Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Oorzaak

We hebben 151 cryptogrammen gevonden

MOT - Die regen veroorzaakt ruzie
MOT - Regen veroorzaakt gaten
NIJD - Die boosheid wordt veroorzaakt door jaloezie
SPA - Drank die spit veroorzaakt
BRON - Dat lijkt de oorzaak wel
BRON - Het is wel de oorzaak
BRON - Wel, dat is de oorzaak!
ERWT - Die veroorzaakt slapeloze nachten aan het hof
HARM - Jongen die in Engeland schade veroorzaakt
KIFT - Afgunst veroorzaakt ruzie
KINK - Veroorzaakt storing in de kabel
KLOK - Zijn afloop werd veroorzaakt door de opwinding
LAST - Die lading veroorzaakt hinder
LEED - Weer een stuk dat verdriet veroorzaakt
LOOD - In schoeisel veroorzaakt dit metaal angst
SLIP - Veroorzaakt remsporen in een onderbroek
ZIEK - Zijns inziens veroorzaakt de maanstand dat hij niet lekker is
ALARM - Die waarschuwing veroorzaakt opschudding
HEISA - Uitroep die nogal wat drukte veroorzaakt
KNEEP - De handigheid die pijn veroorzaakte
KNEEP - Een handigheidje dat de pijn veroorzaakt
KNEEP - Een handigheidje dat pijn veroorzaakte
MEREL - Die vogel veroorzaakt een opstootje bij de mobiele eenheid
NAWEE - De positie van x veroorzaakt later pijn
PAREL - Schitterend dat vader een opstootje veroorzaakt
PAREL - Voor een kostbaar voorwerp veroorzaakt vader opschudding
SCHOK - Die hoeveelheid veroorzaakte een aardbeving
SMAAK - Geen oorzaak van twist
TWIST - Die dans veroorzaakt ruzie
BLOWER - Die veroorzaakt een hasjlucht in de auto
CHEERS - Die oude serie veroorzaakt nog steeds gejuich
DEGENE - Hij die de schaamte veroorzaakte
DEPORT - De drank veroorzaakt koersdaling
DOODTIJ - Veroorzaakt dit vissterfte
DOODTIJ - Water dat vissterfte veroorzaakt
DOODTIJ - Waterstand die vissterfte veroorzaakt
FACTOR - Meewerkende oorzaak
LIEFDE - Die genegenheid veroorzaakt een handicap
LIEFDE - Veroorzaakt blindheid
NOEMER - Zegsman die een breuk veroorzaakt
OMHAAL - Voetbalactie die veel tumult veroorzaakt
OMSLAG - Het couvert veroorzaakte drukte
PASSIE - Veroorzaakt hartstocht lijden
RESPIJT - Uitstel veroorzaakt weer berouw
SCHEUT - Een beetje drank veroorzaakt al pijn
SECTIE - Bepaalt voor een deel de doodsoorzaak
SNEEUW - De wond van u veroorzaakt neerslag
SPRONG - Beweging die een barst veroorzaakt
STROOM - Veroorzaakt spanning in het water
TRANCE - Veroorzaakt door het gebruik van nectar
BARRAGE - Wedstrijd die in Engeland woede aan het buffet veroorzaakt
BARRAGE - Wedstrijd die woede aan het buffet veroorzaakt
BOTSING - Oorzaak en gevolg van lichtgeraaktheid
DOORNAT - De tornado veroorzaakt veel regen
ELLENDE - Die maat lichaamsdeel veroorzaakt narigheid
KNIETJE - Door een duw veroorzaakte blessure
KNIKKER - Hij bevestigt een breuk te hebben veroorzaakt
KNUPPEL - Die lomperik veroorzaakt onrust in het kippenhok
MASSEUR - Hij veroorzaakt wrijvingen
NOODREM - Die veroorzaakt ellendige vertragingen
OORZAAK - Een kwestie van gehoor
OORZAAK - Een kwestie van luisteren
OORZAAK - Gehoorapparatenwinkel
OORZAAK - Gehorige winkel
OORZAAK - Ligt ten grondslag aan een audiowinkel
OORZAAK - Luisterwinkel
OORZAAK - Met reden een handel in aambeelden en stijgbeugels
OORZAAK - Muziekwinkel
OORZAAK - Winkel voor slechthorenden
OPSTOOT - Die klap veroorzaakt een grote rel
RELMUIS - Knaagdiertje dat een opstootje veroorzaakt
TOELOOP - Een gesloten gang veroorzaakt drukte
ZEEGANG - Vaarsnelheid die door de deining wordt veroorzaakt
AANSTOOT - Een biljarter die het steeds is, veroorzaakt ergernis
BABYBOOM - Elsje veroorzaakt een geboortegolf
BEZORGER - Zo'n bode veroorzaakt onrust
BEZORGER - Zo’n bode veroorzaakt onrust
BLIKPEST - Oogziekte veroorzaakt door veel auto's
DRUMBAND - Tabakslabel dat tamtam veroorzaakt
EISPRONG - Veroorzaakt een barst in de schaal
FILELEED - Wordt dit verdriet veroorzaakt door een bestand
GOLFSLAG - Autogevecht dat deining veroorzaakt
HOMMELES - Het onderwijs aan een Fransman veroorzaakt ruzie
INBREKER - Zo'n crimineel veroorzaakt binnen schade
INGOOIEN - Die sportterm veroorzaakt gerinkel
LASTDIER - Dat beest veroorzaakt hinder om nuttig te zijn
LUCHTGAT - Opening veroorzaakt door een vreugdesprong
MOTREGEN - Neerslag die onenigheid veroorzaakt
OVERLAST - Resterende lading veroorzaakt hinder
RAMKOERS - De richting van een schaap veroorzaakt een botsing
RELNICHT - Hij veroorzaakt familieruzies
RELNICHT - Homo die een familieruzie veroorzaakt
SPATADER - Lichamelijk ongemak dat bloedvlekken veroorzaakt
WAPPEREN - Manier van aandacht trekken die door de wind wordt veroorzaakt
DEPRESSIE - Veroorzaakt neerslag en neerslachtigheid
HOOFDZEER - Uitslag die koppijn veroorzaakt
LACHSALVO - Veroorzaakt gierende kogels
OPSTOOTJE - Die kleine uppercut veroorzaakt een rel
ROOKKOLOM - Veroorzaakt door een vuurzuil
SPLIJTSTOF - Veroorzaakt onenigheid in een kerncentrale
SPLITSING - Veroorzaakt onenigheid in een kerncentrale
STEEKPASS - Vorm van overspel dat een scherpe pijn veroorzaakt
STEEKSPEL - Toernooi met muziek die pijn veroorzaakt
TOEDRACHT - Een vlapak bijvoorbeeld kan de oorzaak zijn
ZWEEPSLAG - Foltering die spierpijn veroorzaakt
ADERLATING - Veroorzaakt geld- en bloedverlies
BOERENKAAS - Veroorzaakt dit zuivelproduct oprispingen
ECHTBREKER - Die veroorzaakt een ware golf van scheidingen
HAZENSTRIK - Variant op de vlinderdas die dierenleed veroorzaakt
HINDERLAAG - Maatschappelijke stand die last veroorzaakt
LASTGEVING - Volmacht die hinder veroorzaakt
LAWAAIHEMD - Kleding die veel heibel veroorzaakt
OMROEPBONS - Hij veroorzaakt de val van het publieke bestel
OMSLAGFOTO - Plaatje dat drukte veroorzaakt
ONTSTEKING - Die infectie veroorzaakt brand
ONTSTEKING - De infectie veroorzaakt brand
ONTSTELLEN - Scheiden veroorzaakt schokken
OPSTOPPING - Veroorzaakt de vulling stremming
PERSIFLAGE - Flip veroorzaakt in Grease een spottende nabootsing
SPIJKERSTOF - Vuil veroorzaakt door het timmeren
SPIJKERSTOF - Vuil veroorzaakt door het tuinieren
STORMTROEP - De rotzooi die een orkaan veroorzaakt in het leger
TIJDVERLIES - Oorzaak van armoede
BRAAKSCHADE - Is veroorzaakt door een misselijke inbreker
BREINBREKER - Een moeilijke opgave veroorzaakt een hersengolf
EEN STIJVE NEK - Lichamelijke kwaal die door halsstarrigheid is veroorzaakt (3,6,3)
MEDIASTILTE - Veroorzaakt nietszeggende communicatie
RADIOSTILTE - Veroorzaakt nietszeggende communicatie
SCHADUWKANT - Aan die zijde veroorzaakt zo'n zetje letsel
STROOMSTOOT - Een stuk dat heftige spanning veroorzaakt
FRONTPASSAGE - Veroorzaakt een depressie als de gevechtslinie voorbij komt
KIPPENKOORTS - Opgewondenheid die door een vogelziekte wordt veroorzaakt
KNIKKEBOLLEN - Teken van slaap dat hoofdbrekens veroorzaakt
KRACHTENSPEL - Muziek van werknemers veroorzaakt een spanningsveld
KWAADWILLEND - Zonder wettige oorzaak geschieden
MUIZENBEETJE - Kleine verwonding veroorzaakt door knaagdieren
ONDERKOELING - Oorzaak van koude voeten
SCHRIJNWERKER - Die meubelmaker veroorzaakt een brandend gevoel
SENSATIEPERS - Tapijt dat opschudding veroorzaakt
STERRENREGEN - Natuurverschijnsel dat door Michelin wordt veroorzaakt
VOORJAARSBUI - Stemming die lentekriebels veroorzaakt
OCEAANSTORING - (Veroorzaakt) wateroverlast
ONOPGEHELDERD - De oorzaak is toch duister gebleven
OVERBELASTING - Herdruk die veel stress veroorzaakt
STEEKKARRETJE - Vervoermiddel dat pijn veroorzaakt
TEGENSTELLING - Geen prothese veroorzaakt dat verschil
OPENINGSSPEECH - Toespraak die een gat veroorzaakt
SPINNENVERDRIET - De ragebol veroorzaakt dierenleed
GERUCHTENMACHINE - Apparaat dat veel roddels veroorzaakt
TWEEDE KAMERFRACTIE - Die veroorzaakt een breuk in het parlement (6,12)
WEERSTANDSVERSTERKER - Radio-onderdeel dat meer verzet veroorzaakt


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp