Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Oude

We hebben 2044 cryptogrammen gevonden

ACCEPT - Wissel met een oude girokaart!
ACHTEN - Nummers die we in ere houden
AFDOEN - Niet aanhouden om te volbrengen
AFDOEN - Niet ophouden met betalen
AFLOOP - Het ophouden van het hellend vlak
AGENTE - Zij is aanhoudend bezig
AGENTE - Zij weet u aanhoudend te boeien
ALADIN - Lamphouder (arabisch)
ANKERS - Maten die het schip vasthouden
ANTIEK - Heel ouderwets om tegen het Europees kampioenschap te zijn
ANTIEK - Ouderwets om tegen het voetballen te zijn
ANTIEK - Tegen een groot sporttoernooi zijn is ouderwets
ANTIEK - Waardig verouderd
ANTIEK - Zo ouderwets is een voetbalhater
ARREST - Aanhoudende activiteiten nemen hem geheel in beslag
ARTSEN - Ze zouden beter moeten weten!
ARTSEN - Zij zouden beter moeten weten
ATHENE - Het was in de oude stad waar u 'm ooit naar school liet gaan
AU PAIR - 't Is pijnlijk voor een Fransman van stand om daar het huishouden te doen (2,4)
AXIOMA - De oude dame lijkt van alles te doen tegen die bewering
BAGDAD - In Irak wordt een Engelse zak ouder
BAKERS - Vrouwen die niet van een vrucht houden
BALANS - Boekhouderinstrument
BANDJE - Voor een vrouw die hier haar schouders onder zet, zit er muziek in
BEGRIP - Notie om het rijbewijs vast te houden
BEHOUD - Het in stand houden van iets
BESSEN - Oude vruchten
BESTEL - De leiding gunde de oude vrouw een moment
BEUNEN - Ze werken zwart in de vishouderij
BEZEMS - Huishoudelijke artikelen die in nieuwstaat het beste resultaat opleveren
BEZIEN - Naar oude besjes kijken
BIGGEN - Jongen van de veehouderij
BLANCO - Dan weet men zijn mening voor zich te houden
BLANCO - Er staat nog niks maar is toch onderhoudend materiaal
BOEIEN - (de aandacht) vasthouden
BOEIEN - Zal mens en aandacht vasthouden
BOERDE - Gaf lucht aan een ouderwetse klucht
BRAMEN - Schaatsers houden niet van die vruchten
BRASEM - Deze vis rilt van de koude lucht
BRASEM - Deze vis rilt van de ijskoude lucht
BRETEL - Hij moet ophouden zo rond je nek te hangen
BRETEL - Wie die gebruikt, kan niet zelf zijn broek ophouden
BRETEL - Zet je schouders eronder en hij houdt op
BRIDGE - Daar houden contractspelers zich mee bezig
BULKEN - Deze vorm van boegeroep kan heel veel inhouden
CASTRO - Oude, linkse leider die de wijk naar San Francisco zou hebben genomen
CHEERS - Die oude serie veroorzaakt nog steeds gejuich
CHOKEN - Bij een koude start blokkeren van spanning
CHOKEN - Niet verder durven gaan met een koude motor
CLINCH - Het elkaar omvat houden
CORVEE - Doet die jongen na u huishoudelijk werk
DAKOTA - Oude kist waarin indianenverhalen werden verteld
DAMMEN - Houden het water tegen op een bord
DECENT - De oude munt was fatsoenlijk
DEKMOS - Zit op een oude schuit tussen varen, varen en varen
DOLBES - Oude vrouw die geheid maakt
DOLBES - Oude vrouw die gekheid maakt
DOLBLIJ - Is verheugd, maar voor de gek gehouden
DOLGAT - Penhouder in een roeiboot
DOLLEN - Voor de gek houden in een roeiboot
DONAAT - Leek in orde maar was wel verouderd als taal systeem
DONORS - Geen behoudende mensen
DOOIEN - Slachtoffers van een koude periode
DOPPEN - Kijk uit met wat een vrucht kan inhouden
DOUCHE - De koude is een tegenvaller
DOUCHE - Een koude is ontnuchterend
DUITEN - Oude munten in een zakje
DUKAAT - Volgens de oude data heb 'k u daarmee betaald
EAGLES - Oude rockers op de golfbaan
EDITIE - Die keer dat het evenement gehouden werd, was het druk
EINDIG - Het moet een keer ophouden
ELDERS - Engelse ouderlingen zijn hier niet
ELDERS - Vreemde ouderen zijn hier niet
ELSTAR - De oude maat was stug maar je kon toch een appel op hem doen
ENIGMA - En zo staat een of ander ouder iemand weer voor een raadsel
ENIGMA - Schattig ouder raadseltje
ENIGMA - Zeldzaam ouder raadsel
ENTERS - Jongen van de veehouderij
EUREKA - Met deze uitroep wordt u in ere gehouden op de kade
EUROPA - Bevalt de opera u in de oude wereld
EUROPA - Gebied waar loodvrije benzine ouder wordt
EUROPA - Geld voor een ouder gebied
EUROPA - Hier heeft men geld dat ouder wordt
EUROPA - Hier wordt het geld ouder
EUROPA - In dit werelddeel wordt het geld ouder
EXAMEN - Beproeving voor de oude maten van vroeger
EXAMEN - Test voor oude maten
EXPERT - Weet alles van huishoudelijke artikelen
EXPORT - Er is oude wijn in de handel
EXPORT - Handel in oude drank
EXPORT - Men voert oude drank uit
EXPORT - Oude wijn gaat het land uit
EXPORT - Oude wijn gaat naar het buitenland
EXPORT - Uitvoer van oude drank
EXPORT - Uitvoer van oude wijn
EXPOSÉ - Uiteenzetting over een oude stand
EXPOSÉ - Uitleg over een oude stand
FIDEEL - Bond die trouw alles op het spel zet voor zijn oude maat
FIDEEL - Heel aardig dat de schaakfederatie maat kan houden
GAANDE - In beweging houden onder het lopen
GEDING - Het is een zaak van aanhoudend wedijveren
GEHEIM - Niet bekend? houden zo!
GEINIG - Grappig van dat water bij Abcoude
GEKAPT - Opgehouden met haar
GEMELK - Dat zeuren is het werk van een veehouder
GEPAKT - Aangehouden voor de reis
GEREKT - Langdradig aangehouden
GERIJPT - Met ijs bedekt en ouder geworden
GERUIM - Dat aanhoudende schoonmaken duurde vrij lang
GERUST - Heel kalm pauze gehouden
GEVEST - Als u een kledingstuk draagt, kunt u een wapenhandvat vasthouden
GEVLEI - U viel niet goed, ondanks het aanhoudend lief doen
GIERIG - Zo'n karakter is zeer vasthoudend
GIERST - Bij graan moet een vogel zijn snavel houden
GORDEL - Kan net z'n broek ophouden in deze zone
GORDEL - Zit in een grote band maar kan nauwelijks zijn broek ophouden
GOTIEK - Gespecialiseerde spellenwinkel oude stijl
HAKBAL - Ouderwets vleesgerecht dat terug gespeeld wordt
HEBBES - 'Beet!' zei het oude vrouwtje dat van aanpakken weet
HEBBES - Beet zei het oude vrouwtje dat van aanpakken weet
HEESCH - Ouderwets zijn stem kwijt in Noord-Brabant
HEMELS - Er gaat niets boven die oude bedden, heerlijk!
ICONEN - Die oude kunstwerken worden met een klik geopend
IJSBAAN - Koude job in Korea
IJSBERG - Een hoop koude lekkernijen
IJSLAND - Koude grond
IJSLAND - Koude grond in Europa
IJSMUTS - Op het hoofd van een koude tuthola
IJSPOOL - Trekt een koude Europeaan aan uit het noorden
IJSPRET - Koude lol
IMKERIJ - Bijhouden waar de honing vandaan komt
IN BLIK - Is om het langer goed te houden met de auto vervoerd (2,4)
INTIEM - Besloten het gemoedelijk te houden
KAPMES - Wapen om ermee op te houden
KAPPEN - Ophouden om haar te verzorgen
KARKAS - Daar bewaart een garagehouder zijn opbrengsten
KERING - Het tegenhouden van een dam
KERMIS - Het feest van verwarde bijenhouders
KEULEN - Een oude stad met een luchtje!
KIEZEN - Op elkaar gezet om vol te houden
KLOPJE - Tik jij op deur, raam of schouder
KNIEËN - Hierdoor gaan we het niet volhouden
KNIEËN - Lichaamsdelen die het doorgaans niet volhouden
KNIJPER - Bange vasthouder
KNIJPER - Bangerik die we goed aan het lijntje houden
KNIJPER - Die vrek was vasthoudend
KNIJPER - Druk uitoefenen als een oude dief
KNIPPA - Ouder iemand met schaar bezig in boom
KNOPEN - Ze sluiten een kledingsegment om de vaart erin te houden
KOELER - De melkgever blijkt voor het opstootje weer kouder
KOFFIE - Daarop kwam men van de koude kermis thuis terwijl men troost verwachtte
KOLDER - Ben 'k ouder in Engeland? onzin!
KOLDER - Maar geen onzin voor de oude krijger
KOPPEL - Die twee houden samen de broek op
KRAKEN - Oude schepen door de mangel halen
LAMLUL - Vervelende hangplek bij ouderen
LARIKS - Oude munt die u in de kast vindt en in het bos
LARIKS - Oude munt die u vindt in de kast van hout
LEKGAT - Riviergehucht waar ze het niet droog houden
LEKKEN - Niet kunnen ophouden
LETTEN - Europeanen die de boel in de gaten houden
LIEFDE - Houden van een aardig lidwoord
LIJNTJE - Aangehouden zoethoudertje (voor junks)
LIJNTJE - Streep waar men je aan kan houden
LIKEUR - Sterkedrank? de gevangenis dan om u er vanaf te houden
LOOPJE - Musici houden je er mee voor de gek
LORREN - Je kunt ze voor het lapje houden
LOSSEN - Wielrenners houden niet van ontladen
LUSTEN - Houden van pleziertjes
MAAIEN - Wormen houden het gras kort
MAARTS - Periodiek van een ouder geneesheer
MANDJE - Ben is nog te klein om water vast te houden
MANIER - Ouder orgaan met een eigen stijl
MANTRA - Wordt gezongen in een oude Opel
MEDICI - Zij zouden beter moeten weten
MELKEN - Zeuren in de veehouderij
MENAGE - Ik meld mij na u aan voor het huishouden
MINNEN - Houden van vrouwen
MINNEN - Om van te houden ook al zijn ze niet positief
MODERN - Dromen is anders beslist niet ouderwets
MOEDER - Door ouderschap is ze meer dan krachteloos
MOERAS - Een ouder soort zakt erin
MOERAS - Ouder soort drasland
MORGEN - De oude maat groette op tijd
MORGEN - Die oude maat heeft de toekomst
MUZIEK - Ouden
NAAST U - Oude vrijster (5,1)
NEKVEL - Dat zit vlak boven het schouderblad
NELSON - Met zo'n vasthoudende greep ben je een held op zee!
NESTEL - Op Ameland even op de schouder
NESTOR - De oude man komt van de rotsen terug
NESTOR - Oude man die van de rotsen terugkwam
NESTOR - Wijs, ouder iemand
NIEUWS - Geen oude berichten
NOKVOL - Wie ergens zo vervuld van is, kan er beter mee ophouden
OERDOM - Zeer oude kathedraal
OERDOM - Zeer oude kerk
OERTIJD - Oude dag
OETSEN - Er zijn rijtuigen waar ik niet in wil omdat ze je voor de gek houden
OMGAAN - Zich niet staande houden in het verkeer
ONFRIS - Alcoholhoudende drank
PAASEI - Ouder vogelproduct
PAELLA - Gerecht voor een ouder meisje uit Spanje
PAELLA - Ouder meisje smaakt Spaans
PAGAAI - In de boot genomen door een ouder dier
PAGAAI - Peddel van een ouder dier
PAGINA - Blad van een ouder meisje
PAGINA - Het vel van een ouder meisje
PANAMA - Daar lopen de ouders achter elkaar
PANEEL - Schilderstuk van een ouder meisje
PAPAJA - Deze vrucht is inderdaad ouder
PAPAJA - Die vrucht is inderdaad ouder
PAPAJA - Vrucht die inderdaad ouder is
PAPAJA - Vrucht waarvoor ouderlijke toestemming nodig is
PAPIER - Een worm die ouder wordt is geduldig
PAPIER - Zo geduldig dat een wurm ouder wordt
PAPPEN - Gaat aan nathouden vooraf
PARAAF - Tekening van een oudervogel
PARING - Een ouder sieraad voor de gemeenschap
PARING - Het liefdesspel als een ouder sieraad
PARING - Ouder sieraad van de gemeenschap
PARING - Ouder sieraad voor de gemeenschap
PASTEL - De kleur van een ouder duo
PASTEL - De stift van een ouderpaar
PATENT - Voortreffelijk ouder verblijf
PESETA - Vormt een saté-pen niet 'n klinkende oude munt
PISTON - In onbruik geraakt verouderd urinoir
PLASMA - Incontinente ouder
PONCHO - Als het gaat regenen zet men er de schouders onder
PROEST - Voor een Europeaan die verkouden is
RAMSES - BN'er uit het oude Egypte
REALEN - Een noot voor vissen naar oude munten
RECHTS - Behoudend ,maar niet onhandig!
RECHTS - Behoudend (en daarbij ook nog handig)
RECHTS - Behoudend en niet onhandig!
RECHTS - Behoudend houdbaar in het verkeer
RECHTS - Niet onhandig om het te houden
RECHTS - Volgens justitie is het behoudend
REGENT - Tijdens zijn bestuur houden we het niet droog
REMWEG - Zo is er op de rijbaan geen houden aan
REÜNIE - De herkomst van oude vrienden
REÜNIE - Hier zie je je oude maten nog eens terug
RIJPING - Kwestie van verouderen en verkleuren
RIMPEL - Groef nog op oudere leeftijd
ROTORS - Zij houden de boel draaiende
RUGTAS - Die wordt terwijl die niet wordt voorgedragen op de schouders genomen
RUGTAS - Wordt, hoewel niet voorgedragen, op de schouders genomen
RUMOER - Het aloude drankje brengt leven in de brouwerij
SCHOFT - De schouder van een ploert
SCHOFT - De schouder van een schavuit
SCHOFT - Het paard had een vlerk tussen zijn schouders
SCHOFT - Zak of schouder van een paard
SENAAT - Rechters uit het Oude Rome die op dinsdag samenkomen
SENIOR - Verouderde term
SJALOM - kleed je voor de koude', zo hoort men dagelijks zeggen in Israël
SKISOK - Een oude zeur op lange latten
SLABED - Hierop wordt een kussengevecht gehouden
SLEETS - Zo voelt een oude slijter zich
SLIJTER - Flessenhouder
SNATER - Die vogel kan z'n bek niet houden
SNATER - Die vogel kan zijn bek niet houden
SNEEUW - Koude tinperiode
SNIJDER - Die oude kleermaker is een oplichter
SNIJDER - De oude kleermaker haalde de ballen eraf
SOKKEL - Bustehouder
SOKKEL - Bustehouder met een stevige ondergrond
SOKKEN - Kleding voor ouderen
SOKKEN - Kleding voor ouderen crypt
SPARTA - Oude stad van Rotterdam
SPENEN - Niet meer zogen om te onthouden
SPIJKER - Een oude auto om op de kop te tikken
SPYKER - Een oude auto om op de kop te tikken
STEEDS - Aanhoudend als in grote plaatsen
STEEDS - Aanhoudend is het niet dorps
STOKEN - Brandende houden
STRAKS - Iets gespannens houden we voor later
SUSSEX - In Engeland geldt liefde als zoethoudertje
TASMAN - De oude kaasdrager ontdekte een geheel nieuwe wereld
TASMAN - De oude kaasmaker voer de hele wereld rond
TENANT - Tante heeft 'n schildhouder
TERING - Geld uitgeven voor eten is een oude kwaal
TEUGEL - Een steen om u in toom te houden
TOPTIJD - De gouden eeuw
TOPUUR - Tijd om een conferentie te houden
TRIBUS - Meer dan een dubbeldekker reed er door het oude Rome
TRONEN - Op ouderloze dessins zetelen
UITBAL - Ouderwets dansfeest
UITKIJK - Ouderwetse visie om op te staan
UITWAS - Exces dat ouderwets voorkwam
UITWEG - Ouderwets verdwenen vluchtroute
UITZIJN - Ouderwets stappen
VELDIJS - Lekkernij van de koude grond
VIKING - Ving ik daarin een oude Scandinaviër
VIZIER - De oude Turkse hoogwaardigheidsbekleder is op de loop
VLAKTE - Streek waarop we ons buiten schot houden
VLAKTE - Terughoudend op de steppe
VRIJUIT - Eerlijk, het is nogal ouderwets
WASBAK - Oude mop voor viezeriken
WASLIJN - Oude regel om voorgoed vocht kwijt te raken
WIEDER - Moet weer van Duitsland komen om die akkers schoon te houden
WOLKEN - Hierin bevinden de ouders van zulke baby's zich
WOLKEN - Hierin bevinden ouders van zulke baby's zich
ZAKKAM - Zet kaas in een oude maat voor haar
ZITTEN - In de gevangenis zich niet staande houden
ZUINIG - Gematigd behoudendStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp