Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Min

We hebben 1811 cryptogrammen gevonden

ACHTERUITBOEREN - De wind in de rug hebben en toch minder verdienen
ACHTERUIT HOLLEN - Waardoor hakken snel minder worden (9,6)
ACTIEBEREIDHEID - Ondernemingszin
AFVALCONTAINERS - Minder gewichtige bakken
ARBEIDERSMILIEU - Niet de wereld van de witteboordencriminaliteit
ARMEN OVER ELKAAR - Zo netjes zit men tijdens de zelfreflectie van de minima (5,4,6)
BEGINSELAKKOORD - In overeenstemming met de eerste noten
BELASTINGAFTREK - Is om de druk te verminderen wanneer men aangifte wil doen
BENEDEN ALLE PEIL - Het is op zijn minst heel slecht te noemen (7,4,4)
BODEMDEGRADATIE - Waardoor je uit de laagste klasse verdwijnt en de boer minder oplevert
BOEKHOUDKUNDIGE - Werkt hij op de administratie van de bibliotheek
CORRESPONDENTIE - Overeenstemming die per brief wordt bereikt
CORRESPONDENTIE - Overeenstemming per post
DEPRESSIEGEBIED - Minder druk terrein voor psychologen
DICHTGESCHROEFD - Min of meer vastgenageld door emoties kwam het z'n strot niet uit
DIENSTPRESTATIE - Krachttoer van een dominee
DUBBELGANGSTERS - Zij lijken heel veel op zware criminelen
EEN HELDER MOMENT - Als het weer opklaart is dat goed voor de gedachtevorming (3,6,6)
EENRICHTINGSWEG - In die baan hoeft men geen tegemoetkoming te verwachten
GEDACHTEMISDAAD - Virtuele criminaliteit van andersdenkende
GELIJKHEIDSTEKEN - Is niet meer of minder een signaal!
GROEN LICHT GEVEN - Toestemming verlenen voor het uitdelen van ledlampen (5,5,5)
GROEN LICHT GEVEN - Toestemming verlenen voor ledlampen (5,5,5)
GROENTECOCKTAIL - Alcoholisch vitaminedrankje
HUISAANSLUITING - Zo vanuit je woning naar een nieuwe bestemming, daar krijg je energie van!
IETS RECHTZETTEN - Wat corrigeren door iets minder uit het lood te laten staan (4,11)
INLOOPSPREEKUUR - Tijd dat men aan het woord is bij de warming-up
KABINETSAKKOORD - Klankenreeks uit de ministerraad
KLEINKUNSTENAAR - Miniatuurschilder
KLIMAATREGELAAR - Is van huis uit een stemmingmaker
KNIKKENDE KNIEËN - Angstige onderdanen die gedeeltelijk hun toestemming geven (9,7)
KNIKKENDE KNIEëN - Met instemming van een deel van de onderdanen maar toch nog bevreesd (9,7)
KRUIMELDIEFSTAL - Minimale broodroof
KWANTUMDEELTJES - Laag geprijsde boekjes van minimale afmetingen
LEERGELD BETALEN - Een offer brengen aan de schooladministratie (8,7)
LEGERAANVOERDER - Bevelhebber met minder inhooud
LEGERAANVOERDER - Bevelhebber met minder inhoud
LEGERAANVOERDER - Groene baas met steeds minder inhoud
LEGERAANVOERDER - Hij heeft als leidinggevende minder in zijn mars
LEGERAANVOERDER - In dienst van een leider met steeds minder inhoud
LEGERAANVOERDER - Strijdbare leider die voor minder vol wordt aangezien
LEGERONDERDELEN - Bij de landmacht zijn het afdelingen die met minder personeel kunnen
MARTELPRAKTIJKEN - Gebeuren bij de domina aan huis, daar voelt Assad zich dus thuis
MENINGSVERSCHIL - Goed idee, min standpunt!
MESTBOEKHOUDING - Administratie waar een luchtje aan zit
MESTBOEKHOUDING - Die administratie is om te gieren
MONSTERBEDRIJVEN - Voorbeeldige ondernemingen
NEERBUIGENDHEID - Neiging tot minachting
NOODVERLICHTING - Schijnt de armoe minder zwaar te maken
ONGELUKKIGERWIJS - Helaas een nog minder vrolijk deuntje
ONLUSTGEVOELENS - Minder prettige emoties van een relschopper
ONTMAGNETISEREN - Minder aantrekkelijk maken uit hypnose
ONTWIKKELPROCES - Een zaak van meer en meer beeldvorming
RANDVERSCHIJNSEL - Zeker geen minder belangrijk fenomeen in Zuid-Afrika
SCHELDKANONNADE - Een salvo minder vleiende kwalificaties
SLECHTGEHUMEURD - Is niet goed in de stemming om iets te gaan slopen
STAATSINKOMSTEN - Officiële bezoeken waar de minister van Financiën blij van wordt
STAMBOEKHOUDING - Basisadministratie van bomen van koeien
STREKKENDE METER - Doopgetuige die een warming-up doet (10,5)
STRIPLIEFHEBBER - Minnaar die uit de kleren gaat
TOERNOOISPELERS - Hebben een rol in de verfilming van een ridderroman
TOTAALINDRUKKEN - Al die waarnemingen tezamen helemaal wegduwen
UITGELEZEN GROEP - Een exclusieve minderheid die alleen maar tv kijkt (10,5)
VEILIGHEIDSBRIL - Door deze bescherming zien we geen gevaar
VEILIGHEIDSBRIL - Ter bescherming van de kijkers
VERDUISTERINGEN - Delicten die minder licht schijnen
VOORBIJGANGSTERS - Ex-criminelen op straat
VROUWENBEWEGING - Het heupwiegen als uitvloeisel van het feminisme
VRUCHTWATERPRIK - Gazeuse met fruitsmaak kan minder zorgen baren
WATERSTAATSKERK - Oud bedehuis dat bij het ministerie van Eurlings hoort
WRIJVINGSVERLIES - Het onderspit delven bij onenigheid zorgt voor weerstand en minder energie
WRIJVINGSVERLIES - Hierdoor ontstaat minder onenigheid
ZWEVENDE KIEZERS - Zij hebben last van stemmingswisselingen (8,7)
ARRESTANTENKAMER - Hier zetelt een crimineel parlement
BERGINGSBEDRIJVEN - Ondernemingen die van de ondergang gered worden
BEZUINIGINGSPOST - Minister van financiën
BLOEDUITSTORTING - Ontboezeming over de familie
BOEKHOUDKUNDIGEN - Zij doen de administratie van de bibliotheek
BORSTVERKLEINING - Ontboezeming
DE DIENST UITMAKEN - Als dominee bepalen wat er gebeurt (2,6,8)
DE LAKENS UITDELEN - Dominant werk in de daklozenopvang (2,6,8)
DIENSTMEDEDELING - Een boodschap van de dominee
DOODGEMOEDEREERD - De stemming was niet meer.....zo bijzonder kalm
DRIEHOEKSOVERLEG - Beraad tussen man, vrouw en minnaar
EEN BLOKJE OMLOPEN - Vorm van lichaamsbeweging die funest is op domino day (3,6,7)
FEESTVERLICHTING - Het schijnt een partij minder pijnlijk te maken
GEVECHTSFORMATIE - Rollen dan de aspirant-ministers ruziënd over straat
KLEINBEELDCAMERA - Toestel om miniatuurkunst te fotograferen
KLEINKUNSTENAARS - Miniatuurschilders
KRAAMVERZORGSTER - Zij stalt vooral waren uit die minder zorgen baren
LEESPORTEFEUILLE - Iets voor de minister van lectuur
NATUURLIEFHEBBER - Minnaar met karakter
NIET VEEL OM HET LIJF - Het stelt niets meer of minder voor dan een slipje (4,4,2,3,4)
ONDERDIRECTEUREN - Minder bazige types die in de hoogste kringen verkeren
ONTSLAGBEPERKING - Minder mensen de laan uitsturen
ORDERBEVESTIGING - Instemming met wat de speaker schreeuwt
OVERWINNINGSROES - Uitgelaten stemming
PERSONEELSGEBREK - Tekortkoming waaraan ondergeschikten lijden
RECHTSVOORGANGER - De bijzonder conservatieve dominee had voorrang
REGERINGSKRINGEN - Die krijgen hardwerkende ministers onder ogen
RVIERENLANDSCHAP - Schilderij dat tot meerdere stromingen behoort
SFEERVERLICHTING - Maakt de ambiance minder zwaar
SFEERVERLICHTING - Maakt de stemming minder zwaarbeladen
SFEERVERLICHTING - Schijnt de stemming te kalmeren
SPANNINGSVERLIES - Dan is er sprake van minder stress in het elektriciteitsbedrijf
TANKONTWIKKELAAR - Draagt bij aan de (beeld)vorming van oorlogstuig
WERVELBEWEGINGEN - Luchtstromingen tijdens de rugslag
AANNEMERSBEDRIJVEN - Ondernemingen met vacatures
ALLESOVERHEERSEND - Dat is een dominante wereldleider
BESTANDSSCHENDING - Vanwege computercriminaliteit de wapens weer opnemen
DIENSTVERRICHTING - Hele prestatie van een dominee
EEN LANDELIJKE SFEER - Nationale stemming (3,10,5)
GEMEENTEONTVANGER - De dominee bij de deur int ook de leges
KENNISMAATSCHAPPIJ - Geen domme onderneming
KRACHTINSTALLATIE - Centrale benoeming van een werknemer
LASTENVERLICHTING - Een lampje in het laadruim kost de burger minder
LASTENVERLICHTING - Lampen die de problemen minder zwaar maken
LASTENVERLICHTING - Schijnt minder problematisch te zijn
ONS-KENT-ONSSFEER - Bij die stemming weten we wat we aan elkaar hebben
ONTSLAGVERGOEDING - Tegemoetkoming waar geen werk meer van wordt gemaakt
ONTWIKKELINGSHULP - Assisteert de fotograaf met minimale levensbehoeften
PERSONEELSBESTAND - Gevechtspauze in een onderneming
RIVIERENLANDSCHAP - Schilderij dat tot meerdere stromingen behoort
TONEELVERLICHTING - Schijnt uit minder zware planken te bestaan
VERBORGEN GEBREKEN - Fysieke tekortkomingen waardoor de boel verstopt raakt (9,8)
VERKIEZINGSBILJET - Wenskaart die in stemming wordt gebracht
VERKIEZINGSKOORTS - Voor de stemming loopt de temperatuur op
VLUCHTMOGELIJKHEID - Zo kun je even ontsnappen naar een vakantiebestemming
VRIJHEIDSBEPERKING - Krijgt men hierdoor minder vakantie
INFORMATIETELEFOON - Spreekbuis die voor de vorming van een nieuw kabinet wordt gebruikt
KLIMAATVERANDERING - Stemmingswisseling die dagelijks weer merkbaar is
TELEVISIESPELLETJE - Minimale vorm van toneel op de buis
VERKIEZINGSUITSLAG - Stemmingsbeeld
HET GROENE LICHT GEVEN - Toestemming verlenen om te rijden (3,6,5,5)
IN HET JAAR ONZES HEREN - Anno domini (2,3,4,5,5)
INRICHTINGSWERKSTER - Binnenhuisarchitecte die voor de kinderbescherming bezig is
PORTEFEUILLEDRAGERS - Ministers die het aandelenbezit steunen
PRESTATIECONTRACTEN - Wil minister Plasterk afsluiten met scholen
REGERINGSBETREKKING - Relatie tussen ministers
SPOORWEGMAATSCHAPPIJ - Vervoersonderneming die geen blijvende indruk zal nalaten
ZWANGERSCHAPSVERLOF - Die eendrachtige toestemming zal u bevallen
DAT IS BENEDEN ALLE PEIL - Het is op zijn minst heel slecht te noemen (3,2,7,4,4)
DAT IS JE VERDIENDE LOON - 'Lekker puh!', zegt de salarisadministrateur (3,2,2,9,4)
GEMEENTEVERKIEZINGEN - Zijn alleen kerkleden hiervoor in de stemming
MAATSCHAPPELIJK VERVAL - Achteruitgang van de onderneming (15,6)
OP HET TWEEDE PLAN STAAN - 'Het volgende idee moet uitgevoerd worden, ook al is het minder belangrijk' (2,3,6,4,5)
PLAATSELIJKE VERDOVING - Lokaal hoort men er minder van anesthesie (12,9)
BEZUINIGINGSPROGRAMMA - Software waar we minder voor betalen
DAT IS EEN PAK VAN MIJN HART - Zo'n liefdevol gemaakt kostuum is een hele zorg minder (3,2,3,3,3,4,4)
DRIESTERRENRESTAURANT - Waar Pavarotti, Carrera en Domingo eten
HET NIET ZO ZWAAR OPNEMEN - Luchtig reageren als de bastonen minder aanwezig zijn (3,4,2,5,7)
IEMAND MET DE NEK AANZIEN - Met minachting op een ander terugkijken (6,3,2,3,7)
MAANDAGOCHTENDPRODUCT - Artikel die na het weekend van mindere kwaliteit is
DE DADER LIGT OP HET KERKHOF - Dan is er sprake van een crimineel die het niet kan navertellen (2,5,4,2,3,7)
DE GEORGANISEERDE MISDAAD - Vakbond voor criminelen (2,14,7)
EEN HUMEUR OM OP TE SCHIETEN - Haastige stemming (3,6,2,2,2,8)
IEMAND IN ZIJN VAL MEESLEPEN - Domino-effect dat voor een menselijke tragedie zorgt (6,2,4,3,9)
LIEFDE OP HET EERSTE GEZICHT - Min begin (6,2,3,6,7)
MET EEN KORRELTJE ZOUT NEMEN - Relativeren door iets minder flauw te maken (3,3,9,4,5)
DAT KAN IK WEL IN MIJN HOLLE KIES - Minimaal (3,3,2,3,2,4,5,4)
EEN PORTEFEUILLE AANVAARDEN - Minister worden is als een pakkans op de beurs (3,12,10)
MET DE HAND OVER HET HART STRIJKE - Minder strenge vorm van masseren (3,2,4,4,3,4,7)
DAT KAN IK WEL IN MIJN HOLLE KIES - Minimaal (3,3,2,3,2,4,5,4)Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App