Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Verw

We hebben 1189 cryptogrammen gevonden

AAP - Dit dier komt soms onverwachts uit een kledingstuk gekropen
BOF - Verwant aan ma(z)zelen
BOM - Zijn inslag komt volkomen onverwachts
HOL - Dierenverblijf verwant aan een ren
JAN - Boven hem zijn de moeilijkheden overwonnen
KAK - Verwaande afgang
LAS - Verwerkte lectuur in het tussenstuk
NON - Vlinder die verwant is aan de kapel
OLM - Mol verward een boom
RIJP - Weloverwogen aanslag
RIJP - Weloverwogen ijzig
RUW - Is 'r van u ongemanierd gedrag te verwachten
VAR - Verwijder van de gevaren geen jong dier
VIA - Overweg
WIP - Zitplaats verwant aan een schopstoel
WIS - Ik verwijder zeker de data
ABEL - Film die verwant is aan een vrouw als eva
ADAM - Verst verwijderd van de stamvader
AHOB - Daarmee kan men prima overweg
AHOB - Stop tussen a en b bij een overweg
ALZO - Op die manier een verwarde Franse schrijver
ANNO - In het jaar komt de voornaamste zuster verward voor
BLEU - Een beul die verward en verlegen is
BRUG - Hiermee kunnen turners overweg
CHIP - Aardappelverwerkingseenheid
DAAS - Verward beestje
DARM - Voedselverwerkingsgebied
DART - Verwerpelijk sportonderdeel
DEMI - Hetzelfde verwarde kledingstuk
DEMI - Half verward meisje
DOGE - Best verward, die oude heerser
EBRO - De rivier van een verwarde landbouwer
EDAM - Verwarde vrouw in Noord-Holland
EELT - Met harde hand wordt de kop van een vis verwijderd
EELT - Zit in veel tartaar huid verwerkt
EEMS - Water van een verwarde mees
EEND - Domme verwarde Deen te water
EEND - Vogel van een verwarde Europeaan
ELST - Verward stel in Gelderland
EMST - In Gelderland wordt mest verwerkt
ERWT - Verwant zonder van een peulvrucht te spreken
EVER - De verwarde schrijver is een varken
GAGA - Verwarde bevelen
HOOP - Alles bij elkaar een beetje te veel verwacht
HOOP - De verwachting die bij de massa leeft
HOOP - Er zijn er veel in verwachting
HOOP - Men heeft er veel verwachting van
HOOP - Men verwacht er veel van
HOOP - Men verwacht hier veel van maar er zit 'n luchtje aan
HOOP - Men verwachtte van alles maar het bleek shit te zijn!
HOOP - Tas die verwachting wekt
HOOP - Veel zijn in verwachting
IBIS - Hotelketen die verwant is aan van der valk
IGLO - Uit de ijshut klonk een verwarde gil en daarna niets
IJDEL - Het betekent niets om verwaand te zijn
IJDEL - Verwaand? Tevergeefs!
IJDEL - Zinloos verwaand
IJLEN - Verward spreken in hoog tempo
IJLEN - Zeer snel verward praten
KAKI - Voor uniformen gebruik 'k overwegbeveiliging
KLIF - Verwarde agent op de rots
KNMI - Van die instantie kunnen we weerstand verwachten
KRUL - Effectbal die de Nederlandse goalie krijgt te verwerken
KWIK - Metaal dat 'k overweeg
LALA - Muzikaal gezien verwant aan de dodo
LIRE - Religieus verward in Italië
LOKI - De Noorse godin kan een kilo verwerken
MAAN - De bestemming van verwenste wandelaars
MAAN - Einddoel van mensen die verwenst worden
MAAN - Verwenst reisdoel voor een wandelaar
MEGA - Groot maar verwarrend Engels spel
MINI - Een auto die tot halverwege de dijen komt
MUNT - Plant verwant aan penningkruid
MURW - Men vindt hem ruw, verward maar ook zacht
MUUR - Dit onkruid is verwant aan steenvaren
NEST - Verwend meisje
NIER - Afvalverwerker
NIER - Orgaan van de afvalverwerking
OBER - Verwarde boer
OGEN - Bij verwondering worden ze niet geloofd
OHIO - Verwerking van hooi in Amerika
OKER - Geel als een verwarde roek
OKER - Kleur van een verwarde roek
OLGA - Meisje dat een verward doelpunt maakt
OSLO - Er is iets loos en verward in Noorwegen
PALM - Biermerk verwant aan (oranje)boom
PEIL - Niveau van een verwijzingsteken
POMP - Eindstation van een verwenste wandelaar
POMP - Verwenst reisdoel
PRAK - Eten verwant aan soep
PRAK - Per ongeluk een gerecht verwant aan soep
PRIK - Verwant aan de stekelbaars
RAGE - Meeslepende mode door een bol met verward haar
RATS - Verwant aan puree
RATS - Voedsel verwant aan puree
RIJKE - Die kapitalist is een verwarde merkencontroleur
ROBE - Kledingstuk van een verwarde landbouwer
ROTI - Dat eet een trio in verwarring
RUIL - Verwissel er de vogel!
RUND - Beest verwant aan een ezel en een os
RUND - Dier verwant aan een ezel
SAAI - Slaapverwekkende stof
SAKS - Klinkt als een neuroloog met een voorliefde voor leverworst
SAKS - Leverworst die klinkt als een muziekinstrument
SEMI - Half verward meisje
SINT - De snit is een verwarde heilige
SNIT - Een verwarde sint is in vorm
SNOB - Verwaande kwast die weer afgewezen wordt
STIK - Adembenemende verwensing
STOF - Te verwijderen weefsel
VAAK - Dikwijls slaapverwekkend
VAAK - In vele gevallen slaapverwekkend
VETO - Cool rondje om te verwerpen
VILT - Stof die de huid verwijdert
VILT - Stof die huid verwijdert
VILT - Stof, die de huid verwijdert
WAUW - Uitroep van verwondering
WEER - Men verwacht het opnieuw
ZEGE - Boekte zij op u een overwinning
ZEGE - Een overwinning is het net niet helemaal
ZEGE - Overwinning dank zij hun en u
ZEGE - Overwinning dankzij hen en u
ZEGE - Overwinning dankzij hun en u
ZEGE - Schenkt zij u de overwinning
ZEGE - Twee voornaamwoorden behalen de overwinning
ZEGE - Zij bezorgen u de overwinning
ALARM - Was vroeger dan verwacht berooid en gaf een signaal af
ANIMO - Door lust raakt oma in verwarring
APERT - Die verwarde pater is duidelijk
APERT - Duidelijk een verwarde geestelijke
BANJO - Verwijder het meisje met dat instrument
BARST - Die verwensing is het ergst
BARST - Erg heilige verwensing
BARST - Erger kan een verwensing niet zijn
BARST - Verwenste breuk
BARST - Zo 'n verwensing laat een breuk achter
BARST - Zo'n verwensing is nog wel het ergst
BEKAF - Als je zo moe bent wordt de snavel verwijderd
BEKAF - Als je zo moe bent, wordt de snavel verwijderd
BLOED - Verwante vloeistof
BROER - Verwant aan het konijn
DARTS - Verwerpelijk speelgoed
DARTS - Verwerpelijk spel
DARTS - Verwerpen wat men in de kroeg doet
DEKEN - Die geestelijke kan zichzelf verwarmen
DEKEN - Geestelijke die zich kan verwarmen
DEKEN - Zorgt voor geestelijke verwarming
DIEET - Regelgeving voor afvalverwerking
DIEET - Systeem van afvalverwerking
DINGO - Beest van een verwarde godin
DINGO - Dier van een verwarde godin
EIGEN - Vertrouwd met een verward genie
GAPER - Slaapverwekkend uithangbord
GESTE - Gebaar van een verwarde geest
GREIN - Een ziertje erg in verwarring
HELFT - Ha, vis! riep ik halverwege
HOPEN - Bergen verwachten
HOPEN - Bergen verwachting hebben
HOPEN - Opstapelen van verwachting
HOPEN - Stapels verwachten
HOPEN - Veel verwachten in bergen
HOPEN - Verwachten dat het stapels worden
HOPEN - Vol verwachting stapelen
IEREN - Europeanen van een verwarde godin
IMAGE - Het beeld van verwarde magie
IRENE - De godin van verwarde Europeanen
IRENE - De godin van verwarde Ieren
IRENE - Die godin brengt Europeanen in verwarring
IRENE - Godin van verwarde Europeanen
KANIS - Mand verwant aan een muilkorf
KAPEL - Vlinder verwant aan een koekoek
KETEL - Kookgerei dat de meeste verwijten krijgt
KETEL - Waterdrager die soms verwijten moet ondergaan
KILLE - Onverwarmde joodse gemeente
KLOOF - Verwijdering in de bergen
KNOOP - Verwarde krachtterm
KNOOP - Verwarrende bevestiging
KUNDE - 'N deuk verwart de kennis
KUNDE - N’ deuk verwart de kennis
KWAST - In de hand van een verwaande schilder
KWAST - Verwaande knoest
KWETS - Vrucht om te verwonden
LARIE - Het is onzin en het blijft dat, al verwijdert men de koek
LASSO - Vangmiddel dat verworpen wordt
LEEST - Middel voor tekstverwerking
LEZEN - Tekstverwerken
LEZER - Tekstverwerker
LINKS - Onhandige verwijzingen
LINKS - Verwijzen vaak naar een baan in de sport
LOERT - Hij kijkt naar de leverworst
LUNET - Leunt verward op het vestingwerk
NIJVER - Verward vrijen op actieve wijze
OP TIL - Is te verwachten in het duivenhok (2,3)
PLOTS - Die ontknopen zich op onverwachte wijze
PLOTS - Ineens zijn er verwikkelingen
PLOTS - Nog vrij onverwacht werden alle verwikkelingen duidelijk
PLOTS - Opeens ontstaan er verwikkelingen
REEKS - Hele serie verwarde eikschillers
RIAGG - Verwerkingsbedrijf
RIANT - Zo woont een verward heerser
RISEE - Een verwarde eiser is belachelijk
RITES - Vreemde gebruiken die een stier verwarren
ROMAN - Boek over een verwarde opera
SALTO - Een verwarde stola over de kop
SEPIA - Inktvis die verwant is aan de bruinvis
SEPIA - Verwant aan de bruinvis
SPEER - Verwerpelijk sportgerei
SPEER - Verwerpelijk sportonderdeel
STEEK - Pijnlijk verwijt
TEKST - Kopij dat 'k in de test verwerk
TERNI - Van trein verwisselen in Italië
TORSO - Verwarde soort romp
TROJE - Je zoekt je rot in die verwoeste stad
VEGEN - Vuil verwijderen en dan afdrogen
WOEST - Onstuimig verwilderd
ZELFS - Boven verwachting
ZWANG - Een beetje in verwachting is in de mode
ZWANG - In verwachting zonder er in te komenStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App