Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Be teken

We hebben 209 cryptogrammen gevonden

AS - Dat betekent het einde van de sigaret
CAO - Overeenkomst die zo ongeveer niets betekent
LOL - Dat betekent ook weer plezier
NUL - Het betekent niets, ook al zijn thans vijftig!
ZIN - Aantal woorden met betekenis
ZIN - De betekenis van animo
ZIN - De betekenis van lust
ZIN - De betekenis van taal
ZIN - De betekenis van woorden
CAST - Betekent de bezetting van Engeland
GADE - Haar slaan betekent waarnemen
HEMD - Hierin staan betekent een figuur slaan
IDEM - Dat betekent hetzelfde
IETS - Een gravure die wat betekent
IETS - Wat betekent één kunstwerk
IJDEL - Een Amsterdamse havenslet heeft geen betekenis
IJDEL - Het betekent niets om verwaand te zijn
ITEM - Dat betekent hetzelfde
KNIE - Hierover gaan betekent billenkoek krijgen
LENS - Beurs die een vertekend beeld geeft
LOVE - Engelse liefde betekent niets bij het tennisspel
MERK - Bespeur hier een teken
MERK - Ik bespeur een teken
SAFE - Kan de redding van je geld betekenen
SEIN - Dat heeft wat te betekenen
STAG - Als zij hier over gaan, betekent dat voor de hele natie oponthoud!
STAG - Dit touw betekent voor de natie oponthoud
TAXI - Betekent 't actie, als je die auto hoort
TEEK - Een enkele beet kan al een opname betekenen
TOER - Op breigebied betekent het een hele omwenteling
ANGEL - Dat vreemde hemelwezen kan behoorlijk steken
BEURS - Pijn hierin betekent geldgebrek
ERVEN - Iets krijgen betekent daar meer
KRUIS - Het gaat hierdoor dus fout en dat betekent ellende
MOVEN - Verdwijnen betekent in het middelbaar onderwijs meer
NAZIN - Taalkundig begrip dat achteraf betekenis krijgt
OPBOD - Betekent het einde van de veiling
POVER - Zo onbetekenend als een rivier op afstand
ALINEA - Dit betekent in de regel opnieuw beginnen
ALINEA - Op papier betekent het een nieuwe regelgeving
AMBIGU - Veelbetekenend
BELANG - De betekenis van een aandeel
EZELEN - Hard werken betekent dom bezig zijn
FINALE - Een Scandinaviër aan het bier betekent wel het einde
FUTIEL - Betuwse stadje heeft niet veel te betekenen
GEBAAR - Al die geboortes dat heeft wat te betekenen
HOEPEL - Vooropgesteld betekent dit dat je weg moet bij dit rondje
IEMAND - Een persoon van betekenis
INHOUD - Vulling met betekenis
LORRIG - Onbetekenend als van een papegaai
LORRIG - Zo onbetekenend als een vod
MONEEM - Kleinste betekeniseenheid
NEUTJE - n beetje drank is uitstekend om op te rusten
OPDOEN - Krijgen betekend boven uitvoeren
OPDOEN - Krijgen betekent boven uitvoeren
PASSER - Wie de maat van kleding probeert, moet voor een rondje kunnen tekenen
PROFIJT - Bij de beroepssporter keert het tij dat betekent voordeel
REUZIN - Die grote vrouw geeft betekenis aan een hond
RIJKDOM - Staat voor de kerk en dat betekent welstand
ROKADE - Dat betekent een verzetje voor de koning
ROSSUM - Betekend in Gelderland 'en gros' 'summier'
SNAVEL - Heeft op z'n bek 's een litteken
TRIOMF - Mf-mf-mf betekent succes
WAARDE - Betekenis als ruilobject
WAARDE - Betekenis door gehalte
WAARDE - De betekenis ging rond als een spook
WAARDE - Werkelijk voor de betekenis
WIBEKE - Duitse meisjesnaam die oorlog betekent
ZINRIJK - Dat is een lange tekst van grote betekenis
ZWEREN - Plechtig beloven bij het ontsteken
AFSLAAN - Niet accepteren betekent een andere richting nemen
FORMAAT - Grootte van betekenis
FORTUNA - Deze vrouwe heeft voor menigeen voorspoed betekent
GESTIKT - Benauwd geworden door al die steken
HALFVOL - Minder vet betekent ook minder inhoud
HANDWAS - Het betekent niet dat men automatisch groeit in het huishoudelijk werk
HAPEREN - Door een beetje prijzen blijven steken
MASSAGE - Die aanraking betekent veel voor u
MASSAGE - Die behandeling betekent veel voor u
MASSAGE - Fysiotherapie betekent veel voor u
NAAMVAL - Betekent het einde van een reputatie in de eerste tot en met de vierde graad
NETHEID - Dit betekent het eind van alle chaos
NONSENS - Dat heeft niets te betekenen
NULPUNT - O, die stip betekent niets
OMRIJDEN - De rondweg nemen betekent dat we langer onderweg zijn
OOGMERK - De bedoeling is 'n teken van de kijker
OVERVAL - Die onverhoedse actie betekent niets dan achteruitgang
PROTEST - Vòòr de toets bezwaar aantekenen
REDDING - Betekende het behoud van de soulmuziek
RENBAAN - Betekent deze sportaccommodatie een job voor ijlbodes
RIJNMOND - Al die industrie daar betekent het einde van de rivier
SCHRIFT - Bijbelse lettertekens
SLAGZIN - De betekenis van een gevecht
SLOTZIN - De laatste woorden geven betekenis aan een kasteel
STIKSEL - Adembenemende steken
SYMBOOL - Voorbeeldig teken
TERMIET - Voor een insect betekent de uitdrukking wat
TIENERS - Pubers met uitstekende cijfers
VERLOOP - Als ik zo’n grote afstand wandel, betekent dat toch een achteruitgang
VUURTJE - Lopend met een bericht waar je wat van op kunt steken
WAARDEN - De betekenissen van kasteleins
WEERZIN - De betekenis van het klimaat wekt aversie
WOORDEN - In de zin dat het ruzie betekent
ZINLOOS - Is de lust weg? Dat heeft geen betekenis!
AFPERSEN - Klaarstomen betekent chantage
AFTREDEN - Niet opstappen betekent wel opstappen
BUFFELEN - Eten betekent hard werken
EENHOORN - Een fabelachtige plaats in een uitstekend deel van Noord-Holland
EINDELIJK - Wat tenslotte een crematie voor ons betekent
EMOTICON - Stemmingsbeeld dat ontstaat door leestekens
FIGURANT - Onbetekenend persoon
GESTEVEN - Betekent een gebaar meer als het niet slap is
HALFSTOK - Deels hoogbejaard als teken van rouw
INHOUDEN - Kan betekenen dat wij ons niet helemaal moeten laten gaan
KLAPBAND - Pech onderweg betekent een slag voor de popgroep
KNELPUNT - Benauwend leesteken
NAADLOOS - Onbevoegd betekend geen barst
NAADLOOS - Onbevoegd betekent geen barst
NIETSNUT - Hij is zonder betekenis
ONTSLAAN - Het betekend geen werk, maar is wel bevrijdend
ONTSLAAN - Het betekent geen werk, maar is wel bevrijdend
PREGNANT - Dat er een baby op komst is, is veelbetekenend
PUNTGAAF - Dat is een onbeschadigd leesteken
SIGNEREN - Daardoor (be)teken je iets
SIGNEREN - Doen schrijvers die wat te betekenen hebben
TOLGRENS - Die betekend het einde van de wegenbelasting
TOLGRENS - Die betekent het einde van de wegenbelasting
TREKEZEL - Betekend min of meer last voor de reizende landschapsschilder
ZINNETJE - Deel van een tekst waarin men de betekenis wil vangen
ZINSNEDE - Zo'n stukje proza is van betekenis voor een verwonding
BEDUIDEND - Het is belangrijk dat men aangeeft wat iets te betekenen heeft
CRYPTISCH - Met een verborgen betekenis
EERWAARDE - Vroeger had het betekenis om een geestelijke aan te spreken
FINALEDAG - Betekent het einde der tijden in de sport
GEWICHTIG - Je voornaam betekent heel wat
JACHTSLOT - Z'n kasteel betekent het einde van een pleziervaartuig
NEERKOMEN - Betekenen landen
NIEMENDAL - Betekent niets meer dan 'n bijenvallei
NIEMENDAL - Onbetekenende vallei
ONDERTOON - Betekeningnuance
ONDERTOON - Betekeningsnuance
ONDERTOON - De bijbetekenis van wat ik beneden laat zien
OOGOPSLAG - Eventjes zien....dat betekent dus meer geld voor de kijker!
OPHANGING - Een slechte basis van een auto kan een strop betekenen
OPHEFFING - Oplichting betekent het einde van menige zaak
TEKENGELD - De kosten voor ongediertebestrijding kan een voetbalprof in zijn zak steken
TOERUSTEN - Equiperen betekent extra pauzeren
TUSSENZIN - In de regel heeft die niet veel, maar ook niet weinig betekenis
UITVALLEN - Opspelen betekent niet meer meespelen
ADAMSAPPEL - De eerste de beste vrucht bleef al in zijn keel steken
BEVRIEZING - Betekent geen verhoging maar wel vast water
BUITENBAAN - Werk in de open lucht betekent extra lopen
DOORHAKKEN - Vorm van splitsen die van beslissende betekenis is
EERSTEKLAS - Het basisonderwijs begint uitstekend!
LEERGIERIG - Probeer(t) zo weinig of zoveel mogelijk op te steken
LEGERORDER - Commando met steeds minder betekenis
MOLLENWERK - Dit muziekstuk kan de ondergang van anderen betekenen
ONTGINNING - In de grond betekent het de drooglegging van Engeland
ONTSPORING - Zo'n misstap kan een ramp betekenen
ONWEERSBUI - Zo'n humeur betekent gedonder
OVERLEGGEN - Vergaderen betekent extra werk voor kippen
SERIEMOORD - Misdaad die het einde van penoze betekent
TIMMERWERK - Voor een bouwvakker betekent het altijd iets te doen hebben
VERROTTING - Dat betekent ontbinding van de wandelstokfabricage
VOORSTEVEN - Aan boord betekent het ten eerste meer
WAARDELOOS - Men liep slim rond, maar het betekende niets
WAARDELOOS - Zonder betekenis
WAARDEPUNT - Stuk taart van betekenis is
EERSTE STEEN - Debuut van een oude meester met een symbolische betekenis (6,5)
GRENSWAARDE - Wat een scheiding voor iemand betekent
OMSCHRIJVING - De betekenis van een woord
PORTEMONNEE - Pijn hierin betekent geldgebrek
STAALPLATEN - Voorbeeldtekeningen die uit de ijzerfabriek komen
UIT HET LEVEN - Geen prostituee meer betekent je dood (3,3,5)
VERWIJDERING - Past dus beter om je vinger maar kan een scheiding betekenen
AGENDAPUNTEN - Die worden behandeld als leestekens
BIJVERDIENSTE - Betekenis van het insect
EEN ROL SPELEN - Van betekenis zijn voor het toneel (3,3,6)
EINDVOORSTEL - Deze suggestie betekent de afloop voor een paartje
EXPORTWAARDE - Voorheen had de wijn betekenis in de internationale handel
SLAAPVERTREK - Dat betekent het einde van de nachtrust
SLAAPVERTREK - Deze plek betekent het einde van de nachtrust
SPORTMASSAGE - Een ladder kan veel voor u en uw spieren betekenen
TROOSTFINALE - Die wedstrijd betekent het einde van een schilder uit de 18e eeuw
ZINLEDIGHEID - Zonder woorden heeft het geen betekenis
AANSPREEKPUNT - Bevalt dit leesteken
HANDELSWAARDE - De betekenis van een componist economisch gezien
TOESTELFINALE - Dat betekent in de turnwereld het einde van een vlucht
WEDERDIENSTEN - Wat strooiploegen voor ons betekenen
WEEKENDDIENST - Zo'n 2-daags religieus evenement betekent extra werk voor de dokter
WERELDFORMAAT - Een globe is van grote betekenis
GEEN TREK HEBBEN - Tochtvrij zijn betekent onlust (4,4,6)
GEVANGENZETTEN - Betekent het einde van (delen van) het vrije woord!
SLOTVOOGDSCHAP - Betekende het einde van de zorg in de middeleeuwen
TERREINKAARTEN - De toegangsbewijzen voor het openluchtfestival zijn door landmeters opgetekend
AANSPREEKPUNTEN - Bevallen deze leestekens
BIJSTANDSBESLUIT - Die maatregel betekent het einde van de hulpactie
EIGENZINNIGHEID - Wat voor een ander niet van betekenis is
GEBOORTEGEWICHT - De betekenis van een bevalling
INHOUDSBEPALING - Het vaststellen van de betekenis
NEVENVERDIENSTE - Betekend extra geld voor jou van je familie
OVERHEIDSSCHULD - Dat betekent dat de regering het weer heeft gedaan
PRESTATIEVERLOF - Vergunning wegens goed gedrag betekent extra vrije tijd
MET ANDERE WOORDEN - Vrij vertaald betekent het wel hetzelfde (3,6,7)
DE BAKENS ZIJN VERZET - Nieuwe machtsverhoudingen betekenen nieuwe vaarroutes (2,6,4,6)
EEN SLAG IN DE RONDTE - Een omwenteling betekent hard werken (3,4,2,2,6)
KRUISWOORDRAADSEL - Wat betekent I.N.R.I. horizontaal en verticaal
IN RAADSELEN SPREKEN - Betogen afsteken om tot oplossingen te komen (2,9,7)
MULTI INTERPRETABEL - Veelbetekenend (5,13)


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp