Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Gr e

We hebben 5600 cryptogrammen gevonden

AS - Grijze rest
EG - Agrarisch geweer
IJS - Griezelig lekker
OK - Het is goed dat daar ingegrepen wordt
PI - Cijfer zonder grenzen
UI - Die grap is om te huilen
UI - Grappig gewas
UI - Snertgroente
VS - Grootmacht waar we in kort bestek iets tegen kunnen hebben
ABC - De grondbeginselen van de eilanden
ADA - Hoe heet die gravin ook al weer
ADA - Hoe heet die gravin ook alweer
AHA - De uitroep van een grootgrutter
ALS - Indien de groente terugkomt
ALS - Indien het weer groente is
ALS - Indien mogelijk weer groente
ALS - Voor het geval dat de groente terugkomt
ALS - Wel duidelijk, indien de groente wordt doorgedraaid
A.U.B. - Graag voor een beetje goud
AVE - Begroette weer de eerste vrouw
AVE - De eerste vrouw weer een groet brengen!
AVE - De vrouw groette terug
AVE - Groet eva terug
AVE - Groet haar terug
AVE - Groet weer het schortje
AVE - Zij is anders de eerste die groet
BAK - Grappig vervoermiddel
BEI - Met grond ervoor is die heerser fruitig
BIC - Belgen horen nogal groot te schrijven
BIG - Bij de geboorte in Engeland al een groot dier
BIG - Dat dier is in Engeland groot geworden
BIG - Dit dier is in Engeland groot geworden
BIG - Groot Engels dier
BIG - Groot in Engeland, klein in Nederland
BIG - Vreemd, groot dier
BOL - Figuur waar iets moois uit kan groeien
BOM - Explosief grote hoeveelheid
BUG - Fout in programma waardoor men anderen kan horen
BUI - Gril van het klimaat
BUI - Grillige hanger
CUP - Beker ter grootte van een borst
DAG - Groet met je handje
DAG - Groet op tijd
DAG - Groet van vierentwintig uur
DAG - Groet voordat de avond valt
DAG - Ik groet u in een etmaal
DAG - Tijd om te groeten
DAL - Die is er bij de gratie van bergen
DAL - Is er bij de gratie van bergen
DAN - Vervolgens wordt de graad gehaald
ECO - Groen
ELS - Kan uitstekend groeien
ELS - Takkegriet
ENG - Een nauwe doorgang is griezelig
ENG - Geen ruimte genoeg om te griezelen
ENG - Griezelig dicht op elkaar
ENG - Griezelig krap
ENG - Griezelig nauw
ENG - Griezelig smal
ENG - Griezelige heuvel
ENG - Met weinig ruimte om te griezelen
ENG - Weinig ruimte is om te griezelen
ENG - Weinig ruimte om te griezelen
ENT - Spruit die in de groei is
ERF - Boerengrond die ik later ontvang
ERF - Grond om voor een deel te krijgen
ERF - Grond uit nalatenschap
ERF - Is dit stuk grond nagelaten?
ERF - Ontvang grond uit een legaat!
ERF - Stuk grond uit nalatenschap
ETA - Grieks voor Basken
ETA - Is in beweging in het Griekse alfabet
ETA - Wil zich afscheiden van het Grieks
EVA - Doe haar de groeten terug!
EVA - Hofdame die teruggroet
EVA - Vrouw die teruggroet
EVA - Vrouw die terugroet
EVA - Zij groet Maria terug
FEL - Agressief komt de moed terug
FEL - Durf terug te komen met agressie!
GAG - Dat is voor de grap in de bagage gestopt
GOK - Waag het eens om een grote neus te maken!
HAN - Grottenjongen
HEG - Groenstrook
HEI - Blok begroeide zandgrond
HOF - Hymne op groente
HOL - Ondergrondse lege ruimte
ION - Geladen krijgt een pionier geen groente
KAS - Groeit daar geld in?
KOE - Die domme meid wordt door een boer te grazen genomen
KOE - Die neemt de veeboer te grazen
KUR - Het lijkt een gril, maar toont op de schaats mooi
LIJM - Plakt weer een grote afstand
LOB - Balletje van grijze cellen
LOF - Bij de groenteman valt eer te halen
LOF - Gewaardeerde groente
LOF - Groente in de kerk
LOF - Groente met ere
LOF - Prijs van groente
LOF - Prijzenswaardige groente
LOF - Tot eer strekkende groente
LOL - Grappig aan weerszijden
LOL - Grappig van weerszijden
LOM - Die vis kan anders onder de grond leven
LUI - Deze werklieden zijn niet graag moe
MAL - Grappig voorbeeld
MAO - De grote roerganger
MIJT - Parasiet van de grote hoop
MOL - Ondergronds muziekteken
MOP - Grap die een liefje aanspreekt
MOP - Grappig deuntje
MUD - Grote hoeveelheid modder
MUG - Groot in Engeland klein in Nederland
NAM - Gebruikte de Groningers
NAR - Bij zijn grappen gaan er belletjes rinkelen
NAR - Grapjas achter 'n voertuig
NAR - Grappenmaker in 'n voertuig
NOP - Gratis schoenaccessoire
NUK - 'n grillige peuter
NUK - Gril van een kind
NUK - Gril van een kleintje
NUK - Gril van een peuter
NUK - Gril van 'n klein kind
NUK - Kun je weer een gril hebben
NUK - N grillige peuter
NUT - 'n grondtoon geeft voordeel
OER - Die grondsoort is zeer oud
OMA - Grootmoeder is geen moeder
OOK - Is zelf de bloedgroep in orde
OOR - Luisterende greep
PAK - Doe een greep in de kledingkast
PAK - Doe een greep in de klerenkast
PAK - Grijp die kleding
PAK - In een kledingzaak voor het grijpen
PAK - Kleding die voor het grijpen ligt
PAK - Kleding voor het grijpen
PAN - Griekse fornuisgod
PAS - Net, om over de grens te gaan
RIJN - Grote stroom voor 'n file
RIJP - Het is wit, dus niet groen meer
RIJP - Witte aanslag die groen is geweest
RIL - Groef in karton
RIL - Groef van een bever
RIL - Huiveringwekkende groef
RIT - Ondergrondse etappe
RUG - Stuk boek waar men in Groningen wijzer van wordt
RUW - Gruwelijk, maar niet gelijk
RUW - In grote lijnen is het grof
RUW - In grote lijnen onbeschaafd
RUW - In grote lijnen? effen niet!
RUW - In grote trekken is het niet glad
RUW - Is in grote lijnen ongelijk
SIC - Zo gaat de wereldse grootheid te niet
SIK - Haargroei uit ergernis
SIK - Haargroei waar men genoeg van heeft
SIK - Haargroei bij een geit
SLA - Agressieve groente
SLA - Aggressieve groente
SLA - Die groente hoort bij klapstuk
SLA - Droog de groente af!
SLA - Gebruik geweld voor de groente
SLA - Gebruik je handen voor deze groente!
SLA - Geef de groente een mep!
SLA - Geef de groente er vanlangs!
SLA - Geef de groente ervan langs!
SLA - Geef de groente ervanlangs!
SLA - Geef die groente een klap
SLA - Geef die groente een klap!
SLA - Gewelddadige groente
SLA - Groente als aanmoediging voor een drummer
SLA - Groente die agressie opwekt
SLA - Groente die agressiviteit opwekt
SLA - Is knalgroen(te)
SLA - Knalgroen
SLA - Mep de groente
SLA - Mep de groente!
SLA - Mishandel de groente!
SLA - Ransel met groente
SOK - Belangrijk accessoire
SPA - Drank voor graven
SPA - Drankje voor graven
SPA - Drank die door grondwerkers wordt gebruikt
SPA - Er is pas nog mee gegraven
SPA - Gereedschap voor graven
SPA - Voor graven in België
TAB - Strookje om de marge te vergroten
TAS - Een hoop bergruimte
TIN - Grondstof voor soldaatjes
TON - Geld is van groot gewicht
TOT - Begrenzing van het Duitse bestaan
TOT - Begrenzing van het leven in Duitsland
TOT - Dat voorzetsel is op de grens
TOT - Geeft de begrenzing aan van het Duitse bestaan
TOT - Grensbepalend voorzetsel
TUI - 't is voor de grap een touw
USA - Grootmacht in het klein
USA - Waar een groot land klein in kan zijn
UUR - Op dat tijdstip gril 'k niet
UUR - Op dat tijdstip gril ‘k niet
VAT - Grijp die ton!
VRIJ - Gratis op vakantie
WAS - Vroegere groei
WAT - (niet veel) groter dan een sul
WEI - Hier neemt men dieren te grazenStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp