Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Last

We hebben 499 cryptogrammen gevonden

AANSLAAN - Het belasten van waakhonden
BESPAREN - Oude stellen niet belasten
BRUINROT - Waar paarden, piepers en hout last van hebben
DAGTOCHT - Afgelaste reis
DAMESTAS - Is voor een hoop vrouwen een zware last
DRAAGTIJD - Zolang ze nog niet bevalt, brengt dat last met zich mee
DRUKGANG - Lastige loop in de uitgeverij
DRUKWERK - Uitgave van de belasting
DUINROOS - Men vindt haar lastig op zanderige kruinen
ENGELTJE - Plast heerlijk op de tong
FACELIFT - Plastische ingreep
FILEDRUK - Belasting op computerbestanden
GEBIEDEN - Het gelasten van streken
GESTOORD - Gek, maar is toch lastig gevallen
GESTOORD - Is op een gekke manier lastiggevallen
GESTOORD - Waanzinnig lastig gevallen
GROEIPIJN - Heeft een wasboom last van
HATEMAIL - Lastpost
HOMMELES - Lastige bijboom
KASTELEN - Het werk van glastuinders in burchten
LEPELREK - Elastisch keukenattribuut
MEGADRUK - Het is hectisch als het bij de belasting om miljoenen gaat
MUILDIER - Beest met een grote bek, dat je last kan bezorgen
NAHEFFEN - Niet voorlichten over belastingen
OLIEDRUK - Belasting op brandstof
ONGEVEER - Zowat geen elasticiteit
ONZUIVER - Licht vervuild doordat het nog belast is
OPCENTEN - Blut door extra belastingen
OPLEGGER - De aanhanger van een lastgever
OPSPELEN - Tijdens Sotsji last krijgen van een oude blessure
REKKELIJK - Zo elastisch dat het niet dogmatisch wordt
RUGZAKJE - Last van moeilijk lerende kinderen
STALGELD - Parkeerbelasting
STEENRIJK - Rotsachtige staat die niet armlastig is
T-BILJET - Het affiche van de belastingdienst
TOLBOMEN - Over belasting [raten ter afsluiting
TOLBOMEN - Over belasting praten ter afsluiting
TOLGRENS - Die betekend het einde van de wegenbelasting
TOLGRENS - Die betekent het einde van de wegenbelasting
TOLWEGEN - De zwaarte van de belasting bepalen
TOPZWAAR - Zo is de leiding erg overbelast
TREKEZEL - Betekend min of meer last voor de reizende landschapsschilder
TREKTUIG - Het rondreizend rapaille dat op een lastdier zit
TRUCKERS - Bestuurders die ergens mee zijn belast
VEERBOOT - Elastisch vaartuig
VEERBOOT - Elastisch voertuig
VEERGELD - Overkomelijk bedrag dat geen zware financiële last is
VEERPONT - Elastisch vaartuig
VEERPONT - Elastisch voertuig
VERLICHT - Ruimdenkend ontlast
VERZUREN - Bitter worden als spieren worden overbelast
VLAKTAKS - Belastingheffing die we moeten vereffenen
VLAKTAKS - Effen (belastingtarief) voor een hond
VRIJHAVEN - Daar gaat men liggen voor de onbelaste liefde
WATERMAN - Hij plast rond deze tijd!
WERKDRUK - Loonbelasting die stress kan veroorzaken
AANSLAGEN - Belastingterrorisme
ADDERTONG - Lasterlijke plant
ADDERTONG - Plant van een lasteraar
AVONDWIND - Darmgas waar we na het diner last van hebben
BLAUWDRUK - Ontwerp van de belastingen
DRAAGVLAK - Deel waarop een last drukt
DRUKKUNST - Beeld dat we hebben van de belasting
DRUKMETER - Apparaat dat de belasting vaststelt
DRUKPLAAT - Belastingschijf
EKSTEROOG - Vogelkijker die maar lastig is
GROENTAKS - Met deze belasting staat een hond er gekleurd op
GROENTAKS - Milieubelasting
GROENTAKS - Milieubelasting voor een onervaren hond
HEFFINGEN - De belastingen oplichten
HEFKRACHT - Belastingambtenaar
HINDERNIS - Obstakel in een lastig hoekje
HINDERNIS - Zo'n opening in de muur is lastig
HINDERNIS - Zo'n uitsparing is toch behoorlijk lastig
HINDERNIS - Zo’n opening in de muur is lastig
KASBEHEER - Toezicht over de glastuinbouw
KASKRAKER - Het is een hit, maar dupeert de glasteelt
KASSUCCES - Geslaagde presentatie van een glastuinder
KASSUCCES - Geslaagde prestatie van een glastuinder
KOPERDRUK - Belasting voor wie een kunstwerk aanschaft
LAADBRIEF - Lastpost
LUCHTDRUK - Dat is niets voor de belasting
NAHEFFING - Overbelasting
OLIEKRAAN - Vogel die last heeft van milieuverontreiniging
ONDERDRUK - Een lage belasting kan ook tot stress leiden
OPSCHEPEN - Iemand aan boord met iets belasten
OVERLADEN - Havenarbeid te zwaar belasten
STEUNBEER - Een schuld die niet tot last is, is een houvast
SUPERTAKS - Belgische belasting op benzine
TOLHEFFER - Een belastingoplichter hij int wel geld zo
TOLLENAAR - Belastingambtenaar die er speels een draai aan geeft
TOLTARIEF - Belasting op de prijs van speelgoed
TOLVLUCHT - Een rondje vliegen om belasting te ontduiken
VEERTIGER - Elastisch Duits dier dat niet meer zo jong is
VLIEGTAKS - Belasting op een gevleugelde hond
VLOEDGOLF - Wateroverlast
VRACHTVRIJ - Onbelast
WIJNACCIJNS - Belasting op drank
WITSPELER - Die geeft zijn casinowinst keurig bij de belasting op
ZWERFVUIL - Laag volk dat niet in de bak zit en belastend is voor het milieu
AFPOEIEREN - Het toilet klaarmaken en zich al pratende ontlasten
AFTREKPOST - Naar de spermabank geeft belastingvoordeel
AFTREKPOST - Zo kan de spermabank ook belastingvoordeel opleveren
ASIELRECHT - Is het privilege van vluchtelingen te vergelijken met hondenbelasting
BOMAANSLAG - Terreur van de belastingdienst
BROODBRIEF - Belastingbiljet
DRAAGSTOEL - Wie hierin zit is een ander tot last
DRUKFOUTEN - Missers van de belasting
DRUKPLATEN - Belastingschijven
ECOHEFFING - De belasting van een Italiaanse schrijver
GROOTKRUIS - Die onderscheiding is een zware last
HINDERLAAG - Geen hoge lasten wel gevaarlijk
HINDERLAAG - Maatschappelijke stand die last veroorzaakt
KAREL ROMAN - Boek van Glastra van loon (5,5)
KARRENLAST - Soort wegenbelasting voor transportvoertuigen
KASNOTITIE - Aantekening van een glastuinder
KASSTELSEL - Systeem van een glasteler
KERNGEZOND - Geen last van hartklachten
LOONKOSTEN - Inkomstenbelasting
MIERENHOOP - Een nest vol dierlijke ontlasting
MOLESTEREN - Lastig vallen
ONTVANGERS - De tuners van belastingambtenaren
OPGEZADELD - Een paard met de problemen belast
RIOOLRECHT - Hierdoor wordt het afval zonder omwegen belast
RUITENBOER - Glastuinder van de kaart
STATIEGELD - Kerkelijke belasting voor het aanschouwen der beelden in een soort borg
TOLHEFFING - Belasting op speelgoed
TOLHEFFING - Draait al snel om een verhoging van belasting
TOLKANTOOR - Speelplaats van de belastingdienst
TONNENGELD - Belasting op schepen
TWEEDE DRUK - Overbelasting (6,4)
VEERKRACHT - Elastische werknemer
VERHEFFING - Dan wordt men getild vanwege importbelasting
VERHEFFING - Het op hoger plan brengen van de buitenlandse belasting
VERORDENEN - Gelasten dat ze het op een afstandje schikken
VRACHTAUTO - Voertuig met wegenbelasting
WINDKRACHT - Medewerker die last heeft van flatulentie
ZWAARLIJVIG - Lastig om omvangrijk te zijn
ZWARTMAKEN - Met schmink belasteren
AANGESLAGEN - Van de kaart vanwege de belasting
AANGESLAGEN - Van streek door de belastingheffing
ALLEENRECHT - Dictatoriaal is het uitsluitend belasting
BOERENZONEN - Jongens die last van oprispingen hebben
BOERENZOONS - Jongens die last van oprispingen hebben
DRAAGKRACHT - Werknemer die er last van heeft
DROEFTOETER - Sukkel die de Last Post blaast
DRUKTOETSEN - Belastingonderzoeken
GRIJSWERKERS - Actieve senioren nemen het niet zo nauw met de belastingen
KASBEDIENDE - Het hulpje van een glastuinder?
KASBEDIENDE - Werknemer in de glastuinbouw
KASBEDIENDE - Werknemer van een glastuinder
KASTEKORTEN - Ruimtegebrek in de glastuinbouw leidt tot financiële problemen
LEVENSANGST - Vrees voor geluidsoverlast
LUCHTZAKKEN - Hier kunnen windbuilen in een vliegtuig last van hebben
OPGESCHEEPT - De last is aan boord gebracht
PIJNPLEISTER - Hiervan kan een stukadoor tijdens het werk last hebben
REGENGEBIED - Waterland waar men veel last heeft van neerslachtigheid
SCHAMELSTEL - Weinig florissant echtpaar dat de lasten moeten dragen
STOORZENDER - Lastige persoon op de radio
TANDAANSLAG - Belasting op orthodontie
TOLBEWEGING - Groepering waarbij het draait om voorbijgaande belasting
TUINBOUWKAS - Geld voor de glasteelt
VRACHTBOTEN - Heel veel schepen hebben last
VRACHTBRIEF - Lastpost
VRACHTLONEN - Salarissen die niet onbelast zijn
VUILNISHOOP - De ontlasting van een smeerkees
ZWARTE KUNST - Creaties van een artiest die geen belasting betaalt (6,5)
AANGESLAGENE - Hij is helemaal murw door de Belastingdienst
BEDDENTEKORT - Ziekenhuisprobleem waarvan ook kleine tuinders last hebben
HERSENKRAKER - Voor een verstandige crimineel is het een lastige opgave
HOOG AANSLAAN - Flink belasten met waardering (4,8)
KINDERAFTREK - Wat de jeugd koopt, levert belastingvoordeel op
LAADVERMOGEN - Zoveel geld is een last
LANDERIGHEID - Hebben luie boeren last van
MOORDAANSLAG - Geweldige belastingbrief die het einde is
ONTVANGKAMER - Vertrek van een belastingambtenaar
OPHAALDIENST - Plastische chirugie
POLDERLASTEN - Belastingperikelen die typisch Nederlands zijn
PROEFPERSING - Belastingtoets
RUIMTEGEBREK - Astronauten hebben hiervan geen last
TOETSAANSLAG - Belastingproef
UITWERPSELEN - Weggegooide ontlasting
VERKEERSDRUK - Wegenbelasting
BROEIKASPLANT - Zwakke glastuinder
DIRECTIELEDEN - Mensen (die last hadden) van het bestuur
DONDERSTRALEN - Die schijnen bij onweer lastig te zijn
DRUKWEERSTAND - Verzet tegen de belasting is iets dat vol spanning zit
ENTREEHEFFING - Inkomstenbelasting
GEDACHTELEVEN - Imaginaire geluidsoverlast
GEWICHTHEFFER - Draagt zijn lasten sportief
GROENTEBOEREN - Winkeliers die last hebben van oprispingen na het eten
GUMMIKNUPPELS - De wapens van elastische lomperiken
HETE AARDAPPEL - Dit voedsel is een lastig probleem (4,9)
KARAKTERMOORD - Laster is zoiets als letterdieverij maar dan erger
KEGELWEDSTRIJD - Match die er is terwijl men last heeft van een slechte adem
METAALMOEHEID - Hier heeft Kwikfit geen last van
MILIEUHEFFING - Belasting voor de onderwereld
MILIEUTOESLAG - Extra belasting voor een sociale kring
OCEAANSTORING - (Veroorzaakt) wateroverlast
SCHIKGODINNEN - Belast met het doorsnijden van de levensdraad
STRAFWERKTUIG - Met extra taken belaste schoolboefjes krijgen ervan langs
STROOMSTORING - Wateroverlast die geen spanning geeft
TREINLADINGEN - Die zijn de spoorwegen tot last
BLOEMPOTKAPSEL - Met zulk haar krijgt men zeker last van roos!
BROEIKASEFFECT - Aandeel in de glastuinbouw dat wereldwijd gevolgen heeft
BROEIKASEFFECT - Het aandeel van een glastuinder
KASONTVANGSTEN - De inkomsten van een glastuinder
LAGEDRUKGEBIED - Belastingparadijs waar men midden in een depressie zit
LANTAARNDRAGER - Heeft hij last van de verlichting
NACHTBLINDHEID - Zwartkijkers hebben er geen last van
ONGEREGELDHEID - Vorm van overlast die niet georganiseerd is
PRESSIEGROEPEN - Afdelingen van de belastingdienst
PRIVAATCOLLEGE - Onderwijs bij de prof thuis kan ontlastend werken
ZWEVENDE KIEZER - Hij heeft last van stemmingswisselingen (8,6)
BRIEVENBUSFIRMA - Ze leveren rode kastjes met een gleuf zonder een cent belasting
DEPRESSIEGEBIED - Streek die last heeft van de economische crisis
DRIEKLEURENDRUK - Men maakt het al te bont met belasting op vlaggen
EEN OOR AANNAAIEN - Doet een onbetrouwbare plastisch chirurg (3,3,9)
IMPORTHEFFINGEN - Belastingen die worden ingevoerd
INGANGSVERMOGEN - Startkapitaal dat de geluidsbelasting bepaalt
KUNSTBESCHERMER - Suppoost in een plastic hoesje
MEERKLEURENDRUK - Bontbelasting
PAARDENKASTANJE - Die boom heeft last van schimmels
PARKEERPROBLEEM - Lastig onderdeel van het rijexamen in de grote steden
PARKEERPROBLEEM - Lastige kwestie die we terzijde schuiven in de binnenstad
PRETTIG GESTOORD - Op een leuke manier lastiggevallen (7,8)
RUGZAKTOERISTEN - Zij hebben last van de vakantie
SCHENKINGSRECHT - Erfelijk belaste tapvergunning
SCHIJVENTARIEVEN - Betalen we voor cd's van de belastingdienst
SCHRIJFBEHOEFTEN - Ontlasten de denker op papier
STANDAARDDRAGER - Hij heeft gewoon last van het vlagvertoon
STOLPBOERDERIJEN - Bedrijven in de glastuinbouw
VEELKLEURENDRUK - Bontbelasting
ZORGVERZEKERING - Garandeert u last, leed en lijden en hopelijk hulp daarbij
ZWEVENDE KIEZERS - Zij hebben last van stemmingswisselingen (8,7)
IETS HOOG AANSLAAN - Zwaar belasten wordt gewaardeerd (4,4,8)
KASADMINISTRATIE - Het financiële beheer dat een glastuinder moet voeren
EEN OPGEZETTE LEVER - Geconserveerd orgaan waar we flink last van kunnen hebben (3,9,5)
HOOFDRESTAURATEUR - Plastisch chirurg
HUWELIJKSPROBLEMEN - Vrijgezellen hebben geen last van deze moeilijkheden
ORDERPORTEFEUILLE - Heeft men hierin last van aandelen
OVERHEIDSUITGAVEN - De boeken van de staatsdrukkerij worden uit belastinggeld betaald
STRAATVERLICHTING - Daar wordt de wegenbelasting tegenover gesteld
STRAATVERLICHTING - Wegenbelasting? integendeel!
INTERPRETATIEKADER - Leiding die belast is met het geven van uitleg
GEHEUGENSTOORNISSEN - Computerproblemen waar ook mensen last van kunnen hebben
PRESTATIECONTRACTEN - Wil minister Plasterk afsluiten met scholen
ER NIET ONDERUIT KUNNEN - Het drukt als een zware last dat we het moeten doen (2,4,8,6)
STEMMINGSWISSELINGEN - Zwevende kiezers hebben er last van
OVERGANGSPROBLEMATIEK - Dat is het lastige van haperende spoorbomen
SCHOONHEIDSSPECIALIST - Plastisch chirurg
ER NIET ONDERUIT KUNNEN KOMEN - Het drukt als een zware last dat we het moeten doen (2,4,8,6,5)Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp