Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


E e ronde

We hebben 152 cryptogrammen gevonden

GIS - Die veronderstelling is niet dom
LAT - De ene sportman staat erop, de andere eronder
REI - Je hoort een reeks rondedansen
BRIT - Engelsman voor de tweede ronde
CAPE - Men gaat er met een vaart omheen of zet z'n schouders eronder
GIRO - Daarmee wordt de wielerronde betaald
GIRO - Waarmee je betaald in de ronde van Italië
GIRO - Waarmee je betaalt in de ronde van Italië
GIRO - Wielerronde waarin veel geld omgaat
GIST - Men veronderstelt dat het een bakmiddel is
GIST - Men veronderstelt dat het schuimt
KNOP - Bij de telefoon kan men eronder zitten
OBED - Bijbelse figuur met een ronde rustplaats
ODEN - Een ronde boom dichten
RUIN - Dit paard eren zou hem te gronde richten
VAMP - Vrouw die mannen ten gronde richt
ZEIL - Men slaapt eronder terwijl anderen eroverheen lopen
AFDAK - Ligt kant-en-klaar op het huis en droog eronder
AIRCO - Die luchtvaartmaatschappij heeft de wind eronder
BEAST - Het vreemde dier zat eronder na de brand
DEKEN - Een geestelijke ligt eronder
DEKEN - Slaapt de geestelijke hieronder
GENIE - Begaafd legeronderdeel
GENIE - Slim legeronderdeel
GENIE - Zeer begaafd legeronderdeel
HOOFD - De chef zet de schouders eronder
JEANS - Het gaat om een jas en wat eronder zit
ODEUR - Er zit een luchtje aan een ronde toegang
ODEUR - Geurige ronde toegang
POORT - Een musicalster gaat eronderdoor
STEEK - Prikactie om het hoofd eronder te krijgen!
BEWIND - Het bestuur had na het getij de wind eronder
BRETEL - Zet je schouders eronder en hij houdt op
GEKANT - Is dus duidelijk tegen ronde balken
GEMEEN - Het veronderstellen is laag
HOEDJE - Geschrokken omdat men eronder speelt
KNIEËN - Daardoor gaat men toch mee en eronder zitten
OLIJVEN - Vruchten met ronde lichamen
ORAKEL - Geheimzinnige taal met een ronde pook
ORDNER - De map wordt steeds ronder
RETOUR - Herhaling van een wielerronde
RETOUR - Terug (van een wielerronde)
RETOUR - Weer een muzikale ronde
TOERIT - Tijdens de ereronde begeeft men zich op een hellend vlak
TOERIT - Tijdens zo'n ereronde begeeft men zich op een hellend vlak
VELLEN - Die bladen richten iemand te gronde
AANNAME - Acceptatie van een veronderstelling
AANNAME - De acceptatie van de veronderstelling
BLOKUUR - Geen rondetijd
DONSBED - Een spanjaard slaapt erin en eronder
GEMEEND - In de veronderstelling dat het echt was
GIROPAS - Oud legitimatiebewijs voor de ronde van Italië
HARPIST - Fijnbesnaard musicus die de schouder eronder zet
KUBISME - Kunststroming waarin men niets wenst af te ronden
LATWERK - Dat is zo samengesteld dat het vak van keeper eronder valt
MIJNLAMP - Zelfspot waarmee men te gronde gaat
OMAATJE - Klein familielid met een ronde taille
OVERVAL - Roof waarbij men opnieuw te gronde gaat
PROLOOG - Hoe heet de eerste etappe van een wielerronde
PROTEST - Bezwaar tegen een vooronderzoek
PROTEST - Met het vooronderzoek is men het niet eens
SCANNER - Leest bij de kassa wat het computeronderdeel kost
SLIKKEN - Aangeslibde gronden innemen
TOENDRA - Is destijds afgestudeerd op koele gronden
TOURNEE - Die zakenreis is geen ronde van Frankrijk
TOURNEE - In de toneelwereld wordt de wielerronde afgewezen
TOURNEE - Is onderweg uit protest tegen een wielerronde
TOURNEE - Reis om een wielerronde te annuleren
TOURNEE - Reis om te protesteren tegen een wielerronde
TOURNEE - Reis voor wielrenners die niet naar de ronde van Frankrijk mogen
VLOEREN - Op welke gronden men iemand kan laten vallen
WAANZIN - Zo een ongegronde regel slaat nergens op
AGRICOLA - Boerendrankje dat de Romeinen eronder kreeg!
ANEKDOTE - Het verhaal over Anke doet de ronde
DAGKOERS - De waarde van de ronde van Vlaanderen
EENHEDEN - Legeronderdelen die geen verleden hebben
FOKSTIER - Dat rund heeft de wind eronder
GESLOTEN - Wat een ondoorgrondelijk gedicht
GIROMAAT - Geeft de (financiële) bandbreedte aan van de Ronde van Italië
GIROMAAT - Partner in de ronde van Italië
INPERKEN - Korten binnen tuingronden
INZAKKEN - Verpakt eronderdoor gaan
KANTELEN - Als ze dit doen, liggen de schutters eronder!
LEENHEER - Brengt al zijn boeken keurig terug, daar heeft hij meerdere gronden voor
LEIDSTER - Schitterende kleuteronderwijzeres
LEIDSTER - Werd die kleuteronderwijzeres gevolgd door de drie wijzen
POSTGIRO - Na een wielerronde overgemaakt
POSTGIRO - Wielerronde met stijl waar geld op wordt gezet
REGENGOD - Hij zal wel een gegronde reden hebben om het zo te laten gieten
SNOEITIJD - Dan is er een bezuinigingsronde onder hoveniers
TOERAUTO - Vervoermiddel voor ronderijders
DONSDEKEN - Een zachte geestelijke kruipt eronder
GEPLAATST - Onder gebracht in de volgende ronde
GIROKAART - Toegangsbewijs voor een wielerronde
LANDROVER - Een grondeigenaar vreest dit voertuig
ONDEREIND - Laagste deel van de eindronde
PLAATSING - Er is plek voor een bank in de volgende ronde
SLOTKOERS - De laatste ronde
SLOTKOERS - Nog een laatste ronde en de beurs blijft dicht!
UITBIKKEN - Zo het eten afronden zal mogelijk minder voegen
VOLVOEREN - Door vetmesten afronden
WERKKRING - Betrekking bij de baanronde
WERKKRING - Collega's aan een ronde tafel
ACCEPTGIRO - Hiermee wordt een wielerronde niet geweigerd
BIJBELKRING - Daarin doet het woord de ronde
EREBAANTJE - Met betrekking tot de ronde van een schaatskampioen
GIRONUMMER - Met een optreden tijdens de wielerronde hield menigeen rekening
HAASJE-OVER - Het is kinderspel, maar men gaat eronder gebukt
HOOGACHTEN - In de veronderstelling zijn dat het verheven is
LASTENDRUK - Niet alleen een kruier gaat eronder gebukt
PROFRENNER - Universiteitsbode die voor veel geld de ronde doet
RECHTSORDE - De tucht binnen de VVD is op juridische gronden geschoeid
TAFELLOPER - Hij wandelt van bord naar bord en dekt daaronder alles af
TOURDEBUUT - De eerste ronde
VOLBRENGEN - Hoe we het gebruik van een huurauto afronden
ZANDKOEKJE - Lekkernij die gronderig smaakt
DIENSTFIETS - Brilletje van soldaten met ronde glazen
DOLLARKOERS - Wielerronde voor profs in de VS
FINALEPARTIJ - Slotfeest om een toernooi af te ronden
GIROVERKEER - Motoren en volgauto's in de ronde van Italië
OMVERSTOTEN - Het OM niet erkennen en te gronde richten
REDEKAVELEN - Debatteren op verstandelijke gronden
VERLOEDEREN - Steeds gemener te gronde gaan
ACHTERNAGAAN - Geen vooronderzoek plegen op wat volgers doen
GIROBETALING - Geldprijs van een wielerronde
KLASSENSTRIJD - Schoolkamp op maatschappelijke gronden
KRINGGESPREK - Onderhoud tijdens een rondetafelconferentie
KRINGGESPREK - Schoolse variant op de rondetafelconferentie
RATTENSTAART - Kleine ronde vijl
RECREATIEBOS - Wielrenner die freewheelde, toen hij niet in de ronde van Spanje mocht starten
REKENEENHEID - In dit legeronderdeel zit men te plussen en te minnen
REKENEENHEID - Legeronderdeel dat calculerend bezig is
DOKTERSHANDEN - Is het niet gezond om eronder te zijn
DRAAGKRACHTIG - Zet je schouders eronder, dan kun je al het nodige betalen!
EERSTE DIVISIE - Dit legeronderdeel is niet helemaal top, maar wel competitief (6,7) (6,7)
OVERMEESTEREN - Bovenbazen eronder krijgen
SPELERSTUNNEL - Veel gokkers gaan eronderdoor als ze tussen al dat publiek komen
SPELERSTUNNEL - Veel voetballers gaan eronderdoor als ze onder de toeschouwers komen
VOCHTCONDITIE - De voorwaarde waaronder men de wapens opnam
VROUWENHANDEL - Verwerpelijke dochteronderneming
GIROBETALINGEN - Geeft voldoening bij een wielerronde
TITELKANDIDAAT - Die staat op het punt zijn universitaire studie af te ronden
TOURUITRUSTING - Outillage die een wielrenner na de ronde van Frankrijk nodig heeft
KRINGGESPREKKEN - Praatjes die de ronde doen
RECLAMEKARAVAAN - Een lange stoet bezwaarmakers deed eerst de ronde
CIRKELREDENERING - Betoog tijdens een rondetafelconferentie
DIENSTAFDELINGEN - Legeronderdelen waar ambtenaren werken
TERRITORIUMDRIFT - Gaat op persoonlijke gronden zijn eigen pad en wil dat absoluut behouden
SELECTIECRITERIUM - Waarom je kiest voor een kleine wielerronde
VOETGANGERSTUNNEL - Daarbij heeft men de wandelaars eronder
VERBINDINGSTROEPEN - Legeronderdelen die uit EHBO-vrijwilligers bestaan
IN GOEDE AARDEN VALLEN - Het struikelen op prima gronden wordt gewaardeerd (2,5,6,6)


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp