Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Verheid

We hebben 64 cryptogrammen gevonden

AMBT - Post voor de overheid
IJVER - In de nijverheid veel voorkomende vlijt
LOEP - Instrument waarmee je van dichtbij zuiverheid moet
GEZAG - U nam waar voor de overheid
PUBLIEK - De zaal van de overheid
RESTANT - Overheid
RESTANT - Overheidskliek
RIJKSWEG - Overheidsbaan
MIERENEI - Oorsprong van nijverheid
MINISTER - Geen grote reclame voor iemand in overheidsdienst
RAADHUIS - In dit overheidsgebouw slaat men er maar een slag naar
RIJKSMARK - Leider van de overheid die in Duitsland van waarde was
RIJKSWEGE - Van de overheid op eindeloze autobanen
PSYCHISCH - Geestelijk overheidsvoorschrift
SCHEPENEN - Vaartuigen plus overheidspersonen
STAATSKAS - Glazen huis van de overheid
STAATSLOT - Overheidsgebouw dat veel geld kan opleveren
RIJKSSCHULD - Dat valt de overheid te verwijten
WATERSTAAT - Overheidsdienst in Zeeland
WATERSTAAT - Overheidsinstelling in Zeeland
DE STERKE ARM - Dat overheidsorgaan is meestal de rechter (2,6,3)
MONOCULTUUR - Samenleving die met een overheidscampagne social media uit het verkeer wil weren
ONTEIGENING - Vervreemdende overheidsmaatregel
STAATSRECHT - Privilege dat de overheid zich toe-eigent
SUBSIDIEPOT - Grabbelton van de overheid
VERORDENING - Overheidsvoorschrift
BESTELDIENST - Overheidsbedrijf waarvoor koeriers werken
GEZAGDRAGERS - Zij gaan gebukt onder de overheid
POLITIEKORPS - Ik liep t spoor bijster bij de overheidsdienst
STAATSSCHULD - De overheidsverantwoordelijkheid is van grote waarde
WATERPOLITIE - Voor zo n overheidsdienst moet de oliepit er wat anders uitzien
WATERPOLITIE - Voor zo’n overheidsdienst moet de oliepit er wat anders uitzien
BEELDENDIENST - Overheidsinstantie die alle sculpturen beheert
BELASTINGGELD - Drukkosten van de overheid
GEMEENTEWEZEN - Gelovige, ouderloze kinderen die met de lokale overheid te maken hebben
GEZAGSVERLIES - De overheid kwijtraken
MILJOENENNOTA - Hoog opgelopen rekening van de overheid
REGERINGSZAAK - Overheidsbedrijf
SUBSIDIEKRAAN - Door de overheid gesponsorde vogel die geld als water verdient
BESTELWAGENTJE - Kleine auto van de overheid
BIJSTANDTREKKER - Extra landbouwwerktuig dat door de overheid wordt betaald
DEKENINDUSTRIE - Door de nijverheid van een geestelijke liggen wij er warmpjes bij
GEMEENTEWERKER - Kerkdienaar die in overheidsdienst is
KOPERINDUSTRIE - In de metaalnijverheid creëren ze hun eigen klanten
OPENBARE WERKEN - Overheidsprojecten in het museum (8,6)
REGERINGSLEGER - Overheidsdienst
REGERINGSSTEUN - Overheidstoelage
REINIGINGSMELK - Zuivel voor de zuiverheid
BELEIDSDOCUMENT - Overheidsbestand
KATOENINDUSTRIE - Nijverheid die 'm van jetje geeft
OPENBAAR LICHAAM - Lijf van een publieke vrouw in overheidsdienst (8,7)
SPIJBELAMBTENAAR - Overheidsdienaar die niet veel naar school is geweest
STAATSCOMMISSIE - De verdienste van de overheid
ENERGIEBESPARING - Door de overheid gestimuleerde gemakzucht
GEMEENSCHAPSHUIS - Bordeel van de overheid
GEMEENTEBESTUREN - Zijn bij de lokale overheid slecht een bepaalde richting op te krijgen
GEMEENTEBESTUREN - Zijn bij de overheid slecht een bepaalde richting op te krijgen
GEMEENTE-EIGENDOM - Kerkelijk bezit in handen van de overheid
NATIONALE RESERVE - Korps dat de overheid achter de hand heeft (9,7)
REGERINGSTOESTEL - Overheidsapparaat dat in de lucht is
REGISTRATIEKAMER - Opnamestudio van de overheid
AMBTENARENGERECHT - Door de overheid beoordeeld langzaam werkend voedsel
REGERINGSPUPILLEN - In de ogen van de overheid moeten zij streng opgevoed worden
GEMEENSCHAPSVOORZIENING - Bordeel van de overheid


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp