Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Gelee

We hebben 101 cryptogrammen gevonden

DR - Zeergeleerde medicijnman
IVO - Niehe en Opstelten hebben er hun lesje geleerd
LEE - Het water dat door Geleen stroomt
LEE - Watering in geleerde taal
OOR - Lichaamsdeel dat geleend kan worden
KNAP - Geleerd, en niet zo'n beetje ook!
KNAP - Heeft men zo geleerd er mooi uit te zien
KNAP - Mooi geleerd
KNAP - Net geleerd
SPIN - Het effect van een geleedpotige
WATT - Deze geleerde lijkt op iets
WIJZE - De aanpak van een geleerde
WIJZE - Geleerde manier
WIJZE - Hoe een geleerde het aanpakt
ARLES - Waar Van Gogh het sleeën geleerd werd
ELSJE - Dat meisje heeft haar lesje niet goed geleerd
GRAAD - Mate waarin met iets heeft afgeleerd
NOBEL - Geleerde met edele bedoelingen
ONWIJS - In grote mate niet geleerd
OPERA - Alle gezongen werken van een geleerde
WIJZEN - Duiden op geleerden
WIJZEN - Geleerden die de richting aangeven
BAGAGE - Wat men geleerd heeft gaat mee op vakantie
DARWIN - Geleerde die ik erbij verover
DRALEN - Geleerde zwemmers aarzelen
KENNIS - Bekende geleerde
KENNIS - Geleerde met menselijke trekken
MOEFTI - Wetgeleerde die een geschikt motief heeft
BREEDTE - Dimensie waarin geleefd kan worden
EIHOOFD - Geleerde eigenaar van een kippenboerderij
ENTWIJZE - Zo loot een geleerde
GEBLOKT - Stevig geleerd
HOOPVOL - Een niet geleegde po ziet er rooskleurig uit
NAWIJZEN - Achteraf geleerden aanduiden
NAWIJZEN - Geleerden die er achter zijn
NAWIJZEN - Volgelingen van de geleerden aanduiden
PROFEET - Die ziener weet wat een geleerde tot zich neemt
SLAVIST - Taalgeleerde die naar iets anders dan lof hengelt
ALWETEND - Uitgeleerd
BUISSPIN - Geleedpotige
DENKTANK - Groep geleerden
EINSTEIN - In duitsland een kei van een geleerde
GELDERSE - Ze heeft iets geleerds over zich
GRAFICUS - Schriftgeleerde
THEOLOOG - De jongen sprak niet de waarheid tegen die geleerde
UITWIJZEN - Wegsturen van geleerden die passé zijn
U WEET WEL - Bedekte benaming van een geleerde (1,4,3)
WEEFWIJZE - Geleerde op het gebied van vlechten
ZEDENLES - Preek waarbij u mores wordt geleerd
ZEGSWIJZE - Vertel 's geleerde wat is de spreuk
ZEGSWIJZE - Vertel 's geleerde: wat is de spreuk
ZEGSWIJZE - Verteld geleerde: wat is de spreuk?
AFGELADEN - Stampvol geleegd
AFKNAPPER - Is nog geleerder nu hij klaar is of is het een mislukking
DELEGEREN - Overdragen aan verwarde geleerden
GESCHOOLD - Zo hebben vissen zwemmen geleerd
GRAFOLOGE - Vrouwelijke Schriftgeleerde
PIANOKLAS - Daar wordt u geleerd hoe u aanslagen moet plegen
STUDIEZIN - jong geleerd is oud gedaan'
ZIENSWIJZE - De visie van een bekeken geleerde
DISKREDIET - Geleend geld voor een tafel is verdacht
DRENKELING - Geleerde solist te water
ENIGERWIJZE - Op de een of andere manier een meer dan unieke geleerde
EX-STUDENT - Oude geleerde
GRAFOLOGEN - Schriftgeleerden
HANDELWIJZE - Die geleerde staat achter zijn daden
OPGESTOKEN - Weer wat van haar op zolder geleerd
PROFBOKSER - Geleerde in de ring
SCHRIJFWIJZE - Schriftgeleerde
SPREEKWIJZE - Geleerde redenaar
VERDEDIGER - Sportieve rechtsgeleerde
VUISTREGEL - Richtlijn die zo nodig met harde hand wordt nageleefd
VUISTREGEL - Richtlijn die zonodig met harde hand wordt nageleefd
BIJBELKENNIS - Schriftgeleerde vriend
SCHRIJFWIJZEN - Schriftgeleerden
WATERGOLVEN - Dit heeft de kapper van de zee geleerd
BUITENSTUDIE - Uitgeleerd
MUGGENZIFTER - Boekengeleerde
NORMALERWIJZE - Geleerde die niks bijzonders is
ONTLEEDKUNDE - Praktijk van chirurg en taalgeleerde
PROEFSCHRIFT - Hooggeleerde lectuur om van te smullen
STUDEERKAMER - Werkplaats van een geleerde
BETALINGSWIJZE - Geleerde die over de brug komt
BEURSNOTERING - Aantekening hoeveel een student geleend heeft
ONTSTAANSWIJZE - Geleerde in wording
UITGESTUDEERD - Afgeleerd
UITGESTUDEERD - Afgeleerd van de universiteit
LETTERKUNDIGEN - Schriftgeleerden
RECHTSGELEERDE - Geleerde die we niet links laten liggen
SCHOOLVERLATER - Solozwemmer die is uitgeleerd
BENADERINGSWIJZE - Een geleerde om aan te klampen
GECONDITIONEERD - Is onder voorwaarden aangeleerd
ONTLEEDKUNDIGEN - Taalgeleerden
PROCESTECHNICUS - Rechtsgeleerde die in de chemie werkzaam is
UITVOERINGSWIJZE - De aanpak van een werkzame geleerde
IN DE STEEK GELATEN - Alleen de po niet geleegd (2,2,5,7)
KERNACTIVITEITEN - De werkzaamheden van een atoomgeleerde
LETTERONTWERPERS - Schriftgeleerden
UITDRUKKINGSWIJZE - Geleerde met expressie
RECHTSWETENSCHAPPER - Geleerde die we niet links laten liggen
THEATERWETENSCHAPPER - Geleerde die zich aanstelt


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp