZAT - Uitgesproken veel dieren zijn lam
ENGELS - Uitgesproken kennis van het marxisme
ENGELS - Uitgesproken smal grietje
ENGELS - Wordt door velen gesproken over die denker
EROVER - Men heeft dienaangaande gesproken maar gaat toch daaraan voorbij
GENADE - Uitgesproken gunst
GRIEKS - Uitgesproken bètavak
HARDOP - Uitgesproken moeilijk uit bed komend
HARDOP - Wordt uitgesproken niet verzwegen
NAREDE - Uitgesproken verstandig gevolg
NAREDE - Volgt (uitgesproken) met verstand
NATAAL - Achteraf gesproken bij de geboorte
NOU NOU - Wordt tegenwoordig twee keer uitgesproken van verbazing (3,3)
ORAKEL - Is uitgesproken goddelijk
REDERIJ - Uitgesproken file in bedrijf
SCHOTS - Dat is uitgesproken ijzig
SPAANS - Het is uitgesproken benauwd
SPEECH - De gasten voelen zich er door aangesproken
SPEECH - De gasten voelen zich hierdoor aangesproken
SPEECH - Gesproken woord bij het scheep gaan verdraaien
SPEECH - Gesproken woorden bij het scheep gaan verdraaien
SPOKEN - De geesten hebben Engels gesproken
TACKLE - Uitgesproken hondse overtreding
VONNIS - Wordt met recht uitgesproken
AKKOORD - Afgesproken notenverzameling
AMELAND - Gebied waar het slotwoord bijna uitgesproken wordt
DECREET - Uitgesproken bevel
DISTAAL - Eentonig gesproken en niet centraal
ENGELSE - Door die dame wordt gesproken tot spoken
ERELOGE - Daar wordt in de schouwburg de lofrede uitgesproken
GEKLETS - Uitgesproken dwaze taal
GEZEGDE - Dat zinsdeel is al meermalen gesproken
GEZEGDE - Dit is uitgesproken zinvol
KALFJES - Over deze koetjes wordt ook gesproken
LOFREDE - Uitgesproken waardering voor de groenteman
LOGISCH - Een verkeerd uitgesproken nachtverblijf klinkt natuurlijk in de oren
MEVROUW - Zo wordt een dame bij de politie aangesproken
MIJNHEER - Is de aangesproken persoon om ondergronds te werken
MOOIERD - Uitgesproken knappe kwalificatie
NAWOORD - Gesproken vervolg op de Bijbel
OERTAAL - Uitgesproken aan de grond
PEPTALK - Uitgesproken stimulerend poeder
STANDJE - In deze positie wordt men vermanend toegesproken
STICKER - Een uitgesproken adembenemend plaatje
STOPZIN - Veelbesproken ultieme rust
TOASTJE - Uitgesproken borrelhapje
VERBAAL - Bekeuring die nogal uitgesproken is
BANVLOEK - Uitgesproken een betoverende krachtterm
BROMSTEM - Daarmee wordt in de gevangenis gesproken
DANKREDE - Ligplaats waar men uitgesproken erkentelijk voor is
DE VLAKTE - Het gebied waar onuitgesproken mensen zich ophouden (2,6)
EINDREDE - Uitgesproken daar liggen de laatste schepen
EROMHEEN - Is niet direct een uitgesproken draaipunt
GEZOUTEN - Is uitgesproken niet laf
GROEPAGE - Het is een verdienste om 'n uitgesproken verlangen groot te verpakken
JUFFROUW - Dame die zich op school aangesproken voelt
KLETSNAT - Uitgesproken vochtig
MIJNHEREN - Voelen zich als man aangesproken omdat ze veel afslaan
MONDDOOD - Uitgesproken
ONGEREPT - Er is niet even over gesproken en dat is gaaf
ONGEREPT - Is niet uitgesproken maagdelijk
ONGEREPT - Niet uitgesproken maagdelijk
ONGEREPT - Zo is de natuur nog niet besproken
OPSPRAAK - Openlijk kritisch besproken worden door een schandaal
POTAARDE - Grond waarin vaatwerk uitgesproken goed gedijde
REDEDEEL - Uitgesproken stuk taal
RIJKSTAAL - Uitgesproken hoogwaardig ijzer
SCHLAGER - Het lied van een uitgesproken succesvol middenstander
SLOTREDE - Uitgesproken daar liggen de laatste schepen
SLOTREDE - Uitgesproken met verstand van het einde
SLOTREDE - Uitgesproken ten kastele
TEGENGAS - Uitgesproken protest vanuit Groningen
TEKSTZET - Uitgesproken duw van een schaker
TIJDPREEK - Uitgesproken duur betoog
VOERTAAL - Die wordt gesproken om iemand op stang te jagen
VOERTAAL - Wordt gesproken in Belgisch-Limburg
VOORNAAM - Waardoor ik mij aanzienlijk vaak voel aangesproken
WAARHEID - Uitgesproken door kinderen en gekken
ZOGEZEGD - In schijn is het direct uitgesproken
ZOGEZEGD - Onmiddelijk uitgesproken
ZOGEZEGD - Onmiddellijk uitgesproken
ZOGEZEGD - Op die manier gesproken
AGENDEREN - Er een punt van maken dat het besproken zal worden
GEHANGENE - In zijn huis wordt niet over de strop gesproken
GEWOONWEG - Normaal gesproken is het geen bijzondere straat
JAWOORDEN - Die zijn uitgesproken instemmend
KAKELFRIS - Uitgesproken koud
ONDERHOUD - Over verzorging gesproken.
PRENATAAL - Wordt voor en na gesproken maar bevalt nog niet
REDENATIE - Het toegesproken volk luistert ernaar
REDENATIE - Uitgesproken verstandige staat
ROLLENDE R - Is uitgesproken het werk van letterdieven (8,1)
SLOTWOORD - Hierna was men uitgesproken voor amen!
SPOEDZAAK - Wordt hier snelrecht gesproken
STATEMENT - Uitgesproken hoe men een Friese hoeve bestuurt
TELEFONIE - Veelbesproken bedrijfstak
TROONREDE - Door de koning met verstand uitgesproken
TROONREDE - Door de koningin met verstand uitgesproken
TROONREDE - Uitgesproken regeringsbeleid
VOERTALEN - Worden doorgaans gesproken in keukens
VOLGAARNE - Uitgesproken prettig aan de pomp
VONNISSEN - Uitgesproken veroordelingen
WEERWOORD - Dat is uitgesproken de reactie van een meteoroloog
AGENDAPUNT - Leesteken in een notitieboekje dat op de vergadering besproken wordt
ANGSTKREET - Is uitgesproken laf
BABBELZIEK - Uitgesproken beroerd
BABBELZIEK - Uitgesproken beroerd .
BASISTEKST - Scenario dat uitgesproken geschikt is voor de achterban
DEBATAVOND - Dan wordt er gesproken over wat een schoenenwinkel van mening was
GEDENKREDE - Een uitgesproken memorabele ligplaats
GEDENKREDE - Is een uitgesproken memorabele ligplaats
GEDENKREDE - Uitgesproken memorabele ligplaats
GROEPSCHAT - Allemansvriend die op internet besproken wordt
IN GEDACHTE - Onuitgesproken modieus standpunt (2,8)
KANSELREDE - Die is uitgesproken godsdienstig
MIDDELMAAT - Jan Modaal is geen uitgesproken vriend
ONGEREGELD - Af en toe is er niets afgesproken
REDEKENNIS - Uitgesproken wetenschap
REDENERING - Uitgesproken handel met verstand
REDENERING - Uitgesproken verstandige handel
STREEKTAAL - Vinden sommigen uitgesproken plat
TOESPELING - Biedt uitgesproken ruimte voor het dessert
TOEVOEGING - Aanvullend uitgesproken
UITGEPRAAT - Afgesproken en daarmee basta
VERTELLING - Uitgesproken foute geschiedenis
GROTE GENADE - Uitgesproken veel clementie (5,6)
LEZERSKRING - Groep mensen die 'de cirkel' van Dave Eggers heeft besproken
REDEVOERING - Uitgesproken verstandige binnenbekleding
RESERVERING - Het tweede sieraad dat besproken kan worden
STEMBUIGING - Uitgesproken hoffelijkheid
VROEG OF LAAT - Eens niet op het afgesproken tijdstip (5,2,4)
DEFENSIENOTA - De rekening van de verdediging wordt in de kamer besproken
EDELACHTBARE - Kan een bedelaar echt als een rechter aangesproken worden
GERESERVEERD - Afstandelijk besproken
GERESERVEERD - Afwachtend besproken
GERESERVEERD - Op afstand besproken
GROOTMEESTER - Uitgesproken goede jurist
OVEREENKOMST - Is die gelijkenis afgesproken werk
SENSATIEPERS - Veelbesproken tapijt
SLOTPLEIDOOI - Is uiteindelijk uitgesproken meesterlijk
TAALBARRIERE - Uitgesproken struikelblok
TALENKNOBBEL - Veelbesproken bult
WELKOMSPEECH - De gasten voelen zich hierdoor aangesproken
WELKOMSWOORD - De gasten voelen zich hierdoor aangesproken
BIJ DE BEESTEN AF - Filmklassieker die slecht besproken is (3,2,7,2)
BIJ DE BEESTEN AF - Nederlandse filmklassieker die slecht besproken is (3,2,7,2)
DAT IS NIET NIKS - Alles is uitgesproken goed (3,2,4,4)
FLUISTERFIETS - Hierop wordt uitgesproken zacht gereden
OMROEPBERICHT - Uitgesproken mededeling in een tv-blad
PROCESVERBAAL - Uitgesproken rechtszitting
RESERVERINGEN - Die sieraden uit de voorraad zijn besproken
U WORDT BEDANKT - Uitgesproken bewijs van (geen) erkentelijkheid (1,5,7)
KERSTBOODSCHAP - Die zorgt uitgesproken voor drukte in de supermarkt
KERSTTOESPRAAK - Is uitgesproken tijdens de piektijd
OVERLEGKLIMAAT - Waarin over en weer besproken wordt
AAN ELKAAR PRATEN - Dat is het veelbesproken werk van een relatietherapeut (3,6,6)
AANHALINGSTEKEN - Voor en na het gesproken woord een blijk van genegenheid
DRONKENMANSTAAL - Wordt zat genoeg gesproken
INAUGURATIEREDE - Uitgesproken plechtig begin
JE KRIJG ER IETS VAN - Ontvangstbevestiging die uitgesproken zenuwachtig is (2,5,2,4,3)
JE KRIJGT ER WAT VAN - Ontvangstbevestiging die uitgesproken zenuwachtig is (2,6,2,3,3)
MONDHYGIËNISTEN - Dankzij die beroepshalve uitgesproken taalpuristen zitten we niet onder de plak
ONGEREPTE NATUUR - Die is buiten van onbesproken karakter (9,6)
OPENINGSWOORDJE - Uitgesproken hiaat
GERESERVEERDHEID - De afwachtende houding is besproken
ONDER PROFESSOREN - In die kringen werd kwaad gesproken van Hermans (5,11)
TELEFOONCENTRALE - Veelbesproken communicatiecentrum
DE VOLLE LAAG KRIJGEN - Als nieuwe bezitter van een penthouse enorm vermanend toegesproken worden (2,5,4,7)
EEN HOOFDSTUK APART - Appendix waar afzonderlijk over gesproken wordt (3,9,5)
HET REGENT BAKSTENEN - Uitgesproken keiharde neerslag (3,6,9)
ARBEIDSOVEREENKOMST - Dat is afgesproken werk
UNDERGROUND LITERATUUR - Boeken die in de metro worden besproken (11,10)
BELEEFDHEIDSBETUIGINGEN - Uitgesproken ervaringen
VAN JE FAMILIE MOET JE HET HEBBEN - Uitgesproken onaardige erfeniskwestie (3,2,7,4,2,3,6)
VASTGEBAKKEN ZITTEN AAN IEMAND - Is menselijk gesproken onlosmakelijk het gevolg van aankoeken (12,6,3,6)


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp