Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Fout

We hebben 162 cryptogrammen gevonden

AF - Foutloos klaar
BUG - Fout in programma waardoor men anderen kan horen
FIX - Reparatie van een softwarefout
MIS - Dienstfout
MIS - Foute dienst
MIS - Zo'n dienst is fout
FEIL - Fout die weer aardig blijkt te zijn
IJKEN - Ze merken precies wanneer het om een foute houtsoort gaat
LIEF - Schattig woord dat anders fout is
LIEF - Wel aardig, maar toch wéér fout!
MISS - Die dame is zo te horen fout
MISS - Het hoort fout te gaan met deze dame
NORS - Hier gaan meerdere gevangenissen in de fout, daar word je niet vrolijk van
ABUIS - De eerste pijp is fout
ABUIS - Eersteklas teevee maar helemaal fout
BEURS - Het gaat om het geld, dat werp foute vruchten af!
CRASH - Computerfout die grote financiële gevolgen heeft
DRAGT - Schreef met zestien al een spelfout
ERROR - Netfout
GEMIS - Dat ziet u fout, er blijft een leemte
GEMIS - Met dat verlies zit u fout
HAKEN - Fout- voet en handwerk
HAKEN - Goed handwerk, fout voetwerk!
HAKEN - Handwerk is fout voetenwerk
HANDS - Spelfout
HANDS - Spelfout van een voetballer
HANDS - Spelfout waarbij men het op de vingers krijgt
KNEUS - Foute vogeltjes met één slechte ertussen
KRATS - Foute kistjes voor een beetje geld
KRUIS - Het gaat hierdoor dus fout en dat betekent ellende
MIJDEN - Zulke foute grietjes wil men liever niet ontmoeten
SPAAK - Op de fiets fout gelopen
STEIL - Met zo’n foute manier van doen is het snel afgelopen
TREMA - Foute term voor de eerste twee puntjes
BEITEL - Wat ik fout eraan toevoeg en toch uit-stekend is
ERRATA - Fouten maken dat het gedrukt staat
FEILEN - Fouten hoorbaar gladmaken
HUMBUG - Ondanks dat het onzin is kan zo'n foutje je humeur beïnvloeden
MISPEL - Foute schil heeft die vrucht
MISPEL - Vrucht met een foute schil
MISSER - Fout van de smeris
MISSER - Foutje van iemand met heimwee
NETBAL - Servicefout op een keurig feest
OTITIS - Gelijk in de lift hoorde men dat het fout zat
SENSOR - Zo te horen oordeelt hij over goed en fout maar eigenlijk is hij heel gevoelig
TROPEN - Dit soort foute uitdrukkingen krijgt men het behoorlijk warm van
AFTANDS - Neemt de afstand fout, maar is dan ook al oud
BLOOPER - Belachelijk fout in beeld gebracht
DWALING - Fout van een zwerver
DWALING - Gerechtelijke fout
EENVOUD - Het is simpel, het is bijna een fout
ERNAAST - Zo zitten de buren (fout)
ERRATUM - Fouten maken dat het gedrukt staat
HERZIEN - Nogmaals lezen, de fouten eruit en je standpunt wijzigen
HOOGMIS - In de top gaat het fout in de kerk
INTEELT - Men verkrijgt een harde huid met foute familie
LAATMIS - Het ging pas in de avonduren fout in de kerk
MEINEED - Mijn belofte is fout
MISBAAR - Drukte rond een foute bevalling
MISDRUK - Door zo'n fout ontstaat er spanning in de kerk
MISHEMD - Fout kledingstuk van een priester
MISPEER - Deze slag schijnt helemaal fout te zijn
MISPEER - Schijnt helemaal fout te zijn
MISPUNT - Vervelend fout getal
MISSERS - Absenten maken fouten
MISSLAG - Door een tennisfout ging de beauty onderuit
MISSLAG - Tikfout
MISSTAP - De barjuffrouw zit fout
MISSTAP - De dame achter de bar maakte een foutje
MISSTAP - De mooiste barkeepster maakte een fout
MISSTAP - Deze kroegdame maakt een fout
MISSTAP - Foute pas
MISSTAP - Fouten begaan
MUTATIE - De wijziging was onverwacht, daarom deed de soldaat het fout
OFFSIDE - Spelfout
PRUTSER - Knutselaar die alles fout doet
SCHAREN - Grote groepen sturen hun caravan fout terug
STRIJKJE - Een paar musici test men op extra foute cellen
UITSLAG - Zorgt met honkbal voor een foute score
VERKEER - Die omgang is bijna fout
ZONDAAR - Schijnt niet hier een fout te begaan
AFSPRONG - Doet een turner goed of fout van het paard
BROEIKAS - Men zit er warmpjes bij met al dat geld maar het effect is fout!
FILELEED - Ellendige vertraging door foute data
KERSTMIS - Feest omdat een vrucht 't fout heeft
LICHTMIS - Eind december ging het een beetje fout
LOKAGENT - Hij moet stiekem haar een beetje aan de (foute) man brengen
MANKGAAN - Zal door foute argumenten niet helemaal goed lopen
SCHWALBE - Fout vallende Duitse vogel
SMEERPIJP - Vet fout rookartikel
STEENBOK - Keiharde fout
TROUWMIS - In de kerk heeft de krant het fout
VERKEERD - Fout gezelschap gehad
DETONEREN - Door fout afsteken zal de boel ontploffen
GOLFLINKS - Met verwijzingen naar foute auto's slaat men zijn slag
INSTINKER - Vraag, opzettelijk zo geformuleerd dat een fout antwoord wordt uitgelokt
MISBAKKEN - Foute moppen vallen verkeerd uit
MISBAKSEL - Foute hostie
MISGEWAAD - De foute kleding van een priester
MISMOEDIG - Dapper als het foute boel is, of niet
MISMOEDIG - Flink fout om verslagen te zijn
MISTELLEN - Hij treft zijn oude maten niet door een foute berekening
MISTREDEN - Heeft dus geen grond om fout te lopen
ONTERECHT - Fout niet gevonden
ONTERECHT - Niet gevonden dat het fout is
VERTELLEN - Mededelingen doen over het maken van rekenfouten
VERTELLER - De spreker maakt een rekenfout
VERTIKKEN - Weigeren typefouten te maken
VERTIKKEN - Ze doen het niet hoewel ze het toch fout op papier zetten
ZWARTBOEK - Illegale uitgave die vol fouten staat
BETAVERSIE - Deze exacte lezing kan nog fouten bevatten!
BÈTAVERSIE - Exacte variant met mogelijke fouten in t bestand
HOOFDZONDE - Denkfout
MISDIENAAR - Het ging fout met de knecht in de kerk
MISDRUKKEN - Een duwfout maken
NIET IN ORDE - Buiten het klooster is het foute boel (4,2,4)
OLIECRISIS - Het is foute boel als het niet gesmeerd gaat
ONTOONBAAR - Foute klank, open en bloot, dus niet om aan te zien
PRULLENBAK - Foute grap
STRAFPREEK - Gebonden rede wegens fouten
VERBETEREN - Fouten eruit halen zal de kwaliteit doen stijgen
VERGISSING - Typisch een menselijke fout
VERSPREKEN - Fout telefoneren
VERSTAPPEN - Fris uit het van inschenken, kan fout lopen
VERTELLING - Uitgesproken foute geschiedenis
WAANZINNIG - Zo verstandig kunnen foute denkbeelden zijn
ALS EEN SPEER - Heel snel vergelijkbaar met foute architectuur (3,3,5)
JONGERENMIS - Het gaat fout met de jeugd in de kerk
MISREKENING - Fout in de nota van de kerkelijke plechtigheid
MISREKENING - Fout in de nota van kerkelijke plechtigheid
MISREKENING - Tekenfout
MISVERSTAND - Foute intelligentie
OBSTRUCTIVE - Spelfout
ONJUISTHEID - Een fout komt niet van pas
SCHEEFLOPEN - Fout gaan
TWEEDEHANDS - Zo n dubbele fout bij voetbal is niet nieuw
VERSPREKING - Foutje in de telecommunicatie
MATHEMATICUS - Hij kan goed rekenen, maar zet 'n uit schaamte fout neer
VERREKENPOST - Fout in de boekhouding die later wordt geregeld
ZETDUIVELTJE - Met satanisch genoegen zorgt hij voor drukfouten
AUTOCORRECTIE - Wat een monteur doet om spelfouten te voorkomen
GEMEENTERECHT - Wijst de burger (niet) op oneerlijke wijze op zijn fouten!
HET RODE BOEKJE - Taakgids met fout gespelde woorden (3,4,6)
KLOKKENLUIDER - Trekt aan de bel als het fout gaat
VERKEERSBOETE - Die krijgt men voor een fout in de omgang
CORRECTIETOETS - Geeft een foute aanslag het nakijken
DIALOOGVENSTER - Loket voor opmerkingen en foutmeldingen
KOFFIE VERKEERD - Foute drank (6,8) (6,8)
ONRECHTVAARDIG - Een beetje krom bereid tot een foute beslissing
RAAMVERTELLING - Rekenfout in de begroting
VERTELTECHNIEK - Methode waarbij veel rekenfouten worden gemaakt
BINNENSTEBUITEN - Het is goed fout als de ziel eruit is
FIGUURCORRECTIE - Herstel van de vormfout geeft ons een betere houding
KADERVERTELLING - Bij dit verhaal heeft het hogere personeel een foutje gemaakt
KERSTVERTELLING - Het verhaal gaat dat er na het feest een rekenfout is gemaakt
MATERIAALGEBREK - Geen grondstof genoeg en dat is goed fout
TAALACHTERSTAND - De woorden van de marktkoopman zitten vol fouten
VERONTREINIGING - Schoonheidsfoutje
VAN DE WAL IN DE SLOOT - Zo fout kan het gaan bij het fierljeppen (3,2,3,2,2,5)
WERELDVERBETERAAR - Een idealist die supergoed de fouten eruit haalt!
DAR BELOOFT NIET VEEL GOEDS - Is voornamelijk fout aan het zweren (3,7,4,4,5)
OP HET VERKEERDE BEEN ZETTEN - Misleiden met een chirurgische fout (2,3,9,4,6)


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App