Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Schikking

We hebben 35 cryptogrammen gevonden

LOT - Beschikking van het kansspel
GENOT - De vreugde die men tot zijn beschikking heeft
RENTE - Beloning voor het ter beschikking stellen van geldkapitaal
VRIJLOT - Minnelijke schikking
AKKOORD - Muzikale schikking
ANAGRAM - Die schikking moet letterlijk genomen worden
OVEREEN - Gelijk tot een schikking gekomen
OVEREEN - In de kleine uurtjes tot een schikking gekomen
WANORDE - Verwarring door een slechte schikking
INTEREST - Beloning voor het ter beschikking stellen van geldkapitaal
VOLGORDE - Ter rangschikking van een groep gehoorzame monniken
APOTHEKER - Die man heeft alle middelen tot zijn beschikking
DAGDIEVEN - Zij hebben de beschikking over gestolen tijd
MAATREGEL - Beschikking waardoor de partner op orde raakt
MAATREGEL - Door deze beschikking blijft een makker aan de lijn
SCHIKKING - Die engelse vorst heeft plezier
SCHIKKING - Hierbij wordt toegegeven dat ieder een plek krijgt
SCHIKKING - We geven beiden toe, dat het een ordelijke plaatsing betreft
TESTAMENT - Uiterste wilsbeschikking
AANPASSING - Herschikking van kleding
DISPOSITIE - Men krijgt de beschikking over een plaats aan tafel
DISPOSITIE - Toon de stand van deze beschikking
KLASSEMENT - Met stijl bestuurt hij de rangschikking
ARRANGEMENT - Muzikale schikking
DAGINDELING - De groeten met die rangschikking van de agenda
FAMILIEVETE - Die ruzie kan opgelost worden door een nevenschikking
VEREFFENING - Schikking die voldoening geeft
OVEREENKOMST - Schikking die naar analogie is getroffen
HULPVERLENING - Een werkster ter beschikking stellen
OUDE TESTAMENT - Wilsbeschikking vóór de herziening (4,9) (4,9)
ZETELVERDELING - Tafelschikking voor parlementariërs
AKKOORDENSCHEMA - Altijd hetzelfde refrein met die schikkingen en het hoe en wanneer
GEBOORTEREGELING - Het ontstaan van een schikking
PROVISIEREGELING - Schikking van de voorraad levert geld op
HOOFDLIJNENAKKOORD - Geen rimpelloze schikking


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App