Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Orza

We hebben 220 cryptogrammen gevonden

MOT - Die regen veroorzaakt ruzie
MOT - Regen veroorzaakt gaten
NIJD - Die boosheid wordt veroorzaakt door jaloezie
SPA - Drank die spit veroorzaakt
AULA - Pijnlijke schuiver in de gehoorzaal
BRON - Dat lijkt de oorzaak wel
BRON - Het is wel de oorzaak
BRON - Wel, dat is de oorzaak!
ERWT - Die veroorzaakt slapeloze nachten aan het hof
HARM - Jongen die in Engeland schade veroorzaakt
JAVA - Eiland met gehoorzame kinderen
JAVA - Eiland voor gehoorzame kinderen
JAVA - In Indonesië wonen gehoorzame kinderen
KIFT - Afgunst veroorzaakt ruzie
KINK - Veroorzaakt storing in de kabel
KLOK - Zijn afloop werd veroorzaakt door de opwinding
LAST - Die lading veroorzaakt hinder
LEED - Weer een stuk dat verdriet veroorzaakt
LOOD - In schoeisel veroorzaakt dit metaal angst
ROSÉ - Bedwelming veroorzakende drank
SLIP - Veroorzaakt remsporen in een onderbroek
TIPS - Aanwijzingen die weer pijn veroorzaken
ZIEK - Zijns inziens veroorzaakt de maanstand dat hij niet lekker is
ALARM - Die waarschuwing veroorzaakt opschudding
BROEI - Twee uitroepen die brand kunnen veroorzaken
HEISA - Uitroep die nogal wat drukte veroorzaakt
KATER - Is poeslief na een avond doorzakken
KATER - Na een avondje doorzakken krijg je last van dit dier
KNEEP - De handigheid die pijn veroorzaakte
KNEEP - Een handigheidje dat de pijn veroorzaakt
KNEEP - Een handigheidje dat pijn veroorzaakte
MEREL - Die vogel veroorzaakt een opstootje bij de mobiele eenheid
NAWEE - De positie van x veroorzaakt later pijn
PAREL - Schitterend dat vader een opstootje veroorzaakt
PAREL - Voor een kostbaar voorwerp veroorzaakt vader opschudding
SCHOK - Die hoeveelheid veroorzaakte een aardbeving
SMAAK - Geen oorzaak van twist
STOMP - Kan juist een scherpe pijn veroorzaken
TWIST - Die dans veroorzaakt ruzie
BLOWER - Die veroorzaakt een hasjlucht in de auto
CHEERS - Die oude serie veroorzaakt nog steeds gejuich
DEGENE - Hij die de schaamte veroorzaakte
DEPORT - De drank veroorzaakt koersdaling
DOODTIJ - Veroorzaakt dit vissterfte
DOODTIJ - Water dat vissterfte veroorzaakt
DOODTIJ - Waterstand die vissterfte veroorzaakt
FACTOR - Meewerkende oorzaak
GEDWEE - Zo gehoorzaam mixen we deeg
KATERS - Die dieren krijg je na een nachtje doorzakken
LIEFDE - Die genegenheid veroorzaakt een handicap
LIEFDE - Veroorzaakt blindheid
NOEMER - Zegsman die een breuk veroorzaakt
OMHAAL - Voetbalactie die veel tumult veroorzaakt
OMSLAG - Het couvert veroorzaakte drukte
PASSIE - Veroorzaakt hartstocht lijden
RESPIJT - Uitstel veroorzaakt weer berouw
REVERS - Haar varkens veroorzaken omslag
SCHEUT - Een beetje drank veroorzaakt al pijn
SECTIE - Bepaalt voor een deel de doodsoorzaak
SNEEUW - De wond van u veroorzaakt neerslag
SPRONG - Beweging die een barst veroorzaakt
STOKEN - Onrust en warmte veroorzaken
STOTEN - Die stukken veroorzaken ergernis
STROOM - Veroorzaakt spanning in het water
TIJDBOM - Kwestie die een politiek conflict kan veroorzaken
TRANCE - Veroorzaakt door het gebruik van nectar
WILLIG - Gehoorzaam gezocht
AANDOEN - Bij het kleden veroorzaken
AANDOEN - Veroorzaken met een schakelaar
AANLOOP - Zijn bezoek kan brand veroorzaken
AMBACHT - Een van de twaalf die meer ongelukken veroorzaken
BARRAGE - Wedstrijd die in Engeland woede aan het buffet veroorzaakt
BARRAGE - Wedstrijd die woede aan het buffet veroorzaakt
BLIKSEM - Zijn bezoek kan brand veroorzaken
BOTSING - Oorzaak en gevolg van lichtgeraaktheid
DOORNAT - De tornado veroorzaakt veel regen
ELLENDE - Die maat lichaamsdeel veroorzaakt narigheid
EXAMENS - Die proeven kunnen koorts veroorzaken
KNIETJE - Door een duw veroorzaakte blessure
KNIKKER - Hij bevestigt een breuk te hebben veroorzaakt
KNUPPEL - Die lomperik veroorzaakt onrust in het kippenhok
KRABBEN - Dieren die wondjes veroorzaken
MASSEUR - Hij veroorzaakt wrijvingen
NOODREM - Die veroorzaakt ellendige vertragingen
OPSTOOT - Die klap veroorzaakt een grote rel
RELMUIS - Knaagdiertje dat een opstootje veroorzaakt
SCHUREN - Deze gebouwen veroorzaken wrijving
SCHUREN - Gebouwen die wrijving veroorzaken
SMERING - Motorzalf
TOELOOP - Een gesloten gang veroorzaakt drukte
ZEEGANG - Vaarsnelheid die door de deining wordt veroorzaakt
AANSTOOT - Een biljarter die het steeds is, veroorzaakt ergernis
BABYBOOM - Elsje veroorzaakt een geboortegolf
BEZORGER - Zo'n bode veroorzaakt onrust
BEZORGER - Zo’n bode veroorzaakt onrust
BLIKPEST - Oogziekte veroorzaakt door veel auto's
BREUKLIJN - Wiskunde regel die een schok kan veroorzaken
BUIGTANG - Werktuig van een doorzakkende feeks
DRUMBAND - Tabakslabel dat tamtam veroorzaakt
EISPRONG - Veroorzaakt een barst in de schaal
FILELEED - Wordt dit verdriet veroorzaakt door een bestand
GOLFSLAG - Autogevecht dat deining veroorzaakt
HOMMELES - Het onderwijs aan een Fransman veroorzaakt ruzie
IMPOSANT - Bezig een spoor te veroorzaken
INBREKER - Zo'n crimineel veroorzaakt binnen schade
INGOOIEN - Die sportterm veroorzaakt gerinkel
LASTDIER - Dat beest veroorzaakt hinder om nuttig te zijn
LUCHTGAT - Opening veroorzaakt door een vreugdesprong
MIERZOET - Zo gehoorzaam als een insect
MOTREGEN - Neerslag die onenigheid veroorzaakt
OVERLAST - Resterende lading veroorzaakt hinder
RAMKOERS - De richting van een schaap veroorzaakt een botsing
RELNICHT - Hij veroorzaakt familieruzies
RELNICHT - Homo die een familieruzie veroorzaakt
SPATADER - Lichamelijk ongemak dat bloedvlekken veroorzaakt
STICHTEN - Iets veroorzaken in kloosters
VOLGORDE - Ter rangschikking van een groep gehoorzame monniken
WAPPEREN - Manier van aandacht trekken die door de wind wordt veroorzaakt
WERKDRUK - Loonbelasting die stress kan veroorzaken
AFGERICHT - Naar beneden gezonden en gehoorzaam gemaakt
DEPRESSIE - Veroorzaakt neerslag en neerslachtigheid
HOOFDZEER - Uitslag die koppijn veroorzaakt
KRASLOTEN - Takjes die een beschadiging veroorzaken
LACHSALVO - Veroorzaakt gierende kogels
OPSTOOTJE - Die kleine uppercut veroorzaakt een rel
OPSTOOTJE - Kan in de bokswereld een rel veroorzaken
ROOKKOLOM - Veroorzaakt door een vuurzuil
SENTATIES - Emoties die opschudding veroorzaken
SPLIJTSTOF - Veroorzaakt onenigheid in een kerncentrale
SPLITSING - Veroorzaakt onenigheid in een kerncentrale
STEEKPASS - Vorm van overspel dat een scherpe pijn veroorzaakt
STEEKSPEL - Toernooi met muziek die pijn veroorzaakt
TOEDRACHT - Een vlapak bijvoorbeeld kan de oorzaak zijn
VETROLLEN - Kroketten veroorzaken zwembandjes
VRIJWILLIG - Tamelijk gehoorzaam zonder dwang
ZWEEPSLAG - Foltering die spierpijn veroorzaakt
ADERLATING - Veroorzaakt geld- en bloedverlies
BOERENKAAS - Veroorzaakt dit zuivelproduct oprispingen
DEPRESSIES - Die veroorzaken neerslag en neerslachtigheid
ECHTBREKER - Die veroorzaakt een ware golf van scheidingen
FORDDEALER - Voorzag de burgemeester van Toronto van crack
HAZENSTRIK - Variant op de vlinderdas die dierenleed veroorzaakt
HINDERLAAG - Maatschappelijke stand die last veroorzaakt
KNELPUNTEN - Strakke leestekens kunnen problemen veroorzaken
LASTGEVING - Volmacht die hinder veroorzaakt
LAWAAIHEMD - Kleding die veel heibel veroorzaakt
MOEDWILLIG - Durf gehoorzaam te zijn met opzet
NAKOMERTJE - Gehoorzaam kind
OMROEPBONS - Hij veroorzaakt de val van het publieke bestel
OMSLAGFOTO - Plaatje dat drukte veroorzaakt
ONTKETENEN - Een bevrijding veroorzaken
ONTSTEKING - Die infectie veroorzaakt brand
ONTSTEKING - De infectie veroorzaakt brand
ONTSTELLEN - Scheiden veroorzaakt schokken
OPSTOPPING - Veroorzaakt de vulling stremming
PERSIFLAGE - Flip veroorzaakt in Grease een spottende nabootsing
SAMENKLANK - Koorzang
SPIJKERSTOF - Vuil veroorzaakt door het timmeren
SPIJKERSTOF - Vuil veroorzaakt door het tuinieren
STORMTROEP - De rotzooi die een orkaan veroorzaakt in het leger
STRANDCAFÉ - Doorzakkroeg
TIJDVERLIES - Oorzaak van armoede
BRAAKSCHADE - Is veroorzaakt door een misselijke inbreker
BREINBREKER - Een moeilijke opgave veroorzaakt een hersengolf
CONTRATENOR - Geen voorzanger
CONTRATENOR - Met zo'n stem ben je geen voorzanger
DRINKONTBIJT - Ochtendmaal na een avond doorzakken
EEN STIJVE NEK - Lichamelijke kwaal die door halsstarrigheid is veroorzaakt (3,6,3)
FLESSENHALS - Zo'n stukje glas kan een file veroorzaken
LENDENSCHOT - Wordt afgevuurd om rugpijn te veroorzaken
MEDIASTILTE - Veroorzaakt nietszeggende communicatie
MUGGENBETEN - Kleine hapjes veroorzaken jeuk
NAKOMERTJES - Gehoorzame kinderen
RADIOGOLVEN - Die veroorzaken deining in het medialandschap
RADIOSTILTE - Veroorzaakt nietszeggende communicatie
ROVERSBENDE - Wordt de troep verorzaakt door autodieven
SCHADUWKANT - Aan die zijde veroorzaakt zo'n zetje letsel
STROOMSTOOT - Een stuk dat heftige spanning veroorzaakt
AANSTICHTERS - Oorzakelijke figuren
FRONTPASSAGE - Veroorzaakt een depressie als de gevechtslinie voorbij komt
KIPPENKOORTS - Opgewondenheid die door een vogelziekte wordt veroorzaakt
KNIKKEBOLLEN - Teken van slaap dat hoofdbrekens veroorzaakt
KRACHTENSPEL - Muziek van werknemers veroorzaakt een spanningsveld
KWAADWILLEND - Zonder wettige oorzaak geschieden
MISHANDELING - Waaruit blijkt dat het verspreiden van wierook letsel kan veroorzaken
MUIZENBEETJE - Kleine verwonding veroorzaakt door knaagdieren
ONDERKOELING - Oorzaak van koude voeten
ONTSPORINGEN - Vergissingen die treinongelukken veroorzaken
SCHRIJNWERKER - Die meubelmaker veroorzaakt een brandend gevoel
SENSATIEPERS - Tapijt dat opschudding veroorzaakt
STERRENREGEN - Natuurverschijnsel dat door Michelin wordt veroorzaakt
VOORJAARSBUI - Stemming die lentekriebels veroorzaakt
DECIMAALTEKEN - Die parasieten veroorzaken een breuk
EEN SCÈNE MAKEN - Grote opschudding veroorzaken bij het filmen (3,6,5)
INSECTENSTEEK - Zo'n klein hoedje kan jeuk veroorzaken
NIETS UITHALEN - Heel gehoorzaam zijn en alles erin laten zitten (5,8)
OCEAANSTORING - (Veroorzaakt) wateroverlast
OMWENTELINGEN - Zulke toeren veroorzaken radicale veranderingen
ONOPGEHELDERD - De oorzaak is toch duister gebleven
OVERBELASTING - Herdruk die veel stress veroorzaakt
STEEKKARRETJE - Vervoermiddel dat pijn veroorzaakt
TEGENSTELLING - Geen prothese veroorzaakt dat verschil
VUURGEVAARLIJK - Kan een schotwond en een brandwond veroorzaken
BEWEGINGMAKERS - Zij veroorzaken veel drukte bij het oprichten van een actiegroep
OPENINGSSPEECH - Toespraak die een gat veroorzaakt
EEN BRAVE HENDRIK - De opa van Beatrix was zo gehoorzaam anders niet (3,5,7)
OCEAANSTORINGEN - Die veroorzaken op volle zee slechte tv-beelden
SPINNENVERDRIET - De ragebol veroorzaakt dierenleed
ELEKTRISCHE DEKEN - Geestelijke die een schok kan veroorzaken (11,5)
GERUCHTENMACHINE - Apparaat dat veel roddels veroorzaakt
TEGEMOETKOMINGEN - Deze concessies veroorzaken toenaderingen
TWEEDRACHT ZAAIEN - Een dubbele zwangerschap veroorzaken (10,6) (10,6)
WATERPISTOOLTJES - Die veroorzaken een kogelregen
KADAVERDISCIPLINE - Blinde gehoorzaamheid aan een kreng
VLUCHTELINGENWERK - Tralies doorzagen en lakens aan elkaar knopen
PER STREKKENDE METER - Kamerbreed een mediahype veroorzakende doopgetuige (3,10,5)
TWEEDE KAMERFRACTIE - Die veroorzaakt een breuk in het parlement (6,12)
TEGEN ELKAAR UITSPELEN - Onenigheid veroorzaken tussen teams op neutraal terrein (5,6,9)
WEERSTANDSVERSTERKER - Radio-onderdeel dat meer verzet veroorzaakt
AANSTUREN OP EEN CONFRONTATIE - Met de auto een botsing gaan veroorzaken (9,2,3,12)


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp