Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Rijp

We hebben 229 cryptogrammen gevonden

BED - Vrijplaats
PAK - Grijp die kleding
PAK - In een kledingzaak voor het grijpen
PAK - Kleding die voor het grijpen ligt
PAK - Kleding voor het grijpen
RIJP - Aanslag in de vroege ochtend
RIJP - Geschikt voor een aanslag
RIJP - Het is wit, dus niet groen meer
RIJP - Volwassen aanslag
RIJP - Weloverwogen aanslag
RIJP - Weloverwogen ijzig
RIJP - Witte aanslag die groen is geweest
VAT - Grijp die ton!
INDO - Bijzondere taal om 'n tussenpersoon te begrijpen
JOTA - Van die letter begrijp ik niets!
OREN - Aangrijpend zoals die de hoogte van verliefdheid aangeven
SNAP - Begrijp jij deze praat
SNAP - In een ommezien, begrijp je
STUG - Onbegrijpelijk taai
ZIEN - Blikken begrijpen
BEURS - Meer dan rijp voor de aandelenhandel
BEURS - Studenten moeten er meer dan rijp voor zijn
GEVAT - Wat ad rem, u begrijpt het!
GIRAF - Grote kans dat dier in zijn nekvel te grijpen
GROEN - Het gras is nog niet rijp
KRAAG - Aangrijpend deel van een kledingstuk
PAKIJS - Dessert voor het grijpen
PAKIJS - Lekkers voor het grijpen
PUBER - Spruit die bijna rijp is
SCHOK - Een aardbeving is een aangrijpende ervaring
STOUT - Vrijpostig door de drank
BEREIK - Kom aan het ligt voor het grijpen
DOMKOP - Hoofd van de kerk dat er niets van begrijpt
GEVEST - Aangrijpend kledingstuk van u
GRIEKS - Onbegrijpelijke taal
HEELAL - Het is vooral compleet onbegrijpelijk hoe het is ontstaan
HELDER - Begrijpelijk schoon
INZIEN - Begrijpen dat we naar binnen kijken
INZIEN - Begrijpend lezen
INZIEN - Eens zal men gaan begrijpen dat dit slechts een idee van de inhoud geeft
INZIEN - Moet ik bekijken, moet jij begrijpen!
JARGON - Moeilijk te begrijpen taal voor oningewijden
JUDOKA - Aangrijpende sportman
LAATST - Was recentelijk rijp voor degradatie
NAGAAN - Kun je die achtervolging begrijpen
OVATIE - Helemaal niets begrijpt hij van al die bijval
OVATIE - Niets begrijpt hij van al die bijval!
PAKBON - Bekeuring voor het grijpen?
PAKKEN - Kleren die voor het grijpen liggen
RIJPING - Grijp in ter rechtzetting in zo'n ontwikkeling
ROOFJE - Een klein vergrijp waar geen bloed meer bij vloeit
ROOFJE - Klein vergrijp waarbij bloed vloeide
SPAANS - Onbegrijpelijke taal
STELEN - Grepen en grijpen
VANGEN - Wat kun je met grijpen verdienen
VATTEN - (Be)grijpen
VATTEN - Grepen begrijpen
VOLGEN - Kunnen begrijpen dat ze later komen
VOLGER - Kan begrijpen waarom hij constant andermans tweets leest
BORDEEL - Vrijplaats
CHINEES - Onbegrijpelijke taal
EERROOF - Verbaal vergrijp
FANTAST - De aanhanger grijpt naar zijn verbeelding
GROENTE - Het onrijpe van voedsel
GROENTE - Is onrijp te eten
HANDVAT - Een ton voor het grijpen
INKOMEN - Te begrijpen dat loon
INKOMEN - Te begrijpen verdienste
LENSKAP - Grijp vlug iets terug van de camera
MESTVEE - Gierige dieren zijn rijp voor de slacht
MINPUNT - Een vrijplaats is niet positief
MINPUNT - Negatieve vrijplaats
MINPUNT - Vrijplaats
NASCHOK - Het gevolg van een aangrijpende ervaring
ONBENUL - Een stuk dat niets begrijpt
PAKEZEL - Domkop voor het grijpen
PAKEZEL - Stommeling voor het grijpen
PAKHUIS - Woning voor het grijpen
PAKKANS - Grijp de mogelijkheid voor de politie
PAKKEND - Aangrijpend en boeiend
PAKKEND - Aangrijpend grijpend
PAKKEND - Spannend en aangrijpend
PAKKIST - Vliegtuig voor het grijpen
PAKLIJST - Tabel voor het grijpen
RAADSEL - Onbegrijpelijke collegemaat
RAADSEL - Onbegrijpelijke puzzel
RAADSEL - Staat het onderricht daar op z'n kop en is het onbegrijpelijk
RACEMUS - Sap van rijpe druiven
SNAPPEN - (Be)grijpen
SNAPPEN - Het is te begrijpen dat ze je betrappen
TREFFER - Aangrijpend doelpunt
VATBAAR - Te begrijpen dat je zo een kou oploopt
BEVATTEN - Begrijpen wat het zal inhouden
BEVATTEN - Begrijpen wat ze inhouden
BEVATTEN - Het is soms moeilijk te begrijpen wat bepaalde zaken inhouden
BEZONKEN - Rijp en weloverdacht
BIJDEHAND - Slim voor het grijpen
CARRIÈRE - De loopbaan van een rijpaard
DOORZIEN - Begrijpen middels te kijken
FILELEED - Rijplezier? integendeel!
GLADHEID - Door zijn ongrijpbare sluwheid ging hij onderuit
HANDPALM - Boom voor het grijpen
LASTPUNT - Een ongemakkelijk deel van de agenda is aangrijpend
MISTSEIN - Schijnt de wenk niet te begrijpen
OMVATTEN - Inhouden wanneer we iets niet direct begrijpen
OPTREDEN - Ingrijpen bij een concert
PAKGEREI - Benodigdheden voor het grijpen
PAKKETJE - Grijp een paardje bij de post
PAKLOODS - Bergplaats voor het grijpen
PAKPAARD - Viervoeter voor het grijpen
PARKBANK - Vrijplaats
RAAPOLIE - Deze brandstof ligt voor het grijpen
SNAPHAAN - Hij begrijpt hoe de kippen in 't geweer komen
SNAPSHOT - Is bij opname een begrijpelijke injectie
STEUNLAT - Aangrijppunt in een zuchtende relatie
STROPERS - Wild grijpend landbouwwerktuig
TOESLAAN - Dichtklappen als ze hun kans grijpen
TOESLAAN - Met geweld aangrijpen
TOESLAAN - Zijn kans grijpen en extra klappen uitdelen
TOEZIEND - Niet ingrijpend maar wel degelijk een oogje in het zeil houdend
U WEET WEL - Kennisbron, als je begrijpt wat ik bedoel (1,4,3)
VERSTAAN - Begrijpelijk verwijderd zijn
VOLGORDE - Begrijp de regelmaat
AARDSCHOK - Beweging die het karakter aangrijpt
BELEVENIS - De opdracht om kort te telefoneren komt overeen met een aangrijpende ervaring
BEURSGANG - Het overrijp worden
DRASTISCH - Een moeras met een Duitse tafel is ingrijpend
DRASTISCH - Ingrijpend hoe een Duitse tafel zompig wordt
GROENVINK - Onrijpe zangvogel
GROENVOER - Wordt gegeten terwijl het nog niet rijp is
HERKANSEN - Opnieuw mogelijkheden aangrijpen
HERVATTEN - Opnieuw begrijpen
IJSVORMING - Rijpingsproces
IJSVORMING - Rijpingsproces bij de schaatsles
KLAUWIJZER - Grijptang
KOUVATTEN - Ontbreken van warmte begrijpen
LEESBEURT - Te boek gestelde vrijpartij
MISVATTEN - Ernaast grijpen
MISVATTEN - Per abuis denken dat ze ernaast grijpen
NADERHAND - Kwam achteraf pas in de buurt om in te grijpen
NADERHAND - Werd later closer en grijpgraag
ONTGROEND - Rijp
OPERATIEF - Deze kunst is in Duitsland zeer ingrijpend
PAKKNECHT - Bediende voor het grijpen
SCHOKKEND - Zo aangrijpend is een aardbeving
SNAPSCHOT - Zo'n injectie zorgt begrijpelijk voor een snelle opname
TENTAKELS - Grijparmen van talksteen
TOETASTEN - Ingrijpen als ze meer voelen
VOORKOKEN - Rijp maken voor behandeling
BEETPAKKEN - Vastgrijpen en een hap nemen
BRUTAALTJE - Zeer vrijpostig kind
BRUTAALWEG - Vrijpostig (verdwenen)
BRUTAALWEG - Vrijpostig (vertrokken)
DOORDENKER - Niet direct te begrijpen grap
DOORHEBBEN - .......wordt men bezitterig, dat zult u wel begrijpen
HANDBEREIK - Hierbinnen ligt het voor het grijpen
LENTEGROEN - Onrijp seizoen
NAVOLGBAAR - Zo begrijpt men later dat het te kopiëren is
ONTGROENEN - Worden studenten er rijp van
ONTSNAPPEN - Niet begrijpen hoe ze ervandoor gaan
OPENZETTEN - Vrijplaats
OPENZETTEN - Vrijplaatsen
OPENZETTEN - Vrijplaatsen toegankelijk maken
POSTVATTEN - Naar brieven grijpen heeft meer tijd nodig
POSTVATTEN - Naar brieven grijpen heeft tijd nodig
TASTORGAAN - Aangrijpend tijdschrift
TEMPOBEURS - Voor studenten is de gang overrijp
U-WEET-WEL - Kennisbron, als je begrijpt wat ik bedoel
VASTPAKKEN - Kleding waarin je niks mag eten, ligt hier voor het grijpen
ABRACADABRA - Onbegrijpelijke toverspreuk
AFBREEKBAAR - Rijp voor de sloop
ALOMVATTEND - In zijn totaliteit overal grijpbaar
DOORGRONDEN - Begrijpen via argumenten
IJSAFZETTING - Rijp voor het verkopen van koude lekkernijen
LIEFDESNEST - Vrijplaats
MISVERSTAAN - Niet begrijpen wat de pastoor zegt
NEERKNALLEN - Niet opschieten met het grijpen naar de wapens
ONTGROENING - Rijpingsproces
ONTSNAPPING - Steeds minder begrijpen van de vlucht
OPKNAPBEURT - Vrijpartij waarvan je je beter gaat voelen
STUDIEBEURS - Meer dan rijp voor een diploma
TUSSENBEIDE - Om in te grijpen moet men zo (nu en dan) komen
TUSSENBEIDE - Om in te grijpen moet men zo komen
DOORDRINGEND - Zo penetrant dat we het beginnen te begrijpen
GRAAFMACHINE - De grijper van een edelman
HANDTEKENING - Schets van een aangrijpend lichaamsdeel
KERNGELEERDE - Wetenschapper die de essentie begrijpt
KNIEOPERATIE - Militair ingrijpen waarbij men op de been blijft
MISDAADSERIE - Hele reeks zware vergrijpen
ONBEOORDEELD - Begrijp je een omschrijving niet
ONNAVOLGBAAR - Zelfs niet te begrijpen voor een detective
OVERDUIDELIJK - Onmiskenbaar niet langer begrijpelijk
SERVICEBEURT - Vrijpartij waarmee men geholpen is
VAKANTIEDORP - Vrijplaats
VAKANTIEOORD - Vrijplaats
VOORSPELBAAR - Is saai, maar in staat een vrijpartij op gang te brengen
GRAAFWERKTUIG - De grijper van een edelman
INKOMENSGRENS - Tot daartoe is het te begrijpen ; verder gaat de verdienste niet
LIEFDESNESTEN - Vrijplaatsen
OPERATIEKAMER - Zo'n ingrijpende volksvertegenwoordiging is o.k.!
TE PAKKEN NEMEN - Aangrijpend bedotten (2,6,5)
TOERISTENOORD - Vrijplaats
BYPASSOPERATIE - Militair ingrijpen met veel omtrekkende bewegingen
ER EENTJE VATTEN - Bij het drinken iemand begrijpen (2,6,6)
HOGERE WISKUNDE - Topvak dat onbegrijpelijk is (6,8)
NON-INTERVENTIE - (niet) ingrijpen bij een zusterorganisatie
SCHARRELRUIMTE - Vrijplaats
VAKANTIECENTRA - Vrijplaatsen
VAKANTIEDORPEN - Vrijplaatsen
VERKEERSPUNTEN - Vrijplaatsen
ZONDE VAN MIJN TIJD - Actueel vergrijp waaraan ik geen seconde wil besteden (5,3,4,4)
GRIEZELVERHALEN - IJsberichten die ons aangrijpen
KRACHTENSTELSEL - De organisatie van het personeel is op meerdere punten aangrijpend
RECREATIEDORPEN - Vrijplaatsen
TEKSTVERWERKING - Begrijpend lezen
TOERISTENOORDEN - Vrijplaatsen
VAKANTIECENTRUM - Vrijplaats
WERELDSCHOKKEND - Zo aangrijpend zijn aardbevingen
DRAMATISCHE KUNST - Aangrijpend foefje (11,5)
INTERVENTIELEGER - Het is nogal ingrijpend om zulke troepen in te zetten
PAKHUISPERSONEEL - Voor die mensen ligt het werk voor het grijpen
TUSSENBEIDE KOMEN - Nu en dan arriveren om in te grijpen (11,5)
ENGELTJESMAAKSTER - Als zij ingrijpt, hoeven we niets meer te verwachten
HET ROEREND EENS ZIJN - Geen ruzie hebben over aangrijpende zaken (3,7,4,4)
ZONSVERDUISTERING - Licht vergrijp
IETS IN DE GATEN HEBBEN - Begrijpen waarom ze de openingen hebben gevuld (4,2,2,5,6)
HET HEFT IN HANDEN NEMEN - De greep aangrijpen geeft een machtig gevoel (3,4,2,6,5)
DE GELEGENHEID WAARNEMEN - Doen interim-caféhouders die hun kans grijpen (2,11,9)
ZIJN EIGEN STRAATJE SCHOONVEGEN - Zich vrijpleiten bij persoonlijke wegwerkzaamheden (4,5,8,11)


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App