Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


PReek

We hebben 206 cryptogrammen gevonden

ARA - Vogel die tegenspreekt
MOP - Grap die een liefje aanspreekt
REL - Stookgelegenheid waar onvrede uit spreekt
ADEL - Spreekwoordelijk achter arbeid geen t
ALLO - Deze allochtoon spreekt Frans
BOEK - Bespreek literatuur!
BOEK - Het werk dat ik bespreek
ERIN - Daarbinnen spreekt men Iers
ERIS - Godin die de vorst weer aanspreekt
HEMA - Zaak die een ouder aanspreekt
KALF - Spreekwoordelijk verdronken
KATS - Spreekt een poes in zeeland
KNAU - Ik spreek eindeloos plat Amerikaans met al die atleten
LETS - Dit stel spreekt weer een andere Europese taal
LIJST - Het gaat erom dat men temerig spreekt
LIJST - Spreekt ze achter elkaar langzaam maar saai toe
PLAT - Men spreekt niet zo mooi over dat terrasje
SIRE - Aanspreektitel in twee noten
SIRE - Stiching die de koning aanspreekt
SIRE - Stichting die de koning aanspreekt
SIRE - Stichting die de vorst aanspreekt
STEM - Daar spreekt u mee
TOLK - Hij spreekt met dubbele tong
UDEN - Plaats die ook boom aanspreekt
UIER - Die klier spreekt een Europeaan aan
UIER - Klier die een Europeaan aanspreekt
UIER - Melkleverancier die een Europeaan aanspreekt
VETO - Spreekverbod
WAAL - Deze Belgische stroming spreekt Frans
ZEGE - Spreek de vijfde letter uit en U heeft gewonnen
ZOON - Men spreekt van zulk een kind
HALLO - Begroeting waaruit verbazing spreekt
HALLO - Groet waaruit verbazing spreekt
HEDEN - Nu spreekt het een boom aan
HEINE - Duitse dichter die een meisje aanspreekt
HOORN - Blaas- en spreekinstrument
HOORN - Soort spreektrompet
KLEUR - Het spreekt, schreeuwt en vloekt
KOEST - Een spreekverbod voor huisdieren
KOEST - Spreekverbod
KRAAI - Die vogel spreekt ons aan in droeve tijden
KRAAI - Die vogel spreekt ons wel plechtig aan
MASSA - Zo spreekt een menigte slaven de meester aan
ONEER - Spreekt men later schande van
PAPPA - Dat spreekt een ouder aan
PREEK - Dom gepraat
PREEK - Godsdienstige toespraak
PREEK - Kerkelijke terechtwijzing
PREEK - Kerkelijke vermaning
PREEK - Kerkgeschiedenis
PREEK - Saaie vermaning
PREEK - Vermaning van de dominee
PREEK - Voorkeur voor de eerstkomende toespraak
PREEK - Voorkeur voor een eerstkomende toespraak
RETOR - Hij spreekt over een kever die terug komt
TABOE - Een tamboer mist zijn meester bij het onbespreekbare onderwerp
TABOE - Een spreekverbod is not done
TABOE - Spreekverbod
TABOE - Waar men niet over spreekt
EGMOND - Hiermee spreekt de ploeg in Noord-Holland
IDIOOM - Spreekt men in de familie AMIN
IDIOOM - Spreekt men in de familie van Amin
KANSEL - Hier preekt een slanke dominee
KNUDDE - Waardeloze stripreeks
LASTER - Al weer een beroemdheid waar men over spreekt
LEIDER - Voorganger die helaas Duits spreekt
MEDIUM - In een mum is die veranderd in een spreekbuis van de geest
MENEER - Dat spreekt een man aan
NASAAL - Spreekt de ruimtevaartorganisatie door de neus
ORAKEL - Een spook van niets, dat spreekt
PASSIE - Alarmerend vossengepreek
PRATER - Spreekt voor zichzelf in wenen
RAPPER - Zingt en spreekt sneller
ROEMER - Hij spreekt vol lof over een wijnglas
SCHOTS - In die taal spreekt men geen recht
SPREUK - Noem een spreekwoord per kus
TITELS - Waarmee men kampioenen aanspreekt
WAARDE - Daarmee spreek je een bedrag aan
ZILVER - Dit metaal spreekt voor zich
BASSTEM - Daar spreekt een man een woordje mee
BASSTEM - Spreekorgaan van een jongen
BETOGER - Hij demonstreert een grote spreekvaardigheid
BORSTEL - Die spreekt haar wel aan
BROUWER - Hij maakt bier, maar spreekt het niet goed uit
CHINEES - Spreekt men met consumptie
CITADEL - Burcht waar men dialect spreekt
CONCERN - Zaak waarover een Engelsman zijn zorg uitspreekt
DIALECT - Het projectieplaatje vertoont een gaatje, zoals men in de spreektaal zegt
DOMINEE - Hij spreekt voor zijn beurt
GEZEGDE - Het citaat bevat een spreekwoord
HELMOND - Via die plaats spreekt de duivel
HEVELEN - Overtappen spreekt de massa aan
LOFREDE - Uit het praatje van de groenteman spreekt waardering
LOKSTEM - Die spreekt haar wel aan
MIJNHEER - Aanspreektitel van een veilingmeester
MIJNHEER - Dat spreekt een man aan
NEDERIG - Zo laag dat er respect uit spreekt
SCEPSIS - Net of men steeds z'n twijfel uitspreekt
SERMOEN - Preek in Someren
SUSANNA - Spreekwoordelijke kuise vrouw, afkomstig uit een apocrief deel van de Bijbel
TAALTJE - Spreekt het visje
TONGVAL - Zo spreekt men over de neergang van een vis
ADMIRAAL - Dat spreekt een marineman aan
BERGREDE - Preek met een hoop verstand
ERESALVO - Prijsknallers waaruit waardering spreekt
HARTKLEP - Hiermee spreekt het geweten
HOOGHEID - Het niveau dat de koning aanspreekt
HOOGHEID - Niveau dat de vorst aanspreekt
HULPTAAL - Wat een meisje in de huishouding aanspreekt
KLETSNAT - Dit word je als iemand met consumptie spreekt
KLETSNAT - Spreek vochtig, zéér vochtig
MORALIST - Die brengt je met een sluwe preek aan de bitterballen
NEKHAREN - Begroeiing waaruit iets onzinnigs spreekt
PREDIKER - Staat heilig te boek als iemand die de gemeente toespreekt
REDENAAR - Hij spreekt maar zijn toespraak is niet leuk
REDENAAR - Hij spreekt, maar zijn toespraak is niet leuk
ROEPSTEM - Daarmee spreekt het geweten
ROEPSTEM - Daarmee spreekt iemand van naam en faam
ROERMOND - Spreek je uit in Limburg!
RONDGANG - Transactie die de hele groep even aanspreekt
STAMELEN - Zo spreekt men de taal niet vloeiend
TELEFOON - Spreekbuis
VOERTAAL - Spreekt men met consumptie
VOERTAAL - Wat men spreekt tijdens het eten geven
VUURTONG - Spreekt met geestdrift en laaiend enthousiasme
ZEDENLES - Preek waarbij u mores wordt geleerd
BEDEVAART - De snelheid waarmee men in Lourdes een verzoek uitspreekt
BOKSCOACH - Die trainer spreekt voor de vuist
DONDERGOD - Aan hem wordt een donderpreek gewijd
DROOMCLUB - Relaxfauteuil in de spreekkamer
EERWAARDE - De prijs van vroeger spreekt een geestelijke wel aan
EERWAARDE - Het belang van vroeger spreekt menig geestelijke aan
EMINENTIE - Het spreekt een (voortreffelijke) kardinaal aan
EMINENTIE - Voortreffelijke aanspreektitel
ERKENNING - Er spreekt, toegegeven, waardering uit
ESPERANTO - Welke taal spreekt de rat opeens
HAKKELAAR - Hij spreekt een taal niet vloeiend
KANSELIER - Functie van een Europeaan op de preekstoel
KANSELIER - Leidende Europeaan op de preekstoel
KLARE TAAL - Spreekt men duidelijk bij de borrel (5,4)
KLETSKONT - Hij spreekt veel over billenkoek
LANDSTAAL - Dat spreekt men bij koninklijke hoogovens
LASTERAAR - Verbond vreemd en spreekt kwaad
MAJESTEIT - Luister die de koning aanspreekt
ONDERWERP - Waarover men spreekt
PRAATCLUB - Relaxfauteuil in de spreekkamer
PRAATPAAL - Spreekbuis
PRAATPAAL - Spreekt vader reeds langs de autoweg
RECENSENT - Mediafiguur die alles bespreekbaar maakt
REDEKUNST - Taalvaardigheid die ons aanspreekt
REDEKUNST - Vaardigheid die ons aanspreekt
STEMHOKJE - Kleine spreekkamer
TAALGRENS - De lijn waarover men anders spreekt
TEGENPOOL - Europeaan die zijn veto uitspreekt
THUISTAAL - Hierin spreekt men zich niet uit
TWEETALIG - Zo spreekt men met een dubbele tong
VOLKSMOND - Spreekbuis van de natie
BOEKHANDEL - Bespreekbureau
BOEKWINKEL - Bespreekbureau
KLETSPRAAT - Spreekt men met consumptie
LIEFDEBLIJK - Aanhalingsteken waaruit passie spreekt
LIJNRECHTER - Spreekt zijn oordeel uit over afvallers
LOGOPEDIST - Hij houdt spreekuur
LOGOPEDIST - Spreekwijze
MANNENSTEM - Daar spreekt zij niet mee
PRAATSTOEL - Meubel in een spreekkamer
PRAATSTOEL - Spreekwoordelijk meubel voor de biecht
PRAATSTOEL - Zitplaats in een spreekkamer
STEMLOKAAL - Soort spreekkamer
STEMORGAAN - Spreekbuis van het electoraat
STOTTERAAR - Hij spreekt een taal niet vloeiend
TALKPOEDER - In Engeland spreekt het geneesmiddel voor babybilletjes aan
BOEKENPLANK - Bespreekbaar
EXCELLENTIE - Als iets voortreffelijk is, spreekt het de minister aan
EXCELLENTIE - Bij uitnemendheid spreekt het een minister aan
EXCELLENTIE - Voortreffelijke aanspreektitel
HORIZONTAAL - Wat spreekt men in de verte
LANG VAN STOF - Spreekt uitgebreid over enorme lappen (4,3,4)
LOFREDENAAR - Groenterecensent die zijn waardering uitspreekt
RECLAMETAAL - Dat spreekt de ster
RESERVERING - Zo bespreekt men een extra sieraad
TAALKUNDIGE - Spreekwijze
DONDERSPEECH - Dan spreekt men van onweer
DROOMKASTEEL - Slot dat tot de verbeelding spreekt
STEMVOLMACHT - Daarmee spreekt men krachtige woorden
OVERLEGORGAAN - Bespreekt het belang van een donornier
RAPPORTCIJFERS - Hier spreekt waardering uit voor de berekeningen in het verslag
REDENAARSGAVE - Een geschenk dat ons wel aanspreekt
REDENAARSGAVE - Geschenk dat ons wel aanspreekt
REDENAARSGAVE - Talent dat ons wel aanspreekt
COMMENTAARSTEM - Spreekt kritische woorden bij een documentaire
TEKSTVERWERKER - Word bijvoorbeeld iemand die goed nadenkt over een preek
GESPREKSPARTNER - Spreekt u mee
TELEFOONLEIDING - Spreekbuis
WOORDKUNSTENAAR - Spreekster
CONFERENTIETAFEL - Bespreekbureau
LEGERWOORDVOEDER - Hij spreekt in diensttijd
STEMGERECHTIGDEN - Mensen die geen spreekverbod hebben
LEGERWOORDVOERDER - Hij spreekt in diensttijd
STATENGEMEENSCHAP - Daarvan spreekt men als rijken seks met elkaar hebben
VERSLUIERENDE TAAL - Spreekt vrouwen met een boerka aan (13,4)
INFORMATIETELEFOON - Spreekbuis die voor de vorming van een nieuw kabinet wordt gebruikt
NIET-STEMGERECHTIGD - Wie dit is, heeft een spreekverbod
TEKSTWETENSCHAPPER - Spreekwijze
COMMUNICATIEKANALEN - Verwant aan spreekbuizen
ONDERHANDELINGSTAFEL - Bespreekbureau


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp