Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Boeken

We hebben 199 cryptogrammen gevonden

AKO - Boekenprijs
HEL - Kast voor verboden boeken
ISBN - Daarmee staan boeken te boek
PAGE - Knaap die men in Engelse boeken vindt
TROM - Kinderboekenheld in wie muziek zit
WURM - Het arme kind zit toch soms in de boeken
INDEX - Hierop worden de verboden boeken geplaatst
LASER - Deze boekenliefhebber hoort te stralen
LEEST - Middel waarmee hij met de neus in de boeken zit
LEMMA - Meest voorkomende woord in woordenboeken
LEZER - Boekenverzamelaar
LEZER - Houdt zich bezig met de boekenverdieping
LEZER - Verzamelt hij boeken
RAMSJ - Uitboeken
REEKS - Boekenrij
ALBUMS - Boeken en platen
ALBUMS - Platenboeken
ALBUMS - Stripboeken vol records
BOEKEN - Bespreken en in de wacht slepen
BOEKEN - Lectuur reserveren
BOEKEN - Literatuur bespreken
BOEKEN - Reisverhalen
BOEKEN - Romans bespreken
EDITIE - Die boeken vormen een grote uitgave
GIDSEN - Boeken die de weg wijzen
OEUVRE - Frans werkwoord voor boeken
PILLEN - Boeken om te slikken
PILLEN - Dikke boeken over de geneeskunde
PILLEN - Medicijnboeken
PILLEN - Omvangrijke medicijnboeken
REGAAL - Koninklijke boekenkast
ROMANS - Boeken van een meisje met een geheugen
ROMANS - Meisje met een geheugen voor boeken
ROMANS - We kopen ons arm aan boeken
THORAX - Bijbelse boeken met een onbekende inborst
THORAX - Heilige boeken met een onbekende luchtige inhoud
TRAVEN - De onbekende schrijver kon veel woorden in zijn boeken stouwen
TURVEN - Aan strepen in dikke boeken
TURVEN - Aanstrepen in dikke boeken
TURVEN - Boeken om te verbranden
TURVEN - Boeken tellen
TURVEN - Die boeken worden verbrand
TURVEN - Dikke boeken tellen
TURVEN - Dikke boeken tellen mee
TURVEN - Lijvige boeken tellen
WERKBIJ - Familie van een boekenwurm
WERKEN - Functioneren deze boeken
ANNALEN - Twee meisjes terug in de boeken
BINDERIJ - De tweede tussen die vijfentwintig andere vult vele boeken
BLADVLO - Variant op de boekenwurm en de persmuskiet
KRAMERS - Die leuren met woordenboeken
KRAMERS - Venten woordenboeken
LECTUUR - In je cel terug, staar je naar je boeken
LEESPEN - Schrijfgerei van een boekenrecensent
LEGGERS - Brugdelen inboeken
LEGGERS - Kippen die in boeken voorkomen
OMNIBUS - Best wel veel boeken deze vorm van openbaar vervoer
PENCLUB - Boekenpartij
TIJGEREN - Vooruitgang boeken als militair is iets voor baby's
TURFHOK - Boekenkamertje dat vol brandstof ligt
WERKTIJD - Boekenweek
BACKLIST - Slimmigheidje van de verdediger; gewoon goed overboeken!
BLADLUIS - Familie van de boekenwurm
BLASRUPS - Familie van de boekenwurm
ELSSCHOT - Het meisje geeft een trap tegen zijn boeken
IK-ROMANS - Boeken van zelfzuchtige schrijvers
IK-ROMANS - Boeken voor zelfzuchtige schrijvers
KAMERROT - De ervaren politicus is een boekenwurm
KLEMVAST - Boeken van zelfzuchtige schrijvers
KONINGEN - Albert en Filip zorgen voor heilige boeken
LEENHEER - Brengt al zijn boeken keurig terug, daar heeft hij meerdere gronden voor
LEENHEER - Er zijn gronden om er geld voor te vragen maar hij brengt zijn boeken keurig terug
LEERSTOF - Al die studieboeken verpesten de atmosfeer in de looierij
LEESLINT - Hierdoor gaat een overspannen boekenliefhebber
NOVELLEN - De genummerde bladzijden in boeken
UITGEVER - Hij (ver)koopt boeken
UITGEVER - Opmaker van boeken
VOERTAAL - Kookboekenjargon
WERKVELD - Op het terrein van boeken is men actief
ARENDSOOG - Boekenheld met een vogelkijker
ARENDSOOG - Die boekenheld zag het scherp
BONDSARTS - Is een specialist in de boeken van Ian Fleming
DEBITEREN - Wat ze vertellen in boeken
DETECTIVE - Boekenmens
EZELSOREN - Die zitten liever niet in de boeken van domkoppen
EZELSOREN - Domkoppen horen niet in de boeken te zitten
EZELSOREN - Dommeriken horen ermee in de boeken te zitten
EZELSOREN - Omslagpunten in boeken
LASERSHOW - Demonstratie die bij de boekenbeurs hoort
LEESSTOEL - Boekenclub
LEESTEKEN - Familie van de boekenwurm
LEESTEKEN - Signaal om de boeken te pakken
LEESWOEDE - Verzameldrift van een boekenliefhebber
MEEWERKEN - Assisteren bij drankboeken
ONTLEZING - Het cancelen van de voordracht drukt de boekenomzet
PERSONAGE - Boekenmens
REEBOKKEN - Een ander rekenboek in het boekenrek
REGISTERS - Boeken om open te trekken
REKENBOEK - Studiemateriaal uit het boekenrek
SCHOOLTAS - Verborg de stapel leerboeken zich
SERIEWERK - Boeken over de productie van 'GTST'
SERIEWERK - Boekenreeks
STRIPTENT - Soort boekenkraam op de camping
WEEKSTAAT - Stond maar heel kort als deel van de VS in de boeken
WERKSFEER - Stemming in de boekenbranche
ZWARE KOST - Het zijn geen dieetboeken waar moeilijk doorheen te komen is (5,4)
ZWARE KOST - Het zijn geen dieetboekenwaar moeilijk doorheen te komen is (5,4)
CHRISTIE’S - Hier worden de boeken van Agatha geveild
EDELE DELEN - Ridderboeken (5,5)
HEKELROMAN - Boeken waar we de pest aan hebben
HERUITGAVE - Overbesteding die in de boeken staat
KLINKHAMER - Gereedschap dat in boeken van de 'De kameleon' voorkomt
LEESHONGER - De trek van een boekenwurm
REKENSCHAP - Plank voor de wiskundeboeken
RESERVEREN - Boeken apart laten houden
RESERVEREN - Boeken waar een bankzitter voor warm loopt
ROMANTISCH - Een Duitse boekentafel die vol gevoel is aangelegd
SNELBINDER - Hij zet rap boeken in elkaar achterop de fiets
UITGELEZEN - Briljant, de boeken gaan terug naar de bibliotheek
UITGELEZEN - Briljant de boeken gaan terug naar de bibliotheek
WERKELOZEN - Zonder boeken doen ze niets
ARRANGEMENT - Muzikale bewerking om te boeken
BIBLIOMANIE - Overdreven verzorgend op boeken komt voort uit een bol ei in bami
BIBLIOMANIE - Overdreven verzotheid op boeken komt voort uit een bol ei in bami
BOEKETREEKS - Romantische boekenserie
KINDERBIJBEL - Boek der boeken over opvoeding
LEESKABINET - Regering die met de neus in de boeken zit
PLAATWERKEN - Boeken die actief zijn in de metaalindustrie
PLAATWERKEN - Boeken die de metaalindustrie bezighouden
PLAATWERKEN - Boeken over de metaalindustrie
STOFDEELTJE - Werkje uit een reeks stalenboeken
STRIPWINKEL - Zaak die uitgaanskleding en boeken verkoopt
UITGEEFSTER - Zij is gul met boeken
BLAUWDRUKKEN - Kleurboeken ontwerpen
LETTERVRETER - Boekenwurm die in sinterklaastijd veel tot zich neemt
LETTERVRETER - Lezer van veel boeken
MOEDER DE GANS - Vrouwtjesvogel die vanaf eind 17e eeuw in de boeken staat (6,2,4)
MUGGENZIFTER - Boekengeleerde
NASLAGWERKEN - Boeken vol achterklap
PAULUS POTTER - Hij schilderde twee jeugdboekenhelden (6,6)
BESTELPERIODE - Boekenweek
DOSSIERVRETER - Zakelijke familie van de boekenwurm
DRIBBELPASJES - De documenten van een hond uit kinderboeken zijn in omloop
EIGENSCHAPPEN - Mijn boekenplanken kenmerken mij
GEREGISTREERD - Waargenomen in de boeken
IN DE PAN HAKKEN - Flinke winst boeken door niet te snijden voor het braden (2,2,3,6)
IN DE PAN HAKKEN - Winst boeken door geen snijplank te gebruiken (2,2,3,6)
JEUGDSELECTIE - De spelers van jong oranje vind je op de afdeling kinderboeken
KAMERGELEERDE - Boekenmens
LETTERVRETERS - Doen zich te goed aan het banket bij het Boekenbal
LEZERSKRINGEN - Wallen onder de ogen van wie met hun neus in de boeken zitten
LICHAAMSDELEN - Lijvige boeken
OPLOSMIDDELEN - Potlood, gom en puzzelwoordenboeken
PILLENSLIKKER - Die verslindt boeken om gezond te worden
SLEUTELROMANS - Toonaangevende muziekboeken
TERREINWINNEN - Succes boeken bij landje veroveren
TERREIN WINNEN - Succes boeken bij landjeveroveren (7,6)
WERKVERDELING - De manier waarop een uitgever de boeken distribueert
ARTIKELENSERIE - Reeks wetboeken die in tijdschriften worden gepubliceerd
BLADPARASIETEN - Insecten die op boekenwurmen lijken
CULTUURDRAGERS - Schildersezels en boekenplanken
GEHEUGENPILLEN - Memorabele dikke boeken blijven we ons hierdoor herinneren
GEMEENTEWERKEN - Kerkboeken
GEZINSUITGAVEN - Boeken voor de hele familie
STAATSUITGAVEN - Boeken over het regeringsbeleid
STAATSUITGAVEN - Boeken over politiek
STERKE VERHALEN - Boeken om kracht uit te putten (6,8)
UITGEVERSFIRMA - Bedrijf dat in de boeken veel geld erdoor jaagt
UITGEVERSGROEP - Boekenclub
BESPREEKBUREAUS - Zaken waar men reizen kan boeken
BUREAUREDACTEUR - Hij kijkt de boeken van Voskuil na
PRIVÉDETECTIVES - Agenten die voor zichzelf boeken
PUBLICATIEDATUM - Dag tijdens de Boekenweek
PUBLICATIEDATUM - Die valt in de Boekenweek
REISORGANISATIE - Boekenclub
SCHRIFTGELEERDE - Voor deze grafoloog zijn boeken heilig!
STANDAARDWERKEN - Modelboeken over vaandels
STANDAARDWERKEN - Volgens de boeken een gewone baan vervullen
UITGELEZEN GROEP - Boeken en kranten zijn aan de jetset niet besteed (10,5)
VAKANTIELECTUUR - Geen werkboeken
VERENIGINGSWERK - Boek van de boekenclub
WERKGERELATEERD - Dat gaat over boeken en banen
INDIANENVERHALEN - Die boeken over Old Shatterhand zijn uit de lucht gegrepen
LEESPORTEFEUILLE - Boekenbeurs die ook tijdschriften bevat
LEESPORTEFEUILLE - Boekenbeurs waarin ruimte is voor tijdschriften
MUZIEKLITERATUUR - Luisterboeken
STREEKLITERATUUR - Worden de pietje Bell-boeken daartoe gerekend
TONEELLITERATUUR - Boeken die over bedrijven gaan
CONSUMPTIELECTUUR - Kookboeken
HERDERSLITERATUUR - Boeken waarin een hondenleven wordt beschreven
OVERHEIDSUITGAVEN - Boeken van de staatsdrukkerij
OVERHEIDSUITGAVEN - De boeken van de staatsdrukkerij worden uit belastinggeld betaald
BRONNENPUBLICATIES - Boeken over de oorsprong van rivieren
KEUKENMEIDENLECTUUR - Kookboeken
KEUKENMEIDENLECTUUR - Kookboeken die gemakkelijk te lezen zijn
ONTSPANNINGSLECTUUR - Gevierde boeken
UITGAVENVERMINDERING - Het aantal nieuwe boeken loopt terug
WERKGEVERSVERKLARING - Uitleg waarom ze boeken schenken
UNDERGROUND LITERATUUR - Boeken die in de metro worden besproken (11,10)


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp