Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Inz

We hebben 192 cryptogrammen gevonden

AHA - Uiting van dagend inzicht
DIP - De inzittenden zijn er depressief van
DIP - Doop je in een inzinking
DIP - Inzinking met saus
LAS - Nam met inzet kennis van een boek
POT - Aan die inzet kan men verslaafd zijn
POT - De inzet van een drug
POT - De inzet waarmee men spaart
POT - Marihuana als inzet
POT - Spaar met inzet!
POT - Spaart voor de inzet
POT - Wees zuinig met de inzet
POT - Zo dicht kan de inzet zijn
PUT - De inzittenden zijn daar niet vrolijk
TOP - Conferentie die weer inzet toont
BANK - Meubelstuk waar geld inzit
LIFE - Ongemeen minzaam
MIME - Dat gebaar is mijns inziens voor mij bedoeld
MIME - Zulk spel is mijn inziens voor mij heel goed
MISE - De inzet is me daarom duidelijk
NORG - Een Drents dorp is weer de inzet van Groningen
RATS - Voor de inzittenden geen prettige kost
SITS - De stof ligt weer ter inzage in essen
TROG - Al dat varkensvoer erin zorgde voor een grote inzinking
ZIEK - Zijns inziens veroorzaakt de maanstand dat hij niet lekker is
BLIND - Oranjespeler zonder spelinzicht
DEPOT - De inzet voor een opslagplaats
GEZIN - Het peinzen in de familie
GEZIN - Het peinzen in familieverband
GEZIN - Het peinzen over partner en kinderen
IMAGO - Dat mag onzes inziens geen pop meer genoemd worden
INTRO - Inzetstuk
IVOOR - Vier op een oor met tanden als inzet
KAPOT - Stuk door de inzet van een bazige vrouw
KLAAR - Is inzichtelijk afgelopen
MIAMI - Zoek de mijns inziens Franse vriend in Florida
ONZIN - Zulke wartaal is zijns inziens daarom niets voor een onbekende
OOGST - De opbrengst van een inzameling
OPBOD - Er is geen inzet meer
POTJE - Maak het ervan met weinig inzet!
POTJE - Partijtje met weinig inzet
POTJE - Spelletje met weinig inzet
PROOI - De buit is ervoor, onzes inziens
TIARA - Wat de paus draagt, is ter inzage voor een papegaai
TITEL - Die naam is ter inzage voor een ogenblik
VISIE - Oordeel ter inzage
WIJDEN - De boom van ons inzegenen
AANHEF - De inzet is het begin
BRIJPOT - Papperige inzet
DALWEG - Via die route is de inzinking voorbij
DENKER - Peinzende filosoof
DIEPTE - Die inzinking biedt perspectief
EERLIJK - Zo gaat er de meeste tijd inzitten
IMPORT - Zij voeren mijns inziens weer wijn in
INLAGE - Heel gemene inzet
JOKERS - Grapjassen die altijd inzetbaar zijn
LIJMPOT - Daarmee raak je gehecht aan de inzet
MIHOEN - Mijn inziens kip met een soort pasta
OPMAAT - Passende inzet
PAPPOT - De inzet van vader (of moeder)
PAPPOT - De inzet van vader is van moeder
PERZIK - Die vrucht moet zijns inziens in een tuinvak
POTTEN - Inzetten om te sparen
POTTEN - Zuinig inzetten
POTVIS - Zwemmer met inzet
TITAAN - Het chemische element levert ter inzage verfstof
TOBBEN - Inzitten over vaten
DODE ZEE - Bodem inzinking in Azië (4,3)
DOOFPOT - Ongehoorde inzet
DOOFPOT - Ongehoorde inzet?
EROGEEN - Minzaam
HOUDERS - Kun je iets inzetten bij de bezitters
INKTPOT - Daarmee wordt het schrijfgerei inzet op school
INKTPOT - Inzet waarmee men schrijft
JACKPOT - Een jas als inzet
KNALPOT - Demper met een geweldige inzet
KNALPOT - Demper met geweldige inzet
KNALPOT - Geweldige inzet
MIJMEREN - Al dat peinzen doet me plassen
OMBEREN - Kaarten met roofdieren als inzet
OPHALEN - Het inzamelen verbeteren
OPZICHT - Dat aspect krijgt men gescheiden ter inzage
OVERLEG - Beraad inzake de te grote eierproductie
OVERPOT - De resterende inzet
PIEPZAK - De verpakking van muisjes is voor de inzittenden beangstigend
POTDOOF - Hoort de inzet hier niet
POTLOOD - Inzet met metaal om te tekenen
PUDDING - Inzakkend gerecht
RESERVE - De terughoudendheid inzake ABN AMRO
RESERVE - Terughoudendheid inzake ABN-AMRO
WEDIJVER - Met grote inzet gokken om de anderen te verslaan!
BEKEERDE - Eénmaal in gebed kwam hij tot andere inzichten
BIKKELEN - Hard werken en de puinzooi afmaken
BLOEMPOT - De melige inzet van een kapsel
CROUPIER - Zonder uw inzet kan hij niet werken
DIEPGAAN - Zal zijn reserves inzetten en hun meer doelgericht laten lopen
INTUÎTIE - Inzicht zonder nadenken
KAMERPOT - De inzet van het parlement is voor planten bestemd
KNOEIPOT - De inzet van een sjoemelaar
KUILVOER - Eten van iemand die een inzinking heeft
MIJMERAAR - Als peinzer vindt de maatschappij mij zonderlig
OMHALING - Inzameling
OVERGAVE - De inzet van veel talent
PREVISIE - Betaling van een percentage voor inzicht
PROVISIE - Voor inzage van de makelaar
SPAARPOT - De inzet waarmee men verzamelt
SPAARPOT - Zuinige inzet voor later
DECOLLETE - Geeft inzicht wat vrouwen voorhebben
DECOLLETÉ - Geeft inzicht in wat vrouwen voorhebben
DEPRESSIE - Inzinking van de weerman
DOORDACHT - Verstandig dat men bleef peinzen
EREDIENST - Lofwaardige inzet
IDEEËNBUS - Inzamelpunt voor suggesties
INKNIPPEN - Niet uitkappen, maar een schaar inzetten
KAARTGELD - Inzet bij bijvoorbeeld klaverjassen
KLANKLEER - Wetenschappelijk systeem inzake het geluid van een toonladder
KNORREPOT - De humeurige inzet van een brombeer
KOFFIEPOT - Drank als inzet
LEESTAFEL - Deel van het meubilair dat ter inzage is
MOPPERPOT - De inzet van een brombeer
MOPPERPOT - Een inzet om te foeteren
NACHTCLUB - Vereniging die het donker inziet
OUVERTURE - Inzetstuk
POTAARDEN - Gemaakt van klei aan de inzet wennen
PRIJZENPOT - Lofwaardige inzet
PRIJZENPOT - Te waarderen inzet
REFLECTIE - Overpeinzing voor de spiegel
REFLECTIE - Spiegelende overpeinzing
TRANENDAL - Inzinking die om te huilen is
VERHARDEN - Minder mild worden inzake wegwerkzaamheden
BLEEKWATER - Bij nader inzien was het meer
BLIKOPENER - Dit keukengerei verschaft inzicht
DOORHEBBEN - Iets, na erover te beschikken, inzien
GELDMETERS - Verdienstelijke getuigen van een inzamelingsactie
KERNBEGRIP - Die term leidt tot inzicht in de atoomfysica
KNALPOTTEN - Explosieve inzetten
LEVENSLIED - De inzet van het gezang is nogal lawaaiig
OVERTUIGEN - De juistheid doen inzien
POTSIERLIJK - Zo wordt de inzet mooi lachwekkend
PRETOOGJES - Lol van inzien
STEUNACTIE - Oproep van het stakingscomité om te gaan inzamelen
TEGENLICHT - Dat zijn mensen die het liever donker inzien
WELDENKEND - Peinzend over een bron
AVONDSCHOOL - Hier leert men het duister inzien
BEROEPSIJVER - De inzet van een jurist
BLEEKSCHEET - Bij nader inzien was het de wind
COLLECTEBUS - Vervoermiddel voor een inzamelingsactie
COLLECTEBUS - Wagen voor een inzamelingsactie
DEPOTHOUDER - Hij bewaart het geld van de inzet
GEDACHTENIS - Een hoekje om te overpeinzen hoe het vroeger was
GELOOFSIJVER - De inzet van een aannemer
INSEMINEREN - Inzaaien
NADENKERTJE - Geintje van een peinzend kind
NADENKERTJE - Grap van een peinzend kind
TUNNELVISIE - Geeft inzicht in de ondergang
ZAKENKENNIS - Het inzicht van een collega
BUITENLOPERS - Die zwervers zijn juist geen inzittenden
DEPOTHOUDERS - Die bewaarders geven de inzet niet weg
EIGENWIJSHEID - Dit inzicht komt niet van een ander
ERWTENTELLER - Kleinzielig persoon
HEROVERWEGEN - Straten die je bij nader inzien wilt terugwinnen
HOOFDBREKENS - Overpeinzing die kopstukken oplevert
MORGENWIJDING - Toekomstige inzegening
PANNENKOEKEN - Die zijn lekker gebakken van duinzand
RUGDECOLLETÉ - Dat maakt de achterkant inzichtelijk
VOEDSELKETEN - Nestlé, Heinz, Unilever
AVONDONDERWIJS - Vorm van scholing die we duister inzien
DOORDENKERTJE - Grap van een kind dat blijft peinzen
GEBIEDENDE WIJS - Inzending op het songfestival waar je iets mee moet (10,4)
KLASSENBEWUST - De noodzaak van scholing inziend
NAVELSTAARDER - Hij kijkt peinzend naar de vrucht
SLEUTELBEGRIP - Het inzicht van een loper is erg belangrijk
SLEUTELBEGRIP - Technisch inzicht is de kern van de zaak
STRIJDLIEDEREN - Inzendingen voor het Eurovisiesongfestival
STRIJDLIEDEREN - Inzendingen voor het songfestival
ACHTERUITWIJKEN - Terugdeinzen voor buurten die in het slop raken
DESBETREFFENDE - Inzake een verlaagde toon
GEMEENPLAATSEN - Clichés inzake openbare ruimtes
INVENTARISEREN - Inzicht krijgen in de meubelprijzen
MAGNEETTREINEN - Als de NMBS die zou inzetten zou dat meer reizigers aantrekken
ZWARTHANDELAAR - Koopman die het donker inziet
ARTILLERIEDEPOT - Inzet van geschut
CASINOPERSONEEL - Door de inzet van anderen verdienen zij hun brood
DE ROLLEN OMKEREN - Wisselspelers inzetten op de planken (2,6,7)
INSPECTIEKOSTEN - Die worden bij nader inzien betaald
SCHOUDEROPHALEN - Laconieke reactie op de inzamelingsactie van een schoft
VERTREKREGELING - Kamerakkoord inzake mensen die ontslagen zijn
FORMATIEPLAATSEN - Een ploeg inzetten op de arbeidsmarkt
DIENSTVERBINTENIS - Kerkelijke huwelijksinzegening
ALLES OP EEN HOOP GOOIEN - Stapel worden omdat de ze de vuilnis niet langer gescheiden inzamelen (5,2,3,4,6)
ZICH WEZENLOOS SCHRIKKEN - Terugdeinzen als alle ouders nog in leven blijken te zijn (4,9,9)
ALLE REGISTERS OPENTREKKEN - Dat doen organisten die met veel inzet spelen (4,9,11)


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App