Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Geste

We hebben 306 cryptogrammen gevonden

BAS - Hij is niet hoog gestemd
LEI - Het gesteente wordt weer dun
SIP - Is weer zachtjes teleurgesteld
TIG - Heel veel om gesteente weer te geven
TUF - Gesteente dat weer energie geeft
AARD - Bodemgesteldheid
AARD - De gesteldheid van de natuur
AVAL - Weer gesteente op de wissel
BÈTA - Technisch ingestelde student volgens de letter
CUBA - In deze staat wordt koper niet op prijs gesteld
DAAR - Ginds werd tegengesteld advies gegeven
DAAR - Voor een tegengesteld advies kan men niet hier terecht
DITO - Die is tegenover hetzelfde opgesteld
DITO - Dit is tegenover hetzelfde opgesteld
EENS - Ooit gelijkgestemd
GAAR - Als het zo gesteld is met de rapen, is de boot aan
GRAS - Dat groeit over uitgestelde plannen
IPAD - Tegenovergestelde van de elektronische weg van Apple
ISBN - Bestaat als bekende Nederlander die te boek is gesteld
KNIK - Breuk waarmee wordt ingestemd
LAVA - Bergplaats voor ouder vulkanisch gesteente
LAVA - Dit gesteente zie je in Angola vaak
MEMO - Is op schrift gesteld voor wie kort van geheugen is
NAAR - Afgaande op ongesteldheid
NEUS - Daarop kijkt men teleurgesteld
NEUS - Hierop kijkt men teleurgesteld
NIET - Hier wordt geen prijs op gesteld
PAAL - Plaats waar niet alleen perk aan gesteld wordt
ROTS - Dat gesteente heeft iets vervelends
TAKS - Vastgestelde portie voor een hond
DEUGD - Tegengestelde van een stout kind
DINER - Hoorbaar het tegengestelde van een dia
EERST - Vooropgesteld dat hij lijstaanvoerder wordt
EERST - Vooropgesteld: hij wordt de koploper
GALEI - Verdwijnend gesteente in het schip
GALEI - Vertrek met gesteente in het schip!
GALOP - Snelle pas wanneer men niet meer bitter gestemd is
GEEST - Geste van een spook
GEEST - In die geste blijkt de gezindheid
GESTE - Dat gebaar is overdreven van toon
GESTE - Gebaar uit de steeg
GESTE - Gebaar van een verwarde geest
GESTE - Nietszeggende beweging
GESTE - Toon vindt dat gebaar overdreven
GESTE - Vriendelijke maar nietszeggende beweging
GESTE - Vriendelijke tegemoetkoming
HAREM - In dit verblijf wordt vertalen op prijs gesteld
HAREM - In dit verblijf wordt vertraging op prijs gesteld
HAREM - In dit vrouwenverblijf wordt vertraging op prijs gesteld
LEIDS - Gesteente voor de predikant uit de stad
MAGER - Fysieke gesteldheid van hein
MAGMA - Heeft moeder toestemming voor dit gesteente
MAGMA - Houdt moeder van dit gesteente
MAGMA - Vloeibaar gesteente
NABOB - Welgesteld achter de slee
ROBOT - Iemand die alles automatisch doet, heeft een ijzeren gestel
STAAT - De gesteldheid van het land
STAAT - Het ligt niet aan de gesteldheid
STAND - Hoe het nu gesteld is met de bevolkingsgroep die op de markt staat
STORM - Militaire weersgesteldheid
TENOR - Hooggestemde man
THESE - Het minder welluidende wordt gesteld
TIMEN - Juist gesteld zijn op klokken
TROTS - Fierheid aangaande 't gesteente
AFLOOP - Achteraf wer het basisonderwijs toch gewoon voorop gesteld
AFTREK - Het tegengestelde van een optocht
ALLANG - Sinds geruime tijd al uitgesteld
BASALT - Die twee zingen in het gesteente
BASALT - Tweestemmig gesteente
BASPIJP - Laaggestemd rookgerei
DEKAAK - Het beendergestel van een vaartuig
DOEKOE - Geld van een rund dat praktisch ingesteld is
EXAMEN - Het waren maten van vroeger die op de proef werden gesteld
GEBAAR - Deze geste is een hele bevalling
GEBAAR - Door deze geste groeit de bevolking
GEGOED - Bent u gezond en welgesteld
GEGOED - Juist voor u welgesteld
HASPEL - In de opwinding wordt een stuk op prijs gesteld
HOEPEL - Vooropgesteld betekent dit dat je weg moet bij dit rondje
HOOGTE - Op dat niveau wordt men in kennis gesteld
INLOOP - Tegenovergestelde van een uitgang
INSLAG - Tegengesteld resultaat
IRONIE - Het is bespottelijk als iemand het tegenovergestelde zegt
IRONIE - Het is bespottelijk als men het tegenovergestelde zegt
KARKAS - Vervallen gestel
KROMME - Lijnrecht het tegenovergestelde
LEIDEN - Plaats het gesteente voor de boom
MARMER - Steen maakt 'm minder welgesteld
MINEUR - Die soldaat is somber gestemd
MINEUR - Droevig gestemde militair
MINEUR - Met die militair is het droevig gesteld
MINEUR - Mijn soldaat was bepaald niet vrolijk gestemd
NORIET - Bak met wat gesteente
NORIET - Bevat de gevangenis wat poreus gesteente
OOGWIT - Tegenovergestelde van mascara
PARELS - Met zweetdruppels edelgesteente verkrijgen
PARELS - Met zweetdruppels verkregen edelgesteente
STAPEL - Op een hoop dingen zeer gesteld
STAPEL - Zeer gesteld op een hele hoop
TEGOED - Juist voor u welgesteld
UITBAL - Tegengestelde van een inswinger
UITZET - Het tegengestelde van een pot
VALLEI - Dit dal is ontstaan door neerstortend gesteente
VALLEI - Gesteente dat in de laagte tuimelt
VALLEI - Het gesteente dat terecht komt in het dal
VALLEI - Het gesteente dat terechtkomt in het dal
VALLEI - Hierin komt het gesteente neer
VALLEI - Neerstortend gesteente
VALLEI - Plaats voor neerstotend gesteente
VALLEI - Waar het gesteente naar beneden komt
WELNEE - Tegengestelde mening? helemaal niet!
ZEEARM - Tegenovergestelde van waterrijk


AKKOORD - Toegestemd, er zit muziek in
BAKLAVA - Grappig gesteente
BESLUIT - Laaggestemd muziekinstrument
BESLUIT - Laaggestemd muziekinstrument tenslotte
BESLUIT - Tot slot werd er toch iets vastgesteld
EGOTRIP - Het tegengestelde van een gezelschapsreis
GALWESP - Bitter gestemd insect
GEDEELD - Ermee ingestemd dat het gesplitst wordt
GEKLAAG - Vreemd nederig gesteun
GEKLAAG - Vreems nederig gesteun
GEKNIKT - Half gebroken toegestemd
GEKNIKT - Is half gebroken, maar heeft wel toegestemd
GEZETEN - Welgesteld met een strafblad
GEZETEN - Welgesteld na een verblijf in de bajes
GRIMEUR - Hij maakt een ander mens van u (erg ruim gesteld)
HOOGTIJD - Feestdag die niet langer uitgesteld kan worden
HOSPITA - Aan haar worden Kamervragen gesteld
INENTEN - Het tegenovergestelde van uitloten
INNEMEN - Het tegengestelde van uitpakken
JABROER - Positief ingesteld familielid
KLIMAAT - Algemene weergesteldheid
KLIMAAT - Gesteldheid van opkomend gewas
LATWERK - Dat is zo samengesteld dat het vak van keeper eronder valt
NAKOMEN - Tegengestelde van voorgaan
NAVRAAG - Is gesteld op een herexamen
NIESBUI - Weersgesteldheid bij een verkoudheid
RITUEEL - Zou één daarom teleurgesteld zijn, het is volgens de kerkelijke orde
ROCKFAN - Een liefhebber van Engels gesteente
UITTRAP - Tegengestelde van een inswinger
ACHTERAF - Niet voorop gesteld
ALLERLEI - Is dit gesteente van iedereen
ALLERLEI - Is dit gesteente voor iedereen
ALLERLEI - Verschillende soorten gesteente
ANDERSOM - Afwijkend voorbij in tegengestelde richting
ARTRITIS - Zo'n kunsttoer is niet goed voor je gestel
BARBAARS - Erg op vis gesteld? dat is niet bepaald beschaafd
BASISEIS - Per se vanaf de aftrap opgesteld willen worden
BEREKEND - Ingesteld op
DIAGNOSE - Gesteld door een arts
DRAAITOP - Wordt verantwoordelijk gesteld voor een stofzuiger
FRANKRIJK - Vrij welgesteld in dit land
GALLISCH - Kwam bitter gestemd uit het oude Frankrijk vandaan
GEBEENTE - Lomp gestel
GEKLEURD - Tendentieus voorgesteld
GLUURDER - Zijn kijkgedrag wordt niet op prijs gesteld
GRONDWET - Door Thorbecke opgestelde bodemvoorschriften
HANGKAST - Meubel voor suïcidaal ingestelde mensen
HUMEURIG - Slecht gestemd, maar niet vals
INGRIJPEN - Het tegengestelde van uitpakken
INVOEREN - Tegengestelde van doen
IRONISCH - Het is bespottelijk als men het tegenovergestelde zegt
LANDHAAI - Het tegenovergestelde van een zeepaardje dat matrozen berooft
LANDTONG - Het tegengestelde van een zeevis
LEEFKUIL - Tegengestelde van een graf
LEIBOMEN - Over gesteente (en palen) praten
MODESHOW - Evenement waarbij kleding tentoon wordt gesteld aan het publiek
NACHTHOK - Voor kippen het tegengestelde van een lichtekooi
NASMAKEN - Het tegengestelde van voorproeven
OBSESSIE - Bijeenkomst voor hen die hun ongesteldheid niet los kunnen laten!
OFFERTES - Worden voorgesteld door de hypotheekadviseur
OGENTEST - Zo worden waarnemers op de proef gesteld
ONEERVOL - Op zo'n ontslag wordt geen prijs gesteld
PLUSPOOL - Positief ingestelde Europeaan
RANTSOEN - Men is er (voor een deel) op gesteld
SLAGORDE - Keurig opgesteld teken van verdienste in oorlog
STEENRIJK - Welgesteld in een soort maanlandschap
VOGELVRIJ - Blootgesteld van vervolging
WESTLAND - Tegenovergestelde van Oostenrijk
ZOETZUUR - Tegengesteld van smaak
AFKNAPPEN - Teleurgesteld worden door een breuk
ARMGEBAAR - Behoeftige geste
BADINEREN - Bij schertsen wordt eten niet op prijs gesteld
BELASTEND - Het is zwaar als je in staat van beschuldiging kunt worden gesteld
BEMIDDELD - Na tussenkomst welgesteld geworden
BEVALLING - Wordt nieuw leven op prijs gesteld
BLOEDGANG - Loopt heel snel door je hele gestel
EINDSTAND - De gesteldheid van het slot
ENIGERLEI - Meer dan uniek gesteente
ENIGERLEI - Meer dan zeldzaam gesteente
EREPODIUM - Op die verhoging wordt prijs gesteld
GEDATEERD - Verouderd de ouderdom vastgesteld
GERSTENAT - Tegenovergestelde van gortdroog
GEVORDERD - Een eis gesteld en verder gekomen
GOLFSTAAT - De gesteldheid van een Volkswagen
GORTDROOG - Tegenovergestelde van gerstenat
HANGPARTIJ - Uitgestelde match voor een opknoping
INGEBEELD - Verwaand voorgesteld
INPRENTEN - Het tegengestelde van uitdrukken
KERNVRAAG - Die wordt centraal gesteld
LEESBEURT - Te boek gestelde vrijpartij
MINISTAAT - De gesteldheid van een auto in Andorra
MONDELING - Niet op schrift gesteld
MONDELING - Niet op schrift gesteld onderwijs voor 'n rekenkundige bewerking
OERMENSEN - Aardmannetjes met een ijzeren gestel
OMZWAAIEN - De tegenovergestelde studierichting nemen
ONGEMERKT - Onbewust niet gestempeld
OPGROEIEN - Het tegenovergestelde van afwassen
OPKNIPPEN - Het tegengestelde van afsnijden
OPVLAMMEN - Het tegengestelde van afbranden
RIVIERARM - Tegenovergestelde van waterrijk
SCHILDPAD - Defensief ingesteld dier
STEDELING - Geen dorpsbewoner is zo verward ingesteld
TEGOEDBON - Het tegenovergestelde van een bekeuring
TELGEBAAR - (geldige) geste van het moment
TESTBEELD - Voorstelling die op de proef wordt gesteld
TESTSERIE - Komrij in deze vorm werd aardig op de proef gesteld
UITGERUST - Goed voorzien van een wakker gestel
VERFLUCHT - Geur die in Duitsland niet op prijs wordt gesteld
VOGELVRIJE - Buiten bescherming van de wet gestelde
VOLDOENDE - Het tegengestelde van een legende is genoeg
AANGENOMEN - Gesteld dat je een baan hebt
DAMESBEURS - Vrouwenportemonnee die tentoongesteld wordt
GEMEENGOED - Tegengestelde woorden zijn gebruikelijk
INSCHENKEN - Het tegengestelde van uitgeven
KRIJTROTSEN - Gesteente om van te huilen
LIEVERLEDE - Zo langzamerhand meer gesteld op de waterloop
MISPLAATST - Niet correct in dienst gesteld
NETMANAGER - Pas aangestelde bedrijfsleider
ONBESLOTEN - Openbaar nog niet vastgesteld
OPHOEPELEN - Het tegengestelde van afspelen
OPPERMACHT - Het voorgestelde bestuur heeft de meeste invloed
RAMPENPLAN - Op schrift gestelde handelswijze bij onheil
RONDZINGEN - Dat krijg je in de rei als het geluid niet goed is afgestemd
SLAAPDRANK - Tegenovergestelde van koffie
STA OPSTOEL - Tegenovergestelde van een slaapbank (3,7)
STOFOMSLAG - Fluwelen revolutie die te boek is gesteld
STUITERBAL - Tegenovergestelde van een loungeparty
TOEVERLAAT - Hoop op een uitgesteld dessert
WELGEVORMD - Zo mooi is de bron samengesteld

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp