Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Erlo

We hebben 214 cryptogrammen gevonden

GAL - Vloeistof in de overloop
KIL - Sfeerloos water
LEE - In de leerlooierij bevindt zich een watering
MAT - Lag verloren op de vloer
RIA - Het meisje van een ouderloze outcast
SOS - Verlos ons van ABBA!
ABBA - Heilige Vader van Waterloo
EEGA - De waterloop van een echtgenoot
EEGA - Genoot echt van de waterloop
EEGA - Partner in een waterloop
EURO - Geld voor een ouderloos werelddeel
GANG - (overloop) snelheid
KIES - Wees tactvol en laat uw stem niet verloren gaan!
KWIJT - Onterecht verloren
KWIJT - Verloren, weg
LINT - Hierdoor zal de zelfbeheersing verloren gaan
PERS - Roept de verloskundige tegen de kat
REDE - Dit is geen oeverloos verhaal
SINT - Kinderlokker
SPUI - Waterloos plein
SPUI - Waterlozing in Amsterdam
WEEK - Werd na verloop van tijd sentimenteel
WEEK - Zacht tijdsverloop
WEES - Ouderloze letters
ASMAN - Vroegere vuilnisophaler als verloofde
BIJZIJN - Niet achterlopen, maar een insect wezen
DAGEN - Na verloop van tijd bij de rechter verschijnen
DAGEN - Na verloop van tijd lichten
DAGEN - Na verloop van tijd oproepen
DAGEN - Na verloop van tijd zal het helder worden
ERAAN - Vast verloren
FLATS - Zo te horen hebben die woningen hun glans verloren
GRAUW - Het gepeupel heeft zijn kleur verloren
GRILL - Volgens dit rooster hoort een kuur te verlopen
IJSVRIJ - Ontdooid verlof
IJSVRIJ - Ontdooit verlof
IJSVRIJ - Verlof om iets lekkers te nuttigen
JEZUS - Waterloopkundige
KLUTS - Verloren voorwerp
LATER - Na verloop van tijd doet hij niets
OPPAS - Verlopen document van iemand die op de kleintjes moet letten
RECES - At noten tijdens zijn verlof
VRIJAF - Met dat verlof ben ik tamelijk klaar
VRIJAF - Tamelijk klaar met het verlof
ZEBRA - Dier van overlopers
ZEBRA - Dit dier is een overloper
ZEBRA - Overloopgebied
BEGAAN - Overlopen van empathie
CHEMIE - Tak van de wetenschap in het fantastische Mierlo
DOFFER - Vogel die zijn glans heeft verloren
GALANT - Hoffelijke verloofde
GEBAAR - Wenk op de afdeling verloskunde
GELDIG - Financieel gezien is het niet verlopen
HELAAS - Jammer van die duivelse verlokking
HUILER - Moederloos zeehondje
NAGAAN - Achterlopen
NAGAAN - Kun je je voorstellen hoe ze achterlopen
OMGAAN - Al vallend verlopen
TRONEN - Op ouderloze dessins zetelen
AFGEMAT - Uitgeput na de verloren schaakpartij
CASCADE - Proces dat is stappen verloopt
DRUPPEL - Hoeveelheid die de boel laat overlopen
GANGPAD - Dier op de overloop
GLIJBAAN - Werk dat gladjes verloopt
HEILAND - Verlosser van een natuurgebied
HOUDINI - Verloskundige
IJKWEZEN - Ouderloze kinderen op wie iets aan te merken valt
IJSCOMAN - Kinderlokker die voor verkoeling zorgt
KALIBER - Slag van een geweerloop
KNALPIJP - Geweerloop
LOODVRIJ - Verlof om de diepte te peilen
MESSIAS - Verloskundige
ONTDAAN - Nogal ontsteld ervan verlost
PAPADAG - Verlof om voor de kinderen te zorgen
PERSWET - Voorschrift in een verloskamer
RANDWEG - Kaderloze rondgang
ROTGANG - Snel en vervelend verloop
VERSTEK - Bij afwezigheid verloot?
ADMISSIE - Verlof van de jongen met een speciale opdracht
ADMISSIE - Verlof voor jongen van de zending
AFBOEKEN - Perfecte literatuur als verloren beschouwen
AQUADUCT - Overloop
BEVALLIG - Gracieus komt daarin 'n verlossing
DESERTIE - Overloop
GESLAGEN - Met harde hand de wedstrijd verloren
GEWAPEND - Zo is beton bepaald niet weerloos
HOBBELIG - Dat verloopt niet gladjes
LOONWEEK - Na verloop van tijd wordt de verdienste slap
MARATHON - Verlopen race
NARENNEN - Achterlopen
NARENNEN - Achterlopen, terwijl we iemand juist willen inhalen
NARENNEN - Snel vervolgen voor het achterlopen
NAVOLGEN - Achterlopen
NOODGANG - Heeft een snel verloop via de vluchtroute
OMLEGGEN - Een fataal ander verloop geven
OMLEGGEN - Met moorden iets een ander verloop geven
ONAARDIG - Karakterloos
PERSZAAL - Verloskamer
POOLSTER - Is terloops geschikt als navigatiemiddel
SLAGORDE - Hierin verloopt de strijd gedisciplineerd
SMAAKCEL - Mag je voor proefverlof even uit
TERUGWEG - Gevonden en verloren richting startpunt
TIJDKRING - Verloop van tijd
UILENBAL - Weerloze student
UITKOMST - Verlossing van uitslag
VRIJGEVIG - Gul met verlof
VRIJGEVIG - Is tamelijk royaal in het aanbieden van verlof
VRIJKORPS - Groep soldaten op weekendverlof
ZEEWEZEN - Ouderloze kinderen bij de marine
ZEEWEZEN - Verloren al hun familie bij de marine
BEVALLING - Aanstaande verlossing
BEVRIJDING - Ontzetting houdt een verloskundige bezig
BRUGGETJE - Bij oeverloos geklets is het onmogelijk om van onderwerp te wisselen!
EENDENBEK - Tang van een verloskundige die een grote mond opzet
ENGAGEREN - Benepen actie voeren tegen een verloving
KLOPPARTIJ - Die heeft bij de verkiezingen het gevecht verloren
LOTERIJMAN - Echtgenoot uit een verloting?
RIVIERARM - Met weinig waterlopen
SLEETOCHT - Grote autovakantie die gladjes verloopt
SMEEROLIE - Hiermee verloopt de ontsnapping gladjes
SMETVREES - Zo'n fobie verloopt vlekkeloos
STEEKSPEL - Geeft speeksel 't toernooi een ander verloop?
STROOISEL - T sierloos organisch afval
TOEDRACHT - Het verloop van dichte kleding
TOEDRACHT - Het verloop van gesloten kleding
TOEDRACHT - Verloop van gesloten kleding
TOUCHEREN - Geld verdienen als verloskundige
TREURMARS - Klinkt niet als een vrolijk verlopen snoepreisje
VERVLOGEN - Is verloren gegaan toen ze een lange luchtreis maakten
VOORBENEN - Hiermee kunnen dijen niet achterlopen
AANSTAANDE - Bevallende verloofde
AANSTAANDE - De eerstvolgende verloofde
AANSTAANDE - Verloofde die bevalt
AANSTIPPEN - Terloops vermelden dat ze een punt zetten
AFZWAAIERS - Geen doeltreffende verlofgangers
AFZWAAIERS - Ze missen hun doel als ze met groot verlof gaan
ENGAGEMENT - Betrokkenheid bij een verloving
ENGAGEMENT - Is die gemene tang in de war met haar verloving
ENGAGEMENT - Zorgt voor een verloving en loon!
HAVENGETAL - Maansverloop
HEUVELLAND - Staat waarin niet alles glad verloopt
KEIZERSNEE - Veto van Akihito dat verlossing brengt
LIEVERLEDE - Zo langzamerhand meer gesteld op de waterloop
NAWANDELEN - Achterlopen
ONGESLAGEN - Heeft geen klappen gehad of anderszins iets verloren
ONGEWAPEND - Zo is beton weerloos
PROCESGANG - Tijdens het verloop komt er vaart in de zaak
VERBITTERD - Dat verloopt niet gladjes
VOORBIJGANG - Overloop
VRIJKAARTJE - Verlofpas
GEËNGAGEERD - Betrokken bij een verloving
GEËNGAGEERD - Zeer betrokken bij een verloving
LEEDVERMAAK - Kommerlol
LIEFHEBBERS - Geen partnerloze fans
ONTPLOOIING - Deze ontwikkeling verloopt gladjes
RITTENKOERS - Beursnotering die in etappes verloopt
TOESTEMMING - Verlof voor een extra verkiezing
VERVLAAMSEN - Verlieren, verdammen, verlokeren, verlommelen, vermortselen
VOORSPOEDIG - Vlot verlopen
VOORSPOEDIG - Vlot verlopend
ZOEKPLAATJE - Afbeelding van een verloren prothese,
AFSTANDSMARS - Verloop
BOEIENKONING - Verloskundige
EXTRAPOLEREN - Nogmaals de glazen schoon wrijven voor meer zicht op het verdere verloop
HELDERZIENDE - Nogmaals de glazen schoonwrijven voor meer zicht op het verdere verloop
IDEEËNSTROOM - Waterloop waar veel mensen invallen
KARTCARRIÈRE - Skelterloopbaan
MORAALRIDDER - Hij is koninklijk onderscheiden omdat hij de moed erin hield tegen de verloedering
NESTBEVUILER - Bedplasser die zijn roots verloochent
ONDERLIGGEND - Niet meteen te zien in verloren positie
REDDINGSBOEI - Keten die verlossing biedt
STRIJKCONCERT - Muziekvoorstelling die gladjes verloopt
VOORBIJGANGER - Overloper
VRIJMETSELAAR - Bouwvakker met verlof
BEVRIJDINGSBAL - Dankzij het verlossende doelpunt is het feest
GEMEENTEWEZEN - Gelovige, ouderloze kinderen die met de lokale overheid te maken hebben
GEMEENTEWEZEN - Ouderloze dorpsjeugd
KLOOSTERWEZEN - Ouderloze monniken
ONBESTUURBAAR - Roerloos zat de leiding, ze kon niks doen
ONTSTAANSWIJZE - Wordingsproces van een verloskundige
REDDINGSWEZEN - Ouderloze helpers in nood
SERVICEGEWELD - Blijkbaar verloopt de dienstverlening niet zonder slag of stoot
STATUSHOUDERS - Vluchtelingen die hun aanzien niet verloren hebben
TERUGSPEELBAL - Weerloos slachtoffer op zijn retour
UITERLIJKHEDEN - Die buitenkanten zijn morgen verlopen
DRIEGANGENMENU - Geeft u de keus tussen vaart, verloop of een bende eten
DUBBELGESLAGEN - Met twee handen gespeeld en twee keer verloren
EZELSBRUGGETJE - Overloop voor sukkels die het maar niet onthouden
GEVOLGTREKKING - Hier kun je wel uit afleiden dat er een consequentie aan de verloting zit
ONDERTUNNELING - Doorgronden hoe de aanleg van de Noord-Zuidlijn verloopt
PERSWETENSCHAP - Verloskunde
TONEELCARRIÈRE - Zo'n loopbaan verloopt op rolletjes
VERLOOPSTUKKEN - Van die verloederde beauty's die je in meerdere maten op de buis ziet
ASSURANTIEWEZEN - Daarin zoeken ouderloze kinderen dekking
MILITAIRE PARADE - Geweerloop (9,6)
OUDPAPIERHANDEL - Bedrijf dat in verlopen vergunningen doet
OUDPAPIERHANDEL - Verkoop met verlopen vergunningen
PERSVOORLICHTER - Verloskundige die informatie geeft over de bevalling
TERNEERGESLAGEN - Mismoedig geknokt en verloren
VOETGANGERSBRUG - Overloop
VOETGANGERSBRUG - Overlopers weten er wel weg mee
VOORBIJMARCHEREN - Overlopen in uniform
VOORBIJMARCHEREN - Overlopen van militairen
HUWELIJKSSLUITING - Het gaat echt dicht, verloven voorbij!
KENNISOVERDRACHT - Dat heeft een verloskundige en geeft hij graag aan 'n ander door
MARATHONWEDSTRIJD - Verlopen race
OVERWINNINGSROES - Daarin heeft iemand onbewust niet verloren
KOERSONTWIKKELING - Het verloop van de wedstrijd werd bepaald door pieken en dalen
DAT RAAKT KANT NOCH WAL - Kenmerk van oeverloos geklets (3,5,4,4,3)
ONTWAPENINGSAKKOORD - Muziek die weerloos maakt
VOETGANGERSTRAVERSE - Overloop
VOETGANGERSTRAVERSE - Overloopgebied in de binnenstad
BOTER AAN DE GALG SMEREN - De ophanging zo voorbereiden dat die gladjes verloopt is eigenlijk vergeefse moeite (5,3,2,4,6)
TUSSEN NEUS EN LIPPEN DOOR - Daar worden snorren terloops genoemd (6,4,2,6,4)


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp