Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Bericht

We hebben 125 cryptogrammen gevonden

MMS - Beeldbericht
OZO - Die richting roept bericht op
SMS - Heen-en-weer bericht
SMS - Telefonisch bericht
ECHO - Weerbericht
HOAX - Onwaar e-mailbericht
INFO - Kort bericht
ITEM - In dit bericht was het niet anders
MAAR - Dit bericht is echter
MAAR - Slechts een bericht
MAIL - Poederig bericht
MAIL - Zo'n bericht kan ik geen brood van bakken
MARE - Dat lijkt me een twijfelachtig bericht
MARE - Een uitgesproken bedenkelijk bericht
MARE - Zo te horen een bedenkelijk bericht
MEEL - Klinkt als een bericht van de bakker
PING - Geld om een bericht te versturen
EMAIL - Bericht van de keramische industrie
EMAIL - Bericht waarin een tandarts zich verdiept
EMAIL - Geglazuurd bericht
HEKJE - Geeft toegang tot een twitterbericht
HEKJE - Toegang tot een twitterbericht
MAREN - Bedenkelijke berichten
MAREN - Bezwaren opperen over de berichtgeving
MELDE - Gaf hoorbaar bericht over een plant
TELEX - Draadbericht
TELEX - Even een gewezen partner berichten
TELEX - Even gewezen op een bericht
ADVIES - Raadsbericht
CANARD - Zo'n onzinbericht gaat er lekker in bij die Fransen
E-MAIL - Bericht van de keramische industrie
ETAPPE - Hierover gaat het dagelijkse koersbericht
ETAPPE - Onderwerp van het dagelijks koersbericht
FLYERS - Vliegberichten
KOELER - Het weerbericht voor de champagne
NAPERS - Nog meer berichten in de krant die steengoed zijn
NIEUWS - Die berichten zijn ongekend
NIEUWS - Zo'n bericht is ongekend
TIJDING - Bericht over een aangespoeld voorwerp
TIJDING - Bericht waar een strandjutter op wacht
TIJDING - Berichtgeving is duur voor de bank
AIRMAIL - Pretentieus elektronisch bericht
BERICHT - Post van het openbaar ministerie
ECOMARE - Centrum op Texel dat bericht over het milieu
KNIPSEL - Bericht van de kapper
MARETAK - Bericht de afdeling dat het om te zoenen is!
MARETAK - Deel van een berichtenboom
MARETAK - Plant het bericht op de afdeling
MELDING - Bericht van een technicus die rapporteert
TELEXEN - Volgens die berichten waren ze even gescheiden
TWEETER - Luidspreker die een bericht verstuurt
VERSLAG - Bericht over een afgelegen strijd
VUURTJE - Lopend met een bericht waar je wat van op kunt steken
ANTWOORD - Weerbericht
BULKMAIL - Groot aantal berichten verstuurd aan verschillende mensen
JUNKMAIL - Bericht van een verslaafde
LOGIGRAM - Rationeel juist bericht
LOOPMARE - Vliegend bericht
MEEDELEN - Ook zijn portie krijgen van de berichtgeving
MORSEBEL - De Telegraaf bericht alarmerend slordig!
NIEUWTJE - Zeer recent berichtje
POSTDUIF - Levert (v)luchtige berichten af
SEINPOST - Een bericht in morse brengt u op het juiste spoor
TELEGRAM - Bericht dat het ver-woest is
TELEGRAM - Bericht dat het verwoest is
TELEGRAM - Draadbericht
TELEGRAM - Ver voor het gewicht van een bericht
TWEETJES - Berichten over slechte cijfers
BOODSCHAP - Behoeftig bericht
JOURNAALS - Nieuwsberichten van boekhouders
KASTIJDING - Het bericht over de voorraad geld wordt als een straf beschouwd
KASTIJDING - Pijnlijk bericht van de bank
KASTIJDING - Pijnlijk financieel bericht
KOPNIEUWS - Actueel bericht van het wielrennen
KOPNIEUWS - De laatste berichten over het hoofd
TANDEMAIL - Computerbericht van de orthodontist
VERSLAGEN - Ontdaan van berichten
CLUBNIEUWS - Berichten van de (golf)vereniging
EEN TWEETJE - Twitterbericht dat op het voetbalveld wordt gemaakt (3,7)
EMAILADRES - Om er te kunnen glazuren moet men er eerst een berichtje heen sturen
GELUKSBODE - Berichtgever die mazzel heeft
JOBSTIJDING - Bericht van ontslag
JOBSTIJDING - Slecht bericht
JOBSTIJDING - Slecht bericht in de banenkrant
RETOURPOST - Weerbericht
DE BOOT IS AAN - Alarmerend scheepvaartbericht (2,4,2,3)
ER IS EEN MAAR - Iemand sputtert tegen vanwege een binnengekomen bericht (2,2,3,4)
KINDERKAART - Geboortebericht
MISTSIGNAAL - Weerbericht
NIEUWSFLITS - Overdonderend bericht
OVERBRENGEN - Berichten verplaatsen naar iemand anders
PERSMUSKIET - Waardoor hinderlijke berichten uit Iran rondzoemen
ZIEKMELDING - Bericht dat hersteld moet worden
AFROEPKRACHT - Het effect van een bericht werkt niet altijd
BRANDMELDING - Bericht, heet van de naald
GELUKSTIJDING - Bericht aan de winnaar van de loterij
KENNISGEVING - Bericht van een onderwijzer aan zijn leerlingen
METROKAARTJE - Krantenbericht
NIEUWSDIENST - Het is mis met de berichten van het ANP
NIEUWSGIERIG - Niet geneigd tot berichtgeving
ONBESTELBAAR - Onvoldoende voor berichtgeving geadresseerd
RONDSCHRIJVEN - Bericht waarin geen hoekig lettertype is gebruikt
STRAATNIEUWS - De berichten bij RTL Boulevard
VUILSPUITERIJ - Geen objectieve berichtgeving over afvallozing
RETOURKAARTJE - Weerbericht
TERUGSCHRIJVEN - Weerberichten
ZIEKMELDINGEN - Gaan vooraf aan betere berichten
DIENSTTELEGRAM - Kerkbericht
DIENSTTELEGRAM - Militair bericht
GELOOFSARTIKEL - Bericht in het Reformatorisch Dagblad
SEIZOENARTIKEL - Wintersportbericht
GEBOORTEKAARTJE - Levensbericht
GEBOORTEKAARTJE - Volgt op het persbericht
GRIEZELVERHALEN - IJsberichten
GRIEZELVERHALEN - IJsberichten die ons aangrijpen
TOILETARTIKELEN - Persberichten?!
VERVOLGVERHALEN - Berichten van Amnesty in feuilletonvorm
GEEN MAN OVERBOORD - Geruststellend scheepvaartbericht (4,3,9)
HET LAATSTE NIEUWS - Berichten die niet op de eerste plaats komen (3,7,6)
SMS-BOMBARDEMENT - Berichten die uit de lucht komen vallen
INFORMATIESNELWEG - Hier zijn de berichten vlug verdwenen
DIENSTMEDEDELINGEN - Berichten in het kerkblad
CORRESPONDENTIEADRES - Verzoek om een tegenbericht
GEEN NIEUWS GOED NIEUWS - Zonder journaal toch een vrolijk bericht (4,6,4,6)
ACHTERGRONDINFORMATIE - Berichten die slechts ter decoratie dienen


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App