Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Vui

We hebben 223 cryptogrammen gevonden

ET - Voor de vuist (afk.)
BAL - Maak een vuist op dit feest
BAL - Maak een vuist op dit feest! (3)
WAS - Vuil goed is verleden tijd
BALT - Europeaan die een vuist maakt!
BALT - Vreemdeling die een vuist maakt
BELT - Rinkelt een hoop vuilnis bij elkaar
GOOR - Die plaats in Overijssel is erg vervuild
GOOR - Vervuild dorp in Overijssel
IJZER - Een met metaal vervuilde rivier
KNOK - Ga op de vuist met een bot
KNOK - Ga op de vuist met een bot!
REIN - De rivier hoort niet meer vervuild te zijn
REIN - Die jongen is niet vuil
REIN - Is schoon maar klinkt nogal vervuild
RING - Binnen dit gebied gaat men op de vuist
RING - Gebied waar men op de vuist gaat
RING - In dit gebied gaat men op de vuist
SMET - Vervuiling van het blazoen
SMOG - Onttrekt de vervuiling aan het gezicht
STOF - Vervuild weefsel
STOF - Vervuilend studiemateriaal
STOF - Vervuiling van de materie
STOF - Vuil goed
STOF - Vuil weefsel
AFVAL - Als ik maar niet aankom met al die vuiligheid
AFVAL - Het is vuil dat ik gewicht verlies
AFVAL - Huisvuil waar ik niet aankom
AFVAL - Huisvuil waar ik niet van aankom
AFWAS - Ik wilde dat er een eind kwam aan al die vuile borden
ARENA - Stadion om op de vuist te gaan
ASMAN - Hij gaat dus trouwen en moet het vuile werk opknappen
ASMAN - Vroegere vuilnisophaler als verloofde
BARET - Die wordt in de drankgelegenheid voor de vuist weg op de kop gezet
BOXEN - Hierin kunnen kinderen hoorbaar op de vuist gaan
BRUTO - Dat is vuil
MOKER - Vuist die hard van slag is
PLUIS - Fatsoenlijk vuiltje
RONDE - Waarin de wielrenners op de vuist gaan
ROTTE - Vervuilde rivier in Zuid-Holland
SOPJE - Tegen de vervuiling van een kleine zee
VEGEN - Vuil verwijderen en dan afdrogen
VEGER - Is nog onheilspellender voor vuil en zo
VOCHT - Ging op de vuist in het water
AANWAS - Toename van vuile kleding
ADVIES - Raad over krantenvuil
ADVIES - Tip de jongen dat hij vuil is
ADVIES - Vuil van de krant, om u te tippen
ASBELT - De vuilnishoop wordt vreemd genoeg belast
ASBELT - Een vuilnishoop is anders al best
ASBEST - Wat resteert na verbranding is in geweldige mate vervuilend
BALLEN - Studenten die een vuist maken
ESTRIK - Plavuis voor een Europese jongen
KNOKKE - Hoorbaar op de vuist gaan aan de Belgische kust
KNOKKE - Hoorbaar op de vuist gaan in België
MOTTIG - Vuil als een insect
ONFRIS - Bedenkelijk vuil
RIJNDAL - Geen vuile vallei, hoor maar!
RIJNDAL - Schone diepte, zo te horen van een vuile rivier
SCHOFT - De schouder van een schavuit
SCHONE - Mooie dame waar geen vuil op zit
SKIWAS - Glijmiddel tussen de vuile wintersportkleding
STOFJE - Dat weefsel is een beetje vervuild
STOFJE - Goed dat het een beetje vuil is
STREEK - Vuil gebied
TASMAN - De ontdekker van louis Vuitton
TASMAN - Louis Vuitton is de ontdekker
TASMAN - Ontdekker van louis Vuitton
TEGELS - Die plavuizen zijn steengoed
ZEEROT - Opvarende die voor watervervuiling zorgt
AANSLAG - Laag vuil van de belastingdienst
AANSLAG - Vuil misdrijf
BALLING - Gedeporteerde die een vuist maakt
BALLING - Hij maakt een vuist omdat hij weg moet
BALLING - Hij maakt een vuist tegen z n deportatie
BALLING - Hij maakt een vuist tegen z’n deportatie
BALLING - Hij wijkt uit om een vuist te maken
BALLING - Man die een vuist maakt als hij niet meer binnen mag
BIJENWAS - Vuil goed waar werksters zich mee bezig houden
BOKSERS - Ze gaan op de vuist als ze honden horen
HANDBAL - Sport waarbij ik een vuist maak
HANDBAL - Voor deze sport is een vuist nodig
HANDLIJN - Vuistregel voor waarzeggers
HANDTAM - Zo gedwee is een vuist
ONTHAND - Het is lastig als men geen vuist kan maken
SMERING - Vuil rond een servicebeurt
SMETVRIJ - Geen spatje vakantie door vervuiling
SPARREN - Op de vuist gaan in een naaldbos
SPATLAP - Zo'n stukje braadvlees in de pan houdt het vuil weg
STOFFIG - Dat is vuil goed
STOFFIG - Eigenschap van vuil goed
STOFJAS - Vuil kledingstuk
STOFJAS - Vuile mantel
STOFVRIJ - Zonder weefsel is er geen vervuiling
STOMPJE - Sla je erop of kan je geen vuist maken
WASGOED - Die vuile kleding is ooit uitstekend geweest
WASGOED - Die vuile kleding is uitstekend geweest
AFVALBAK - Een grap over lijnen kan iets vuils bevatten
AFVALBAK - Vuile grap
CONFLICT - Kom erin, we gaan op de vuist!
ERERONDE - Waarin glorieuze boksers op de vuist gaan
GEURSTOF - Stinkend vuil
GROFVUIL - Dat afval is onbehoorlijk vuil
HANDBOEK - Vuistdikke roman
HANDGELD - Een vuistvol dollars als contante aanbetaling
HANDGELD - Premie uit het vuistje
HANDPEER - Vuistslag die niet vruchteloos is
IN DE WEEK - Tijd om het vuil te verwijderen (2,2,4)
INKTVLEK - Vuilschrijverij
LEESSTOF - Vuile lectuur
OLIEVLEK - Vervuiling die zich uitbreidt
ONZUIVER - Licht vervuild doordat het nog belast is
REINIGER - Beroep waarin vuile streken niet voor zouden moeten komen
RESTSTOF - Vuiligheid die achterblijft
ROETTAKS - Betaalt de vervuiler voor een hond in de schoorsteen
SMETSTOF - Vuil goed
SMETSTOF - Vuil goed bevat bacteriën
SMETSTOF - Vuil goed vol bacteriën
SMETSTOF - Vuil weefsel werkt aanstekelijk
STOFBLIK - Om het vuil op te vegen? Goed gezien!
STOFBLIK - Vuil kijken
STOFBRIL - Hierdoor ga je vuil kijken
STOFDEEL - Vuil stukje op een lapje
STOFDOEK - Vervuild schiderij
STOFDOEK - Vervuild schilderij
STOFNEST - Broedplaats van een vervuilde vogel
STOFNEST - Goed voor een onaangenaam meisje zo'n vuile plaats
STOFNEST - Vervuilde broedplaats
STOFWOLK - Geen vuiltje aan de lucht? integendeel!
VEEGAUTO - Wagen die niet vervuilend is
VIESPEUK - Vuiligheid die niet in rook is opgegaan
VISAFVAL - Vervuiling van de zee
VOCHTVRIJ - Ging losjes op de vuist zonder nat te worden
ZOETSTOF - Lief en vuil voor de smaak
ZOETSTOF - Niet zuur wel vuil
AFVALRACE - Wedstrijd tussen vuilnismannen
AUTOBOXEN - Stallingen om zelf op de vuist te gaan, zo hoort het!
BESCHETEN - Laf vervuild
BLADAFVAL - Dat is vuil van het tijdschrift!
GIFKIKKER - Heethoofd die net zo vervuilend is als de dioxinekip
HAMERSLAG - IJzerschilfers van een vuistgevecht
HANDLIJNEN - Voorspellende vuistregels
KERNAFVAL - Pittig vuil
KNOKPARTIJ - Hoeveelheid been op de vuist
RECHTHOEK - Die vuistslag is gewettigd
RIOOLBUIS - Afvoer van vuiligheid op de tv
SMETVREES - Angst voor stof en vuil
SMOEZELIG - Vuil aan het praten
WASBAKKEN - Grappen over vuile kleding
WASKRACHT - Vroegere werknemer om het vuil te verwijderen
WATERSTOF - Het eerste element dat oppervlakkig het milieu vervuilt
WATERSTOF - Vloeibaar vuil
ABEL TASMAN - Bevallige Vuitton-eigenaar ontdekte Nieuw-Zeeland (4,6)
ABEL TASMAN - Die bevallige Vuitton-eigenaar ontdekte Nieuw-Zeeland (4,6)
BEDPLASSEN - Het eigen nest bevuilen
EXAMENSTOF - Vuiligheid op het IBN galjoen
HANDBALLEN - Een vuist maken in de sport
HANDBALLER - Sportman die een vuist maakt
HANDBALLER - Sportman die zijn vuisten gebruikt
HANDGEMEEN - Valse vuistslag
HANDWAPENS - Vuisten
HANDWORTEL - Groente uit het vuistje
HANDWORTEL - Groenten uit het vuistje. Crypt. 10
KICKBOKSEN - Hij gaat op de vuist voor de adrenaline
KICKBOKSER - Hij gaat op de vuist voor de adrenaline
KLEDDERNAT - Zo vochtig als een vuilpoes
KLEINE BELT - Die zeestraat fungeert minimaal als vuilstortplaats (6,4)
MEUBELSTOF - Vuil op stoelen en tafels
MINNESTRIJD - Kussengevecht of vuile oorlog
ONGEWASSEN - Zo vuil dat het niet groeit
PROFBOKSER - Een hoogleraar die op de vuist gaat
PROFBOKSER - Hoogleraar die op de vuist gaat
SCHANDVLEK - Vuiligheid waar men geen goed woord voor over heeft
SMEERPOETS - Vuile grap
SPIJKERSTOF - Vuil veroorzaakt door het timmeren
SPIJKERSTOF - Vuil veroorzaakt door het tuinieren
STOFNESTEN - Vuile broedplaatsen
UITVAAGSEL - Het geteisem wordt als vuil verwijderd
VETWEEFSEL - Vuil goed
ZWIJNENSTAL - Waar het vuil is
AANVECHTING - Neiging om op de vuist te gaan
FILMTROMMEL - Blik waarmee men vuilnis opneemt
HANDBALCLUB - Gezelschap dat een vuist maakt
HANDBALCLUB - Vereniging die een vuist maakt
HANDBALSTER - Die sportvrouw maakt een vuist
KATTENWASJE - Weinig vuil goed? de poezen worden er schoon van
KATTENWASJE - Weinig vuil goed. de poezen worden er schoon van
RIJKE STINKER - Vuile kapitalist (5,7)
RIOOLGEMAAL - Een vieze man die het vuil der mensheid naar boven brengt
STRAATAFVAL - Weg met die vuiligheid
VARKENSSTAL - Waar het vuil is
VLOERTEGELS - Plavuizen waarover men struikelt
AFVALHEFFING - Het tillen van vuilniszakken
AFVALLIGHEID - Vuiligheid
OCEAANSTOMER - Vaartuig om de watervervuiling te bestrijden
RIJKE STINKERD - Vuile kapitalist (5,8)
ROETNEERSLAG - Als teer groen veranderd in zwart is er vervuiling
ROETNEERSLAG - Als teer groen verandert in zwart, is er vervuiling
SCHELMACHTIG - Doordringend en invloedrijk als een schavuit
SLAANDE RUZIE - Vuistgevecht (7,5)
STREEKSCHOOL - Daar leert men een schavuit te worden
VOEDINGSSTOF - Vuiligheid voor consumptie
GEBAKKEN STEEN - Plavuis die gebrandschilderd is (8,5)
SCHONE KUNSTEN - Schilderijen en beelden waar de vuiligheid van is weggepoetst (6,7)
STORTPLAATSEN - Vuilnishopen in gieten
AFVALSCHEIDING - Het huwelijk eindigt op vuilnishoop
HANDBALARBITER - Scheidsrechter die een vuist maakt
OLIE OP DE GOLVEN - Vorm van watervervuiling die een kalmerend effect heeft (4,2,2,6)
HANDGEREEDSCHAP - Duimstok en vuisthamer
HANDGEREEDSCHAP - Klauwhamer of vuistbijl
HANDWOORDENBOEK - Lexicon vol vuistregels en vingerwijzingen
MILIEUBELASTING - Eist zijn tol op de Walletjes en is vervuilend
EEN SMERIGE STREEK - Schandelijk gedrag op vervuild terrein (3,7,6)
HANDBALVERENIGING - Club die een vuist maakt
OPSPORINGSPOLITIE - Agenten voor het vuile werk
REINIGINGSPOLITIE - Agenten voor het vuile werk
DE HANDEN SAMENVOUWEN - Vuisten maken tijdens het bidden (2,6,11)
ALLES OP EEN HOOP GOOIEN - Stapel nu vuilnis niet meer gescheiden ingezameld wordt (5,2,3,4,6)
ALLES OP EEN HOOP GOOIEN - Stapel worden omdat de ze de vuilnis niet langer gescheiden inzamelen (5,2,3,4,6)
GRONDVERONTREINIGING - Bodem vervuilen
IMPROVISATIEVERMOGEN - Geld om (voor de vuist weg) te spelen
VERMOGENSAANWASDELING - Distributie van een kapitaal vuil goed
DAT IS GEEN ZUIVERE KOFFIE - Vervuild slootwater is niet in de haak (3,2,4,7,6)


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App