Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Zon

We hebben 1866 cryptogrammen gevonden

AI - Dier zonder medeklinkers
AR - Zonder 'n clown in het vervoermiddel
GA - Vrouw, vertrek zonder de rivier
PA - Vader zonder vader
PI - Cijfer zonder grenzen
AAI - Dier zonder medeklinkers
AAI - Liefkozing zonder medeklinkers
BMW - Bijzonder mooie wagen
DOF - Is zonder glans niet scherp
DON - Godheid zonder slee in Spanje
DOR - Zit 75 van het dorp zonder water
DOR - Zonder water is het saai
EAU - Vreemd water zonder medeklinkers
EEN - Zonder de nul
ELS - Bijzonder scherp meisje
ENE - Een zekere Irene zonder titel
ENK - Heeft het land aan een plaats zonder huizen
GIT - Zonder u is een snaak zwart
HAM - Vlees op een sneetje zonder boter
IER - De Europeaan kwam zonder 'n orgaan
IER - Het rund zonder de heilige woont ten westen van Engeland
KAR - Met of zonder rund
KAR - Met of zonder rund, het blijft een voertuig
KIP - Dier zonder kop
KIP - Zonder kop loopt dit dier in het wilde weg
KOE - Dapper zonder 'n dier (Crypt.)
KOE - Dier van een vogel zonder gebak
KOR - Zijn vorken zonder meer net
LAF - Zonder moed smaakt het niet
LAM - Dier zonder energie
LAM - Dier zonder enige kracht
LAM - Jong dier zonder spierkracht
LOT - Zonder prijs is dit niet
LUI - Mensen zonder werklust
MAT - Vloerkleed zonder heldere kleuren
MET - (niet zonder) worst
NEE - Wordt verkocht zonder iets te verkopen
NIJD - Afgunst kan ook zonder eeg gedijen
OEI - Uitroep zonder medeklinker
OEI - Uitroep zonder medeklinkers
OOI - Dier zonder medeklinkers
OPA - Zonder vader was hij niets
PRE - Voor de eerste minister zonder insect
PRO - Voor protest zonder onderzoek
RAP - Maak vlug een verslag zonder wijn te gebruiken!
SEC - Droog zonder toevoeging
SEC - Zonder toevoegsel is het droog
SOL - Bijzonder bier zet de toon!
SOL - Toon de Spaanse zon
UVA - Deze bijzondere gast vindt geen houvast bij de universiteit
VIS - Gezond dier
VRIJ - Scharrel zonder beperkingen!
WHO - Wie anders bekommert zich om onze gezondheid
WIE - Welke persoon komt uit het zeewier zonder pijn
WIJS - Knap gezongen
ZON - Buitenverlichting
ZON - Hemeltoorts
ZON - Koperen ploert
ZON - Schijngestalte
ZON - Schijnt voor niets op te gaan
ZON - Zulk een ster
AARD - Het karakter van een kapitalist zonder land
AARD - Rustig zonder bed in wezen
ABDIJ - Daarbij is zonder voertuig het klooster te bereiken
ABRI - Vond met vrucht onderdak zonder koos
ADEL - Callgirl van bijzondere klasse
ADER - Een ander zonder 'n vat in het lichaam
AIDA - Opera die ook in het water wordt gezongen
AIDA - Opera, die eveneens in het water wordt gezongen
AMEN - Dat dorp is geen gebed zonder eind
AMOR - Weer een roman zonder 'n godheid
ARIA - Als eerste voornaam gezongen
ARIA - Gezongen achterin het cafetaria
ARIA - Gezongen door een ezel achter de slee
ARIA - Gezongen door het eerste meisje
ARIA - Niet voor een meisje gezongen
ARIA - Wordt ten eerste voornaam gezongen
AURA - De straling bezorgt de zonnegod pijn
AURA - Voor de zonnegod heeft goud die uitstraling
AUTO - Loopt ook zonder mobiel
AUTO - Rijdt ook zonder mobiel
BEDE - Pelgrimage zonder snelheid
BLOS - Kleur van gezondheid en van ziekte
BLUT - Vocht in Duitsland zonder geld
BLUT - Zonder een rooie cent in Duitsland bloed gezien
BODE - Besteller in een plaats zonder graven
BOON - Is groen gezond maar blauw dodelijk
BORD - Zonder score overbodig
BUUR - Met uitzondering van de Europeaan woont het bestuur dichtbij
CASH - Hij zong prachtig en kreeg zo het geld in handen
CASH - Johnny zong graag maar wilde wel boter bij de vis
CENT - Een leraar zonder noot slaat er munt uit
COLT - Een coltrui zonder veren in het ww
COMO - Zong in Italië
DIVA - Meubel zonder 'n ster
DRAB - De oude zanger is terug met bezonken materiaal
EENS - Ooit zonder ruzie
EEUW - De tijd van een roofdier zonder kop
ENIG - Bijzonder leuk
ENIG - Leuk in het bijzonder
ENIG - Met plezier zonder gezelschap
ENIG - Uitzonderlijk
ERTS - Bont zonder een delfstof
ERWT - Verwant zonder van een peulvrucht te spreken
EURO - Munt zonder lood
FADO - Gezongen noten
FADO - Tweetonig gezongen
FRIS - Het is niet warm zonder alcohol
GAAF - Loop naar beneden zonder blessures!
GAAF - Loop naar beneden zonder gebreken
GAST - Brandweerman zonder spuit
GAVE - Zonder mankeren present
GELD - Wat je hoort zonder gek, daar draait het om
GIFT - Ongezonde bijdrage
GLAD - Vanzelfsprekend zonder baard
GLAD - Volstrekt zonder baard
GOOR - Gemeente zonder reinigingsdienst
GUIT - Deugniet zonder eend
HELA - Helaas een uitroep zonder noot
HELA - Helaas, zonder verbrandingsrest blijft evengoed een uitroep over
HOUW - Slag van een vechtersbaas zonder degen
IETS - Er is niets zonder 'n klein beetje
IJDEL - Een fat met of zonder tuit is het
IJDEL - Zonder enige grond met zichzelf ingenomen
INDO - Bijzondere taal om 'n tussenpersoon te begrijpen
INKT - Zonder dit kon u dit niet lezen
JAAR - Tijdvak van positieve reactie als de zonnegod terugkeert
JUAN - Verleider zonder adellijke titel
JUNI - Maand van jongeren zonder gehoororganen
KAAI - Krokodil zonder echtgenoot aan de wal
KAAL - 'k vis zonder haar
KAAL - Het is karig zonder haar
KAAL - Zonder haar is het armoedig
KAAL - Zonder haar te versieren, versleten achterblijven
KAAL - Zonder veren als een luis
KALM - Zonder dier blijft een Kamerlid rustig
KERK - In blokker staat er een zonder bol
KLIK - Er is een bijzonder contact tussen die twee op de gevoelige plaat vastgelegd
KLIT - Zonder u raakt een kluit in de knoop
KNAL - Dat geluid krijgt men niet zonder slag of stoot
KNAP - Mooi en bijzonder
KNEU - Vogeltje van een kuiken zonder ego
KOUD - Zonder warmte word ik bejaard
KWIK - Stripfiguur van een vogel zonder staart
LAKS - Verf eens zonder aandacht
LAKS - Verf eens zonder op te letten
LEEG - Komt zonder iets met een kleur terug
LEEG - Lens zonder inhoud
LIED - Kan een Chinese maat en dergelijke bezongen worden
LIFT - Om horizontaal en verticaal op en neer te gaan
LIGA - Wat een kind verbond met lekker en gezond
LINK - De relatie is niet zonder risico
LINK - Deze verbinding is niet zonder risico
LINT - Erdoor gaan zonder je te beheersen
LINT - Zonder zelfbeheersing erdoor gaan
LIVE - Bestaan in Engeland zonder playback
LIVE - Hoorbaar leven, rechtstreeks uitgezonden
LIVE - Uitgezonden lichaam, hoor maar!
LIVE - Uitgezonden om het lichaam hoorbaar te maken
LOEP - Slingerend lopen zonder 'n vergrootglas
LOMP - Vis zonder manieren
LOOS - Niet echt zonder inhoud
MAAN - Zonnespiegel
MATE - Makkers zonder 'n vreemde drank
MIME - Nimmer zonder nummer misplaatst op het toneel
MINA - Zonder de eerste is het een meisje
MURW - Week zonder weerstand
NASI - Gerecht van een pianist zonder energie
NIKS - De kosten van de zonsopgang
NIKS - De waarde van de zonsopgang
NIKS - Zonsopgang
NOOD - Zonder score overbodig
NORM - Gewoon zonder aal een richtsnoer
NORM - Heel gewoon zonder vis
NORM - In de regel gewoon zonder vis
NOTA - Let wel zonder bron
OLIJF - Vrucht zonder body
OMEN - Voorteken zonder Engelse kerels
ONTIJ - Zonder eb en vloed is het niet pluis
OORD - Richting zonder 'n plaats
OVEN - Zonder meer voor de bakker
OZON - Geen zon boven de wolken
OZON - Geen zon hoog boven de wolken
PALM - Boom voor een zondag
PIER - Aan die zondebok heb je een kwaaie!
PION - Die wordt zonder inspraak geschaakt
PION - Schaakstuk van een baanbreker zonder Europeaan
PLAT - Gewoon ordinair zonder hoogtepunten
PLAT - Heeft men dan geen perspectief zonder ABN
PLAT - Volks zonder ups en downs
PRUL - Voorwerp zonder waarde
PUUR - Zacht deel van de dag zonder verontreiniging
RAAR - Uitzonderlijk apart
RAAR - Van alle kanten zonderling
RAGE - Bevlieging van een Algerijn zonder lijn
RAGE - De zonnegod brengt u in de mode
RAGE - Is woede bijzonder in de mode
RARE - Haar 100 m2 is zonderling
RARE - Zo'n zonderling is in Engeland zeldzaam
RARE - Zonder onderricht is de lerares een vreemde vogel
RASP - Een volbloed zonder karakter en met huiduitslag
RISK - Zonder hem is het onbezonnen
RITS - Drietal zonder 't sluitmiddel
ROEK - Zonder hem is het onbezonnen
ROZE - Bloemen zonder 'n kleur
RUST - Dat roest zonder te oxideren
SAAI - Stof zonder fantasie
SAFE - Hierop speelt men zonder risico
SAFE - Men speelt erop zonder risico's
SAGE - Zonder pas wordt de doorgang een verhaal
SANS - Een kaartterm zonder Frans
SENT - Zit aan boord en is naar Engeland verzonden
SINT - Hij staat in Rome zonder Pieter
SLAG - Een kaartterm zonder Frans
SLEE - Dure auto zonder wielen
SLEE - Groot vervoermiddel zonder wielen
SLEE - Luxe wagen zonder wielen
SLEE - Wagen zonder wielen
SNEL - Zonder dralen krijgt men weer een deel van de kijker
SODA - Zou 't niet om bubbels zonder alcohol gaan
SOLO - Alleen in Spanje gaat de zon voor niks op
SPOT - Verlicht zonder humor
STEE - (voortdurend zonder vast) verblijf
STEE - Een plaats, voortdurend zonder dominee
STIL - Geen beweging zonder geluid
STIL - Les zonder geluid
STIL - Zonder geluid geen beweging
STOM - Onbenullig zonder iets te zeggen
STOM - Vervelend zo zonder geluid
STOM - Vervelend, zo zonder geluid
TEEF - Het vrouwtje werkt zonder gage aan de telefoon
TOOS - Meisje van een matroos zonder arm
TORS - Ik til er zwaar aan zo zonder ledematen!
TREK - Bijzondere vogeleigenschap
TUIL - Boeketje van een fluitiste zonder fiets
VALS - Slecht gezongen maar niet heus
VETE - Ruzie op de teevee zonder de laatste twee
VIBE - Beviel zonder die oude maat ook wel op dezelfde golflengte
VLUG - Zonder houding wordt het snel vulgair
WANN - Duits woord zonder eer
WEER - Opnieuw zonnig
WEES - Besta zonder ouders
WEES - Ben zonder ouders
WEES - Leef zonder familie!
WEES - Letters zonder vader en moeder
WOLK - Gezond kind in de lucht
WOLK - Zo'n baby is niet het zonnetje in huis
WOLK - Zo'n gezonde baby is altijd nat
WOLK - Zonwering
ZEER - Bijzonder gevoeligStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App