Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Van dat

We hebben 252 cryptogrammen gevonden

GIJN - Je hebt zogezegd plezier van dat touw
KAT - Niet aardig van dat dier!
NOK - Kom van dat dak af!
PAS - Doorgang van recente datum
ELBA - Die maat is kennelijk vies van dat eiland
ELBA - Men was vies van die maat op dat eiland
GELD - Stinkt niet, maar is wel van kracht, zoals men dat zegt
GUTS - Komt die plens van dat gereedschap
HAAR - Die begroeiing is van dat meisje
HAVE - Het bezit van ons dat Britten hebben
HOMP - Deel van een mannetjesvis en zacht, met dat dikke stuk!
IJDEL - Zij ontvangt manvolk aan het water, dat maakt haar leeg
KANT - Dat is een aspect van dat weefsel
KERF - Ik krijg iets van dat merkteken
KERF - Van dat merkteken krijg je tabak
KNOP - Deel van een plant dat men indrukt
KOOR - Deel van de kerk dat in rook opgaat
LEEK - Het had er alle schijn van dat het in Groningen plaats vond
LIES - Vreemde leugens van dat meisje
LONK - De blik van een paard dat op zijn retour is
NABIJ - Ben je al achter de naam van dat insect. haast
NEEF - Broer van een meisje dat niet in Duitsland is
NOOD - Je moet van dat gevaar een deugd maken
OOST - Van streek omdat een militair zijn mond moet houden
PAND - Deel van de jas dat zekerheid biedt
RAAD - Van dat gezelschap krijg je advies
RATS - Van dat soldatenvoedsel krijg je het benauwd
RITS - Deel van de broek dat in serie gemaakt wordt
RITS - Deel van een broek dat in serie gemaakt wordt
SLAG - Soort van fysiek geweld dat een mentale dreun geeft
SLIP - Het was door de punt van het kleed dat hij van de weg afgleed
SNOT - De vogels zijn er ziek van dat piet ervoor staat
SPAR - Van hout dat super is
SPIT - De pijn van een varken dat eraan gaat
TELG - Ge wordt afstammeling vanaf het moment dat ge er aan toegevoegd wordt
ZIEK - Ik word gek van dat gezeik
BLAAM - Dat is toch een beetje min van dat meisje
GELIG - Verkleurd van al dat luieren
GETIK - Bijna gek van dat geluid
GRAAT - Daar val je van af omdat je honger hebt
GRAAT - Flauw als men van dat been valt
HINDE - Van dat dier heeft men eindeloos last
HOPLA - Deel van de kast dat kan springen
KOPJE - Van de kat omdat er melk in zit
LASSO - Vangmiddel dat verworpen wordt
LOTJE - Van dat meisje kun je beter geen tik krijgen
LUCHT - Een van de elementen en dat ruikt u
MEENT - Men is van mening dat dit land iedereen toebehoort
NOEST - Van hout dat goed werkt
REDEN - Vandaar dat ze niet te voet gingen
RIJDEK - Deel van het schip dat niet vaart
ROTJE - Zo schrikt men van dat vuurwerk
SCHEP - Maak wat van dat gereedschap!
SINDS - Vanaf dat sint 't veranderde voor de dominee
SLOOT - Ging dicht vanwege al dat water
WREEF - Deel van het been dat men oppoetste
AFRIKA - Deel van de wereld dat klaar is met de vrouw
ALASKA - In de stijl van het muziekgenre dat deels Amerikaans is
ALPACA - Van dat dier maakt men lepeltjes
ASPECT - Een kant van de zaak is anders dat men scalpeert zonder rel
CANADA - Van dat land is ongeveer niets Spaans
DEKLAT - Deel van het doel dat het dak op kan
DEKLAT - Deel van het doel dat het dal op kan
DOEKOE - Geld van een rund dat praktisch ingesteld is
DOMKOP - Hoofd van de kerk dat er niets van begrijpt
EFFECT - Het resultaat van dat aandeel
EROSIE - Hij is van de liefde en hij weet dat het minder zal worden
ETIKET - Kwalificatie van iets dat op de fles is gegaan
FONDUE - Oef, dun wordt je anders niet van dat eten
FRANCO - Van dat voormalig staatshoofd is geen postzegel
GEINIG - Grappig van dat water bij Abcoude
GESTEL - Het fysiek van het paar dat na u komt
GESTEL - Het fysiek van het paar dat na u komt
GEVOLG - Dat komt van al dat schaduwen!
HIEROM - Vandaar dat ik op dit punt overstag ging
INDOOR - Mogelijk zo gewild vanwege het feit dat het binnen is
KABAAI - Van dat kledingstuk heeft een vrouw tabak (0)
KENNIS - Daarbij ben je je weer bewust van het feit dat hij geen vreemde is
KREGEL - Ik organiseer van alles, dat maakt me prikkelbaar
MOBIEL - Vandaar dat een auto niet stilstaat
ONWEER - We hebben niet terug van dat gerommel
ORAKEL - Een pook van niets, dat spreekt
ORAKEL - Een spook van niets, dat spreekt
PISSIG - Ontstemd van al dat gezeik
POLLEN - Mensen met hooikoorts balen er van dat ellen zwemt in het geld
PRISMA - Figuur van glas dat licht breekt
RASKAT - Van dat dier krijg je snel een hatelijke opmerking
SCHEEN - Het had er alle schijn van dat hij het onder de knie had
SEDERT - Vanaf dat moment streed men anders
SNUFJE - 'n Beetje van dat witte poeder is wel het laatste wat ik graag wil
SPANJE - Stel je van dat land niet te veel voor
STIGMA - Matig 's met het aanbrengen van dat brandmerk
TOETER - Ook zat van al dat verkeerslawaai
UITZET - Vandaar dat de bruid dikker wordt
VERHIT - Komt niet in de buurt van een topper en dat windt hem duidelijk op
VINDEN - Ze zijn van mening dat ze het wel opsporen
WEETJE - Ben jij op de hoogte van dat feit
AFVAART - Vertrek van een schip dat niet op gang komt
AMNESIE - Bij verlies van geheugen moet men dat voor de middag terug eisen
COUPLET - Deel van een lied dat op een staatsgreep acht slaat
EBWATER - Deel van de zee dat vol spijkers ligt
EENHEID - Deel van het leger dat een geheel vormt
ERFDEEL - Stuk van een boerderij dat in het testament genoemd wordt
GASTANK - Men wil van dat nare luchtje af bij de brandstofopslag
GEBOGEN - Van houding veranderd? Dat is krom!
GEEN BAL - Niks daarvan! Dat feest gaat niet door! (4,3)
GETATER - Te trage verandering van dat gekwebbel
HOELANG - Kwestie van tijd Dat is de vraag
INGAAND - Vanaf dat moment loopt u binnen
ISRAËLS - Schilder van dat land
KORTRIJK - Al die Belgen konden maar even van al dat geld genieten
MOKEREN - Van dat slaan is om het resultaat
NIET-ZIJN - Van haar dat is geen leven
PAGEKOP - Van dat kapsel is vader zeer gecharmeerd
PASFOTO - Opname van recente datum
ROLPENS - Van dat gerecht krijg ik een draaiende maag
SLEETJE - De plek is er niet beter van geworden door al dat glijden
SPROTJE - Vuurwerk van links dat leeft in scholen
TRILLER - Hij huivert van dat vogelgeluid
VERSIES - Van dat vaatwerk bestaan verschillende versies
WIEROOK - Welke persoon kreeg er lucht van dat het goed mis was
ANTISLIP - Wil af van dat ondergoed, dat behoedt hem voor uitglijders
BETONNEN - Met van dat hele zware materiaal houden ze de vaart erin
BIERGIST - Vandaar dat het brouwsel schuimt
BROKATEN - Het was van dat mooie materiaal dat ze een stuk consumeerden
DIGIBEET - Onwetend van al die data nam hij een hapje chips
DOOPAKTE - Schriftelijk bewijs van een bedrijf dat in première gaat
DOWNSLAG - Van het minder vrolijke type dat het ook met kaarten niet redt
EETTAFEL - Deel van het meubilair dat nuttig wordt gebruikt
GIERTANK - Vervoermiddel van roofvogels dat stinkt
INGAANDE - Vanaf deze datum loopt men binnen
KOSTELIJK - Slachtoffer van een voedselvergiftiging? dat is lachen
LANDHAAI - Het tegenovergestelde van een zeepaardje dat matrozen berooft
LASTDIER - Van dat beest heeft men geen gemak
LASTEZEL - Van dat beest heeft men geen gemak
LICHTING - Het tillen van soldaten
MUISSTIL - Een deel van de hand en dat hoor je niet
NERTSVEL - Huid van een knaagdier dat het bont maakt
NORMEREN - Het bij de gevangenis zo aanleggen dat het regel wordt
OOIEVAAR - Van dat dier krijg je een kind
OUDERDOM - Geen kerk van recente datum
RATJETOE - Een rommeltje dus, met een dessert van vlees dat niemand lust
RIJSTROOK - Stijgt er walm op van dat wegdek
ROEMENEN - Prijs de cijfers van dat volk
SCHOMMEL - Van dat speeltuig krijgen kinderen het heen-en-weer
SLAGORDE - Van het soort genootschap dat zich in tijden van oorlog goed opstelt
SNELTRAM - Vorm van vervoer dat een schaap de kop kost
TWEELING - Van dat duo bevalt het dubbel
UIENSOEP - Van dat gerecht krijg je tranen in de ogen
VERSLEER - Vandaar dat gedichten taai zijn
WEGHELFT - Deel van de wedstrijd dat voorbij is
AGENDEREN - Er een punt van maken dat het besproken zal worden
BEDIENING - Het werk van een kelner voordat hij sterft
EUROPACUP - Deel van een bh dat niet in Amerika verkrijgbaar is
KLAPLOPER - Hij profiteert van een stuk dat is geslagen
LEESTAFEL - Deel van het meubilair dat ter inzage is
LIJNSECTIE - Onderdeel van de ns dat ook moet afslanken
ONGEHOORD - Niks van vernomen en dat is verbijsterend
OPSTOOTJE - Raakt je van onderen op je kin, dat houdt onrust in!
STAATSLOT - Fortuin van een land dat kansrijk is
VERVALDAG - Vanwege de datum van achteruitgang moet u dan betalen
VOGELGIDS - Boekje van kenners dat een hoge vlucht neemt
ACHTERBAKS - Het kenmerkende van een bagageruimte is dat het in het verborgene blijft
ALARMEREND - Het prijzen van dat signaal wekt onrust
BOERENKOOL - In het buitengebied van dat gerecht genieten wij
CLUBGENOOT - De vereniging had erg veel plezier van dat lid
CLUBGENOOT - De vereniging had veel plezier van dat lid
DIENSTTRAP - Schot van een profvoetballer dat de hoogte ingaat
DIERENRIEM - Een deel van dat tuig houdt zich op tussen de sterren
DRANKORGEL - De keel van dat instrument wordt regelmatig gesmeerd
ERDOORHEEN - Aan het einde van zijn krachten nadat men is binnengedrongen
JAGERSTAAL - Het jargon van soldaten
KEIZERSNEE - Veto van Akihito dat verlossing brengt
KOELRUIMTE - Deel van het heelal dat ons koud laat
KROONPRINS - Lid van Jiskefet dat iets vorstelijks heeft
KRULSTAART - Van een varken dat naar haar kijkt
ONVERDIEND - Geen loon ontvangen? Dat is niet terecht
OPNEEMDOEK - Een dweil van een schilderij dat toch goed bekeken werd
VORMGEVING - Deel van de redactie dat voor de juiste conditie zorgt
WASTROMMEL - Deel van een apparaat dat troep schoonmaakt
BRANDSTAPEL - Voor straf wordt men gek van dat vuur
DIENSTFIETS - Brilletje van soldaten met ronde glazen
DIPLOMATIEK - Leer van oorkonden dat het erg omzichtig is!
DOORDRAAIEN - Gek worden van al het voedsel dat wordt vernietigd
EIGENLIEFDE - Men houdt ervan dat het in de familie blijft
EN WAT DAN NOG - Relativering van hetgeen dat daarna komt (2,3,3,3)
KENNISNEMEN - Ervan op de hoogte raken dat ze onderwijs volgen
MEDEWERKING - Het effect van dit bijproduct is dat het helpt
MEESTERWERK - Boek van een schaker dat erg goed is
ONDERBEWUST - Hierdoor weet u vanzelf dat u er nog niet bovenop bent
BASISELEMENT - Deel van de achterban dat erg belangrijk is
BUITENDIENST - Deel van het bedrijf dat op non-actief staat
DOORGEDRAAID - Zo van slag dat de rest is vernietigd
DOORGESTOKEN - Is van de kaart omdat iemand een kortere route heeft genomen
DRAAIKONTERIJ - Niet weten wat men moet denken van dat wiegen met de heupen
GEDEGRADEERD - Het is van minder waarde dat men een klasse lager is gezet
HERFSTMORGEN - Geen deel van de laatste zomerdag, al zegt men dat dan met recht!
KANAALTUNNEL - Vanuit Frankrijk bezien is dat de ondergang voor Engeland
KNIKKEBOLLEN - Teken van slaap dat hoofdbrekens veroorzaakt
LEKENOORDEEL - Waren van mening dat die eruitzagen als een schelp
PARTERRETRAP - Voorbeeld van woord dat ook van recht naar links gelezen kan worden
TELEFOONSEKS - Van dattum met lellebellen
TROMMELVLIES - Deel van een slaginstrument dat goed in het gehoor ligt
VEDERGEWICHT - Sportmannetje van ca. 55 dat op de vlucht maar een paar milligram verliest
ZEVENKLAPPER - Applaudisseert hij elke dag van de week? Dat zal lawaai maken!
DOORDENKERTJE - Grap van een kind dat blijft filosoferen
DOORDENKERTJE - Grap van een kind dat blijft peinzen
GEBOORTERECHT - Is het maken van gaatjes juist bij een baby die dat toekomt
GENADEKLAPPEN - We zijn er kapot van als al dat fysieke geweld wordt vergeven
HUZARENSTUKJE - Zo'n klein toneelspel van soldaten is heel bijzonder
KLEDINGADVIES - Van dat soort raad moeten we ons wel iets aantrekken
ONGESTELDHEID - Men is een beetje ziek van het feit dat ze niet precies geplaatst zijn
OVERSCHAKELEN - Van een naar twee, dat is wel aanpassen!
SCHULD EN BOETE - Werk van Dostojewski dat een rechter bezighoudt (6,2,5)
TOERISTENMENU - Deel van een reisprogramma dat over het eten gaat
UITLEKGEWICHT - Het belang van iets dat openbaar wordt
VAKKENVULLERS - Personeel van een uitzendbureau dat voor superwerk zorgt
VOOROPSTELLEN - Ervan uitgaande dat die paren aan kop liggen
ZWAARTEKRACHT - Het grote belang van de werknemer is dat hij met beide benen op de grond blijft
BINNENKOMERTJE - Introductie van een kind dat het huis in stapt
DE GROENE SECTOR - Terrein van een opinieblad dat iets met landbouw heeft (2,6,6)
FILEBESTRIJDING - Het werk van datahackers is goed voor de mobiliteit
GEMEENPLAATSEN - Eén van die clichés is dat je dit met een stoot onder de gordel doet
GEMEENTEBEDRIJF - Onderdeel van het dorpstoneel dat werkt
HALLELUJATENEN - Hvrolijke voetstukken van heilsoldaten
HALLELUJATENEN - Vrolijke voetstukken van heilsoldaten
INDIENSTNEMING - Het rekruteren van soldaten
INDIENSTNEMING - Het ronselen van soldaten
INDIENSTNEMING - Het werven van soldaten
LEGERBERICHTEN - Minder inhoudelijk nieuws van soldaten
REVOLUTIEGEEST - Van dat spook moet alles anders
TANGVERLOSSING - Het bevalt wel als we van dat kreng af zijn
TANGVERLOSSING - Het beviel slecht, gelukkig ben ik nu van dat vreselijke mens af!
TANGVERLOSSING - Voelt als een bevrijding van een mens dat slecht beviel
ANTIGEWELDSCHIP - Vaartuig van Greenpeace dat kinderen behoedt voor digitale agressie
DOORGANGSHOOGTE - Niveau van dronkenschap dat toegestaan is
INSTEEKKAMERTJE - Intussen vertrek je vanuit dat standpunt
INVOERBELASTING - Werkdruk van een datatypiste
NOOIT MEER SLAPEN - Van dat boek blijf je wakker (5,4,6)
NOORDERKWARTIER - Is van streek omdat het de hoogste tijd is
OBSERVATIETOREN - Deel van het kasteel dat bezichtigd kan worden
WAARNEMINGSFOUT - Het pakken van goederen is verkeerd, dat wordt niet goed gezien
WEGENINFORMATIE - Bepalen het belang van de data over ons verkeer
WETENSCHAPPELIJK - Zijn redelijk op hoogte van het feit dat alles bewezen moet worden
ZIEKENFONDSBRIL - Die is ervan verzekerd dat hij de pot op kan
AARDAPPELMOEHEID - Vandaar dat de piepers gaar zijn!
HERHALINGSRECEPT - Beschrijving van een gerecht dat we nog eens willen eten
RIJKSKEURMEESTERS - Zij zijn de beste leraren van het land, en dat is te merken
DE WERELD DRAAIT DOOR - Iedereen wordt gek van dat programma (2,6,6,4)
STRUISVOGELPOLITIEK - Onderdeel van natuurbeleid dat iets kortzichtigs heeftStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App