Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Aard (crypt.)

We hebben 2489 cryptogrammen gevonden

AANDEEL - Inbreng die van waarde is
AANDEEL - Zijn bijdrage is geld waard
AANMAAK - Productie waardoor kachels gaan branden
AANZIEN - Met waardering waarnemen
ACHTING - De waardering door een cijfermatig technicus
ACHTTAL - Deze hoeveelheid waardeert het reeds
ACHTTAL - Eerbiedwaardige hoeveelheid
ACHTTAL - Waardeer 't reeds als die hoeveelheid
ACTEREN - Doen alsof we het optreden waarderen
ADELAAR - Standaard roofvogel
ADELAAR - Standaardvogel
ADELDOM - De edele aard
AFGROND - De diepte in gereed op aarde
AFGROND - De diepte is gereed op aarde
AFKOKER - Bereidt een perfecte maaltijd met aardappel
AFLADER - Haalt alles eruit wat erin zit waardoor de spanning helemaal is verdwenen
AIRPORT - Mousserende drank waardoor je gaat vliegen
ALLICHT - Uiteraard is het reeds helder
ALLICHT - Uiteraard is het reeds helder!
AMAZONE - Braziliaanse paardrijdster
AMAZONE - Brazliaanse paardrijdster
AMAZONE - Paardrijdster in een rivier
AMAZONE - Rijdt paard te water
AMAZONE - Te paard door Zuid-Amerika
AMAZONE - Ze gaat te paard het water in
AMAZONE - Ze rijdt op haar paard zo het water in
AMAZONE - Ze rijdt paard in Brazilië
AMAZONE - Zij rijdt op haar paard zo het water in
AMAZONE - Zo gaat een paard het water in
APPLAUS - Blijk van waardering die het gevolg is van handjeklap
ARABIER - Het paard van koning Faisal
ARABIER - Man en paard
ARABIER - Man te paard
ARABIER - Paard in het Midden-Oosten
ARABIER - Paard uit het Midden-Oosten
ARABIER - Paard(mens)
ARABIER - Vogeldrank voor een paard
AUTOPED - Speelgoed waardoor ik de wagen slecht hoor
BALLAST - Waardeloze bagage
BANDAGE - Daardoor is het ingewikkeld
BARBAAR - Die wreedaard speelt slecht golf
BARDAME - Mevrouw De Waard
BARRAGE - Is hevig mode bij springpaarden
BEDLAMP - Daardoor slaapt men licht
BEGONIA - Ving de luiaard weer met een plant aan
BEKAAID - Zo komt een manwijf met een luiaard in bed er vanaf
BESLAAN - Paarden mishandelen
BESLAAN - Van ramen, paarden en zeilen
BESLIST - De bejaarde dame heeft zeker een foefje bedacht
BETOGER - Hij demonstreert een grote spreekvaardigheid
BINTJES - Aardappels van hout
BINTJES - Houterige aardappels
BLAADJE - Plantaardig papier
BREDERO - Zijn werk wordt in brede kring gewaardeerd
CAPSULE - Omhulsel voor ruimtevaarders
CENTAUR - Man en paard
CENTAUR - Paardenman
CLUBKAS - Waardoor de leden de bloemetjes buiten en binnen kunnen zetten
CLUBKAS - Waardoor en waarin de vereniging tot bloei komt
COLLAGE - Dat is pas een minderwaardige uiting van kunst
COLLEGE - Dat is pas een minderwaardige uiting van kunst
CREDITS - Zijn uit waardering iemand aan te rekenen
CROSSEN - Met honderd paarden door bos en veld rijden
DAALDER - Dat was de marktwaarde van de gulden
DAALDER - Deze munt werd er minder waard
DAALDER - Deze oude munt zakte in waarde
DAALDER - Dit was de marktwaarde van de gulden
DAALDER - Had ooit een populaire marktwaarde
DAALDER - Waarde van de eerste klap
DAALDER - Waarde van een eerste klap
DAKRAAM - Daardoor is de stand van de drogisterij te zien
DAKRAAM - Daardoor kijkt men uit de hoogte
DAKRAAM - Daardoor zie je de Himalaya
DEEGROL - Daardoor wordt een acteur in beslag genomen
DEKLIJST - Voor de afwerking van een paardenfokschema
DIAMANT - Waardevol steen
DISAGIO - Maakt een tafelsigaar minder waard
DOELMAN - De prins op het witte paard
DOENIET - Uitvoerverbod voor een luiaard
DOMOREN - Noot voor paarden die niet zo slim zijn
DONEREN - Bijdrage om een Spanjaard te prijzen
DONEREN - Bijdragen om een spanjaard te prijzen
DONOREN - Zij geven de spanjaard handvatten
DONSBED - Een spanjaard slaapt erin en eronder
DOSEREN - Stapje voor stapje twee Spanjaarden prijzen
DRAVERS - Die paarden zijn snel fris
DRAVERS - Paarden die spoedig poëtisch zijn
DRAVERS - Sneldicht over paarden
EDELGAS - Brandstof waardoor het graven makkelijker gaat
EDELGAS - Hoogwaardige brandstof
EENHEID - Harmonie die standaard is
EENSPAN - Stel dat het paard en wagen is
EERBAAR - Deugdzaam te waarderen
EGOÏSME - Eigenaardigheid
ENTSTOF - Plantaardig vaccin
ERELOGE - Hier zit een gewaardeerde gast
ERENAAM - Heet lovenswaardig te zijn
ERENAAM - Prijzenswaardige titel
EREPOST - In die functie krijgt men veel waarderende brieven
EREPRIJS - De waarde van lof met blauwe bloempjes
ERERAAD - Die geeft een lovenswaardig advies
ERFGOED - Boerenkielen met een monumentale waarde
ERGEREN - Het ontzettend weten te waarderen dat ze irritant zijn
EUROPOL - Organisatie die waardevol gras wil
EVENAAR - Aardige lijn die balans in de lijn brengt
EZELKAR - Standaardwagen die in trek is
FATSOEN - Wordt bewaard om in model te blijven
FOSSIEL - In de aarde versteend
FRANKEN - Lammers en de boer zijn van waarde
GASTROL - Die opgeblazen aardgeest speelt tijdelijk mee
GEBELGD - Verontwaardigd omdat hij in Brussel is gaan wonen
GEBELGD - Verontwaardigd, omdat hij in Brussel is gaan wonen
GEDRANG - Samenloop waardoor de situatie benard wordt
GEDROOM - Waardoor u weer in een dodelijke nachtmerrie kunt geraken
GEELTJE - Het blaadje dat bleef plakken bleek vijfentwintig gulden waard te zijn
GEELTJE - Zo'n kleurtje was vroeger goud waard
GEGROND - Met reden komt u op aarde
GEHALTE - De hoeveelheid is bepalend voor de waarde
GEMAAKT - Aanstellerig vervaardigd
GEMAAKT - Kunstig vervaardigd
GEMAAKT - Niet echt vervaardigd
GEMAAKT - Onecht vervaardigd
GEMAAKT - Zo heeft men het met succes vervaardigd
GEOLIED - Dat zangstuk over de aarde klinkt gesmeerd
GEOLIED - Vettig wordt de aarde bezongen
GEOLIED - Waarin de aarde soepeltjes wordt bezongen
GERADEN - Aanbevelenswaardig opgelost
GESCHIL - Een kwestie van aardappels bereiden
GESTELD - Aangenomen dat het gepaard is
GLAZUUR - Bedekt het aardewerk en beschermt de tanden
GLOBAAL - Ruw als de aardbol
GOUDMIJN - Zeer waardevol explosief
GRASMAT - Plantaardig tapijt
GRENADA - Ze gaarden er appels op het land
GRONDEN - Schilderen met aarde
GRONDIG - Aardig
GRONDIG - Aardig degelijk
GRONDIG - Aardig diepgaand
GRONDIG - Aardig solide
GRONDIG - Aardig troebel
HALSTER - Je ziet het over het hoofd bij paarden maar het zijn echte acteurs in zo'n grote ruimte
HANDSPA - Geen Machinaal vervaardigd bronwater
HARPIST - Fijnbesnaard musicus die de schouder eronder zet
HITLIJST - Klassement van renpaarden
HITLIJST - Tabel met (parade)paardjes
HOLSTER - Topatlete bewaard er haar pistool in
HORIZON - Daar in de verte is de hemel op aarde
HOUDING - De stand van een bewaard voorwerp
IJSEMMER - Hierin wordt geen vuurwater bewaard
IK-BOEK - Vervaardigd door Jan Cremer
INBORST - De aard van een populair sportcommentator
INCLUIS - Daar bevinden zich de waardepapieren zoals het hoort met alles erbij
INERTIE - Reactievermogen van een luiaard
INNEMER - Hij drinkt veel waardoor het nauwer wordt
INTREDE - Aanvang van de ambtsaanvaarding
INTREDE - Ambtsaanvaarding op een binnentrap
INTREDE - Ontvangt een toespraak met ambtsaanvaarding
JAAGPAD - Weg voor een trekschuitpaard
KALEBAS - Deze pompoen wordt gemaakt door een onbehaarde jongen
KALIBER - Aardsoort
KAPSTOK - Mager paard
KEELGAT - Daardoor hebben we het maar te slikken
KLAPPER - Waardeert hoorbaar het enorme succes
KLEPPER - Het sprekende paard
KLEPPER - Ratelend paard
KLUITEN - Uitgewassen aarde
KNETTER - Gek geluid in de open haard
KNOLLEN - Die paarden zijn gewassen
KNUPPEL - Slagvaardige stok om te sturen
KOPPELS - De behaarde hoofdhuid van stellen
KRASSER - Nog sterker als violist is hij waardeloos
KRENGEN - Boosaardige kadavers
KRENGEN - Het lijken geen aardige vrouwen
KRENGEN - Kwaadaardige kadavers
KRITIEK - Zorgelijk waardeoordeel
KUKELEN - Waardoor die kippetjes voor hem vallen
KUNSTIG - Knap vervaardigd
LASOGEN - Daardoor zie je verbinding minder goed
LAVEREN - Waardoor ze weer naar binnen schuiven en heen en weer varen
LEERRIJK - Waard om te leren
LEGEREN - Waardoor er geen kip meer te zien was
LEGGERS - Standaardmaten van balken
LEIDING - Waardoor het water naar het bestuur gaat
LEKKAGE - Daardoor houden we het niet droog
LEUKWEG - Aardig zo'n baan
LICHTER - Het binnenschip is niet zwaarder
LIEFJES - Heel aardig voor minnaressen
LIEFLIJK - Waard bemind te worden
LIEVERD - Die aardig is
LOFREDE - Uit het praatje van de groenteman spreekt waardering
LOFREDE - Uitgesproken waardering voor de groenteman
LOODLIJN - Is zwaarder dan ijzerdraad
LOODLIJN - Zwaarder en toch minder waard dan zilverdraad
LOSGAAN - Ongeremd feestvieren waardoor hechte banden verdwijnen
MAANDAG - Buitenaardse groet aan het begin van de week
MAANDAG - Dan is het tijd voor een deurwaarder
MAANDAG - De tijd voor de deurwaarder om in actie te komen
MAANDAG - Tijd dat de deurwaarder in actie komt
MAANDAG - Tijdstip waarop de deurwaarder langskomt
MAANDAG - Voor een deurwaarder begint de week altijd goed
MANDRIL - Er plakte vleesnat aan de vent, waardoor hij er als een aap uitzag
MANLIEF - Als echtgenoot is de vent erg aardig
MANLIEF - Zegt een vrouw als ze haar echtgenoot aardig vindt
MARSMAN - Buitenaardse dichter
MEGAHIT - Enorm muzikaal paard
MEGAHIT - Reuzenpaardje met veel succes
MENIGTE - De massa wordt aardig wat overdreven
MENTAAL - Zou een paard dit verstaan
MINIMUM - De kleinste waarde
MINPUNT - Negatieve waarde
MISSTAP - Ook de mooiste waardin maakt weleens een slippertje!
MONOCLE - Wie maar één glaasje op heeft, ziet het daardoor beter
MOORKOP - Een hoofd van een paard bij de koffie
MOORKOP - Lekker paardenhoofd
MOORKOP - Paardenhoofd als lekkernij
MOORKOP - Soezerig paardenhoofd
MOORKOP - Zoete spanjaard
MOORKOP - Zwart-witte paardensoes
MUSEAAL - Waard bekeken te worden
MUSEAAL - Waard om bekeken te worden
MUSTANG - Dat paard knijpt een vogel
MUSTANG - Is dat paard een vogelknijper
NATHALS - De dronkaard vocht met een schilder
NEIGING - Aandrift waardoor Len terugging
NETELIG - Het is hachelijk als het niet plantaardig is
NETELIG - Het is hachelijk als het plantaardig lijkt
NORMAAL - Achterhoekse standaard
NORMAAL - Gebruikelijk voor een standaard vis
NULPUNT - Waardeloos leesteken
OLIEJAS - Kledingstuk van een dronkaard
OOGKLEP - Daardoor wordt men ziende blind, maar dit terzijde
OOGKLEP - Paardenmiddel tegen een brede visie
OORZAAK - Datgene waardoor iets geschiedt
OPENING - Waardoor je kan zien dat het zo gaat beginnen
OPENING - Waardoor je naar binnen kunt
OPGEPOT - Geld bewaard in het tuincentrum
OPGEZET - Het dier is geprepareerd en daardoor gezwollen
OPLADEN - Omhoog wandelen kan aardig toenemen
OPLOPEN - Omhoog wandelen kan aardig toenemen
OPRIJZEN - Niets waarderen en niet blijven zitten
OUDELUI - Bejaarde en weinig actieve ouders
OUDELUI - Die hoeven nog niet bejaard te zijn
OUDEREN - Geen nieuw kippenhok voor bejaarden
OUDEREN - Geen nieuw kippenhok voor die bejaarden
OUDE SOK - De notoire zeurpiet bewaarde er vroeger geld in (4,3)
OUD IJZER - Gelijkwaardig alternatief voor lood (3,5)
OUWE SOK - Spaarpot van een bejaarde (4,3)
PAPRIKA - Een specerij waardoor een aap weer om een injectie komt
PARADIJS - De hemel op aarde
PAREREN - Een paard uit de gang tot stilstand brengen
PASGANG - Een corridor aan de grens waar zo een paard doorheen kan
PASSAGE - Stukje tekst van voorbijgaande aard
PENNING - Een gierigaard is erop
PETFLES - Waardeloos verpakkingsmiddel
PETLAMP - Wat moet een mijnwerker met waardeloze verlichting
PIEPERS - Geruchtmakende aardappels
PIEPERS - Muizen tussen de aardappels
PLAATJE - Bewonderenswaardige afbeelding
PLANTER - Pootaardappel uit Indië
POTKLEI - De aarde waarmee we zuinig moeten zijn
PRIJSVAL - Te waarderen tuimeling
PRULLEN - Waardeloze kinderen
RAGEBOL - Haardos van een schoonmaker
RAGEBOL - Verwarde haardos
RAKETJE - Gods paardje schiet weg
REDELIJK - Behoorlijk aanvaardbaar
REDELIJK - Een rationeel kadaver is aanvaardbaar
REKWEST - Verzoek waardoor men lang van streek is
RENSTAL - Dit paardenverblijf loopt hard
RENSTAL - Verblijf voor paarden en wagens
RESERVE - De invaller wordt gespaard
RIJKLEED - Overdadig verdriet over een paard
ROEMEEN - Waardeer het nummer van een vreemde
ROMAANS - Om het hemellichaam loopt een paard in oude stijl
ROOITIJD - Het moment om het klaar te spelen in de aardappelteelt
ROSBIEF - Paardenvlees
ROSBIEF - Paardenvoer
ROSBIEF - Rundvlees van een paard
ROSGEEL - De kleur van een paard
ROTZOOI - Waardeloze rommel
RUITERS - Paardenbelasting
SCHMINK - Daardoor wordt het een heel ander gezicht
SCHREDE - Dat is pas waardig
SERPENT - Boosaardige slang
SLABLAD - De krant om vliegen dood te meppen is plantaardig
SLAVINK - Plantaardige vogel
SLECHTS - Dat is alleen maar iets kwaadaardigs
SLEUTEL - Loper met baard
SLEUTEL - Loper met een baard
SLIJTERIJ - Waardoor de drank op gaat
SNIPPER - Waardeloos papiertje
SNORREN - Speuren naar haardrachten
SOEPKIP - Waardeloze vogel die voor het gerecht komt
STATIEF - Dit is een standaard onderstel
STELLEN - Gepaard plaatsen
STILLEN - Agenten die je niet ziet en daardoor bepaalde zaken doen ophouden
STOKOUD - Haperend bejaard geworden
TAALARM - Weinig verlangend qua communicatieve vaardigheden
TELGANG - Door een paard even tempo gemaakt?
TELGANG - Hierbij heeft een paard weinig tijd om te lopen
TELRAAM - Ziet u daardoor even de calculator?
TENDENS - Neiging waardoor steden 'n verandering ondergaan
TIJDZONE - Duur gebied op de aardbol
TOESLAG - Een bonus waardoor ik helemaal dichtklap
TOPHITS - Paradepaardjes
TRAPGAT - Men fiets veel in dit dorpje en komt daardoor op een hoger niveau
TROMMEL - Als instrument is het waardeloos
TROMPET - Onderdeel van een waardeloos drumstel
TUURLIJK - Uiteraard kijk ik lang naar de mens die hij was
TWEETJE - Het feit wordt niet hoog gewaardeerd
TYPISCH - Eigenaardig karakteristiek
TYPISCH - Merkwaardig kenmerkend
UNIFORM - Standaardkleding
VANGNET - Televisiestation waardoor we worden gegrepen
VANZELF - Uiteraard is het ook spontaan
VARKENS - Dieren die gespaard worden
VEEVOER - Koeienvlaai of paardenvijg
VERACHT - Tot een nummer geworden en daarom niet gewaardeerd
VERKAPT - In het geheim van een andere haardracht voorzien
WARANDE - Geschikte waarden voor een jachtterrein
WENDING - Object dat nog moet aarden
WERELDS - Aardig en globaal
WISSELS - Waardevolle papieren op het spoor
WITHEET - Gloeiend verontwaardigd
ZANDZAK - Aardige sul die aan de dijk wordt gezetStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp