Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Ootmoed

We hebben 18 cryptogrammen gevonden

OMA - Grootmoeder is geen moeder
EDEL - Hij en zij zijn samen grootmoedig
WECK - Sterilisatie uit grootmoeders tijd!
AROMA - Die antirevolutionaire grootmoeder brengt een fijn luchtje mee
AROMA - Er zit een luchtje aan de slee, grootmoeder
ROMAN - In dit verhaal staat grootmoeder centraal
AXIOMA - Die grondregel hoort een beweging voor grootmoeder te zijn
AXIOMA - Stelling die grootmoeder in beweging hoort te zetten
BEPPEN - Kletsen met Friese grootmoeders
MAXIMA - Grootmoeder
MAXIMA - Grootmoeder die in wassenaar woont
MAXIMA - Grootmoeder van Oranje?
MINIMA - Geen grootmoeder met weinig geld
ZEUGMA - Grootmoeder varken in de taal
AMOREEL - Leer grootmoeder weer dat het slecht is
AMOREEL - Onderwijs grootmoeder weer dat het niet netjes is
OPPASOMA - Grootmoeder kijkt wel uit
NEERBUIGEND - Op een arrogante manier ootmoedig


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App