Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Geheel

We hebben 120 cryptogrammen gevonden

AL - Reeds in zijn geheel
SOM - Het geheel, als rekenopgave
DEEL - Wat kleiner is dan het geheel
GLAD - Geheel effen
GRIJS - Verouderd en niet geheel volgens de regels
NERF - Die past geheel in de lijn van een blad
SEMI - Mies kan zich niet geheel omdraaien, slechts half
AFGOD - Een geheel ontwikkeld beeld is ideaal
ALARM - Geheel berooid luidde men de noodklok
ALARM - Noodklok die men geheel berooid luidt
ALLES - In zijn geheel reeds onderricht gekregen
BAARS - Iets wat geheel zichtbaar is van de vis
CORSO - Geheel verbloemde versiertoer
KOMAF - Als ik geheel uitgeteld slaap denk ik vaak aan vroeger
LISSE - Klinkt alsof er in het geheel geen waterplanten zijn in de bollenstreek
OPAAL - Is grootvader reeds geheel blauw
SLANG - De geheel eigen taal van onderkruipsels
ALBAST - Dat marmer is in zijn geheel van schors
ALDOOR - Is voortdurend geheel kapot
ALGAUW - Is binnen afzienbare tijd geheel vlot
ALINEA - Geheel van regels
ALKALI - Loogzout bestaat geheel uit mest
ALLANG - In het geheel niet kortgeleden
ALVAST - Voorlopig is het geheel niet beweegbaar
ARREST - Aanhoudende activiteiten nemen hem geheel in beslag
GEHEEL - Alles is gaaf
GEHEEL - Alles wat u intact laat
GEHEEL - Alles wordt beter
GEHEEL - Alles wordt er beter van
GEHEEL - Dat alles maakt u beter
GEHEEL - Het totaal beter maken
GEHEEL - Het volkomen misdadig kopen
GEHEEL - In elk opzicht bent u ongeschonden
GEHEEL - In totaal blijft u gaaf
GEHEEL - In zijn totaliteit wordt het beter
GEHEEL - Is totaal strafbaar
GEHEEL - Totaal criminele praktijk
GEHEEL - Waaraan niets ontbreekt
GEHEEL - Was u niet stuk van het totaal
GRUWEL - Afschuwelijk geheel, maar onder water wel verteerbaar
IN TOTO - Geheel en al een populair kansspel (2,4)
KLUWEN - Een knot is een verward geheel
ONGANS - Niet geheel ziekelijk
TASMAN - De oude kaasdrager ontdekte een geheel nieuwe wereld
WITLOF - Werkt geheel legaal en met de nodige waardering bij de groenteboer
ALGARVE - Het geheel schoof in Portugal
ALTHANS - Tenminste...het is geheel in de tegenwoordige tijd
BEERPUT - Geheel van smerige zaakjes
COMPLEX - Een moeilijk geheel
COMPLEX - Ingewikkeld geheel van gebouwen
EENHEID - Deel van het leger dat een geheel vormt
EENHEID - Daarmee meet men het geheel
EENHEID - Harmonieus geheel
ESKADER - Een smal deel van de boom omlijstte het geheel
HOLISME - Hoewel het inhoudsloos is voor mij ben ik geheel en al erbij betrokken
KOESTAL - Rustig geheel op de boerderij
KOEWEIT - Waar men geheel in de olie zijn vee laat grazen
OMKEREN - Geheel ondersteboven weer naar huis gaan
OPMAKEN - Toiletspullen geheel gebruiken
OPTEREN - Ervoor kiezen het geheel te verbruiken
PANISCH - Geheel overstuur liep men het schip na
ROEREND - Koks zijn het vaak geheel met u eens
SNOTOLF - Een roofvis laat Fons in het lot geheel omdraaien
STELSEL - Hypothetisch geregeld geheel
AANRECHT - Geheel van wetten die van kracht zijn in de keuken
AFGEROND - Voltooid tot een geheel
ALCHEMIE - Oude scheikunde bestaat geheel uit aantrekking
ALGEMEEN - Niet zelden geheel vals
ALGEMEEN - Niet zelden geheel verdorven
DOMPELEN - Geheel onder doen gaan
GEKLEURD - Afgeschilderd als niet geheel objectief
GENERLEI - In het geheel niet zonder steen
GESTRENG - U vlecht geheel volgens de regels
KERSVERS - Geheel nieuw
RADERTJE - Minderjarige gokker die een klein deel van het geheel is
RADERTJE - Slechts een kleine adviseur in het geheel
VERENPAK - Die vogel zat geheel in de matras verwerkt
VOLKOMEN - Het zal geheel en al bezet raken!
BRODELOOS - Geheel zonder inkomen
EVENWICHT - Net meisje, geheel in balans
GENERATIE - Die armoedzaaier heeft hij geheel geslacht
NATUURWET - Geheel van milieuvoorschriften
RAMMELING - Een pak slaag vormt geen sluitend geheel
RECHTELIJK - Geheel in de lijn van de overledene gebeurt het volgens de officiële regels
ROESTGANS - Deze vogel is geheel aangetast
SAMENSTEL - Uit delen bestaand geheel
STROOMNET - Rivierstelsel dat een spannend geheel is
TOTALITER - Het is geheel en al tot tralie verworden
DISCLAIMER - Hij eist gewoon dat het eten op tafel staat, voelt zich geheel niet verantwoordelijk
GEDROGEERD - Het is dubbel erg met die dode, hij was geheel onder invloed
LAPJESWERK - Stoffige activiteit die een bont geheel oplevert
OMVERHALEN - Een relaas geheel anders weergeven kan slopend zijn
ONVERDEELD - Geheel geen ruzie
ONVERDEELD - Het geheel is nog intact
ONVERDEELD - In het geheel geen ruzie
ONVOLKOMEN - Geheel in het teken van de natie
TOESPITSEN - Zal zich tenslotte geheel richten op het maken van een punt
UIT EEN STUK - Is geheel en al afkomstig van het toneel (3,3,4)
ACUPUNCTUUR - Geheel met naalden
ALLEGAARTJE - Mengelmoesje dat geheel doorgekookt is
BAANBREKEND - Het slopen van de weg op een geheel nieuwe manier
HOUTVERBAND - Een geheel van elkaar steunende balken
KIESSTELSEL - Democratisch geheel waarin tandartsen werkzaam zijn
POEDELNAAKT - Geheel bloot
ARBEIDSMARKT - Het geheel aan banen
IDEEENWERELD - Geheel van opvattingen over 'Utopia'
MANCHETKNOOP - Is uw boord geheel in de war geraakt
LAGELONENLAND - Geen geheel onverdienstelijke staat
ONAANGEBROKEN - Een gaaf geheel
ONAANGEBROKEN - Gaaf geheel
VIOOLENSEMBLE - Die groep muzikanten vormt een fleurig geheel
OVERHOOPLIGGEN - Geheel in de war uitrusten omdat ze met elkaar ruizen
TERECHTSTELLEN - Je kunt geheel juist beweren dat dit dodelijk af zal lopen
KLEURENHARMONIE - Bont muziekgezelschap dat een genuanceerd geheel is
TOTAALWEIGERAAR - Geheelonthouder
BELASTINGSYSTEEM - Complex geheel dat onder druk staat
BELASTINGSYSTEEEM - Complex geheel dat onder druk staat
NACHTVOORSTELLING - Een geheel zwart beeld kan rond twaalf uur optreden
ZUSTERORGANISATIE - Verwant bedrijf dat geheel in orde is
IEMAND DE VOLLE LAAG GEVEN - Een ander uitschelden en trakteren op een geheel bewoonde etage (6,2,5,4,5)


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App