Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Dien

We hebben 984 cryptogrammen gevonden

BH - Dient ter aankleding van de voorgevel
RIJ - Hij dient in de file te staan
AAL - Dienstvis
ALS - Gelijk indien
ALS - Indien de groente terugkomt
ALS - Indien het weer groente is
ALS - Indien ik er weer eens op los ram!
ALS - Indien ik terugsla
ALS - Indien mogelijk weer groente
ALS - Wanneer ik het indien
ALS - Wanneer ik iets indien
ALS - Wel duidelijk, indien de groente wordt doorgedraaid
ARM - Lid van weinig verdienste
BUS - Dienstklopper
BVD - De oude inlichtingendienst wordt niet achteraf bedankt
DOP - Een hoed die als schaal dient
ELS - Meisje in dienst van de schoenmaker
FEE - De vreemde verdienste van een sprookjesfiguur
GGD - Verbindingsdienst
KPN - Verbindingsdienst
KUS - Lippendienst
MIJN - Waar ik gewonnen heb en sindsdien eigenaar van ben
MIS - Dienst die z'n doel voorbij schiet
MIS - Dienst die zijn doel voorbijschiet
MIS - Dienst waarmee u het niet getroffen heeft
MIS - Dienstfout
MIS - Foute dienst
MIS - Geen doeltreffende dienst
MIS - Geen goede dienst
MIS - Godsdienstig voorvoegsel
MIS - Niet goed in dienst
MIS - Zo'n dienst is fout
MOS - Plantje dat zijn sporen heeft verdiend
ODE - Verhaal dat het predicaat met lof verdiend
OOK - Bovendien is een rondje in orde
OOK - Bovendien is het evenzo
OOK - Bovendien vind je het ergens in medio oktober
OOK - Er is bovendien niets goed
RUS - Rechercheur die in dienst is van moskou
SLA - Indien omgekeerd, eetbaar gewas
VVV - Inlichtingendienst die op het voetbalveld actief is
WEB - Netwerk dat ook dienst doet als vliegenvanger
AIDS - Een kwaal van de algemene inspectiedienst
ALEX - Diens beleggingsproducten zijn nu reeds verouderd
ALFA - Auto van de hulpdienst
AMBT - Postdienst
AMEN - Maakt de dienst uit
AMEN - Stopwoordje in dienst
BEHA - Dient ter aankleding van de voorgevel
BELT - Telefoneert met de reinigingsdienst
BODE - De bediende vertelt u meer over het programma
BODE - Kamerbediende in het transportbedrijf
CASH - Heeft contant verdiend als tennisser en zanger
DANK - Daarvoor dient stank
DYNE - Kracht, die uit dienen lijkt te komen
EHBO - Dienst die naar de letter voor een noodoplossing zorgt
EHBO - Verbindingsdienst
GAGE - Dat is je verdiende loon
GAGE - Ik vertrek voor u omdat ik dat verdien
GANG - De vaart waarmee keer op keer wordt opgediend
GOOR - Gemeente zonder reinigingsdienst
JEEP - Dienstwagen
KAAS - Elsschot verdiende zijn broodbeleg ermee
KERK - Dienstencentrum
KERK - Dienstgebouw
KERK - Gebouw van de dienstverlening
KNMI - Wederdienst
KOST - Het eten moet verdiend worden
LAMA - Godsdienstig dier
LOON - Het wordt in Noord-Brabant op zand verdiend
LOON - Terecht verdiend voor kwaad?
LUVA - Dienstdoende vrouw
LUVA - Dienstmeisje
MEID - Dienstbare vrouw
OBER - Bedieningsman
OBER - Bedieningsvakman
OBER - Gerechtsdienaar
OBER - Hij heeft een (op)dienende functie
OBER - Wie bedient daar aan de rivier?
PAGE - Vlinder in dienst van een ridder
PRIJS - Verdienste van verdienste
REDE - Dient met verstand te worden afgestoken
RITE - Het is een verdienste me niet in deze ceremonie te betrekken
SHOT - Opname na drugstoediening
SMID - Het geheim van de man bij de militaire inlichtingendienst
SNOT - Een vogelziekte waarbij een zakdoek goede diensten kan bewijzen
TOGA - Hof- en dienstkleding
UBER - Het is over in Duitsland voor die radiodienst
UBER - In Duitsland lijkt die taxidienst alweer over
WERF - Neem mensen in dienst voor deze werkplaats
WERF - Wie ik in dienst neem voor de scheepsbouw
WIND - Wordt gelaten om de zeilers van dienst te zijn
ZOEN - Lippendienst
ASMAN - Toekomstige echtgenoot bij de reinigingsdienst
BEURT - Op z'n tijd krijgt men z'n verdiende loon
BEURT - Zo krijgt ieder op zijn tijd wat hij verdient
BROOD - Dat verdiende hij met muziek maken
BROOD - Wat een bakker verdient
BRUTO - Het is alles bij elkaar wel je verdiende loon
DERDE - Hij heeft brons verdiend
DONOR - Bedient bloeddorstigen
DOOIE - Kan een diender zijn
ERKER - Vroeger om de godsdienst uitgebouwd
FARCE - Schertsvertoning die als opvulling dient
GARDE - Daarmee dient de wacht lijfstraffen toe
GARDE - Dienstklopper
GEMAK - Dat dient een mens gedwee
GEMAK - Het dient de mens comfort te geven
GENIE - Een in dienst genomen knappe kop
GENIE - Grote geest in dienst
GENIE - Niet de domste in dienst
GENIE - Uitmuntend dienstonderdeel
HAVER - Voor paarden die het niet verdienen
HITJE - Dat vroegere dienstmeisje is een succesnummer
IMKER - Heeft bijverdiensten
IMKER - Hij leeft van de bijverdienste
IMKER - Man die van bijverdiensten leeft
ISLAM - Deze godsdienst gaat mank
JEEPS - Die doen dienst als terreinwagens
JEEPS - Doen dienst op moeilijk terrein
KADER - Korporaals en onderofficieren dienen voor de omlijsting
KAJAK - Boot van de heen-en-weerdienst
KAJAK - Vaartuig van de heen-en-weerdienst
KERKS - Dienstig en dommig
LAKEI - Bediende met maling aan een vogelproduct
LAKEI - Bediende met maling aan voedsel
LAKEI - Bediende van noot en steen
LAKEI - De bediende doet vernis op het legsel
LAKEI - Die bediende is een muzikale kanjer
LAKEI - Dient er met passen gekleurd op te staan
LAKEI - Gaat de bediende die beschilderen met Pasen
LAKEI - Heeft de bediende die beschilderd met passen
LAKEI - Hij dient geverfd voedsel op
LEGER - Doet dienst voor een hazenslaapje
LONEN - Verdiensten die de moeite waard zijn
LONEN - Wat ze verdienen zal wel de moeite waard zijn
MARVA - Dienstdoende vrouw
MARVA - Dienstmeisje
MILVA - Dienstmeisje
MODEL - Beroep dat als voorbeeld dient
MOTIE - Moet hij, plat gezegd, een voorstel indienen
NETTO - Meer houdt men in loondienst niet over
OBERS - Gerechtsdienaars
OBERS - Gerechtsdienaars in de horeca
OPIUM - Volksgodsdienst
PLOEG - Team in dienst bij de landbouw
PREEK - Godsdienstige toespraak
RABBI - Was de barbier er niet toen de godsdienstleraar kwam?
RADEN - Al gissend van advies dienen
SINDS - Is er sedertdien vanaf
SINDS - Sedertdien ben ik er vanaf
SLAAF - Weiger die dienaar!
SOBER - Roep gewoon 's een bediende
SOLDIJ - Geld dat dienst doet
TIJDJE - Dient even als geneesmiddel voor wonden
WEDDE - Dat is je verdiende loon
WEDDE - Typisch Groninger verdienste
WEZEL - O wee, een domkop als roofdier en nog bang bovendien!
ZELFS - Het is bovendien iets eigens
AGENTE - Dienster
AGENTE - Dienstmeisje
ALMERE - Die plaats verdient de weideprijs
ARMADA - Zielig meisje in Spaanse dienst
BAGAGE - Levert een smerige verdienste op in de toeristenbranche
BAGAGE - Wil duidelijk niets verdienen maar gaat wel mee op reis
BARMAN - Buffetbediende in een café
BODEGA - Waar alcohol wordt gedronken moet de bediende verdwijnen
BONNET - Dient extra ter verweer van de geestelijke die op z'n kop krijgt
BUTLER - Dienstbetrekking
CASINO - Daar kun je je brood verdienen
CASINO - Waar een enkele opportunist zijn brood verdient
CIRKEL - Die zaak is rond: één godsdienst in de cel is toegestaan
COMMIS - Bediende bij een digitaal kerkgebruik
CORVEE - Dieren zijn voornaam in dienst
CUTTER - Snijkop- en hoofd van de beeldendienst
DAGMIS - Een groet voor de dienst
DERVEN - Van der meer zal dit niet verdienen
DERVEN - Van der meer zal dus minder verdienen
EDITOR - Tekstverwerker bij een beeldendienst
EMOTIE - Een per computer ingediend wetsvoorstel kan gevoelig liggen
ERELID - Lullo die zich verdienstelijk heeft gemaakt
ERELID - Verdienstelijke leider
ERELID - Verdienstelijke leider in verwarring
EROVER - Men heeft dienaangaande gesproken maar gaat toch daaraan voorbij
FISCUS - Dienst die aanslagen pleegt
GEKOOK - Raar bovendien, dat werk in de keuken
HEITJE - Een klein stukje grond als verdienste
HENGST - Dit dier kan iemand een slag toedienen
HIERBIJ - Bovendien is het insect niet daar
HIPHOP - Trendy ingrediënt voor rap bier
HUZAAR - Zit met maten aan de salade, maar doet dienst te paard
IJKLOON - Of je dat verdient, merk je wel
IJKLOON - Waterimitatie die iemand verdient die het merkt
IJLBODE - Huisbediende die koortsachtig te werk gaat
KELNER - Bedieningsman
KELNER - Bedieningsvakman
KELNER - Gerechtsdienaar
KELNER - Gerechtsdienaar die de drank rondbrengt
KERKEN - Dienstencentra
KNECHT - Dienstplichtige
KNECHT - Onderwerp de bediende
KNECHT - Willoos onderwerp in dienst
KOEMIS - Drank bij een runderdienst
KOSTER - De kerkdienaar levert daar geen geld op
KOSTER - Kerkdienaar
KREEFT - Dat voedsel wordt in een schaal opgediend
KROKUS - Die bloeit op als de omroep een lippendienst bewijst
KUIPER - Een intrigant die tonnen verdient!
KUSSEN - Lippendienst bewijzen op bed
KWAKER - Kikker in een godsdienstige sekte
LONEND - Verdienstelijk
MAMMON - Heeft vele dienaren
MEIDEN - Dienstbodes hoorbaar uit de weg gaan
MERITE - De verdienste van mij voor kerkelijk gebruik
MERITE - De verdienste wordt mij voor gebruik duidelijk
MERITE - Het gebruik van de politie was een verdienste
MINIMA - Moedertje, wat verdienen ze toch weinig!
MISSEN - Diensten die niet doeltreffend zijn
NAETER - Dienstdoende matroos die later zijn maaltijd gebruikt
ONDANK - Wereldse verdienste
OPSLAG - Bergplaats die beter verdient
OPSLAG - Een goede service leidt tot meer verdiensten
OPSLAG - Hiermee gaat een tennisser meer verdienen
OPSLAG - Zo'n berging verdient meer
OPTIES - Mogelijkheden om geld te verdienen
PISTON - Muziekinstrument dat ook kan dienen als watervat
RAPPEN - Melodieus taalgebruik is een verdienste van de Zwitsers
REVENU - Is in het schrijfvak vandaag de dag nog iets te verdienen
REVENU - Is wat een schrijver tegenwoordig verdient
SCHADE - Een van de ingrediënten van wijsheid
SNIJSLA - Deze groente dient eerst met een mes en daarna met een hamer bewerkt te worden
STAKER - Dienstweigeraar
STILLE - Dooie diender
STOEPA - Dient als eerste bewandeld te worden in het boeddhisme
STOMER - Boot van de reinigingsdienst
STOMER - Vaartuig van de reinigingsdienst
STRUIK - Heeft werk in de conservenindustrie en bij de plantsoenendienst
TABLET - Die plak chocola kan dienen als geneesmiddel
TANKER - Pompbediende
TEMEER - Bovendien te water
TEMPEL - Gebouw dat dienst doet
TIKKER - Het hart van een kantoorbediende
TIPTOP - Het is uitstekend wanneer een berg fooien is verdiend
VANGEN - Wat kun je met grijpen verdienen
VESPER - Het gaat te ver om een boom een speciale dienst op te dragen
VOORTS - Bovendien is het verder
VRIEND - Maat die het voordien zonder militair moest doen
WINDAS - Verdien een shawl om te hijsen
WITRUS - Blanke politieman die onder een dictator dient
ZIEKTE - Sarde iemand met diens kwaalStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp