Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Rvl

We hebben 118 cryptogrammen gevonden

HA - Oppervlakkige uitroep
ARE - Bloeit aan de oppervlakte
ARE - Die maat is nogal oppervlakkig
ARE - Engelsen zijn oppervlakkig
ARE - Oppervlakkig engels
ARE - Oppervlakkig Engels zijn
ARE - Oppervlakkig in Engeland zijn
ARE - Oppervlakkig moet men in Engeland zijn
ARE - Oppervlakkig zijn in Engeland
ARE - Zijn Engels is oppervlakkig
ERA - Deze tijd is weer oppervlakkig
RIJK - In staat van overvloed
ROE - Oppervlakkig strafwerktuig
ROE - Oppervlakkige (straf)maat
ROE - Oppervlakkige straf(maat)
ZAT - Moe van de overvloed
ZEE - Overvloed
ARES - Oppervlakkige godheid
DIEP - De vaart is niet oppervlakkig
DIEP - Geen oppervlaktewater
DIEP - Ondergrondse watervlakte
DIEP - Vaart niet aan de oppervlakte
HAHA - Dubbel oppervlakkige uitroep
HAHA - Dubbel oppervlakkige vrolijkheid
JURA - We spreken hier met recht over een lang vervlogen tijd
SHAG - Gaan soortelijk gewicht en oppervlakte daarin in rook op
EFFEN - Gelijk van oppervlak
ENGEL - Schat die we zien vervliegen
GROND - Reden aan de oppervlakte
HOORN - De stad des overvloeds in Noord-Holland
ICOON - Vervlakte heilige
IJSZEE - In het noorden is lekkers in overvloed
KORST - Oppervlakkige verharding
LEGIO - Heeft u weer Amerikaanse olie in overvloed
STORT - Een overvloed aan afval
VAART - Watervlug
VOLOP - Overvloedig niet aanwezig
AREAAL - Gebied van oppervlakkige vis
AREAAL - Oppervlakte van vis blijft oppervlakte
AREAAL - Streek van een oppervlakkige vis
BEDERF - De slaapkamervloer is min of meer rot
DIEPTE - Geen maat als het gaat om oppervlakkigheid
DIEPTE - Geen maat voor oppervlakkigheid
GUTSEN - Overvloedig neervloeien
HANDIG - Vingervlug
HOOGTIJ - Houdt overvloed in!
NONNEN - Kloostervlinders
NOODTIJ - Overvloed
ONDIEP - Oppervlakkig
SMIENT - Die eend laat me in de sint vervlechten!
WEELDE - Overvloed in België
ZEELUI - Die mensen zijn juist niet watervlug
ZEEROT - Het bederven van een grote watervlakte
AREALEN - Maat met vis voor de bebouwde oppervlakte
DEKSELS - Vervloekt, zij kunnen de pot op
HARPOEN - Maat met vis voor de bebouwde oppervlakte
KIPSATÉ - Doorregen rendiervlees
KIPSATE - Wie dit rendiervlees gegeten heeft, moet een houtje bijten
SCHELDE - Vervloekte rivier
TERREIN - Oppervlakkig gezien is het daar schoon
TERREIN - Schoon is het oppervlakkig
TSUNAMI - Overvloed
DIEPROOD - Geen oppervlakkige blos
DROMMELS - Die stumpers worden vervloekt
GAUWDIEF - Vingervlugge crimineel
JETSKIËN - Watersport onder een watervliegtuig!
MIRAKELS - Wat wonderbaarlijk is wordt genoeg vervloekt
MONOGRAM - Beginletters vervlochten
NONNETJE - Kloostervlindertje
SPRINGTIJ - Een overvloed aan vlooien
SPRINGTIJ - Overvloed
STORTZEE - Een overvloed aan afval
VETPOTJE - Een beetje overvloed
ZEEDELTA - Watervliegtuigmaatschappij die wijdvertakt is
BAARDGIER - Familie van een snorvleermuis
HAGENEZEN - Nederlanders die oppervlakkig beter worden
LEEGHOOFD - IJdel oppervlakkig persoon
LEEGHOOFD - Oppervlakkig ijdel persoon
MAATSOORT - Oppervlakkige kennis of intieme vriend
WATERSTOF - Het eerste element dat oppervlakkig het milieu vervuilt
CHOROLOGIE - Wetenschap van aardoppervlakteverschijnselen
DIEPTEPUNT - Geen oppervlakkig leesteken
DIEPZINNIG - Verstandig aan de oppervlakte? Integendeel!
EGALISEREN - Voor vervlakking zorgen
KIPPENBOUT - Rendiervlees
KIPPENEIND - Stuk hoendervlees
MAASLANDER - Watervliegtuig vol gaten
OUDESCHANS - Vesting uit vervlogen tijden
STAARTSTUK - Mooie meid met een haarvlecht
STERK WATER - Conserveervloeistof (5,5)
STORTREGEN - Een overvloed van girokaarten
VEREFFENEN - Vervlakken
BERGPLATEAU - Oppervlakte
DIEPTREURIG - Vrolijk aan de oppervlakte? Integendeel!
GOLFTERREIN - Wateroppervlakte voor greenkeepers
HANDVAARDIG - Vingervlug
HARTSVRIEND - Geen oppervlaktemaat
METROAANLEG - Talent dat zich onder de oppervlakte bevindt
OOSTENRIJKER - Deze Europeaan maakt de streek nog overvloediger
TYPEDIPLOMA - Soort bewijs van vingervlugheid
WELVOORZIEN - Het was juist te verwachten in overvloed
ARMOEDZAAIER - Zijn oogst zal ook niet overvloedig zijn
BOVENNORMAAL - Aan de oppervlakte gewoon
NIETSZEGGEND - Pantomime is nogal oppervlakkig
GRONDBEGINSEL - Aardoppervlak
LANGZAMERHAND - Is geleidelijk niet meer zo vingervlug
WERELDFORMAAT - Aardoppervlakte
WOORDENRIJKDOM - Overvloed aan ruzie
IN BRAND VLIEGEN - Soort vuurvlinders die vlam vatten (2,5,7)
KAMPEERTERREIN - Oppervlakkig gezien in trek bij tentbewoners
KAMPEERTERREIN - Oppervlakkig gezien is het bij tentbewoners in trek
VOORTVLUCHTIGE - Op de buis een oppervlakkige deserteur
EGALISATIEFONDS - Vervlakking bij een uitgever zorgt voor financiële zekerheid
ONWEERSBEESTJES - Familie van de dondervliegjes
STREKKENDE METER - Oppervlakkig gezien een soepele tante (10,5)
DIEPZEEPEILINGEN - Onderzoeken die niet oppervlakkig zijn
ACHTERGRONDKENNIS - Wat weet een oppervlakkige vriend nou
PALEIS VAN JUSTITIE - Met een vorstelijke rechtervleugel en parket (6,3,8)


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp