Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Amm

We hebben 344 cryptogrammen gevonden

EP - Draait dit Europees orgaan een lange grammofoonplaat af
ANS - Dit meisje beheerst haar grammatica
ANS - Zij beheerst haar grammatica
BUG - Fout in programma waardoor men anderen kan horen
NEK - Spraakorgaan van zwammen
RAM - Lammetjespap
BODE - De bediende vertelt u meer over het programma
CHIP - Golfslag die geprogrammeerd kan worden
HELA - Uitroep waaraan jammer genoeg de spil ontbreekt
IJLEN - Vliegen-zwammen
IJLEN - Vliegenzwammen
IMAM - Een moeder en vader tegelijk voor de mohammedanen
ITEM - Eén met een omgekeerd programmapunt
ITEM - Evenzo een programmapunt
ITEM - Geen origineel programmapunt
JAVA - In het Maleis geschreven programmeertaal
JAVA - Programmeertaal die gebruikt wordt in Azië
JAVA - Programmeertaal in het Maleis?
KAAS - De letters van een Edammer
MENU - Gerechtsprogramma
NOCH - 'n jammer kreet? Dat is het ook niet
PECH - Ook voor een vogel is het jammer
PIEP - Wat jammer je over dat geluid
QUIZ - Masterprogramma
SHOW - Programma dat gestolen kan worden
SLAG - Tegenvaller voor een dammer
SNEU - Jammer dat het voor velen dodelijk is
SNEU - Jammer van die misvormde neus
SNEU - Jammer voor velen die omkomen
SNEU - Jammer, zeker voor velen!
STAM - Grammaticaal volkje
TELE - Hou je ver van telegrammen zonder gewicht
TELG - Ge wordt afstammeling vanaf het moment dat ge er aan toegevoegd wordt
VELD - Het vak van dammer of schaker
VERF - Gebruikt de schilder en het is jammer als het er niet uit komt!
BELEG - Wordt omsingeld door boterhammen
DAZEN - Vliegenzwammen
FLORA - Alle planten stammen van de rol af
KARAF - Afstamming maakt het vaatwerk gereed
KASSA - Duur consumentenprogramma
KASSA - Kritisch tv-programma dat uitgesproken veel oplevert
KASSA - Rinkelend tv programma
KASSA - Rinkelend tv-programma
KASSA - Winstgevend programma
LEMMA - Voor deze stelling is een rammelaar niet vreemd
MAGMA - Hete stof van gamma
OPIUM - De maker van dit kunstprogramma zorgt voor stof tot dromen
PIANO - Rammelkast
RADAR - Een tv-programma om in de peiling te houden
RADAR - Televisieprogramma voor de navigatie
RADAR - Weerprogramma
RATEL - Radioprogramma voor het leven
REPEL - Slimmer terug om te kammen
SLAAG - Breng een aframmeling tot een goed einde!
SLAAG - Zak niet met een aframmeling!
SLAAN - Bij het dammen geweld gebruiken
SLAAN - Vorm van agressie die bij dammen heel gewoon is
SLOME - Lammeling met een rare smoel
SONDE - Jammer hoor, van die peiler
SONDE - Jammer hoor, van die pijler
SONDE - Zogezegd jammer, weer een ballon de lucht in!
SPIKE - Zendt programma's uit over een Nederlandse gitarist
TOSTI - Gebakken boterhammen voor de Italiaanse componist
TV-NET - Zender met fatsoenlijke programma's (2-3)
VIRUS - Destructief computerprogramma
ZIJLIJN - Afstammeling van het vrouwelijke geslacht
ZIJPAD - Afstammeling van het vrouwelijk geslacht
ZIJTAK - Afstammeling van het vrouwelijk geslacht
ZONDE - Die misstap is jammer
ZONDE - Het is jammer van die dwaling
ZONDE - Het is jammer van die dwaling!
ZONDE - Jammer dat het niet mag
ZONDE - Jammer van deze misstap
ZONDE - Jammer van die misstap
ZONDE - Jammer van die overtreding!
ZONDE - Jammer van die morele misser
ZONDE - Zonder 'r is het toch wel jammer!
AANZET - (begin) beurt van een dammer
AAN ZET - Begin, beurt van een dammer (3,3)
AANZET - Een dammer op z'n beurt om te beginnen
AANZET - Een dammer op zijn beurt om te beginnen
AGENDA - Programmaboekje
BEUKEN - Houten rammen
BEUKEN - Rammen in het bos
BEUKEN - Rammen met hout
BEUKEN - Rammen tegen bomen
BEUKEN - Rammen van hout
BOEZEM - Mamma's water
BOSGOD - Hele stammen aanbidden hem
BOTSEN - Rammen van een auto
FIKKIE - Vlammetje of hotdog
GRIEND - Jammerhout
GROENE - Amsterdammer met hart voor het nieuws en de natuur
GROENE - Amsterdammer met nieuws over het milieu!
HAMELS - Rammen van een vlezige vrouw
HELAAS - Jammer genoeg een prooi van het inferno
HELAAS - Jammer van die duivelse verlokking
HELAAS - Jammer van dit duivels lokmiddel
HELAAS - Jammer, dat het geen hemelse kaart is
HELAAS - Jammerlijk door de onderwereld van de kaart
HELAAS - Lokt u jammer genoeg de onderwereld in
KEIZER - Volendammer die zich meer dan de koning voelt
KOPPEN - Actueel voetbalprogramma
KRAKEN - Afkammen is een kwestie van forceren
MAKAAK - Zoogdier op een tamme boot in Azië
METEEN - Monogrammen doen het ..
MODULE - U bent voor een Engelse pond in de mode met zo'n computerprogramma
NUMMER - Op het programma gezet om iemand terecht te wijzen
OSCARS - Wilde Hammerstein bij de film
PASCAL - Zo'n eenheid geeft druk bij de programmeurs
PICKUP - Vrachtauto die vol met grammofoonplaten lag
SITCOM - Komisch televisieprogramma
SLABAK - Trommel van een luiwammes
SPIJTIG - Het is jammer, maar gij spit niet goed
STENEN - Jammeren op het kerkhof
TIKTAK - Dat Belgische kinderprogramma klonk als een klok
TOORTS - Vlammende vegetatie
TOTEMS - Indianenstammen
TRIBAL - Vorm van biljarten tussen bepaalde stammen
TV-GIDS - Programmaboekje
VAASJE - Amsterdammertje dat graag een bloemetje presenteert
BENAUWD - Door de klamme hitte in ademnood
BLUSSEN - Ontvlammen
DAMSLAG - Gevechtshandeling van een dammer
DATEREN - Stammen uit de tijd dat je hard liep voor een afspraak
DEELZIN - De behoefte eenieder wat mee te geven van grammatica
DIKKE IK - Egoïstisch gedrag bij het tv-programma 'obese' (5,2)
FANFARE - Zo te horen, houdt de Amsterdammer van varen en liefst met een muziekkorps erbij
FRANKEN - Lammers en de boer zijn van waarde
GEKLAAG - Jammerend wordt het abnormaal gemeen
GERATEL - Dat aanhoudend praten rammelt aan alle kanten
GORILLA - Klopt zich op de borst dat hij in een beschermingsprogramma zit
HOUTROT - Laat 't maar even vervelend blijven, verder zwammen dus
KAASKOP - Hoofdzakelijk een edammer
KANARIE - Van kraaien afstammende vogel
KAPSTER - Verwijdert haar stammen
KOEKOEK - Is de lammergier op de boerderij te vinden
KOEMEST - Is net als de lammergier op de boerderij te vinden
LAAIEND - Is kwaad als de vlammen eruit slaan
LAAIEND - Opvlammend van woede
LAAIEND - Opvlammend van woede!
LAAIEND - Vlammend van toorn
LAAIEND - Zo boos dat de vlammen eruit slaan
LAAIEND - Zo kwaad dat de vlammen eruit slaan
MODULEN - Leerstof van (programma)onderdelen
PIJNBOOM - Jammerhout
PLANNEN - Voornemens om te programmeren
ROOSTER - Bak- en braadprogramma
SCHIJFJE - Dat gebruikt een dammer die single is
SCHOTEL - Voor kookprogramma's en eten
SLAGZET - Gevechtshandeling van een dammer
TUINNET - Zendt programma's over planten uit
UITGAAN - Ontvlammen
VUURTJE - Lopend vlammetje
WINDOWS - Computerprogramma met Engelse ramen
AFKAPPEN - Een einde maken aan het uitkammen
AFVALLER - Hij doet niet meer mee met het dieetprogramma
BIJZINNEN - Grammaticaal bewust
BONTGOED - Nertsmantels en lammycoats
BORDSPEL - Voor dammers en schakers zit er muziek in
BRANDING - Vlammenzee
BROODNIJD - Ruzie om boterhammen
ERFZONDE - Het is jammer van de grond die men van de voorouders heeft gekregen
FIJNSLAAN - Het in elkaar rammen is waar een SS'er zich op verheugt
GENIETER - Hoort u niet daarbij? Jammer, het leven wordt dan wel leuker!
HENGSTEN - Rammen en paarden
HOUTMEEL - Bakt men hiervan boomstammetjes
JE ZUSTER - Degene die jou verpleegt? Ammehoela! (2,6)
KASSABON - De bekeuring van een consumentenprogramma loopt in de papieren
KLOKHUIS - Van de appel rest alleen een jeugdprogramma
KOPSTEEN - De stèle van Hammurabi
LAMMEREN - Die dieren zijn door elkaar aan het rammelen
MAKKELIJK - Tamme dode
MEERSLAG - Watergevecht bij dammen
PLASMA-TV - Hierop zijn bloederige programma's te zien
SHOWBINK - Opschepper die een tv-programma presenteert
STEUNLAT - Jammerhout
TALKSHOW - Door een praatprogramma wordt het een vette vertoning
TALKSHOW - Praatprogramma om toiletpoeder te tonen
TELWOORD - Moment in de wiskunde en de grammatica
TOERNOOI - Spelprogramma
TV-GIDSEN - Programmaboekjes
VAGEVUUR - Geen heldere vlammen in het hiernamaals
WEGSLAAN - Actie van een agressieve dammer
WEIGEREN - Gedartel van lammetjes moet je niet willen
ZETBAZEN - Zulke beheerders zijn goede dammers
ZEURTOON - Drammerig geluid
ZONDEBOK - Dier dat jammer genoeg de schuld krijgt
ZONDEBOK - Jammer van die blunder
ZONDEVAL - De buiteling was jammer bij die overtreding
ADELBORST - Cadet met een mamma van stand
BOULEVARD - Weg met dat programma!
BRANDPUNT - Hot item van een actualiteitenprogramma
BRANDSTOF - Weefsel dat in vlammen opgaat
DIJKHOOGTE - Niveau van het dammen
HUILEBALK - Jammerhout
KERSTMENU - Opsomming van de mogelijkheden binnen het feestprogramma
KLAAGZANG - Jammer van het zingen het is om te huilen
MINISERIE - Programma's over een modeketen
NAAMWOORD - Titel in de grammatica
OSSENHAAS - Gecastreerde rammelaar
POOLNACHT - s Winters in Hammerfest wordt gebiljart tot in de kleine uurtjes
RADARPOST - Brief van een consumentenprogramma
REGELNEEF - Afstammeling in rechte lijn
REUTELKAR - Rammelende wagen
SLAAGKANS - Mogelijkheid om een pak rammel te krijgen
SNELKASSA - Rapprogramma waarvoor u betaalt
SNELKASSA - Vlot VARA-programma waar geld in omgaat
SNELTOETS - Na een korte test zit je zo in het programma
SNELTOETS - Quickscan van je kennis en je mag meteen door naar het programma
SNEUVELEN - Erg jammer voor een heleboel mensen in oorlogstijd
SUPERNOVA - Grote ster in een geweldig programma
TENENKAAS - Knoflookedammer is smerig
TENNISNET - Sportkanaal met eenzijdige programmering
UITWAAIEN - Fris worden nu de vlammen doven
VOLKSDANS - Stammentwist
VOLKSDANS - Stammentwist waarbij de voetjes van de vloer gaan
VUURWATER - Vlammende vloeistof
VUURWATER - Vlammenzee
WEEKLACHT - Jammer dat men sentimenteel grijnst
ZINSPELEN - Doelen enigszins op het maken van cryptogrammenStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp