Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Volk

We hebben 305 cryptogrammen gevonden

VN - Blad om de volkeren te organiseren
BOM - Zijn inslag komt volkomen onverwachts
HUN - Niet iemand van jullie volk
LAP - Stoffen volk in Scandinavië
LUI - Werkschuw volk
DRUK - Veel volk in het grafisch bedrijf
GOLF - Volkswagen in het water
HEEL - Volkomen ongeschonden
HENS - Scheepsvolk in de brand
IJDEL - Zij ontvangt manvolk aan het water, dat maakt haar leeg
IJLST - Dunst bevolkte plaats van Nederland
IJLST - Dunstbevolkte plaats
MAYA - Dat oud volk was bij
PINK - Wat aan de hand was met de zangeres van het volkslied tijdens de superbowl
PLAT - Volks zonder ups en downs
ROMA - Italiaans voetbalvolk
ROMA - Zigeunervolk om een godheid weer te geven
RUSH - De film was nog niet klaar of er kwam al veel volk op af
SAGE - Daarmee is een volk op verhaal gekomen
STAM - Bevolkingsgroep in het bos
STAM - Bosvolk
STAM - Dat volk is van hout
STAM - Geschorst volk
STAM - Grammaticaal volkje
STAM - Houterig volk
STAM - Taalkundige vorm van een volk
STAM - Volk dat de boom in kan
TUIG - Gemeen volk op het schip
TUIG - Slecht (scheeps)volk
TUIG - Slecht volk
TUIG - Slecht volk aan boord
ALRAS - Spoedig volkomen snel
BROOD - Het volk wil er ook nog spelen
DEMOS - Voetbaltrainer van het Griekse volk
GOTEN - Dat volk zie je veel langs de straat
GOTEN - Een volk afvoeren
GOTEN - Oud volk dat het water laat lopen
GOTEN - Oud volk om af te voeren
GOTEN - Schonken wat aan het oude volk
IEREN - Volk waarvoor hij op de loop gaat
IEREN - Voor dat volk gaat hij op de loop
INKAS - Geldvoorraad van een oud volk
INUIT - Draaideurvolk
INUIT - Volk dat men van binnen en van buiten kent
LINDE - Boom van het volksleven
MASSA - Bergvolk
MASSA - De hoop des volks
MEDEN - Gingen dit volk uit de weg
MEDEN - Gingen een vreemd volk uit de weg
MEDEN - Volk, gingen uit de weg
MEDEN - Vreemd volk gingen ze uit de weg
MOREN - Een volk van paarden
MOREN - Paardenvolk
NATIE - De staat waarin het volk verkeert
NATIE - Landvolk
NATIE - Vocht ie voor het volk
NATIE - Volk dat het land heeft
NOREN - Er staat wel volk op het ijs!
NOREN - Schaatsend volk
NOREN - Schaatsvolk
NOREN - Volk aan het schaatsen
OPIUM - Alternatief van volksreligie
OPIUM - Alternatief voor volksreligie
OPIUM - Volksgodsdienst
OUPJE - Bejaarde volkstaal
POLEN - Volk van plussen en minnen
SINTI - Die twee tonen hetzelfde aan rond 'n bijzonder volk
STAND - Hoe het nu gesteld is met de bevolkingsgroep die op de markt staat
BURGER - Volksvoedsel
DALVER - Schooier (volkstaal)
EXODUS - Volkswijk
GEBAAR - Door deze geste groeit de bevolking
GEHEEL - Het volkomen misdadig kopen
HUNNEN - Dat volk behoorde niet tot de onzen
HUNNEN - Het volk van de mensen daar en iedereen eromheen
KERMIS - Van welk merk is dit volksvermaak
KLASSE - Hoogstaand volksdeel
KOMIEK - Dat volk is van hout
LAPPEN - Betalen voor een volk
LAPPEN - Herstelvolk
LAPPEN - Schoonmaakvolk
LETTEN - Dat volk moet oppassen
LETTEN - Dit volk zou ik wel een acht geven!
LETTEN - Je moet wel uitkijken met dat volk!
LETTEN - Opmerkzaam volk
LETTEN - Oppassend volk
LETTEN - We moeten waken voor dit volk!
NIEREN - Organen van 'n volk
NIEREN - Organen van een volk
OORLAM - Borrel van het scheepsvolk
OORLAM - Borrel voor het scheepsvolk
OPLOOP - En wat als ik met u meega en er komt een heleboel volk op af
RATUIG - Slecht volk aan de mast
RUSSEN - Politievolk
SPELEN - Broodnodig voor het volk
SPELEN - Met brood houdt het het volk rustig
STAMPIJ - Drukte om volkskleding
STAMPIJ - Veel drukte over kleding van het volk
STAMPIJ - Volksdracht waar herrie over is
STAMPIJ - Volkskleding waar herrie over is
STONDE - Niet meer volkomen stoned zijn op dat uur
STRAAL - Volkomen licht
STRAAL - Volkomen schijn
STRAAL - Volkomen smalle lichtbundel
TALRIJK - Dichtbevolkt land
TEEVEE - Men kijkt veel naar al dat volk dat met golven begint
TEUTEN - Geen volk om mee op te schieten
VERSIE - Uitvoering van een volksliedje
WILDEN - Zij wensten dat volk te beschaven (0)
ZWEDEN - Dit volk is rijk
AANLOOP - Er kwam volk langs voor de grote sprong
AANLOOP - Voor men de sprong waagde kwam er nog veel volk langs
AZTEKEN - Eerste en laatste seintje van een volk
BASSTEM - Hiermee laat 'volksfilosoof' haring van zich horen
BATAVEN - Deed dat oude volk meer met schoenen
BERBERS - Vreemd volk over de vloer
DE SPELD - Bij die Volkskrant-rubriek heeft men een scherpe pen (2,5)
DONATIE - Cadeau aan een muzikaal volk
DONATIE - De gift van een noot aan het volk
DONATIE - Gave van een muzikaal volk
FRANKEN - Het oude volk met zijn oude munten
FRIEZEN - Het volk kwam mooi in beeld boven de ingang
GEBROED - Slecht volk uit het ei gekomen
GOLFBAD - Bassin om een Volkswagen in te wassen
GOLFBAL - Arrogant type in een Volkswagen
HOESTEN - Wacht voor een volk dat zich laat horen
HUZAREN - Dat volk probeert er een slaatje uit te slaan
KEVEREI - Wordt door een Volkswagen uitgebroed
KOERDEN - De leden van het bergvolk deden duiven na
LEGENDE - Daarmee is een volk op verhaal gekomen
MENSDOM - De gehele wereldbevolking is in wezen niet slim
NEUROMA - Nieuw zwervend volk uit Duitsland werkt ons op de zenuwen
OPENTOP - Volkomen toegankelijk hoogtepunt
OPSTAND - Dit verzet speelt zich niet af in een volkswijk
PASSAGE - Volksverhaal over een bergweg
SENATOR - Volksvertegenwoordiger die nog in een oude Opel rijdt
SJONNIE - Ging 'de kleine Johannes' over een volksjongen
STAMCEL - Hierin zit het volk gevangen
STAMMEN - Bevolkingsgroepen in het bos
STIEREN - Beesten van een heilig volk
STIEREN - Vee van een heilig volk
TAPKAST - Bergplaats voor kranen en ander kroegvolk
ALGEMEEN - Volkomen slecht in het openbaar
BERGSTAM - Opgeruimd volk
BOELGOED - Het vertrekkende volk heeft heel veel juist in de verkoop
CHINEZEN - Dat hele volk ziet eten als een vorm van drugs gebruiken
CHINEZEN - Een heel volk is hieraan verslaafd
DONATIES - Toon de volkeren de schenkingen!
FOLKLORE - Lok forel en herstel hiermee het volksgebruik
GEMEENTE - Gelovig volk
GOLFCLUB - Vereniging van Volkswagen(bezitters)
HEIDENEN - Ongelovig volk op de Veluwe
IEDEREEN - Eerlijke verdeling voor de hele wereldbevolking
JANHAGEL - Al dat volk vindt zijn neerslag in deze matroos
JANHAGEL - De heffe des volks
JANHAGEL - Deze matroos neemt het volk aan lager wal op de korrel
KAMERLID - Brengt een volksvertegenwoordiger een kalm dier in verwarring
KAMEROEN - Suffe volksvertegenwoordiger uit Afrika
KERKDORP - Plaats waar dom volk woont
KLOOSTER - Hier is de bevolking in orde
LAAGSTAM - Fruitboom van een gemeen volk
LAAGSTAM - Gemeen volk
LEEGLOOP - De bevolking is weg van diarree
ROEMENEN - Prijs de cijfers van dat volk
SCHOTTEN - Afgescheiden volk
STAMBOEK - Register van de volksliteratuur
STAMCAFE - De kroeg van het volk
STAMCAFÉ - Kroeg voor het hele volk
STAMCAFÉ - Volkskroeg
STAMCAFÉ - Volkskroeg voor vaste bezoekers
STAMCAFÉ - Volkskroeg waar je een boom op kunt zetten
STAMGAST - Die kroegtijger is de genodigde van een bevolkingsgroep
STAMGAST - Logeert hij bij een primitief volk?
STAMSLOT - Kasteel waar het volk aan zijn eind komt
STAMTAAL - De stem des volks
VAARTUIG - Slecht scheepsvolk
VANDALEN - Oud bergvolk
WETMATIG - Al vinden wij de verordening zozo, het is volkomen legitiem
ZEENATIE - Welvarend volk
AARDMASSA - Het gewicht van de wereldbevolking
BESTIEREN - Leiden kan heel goed met dat volk
BLADKEVER - Volkswagen die in de Autoweek staat
BURGERZIN - Trek in fastfood is iets volks
CELDELING - Fenomeen te wijten aan de overbevolking in de gevangenissen
ETHERGOLF - Bedwelmende Volkswagen
ETNOGRAAF - Volksadel
ETNOLOGIE - Volkswijsheid
FINSE GOLF - Vreemde Volkswagen te water in Scandinavië (5,4)
FUSIEGOLF - Volkswagen van de vereniging
GLIMKEVER - Insect in een glanzende Volkswagen
GOLFSTAAT - De gesteldheid van een Volkswagen
HITTEGOLF - Volkswagen zonder airco
KASTEKORT - Dit deel van de bevolking heeft even niet genoeg geld
KORTE GOLF - Kleine Volkswagen met speciale antenne (5,4)
MENSENZEE - Veel volk aan het water
MESTKEVER - Beestachtig stinkende oude Volkswagen
MOERLEMEI - Een verwarde volksmassa
OMANIETEN - Volk waar ze aan voorouders hechten
PIONIEREN - Een schakend volk gaat op onderzoek uit
RANDGROEP - Bevolkingsgroep die niet mee kan komen
REDENATIE - Betoog voor een verstandig volk
REDENATIE - Betoog voor een vestandig volk Crypt
REDENATIE - Betoog voor wen verstandig volk
REDENATIE - Het toegesproken volk luistert ernaar
REFERENDA - Bevolkingsonderzoeken
RINGRIJDER - Die beoefent een volksspel op de rondweg
SCHOKGOLF - Volkswagen die niet soepel rijdt na de explosie
STAGNATIE - Touw voor het volk als het vastloopt
STAMHOOFD - Kruin van een volksleider
STUDENTEN - Bevolking van een school
VAKMENSEN - Beroepsbevolking die uit puzzelaars bestaat
VIERVORST - Wees blij met al die kou voor een kwart van de bevolking
WONINGWET - Voorschriften volkshuisvesting
ZWERFVUIL - Laag volk dat niet in de bak zit en belastend is voor het milieu
ALLE MENSEN - Verbaasde uiting van de hele wereldbevolking (4,6)
BELVERKEER - Mobiel fietsvolk dat van zich laat horen
BENENWAGEN - De auto van het voetvolk
COMBINATIE - Hier is een stationcar voor het volk in het spel
DEMOGRAVEN - Volkse wetenschappers
DENNENSTAM - Volk van slanke mensen in het naaldwoud
DENNENSTAM - Wijd vertakt volk van zeer slanke mensen
DOORSTROOM - Vanwege spanning gaat het volk verder
FILISTIJNEN - In de richting van dit volk is het kapot
FILISTIJNEN - Volk dat naar de knoppen gaat
GLIMKEVERS - Opgepoetste oude Volkswagen
GOLFBEREIK - De actieradius van een Volkswagen die in de ether is
GOLFSPELER - Sportman in een Volkswagen met geluidsapparatuur
GRAUWBRUIN - Kleur van het gemene volk
HERMETISCH - Eigenschap van een volkomen dichtwerk
HOTELKAMER - Ruimte voor slapende volksvertegenwoordigers
INTEGRATIE - Bij voldoende opname in het volk wordt exact de functie bepaald
KIPBURGERS - Hoenderachtig volk
KLOMPENBAL - Bal voor de geringere volksklasse
LEERLINGEN - Bevolking van een school
MASSASPORT - Volksvermaak met veel drank
ONVERLATEN - Er is wel degelijk slecht volk aanwezig!
PLATWALSEN - Volksdansen
POLOSPELER - Sportman in een Volkswagen met geluidsapparatuur
RINGWERPEN - Volksvermaak dat leidt tot een echtelijke ruzie
STAMHOUDER - Erfgenaam die het volk steunt
STEMMENTAL - Hoeveelheid geluiden van het kiezersvolk
SUPERVEZEL - Dat maakt volkorenbrood zo geweldig
TEENGANGER - Die loopt tussen het voetvolk
UITVAAGSEL - Slecht volk
WANDELAARS - Voetvolk
WEZENSTREK - Typerend voor een volksverhuizingStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App