Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Politiek v

We hebben 48 cryptogrammen gevonden

ZALM - Hij voelt zich in de politiek als een vis in het water
HAVIK - Extreem politieke vogel
LINKS - Politieke richting van golfers
MOTIE - Politieke vraag om uitleg
BELEID - Politiek moet met tact worden uitgevoerd
BOSPAD - De weg die een politiek leider moet volgen
EMOTIE - Politieke inbreng per computer kan gevoelig liggen
GROENE - Is pas in de politiek, maar komt natuurlijk over
RECHTS - Politieke stroming die voorrang hoort te krijgen
SPRAAK - Door een politieke partij treffend verwoord
TIJDBOM - Kwestie die een politiek conflict kan veroorzaken
SPROTJE - Kleine vis die voor politiek vuurwerk zorgt
PARTIJTOP - Politieke vergadering bovenop een berg
DENKSPORT - Wat een politieke partij in zijn vrije tijd doet, is een heel gepuzzel
LOONBELEID - Politiek die wat oplevert
MINISTERIE - Een paar afleveringen om 't politiek vorm te geven
PRIJSBELEID - De handelwijze van de jury is politiek waardevol
STAATKUNDE - De politiek zit niet met kennis van zaken
TEGENPARTIJ - Politieke groepering die niet van feesten houdt
PARTIJBONZEN - Omgekeerd hengstenbal met politieke invloed
WESTERTOREN - Stuk van een politiek verslaggever over wat er in Amsterdam gebouwd is
KAMERANTENNE - Hiermee kunnen we NPO Politiek ontvangen
KAMERANTENNE - Hiermee kunnen we politiek 24 ontvangen
PIRATENPARTIJ - Is politiek actief op een festijn met Nederlandse volksartiesten
RESTANTPARTIJ - Politieke kliek die zich niet goed heeft verkocht
STEMADVIEZEN - Politieke tips van de logopedist
STRUISVOGELS - Zijn politiek gezien kortzichtig in de partij voor de dieren
EENPARTIJSTAAT - Rijk waarin geen twee politieke groeperingen overeind zijn gebleven
HERSTELBELEID - Politiek om er beter van te worden
KAMERINDELING - Politieke organisatievorm
PARTIJAPPARAAT - Feestcommissie die politieke verantwoordelijkheid draagt
PARTIJVERLEDEN - Hiermee is in de politiek het feest voorbij
REGEERAKKOORD - Politieke overeenkomst
REVANCHEPARTIJ - Politieke groepering die het na verlies weer beter doet in de peilingen
GEMEENTEBELEID - De politiek van de kerk
KAMERBEZETTING - Politieke actie waarover hoteliers zich druk maken
OPPOSITIEPARTIJ - Politieke groep die boven zijn stand leeft
KAMERBESPREKING - Na zo'n politiek debat moet je wel ruimte om te rusten reserveren
KAMERBREED TAPIJT - Komt bij alle politieke partijen over de vloer (10,6)
KAMERINRICHTING - Politieke organisatievorm
BESLISSINGSPARTIJ - Die is in de sport en in de politiek van doorslaggevend belang
KABINETSVOORSTEL - De suggestie van een meubelmaker heeft politieke gevolgen
TWEESPORENBELEID - Politieke regelgeving die de ns in zijn mogelijkheden beperkt
DEMONSTRATIEPARTIJ - Politieke groep die (in wedstrijdverband) protesteert
FRACTIEMEDEWERKER - Zorgt politiek gezien voor 'n beetje hulp
KABINETSWISSELING - Meubelruil die politieke gevolgen heeft
LINKSGEORIENTEERD - Politieke voorkeur met het oog op de golfbaan
NULTOLERANTIEBELEID - Gedoogpolitiek ten aanzien van een flapdrol


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp