Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Z b t

We hebben 7614 cryptogrammen gevonden

AANGELEGENHEID - Het gegeven dat je ernaast zit is een zaak van belang!
AANKLEEDKUSSEN - Zoenen bij het kleding aantrekken op de commode
AANLOOPVERLIES - Om te beginnen minder omzet en minder bezoekers
AANSPREEKTITEL - ''Zijne Hoogheid'' is toch een pakkende naam voor een boek!
AANSTOOTGEVEND - Zo stuitend is een biljarter op zijn beurt
AARDAPPELOOGST - Dan zal een landbouwer het wel rooien
ACHTEROPKOMEND - Zo bereikt men een nadelige positie
ACHTERUITWIJKEN - Terugdeinzen voor buurten die in het slop raken
ACHTERUITWIJKEN - Zich terugtrekken in vervallen buurten
AMATEURMUSICUS - Zit in de bak voor zijn plezier
ANGSTAANJAGEND - Zo stimulerend dat we er bang van worden
ANTISLIPCURSUS - Zo'n opleiding is niet voor broekjes
ARBEIDSPATROON - Zo werkt een baas
ARBEIDSRESERVE - Het voorbehoud dat we ten aanzien van het werk hebben
ARRESTATIEGOLF - Volkswagen die ze bij de politie aanhoudend gebruiken
ASIELPROCEDURE - Zo gaat het bij de opvang van mens en dier
ASOVERBRENGING - Zo'n ritueel na de crematie brengt de vaart erin
AUTOHERSTELLER - Wordt hij er zelf beter van
AUTOHERSTELLER - Wordt hij er zelf ook beter van
AUTOHERSTELLER - Wordt vanzelf beter als monteur
AUTOWASSERETTE - Zelfreinigingsbedrijf voor wagens
BEDRIJFSCULTUUR - Toneelkunst is een zaak die berust op beschaving
BEDRIJFSHYGIËNE - Voor die tak van de gezondheidszorg moet men een akte hebben
BEDRIJFSLEIDERS - Toneelregisseurs die kennis van zaken hebben
BELANGSTELLING - Men wil graag meer weten over de waarde van deze bewering!
BELEGGINGSPLAN - Idee van wat men op zijn brood wil
BESTANDSBEHEER - Er zit geen schot in de wijze waarop men de gegevens bijhoudt
BETAALOPDRACHT - Zo’n bevel is voldoende
BEWEGINGMAKERS - Zij veroorzaken veel drukte bij het oprichten van een actiegroep
BOEZEMGEBIEDEN - Zijn voor de afwatering in de borststreek
BUITENBEENTJES - Ze zijn niet van die thuis rondlopende kinderen en heel bijzonder
BUITENGEMEENTE - Dorp in een agglomeratie zonder binnenstad
BUITENKERKELIJK - Dat zijn de bezoekers van een openluchtmis
CASSETTEBANDJE - Zo te horen maken ze muziek met het bestek
COMBINATIETANG - En ze heeft een grote bek én ze is vasthoudend en nog scherp ook!
COMPOSITIEFOTO - Getuigen zorgen voor het beeld waar muziek in zit
COMPOSITIEFOTO - Lijkt op verdachte muziek in beeld
CULTUURDRAGERS - Schildersezels en boekenplanken
CULTUURKRITIEK - Zo'n recensie is gevaarlijk voor de beschaving
DAKCONSTRUCTIE - Zorgt voor overspanning in de bouw
DEELNEMERSVELD - Kavel waarvoor verschillende mensen zich hebben ingeschreven
DE KUST IS VEILIG - Dankzij de zeedijken kunnen we niet betrapt worden (2,4,2,6)
DE PLAAT POETSEN - Een gezichtsreinigende lotion gebruiken waar men weg van is (2,5,7)
DE PLAAT POETSEN - Wegwezen maakt het beeld schoon (2,5,7)
DETECTIVEROMAN - Zoekboek
DIALECTSPREKER - Aan zijn taalgebruik is te horen dat hij van streek is
DIENSTKLOPPERS - Die worden in de kazernekeuken gebruikt
DIERENVERHALEN - Zijn die geschreven door Boele van leeuwen en Marion pauw
DOORGANG VINDEN - Zal plaatshebben als we een passage ontdekken (8,6)
DOORLAATPOSTEN - Een bijzondere verschijning die bepalend is voor de stemming
DOPINGCONTROLE - Toezicht houden bij de naamgeving
DRAAGKRACHTIGE - Hij tilt er zwaar aan maar kan het betalen
DRUKKERSTROOST - Het zetten van koffie is een bron van schone letteren
DUIVELSKUNSTEN - Mirakelse grillen zijn betoverend
EEN BAL AANNEMEN - Iemand van het studentenuitzendbureau inhuren (3,3,8)
EFFECTENHANDEL - Die zaak heeft veel gevolgen voor het bedrijfsleven
EGELSTELLINGEN - Die zijn ter verdediging van het berekenen van een dierenpopulatie
EILANDBEWONERS - Zij hebben een huis in een broedkolonie
ER IETS VAN MAKEN - Als ambachtsman zijn best doen het toch leuk te hebben (2,4,3,5)
EZELSBRUGGETJE - Familie van ganzenveer en zebrapad
FLESSENTREKKER - Drankzuchtige reiziger die de boel belazert
FLUISTERASFALT - Dat is zo teer dat men er bijna onhoorbaar zacht rijdt
FUNDERINGSHOUT - Deze balken staan aan de basis
GEBOORTEKANAAL - Zo ontstaat een vaarwater met woelige baren
GECONCENTREERD - Zo bezig zijn brengt de oplossing dicht bij
GEDOOGPARTNERS - Zij hebben een open relatie
GEEN TREK HEBBEN - Tochtvrij zijn betekent onlust (4,4,6)
GEHOORGESTOORD - Zo is het publiek in de war
GELIJKSCHAKELEN - Meteen aan de ketting leggen en net zo behandelen
GELIJKSCHAKELEN - Op dezelfde wijze behandelen, terwijl ze meteen een andere versnelling kiezen
GELOOFSBRIEVEN - Religieuze post van de ambassadeur
GEMEENPLAATSEN - Clichés inzake openbare ruimtes
GESPREKSKOSTEN - Zijn bij de therapeut hoger dan via de telefoon
GEVANGENZETTEN - Een zitplaats in de Betuwe van zijn vrijheid beroven
GEVOLGTREKKING - .....is soms prijs maar meestal niet, zo blijkt uit de resultaten
GEWEERPATRONEN - Die zijn de wapens de baas
GEWELDSSPIRAAL - Zit in een sm-bed waar het steeds agressiever toegaat
GEWICHTSKLASSE - Rangen die van belang zijn in de bokswereld
GIROREKENINGEN - Zo zetten wielrenners het elkaar betaald, maar niet in de Tour
GRAANPRODUCTIE - Zorgt voor brood op de plank(en)
GRIEZELKABINET - Is een bezienswaardigheid in een lugubere regering
GROEPSTHERAPIE - Behandelwijze waar we niet alleen beter van worden
HAARKUNSTENAAR - Zij vindt hem uit de kunst hoewel hij bij menige coupe betrokken is
HANDELSEMBARGO - Voor zakenlui is zo'n verbod geen doen
HANDELSEMBARGO - Voor zakenlui is zo’n verbod geen doen
HARTVEROVEREND - Op charmante wijze het centrum bezettend
HERENSOCIËTEIT - Hier komen mannen zonder haar bijeen
HERENTOILETTEN - Mannenkleding voorzien in een behoefte
HET HOOFD STOTEN - De baas een duw geven zal je geen succes brengen (3,5,6)
HET IS ZO BEKEKEN - Zienswijze van voorbijgaande aard (3,2,2,7)
HET KOMT IN DE BUS - Het wordt zeker bezorgd per bestelwagen (3,4,2,2,3)
HINDERNISBANEN - Zulke betrekkingen lopen niet makkelijk
HORECABEDRIJVEN - Zaken die samen een bar stuk vormen
HOSPITAALSCHIP - Daar varen zieken wel bij
HYPERCORRECTIE - Genezing van ADHD waarbij men te ver gaat
IJSHOCKEYSPELER - Begeeft zich op glad ijs om zijn doel te bereiken
IK ZIT ER NIET MEE - Dat ze in een andere cel zijn is niet mijn probleem (2,3,2,4,3)
INDENTIFICEREN - Zich bekendmaken door zich ermee te vereenzelvigen
IN DE REDE VALLEN - Over zijn woorden struikelen tijdens de onderbreking (2,2,4,6)
INDICATIEKOERS - Aanwijzing voor wielrenners op de beurs
INKOMENSAFTREK - Omzet waarmee men binnenloopt
INVENTARISEREN - Inzicht krijgen in de meubelprijzen
ISOLATIEBEDRIJF - Alleen opererende firma die zorgt dat we er warmpjes bij zitten
JAMMERKLACHTEN - Aan de reacties te horen zijn het betreurenswaardige reclames
JEUGDHERBERGEN - Ze kunnen en willen de jonge vakantieganger onderbrengen
KAMPEERTERREIN - Oppervlakkig gezien in trek bij tentbewoners
KAMPEERTERREIN - Oppervlakkig gezien is het bij tentbewoners in trek
KAPPERSPATROON - Na deze coupe was hij haar de baas
KLANTENBINDING - Gebruik je koperdraad voor, om de omzet te waarborgen
KLANTENBINDING - Zo zorgt een sm-club voor vaste relaties
KLEERMAKERSPOP - Deze leuk aangeklede muziek staat behoorlijk in de etalage
KOERIERSDIENST - Wordt verzorgd door en voor blijde boodschappers
KOLOMMENBALANS - Juist zo'n boekhouding bepaalt de stabiliteit van een tempel
KOLOMMENBALANS - Zorgt voor evenwichtige verdieping bij de administratie
KONIJNENFOKKERIJ - Zeer vruchtbare teelt
KONINGINNENCEL - Vorstelijke zitplaats in een bijgebouw
KORPSBEHEERDER - De leider van een muziekgezelschap werkt bij de politie
KRAAIENPOOTJES - Geeft kijkers een minder fris uitzicht op lekke banden
KRENTENKAKKERS - Zuinige producenten van vruchtbare mest
KRUKMECHANISME - Dat zet een knoeier in beweging
LEERSTELLINGEN - Zijn in beginsel in ieder huidig magazijn aanwezig
LEGERPERSONEEL - Werknemers met minder inhoud zijn vaak strijdbaarder
LICHTRENDEMENT - Schijnt geen zwaarwegende opbrengst te hebben
LIEVELINGSWERK - Waar een schat zich mee bezig houdt, vinden we het leuk
LIEVELINGSWERK - Waar een schat zich mee bezighoudt, vinden we het leukst
LOOP NAAR DE POMP - Verwensing aan een automobilist zonder benzine (4,4,2,4)
LOTSBESTEMMING - Dit was de weg die hij moest gaan, maar zijn vrouw bleef als een zoutpilaar staan
LUCHTVAARTSHOW - Zo'n voorstelling vliegt voorbij
LUCHTVERKENNER - Een ruiker voor zijn werk boven vijandelijk gebied
MANNETJESMAKER - Zet louter zoons op de wereld die politiek zelfbewust worden
MEESLEPENDHEID - De bezieling van een sleurbestaan
METAALBEWERKER - Zijn beroep is lood om oud ijzer
MET LANGE TANDEN - Zo eten is bij de konijnen af (3,5,6)
MILLIMETERWERK - Om heel precies te zijn, een zeer kort baantje
MISSIEGEBIEDEN - De terreinen waarop ze bevel geven tot zendelingenwerk
NAAKTFOTOGRAAF - Zijn opnames hebben niets om het lijf
NACHTBLINDHEID - Zwartkijkers hebben er geen last van
NATIONALE TROTS - Hoogmoed die binnen de grenzen blijft (9,5)
NATIONALISEREN - Zo inburgeren dat het staatseigendom wordt
NIETINGEZETENE - Zo iemand is een buitenstaander
NORMAALPATROON - Geen bijzondere baas in maatkleding
ONDERBELICHTEN - Zal de onderdanen nog beter laten zien dat ze hen niet genoeg aandacht geven
ONDERSCHEIDING - Deze blijk van erkenning is in orde
ONGELIKTE BEREN - Die dieren zijn niet gewiekst maar wel brutaal (9,5)
ONGELIKTE BEREN - Knuffelbeesten die niet zijn afgelebberd (9,5)
ONHEILSPROFEET - Hij voorspelt wat een rampzalige hoogleraar naar binnen werkt
ONHEILSPROFEET - Zijn voorspelling belooft niet veel goeds
ONSAMENHANGEND - Zonder onderling verband
ONTWERPAKKOORD - Muziekstuk dat men schrijft om mensen tot elkaar te brengen
OPENBAARMAKING - Zo wordt het (publiek) bekend
OPEN DEUR DIENST - Meer dan vanzelfsprekende bijeenkomst voor alle gemeenteleden (4,4,6)
OPENINGSZETTEN - Zzzoo zal de partij beginnen
OPENINGSZETTEN - Zzzzz.....en de partij is begonnen
OP HET OOG HEBBEN - De contactlenzen die we bedoelen (2,3,3,6)
OP HET SPEL STAAN - Belangrijk zijn bij het betreden van het podium (2,3,4,5)
OPROEPKRACHTEN - Zij doen hun werk bij een seance
ORANJEVRIJSTAAT - Is in Zuid-Afrika en bij het Nederlands elftal niet gedekt
PAARDENKLINKER - Deze hoefsmid zit behoorlijk in de weg
PAARDENTRIMMER - Houdt zich bezig met manen en loopt er mee weg
PARTIJSTANDPUNT - Waar men zich bevindt op een feest
PENNINGMEESTER - Die zit in het bestuur van een financiële opleiding
PERSONEELSBORD - Daarop komen aanwijzingen voor de werknemers over brood en spelers
PILGEBRUIKSTER - Zij verslindt een dik boek
PILLENSLIKSTER - Zij verslindt een dik boek
PRIVÉCOLLECTIE - Verzameling roddelbladen
PROCESBEWAKING - Toezicht bij een rechtszaak
RAAMEXPLOITANT - Milieuvriendelijke glaszetbaas
RANDSTEDELINGE - Zij woont in een buitenwijk van Amsterdam of Rotterdam
RECLAMEBLOKKEN - Groepen huizen die in de aanbieding zijn
REGERINGSMACHT - Gezag waarmee het kabinet verlangt
REMISEVOORSTEL - 'Zullen we een loods bouwen?'
RESERVEBESTAND - Gevechtspauze onder voorbehoud
RESERVEBESTAND - Overeenkomst waar we onze bedenkingen bij hebben
RESERVESPELERS - Muzikanten die op de bank zitten
RESERVEVOEDSEL - Zit op de bank met eten, is in moeilijke tijden daarmee opgegroeid
RISICOWEDSTRIJD - Koers waar ze zitten te linkeballen
RITSSLUITINGEN - Zoveel faillissementen vind je niet alleen in de kledingbrance
ROEIKLASSIEKER - Traditioneel zeemanslied dat bij de wedstrijd wordt gezongen
ROLBEVESTIGEND - Zo werkt een traditionele behanger
ROLDOORBREKEND - Zo is een provocerende toneelspeler bezig
RÖNTGENTOESTEL - Straalvliegtuig dat voor onderzoek wordt gebruikt
SANERINGSRONDE - De gezuiverde tour de France heeft arbeidsplaatsen gekost
SCHERMENHANDEL - Sportzaak op de beurs
SCHERMENHANDEL - Sportzaak vol degens en floretten op de beurs
SCHERMENHANDEL - Tv-zaak die het zo te zien goed doet op de beurs
SCHIETINCIDENT - Onvoorziene gebeurtenis op het voetbalveld
SCHILDERKISTEN - Een kunstenaar met zijn benodigheden begraven
SCHILDERKISTEN - Kunstenaar met zijn benodigdheden begraven
SCHILDERSEZELS - Dieren die zich in artistieke kringen bevinden
SCHOONSPRINGEN - Gewassen in het zwembad duiken
SLEUTELFIGUREN - Als monteurs doen ze belangrijk werk
SLEUTELPASSAGE - Het deel van het winkelcentrum waar de garages zijn is belangrijk in een verhaal
SLOTAFLEVERING - Na deze bestelling kan de serie eindelijk afgesloten worden
SNOEPFABRIKANT - Zijn personeel is lekker bezig
SPIEGELGEVECHT - De worsteling met je zelfbeeld blijkt vaak een schijnvertoning
SPOORWEGWERKER - Hij zorgt dat hij niet te traceren is in zijn ijzersterke baan
SPRUITJESDRAMA - Hevige ruzie tussen burgerlijke kinderen vanwege de misoogst
STADSDEELRADEN - Zo gokken dat men in de buurt komt
STARTERSWONING - Hier huizen beginnelingen
STARTKAPITALEN - Het vermogen van een uitzendbureau om met hoofdletters te schrijven
STILLE GETUIGEN - Die laten zich niet horen bij de politie (6,8)
STRAALVERLIEFD - Gek op zonnebaden
STRAALVERLIEFD - Zo verkikkerd is een fanatieke zonaanbidster
STRAATMADELIEF - Zij tippelt weg met een bloemetje
STUKGOEDBEDRIJF - De zaak van een lorrenboer
SUPERGELEIDING - Die zorgt voor een snelle doorvoer van benzine
SYMBOOLWERKING - Ten teken van zinnebeeldige activiteit
TAFELAANSTEKER - Zet die een meubelstuk in brand
TAFELPROJECTIE - De PowerPointpresentatie zorgt voor een wandmeubel
TAFELSCHIKKING - Zo zit men eenmaal, tweemaal, driemaal etc. bij elkaar
TAILLEWERKSTER - Zo'n buikdanseres kan een lijf helemaal maken
TALENTSCOUTING - De beste padvinders op zoek naar de beste muzikanten
TEGEMOETKOMING - Zo'n benadering dekt de schade
TEGENNATUURLIJK - Antigevoelens zijn logisch als het abnormaal wordt
TEGENNATUURLIJK - Uiteraard is men daar niet voor, dat zou abnormaal zijn
TEGENPRESTATIE - Wederdienst van iemand zonder ambities
TEGENPRUTTELEN - Mopperen als ze niet willen borrelen
TEGENWERPINGEN - Bezwaren om het jongen te bestrijden
TERECHTSTELLEN - Ophangen als ze iets met goede reden beweren
TERECHTSTELLEN - Ze willen juist beweren dat dit dodelijk zal zijn
TERUGKOPPELING - Met zulke feedback zal men geen tandje bijzetten
TONEELCARRIÈRE - Zo'n loopbaan verloopt op rolletjes
TRAPEZEWERKERS - Circusartiesten op een zeilboot
UIT ELKAAR SLAAN - Een activiteit die zich bij relletjes kan ontvouwen (3,6,5)
UITLAATCENTRUM - Die garage is een verzamelplaats van hondenbezitters
UITLAATSERVICE - Zorgt ervoor dat jouw honden buiten en netjes onder de auto komen!
UITSPRAAKREGEL - Waar men zich bij een goed geformuleerd vonnis aan moet houden
UITZENDRECHTEN - Zorgt voor lijnen naar het buitenland via de ether
UITZENDTYPISTE - Zij zit tijdelijk achter de schrijfmachine bij de omroep
UNIVERSITEITEN - Wat zijn de Sorbonne en Oxford
VADERLANDERTJE - Dat autochtoontje ligt er als een zandzak bij
VAKANTIEVRIEND - Met zo iemand hebben we geen werkrelatie
VEERVERBINDING - Zo'n flexibele koppeling houdt de vaart erin
VERDEELSLEUTEL - Die zorgt voor de opening van het distributiecentrum
VERDEELSTEKKER - Geeft de aanwezigen in beginsel een plantje wat toch voor meer spanning zorgt
VLIEGTUIGSTAND - Zekere klasse die altijd op de vlucht is en mobiel onbereikbaar
VOEDSELRESERVE - Aarzeling betreffende het eten
VOORAANSTAANDE - Eenmaal op deze (belangrijke) plek heb je iedereen achter je!
VOORDEURDELERS - Komen zij samen binnen?
VREEMDE SNUITER - Hij gebruikt een zakdoek op een bijzondere manier (7,7)
VRIENDENSCHAAR - Bij zo'n hechte club snijdt het mes aan twee kanten
VRIENDENSCHAAR - Zorgt mogelijk voor tweedeling binnen deze hechte groep
VROLIJKE KLEUREN - Daar lacht men zich bont en blauw om (8,7)
WATERTRAPPELEN - Nodig moeten plassen in het zwembad
WATERWEERSTAND - Sat ondervinden zwemmers die moeite met plassen hebben
WEEKABONNEMENT - Voor lezers die bij de tijd willen blijven
WEERZINWEKKEND - Blijkt opnieuw vreselijke trek met zich mee te brengen
WERKVERTREKKEN - Ik zou voor die baan gaan, kan mooi hierin!
WINTERSCHILDER - Seizoengebonden kunstenaar
WIN WINSITUATIE - Van een dubbele zege worden alle partijen beter (3,11)
WORSTELMEESTER - Deze vechtersbaas heeft nogal moeite om zijn pupillen stil te houden
ZIJN WOORD BREKEN - De Bijbel stukmaken is niet zoals beloofd (4,5,6)
ZOMERSKIGEBIED - Vakantiebestemming waarmee het buiten het winterseizoen ook bergafwaarts gaatnStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp