Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Polit

We hebben 441 cryptogrammen gevonden

....R - Prijst de politieke leider
ARM - Sterke tak van de politie
BON - Half snoepje van de politie
IEP - Boom in een politiepost
KAR - Wordt getrokken door een sterke politicus
KIT - Lichte terugslag voor de politie
KOK - Ex-politicus van beroep
KOK - Voormalig politieke chef
KOT - Vulmiddel van de politie
OUD - Op hoge leeftijd gestorven politicus
SAP - Ex-politica die net terug is
SAP - Ging lekker nat in de politiek
AGEN - Een politieman is nog niet compleet in Frankrijk
AGEN - Eindeloze politieman in Frankrijk
CATS - Politiek beladen musical
FLIK - Lekkernij van de politie
GAME - Spel om de politie weg te sturen
LIJST - Politiek kader
MEEL - Die politiemaat is voor de bakker
MEER - Een politieman heeft er niet genoeg aan
MEES - Vogel waar de politie het land aan heeft
MEGA - Enorm politievertrek
MESS - Ruimte in een politieboot
MESS - Ruimte in een politievaartuig
MEUK - De rommel van een peuter bij de politie
PVDA - Politieke werkgroep
ROOS - Oud-politicus op wie men zijn pijlen richt
TUUT - De politieagent hoort deze klank ook weerom
ZALM - Hij voelt zich in de politiek als een vis in het water
ZAND - Grond voor struisvogelpolitiek
AGENT - Dealer bij de politie
AGENT - Hij handelt namens de politie
AGENT - Politieman terugtrekken
AGENT - Zaakgelastigde bij de politie
BOBBY - In naam bij de vreemdelingenpolitie
HAVIK - Die komt uit een agressief politiek nest
HAVIK - Extreem politieke vogel
INVAL - Een idee voor de politie om binnen te komen
INVAL - Goed idee van de politie
INVAL - Het idee dat de politie zomaar binnenkomt!
INVAL - Ook een idee van de politie
KAMER - Vertrek uit de politiek
KAMER - Voor student en politicus
KLEUR - Blozende politieke nuance
KLEUR - De kaarten die een politicus in handen heeft
KLEUR - Wordt bekend in de politiek
KLINK - Ex-politicus die houvast geeft
LINKS - Die politieke richting brengt je bij de golfbaan
LINKS - Niet zo handig in de politiek
LINKS - Politieke richting van golfers
MEDIA - Een politieplaatje voor de pers
MEDIA - Politieplaatje voor de communicatie
MEREL - Die vogel zorgt bij de politie voor een opstootje
MEREL - Politieopstand om een vogel
MEREL - Voornaam opstootje bij de politie
MEREN - Voor aanleggen gaat de politie op de loop
MOTIE - Politieke vraag om uitleg
NOOIT - Dat zal een politicus nimmer zeggen
PAARS - Het rood-wit-blauw in de politiek
PAARS - Politieke kleur bekennen
PARTIJ - Feest in de politiek
PARTIJ - Hoeveelheid politici
PARTIJ - Politiek feestje
PARTIJ - Politiek spel
PARTIJ - Politieke lading
PRENT - Politiefoto
RITME - Politiebegeleiding van een etappe in cadans
RITME - Reis met de politie in cadans
RITME - Toer met de politie in cadans!
SPEED - Pepmiddel waar een politieke partij bij zweert
SPRUW - Slijm zit een politieke partij niet glad
ZETEL - Politiek meubelstuk
AGENTE - Zij vertegenwoordigt de politie
BELEID - Politiek moet met tact worden uitgevoerd
BOSPAD - De weg die een politiek leider moet volgen
BUREAU - Bij de politie aan tafel
CHARGE - Overdreven optreden van de politie
CHARGE - Politie-uitval die berekend wordt
EMOTIE - Politieke inbreng per computer kan gevoelig liggen
GROENE - Is pas in de politiek, maar komt natuurlijk over
KAMERS - Woonruimte voor studenten politicologie
KOKEND - Zo kwaad is het besluit van een oud-politicus
MERITE - Het gebruik van de politie was een verdienste
METIER - Professie die van de politie was
MEZELF - De politie in eigen persoon
MEZELF - De politie in hoogsteigen persoon
RECHTS - Heeft voorrang in de politiek
RECHTS - Is op de hand van de politiek
RECHTS - Politieke stroming die voorrang hoort te krijgen
ROEMER - De politicus prijst het glas
ROEMER - Hij prijst de politicus
ROEMER - Hij prijst die politicus
ROEMER - Is vol van wijn en politiek welzijn
ROEMER - Politicus die wijn weet te waarderen
ROEMER - Prijst de politieke leider
ROEMER - Prijst een politicus
RUSSEN - Politievolk
SMERIS - Een politieman maakt ook wel eens een misser
SPECHT - Is die vogel getrouwd met een politieke partij
SPLEET - Door die opening is politieke smart te horen
SPRAAK - Taal maakt een politieke partij trefzeker
STILLE - Bij de politie heeft hij niets te zeggen
STILLE - Geen woordvoerder van de politie
STILLE - Hij heeft niets te zeggen als politieman
STILLE - Hij hoort (niet) bij de politie
STILLE - Hij maakt geen herrie bij de politie
STILLE - Monddood bij de politie
STILLE - Nietszeggende figuur bij de politie
STILLE - Ongehoorde politieman
TIJDBOM - Kwestie die een politiek conflict kan veroorzaken
WITRUS - Blanke politieman die onder een dictator dient
AGENTEN - Zij vertegenwoordigen de politie
BEKENDE - Het was geen vreemde die doorsloeg bij de politie
BONBOEK - Goede Franse roman van de politie
DIENDER - Was er ooit in functie als politieman
FLIKKEN - Het klaarspelen bij de politie
FRACTIE - Breuk in de politiek
FRACTIE - Politiek deeltje
FRACTIE - Politiek klein gedeelte
GROENEN - Nieuwkomers in de politiek
GROENEN - Onervaren politici
KABINET - Kast vol politici
LINKSOM - Politieke draai
MAGENTA - Moeder omhelsde de politieman met een kleur
MEIEREN - Zeuren van vreemdelingen bij de politie
MEVROUW - Zo wordt een dame bij de politie aangesproken
PAKKANS - De gelegenheid om een kostuum te dragen biedt de politie mogelijkheden
PAKKANS - Grijp de mogelijkheid voor de politie
PREMIER - Bij voorkeur een insect voor een politicus
PREMIER - Bij voorkeur een nijver diertje in de politiek
PROGRAM - Voor het gewicht van een politieke partij
RUSLAND - Europese politiestaat
RUSLAND - Politiestaat
SPROTJE - Kleine vis die voor politiek vuurwerk zorgt
SPUITJE - Injectie voor een politiek getint reisje
STRAUSS - Duitse politicus met een heel muzikale familie
STRAUSS - Duitse politicus uit een muzikale familie
AANGEVEN - Overhandigen bij de politie
AANGEVER - Hij overhandigt wat bij de politie
ADEMTEST - Longonderzoek door de politie
AGENTUUR - Diensttijd bij de politie
AGENTUUR - Vertegenwoordiging die een politieman op tijd ontdekt
AGENTUUR - Vertegenwoordiging door een tijdelijk politieman
AGENTUUR - Vertegenwoordiging van een politieman die de tijd heeft
ALTPARTIJ - Politieke groepering die geen hoog spel speelt
BILPARTIJ - De politieke groepering zit ermee
BUSHBUSH - Vader en zoon in de Amerikaanse politiek
COLLECTE - Gelderse gemeentepolitie
DECHARGE - Het politiegeweld is in het voordeel van de beklaagde
DENKTANK - Ideologisch wapen van een politieke partij
DIENSTER - Politieagente
DIENSTER - Politievrouw
DIENSTER - Serveerster bij de politie
HOLLANDE - Frans politicus die eigenlijk hier thuishoort
KABOUTER - Die kleine was politiek actief
KAMERROT - De ervaren politicus is een boekenwurm
KITSPUIT - Men bevestigt ermee dat het een dienstwapen van de politie is
KRIELKIP - Iemand van de kinderpolitie
MARXISME - In 990 is daarom het gerucht ontstaan betreffende een politieke stroming
MATPARTIJ - Groep van politici die ingedut zijn
MEGASTAL - Is een politiebezoeker reeds voor intensieve veeteelt
MINISTER - Een politicus is maar een kleine beroemdheid
MINISTER - Kleine beroemdheid in de politiek
PARTIJDAG - Afscheid van de politiek
PARTIJTJE - Politiek spelletje
PARTIJTOP - Politieke vergadering bovenop een berg
RAADSLID - Lokaal politicus
RIJVERBOD - Een file wordt niet toegestaan door de politie
SPRIETJE - Een politica van de partij is de sigaar
VUURWERK - Hooglopende politieke tegenstellingen
WIELKLEM - Een autoval van de politie
WIJKAGENT - Politieman die uit de weg gaat
WIJKAGENT - Politieman op de terugweg
AANHOUDEN - Activiteit waarin de verkeerspolitie blijft volharden
AANHOUDEN - Voortdurende bezigheid van de politie
ADEMTESTS - Luchtproeven die door de politie worden uitgevoerd
AGENTUREN - Handelen in politietijd
ARRESTANT - Kan men zijn na aanhoudende politieacties
BINNENHOF - Patio voor Haagse politici
BLAUWDRUK - Ontwerp voor veel politie op straat
CHARGEREN - Overdrijven van een politieoptreden bij de race
DENKBEELD - Het logo van de politieke beweging zit in ons hoofd
DENKSPORT - Wat een politieke partij in zijn vrije tijd doet, is een heel gepuzzel
DETECTIVE - Hiermee komt de politie weer op verhaal
FORMATEUR - Politieke meubelmaker
HARDLINER - Ongevoelig politicus en cokegebruiker
HERMANDAD - De engelse vader van die jongen zit bij de politie Crypt
HERMANDAD - De Engelse vader van een jongen die bij de politie zit
HERMANDAD - De heilige van de politie
HERMANDAD - De politie
INFORMANT - Zegsman bij de politie
INREKENEN - Doet de politie met cijferwerk
INREKENEN - Met cijferen is de politie bezig
INREKENEN - Wat de politie doet kan je niet uittellen
KABOUTERS - Die kleintjes waren politiek actief
KAMERHEER - Bediende van een politicus
KAMERHEER - Gentleman in de politiek
KAMERPRIJS - Beloning voor de beste Haagse politicus
KLIMPARTIJ - Politieke groepering die het in de peilingen steeds beter doet
KOEHANDEL - Op de veemarkt en in de politiek
MELDKAMER - Aangekondigd vertrek bij de politie
MEVROUWEN - Keurige politieagentes
MIN OF MEER - Is ongeveer de keuze tussen voedster en politieagent (3,2,4)
PAKWERKER - Gekostumeerd personeelslid blijkt goede prooi voor politie
PARTIJRAAD - Een heleboel adviezen in de politiek
PARTYTENT - Vakantieverblijf voor Engelse politici
PERSAGENT - Politieman die onder druk staat
PERSAGENT - Politieman met strijkijzer
POLITICUS - Zoen van een politieagent
POSTAGENT - Politieman die frankeerboetes uitschrijft
PROGRAMMA - Zendtijd voor politieke partijen
RAMPSPOED - Hulpdiensten (brandweer, ambulance, politie)
REISAGENT - Politieman die onderweg is
ROTSPARTIJ - Die politieke club is keihard
SPEURNEUS - Politieman die op de geur afgaat
SPRUITJES - Groente voor politieke figuren
STAATSMAN - Die politicus is een nationalist
STATENLID - Die politicus hoort bij de Amerikaanse club
STERKE ARM - Biedt de politie slagkracht (6,3)
VEEGACTIE - Reinigende maar riskante onderneming van de politieStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App